News archive


News archive:

2022  |  2021  |  2020

 • 31.12.2020 "Панорама" КБ Linux платформасында тақырыптық геопорталдарды ашты
  "Панорама" КБ мамандары Эльбрус және Intel платформаларын қолдаумен Astra Linux ОЖ, Alt 8 СП, Ubuntu және басқалар үшін "Геопортал Регион" кешенінің мүмкіндіктерімен танысу үшін 8 көрсету тақырыптық web-жобаларды дайындады. Мысалдар ретінде Жердің фотореалистік үш өлшемді моделі, кеңістіктік деректерді сақтау және жаңарту жүйесі, егіншілікті басқарудың тақырыптық Агропорталы, Ресей ТЖМ-нің ашық деректер геопорталы, автокөлік мониторнингінің геоақпараттық жүйесі, Эквадордың анықтамалық-ақпараттық жүйесі, сондай-ақ қалалардың үш өлшемді модельдері ұсынылған.
  "Әлем картасы" ақпараттық геопорталы кеңістіктік деректер инфрақұрылымына қолжетімділік құралы болып табылады, қашықтықтан зондтау деректері бойынша жердің және қалалар жоспарларының сандық карталарын құру мен жаңартудың, жерді ғарыштық пен әуе түсірілім материалдарын өңдеудің, геокеңістіктік деректер базасы мен метадеректер базасын қалыптастырудың, web-интерфейс арқылы деректерге ұжымдық қашықтықтан қолжетімділікті ұсынудың құралдарын қамтиды.
  "Жердің 3D-моделі" және "Аумақтың 3D-модельдері" геопорталдар кеңістіктік модельді жердің және/немесе берілген объектілердің (құрылыстар, көлік, модельдеу нәтижелері) үш өлшемді көрінісімен толықтырады. Аумақтың ауданы және егжей-тегжейлілік дәрежесі деректердің үш өлшемді базасының тайлдық құрылымы есебінен бейнелеудің жоғары жылдамдығын сақтаумен ұлғаюы мүмкін. Модельді толықтыру әртүрлі алмасу форматтарынан, сондай-ақ шексіз үлкен өлшемді фотореалисттік үш өлшемді модельдерден (TLS, OC3) жекелеген объектілерді және/немесе аумақтарды импорттау есебінен орындалуы мүмкін. Модель жұлдыздардың аясында Жердің көрінісінен жерасты коммуникациялардың егжей-тегжейлі кескініне дейін өзгеруі мүмкін.
  "Кеңістіктік деректер банкі" порталында картографиялық материалдарды векторлық, растрлық және матрицалық түрде сақтауды, есепке алуды және беруді ұйымдастыру бойынша мүмкіндіктер ұсынылған. Портал ашық көздерден (OpenStreetMap, VMap0) деректер негізінде қалыптастырылған SXF форматындағы векторлық карталарды қамтиды. Кеңістіктік деректер құрамына РФ субъектілерінің, жақын және алыс шетелдің елдері мен қалаларының карталары кіреді. Барлығы жалпы көлемі 50 ГБ болатын 200-ден астам векторлық карталар мен 6000 матрицалық деректер. "Панорама" КБ мамандары порталдағы ақпараттың құрамын апта сайын жаңартады және өзекті қылады. Барлық жарияланған деректер еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.
  Ауылшаруашылық тауар өндірушілері "Агропорталды" пайдалану есебінен әлемнің кез келген нүктесінен кәсіпорынның аграрлық ГАЖ-ға қол жетімділікті алады. Геопортал егіншілікті басқару үшін арналған, шаруашылық өрістері контурларының электрондық картасын құруды, топырақтың құнарлылық базасын және өрістер тарихының электрондық тікпелі кітабын жүргізуді қамтамасыз етеді. Агропортал ауылшаруашылық техникасының және автокөліктің мониторинг жүйесімен біріктірілген және, минералды тыңайтқыштардағы қажеттілікті, автокөліктің жүрісін, егістіктің өңделген ауданын және басқаларды қоса алғанда, әртүрлі есептеулерді автоматтандыруға арналған сервистерді қамтиды. Есептеудің нәтижелері талданатын көрсеткішті (дақылдардың таралуы, жоспарлық және нақты өнімділік, егін егудің немесе егін жинау жұмыстарының барысы және басқалар) көрнекі бейнелеу үшін ауылшаруашылық алқаптардың аялық ақпаратымен, кадастрлық деректерімен және контурларымен бірге бейнеленетін тақырыптық картограммалар түрінде ұсынылуы мүмкін.
  "Ресей ТЖМ-ның ашық деректер геопорталы" Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесінің (РСЧС) күштері туралы және Ресей Федерациясы аумағындағы экономика мен инфрақұрылымның объектілері туралы жүйелендірілген ақпаратты береді. Ресей ТЖМ-ның ашық деректерінің геопорталы келесі сценарийлер бойынша ТЖ нәтижесінде жағдайдың модельдеуін орындауға мүмкіндік береді: лаңкестік акті, техногендік (биологиялық, химиялық, радиациялық қауіпті объектілерде және басқаларда) және табиғи (өрт, тасқын су, су басу, тасқандар/көшкіндер және басқалар) сипаттағы ТЖ. Кеңістіктік деректерді қоса алғанда, модельдеудің барлық нәтижелерін баспаға шығаруға немесе кейіннен пайдалану үшін файлға сақтауға болады. Бұдан басқа, Геопортал кеңістіктік деректермен жұмыс істеу бойынша (картамен жұмыс істеу, аумақты таңдау және қарап шығу, картадағы объектілерді таңдау және басқалар) стандартты мүмкіндіктерді ұсынады.
  "Эквадор" геопорталы елдің саяси және әкімшілік бөлінісі туралы мәліметтер береді (2017 жылға жағдайы бойынша). Мемлекеттің аумақтық құрылысы туралы ақпарат карталар түрінде және әрбір әкімшілік бірлік бойынша қысқаша мәтіндік сипаттама түрінде ұсынылған. Картографиялық негіз ретінде 1: 1 000 000 масштабтағы Эквадордың картасы және провинциялар мен кантондар деңгейінде аумақты ұйымдастыру схемасы пайдаланылады.
  "Диспетчерлік орталық" геопроталы техникалық құралдардың ГЛОНАСС/GPS навигациясы негізінде автокөлік мониторингі үшін арналған және жылжымалы техникалық құралдарда (монитоинг объектілерінде) орнатылған борттық жабдықтан деректерді жинауды, мониторинг объектілерінің орналасқан жері мен олардың сипаттамаларын карта аясында бейнелеуді қамтамасыз етеді.
  Ob Ubuntu-да жазылған кеңістіктік деректердің құрамына Imagery Creator SE құралдарымен құрылған 2 ТБ-дан астам тайлдар және "Панорама" ГАЖ-да дайындалған деректер: 54 ГБ биіктіктер матрицалары, 88 ГБ ортофотожоспарлар мен ғарыштық суреттер, 32 ГБ векторлық карталар, 129 Гб DB3D форматындағы объектілердің үш өлшемді модельдері кіреді.
  "Панорама" КБ-ның серверлік қосымшалары кез келген деңгейдегі веб-порталды тұрғызуға мүмкіндік береді: мемлекеттік (федералдық), аймақтық, муниципалдық, корпоративтік немесе салалық. Ауқымды геоақпараттық жүйені тұрғызу технологиясы "Геопортал Аймақ" аймақтық геопорталын жүргізуге арналған өнімдер кешенін пайдалануда негізделеді. Бағдарламалық бұйымдар мағлұмдалмаған мүмкіндіктердің болмауының 2 деңгейі бойынша ақпараттың қауіпсіздік талаптарына сай сертификаттау жүйесінде сертификатталған.
  Серверлік бағдарламаларды орнату мен теңшеу тәртібі құжаттамада егжей-тегжейлі сипатталған, оқу таныстырылымдарда және бейнесабақтарда көрсетілген.
  MS Windows ОЖ үшін GIS WebServer SE, GIS WebServiсe SE, Сервер SE ГАЖ, СК және ЖҚЗ деректерінің банкі серверлік өнімдерін пайдаланушылар 2021 жылдың 31 мамырына дейін Linux ОЖ үшін жаңа нұсқаларға жеңілдікпен жаңартуды орындай алады. Жаңарту, егер өнімдер 2020 жылы сатып алынған болса, тегін және - егер 2020 жылдан ертерек сатып алынған болса, өнімнің құнының 24%-ына орындалады.

 • 30.12.2020 "3D талдау" кешенінде жер учаскелерінің қасиеттерін талдауға арналған құралдар кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13-нұсқалы "Панорама" ГАЖ үшін 6-нұсқалы "3D талдау кешені" әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасына сапа матрицаларына математикалық және логикалық амалдарды орындауға арналған құрал – Матрицалар калькуляторы қосылды. Матрицалар калькуляторы сапа матрицаларына карталар алгебрасының амалдарын орындауға арналған. Карталар алгебрасы (жергілікті амалдар) – оларды орындаған кезде, бір немесе бірнеше бастапқы матрицалар негізінде, осы матрицаның ұяшықтарының мәндері тек бірдей координаттарға ие болатын бастапқы матрицалардың ұяшықтары мәндерінен ғана тәуелді болатындай етіп жаңасы жасалатын амалдар.

  Нәтижелеуші матрицаның ұяшықтар мәндері әртүрлі математикалық және логикалық амалдардан тұруы мүмкін өрнектің негізінде есептеледі. Сондай-ақ, өрнекте берілген шарттардың орындалуына байланысты ұяшықтар мәндерін өзгертуге мүмкіндік беретін бір немесе бірнеше шартты операторларды пайдалануға болады. Маңызды ерекшелігі ұяшықтарды деректердің бар болуына тексеру мүмкіндігі және ұяшықтарға NULL мәнін (мәннің болмауы) тағайындау мүмкіндігі болып табылады.

  Матрицалар калькуляторы жұмысының мысалы келесі тапсырма бола алады. Фабрика мен автодаңғыл ластану көздері болып табылады. Қосынды ластануы тұрғын үйлер, рекреациялық аймақтар және әлеуметтік объектілер үшін шекті рұқсат етілген нормадан асатын аудандарды көрсететін матрицаны құру қажет. Бастапқы деректер ретінде фабрикадан және автодаңғылдан ластану деңгейлерін көрсететін матрицалар, сондай-ақ ластанудың рұқсат етілген шекті деңгейлерді қамтитын матрица бар. Мұндай тапсырманың шешімі келесі өрнек негізінде құрылған матрица болады: Con("1.pollution_factory.mtq" + "2.pollution_road.mtq" > "3.mpc_value.mtq";"1.pollution_factory.mtq" + "2.pollution_road.mtq"; setNull), ол, егер фабрикадан және автодаңғылдан ластанудың қосындысы шекті рұқсат етілген концентрациядан көп болса, онда матрицаның ұяшығына осы қосынды, әйтпеген жағдайда – NULL жазылатынын білдіреді.

  "3D талдау кешені" беттердің модельдерін құруға және оларды пайдаланумен кеңістіктік талдау тапсырмаларын шешуге арналған. Беттің моделі бедердің биіктіктері, ластану концентрациясы, жауын-шашындар мөлшері, радиация деңгейлері және т. б. сияқты жердің қасиеттерін бейнелей алады. Беттің модельдері векторлық картаның деректері бойынша, деректер базасының кестелерінен ақпараттар бойынша құрылуы, сонымен қатар сыртқы форматтардан (SRTM, GeoTIFF, LAS және басқалары, барлығы 20-дан көп) жүктелуі мүмкін. Беттердің модельдері жердің үш өлшемді картасын қалыптастыру үшін, сондай-ақ келесідей талдау тапсырмаларын шешу кезінде пайдаланылады: қашықтықтарды, аудандарды және көлемдерді есептеу, профильдеу, көріну аймақтарын тұрғызу, беткейлердің бағыттарын анықтау, басқа туынды беттерді алу.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 29.12.2020 Imagery Creator бүкіл Жер шарының аумағында тайлдық массивтерді қалыптастырады
  "Панорама" КБ-да 10.1.5 нұсқалы Imagery Creator әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасында жүздеген миллион объектілерден, триллион нүктелерден тұратын және бір файл түрінде қатқыл дискіде 4 ГБ-тан көп орын алатын кеңістіктік деректердің (жерсеріктен түсірілген суреттердің, биіктіктер матрицаларының, векторлық карталардың) үлкен көлеміне қолдау қосылған. КБ "Панорама" кеңістіктік деректердің мультимасштабты жобасы түрінде бүкіл жер шарының аумағына тайлдық төсем құрылды. Ол 1: 1 000 000-нан 1: 5 000-ға дейін әртүрлі масштабты қатардың 6500-ден көп карталары мен матрицаларынан тұрады. Қатқыл дискідегі деректердің жалпы көлемі 35 ГБ құрады. Барлығы 10 ТБ-ға жуық дискілік кеңістікті алып жатқан 250 000 000-ға жуық тайлдар құрылған болатын. Тайлдарды қалыптастыру 3,3 ГГц тактілік жиілігі, Ubuntu 18.04 операциялық жүйесіндегі 64 Гб жедел жадысы бар Intel i9-9820x 10 ядролы серверінде өткізілді. Тайлдарды қалыптастырудың жалпы уақыты – 2 күн 12 сағат. Imagery Creator бағдарламасы арқылы тайлдарды қалыптастыру жылдамдығын дискіден дискіге деректерді көшіру жылдамдығымен салыстыруға болады. Жоба GIS WebService SE-де және GIS WebServer SE-де жарияланған және танысу үшін http://gisserver.ru/giswebserverse/ сілтемесі бойынша қол жетімді.
  Imagery Creator 1.0.0 нұсқалы OGC WMTS 07-057r7 халықаралық стандарты, TMS және 1.2.1 нұсқалы OGC 12-128r15 GeoPackage стандарты бойынша JPEG, PNG, PNG8, Mbtiles, BIR және GeoPackage форматтарында тайлдарды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Imagery Creator-мен қалыптастырылатын тайлдық деректер пайдаланушылардың көп санының бір уақытта жүгінуі кезінде кең аумақтарға кеңістіктік деректерді бейнелеу бойынша сұратулардың орындалуының жоғары жылдамдығын қамтамасыз ету үшін GIS WebServer SE-нің, GIS WebService SE-нің бағдарламалық өнімдерімен пайдаланылады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бетінде қол жетімді.

 • 28.12.2020 "Панорама" ГАЖ-да Astra Linux SE ОЖ үшін мультимасштабты карталарды рәсімдеу мен басып шығару және жердің модельдерін дайындау құралдары кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да Astra Linux SE ОЖ ("Смоленск" релизі) үшін орыс және ағылшын тілдерінде 13.3.0 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Бағдарламаның құрамында 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000, 1: 200 000, 1: 500 000, 1: 1 000 00 масштабтарының сандық мемлекеттік топографиялық карталарының сыныптауыштары жаңартылған. Жаңа сыныптауыштарда карта объектілерінің шартты белгілері қасиеттерін өзгертуі (мысалы, жолдың қалыңдығын белгілі бір пропорциямен және өлшемдерінің өзгеру шектерімен ұлғайтуы немесе кішірейтуі) немесе өзгеріссіз қалуы (мысалы, полигондарды толтыратын белгілердің өлшемдері және олардың тығыздығы) мүмкін. Әртүрлі масштабтағы контурларды автоматты түрде жалпылаумен, объектілердің көріну шекараларын орнатумен, шартты белгілерді ауыстырумен, картаның ауданы бойынша бейнеленетін объектілердің ағаштарын тұрғызумен және басқа құралдармен бірқатар мультимасштабты топографиялық карталарға ең жақсы қолдау қамтамасыз етіледі. Бейнелеу жылдамдығы, карта оқылымдығы, дайындалатын есеп берулердің сапасы арттырылған.

  "Картаны басып шығару" тапсырмасында құрылғының басып шығарылған парақтарына картаның басып шығарылатын фрагментін орналастырудың мынадай жаңа нұсқаларын өңдеу қосылған: "Бет бетімен бөлу", "Бет бойына созу", "Беттің өлшемі бойынша", "Көлденеңінен созу", "Тігінен созу". Кескінді беттерде орналастыру таңдалған режимге байланысты баспа масштабын автоматты түрде қайта есептеу орындалады. "Деректер құрамы" тапсырмасында картаның бейнеленетін объектілерінің тізімімен жұмыс жеделдетілді. "Деректер тізімі" диалогына биіктіктер, сапалар және қабаттар матрицаларының жақтауы бойынша бейнелеуді теңшеу мүмкіндігі қосылды.

  Айырбастау форматына кеңістіктік деректерді импорттау/экспорттау бойынша функционалы кеңейтілген. DB3D форматына модельдерді импорттау диалогының жаңа нұсқасында TLS, OC3, DAE, OBJ кеңістіктік деректері файлдар құрамын интерактивті таңдау мүмкіндігімен әртүрлі каталогтардан жиналған жинақпен импортталуы мүмкін. Импортталған модельді тізімнен, метадеректер файлынан және EPSG деректер базасынан байланыстырудың координаттар жүйесін таңдау мүмкіндігі қосылды. COLLADA (DAE) форматы үшін деректерді жүктеу геометрияны талдау әдісіне байланысты бірнеше ұсынылатын режимдердің біреуінде орындалуы мүмкін. Модельдің әрбір деңгейі үшін пайдаланушы текстураның жеке-дара мәнін таңдай алады. Матрицаларды SRTM, GeoTIFF, IMG форматтарынан импорттау тапсырмасында көршілес белгілі мәндердің сызықтық интерполяциясы әдісімен анықталмаған биіктіктерді жою мүмкіндігі қосылған. Графикалық файлдарды BMP, PNG, JPEG, TIFF, GeoTIFF, IMG форматтарынан импорттау диалогында пайдаланушыға бастапқы файл туралы мынадай кеңейтілген ақпарат беріледі: деректер типі, арна деректерінің минималды және максималды мәндері, интерпретациялау әдісі, проекцияның параметрлері және координаттар жүйесі. Үлкен көлемді графикалық файлдардың импортын оңтайландыру үшін деректерді көшірусіз шығыс файл құру мүмкіндігі ескерілген, бұл жағдайда растрлық деректерді оқу бастапқы графикалық файлдан тікелей орындалады.

  Төтенше жағдайлар туралы жағдайдың электрондық карталарын құруға арналған emercom.v2.rsc сыныптауышы жаңартылды. ТЖМ-ның басқаруында болатын объектілерді есепке алу және осы объектілерді арнайы белгілермен бөліп көрсету үшін келесі объектілер қосылды: ТЖМ қарамағындағы объектінің белгісі, ТЖМ-ның басқаруында болатын объектінің белгісі (оңайлатылған), ТЖМ-ның басқаруында болатын ғимарат.

  "Панорама" ГАЖ пайдаланушыларға геокеңістіктік байланыстыруға ие болатын деректерді, есептеулердің нәтижелерін және болжамдарды жинақтауға, сақтауға, автоматтандырылған өңдеуге және бейнелеуге арналған құралдарды ұсынады. Жүйе векторлық, растрлық және матрицалық карталарды құруға, сонымен қатар жер туралы әр түрлі ақпаратты жедел жаңартуға мүмкіндік береді. Геоақпараттық жүйе Intel/AMD, Эльбрус, ARM, PowerPC, SPARC, MIPS және т.б. процессорларды қолдаумен Linux, QNX, Android, MS Windows ОЖ үшін мультиплатформалы көп ағынды ядрода құрылған.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 24.12.2020 Кеңістіктік деректер банкі Омбы облысының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Омбы облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1: 5000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және жинақталған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, ауданның әкімшілік-аумақтық бөлінісінің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректері және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 20.12.2020 Кеңістіктік деректер банкі Ирландияның картасымен толықтырылды
  "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталы OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған Ирландияның картасымен толықтырылды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынған. Картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 18.12.2020 "Агрономның АЖО-да" ауылшаруашылық алқаптар контурларының картасымен бірге аграрлық деректер базасын жүргізу құралдары кеңейтілді
  Панорама КБ-да 13.6 нұсқалы "Агрономның АЖО" әзірленген. Бағдарламаның жаңа нұсқасы аграрлық базамен бірге ауылшаруашылық алқаптардың сандық карталарын құру мен қолданбалы пайдалану міндеттерін шешуге бағдарланған. Сандық карталарды құру үшін agro10t.rscz салалық сыныптауышы арналған. Салалық мақсаттағы объектілердің контурларын түсіру және редакциялау кіріктірілген "Картаның редакторы" құралдарымен орындалады. "Дала төлқұжаты" тапсырмасы шаруашылық жүргізуші субъектілер, ауыспалы егістер, фитосанитарлық жай-күйі, ауылшаруашылық алқаптардың контурларының агрофизикалық пен агрохимиялық қасиеттері туралы деректердің жүргізуін қамтамасыз етеді. Бағдарламаның жаңа нұсқасында, далалық тексеру материалдарын және егістіктің агрохимиялық көрсеткіштерін зертханалық талдау нәтижелерін өңдеуді қосқанда, ауылшаруашылық алқаптары туралы картографиялық пен атрибуттық мәліметтерді құру және редакциялау үшін арналған барлық режимдерді ағылшын тіліне оқшаулау жүзеге асырылды.
  Объектілердің қиылысуы мен қабаттасуын іздеу кезінде "Объектілердің тізімдері" тапсырмасында "Контурлардың сәйкесуі" режимі қосылды. Режим басқа ауылшаруашылық алқаптарымен немесе өзге де объектілермен (кадастр, жерге орналастыру, орманды жайластыру және басқалары) сыртқы мен ішкі контурлары сәйкес келетін ауылшаруашылық алқаптарының контурларын іздеуді орындайды.
  Ауылшаруашылық алқаптарының электрондық картасының деректерін жаңарту үшін "Далалық өлшемдерді жинау" режимі арналған. Далалық жұмыстарды жүргізген кезде агроном өзімен бірге жұмыс картасымен "Агрономның АЖО" бағдарламалық жасақтамасы жүктелген мобильді құрылғыны (планшетті) алып жүре алады. Бұл картадан далалардың жұмыс телімдерінің шекараларын бірден нақтылауға, жаңа телімдерді түсіруге, сонымен қатар топырақтың әртүрлі өлшеулері бойынша далалардың семантикалық сипаттамаларын енгізуге болады. "Семантикаларды жаңарту" режимінде аграрлық деректер базасында сақталатын ақпаратпен, дала жағдайларында автономды жұмыс жүргізу кезінде картаның семантикасына жазылған ауылшаруашылық алқаптарының атрибуттарын синхрондау қамтамасыз етілген.
  "Картаны басып шығару" диалогы жете аяқталды. Картаны бейнелеу аймағын таңдалған аудандық немесе тұйықталған сызықтық объектінің шекарасы бойынша шектеу мүмкіндігі қосылды. Бұл ретте картаны бейнелеудің мөлдірлік дәрежесін объектінің негізгі контурының шекараларынан тыс 0-ден (бастапқы кескін) 100%-ға дейін (толық боялған) орнатуға болады. Бұл режим "Картаны басып шығару" диалогындағы мәнмәтіндік мәзір арқылы "Аймақты объект бойынша таңдау" батырмасын басқан кезде шақырылады.
  "Агрономның АЖО" жерсеріктік мониторингінің деректерін өңдеу мен талдауды қолдайды. Вегетациялық индекстердің матрицаларын, далалардың әртектілік аймақтарының карталарын және вегетациялық индекстердің орташаланған мәндерінің уақытша қатарын алу үшін Жерді қашықтықтан зондтау деректерінің сыртқы сервисімен өзара әрекеттесу қамтамасыз етіледі. Алынған карталар мен матрицаларды егіншілікте басқарушылық шешімдерді қабылдау мақсатында биомассаның мөлшерін талдау үшін пайдаланады. Жүктелетін деректер көзі болып Geosys компаниясының веб-сервисі қызмет етеді.
  Ауылшаруашылық алқаптарының контурлары туралы деректер векторлық карталармен, бедердің биіктіктерінің матрицаларымен, вегетациялық индекстердің матрицаларымен, әртектілік карталарымен, тақырыптық карталармен және матрицалармен ұсынылған. Аграрлық деректер жобасының иерархиялық құрылымы карталар мен матрицалардың шексіз санын қамтуы мүмкін. Карталардың ашылуын және алғашқы бейнеленуін жеделдету үшін картаның әр парағына объектілердің аумақтық бөлінуінің бинарлық ағашын қалыптастыру қосылды. Картаны ашқан кезде объектілер ағашын оқу орындалады, бұл бірінші бейнелеудің 5-15 есе жеделдетуін қамтамасыз етеді (2 млн. объектілері бар карта үшін ашылу және алғашқы бейнелеу 9-12 секундтан 1 секундқа дейін жеделдетіледі).
  Биіктіктер матрицаларын бейнелеу жете аяқталды, жабу нүктесінің түсін есептеу бикубтық интерполяция әдісімен биіктіктердің 16 көршілес мәндері бойынша орындалады. Элементтің түсін алудың жаңа тәсілі матрицаны және бедердің шайылып кетуінің жарық-көлеңкелі бүркемесін бейнелеу дискреттілігін жоюға мүмкіндік береді. Тегістеумен биіктіктер матрицаларын бейнелеу үшін "Параметрлер" - "Тегістеумен матрицаны бейнелеу" басты мәзірдің тармағын қосу қажет.
  "Агрономның АЖО" сыртқы бағдарламалармен ақпараттық алмасуды қамтамасыз етеді. Ол үшін XML файлдары түрінде алмасу схемасы ескерілген. "Агрономның АЖО" мен 1С тұғырнамасындағы ақпараттық-басқарушылық жүйелердің, "АгроХолдинг" пен АШКБ конфигурациясының бірлескен жұмыс істеуіне қолдау көрсетіледі. Алмасу схемасы екі жақты болып табылады, бұл деректердің импорты мен экспортын қамтамасыз етеді.
  Барлық "Агрономның АЖО" режимдері "Панорама АГРО" құрылымында аграрлық деректер базасымен жұмыс істейді және ұжымдық көп пайдаланушылық қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін Сервер ГАЖ-да деректерді орналастыруды қолдайды. Сервер ГАЖ-дан ашылатын деректер атында хост атының орнына ортаның айнымалысын көрсету мүмкіндігі қосылды. Бұл қажет болған жағдайда, ашылатын деректердің мекенжайларын қайта теңшеусіз, басқа желілік ортаға (мысалы, тестілік тұғырнамадан жұмыстыққа) тасымалдауға болатын MPT/MPTZ деректер жобаларын (сервердің атын ортаның айнымалысына ауыстырып) теңшеуге мүмкіндік береді. MPT/MPTZ жобаларын сақтау кезінде сервердің атын ортаның айнымалысына автоматты түрде ауыстыру, егер ол осы сервердің аты үшін берілсе, орындалады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 16.12.2020 "Панорама" ГАЖ-да кеңістіктік деректер базасын жүргізу мен қолданудың кәсіби саймандары жаңартылды
  "Панорама" КБ-да 13.6.0 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленген. Жаңа нұсқада кеңістіктік деректер базасының атрибуттарының кестелерін қарап шығу және редакциялау құралдары кеңейтілді. Мына режимдер қосылды: байланысқан объектілерді белгілеу/болдырмау, белгіленген объектілер үшін жазбаларды көрсету, ағымдағы жазба үшін картаның объектісі туралы ақпаратты көрсету. Диалогта деректердің үлкен саны бар кестені ыңғайлы қарап шығуға арналған саймандар қосылды: бағандарды бейнелеу ретін теңшеу, олардың енін өзгерту, бағандардың көріну мәртебесін орнату. "Панорама" ГАЖ SQL-сұратулары арқылы PostgreSQL және Oracle ДББЖ-мен тікелей өзара әрекеттесудің негізінде қосымша бөгде модульдерсіз картографиялық, оның ішінде басқа ГАЖ-дармен құрылған шартты белгілерде, ерікті кеңістіктік деректер базаларын тікелей бейнелеуді және редакциялауды қамтамасыз етеді.

  Геодезиялық және кадастрлық тапсырмалар блогы жете аяқталды. "Жылжымайтын мүліктің мемлекеттік кадастрынан ақпарат" режимінде деректерге қол жетімділік бойынша Росреестрдің API функцияларын қолдау іске асырылды. Режим көрсетілген нүктедегі бар кадастрлық объектілер туралы мәліметтерді алуға сұратулардың жіберуін қамтамасыз етеді. Алынған мәліметтер кадастрлық нөмірлердің тізімі түрінде диалогтың тиісті беттерінде бейнеленеді. Объектінің нақты кадастрлық нөмірін таңдау кезінде орам, жер телімі немесе жылжымайтын мүлік объектісі туралы жалпы кадастрлық мәліметтерді сұрату мен бейнелеу орындалады.

  "Картаның редакторы" тапсырмасында "Графикалық объектілер" панелінің құрамы кеңейтілді: картада таңдалған объектінің шартты белгісінің түсін, масштабын, мөлдірлігін басқаруға арналған режимдер қосылды. Жалпы нүктелерді редакциялау режимінде басқа объектілердің тораптарын қармау функциясы ('K') қосылды. Белгіленген сызықтық объектілерді біріктіру режимінде таңдалған сызықтық объектілерді бір объектіге біріктіру үшін "Мультисызықты қалыптастыру" параметрі қосылды.
  "Объектілердің тізімдері" тапсырмасында қиылыстарды іздеуге "Контурлардың сәйкес келуі" режимі қосылды. Режим сыртқы және ішкі контурлары сәйкес келетін объектілерді іздеуді орындайды. Цифрландыру бағыты, бастапқы нүктелердің жайғасымы және табылған объектілердегі контурлардың реттілігі сәйкес келмеуі мүмкін.
  "Картаны басып шығару" диалогы жете аяқталды. Картаны бейнелеу аймағын таңдалған аудандық немесе тұйықталған сызықтық объектінің шекарасы бойынша шектеу мүмкіндігі қосылды. Бұл ретте картаны бейнелеудің мөлдірлік дәрежесін объектінің негізгі контурының шекараларынан тыс 0-ден (бастапқы кескін) 100%-ға дейін (толық боялған) орнатуға болады. Бұл режим "Картаны басып шығару" диалогындағы мәнмәтіндік мәзір арқылы "Аймақты объект бойынша таңдау" батырмасын басқан кезде шақырылады.
  "Есеп берулер редакторы" қолданбалы тапсырмасында дайындалған тізімге сәйкес берілген ажыратымдылықтардың jpg форматында карта-есеп берулердің жинағын автоматты түрде қалыптастыру мүмкіндігі іске асырылды. Бұл есеп берулерді әртүрлі құжаттарға енгізуді және оларды жаңартуды жеңілдетеді.
  MPT\MPTZ форматындағы карталардың жобаларын сақтау және ашу кезінде жобаның әрбір картасы үшін бейнелеудің ағымдағы белгіленген құрамы ескеріледі. Жобаның файлына [#Xml#vclxNNN] атауымен секциялар түрінде XML форматындағы жазбалар қосылды. Бұл карталардың бір жинағынан әртүрлі есеп берулерде және басқа тапсырмаларда ендірмелер түрінде қолдану үшін әртүрлі қабаттар құрамды, масштабты, түстік рәсімдеу жобаларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
  Биіктіктер матрицаларын бейнелеу жете аяқталды: жабу нүктесінің түсін есептеу бикубтық интерполяция әдісімен биіктіктердің 16 көршілес мәндері бойынша орындалады. Жаңа тәсіл матрицаның элементтерін бейнелеудің дискреттілігін және бедердің жарық-көлеңкелі бүркемесін (бояуды) тегістеуге, сондай-ақ матрицаның кескінін пиксельге дейін дәлдікпен жақтауша бойынша қиюды орындауға мүмкіндік береді. Тегістеумен биіктіктер матрицаларын бейнелеу үшін Параметрлер\Тегістеумен матрицаларды бейнелеу негізгі мәзірдің тармағын қосу керек.

  "Навигатор 3D" тапсырмасына бетті, бедерді, объектілерді бейнелеудің жаңа түрлері қосылды. Бет: бейнелеудің теңшелінетін құрамы бар карта, тегістелген матрица, фон түрінде немесе жоқ болуы мүмкін. Бедер тұтас, тораптық, қаңқалы немесе мөлдір болуы мүмкін. Объектілер сыныптауыш бойынша үш өлшемді көрініске ие болуы және толық немесе қаңқалы модельдер түрінде бейнеленуі, немесе тағайындалған үш өлшемді модельге ие болмауы және объектінің метрикасы бойынша тұрғызылған әдепкі қалпы бойынша көрініспен бейнеленуі мүмкін. 3D-объектілерін бейнелеу құрамы сондай-ақ "Навигатор 3D" тапсырмасы саймандарының басты панелінде "Бейнелеу құрамы" арқылы барлық карталар үшін теңшелінуі мүмкін. Жердің үш өлшемді моделінің барлық элементтерін бейнелеудің көріністерін теңшеулердің әртүрлілігі пайдаланушыға оны нақты тапсырмаларды орындауға теңшеуге мүмкіндік береді.
  Мысалы, мөлдір бедер жерасты объектілерді: құрылыс элементтерін, коммуникацияларды және басқаларды қарауға мүмкіндік береді. Бедердің тораптық және қаңқалы көрінісі оның құрылысының егжей-тегжейін көруге мүмкіндік береді. Объектілердің қаңқалы көрінісі олардың өзара орналасуын бағалауға көмектеседі. DB3D үш өлшемді тайлдардың деректер базасына 3D-модельдерді импорттау диалогынының интерфейсі жаңартылды.
  Жаңа нұсқада бастапқы модельдердің файлдар тізімімен жұмыс істеу мүмкіндігі іске асырылған: файлдардың бүкіл тізімін қарап шығу, таңдалған файлдарды тізімнен алып тастау, файлдар тізімін тазарту. Модельді байланыстыру үшін деректер көзін бейнелеу қосылды: модельдің файлынан, тізімнен, метадеректер файлынан, EPSG деректер базасынан. Тиісінше радио-түймешіктердің көмегімен байланыстыруға арналған көздермен модель үшін қол жетімді ауыстырып-қосу мүмкіндігі қосылды.
  "Навигатор 3D" тапсырмасында MTD-моделінен DB3D форматына нүктелер бұлтын жүктеу режимі қосылды. MTD-модель лазерлік сканерлеу, Жерді қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ) әдістерімен және басқаларымен алынған деректерді сақтау үшін қызмет етеді. Олар, мысалы, LAS форматындағы файлдан жүктелуі мүмкін. Модель нүктелердің кеңістіктік координаттарын (X, Y, Z) және олардың басқа сипаттамаларын (мысалы, нүктенің түсі RGB форматында, нүктенің коды, лазерлік шағылысу қарқындылығының мәні) қамтиды. DB3D форматы масштабтық деңгейлерге бөлінген тайлдар пирамидасы түрінде жер туралы кеңістіктік ақпаратты сақтау үшін арналған. MTD-моделінен импорттау процесінде нүктелер DB3D форматындағы тиісінше тайлдарға жүктеледі. Импорттау диалогында пайдаланушы модельді байланыстыру нүктесін және тайлдар пирамидасы масштабының қалаулы ауқымын орната алады. Бұл ретте деректерді ұсынудың егжей-тегжейін ашу минималдыдан бастап әрбір масштабтық деңгеймен бірге жоғарылайды. Деректер импортынан кейін жүктелген модель байланыстыру нүктесіне ауысумен автоматты түрде ашылатын болады.

  Картаны ашуды және бірінші бейнелеуді жеделдету үшін картаның әрбір парағына объектілердің аумақтық таралу ағашы бар "*.sol" файлын қалыптастыру қосылды. Картаны ашқан кезде объектілер ағашын оқу және бірінші бейнелеуді 5-15 есе жеделдету орындалады (2 млн. объектілері бар карта үшін ашу және бірінші бейнелеу 9-12 секундтан 1 секундқа дейін жеделдетіледі). Картаны SITZ\MAPZ форматында сұрыптаған немесе MPTZ жобасын сақтаған кезде объектілер ағашы картаны бірінші ашуды одан әрі жеделдетумен қапталған деректер файлында сақталады. "*.sol" файлы болмаған кезде ағашты автоматты түрде тұрғызу және файлды сақтау орындалады.

  DIR файлында тізіммен берілген SXF және TXF форматындағы карталардың парақтар жинағының импорты кезінде парақтарды бойлық бойынша +/- 360 градусқа тасымалдау мүмкіндігі қосылды. Бұл жұмыстар ауданының габариттерін -360 / + 360 градусқа шейін кеңейту үшін парақтар бағандарын батыс және/немесе шығыс жарты шарда қайталауға мүмкіндік береді. Парақтарды қайталау үшін талап етілетін файлды басқа атпен көшіру (мысалы, 01-12.sxf-ны 01-12_west.sxf деп атын өзгерту) және аудандағы барлық парақтарда бірегей белгілеуі болатындай етіп, оның номенклатурасын өзгерту (мысалы, 01-12-ні 01-12_west деп атын өзгерту) керек. Содан кейін мәтіндік редакторда DIR файлына sxf-тың немесе txf-тың жаңа аты бар жолды қосу және файлдың атынан кейін табуляцияны басып, тасымал бағытын (мысалы, -360 немесе +360) енгізу керек. Координаттарды және парақтың төлқұжатын қайта есептеу DIR файлы бойынша жұмыстар ауданының импорты кезінде автоматты түрде орындалатын болады.

  Сервер ГАЖ-дан ашылатын деректер атында хост атының орнына ортаның айнымалысын көрсету мүмкіндігі қосылды. Айнымалының аты $gserv жолынан басталу керек (мысалы, HOST#$gserv1#2047#ALIAS#data/noginsk.sitx). Бұл қажет болған жағдайда, ашылатын деректердің мекенжайларын қайта теңшеусіз, басқа желілік ортаға (мысалы, тестілік платформадан жұмыстыққа) тасымалдауға болатын MPT/MPTZ деректер жобаларын (сервердің атын ортаның айнымалысына ауыстырып) теңшеуге мүмкіндік береді. MPT/MPTZ жобаларын сақтау кезінде сервердің атын ортаның айнымалысына автоматты түрде ауыстыру, егер ол осы сервердің аты үшін берілсе, орындалады.

  Векторлық картаны бақылаудың бағдарламасы жете аяқталды. Объектілердің семантикасын бақылауға "Символдар кестесі бойынша мәндерді бақылау" жаңа режимі қосылды. Бұл бақылау таңдалған символдық семантиканың мәндерінде латын жазуы символдарын табуға және латын символдарын кириллица символдарына ауыстыруды орындауға мүмкіндік береді. Мұндай режим латын жазуы мен кириллицада бірдей кесікіні бар символдар үшін өзекті, мысалы: K, A, M, E, P, T, O, H және басқалары. Семантиканың мәтінін түзету символдық семантиканың мағынасы бойынша, мысалы: қаланың, көшенің атауы, тегі бойынша іздеу тапсырмаларының дұрыс жұмысы үшін қажет.

  "Сыныптауыш редакторы" тапсырмасында сынытауышты жаңарту кезінде "Сыныптауыштан (анықтамалықтан) код" типті семантикаларды автоматты түрде қайта кодтауға арналған теңшелім қосылды. Бұл анықтамалықты (мәндер және олардың кодтарының тізімі) ауыстыру процесін автоматтандыруға және ауыстырылатын семантиканың негізінде құрылған объектілердің серияларын қайта тұрғызуға мүмкіндік береді. Сыныптауыштың (RSC) жаңа нұсқасын бар нұсқаға енгізудің орнына жаңа анықтамалықпен жаңа семантика қосылады. Оның сипаттамасында кілттің сәйкес келуі бойынша анықтамалықты қайта кодтау немесе жолды қысқаша белгілеу арқылы мәндердің ықтимал көзі көрсетіледі. Объектілердің сериялары семантикалардың жаңа сыныптауыштарының мәндері бойынша жаңартылады. Пайдаланушыда картасы бар папкада ескі сыныптауышты ауыстырған және картаны ашқан кезде мәндердің жаңа сыныптауыштарынан мәндерге ие болатын жаңа семантикаларды қалыптастырумен объектілерді автоматты түрде қайта кодтау орындалады. Объектілер жаңа шартты белгілермен бейнеленетін болады. Ескі сыныптауышқа кері ауыстырған кезде шартты белгілер бұрынғы көрінісіне қайтып оралады.

  Межелік, техникалық жоспарларды, тексеру актілерін, жерге орналастыру объектілері туралы мәліметтерді, жариялық және өзге де кадастрлық карталарды, сызбаларды жасау үшін, сондай-ақ аумақтардың кадастрлық жоспарларында және жылжымайтын мүлік объектілерінің кадастрлық үзінділерінде қамтылатын мәліметтерді жаңғырту үшін арналған survey.v5.rsc сыныптауышы жаңартылды. Сыныптауышта жылжымайтын мүлік объектілерін, жылжымайтын мүлік объектілерінің бөліктерін құру, қалыптастыру бойынша техникалық жоспарларды, сондай-ақ жылжымайтын мүлік объектілері мен олардың бөліктері туралы мәліметтерді өзгерту бойынша техникалық жоспарларды дайындау үшін қажетті Қабат типі (код 1119) семантикасы қосылған объектілер тізімі кеңейтілді.

  Төтенше жағдайлар туралы сандық карталарды жасау үшін арналған emercom.v2.rsc сыныптауышы жаңартылды. ТЖМ-ның қарауында болатын объектілерді есепке алу және осы объектілерді арнайы шартты белгілермен белгілеу үшін келесі объектілер қосылды: "ТЖМ-ның қарауында болатын объектінің таңбасы", "ТЖМ-ның қарауында болатын объектінің таңбасы (оңайлатылған)", "ТЖМ-ның қарауында болатын ғимарат".

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қол жетімді.

 • 15.12.2020 АМЖ БФАЖ-бен өзара әрекеттесуді қолдау үшін ауылшаруашылық мақсаттағы сандық карталардың салалық сыныптауышы жете аяқталды
  "Панорама" КБ-да ауылшаруашылық алқаптардың карталарын құру мен жүргізу және далаларды тақырыптық картографиялауға арналған agro10t.rscz картасының сандық сыныптауышы жаңартылды. Сыныптауыш "АМЖ БФАЖ бойынша дақыл" жаңа семантикасымен толықтырылды. АМЖ БФАЖ – ауылшаруашылық мақсаттағы жерлер туралы бірыңғай федералды ақпараттық жүйе, ол осындай жерлердің орналасқан жері, жай-күйі және нақты пайдаланылуы туралы деректерді қоса алғанда, олар туралы өзекті және сенімді мәліметтермен қамтамасыз ету үшін арналған. Сыныптауышқа жаңа семантиканы қосу есебінен Ресей Федерациясының әр даласының, муниципалдық құрылымының және субъектісінің шекарасы шегінде деректерді жинау мен агрегациялау талаптарына толық сәйкестікте ауылшаруашылық алқаптарының карталарын жасау мүмкіндігі пайда болады. Ауыспалы егістерді, далалар мен топырақтардың жай-күйін көзбен шолып бағалау үшін тақырыптық картографиялау тағайындалған, мұнда ауылшаруашылық жерлері туралы мәліметтер әртүрлі атрибуттардың мәндерімен байланысты арнайы шартты белгілерде көрсетіледі. Тақырыптық карта түрінде дақылдар туралы мәліметтерді көрнекі түрде бейнелеу үшін сыныптауышта "АМЖ БФАЖ бойынша дақыл" семантикасы бойынша құрылған объектілер сериясы жаңартылған.
  Сыныптауышқа "АМЖ БФАЖ бойынша дақыл" семантикасы бойынша "Мәдениет" семантикасы негізінде құрылған объектілер серияларын қайта құру процесін автоматтандыратын теңшелімдер кіреді. Бұл мүмкіндікке "Сыныптауыштан (анықтамалықтан) код" типімен семантика үшін қолдау көрсетіледі. Карталардың қайта кодталуының өзін "Панорама" ГАЖ қамтамасыз етеді, бұл объектілердің бірнеше серияларын құруға емес, "Сыныптауыштан код" типімен семантикалар мәндерін "тез" ауыстырумен ең толығырақ серияларды пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл үшін кілттің немесе жолды қысқаша белгілеудің мәндері сәйкес келуі керек. Сыныптауыштың ескірген нұсқасы бойынша құрылған картаны ашқан кезде жаңа мәндер сыныптауышынан мәндерге ие болатын жаңа семантикаларды қалыптастырумен объектілерді автоматты түрде қайта кодтау орындалады. Объектілер жаңа шартты белгілермен бейнеленетін болады. Ескі сыныптауышқа кері ауыстырған кезде шартты белгілер бұрынғы түріне қайта келеді.
  Жаңартылған сыныптауышты "Сыныптауыштар" бөлімінде жүктеуге болады.

 • 10.12.2020 Кеңістіктік деректер банкі Босния және Герцеговинаның картасымен толықтырылды
  "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталы OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған Босния және Герцеговинаның картасымен толықтырылды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 07.12.2020 Linux-ке арналған "Оператор" ГАЖ-да әртүрлі форматтардағы кеңістіктік деректерді өңдеу құралдары кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да Astra Linux SE ОЖ ("Смоленск" және "Ленинград" релиздері) және Заря ОЖ үшін 13.3.0 нұсқалы "Оператор" SE ГАЖ әзірленді. DB3D форматына модельдерді импорттау диалогының жаңа нұсқасында TLS, OC3, DAE, OBJ кеңістіктік деректері файлдар құрамын интерактивті таңдау мүмкіндігімен әртүрлі каталогтардан жиналған жинақпен импортталуы мүмкін. Импортталған модельді: тізімнен, метадеректер файлынан және EPSG деректер базасынан байланыстырудың координаттар жүйесін таңдау мүмкіндігі қосылды. COLLADA (DAE) форматы үшін деректерді жүктеу геометрияны талдау әдісіне байланысты бірнеше ұсынылатын режимдердің біреуінде орындалуы мүмкін. Модельдің әрбір деңгейі үшін пайдаланушы текстураның жеке-дара мәнін таңдай алады. Матрицаларды SRTM, GeoTIFF, IMG форматтарынан импорттау тапсырмасында көршілес белгілі мәндердің сызықтық интерполяциясы әдісімен анықталмаған биіктіктерді жою мүмкіндігі қосылған. Графикалық файлдарды BMP, PNG, JPEG, TIFF, GeoTIFF, IMG форматтарынан импорттау диалогында пайдаланушыға бастапқы файл туралы мынадай кеңейтілген ақпарат беріледі: деректер типі, арна деректерінің минималды және максималды мәндері, интерпретациялау әдісі, проекцияның параметрлері және координаттар жүйесі. Үлкен көлемді графикалық файлдардың импортын оңтайландыру үшін деректерді көшірусіз шығыс файл құру мүмкіндігі ескерілген, бұл жағдайда растрлық деректерді оқу бастапқы графикалық файлдан тікелей орындалады. Импорттың өнімділігін жоғарылату үшін пайдаланушы транзакциялар журналын жүргізуді өшіріп тастауы мүмкін.
  "Оператор" SE ГАЖ құрамында 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000, 1: 200 000, 1: 500 000, 1: 1 000 000 масштабтарындағы сандық мемлекеттік топографиялық карталарының сыныптауыштары жаңартылған. Жаңа сыныптауыштарда карта объектілерінің шартты белгілері қасиеттерін өзгертуі (мысалы, жолдың қалыңдығын белгілі бір пропорциямен және өлшемдерінің өзгеру шектерімен ұлғайтуы немесе кішірейтуі) немесе өзгеріссіз қалуы (мысалы, полигондарды толтыратын белгілердің өлшемдері және олардың тығыздығы) мүмкін. Әртүрлі масштабтағы контурларды автоматты түрде жалпылаумен, объектілердің көріну шекараларын орнатумен, шартты белгілерді ауыстырумен, картаның ауданы бойынша бейнеленетін объектілердің ағаштарын тұрғызумен және басқа құралдармен бірқатар мультимасштабты топографиялық карталарға ең жақсы қолдау қамтамасыз етіледі. Бейнелеу жылдамдығы, карта оқылымдығы, дайындалатын есеп берулердің сапасы арттырылған.
  Operator.rsc сыныптауышының operator.p3d үш өлшемді белгілер кітапханасы жете аяқталды. Байқаушыдан алыс қашықтықтарда көрсетуге арналған ресейлік әскери техниканың жеңілдетілген модельдері қосылды. Мұндай тәсіл техникамен қаныққан жедел жағдай карталары бойынша жердің үш өлшемді моделін көрсету жылдамдығын арттырады. Бүл ретте, модельдердің жақыннан көрінісі толық, қаруланудың нақты түрлеріне сәйкес келетін болып қалады. Operator.rsc сыныптауышы РФ ҚК барлық түрлері мен тектері үшін арнайы карталарды дайындауды қамтамасыз етеді.
  "Картаны басып шығару" тапсырмасында құрылғының басып шығарылған парақтарына картаның басып шығарылатын фрагментін орналастырудың мынадай жаңа нұсқалары өңдеу қосылған: "Бет бетімен бөлу", "Бет бойына созу", "Беттің өлшемі бойынша", "Көлденеңінен созу", "Тігінен созу". Кескінді беттерде орналастыру таңдалған режимге байланысты баспа масштабын автоматты түрде қайта есептеу орындалады. "Деректер құрамы" тапсырмасында картаның бейнеленетін объектілерінің тізімімен жұмыс жеделдетілді. "Деректер тізімі" диалогына биіктіктер, сапалар және қабаттар матрицаларының жақтауы бойынша бейнелеуді теңшеу мүмкіндігі қосылды.
  "Оператор" SE ГАЖ – әлеуетті құрылымдар үшін әмбебап отандық геоақпараттық жүйе. Бағдарлама деректерді, есептеу нәтижелерін және геокеңістіктік байланыстыруға ие болатын болжамдарды жинақтау, сақтау, автоматтандырылған өңдеу және бейнелеу үшін арналған. "Оператор" SE ГАЖ векторлық, растрлық және матрицалық карталарды бейнелеу мен өңдеу құралдарын қамтиды. Қосымша қолданушыларға 3D-моделінің аясында арнайы объектілердің қозғалысын модельдеудің, қауіпті объектілердегі төтенше жағдайлардың салдарын болжаудың, әуе кемелері қозғалысының мониторингін, геодезиялық және топографиялық жұмыстарды жүргізудің, GPS/ГЛОНАСС навигациялық құрылғыларынан деректерді өңдеудің, бейнеленетін кеңістіктік деректерді әртүрлі шығару құрылғыларына басып шығарудың және көптеген басқа да мамандандырылған міндеттерді шешу үшін саймандарды ұсынады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінен жүктеуге болады.

 • 04.12.2020 GIS WebServer SE 3D картадағы өлшеу мүмкіндіктерін кеңейтеді
  "Панорама" КБ-да Astra Linux, MS Windows, CentOS операциялық жүйелеріне арналған 6-нұсқалы GIS WebServer SE әзірленді. Жаңа нұсқада 3D картадағы өлшеу мүмкіндіктері кеңейтілген. Жазықтықтағы өлшеулерден басқа, жердің бедері бойынша салынған еркін беттің кеңістіктік сипаттамаларын өлшеуді орындауға болады. Режим нақты мәндерге жуық болатын объектінің ауданы мен периметрін есептеуге мүмкіндік береді. Есептеулердің дәлдігі өлшенетін учаскенің шегінде айқын жергілікті жердің бедері кезінде өседі. Өлшеуге арналған пішіннің шыңдары модельде таңдалады және пайдаланушы олардың орнын ауыстырыуы немесе жойыуы мүмкін. Беттің ауданы мен периметрін есептеу 3D картасында пайдаланылатын биіктіктер матрицасы бойынша GIS WebService SE серверімен орындалады. Қосымша түрде клиенттік жақта өлшеу объектісінің ішкі бұрыштары есептеледі. Объектілердің 3D модельдерінің жаңа түрі – анимацияланған белгі қосылды. Анимацияланған белгілердің көмегімен әртүрлі визуалды нәтижелері бар модельдерді жасауға болады: шашырандылар, түтін, жауын-шашын, жалын және басқалар.
  Әртүрлі мақсаттағы ақпараттық жүйелердегі деректер базаларымен жұмыс істеу құралдары кешенінің мүмкіндіктері кеңейтілді. "Кеңістіктік деректер базасы" компонентіне деректер базасының кестелері жобаларын қолдау қосылды. Кестені таңдаған кезде кестеде көрсетілген типпен қабат объектілері туралы ақпаратты алуға болады. Бірнеше өрістердің мәндерінің және таңдау шарттарының жиынтығы бойынша жазбаны іріктеуге мүмкіндік беретін кестелердегі кеңейтілген іздеу қосылды. Іздеу нәтижелері бойынша кестеде картаның объектілері автоматты түрде белгіленеді.
  Жаңа нұсқада GIS WebServer SE мүмкіндіктерін кеңейтетін және басқа ақпараттық жүйелерге кіріктіріле алатын GIS WebToolKit SE Web-қосымшаларын әзірлеудің интрументрийі жете аяқталған. Деректерге (суреттерге, векторлық карталарға және жергілікті жер бедері туралы ақпаратқа) қол жетімділікті жалпыға бірдей қабылданған OGC хаттамалары мен ISO стандарттары бойынша Web-сервистер ұсынады. Бедердің сандық моделі ретінде биіктіктік деректердің әртүрлі түрлері пайдаланылады: матрицалар (SRTM, GeoTIFF, IMG, MTW форматтарындағы), TIN-модельдер, нүктелік бұлттар және басқалар. Сервиспен жарияланатын жердің үш өлшемді модельдері COLLADA форматындағы файлдардан, сондай-ақ шексіз үлкен өлшемді фотореалистикалық үш өлшемді модельдерден (TLS, OC3) қалыптастырылуы мүмкін.
  Сандық карталардың деректер банкі және ЖҚЗ кеңістіктік деректер көзі бола алады. Ол айырбастау форматтарындағы кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, іздеуді және жеткізуді, деректер банкінің жай-күйін схема-карталар түрінде бейнелеуді, геожабындарды автоматтандырылған қалыптастыруды және жаңартуды қамтамасыз етеді.
  GIS WebServer SE құпиялық таңбасына немесе коммерциялық құпияға ие болатын деректердің қорғалуын қамтамасыз етумен жабық корпоративті жүйелерді құру кезінде қолданылады. GIS WebServer SE мағлұмдалмаған мүмкіндіктердің болмауының 2 деңгейі бойынша сертификатталған. Бағдарламаның жаңа нұсқасы аумақтарды дамытуды талдау, басқару және келешекке арналған жоспарлау міндеттерін шешу кезінде қосымшаның мүмкіндіктерін кеңейтеді. GIS WebServer SE JavaScript-ті пайдаланатын әзірлеу құралдарында қолданылуы мүмкін болатын GIS WebToolKit SE инструментрийін пайдаланумен іске асырылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 03.12.2020 Кеңістіктік деректер банкі Иркутстк және Кемерово облыстарының карталарымен толықтырылды
  "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталы OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған Иркутск және Кемерово облыстарының карталарымен толықтырылды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қол жетімді.

 • 02.12.2020 "Панорама" КБ-да әзірленген жаңа бағдарламалар Ресейлік БЖ-ның бірыңғай тізіліміне қосылды
  2020 жылдың 30 қарашасында Электрондық есептеуіш машиналарына және деректер базасына арналған ресейлік бағдарламалардың бірыңғай тізіліміне "Панорама" КБ-ның жаңа бағдарламалық өнімдері қосылған болатын. Бағдарламалардың құрамына мыналар кірді: GIS ToolKit ГАЖ-қосымшалары әзірлеушісінің инструментарийі (№7366), "GIS ToolKit Active" ГАЖ-қосымшалары әзірлеушісінің инструментраийі компоненттерінің ActiveХ жинағы (№7388), ЖҚЗ деректерін автоматтандырылған шифрін ашу мен векторлау кешені (№7387), 3D талдау кешені (№7386), "Гидрологиялық тапсырмалар кешені" жердің гидрологиялық жағдайларын модельдеуге арналған бағдарлама (№7385), "Гидрологиялық тапсырмалар кешені" инженерлік-геологиялық ізденістердің нәтижелерін өңдеуге арналған бағдарлама (№7384), "Сандық топографиялық карталарды автоматтандырылған генерализациясы" мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыздандыру (№7382).
  "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдері геокеңістіктік ақпаратты өңдеу қажет болатын әртүрлі міндеттерді шешу үшін сәтті қолданылады. Олар билік органдары мен мемлекеттік корпорацияларда импорталмастыру бойынша технологиялық саясатты іске асыру үшін пайдаланылуы мүмкін.
  Бағдарламалардың жаңа нұсқалары сайтта Жүктеу бөлімінде әрқашан қолжетімді.

 • 01.12.2020 Сандық топографиялық карталардың сыныптауыштары мультимасштабты карталарды қолдау үшін жете аяқталды
  "Панорама" КБ-да 1: 25,000, 1: 50,000, 1: 100,000, 1: 200,000, 1: 500,000, 1: 1,000,000 масштабтарының сандық мемлекеттік топографиялық карталарының сыныптауыштары жаңартылды. Гидрография қабаттары, құрлық бедерлері, жол торабы мен жол құрылыстары, шекаралар, қоршаулар, жеке табиғат құбылыстары мен аумақтары және басқалары үшін әртүрлі қалыңдықтағы толтыру белгілері мен контурлары бар сызықтық пен аудандық объектілердің шартты белгілерін масштабтау параметрлері нақтыланған. Сандық картаның кескінін кішірейту және үлкейту кезінде картографиялық кескіннің оқылуы сақталу керек. Ол үшін карта объектілерінің шартты белгілері қасиеттерді өзгерте алады (мысалы, жолдың қалыңдығын белгілі бір пропорциямен және өлшемдердің өзгеру шектерімен үлкейту немесе кішірейту) немесе оларды өзгеріссіз қалдырады (мысалы, полигондарды толтыратын белгілердің өлшемдері және олардың тығыздығы). Шартты белгілердің толық жинағын қамтитын жаңартылған сыныптауыштар әртүрлі масштабтарға арналған контурларды автоматты түрде генерализациялаумен, объектілердің көріну шекараларын белгілеумен, шартты белгілерді ауыстырумен, картаның ауданы бойынша бейнеленетін объектілердің ағаштарын тұрғызумен және басқа құралдармен қатар мультимасштабты топографиялық карталарға ең жақсы қолдауды қамтамасыз етеді. Көрсетілген іс-шаралар кешені бейнелеу жылдамдығын, картаның оқылуын, дайындалып жатқан есеп берулердің сапасын арттырады.
  Жете аяқталған сыныптауыштар кәсіби "Панорама" ГАЖ, профессионального векторизатора ГИС "Панорама-редактор" ГАЖ кәсіби векторлауыштың және "Оператор" ГАЖ құрамына кіреді.
  Сыныптауыштардың жаңа нұсқалары Сыныптауыштар бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 29.11.2020 Аэронавигациялық ақпараттың құжаттарын дайындау кешені әуеайлақтың инфрақұрылымының деректер базасындағы тікұшақ айлағы бойынша мәліметтерді өңдейді
  "Панорама" КБ-да Панорама 13 ГАЖ басқаруымен 7.6-нұсқалы Аэронавигациялық ақпараттың құжаттарын дайындау кешені әзірленді. Жаңа нұсқа әуежайдың/тікұшақ айлағының инфрақұрылымы құрамында картаға тікұшақтық және қону алаңдарын (TLOF) енгізу мен шығару мүмкіндігімен толықтырылды.

  Кешеннің міндеттері Windows 7, 8, 10 операциялық жүйелеріндегі 10 және 11 нұсқалы Postgres ДББЖ-да жұмыс істеу үшін бейімделген. Ақпаратты енгізу мен шығарудың барлық нысандары мен диалогтарында деректер базасына жүгіну процесі айтарлықтай жеделдетілген. Толтырылған аэронавигациялық деректер базасы бар кешеннің тапсырмаларының өнімділігі бүкіл әлемге біршама (10-30 есе) ұлғайды.

  Аэронавигациялық ақпараттың құжаттарын дайындау кешені аэронавигациялық ақпараттар базасын құру мен жүргізу, аэронавигациялық карталарды қалыптастыру, әуе кемелерінің ұшу маршруттарын жобалау және басқа ақпараттық жүйелермен деректер алмасу үшін арналған. Ақпаратпен алмасу ARINC және AIXM 5.1 форматтарында жүзеге асырылады. Аэронавигациялық ақпараттың негізгі көзі жоспарлық ақпаратты және маршруттардың жобалау нәтижелерін сақтауға арналған толықтырулары бар AICM (Aeronautical Information Conceptual Model) моделінің негізінде құрылған аэронавигациялық деректер базасы болып табылады. Модель «Еуробақылау» әуе қозғалысын жоспарлау мен үйлестірудің халықаралық ұйымымен ұсынылған.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасын, аэронавигациялық ақпараттың құжаттарының мысалдарын, пайдалану құжаттамасын, бейнесабақтар мен таныстырылымдар Жүктеу бетінде жүктеуге болады.

 • 27.11.2020 "Панорама" бағдарламалық өнімдерін орнату және теңшеу бойынша оқу материалдары дайындалды
  "Панорама" КБ сайтында "Бағдарламаларды орнату және іске қосу" бөлімі дайындалған, онда "Панорама" ГАЖ, Сервер ГАЖ, GIS WebServer SE, GIS WebService SE, СК деректер банкі және ЖҚЗ бағдарламаларын орнату бойынша таныстырылымдар мен нұсқаулықтар орналастырылған. Құжаттар жұмыс компьютерінде бағдарламалық жасақтаманы өрбіту бойынша барлық қажетті ақпаратты: бағдарлама туралы жалпы мәліметтерді, бағдарламаны орнату мен теңшеу бойынша нұсқаулықты, электрондық қорғаныс кілтімен жұмыс істеу туралы мәліметтерді қамтиды.

  "Сервер ПАРБ.00049-02 ГАЖ Орнату бойынша нұсқаулық" құжатында Apache HTTP-серверін, деректер базасымен жұмыс істеуге арналған 10 және 11 нұсқалы PostgreSQL ДББЖ-ны, PHP интерпретаторын, PAM авторизация модулін орнату мен теңшеу кезеңдерін, сонымен қатар әзірлеушінің қолтаңбасының ашық кілтін пайдалану арқылы "Astra Linux Special Edition" ОЖ-да тұйық бағдарламалық орта режимінде жұмыс істеудің ерекшеліктері көрсетілген.

  "Панорама ПАРБ.00046-06 ГАЖ Бағдарламаны орнату және теңшеу" құжатында лицензиялардың типтері мен электрондық кілттердің түрлерінің әртүрліліктерін, сонымен қатар аппараттық USB кілтін диагностикалау ерекшеліктерін есепке алумен бағдарламаны MS Windows ОЖ-да орнату мен теңшеу кезеңдері көрсетілген.

  Үстелдік және серверлік өнімдердің өзара әрекеттесуі кеңістіктік деректерге көп пайдаланушылық қолжетімділіктіі ұйымдастыруға, әрекеттерді хаттамалауды жүзеге асыруға, деректердің сақтық көшіруін және рұқсат етілмеген қолжетілімділіктен қорғауын орындауға мүмкіндік береді. Бағдарламалық өнімдердің икемділігі мен әмбебаптығы оларды мынадай әртүрлі салаларда қолдануға мүмкіндік береді: қала құрылысы қызметі, аумақтық жоспарлау, ауыл шаруашылығы, көлік және навигация, төтенше жағдайларды алдын алу және басқалар.

  Геоақпараттық жүйелерді "Панорама" өнімдер базасында тұрғызу мысалдарымен Сіз біздің сайтымыздағы "GIS WebServer SE-ні пайдалану мысалдары" бөлімінде таныса аласыз.

  Нұсқаулықтар мен тұсаукесерлерді "Құжаттама" бөлімінен жүктеуге болады.

 • 23.11.2020 Кеңістіктік деректер банкі Фарер аралдарының және Монако Княздігінің карталарымен толықтырылды
  "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталы OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған Фарер аралдарының және Монако Княздігінің карталарымен толықтырылды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Картамен жұмыс жасау үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе «Панорама» КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1: 5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңартылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректер банкі және ЖҚЗ бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жеткізу GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 19.11.2020 "Панорама" КБ-ның геоақпараттық технологиялары «Геопортал Аймақ» аймақтық порталын құру бойынша онлайн-таныстырылымда ұсынылды
  2020 жылғы 18 қарашада сәрсенбі күні "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдерінің онлайн-таныстырылымы өтті. Іс-шараға Қазақстан Республикасы, Беларусь Республикасы, Болгария Республикасы және Ресей Федерациясының өкілдері қатысты.
  "Панорама" КБ мамандары кеңістіктік деректер банкін жүргізу, сандық картографиялық ақпаратты, Жерді қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ) деректерін, деректер базасынан тақырыптық ақпаратты, құжаттарды, навигациялық ақпаратты жариялау, автоматтандырылған басқару жүйелерімен, жер күйінің мониторингі жүйелерімен қашықтықтан өзара әрекеттесуді, көлікті басқаруды, қала құрылысы міндеттерін қамтамасыз етуді, жер мен жылжымайтын мүлік кадастрын жүргізуді ұйымдастыру және т.б. үшін "Геопортал Аймақ" бағдарламалар кешенінің мүмкіндіктері туралы баяндады.
  Аймақтық геопорталды жүргізу кешеннің бағдарламалық құралдары РФ Қорғаныс министрлігінің Ақпаратты қорғаудың сертификатталған құралдарының тізіліміне енгізілген және "құпия" деген таңбасы бар ақпаратты өңдеу үшін қолданыла алады. Сандық карталардың деректері мен ЖҚЗ деректері банкін жүргізу кешені, Сервер ГАЖ және "Панорама" ГАЖ бірқатар аппараттық-бағдарламалық кешендердің құрамында РФ Қорғаныс министрлігін жабдықтауға қабылданған.
  Бағдарламалық өнімдер бойынша таныстырылым материалдарымен сайттағы "Тұсаукесерлер" бөлімінде танысуға болады.

 • 18.11.2020 Кеңістіктік деректер банкі Новосібір облысы мен Алтай өлкесінің карталарымен толықтырылды
  "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталы OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған Новосібір облысы мен Алтай өлкесі карталарының жобаларымен толықтырылды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынған. Картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1: 5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және жинақталған жобада (mptz) сақталған. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректер банкі және ЖҚЗ бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен жүзеге асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 17.11.2020 Ауқымды геоақпараттық жүйені құру технологиялары "Панорама" КБ-ның онлайн-таныстырылымында ұсынылатын болады
  18.11.2020 жылғы сәрсенбіде Мәскеу уақыты бойынша сағат 10-да геоақпараттық жүйені құруға арналған "Панорама" КБ бағдарламалық өнімдерінің онлайн-таныстырылымы өтеді. Компания мамандары кеңістіктік деректер банкін жүргізу, сандық картографиялық ақпаратты, Жерді қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ) деректерін, деректер базасынан тақырыптық ақпаратты, құжаттарды, навигациялық ақпаратты жариялау, автоматтандырылған басқару жүйелерімен, жер күйінің мониторингі жүйелерімен қашықтықтан өзара әрекеттесу ұйымдарын, көлікті басқаруды, қала құрылысы міндеттерін қамтамасыз етуді, жер мен жылжымайтын мүлік кадастрын жүргізуді ұйымдастыру үшін қолданыстағы бағдарламалық шешімдер және т.б. туралы айтып береді.
  Кеңістіктік деректер банкін жүргізу үшін Сандық карталардың деректері мен ЖҚЗ деректері банкін жүргізу кешені қолданылады. Ол алмасу форматтарында сандық векторлық карталар мен қала жоспарларын, ЖҚЗ деректерін, сканерленген картматериалдарды, биіктіктер матрицаларын және жер модельдерін, құжаттарды сақтауды қамтамасыз етеді. Автоматтандырылған басқару жүйелерімен және ақпараттық жүйелермен қашықтықтан өзара әрекеттесу GIS WebService SE көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. ISO 19100 (OGC WMS, WMTS, TMS, WCS, WFS) сериялы халықаралық стандарттар базасында OGC протоколдары қолдау табады. SOAP және REST стандарттарының негізінде ақпараттық өзара әрекеттесудің өнеркәсіптік хаттамалары қолданылады. Геоақпараттық жүйе үшін жердің картографиялық көрінісі деректер пирамидасы түрінде қалыптастырылады. Тайлдар пирамидасы түрінде кесу үшін дайын картографиялық деректерді алғашқы өңдеу Imagery Creator бағдарламасының көмегімен орындалады. Алдағы уақытта жердің жеке учаскелеріне карталар мен жоспарларды жаңарту кезінде Imagery Service сервисінің көмегімен тайлдар пирамидасын автоматты жаңарту орындалады.
  Кеңістіктік деректерге көп пайдаланушылық қол жетімділік Сервер ГАЖ-дың көмегімен жүзеге асырылады. Кәсіби "Панорама" ГАЖ ғарыштық немесе аэрофототүсірілім материалдары бойынша жердің сандық карталарын құру мен жаңартуды, ғарыштық суреттер бойынша ортофотожоспарлар мозайкасын құруды, жердің үш өлшемді модельдерін құруды, деректер базасынан, навигациялық аспаптардан және басқа да көздерден қолданбалы ақпаратты бейнелеу үшін тақырыптық карталарды қалыптастыруды, әртүрлі проекциялар координаттар жүйелерін қолдауды, кіріс деректерінің сапасының бақылауын орындауды қамтамасыз етеді.
  Бейнеконференция Skype платформасын қолданумен өтеді. Қатысу үшін – https://join.skype.com/jcwYNmITzEV5 сілтемесі бойынша өту жеткілікті.

 • 16.11.2020 Кеңістіктік деректер банкі Швейцарияның және Шри-Ланканың карталарымен толықтырылды
  "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталы OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған Швейцарияның және Шри-Ланканың карталарымен толықтырылды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынған. Картамен жұмыс жасау үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе «Панорама» КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1: 5000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңартылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректер банкі және ЖҚЗ бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 13.11.2020 CentOS, Ubuntu, Astra Linux SE танымал операциялық жүйелеріне арналған Конструктор ГАЖ әзірленді
  "Панорама" КБ-да CentOS, Ubuntu, Astra Linux SE операциялық жүйелері арналған Qt Designer SE үшін Конструктор ГАЖ әзірленді. Инструментарий операциялық жүйелер (Astra Linux SE, ALT Linux, Elbrus, Ubuntu, CentOS, QNX) мен архитектуралардың (Intel, Elbrus, PowerPC, SPARC, ARM) кең ауқымында жұмыс істеу үшін бейімделген. Инструментарийдің құрамына ГАЖ-қосымшаларын визуалды жобалау компоненттері және мультиплатформалық көп ағынды ГАЖ-ядросының кітапханалары кіреді. Конструктор ГАЖ бағдарламашыға өзіне ыңғайлы операциялық жүйеде әзірлемені жүргізуге мүмкіндік беретін MAPAPI кроссплатформалық интерфейсін ұсынады. Әзірлеуші бағдарламаның бастапқы кодында минималды өзгерістермен қарапайым жинақтау арқылы операциялық жүйелер жиынтығына арналған ГАЖ-қосымшаларын шығара алады.
  Жаңа нұсқаға векторлық карталарды жасауға және қолдыстағы төлқұжаттың деректерін редакциялауға мүмкіндік беретін "Картаның төлқұжаты" компоненті қосылған. Компонент EPSG коды бойынша проекция параметрлерін автоматты түрде толтырумен жаңа карталарды жасау, карталардың метадеректерін редакциялау және өзгерту мүмкіндіктерін береді. "Баспа" диалогында баспаның масштабын орнату тәсілдері кеңейтілген: горизонталь немесе вертикаль бойынша созу, бір бетке созу, парақтың өлшемі бойынша сыйдыру, парақтап бөлу. "Деректер құрамы" диалогына кеңістіктік деректер проекциясының кескіні мен параметрлерін қарап шығу мүмкіндігі қосылды. BIR, GPKG тайлдарының пирамидаларына, MAPZ, MPTZ, SITZ мультимасштабты жинақталған карталарға қолдау көрсетіледі.
  CentOS 8 – бұл Red Hat Enterprise Linux бастапқы мәтіндердің негізінде әзірлеушілер қауымдастығы қолдау көрсететін Linux дистрибутиві. Дистрибутивтің негізгі міндеті – іс-қызметтің әртүрлі салалары үшін тұрақты, болжамды, басқарылатын және жаңғыртылатын платформаны ұсыну. Үлкен пакеттік базаның, жұмыстың тұрақтылығының және қауымдастықты қолдаудың арқасында бұл дистрибутив тек жұмыс станциялары үшін ғана емес, сонымен қатар әртүрлі серверлер, ғылыми деректерді өңдеу платформалары және көптеген басқа да салалар үшін танымал.
  Конструктор ГАЖ – бұл өзіндік ГАЖ-қосымшаларды әзірлеуге мүмкіндік беретін Qt Designer визуалды бағдарламалау ортасында пайдалануға арналған геоақпараттық компоненттердің жиынтығы. Сандық карталардың ішіндегісін визуалдау топографиялық, географиялық-шолу және әртүрлі арнайы карталар үшін қабылданған шартты белгілерде жасалады. Геоақпараттық жүйе есептеулерді жүргізу, шартты белгілердің стандарттық және пайдаланушылық жүйелеріндегі әртүрлі графикалық құрылғыларда кеңістіктік деректерді бейнелеуді қамтамасыз ету үшін кең мүмкіндіктерге ие болады. Негізгі функциялар көп ағынды режимде орындала алады. Шектеулі ресурстарда (жүздеген мегабайт) деректердің үлкен көлемдерін (ондаған гигабайт) өңдеу үшін пайдаланылатын жедел жадты автоматты түрде оңтайландыруды қолдау табады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 11.11.2020 GIS WebService SE бірыңғай сандық кеңістікті құруға арналған технологияларды ұсынады
  "Панорама" КБ-да 13.7.0 нұсқалы GIS WebService SE әзірленді. Жаңа нұсқада аумақты динамикалық сандық жаңартуды қолдау кеңейтілді. Сервис "ақылды қала" сияқты жобаларда қолданылатын шынайыға жақын уақыт режимінде кеңістіктік объектілерді құру және қадағалау бойынша технологияларды қолдайды. Экономиканың сандық трансформациясы бағдарламасында GIS WebServer SE-мен бірге GIS WebService SE-ді пайдалану компанияның қаржылық және уақыттық шығындарын азайтуға, кеңістіктік деректердің сенімділігі мен қол жетімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
  Берілетін деректер көлемін азайту және клиенттегі деректерді өңдеу жылдамдығын арттыру мақсатында сервиске объектілердің көп деңгейлі геометриясын қолдау қосылған. Көлемдерді азайтуға объектілердің геометриясын сүзгілеу және клиентке әлдеқашан азайтылған нүктелер санын беру есебінен қол жеткізіледі. Әртүрлі сыныптауыштардан тұратын mpt жобалары бойынша объектілерді іздеуді қолдау іске асырылды.
  Сервиске құжаттар мен карта-схемаларды беру бойынша сұратулар қосылған. Бұл құжат картографиялық сипаттағы ақпаратты қамтитын құжаттамаға қосымша болып табылады. Карта-схемаларға негізгі картаның үстінен электр беріліс желілері, қосалқы станциялар және басқалар сияқты бағдарламалық элементтердің графикалық егжей-тегжейлері түсірілген. Бағдарламада Сервер ГАЖ-дан тақырыптық карталарды тұрғызуға сұрату жете аяқталған. Құрылған барлық таңдалған объектілерді және сұрату салынатын негізгі картаның сипаттамаларын сақтайды. Сервер ГАЖ-дан виртуалды папкалардың тізімін алуға жаңа сұрату қосылды.
  Әкімші интерфейсі жақсартылды. Жаңа деректер тобы – SQLite деректер базасы қосылды. Сервис әкімшілерінің әрекеттерін журналдау іске асырылды. Сервис операцияларына топтар бойынша қол жеткізу құқықтарын теңшеу мүмкіндігі қосылды. Dbm деректер базасымен жұмыс жасауға сұратулар жете аяқталды. Көптеген dbm файлдарынан тұратын mpt жобаларына қолдау қосылды.
  Деректермен жұмыс жасау қауіпсіздігін арттыру мақсатында "Сервистік операциялар" тобынан сұратулар тек сервис әкімшілері үшін ғана қолжетімді. Жүйелік журналға хабарламаларды жазу мүмкіндігі қосылды. Объектілердің қайталанатын семантикалық сипаттамаларын беруге мүмкіндік беретін транзакцияларға сұратулар жете аяқталды.
  GIS WebService SE кеңістіктік деректерді беру мен бейнелеу жүзеге асырылатын барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды. Бағдарламада кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша тайлдарды беру мүмкіндігі іске асырылған. Қосымша Windows және Linux платформаларында, Apache, IIS және nginx web-серверлерімен үйлесімді түрде іске асырылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы мен құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 10.11.2020 GIS ToolKit-те инфографика үшін карталар жасау мүмкіндігі жетілдірілді
  "Панорама" КБ-да C ++ Builder, Delphi Embarcadero ортасында ГАЖ-қосымшаларды құруға арналған 13.0.8 нұсқалы GIS ToolKit инструментарийі әзірленді. Жаңа нұсқа географиялық байланысқа ие болатын үлкен деректерді визуалдау процесін айтарлықтай жеделдетуге мүмкіндік береді. Картаның аясында оқиғаларды бейнелеу үшін шағын кескіндер (пиктограммалар) пайдаланылуы мүмкін. Мұндай пиктограммалардың саны картада көп (ондаған мың) болуы мүмкін және оларды бейнелеу үшін картаны толығымен суреттеу уақытын қысқартатын кэштеу режимі қосылған. Картаның объектісіне арналған кескін сыныптауыш редакторында беріледі (TMapRsc компоненті арқылы шақырылады). Объектінің түрі ретінде сілтемені немесе png, bmp, jpeg және tiff форматындағы графикалық файлды көрсетуге мүмкіндік бар. Картаның көбірек көрнекілігі үшін белгінің сыртқы көрінісін объектінің бір немесе екі сипаттамасына байланысты өзгертуге болады.
  Тығыз орналасқан нүктелік белгілерді бейнелеу үшін автоматты кластерлеу алгоритмі іске асырылған. Егер жанында берілген типтегі біреуден көп объектілер орналасса, олардың шартты белгілері автоматты түрде кластердің шартты белгісіне ауыстырылады, оның ортасында оған кіретін объектілердің орташаландырылған координаты болады. Масштабты өзгерткен кезде кластерлердің конфигурациясы автоматты түрде өзгереді. Картаның шамадан тыс ауыр жүктелуі кезінде жақын мағынадағы белгілерді топтарға біріктіруге болады және шарттарды орындаған кезде бірнеше белгілердің орнына біреуін – жалпылауышты – көрсетуге болады.
  Әлдебір оқиғаның басталу сәтін қадағалау үшін көрінісі уақытқа байланысты өзгеріп отыратын объектілерді құру мұмкіндігі бар. Объекті белгілі бір мерзім аяқталғаннан кейін көрінісін өзгертетін болады.
  GIS ToolKit инструментарийі кеңістіктік деректерге тікелей қол жеткізу үшін визуалды компоненттер жинағынан (бастапқы мәтіндерде жеткізіледі) және ГАЖ-өзегінің AПИ функцияларынан тұрады. Инструментарий кеңістіктік деректерді өңдеуді және визуалдауды талап ететін клиент-серверлік және үстел үстілік 32 және 64-разрядтық қосымшаларын әзірлеуге арналған. Кеңістіктік деректер жұмыс орнында да (деректерге тікелей қол жетімділік), сондай-ақ жергілікті желіде немесе Интернет желісінде де (Сервер ГАЖ-ға қол жетімділік компоненттері немесе халықаралық хаттамалар бойынша деректермен алмасу пайдаланылады) орналасуы мүмкін.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 09.11.2020 Кеңістіктік деректер банкі Солтүстік Македонияның және Ұлы Люксембург Герцогтігінің карталарымен толықтырылды
  "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталы OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған Солтүстік Македонияның және Ұлы Люксембург Герцогтігінің карталарымен толықтырылды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынған. Картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1: 5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректер банкі және ЖҚЗ бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен жүзеге асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізінде тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 06.11.2020 GIS WebServer SE қашықтықтан көп пайдаланушылық алмасуды және құжаттарды тапсыруды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да Astra Linux, Windows, CentOS операциялық жүйелеріне арналған 5.9 нұсқалы GIS WebServer SE әзірленді. Жаңа нұсқада Сервер ГАЖ-да құжаттарды картаның объектілеріне байланыстырумен жүктеу мүмкіндігі жүзеге асырылған. Құжаттарды жүктеу мен байланыстыру карта объектісінің сипаттамаларын редакциялау кезінде орындалады. Қосымшаның пайдаланушылары картаның терезесіндегі объектінің сипаттамаларына жүгіне отырып, құжаттарға қол жеткізе алады. Объектінің семантикасында құжаттың атауын таңдау кезінде клиент файлды браузердің стандартты құралдарының көмегімен алады. Сервер ГАЖ-ға құжаттардың әртүрлі типтерін: кескіндерді, мәтіндерді, xml және басқа файлдарды жүктеуге болады. Режим Web арқылы құжаттардың қашықтықтан көп пайдаланушылық алмасуын қамтамасыз етеді.

  Бағдарламада картаны мерзімді жаңарту режимі жете аяқталған. Картаны жаңарту жылдамдығын арттыру үшін картаның буферлері және динамикалық қабаттары бөлінген, параметрлері бойынша картаның кескінін ішінара қайта сызу орындалады. Әкімшіліктендіру модулінде пайдаланушылар интерфейсінің теңшелімдері кеңейтілді, картаның матрицасы мен 3D модельдері үшін теңшелімдер қосылған.

  Жаңа нұсқада GIS WebServer SE мүмкіндіктерін кеңейтетін және басқа ақпараттық жүйелерге орнатылуы мүмкін болатын GIS WebToolKit SE-нің Web-қосымшаларын әзірлеу инструментарийі жете аяқталған. Деректерге (суреттерге, векторлық карталарға және жер бедері туралы ақпаратқа) қолжетімділікті жалпы жұртшылық қабылдаған OGC хаттамалары мен ISO стандарттары бойынша Web-сервистер ұсынады. GIS WebService SE (OGC WMS/WMTS) сервисі графикалық кескіндер түрінде кеңістіктік ақпаратты ұсынады. Бедердің сандық моделі ретінде биіктік деректерінің әртүрлі түрлері: матрицалар (SRTM, GeoTIFF, IMG, MTW форматтарындағы), TIN-модельдер, нүктелер бұлты және басқалар пайдаланылады. Сервис DB3D форматында жүктелген жердің үш өлшемді модельдерін жариялау мүмкіндігін ұсынады. Бұл модельдер COLLADA типті файлдардан, сондай-ақ шексіз үлкен өлшемді (TLS, OC3) фотореалистік үш өлшемді модельдерден алынуы мүмкін.

  Кеңістіктік деректер көзі ретінде Сандық карталардың деректер банкі және ЖҚЗ бола алады. Ол кеңістіктіктегі деректердің алмасу форматтарында жинау, сақтау, іздеу және беру, банктің жай-күйін карта-схемалар түрінде бейнелеу, геожабындарды автоматтандырылған түрде қалыптастыру және жаңартуды қамтамасыз етеді.

  GIS WebServer SE құпиялық таңбасына немесе коммерциялық құпияға ие деректердің қорғалуын қамтамасыз етумен жабық корпоративті жүйелерді құру кезінде қолданылады. GIS WebServer SE декларацияланбаған мүмкіндіктердің болмауының 2 деңгейі бойынша сертификатталған. Бағдарламаның жаңа нұсқасы аумақтарды дамытуды талдау, басқару және келешекке арналған жоспарлау міндеттерін шешу кезінде қосымшаның мүмкіндіктерін кеңейтеді. GIS WebServer SE JavaScript-ті пайдаланатын әзірлеу құралдарында қолданыла алатын GIS WebToolKit SE инструментарийін пайдаланумен іске асырылған.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайттың Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 03.11.2020 "Панорама АГРО" ГАЖ орындалған механикаландырылған жұмыстардың көлемдерін есептеуді автоматтандырады
  "Панорама" КБ-да 5.2 нұсқалы "Панорама АГРО" ГАЖ әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасында өңделген ауданды есептеу оңтайландырылды және кәсіпорынның көлік құралдарының қозғалыс мониторингінің қосалқы жүйесінің интерфейсі жете аяқталды.

  "Панорама" КБ ауылшаруашылық тауар өндірушілеріне "Панорама АГРО", "Панорама-Редактор ЕГІНШІЛІК", "Панорама АВТО", "Агрономның АЖМ", Panorama AGRO Service және GIS WebServer AGRO қосқанда, үстел үстілік және Web-клиенттерге арналған геоақпараттық өнімдер тізбесін ұсынады. Осы өнімдердің үйлесімі, сондай-ақ олардың картографиялық Сервер ГАЖ-бен және кәсіби "Панорама АГРО" ГАЖ-бен өзара әрекеттесуі агрокәсіпорынның бірыңғай геоақпараттық кеңістігін қамтамасыз ететін үлестірілген масштабталатын есептеу жүйелерін жасауға мүмкіндік береді.
  Аграрлық ГАЖ-дардың деректер базасы ұйымның ауылшаруашылық техникасының навигациялық деректерін қабылдауды, сақтауды және өңдеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Олардың негізінде көлік құралының орналасқан жерін анықтау және оны өрістердің электрондық картасы аясында бейнелеу, сонымен қатар орындалған жұмыстарды: жүріп өткен қашықтықты және өңделген ауданды есептеу жүзеге асырылады. Опциялық түрде орнатылған бергіштермен өлшенетін параметрлер (отын шығыны, аспалы жабдықтың жұмысы және басқалары) шартты белгілер, мәтіндік қолтаңбалар және графиктер түрінде бейнеленеді. Диспетчерлік орталық белгіленген нысандар бойынша есеп берулерді қалыптастыру мақсатында өлшенетін параметрлердің жинақтауын жүргізеді.

  Қазіргі заманғы агробизнес инновациялар мен жаңа технологияларға мұқтаж болуда, оны жүргізу үшін жүйелік тәсілдемені енгізуді талап етеді. Ауылшаруашылық кәсіпорындарының алдында күрделі міндеттер тұр: өндірістік шығындарды азайту, ресурстарды пайдаланудың бақылауы мен тиімділігін арттыру, бизнесті басқармалы және болжамды ету.

  Қазіргі таңда өсімдік шаруашылығында агробизнесті басқару жүйесін құру мен оны автоматтандыру мәселесі өткір тұр. Сенімді және уақтылы ақпаратсыз дұрыс шешімдер қабылдау іс-жүзінде мүмкін емес. Агробизнесті басқаруды автоматтандыру және бақылау мен мониторингі жүйесін құру "адам факторы" тәуекелін төмендетуге, қолдау қызметтерінің шығындарын оңтайландыруға, техника мен ресурстарды пайдалануды оңтайландыруға мүмкіндік береді, бұл қорытындысында өндірістің өзіндік құнының төмендеуіне әкеледі. Біз өсімдік шаруашылығындағы автоматтандырудың негізгі аспектісі ретінде геоақпараттық жүйелер мен технологияларды қолдануды қарастырамыз.

  "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдері қазіргі заманғы нарық жағдайында табысты қамтамасыз ететін үш негізгі міндеттің: уақтылы объективті ақпараттың болуының, дұрыс басқарушылық шешімдерді қабылдау қабілетінің және осы шешімдерді тәжірибеде іске асыру мүмкіндігінің шешілуін қамтамасыз ететін құрал болып табылады.

  Жерді қашықтықтан зондтау деректерін, жерсеріктік навигациялық өлшеулердің нәтижелерін, әртүрлі бергіштердің көрсеткіштерін қолдану және олардың негізінде корпоративтік аграрлық геоақпараттық жүйені құру агротехникалық іс-шараларды басқаруда және ауылшаруашылық дақылдарды өсіру технологияларын сенімді бақылауды қамтамасыз етуде өзінің жоғары тиімділігін әлдеқашан дәлелдеген.

  Бағдарламаның жаңа нұсқалары Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 02.11.2020 Кеңістіктік деректер банкі Чехия Республикасының картасымен толықтырылды
  "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталы OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған Чехия Республикасының картасымен толықтырылды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Картамен жұмыс жасау істеу Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе «Панорама» КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1: 5000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңартылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректер банкі және ЖҚЗ бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізінде тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қол жетімді.

 • 30.10.2020 Astra Linux SE отандық операциялық жүйесі үшін "Панорама" ГАЖ әзірленді
  "Панорама" КБ-да орыс және ағылшын тілдерінде Astra Linux SE ОЖ ("Смоленск" релизі) үшін 13.2.1 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Геоақпараттық жүйе Intel/AMD, Эльбрус, ARM, PowerPC, SPARC, MIPS және басқа процессорлардың қолдауымен Linux, QNX, Android, MS Windows ОЖ үшін мультиплатформалы көп ағынды ядрода тұрғызылған. Бағдарламалық жасақтаманың сенімділігін арттыру үшін көптеген автоматтандырылған функционалдық тестілер әзірленді, мәтін анализаторларының және көп ядролы құрылымда өнімділікті бағалаудың көмегімен кодты оңтайландыру орындалды. "Панорама" ГАЖ пайдаланушыларға деректерді, есептеулердің нәтижелерін және геокеңістіктік байланысуы бар болжамдарды жинақтауға, сақтауға, автоматтандырылған өңдеуге және бейнелеуге арналған саймандарды ұсынады. Жүйе векторлық, растрлық және матрицалық карталарды құруға, сонымен қатар жер туралы әртүрлі ақпаратты жедел жаңартуға мүмкіндік береді.
  "Панорама" ГАЖ режимдердің көптеген саны кіретін сандық карталардың кәсіби редакторын қамтиды. Пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін режимдер келесідей топтарға біріктірілген: объектілерді құру (құрудың, көшірудің және көбейтудің негізгі режимдері), автопішіндер (кешендік контурлары бар объектілерді құрудың қосымша режимдері: үйінділер, эстакадалар, баспалдақтар, кварталдар, бергштрихтер), графикалық объектілер (қарапайым сызықтар, полигондар және қолтаңбалар түріндегі объектілерді құрудың қосымша режимдері), топология (көршілес объектілердің учаскелері мен олардың жеке нүктелерінің келісу режимдері) және көптеген басқалар. "Карта редакторының" мүмкіндіктерімен толығырақ "Құжаттамадан" танысуға болады.
  "Панорама" ГАЖ векторлық, растрлық және матрицалық деректерді әртүрлі проекцияларда (түрлендіруді жылдамдата отырып орындаумен) біріктіруге және оларды есептеулерді жасау үшін негіз ретінде пайдалануға мүмкіндік береді: карта объектілері мен ерікті көпбұрыштардың ұзындығы, ауданы туралы анықтама алу, ортодромия мен локсодромияны, бөлінген объектілер айналасында аймақтарды тұрғызу, объектілердің қиылысуы, бос жерлерді анықтау, картаның объектілері арасындағы қашықтықты табу, контурдағы нүктелерді іздеу, нүкте, азимут және қашықтық бойынша іздеу, биіктіктер матрицасы бойынша есептеулерді орындау (нүктедегі биіктіктің мәні, биіктіктер матрицасы бойынша немесе ерікті сызық бойынша бейінді тұрғызу, көріну аймақтары, бедерді есепке алумен объектінің ауданы, су басу аймағы).
  "Жол графалары" міндетінің көмегімен пайдаланушылар желінің қырларының семантикалық сипаттамаларының мәндерін есепке алумен екі тораптар арасындағы минималды маршрутты іздеуді жүзеге асыруы, көрсетілген тораптан белгіленген қашықтықтың шегінде объектілерді табуы және бірнеше көрсетілген тораптар арасындағы минималды жолды анықтуы мүмкін. Минималды жолды тұрғызу үшін маршруттың бастапқы мен ақырғы нүктелерін (желінің тораптарын), тұрғызу әдісін (ұзындығы бойынша немесе уақыты бойынша) көрсету қажет, қажет болған жағдайда желінің қырларының семантикалық сипаттамалары бойынша тұрғызу өлшемшарттарын белгілеу керек. Бағдарлама жұмысының нәтижесінде картада минималды маршрутты құрайтын қырлар бөлінетін болады, жолдың ұзындығы есептелетін болады.
  "Панорама" ГАЖ ең танымал форматтардан деректерді импорттауды қолдайды: SXF, TXF, DIR, SHP (Shapefile), DXF (AutoCAD), OGC GML (XML), KML (Google), S57 және басқалардың векторлық карталарынан; растрлық деректерден (RSW, BMP, JPEG, PNG, GeoTIFF, TIFF); MTW, MTQ, GRD, SRTM, GeoTIFF биіктіктер марицалары мен сапалар матрицаларынан; қабаттардың геологиялық матрицаларынан, TIN-модельдерден және лазерлік сканерлеу деректерінен (MTD форматындағы нүктелер бұлты); GPX навигациялық деректерінен; ARINC-424 аэронавигациялық деректерінен.
  Ашық деректерді пайдаланушы басып шығару параметрлерін теңшеумен әртүрлі шығару құрылғыларында басып шығара алады. Векторлық деректер SXF, TXF, DIR, SHP (Shapefile), OGC GML (XML) S57, ARINC-424 және тағы басқа алмасу форматтарына; растрлық деректер – RSW, BMP, JPEG, PNG, TIFF форматтарына экспортталуы мүмкін.

  Бағдарламалық жасақтама EPSG коды бойынша немесе XML форматындағы параметрлер тізімінен параметрлерді автоматты түрде толтырумен MAP, SIT, SITX форматтарында жаңа карталарды жасауға мүмкіндік береді. "Панорама" ГАЖ сандық топографиялық, теңіздік, аэронавигациялық және басқа карталар мен қалалардың жоспарларын жасау және редакциялау үшін пайдаланылуы мүмкін.
  Бағдарлама талдап тексерудің әртүрлі дәрежедегі үш өлшемді модельдерін құруға арналған құралдарды қамтиды. "Панорама" ГАЖ құрамына векторлық карталардың сыныптауыштарымен бірге әртүрлі масштабтағы үш өлшемді кескіндердің кітапханалары кіреді. Қолда бар сандық карталардың көлемдік көрінісін алу үшін картаның сыныптауышына бір немесе бірнеше кітапхананы қосу жеткілікті. Мұндай тәсіл картаны үш өлшемді көріністе бейнелеуге жылдам дайындалу мүмкіндігін береді. Жерді егжей-тегжейлі және жеке-дара бейнелеу қажеттілігі болса, өзінің объектілердің көлемді кескіндерін жасауға болады. DB3D форматына Collada(dae) форматындағы модельдердің, OBJ форматындағы модельдердің, TLS (Agisoft Tiled Model) тайлдық форматтағы модельдердің, Agisoft OC3 форматындағы нүктелер бұлттының импортталуы қолдау алады. LAS форматындағы нүктелер бұлттарының бөлек импорты.
  Сервер ГАЖ-ға қосылу көмегімен қол жетімділікті бақылаумен қашықтағы деректерге көппайдаланушылық қол жетімділік қолдау алады. Сервер ГАЖ векторлық карталарға, ЖҚЗ деректеріне, матрицаларға, құжаттарға, кеңістіктік деректер базасына және GPKG, BIR, Mbtiles форматтарындағы тайлдар пирамидаларына қашықтықтан қол жетімділікті ұсынады. Сервер ГАЖ OGC 06-103r4 "OpenGIS Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture" стандартына сәйкес кеңістіктік деректерге қол жеткізу мүмкіндігін қолдайтын ДББЖ басқаруындағы кеңістіктік деректер базасымен жұмыс істеуді қолдайды.

  OpenStreetMap (Карта), Yandex (Спутник), Yandex (Карта), Росреестр, Ұшақтардың қозғалыс мониторингі және тағы басқа сайттардан алынатын кескіндердің үстінен пайдаланушылар карталарын бейнелеуге мүмкіндік беретін танымал геопорталдарға қосылуға қолдау алады. Геопорталдардың тізімі үнемі кеңейтіліп отырады және жүйенің пайдаланушыларымен толықтыра алады. Бұдан басқа, "Панорама" ГАЖ OGC WMS және OGC WFS хаттамалары бойынша ерікті серверлерге қосылу үшін пайдаланылуы мүмкін (мысалы, GIS WebService SE базасында).

  "Панорама" ГАЖ картада семантикалық сипаттамалардың мәндері бойынша диаграммаларды жасауға мүмкіндік береді. Картограммаларды жасау кезінде атрибуттық сипаттамалардың мәндері ауқымдарының пропорционалды және пропорционалды емес таралу мүмкіндігі болады. Бағдарламаның құрамына кіретін карталарды баспаға дайындау кешені карталарды безендіруге қойылатын талаптарды есепке алумен басып шығарылған картаның көрнекілігін жақсарту үшін арналған. Кешен карталарды арнайы сұрыптау, көп парақты картаның жақтаудан тыс безендіру міндеттерін, жақтаудан тыс безендіру макеттерін және басқа да режимдерді қамтиды.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қол жетімді.

 • 28.10.2020 "Панорама-редактор" кәсіби векторлағышында топографиялық карталарды құру және рәсімдеу технологиясы жетілдірілді
  "Панорама" КБ-да 13.5.2 нұсқалы "Панорама-редактор" кәсіби векторлағыш әзірленді. "Жақтаудан тыс безендіруді қалыптастыру" тапсырмасы үшін жақтаудан тыс безендірудің сыныптауыштары мен үлгітүрлері жете аяқталған. frm10000.rsc сыныптауышына топографиялық қаріптер қосылды. 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 масштабтары үшін сыныптауыштарда келесі объектілер түзетілді: жақтаудың сызықтары, географиялық координаттардың жазулары, квадраттар нөмірлерінің жазулары. 1:10 000-нан 1:1 000 000-ға дейін масштабтар үшін жақтаудан тыс безендіру үлгітүрлерінде (frm-файлдар) безендіру элементтері үшін объектілердің кодтары жете аяқталды, картаның жақтауы мен басқа безендіру элементтері арасындағы арақашықтықтар нақтыланды. 500000.frm, 1000000.frm файлдарына "Құпиялылық таңбасы" элементі қосылды.

  "Объектілер тізімдері" тапсырмасында қиылысулардың іздеу режимдері жете аяқталған. Қиылысатын немесе жанасатын объектілер жұбын іздеуді орындайтын "Қиылысу және жанасу" режимі қосылды. "Қиылысу" режимі өзгертілген – қиылысу кезінде тұйықталған контурға қатысты ішкі және сыртқы бөліктерді түзетін объектілер жұбын іздеуді орындайды.

  "Карта редакторы" тапсырмасының "Операцияларды болдырмау" диалогында транзакциялар журналының жазбаларын іріктеу мүмкіндіктері кеңейтілген. Таңдалған нөмірмен операциялар опциясын қосқан кезде объектінің нөмірін енгізуге арналған терезе қол жетімді болып қалады. Транзакциялар ағашы берілген объект қатысқан сондай жазбалармен толтырылатын болады.

  "Карта легендасы" тапсырмасы жете аяқталған. "Карталар" бетбелгісінде парақтар мен объектілердің саны көрсетілетін "Параметрлер" ақпараттық жолы қосылды. "Растрлар", "Матрицалар" бетбелгілерінде параметрлермен редакциялауға, көшіруге және басып шығаруға рұқсат туралы, матрицаның өлшем бірлігі туралы ақпарат және басқа мәліметтер бейнеленеді.


  "Сервер ГАЖ-дан деректерді ашу" диалогында тінтуірмен және CTRL және SHIFT пернелерімен белгіленген немесе кез келген деңгейдегі таңдалған тораптарға кіретін деректер жиынтығының тізімін ашу мүмкіндігі қосылды. Ашылатын деректер жиынтығының үлкен тізімдерімен жұмыс істеу үшін CTRL+F пернелерін басқан кезде атауы бойынша ағаштағы деректер жиынтығын іздеу қосылды.

  Кескіннің берілген нүктесінде объектілер туралы ақпаратты қарап шығу үшін геопорталдарды қосу міндеті жете аяқталған. Егер әртүрлі геопорталдардан бірнеше қабаттар ашық болса, онда сұрату диалогта көрсетілген ағымдағы қабатқа орындалады. Объектілер туралы ақпарат нүктенің геодезиялық координаттары бойынша сұратылады, мазмұны таңдалған геопорталға байланысты болатын html-бет түрінде жіберіледі және бейнеленеді. WFS протоколы бойынша геопорталдарды қолдау жақсартылды. Қабаттардың картографиялық көрінісін қалыптастыру кезінде қабаттардың, объектілердің және олардың атрибуттарының құрамын есепке алумен сұратылған xsd схемасы бойынша сыныптауышты (RSC) динамикалы түрде құруға мүмкін болады. Оператормен таңдалған қабаттар тізіміне сәйкес картаға геометрия мен семантиканы (атрибуттарды) қамтитын объектілер түсіріледі. Қабаттарды іріктеп алудың ыңғайлығы үшін WFS-геопорталдарды қосу диалогында атауы бойынша іздеу қосылды.

  OziExplorer және Magellan Explorist үшін жол нүктелерінің, маршруттардың, тректердің файлдарын импорттау тапсырмаларында объектінің метрикасына төртінші өлшемді – күн мен уақытты сақтау қосылды. Деректер жол нүктелерінің файлдары мен треклог файлдарының тиісінше өрістерінен оқылады. "GPS\ГЛОНАСС Монитор" тапсырмасында объектінің метрикасына төртінші өлшемді – күн мен уақытты сақтау қосылды. Картада сақталатын объектінің төртінші өлшемін толтыру үшін құрылғыдан жол нүктелерін жүктеген кезде координаттарды анықтаудың күні мен уақыты GPS\ГЛОНАСС-қабылдағышынан сұратылады. Тапсырманы "Альманах" режимінде (нақты уақыт режимінде орналасқан жердің координаттарын анықтау) пайдаланған кезде компьютердің жүйелік күні мен уақыты алынады.

  "Растр редакторы" тапсырмасы жете аяқталған. Құрал-саймандар тақтасына "Қолтаңбаны түсіру" режимі қосылды. Жаңа режим растрдың кескініне жүйеде орнатылған кез келген қаріппен қаламның түсімен қолтаңбаны түсіруге мүмкіндік береді.

  Лицензияның түрін және желілік лицензияға қосылу параметрлерін теңшеу үшін арналған "Лицензия түрін теңшеу" диалогы жете аяқталған. Диалогтың төменгі сол жақ бұрышында "Лицензия туралы ақпарат" терезесін шақыратын "?" батырмасы қосылды. Бұл терезеде ағымдағы лицензияның типі, оның нөмірі туралы мәліметтер, сондай-ақ осы лицензия үшін қол жетімді бағдарламалық өнімдердің тізімі бар.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қол жетімді.

 • 27.10.2020 Кеңістіктік деректер банкі Словакия Республикасының картасымен толықтырылды
  "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталы OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған Словакия Республикасының картасымен толықтырылды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынған. Картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдаланып қалуға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың және ЖҚЗ деректер банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізінде тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 23.10.2020 Linux-ке арналған Сервер SE ГАЖ оқиғалар журналын сақтауды орталықтандыруды іске асырады
  "Панорама" КБ-да Astra Linux SE ОЖ ("Смоленск" релизі) және CentOS үшін 9.3.6 нұсқалы Сервер SE ГАЖ әзірленген. Жаңа нұсқада оқиғалар журналының хабарламаларын операциялық жүйеге жіберу мүмкіндігі іске асырылған. Кез келген сервисте оқиғалар журналын жүргізу жүйе әкімшісі үшін қажетті құрал-саймандардың бірі болып табылады. Оның көмегімен ол карталармен және құжаттармен жұмыс істеу (қосылу, құру, ашу) кезінде пайдаланушылардың әрекеттерін көре алады, сонымен қатар конфигурацияның қателіктерін талдай алады. Жаңа нұсқа пайдаланушыларға журналды SysLog хаттамасын қолдаумен сервиске жіберу мүмкіндігін ұсынады. Бұл оқиғалар журналдарын сақтау мен талдау бойынша қуатты бағдарламалық құралдарының бүкіл спектрін пайдалануға мүмкіндік береді.

  Syslog – бұл Эрик Оллман (Eric Allman) жазған оқиғаларды тіркеудің толық функционалды жүйесі. Ол екі маңызды функцияны орындайды: бағдарламашыларды журналдық файлдарды жүргізу бойынша шаршататын механикалық жұмыстан босатады және журналдық тіркеуді басқаруды әкімшілердің қолына береді. Syslog жүйесі пайда болғанға дейін әр бағдарлама оқиғаларды тіркеу схемасын өзі таңдайтын, ал жүйе әкімшілерінде қандай ақпаратты және нақты қайда сақталатынын бақылауға мүмкіндік болмайтын. Syslog жүйесі жоғары икемділігімен ерекшеленеді. Ол хабарламаларды дерек көздері мен маңыздылық деңгейі бойынша сұрыптауға және оларды әртүрлі тағайындалу пункттеріне: журналдық файлдарға, пайдаланушылардың терминалдарына және тіпті басқа компьютерлерге жіберуге мүмкіндік береді. Бұл жүйенің ең құнды ерекшеліктерінің бірі оның оқиғаларды желіде тіркеу процедурасын орталықтандыру қабілеті болып табылады.

  Сервер ГАЖ векторлық карталарға, ЖҚЗ деректеріне, матрицаларға, құжаттарға, кеңістіктік деректер базасына және GPKG, BIR, Mbtiles форматтарындағы тайлдар пирамидаларына қашықтықтан қолжетімділікті ұсынады. Сервер ГАЖ OGC 06-103r4: "OpenGIS Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture" стандартына сәйкес кеңістіктік деректерге қол жетімділік мүмкіндігін қолдайтын PostgreSQL және Oracle ДББЖ басқаруымен кеңістіктік деректер базаларымен жұмысты қолдайды.

  Бағдарламаның жаңа нұсқалары Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 22.10.2020 Кеңістіктік деректер банкі Исландия картасымен толықтырылды
  "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталы OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған Исландия картасымен толықтырылды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректер банкі және ЖҚЗ деректері бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен жүзеге асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізінде тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 21.10.2020 Отандық Astra Linux SE операциялық жүйесі үшін Панорама Мини ГАЖ әзірленді
  "Панорама" КБ-да орыс және ағылшын тілдерінде Astra Linux SE ОЖ ("Смоленск" релизі) үшін 13.2.0 нұсқалы Панорама Мини ГАЖ әзірленді. Бағдарлама Intel/AMD, Эльбрус, ARM, PowerPC, SPARC, MIPS және басқа процессорлардың қолдауымен Linux, QNX, Android, MS Windows ОЖ үшін мультиплатформалы көп ағынды ядрода тұрғызылған. Бағдарламалық жасақтаманың сенімділігін арттыру үшін көптеген автоматтандырылған функционалдық тестілер әзірленді, мәтін анализаторларының және көпядролы құрылымда өнімділікті бағалаудың көмегімен кодты оңтайландыру орындалды. Бағдарламада кеңістіктік деректердің заманауи форматтары өңделеді: геопорталдардан деректер, BIR, GPKG тайлдарының пирамидалары, MAPZ, MPTZ мультимасштабты жинақталған карталар және басқалар.
  Панорама Мини ГАЖ келесідей ең танымал форматтардан деректердің импорттауын қолдайды: SXF, TXF, DIR, SHP (Shapefile), DXF (AutoCAD), OGC GML (XML), KML (Google), DXF, S57 векторлық карталардан және басқалардан; растрлық деректерден (RSW, BMP, JPEG, PNG, GeoTIFF, TIFF); MTW, MTQ, GRD, SRTM, GeoTIFF биіктіктер матрицалары мен сапалар матрицаларынан; қабаттардың геологиялық матрицаларынан, TIN-модельдерден және лазерлік сканерлеу деректерінен (MTD форматындағы нүктелер бұлты); GPX навигациялық деректерден; ARINC-424 аэронавигациялық деректерден.
  Бағдарламалық жасақтама EPSG коды бойынша немесе XML форматындағы параметрлер тізімінен параметрлерді автоматты түрде толтырумен MAP, SIT, SITX форматтарында жаңа карталарды жасауға мүмкіндік береді. Құрылған немесе импортталған карта пайдаланушымен "Карта редакторы" көмегімен өзгертілуі мүмкін. "Карта редакторы" тапсырмасы келесі мүмкіндіктерді ұсынады: қарапайым объектілер мен қосалқы объектілері бар объектілерді құру; құрылатын объектілер макеттерінің панелінен таңдалған типі бойынша объектілерді құру; объектінің контур нүктелерін құру, жою және орнын ауыстыру; объектілерді жылжыту және бұру; қарапайым сызықтар мен полигондарды түсіру; қолтаңбалардың мәтіндерін және атрибуттардың мәндерін UNICODE-ге енгізу. Картадан объектілерді іздеу геометриялық және семантикалық сипаттамалары бойынша орындалады.
  Панорама Мини ГАЖ векторлық, растрлық және матрицалық деректерді әртүрлі проекцияларда үйлестіруге мүмкіндік береді. Бұл ретте проекцияны түрлендіру бірден орындалады. Сервер ГАЖ-ға қосылудың көмегімен қолжетімділікті бақылаумен қашықтағы деректерге көп пайдаланушылық қол жетімділік қолдау алады.
  OpenStreetMap (Карта), Yandex (Спутник), Yandex (Карта), Росреестр, Ғарыш суреттері, Ұшақтардың қозғалыс мониторингі сайттарынан және басқаларынан алынатын кескіндердің үстінен пайдаланушының карталарын бейнелеуге мүмкіндік беретін танымал геопорталдарға қосылу қолдау алады. Геопорталдардың тізімі үнемі кеңейтіліп отырады және жүйенің пайдаланушыларымен толықтырылуы мүмкін. Бұдан басқа, Панорама Мини ГАЖ ерікті серверлерге OGC WMS және OGC WFS хаттамалары бойынша (мысалы, GIS WebService SE базасында) қосылу үшін пайдаланылуы мүмкін.
  Ашық деректерді пайдаланушы баспа параметрлерін теңшеумен әртүрлі шығару құрылғыларында басып шығара алады. Векторлық деректер SXF, TXF, DIR, SHP (Shapefile), OGC GML (XML) S57, ARINC-424 алмасу форматтарына және басқаларға; растрлық деректер – RSW, BMP, JPEG, PNG, TIFF форматтарына экспортталуы мүмкін.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 18.10.2020 "Панорама" ГАЖ-да геопорталдардан бейнеленетін ақпарат құрамы кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.5.2 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада кескіннің берілген нүктесінде объектілер туралы ақпаратты қарап шығу үшін геопорталдарды қосу міндеті жете аяқталған. Егер әртүрлі геопорталдардан бірнеше қабаттар ашық болса, онда сұрату диалогта көрсетілген ағымдағы қабатқа орындалады. Объектілер туралы ақпарат нүктенің геодезиялық координаттары бойынша сұратылады, мазмұны таңдалған геопорталға байланысты болатын html-бет түрінде жіберіледі және бейнеленеді. WFS протоколы бойынша геопорталдарды қолдау жақсартылды. Қабаттардың картографиялық көрінісін қалыптастыру кезінде қабаттардың, объектілердің және олардың атрибуттарының құрамын есепке алумен сұратылған xsd схемасы бойынша сыныптауышты (RSC) динамикалы түрде құруға мүмкін болады. Оператормен таңдалған қабаттар тізіміне сәйкес картаға геометрия мен семантиканы (атрибуттарды) қамтитын объектілер түсіріледі. Қабаттарды іріктеп алудың ыңғайлығы үшін WFS-геопорталдарды қосу диалогында атауы бойынша іздеу қосылды.

  "Объектілер тізімдері" тапсырмасында қиылысулардың іздеу режимдері жете аяқталған. Қиылысатын немесе жанасатын объектілер жұбын іздеуді орындайтын "Қиылысу және жанасу" режимі қосылды. "Қиылысу" режимі өзгертілді – қиылысу кезінде тұйықталған контурға қатысты ішкі және сыртқы бөліктерді түзетін объектілер жұбын іздеуді орындайды.

  "Карта редакторы" тапсырмасының "Операцияларды болдырмау" диалогында транзакциялар журналының жазбаларын іріктеу мүмкіндіктері кеңейтілген. Таңдалған нөмірмен операциялар опциясын қосқан кезде объектінің нөмірін енгізуге арналған терезе қол жетімді болып қалады. Транзакциялар ағашы берілген объект қатысқан сондай жазбалармен толтырылатын болады.

  "Растр редакторы" тапсырмасы жете аяқталған. Саймандар тақтасына "Қолтаңбаны түсіру" режимі қосылды. Жаңа режим растрдың кескініне жүйеде орнатылған кез келген қаріппен қаламның түсімен қолтаңбаны түсіруге мүмкіндік береді.

  "Карта легендасы" тапсырмасы жете аяқталған. "Карталар" бетбелгісінде парақтар мен объектілердің саны көрсетілетін "Параметрлер" ақпараттық жолы қосылды. "Растрлар", "Матрицалар" бетбелгілерінде параметрлермен редакциялауға, көшіруге және басып шығаруға рұқсат туралы, матрицаның өлшем бірлігі туралы ақпарат және басқа мәліметтер бейнеленеді.

  "3D Навигатор" тапсырмасында модельдерді Collada (DAE) және OBJ форматтарынан DB3D үш өлшемді тайлдардың деректер базасына жүктеу режимі қосылды. Жүктелетін модельдің координаттар жүйесінің және байланыстыру нүктесінің параметрлерін енгізуді автоматтандыру үшін бастапқы 3D модельдің өндірушісімен жасалатын метадеректердің XML-файлын өңдеу мүмкіндігі қосылды. Метадеректер файлын таңдау конвертордың интерфейсінің "Модельді байланыстыру нүктесінің координаттары" бөлімінде "Метадеректерден" батырмасы бойынша орындалады.

  OziExplorer және Magellan Explorist үшін жол нүктелерінің, маршруттардың, тректердің файлдарын импорттау тапсырмаларында объектінің метрикасына төртінші өлшемді – күн мен уақытты сақтау қосылды. Деректер жол нүктелерінің файлдары мен треклог файлдарының тиісінше өрістерінен оқылады. "GPS\ГЛОНАСС Монитор" тапсырмасында объектінің метрикасына төртінші өлшемді – күн мен уақытты сақтау қосылды. Картада сақталатын объектінің төртінші өлшемін толтыру үшін құрылғыдан жол нүктелерін жүктеген кезде координаттарды анықтаудың күні мен уақыты GPS\ГЛОНАСС-қабылдағышынан сұратылады. Тапсырманы "Альманах" режимінде (нақты уақыт режимінде орналасқан жердің координаттарын анықтау) пайдаланған кезде компьютердің жүйелік күні мен уақыты алынады.

  "Сервер ГАЖ-дан деректерді ашу" диалогында тінтуірмен және CTRL және SHIFT пернелерімен белгіленген немесе кез келген деңгейдегі таңдалған тораптарға кіретін деректер жиынтығының тізімін ашу мүмкіндігі қосылды. Ашылатын деректер жиынтығының үлкен тізімдерімен жұмыс істеу үшін CTRL+F пернелерін басқан кезде атауы бойынша ағаштағы деректер жиынтығын іздеу қосылды.

  "Жақтаудан тыс безендіруді қалыптастыру" тапсырмасы үшін жақтаудан тыс безендірудің сыныптауыштары мен үлгітүрлері жете аяқталған. frm10000.rsc сыныптауышына топографиялық қаріптер қосылды. 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 масштабтары үшін сыныптауыштарда келесі объектілер түзетілді: жақтаудың сызықтары, географиялық координаттардың жазулары, квадраттар нөмірлерінің жазулары. 1:10 000-нан 1:1 000 000-ға дейін масштабтар үшін жақтаудан тыс безендіру үлгітүрлерінде (frm-файлдар) безендіру элементтері үшін объектілердің кодтары түзетілді, картаның жақтауы мен басқа безендіру элементтері арасындағы арақашықтықтар нақтыланды. 500000.frm, 1000000.frm файлдарына "Құпиялылық таңбасы" элементі қосылды.

  Лицензияның түрін және желілік лицензияға қосылу параметрлерін теңшеу үшін арналған "Лицензия түрін теңшеу" диалогы жете аяқталған. Диалогтың төменгі сол жақ бұрышында "Лицензия туралы ақпарат" терезесін шақыратын "?" батырмасы қосылды. Бұл терезеде ағымдағы лицензияның типі, оның нөмірі туралы мәліметтер, сондай-ақ осы лицензия үшін қол жетімді бағдарламалық өнімдердің тізімі бар.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

  12-нұсқалы "Панорама" ГАЖ-ды техникалық қолдау 2020 жылғы 1 желтоқсанда аяқталады.

 • 15.10.2020 Панорама Мини ГАЖ-да кеңістіктік деректер базасының картографиялық кескінінің көрнекілігі мен бейнелілігі жоғарыланды
  "Панорама" КБ-да 13.5.1 нұсқадағы Панорама Мини ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада қалыңдықтары мен радиусы бір пиксельге жақын болатын жіңішке сызықтар мен кішігірім шеңберлерді бейнелеу алгоритмі өзгертілді. Сызықтар жіңішкелеу етіп бейнеленеді, бұл сандық векторлық картаның оқылуын жақсартуға мүмкіндік береді.

  Төрт өлшемді метрикасы бар сызықтық объектілердің бейнелеуін көрсету үшін бағдарламаланатын белгілердің жаңа түрі қосылды. Нүктедегі өлшеу мәннің берілген ауқымға тиюін есепке алумен сызық кесіндісінің түсімен немесе басқа алгоритм бойынша бейнеленуі мүмкін. Мысалда \Data\shape картасында жылдамдықтың берілген шектеуінен асып кету дәрежесі (+0 км/сағ дейін – жасыл, + 20 км/сағ дейін – сары, одан жоғары – қызыл) бейнеленеді. Жылдамдықты шектеу 32212 Қозғалыс жылдамдығы объектісінің семантикасынан оқылады. Нүктедегі ағымдағы жылдамдық нүктедегі төртінші өлшемнен оқылады.

  Аумақтың шолу кескінінің көрнекілігін жоғарылату үшін Панорама Мини ГАЖ бейнелеу ауқымы ауысқан кезде контурдың көрінісін өзгертетін мультиауқымды объектілерді қолданады.

  Қалқымалы нүктесі бар сан немесе бүтін сандар түріндегі кез келген шаманы өлшеу нүктесінің координаттарына жазу үшін объектілердің төрт өлшемді метрикасына қолдау қосылды. SHP импорты мен экспорты кезінде X, Y, Z (биіктік) және M (өлшем) өрістерін қамтитын метрика өңделеді. SXF форматының сипаттамасы екілік және мәтіндік (TXF) түрінде кеңейтілді. SXF және TXF форматтарын импорттау және экспорттау кезінде объектілердің төрт өлшемді метрикаларын қолдау қосылды.

  "Объектіні таңдау" тапсырмасында "Метрика" бетбелгісінде объектілердің төрт өлшемді метрикасын бейнелеу, редакциялау және жою қосылды. Бұл сипаттаманың бүтін санды немесе заттай көрсетілетін мәні бар. Төрт өлшемді метриканы TXT форматындағы файлда сақтау қосылды. Диалогта контурлар мен нүктелер саны көп болатын күрделі объектілерді бейнелеу жеделдетілді.

  Пернетақтадан координаттарды енгізумен объектілерді құруға арналған "Картаның редакторы" жете аяқталған. Қалқымалы нүктесі бар сан немесе бүтін санды мәндердің жұбы түрінде нүктедегі өлшемдерімен төрт өлшемді координаттардың енгізуін қолдау қосылды.

  Жаңа нұсқада картада тректі жазу кезінде навигациялық GPX форматындағы деректерді импорттау тапсырмасында төрт өлшемді метрикасы (ендік, бойлық, биіктік, уақыт) бар сызықтық объекті қалыптастырылады. Уақыт өрісі әр нүкте үшін екі бүтін YYYYMMDD және HHMMSS 4-байттық сандар түрінде жазылады. Мәндері "time" торабынан алынады, мысалы: 2020-09-01T17:45:07Z.

  Навигациялық NMEA-0183 форматындағы деректерді импорттау тапсырмасы жете аяқталған. Картада тректі жазған кезде төрт өлшемді метрикасы (ендік, бойлық, биіктік, жылдамдық) бар сызықтық объекті қалыптастырылады. Жылдамдық өрісі км/сағ-пен қалқымалы үтірі бар сан түрінде жазылады. Мәні velocity өрісінен таңдалады және тораптардан (knot) км/сағ-пен қайта есептеледі (1.852-ге көбейту).

  Мультинүктелі объектінің қолдауы қосылды. Мультинүктелі объекті екі өлшемді, үш өлшемді немесе төрт өлшемді координаттары және жалпы атрибуттары (семантикалары) бар нүктелер жиынтығынан тұрады. Мультинүктелі объекті объектінің метрикасының әрбір нүктесінде орналастырылған нүктелік белгілер түрінде бейнеленеді.

  "Электрондық картаның деректер тізімі" диалогына "Биіктіктер, қабаттар және сапалар матрицаларының тобы үшін карта объектілері бойынша жақтауды орнату" режимі қосылды. Ол әр матрица үшін онымен ара қатынасы белгіленген картадан бөлінген объекті бойынша жақтауды орнатуға мүмкіндік береді. Бөлінген объектілерден қалыптастырылған көп контурлы объекті бойынша бір матрица үшін жақтауды орнату мүмкін болады. Сондай-ақ, режим бір таңдалған объекті бойынша топтың барлық матрицалары үшін жақтауды орнатуға мүмкіндік береді. Режимді шақырту "Матрица" бетбелгісінің мәнмәтіндік мәзірінің "Картаның объектісі бойынша жақтауды орнату" тармағымен жүзеге асырылады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қол жетімді.

 • 13.10.2020 "Панорама" ГАЖ Сочиде өткен "Геодезия, картография және сандық шынайылық" халықаралық конференциясында ұсынылды
  2020 жылғы 8-9 қазан аралығында Сочиде "Роскартография" АҚ ұйымдастырған "Геодезия, картография және сандық шынайылық" атты II Халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Жыл сайынғы іс-шара саланың өзекті мәселелерін және геокеңістіктік ақпаратты алу мен пайдалану бойынша жаңа шешімдерді талқылауға арналған. Конференцияның жұмысына Росреестрдің, "Роскосмос" мемлекеттік корпорациясының және кәсіби бизнес қауымдастықтың өкілдері қатысты.
  "Панорама" КБ мамандары серверлік бағдарламалық өнімдермен жиынтықта бірыңғай геоақпараттық кеңістікті қалыптастыру бойынша мәселелерді шешуге қабілетті отандық геоақпараттық тұғырнаманы іске асыратын кәсіби "Панорама" ГАЖ-сін ұсынды. Баяндамада, әртекті кеңістіктік ақпараттың бір файлдық қоймаларын қолдауды, 500 Гб дейін үлкен файлдардың өңдеуін, сыртқы деректер базасын қосуды, мультиауқымды карталарды іске асыру үшін объектілердің көптеген метрикасын қоса алғанда, жаңа нұсқаның ерекшеліктері, сондай-ақ топографиялық карталарды жалпылау процесінің автоматтандыру құралдары көрсетілген.
  Конференция ұлттық жобаларды мемлекеттік органдардың, оқу орындарының және бизнестің көзқарасынан геокеңістіктік ақпаратпен қамтамасыз ету қажеттілігіне арналған пікірсайыстармен басталды. "Сандық экономика" ұлттық жобасы шеңберінде Роскосмос Росреестрмен бірлесіп 2022-2023 жылдары Ресейдің бірыңғай геоақпараттық кеңістігін құруды жоспарлап отыр. Ауқымды міндеттерді шешу үшін заманауи өнімнің өндірісін реттейтін нормативтік талаптар мен стандарттарды қайта қарастыру және геодезиялық пен картографиялық жұмыстардың ең жаңа технологияларын дамыту қажет, – деп атап өтті Росреестр басшысының орынбасары Александр Ребрий.
  Конференцияның екінші бөлімі кәсіби бағыттарға сәйкес секцияларға бөлінген болатын: геодезия, картография, фотограмметрия, Жерді қашықтықтан зондтау, кадастр, геоақпараттық жүйелер, онда мамандар тәжірибелерімен алмасып, өздерінің істеген жұмыстарын таныстырды. "Ресей Федерациясының сандық экономикасы" ұлттық бағдарламасы шеңберінде "Роскосмос" Мемлекеттік корпорациясы тұтынушыларға сервистер түрінде ғарыштан Жерді қашықтықтан зондтау деректеріне қолжетімділігін қамтамасыз ететін "Сандық Жер" жобасын іске асырумен айналысуда. Ресей Федерациясының бүкіл аумағын үнемі жаңартып отыратын бірыңғай тұтас динамикалық жабын кеңістіктік деректердің базалық қабаттарының бірі ретінде "Панорама" өнімдеріне кіріктірілуі мүмкін. Мұндай техникалық шешімдер Роскартографияның және сандық картографиялық өнім мен геоақпараттық сервистерді құруды орындайтын өзге де ұйымдардың іс-қызметіне айтарлықтай экономикалық әсер етуі мүмкін.

 • 07.10.2020 GIS WebServer SE Қырым көпірі ауданында теңіз кемелері мен көліктің қозғалысының 3D-сценарийін көрсетеді
  "Панорама" КБ-да Astra Linux, Windows, CentOS операциялық жүйелеріне арналған 5.8.0 нұсқадағы GIS WebServer SE әзірленген. Бағдарлама "Юг России" 3D картасының жобасымен толықтырылған. Жобаның құрамына Қырым Республикасы мен Краснодар өлкесінің карталары кірді. Карталарға гидрографияның, өсімдіктің, жол желісінің объектілері, инфрақұрылым мен жедел жағдайдың объектілері кіреді. Новороссийсктің, Керчьтің, Анапаның, Геленджиктің және басқа да қалалардың көрнекі жерлері мен көрнекті объектілерінің 3D-модельдері пайдаланылады. Қырым көпірі ауданында көліктің және теңіз кемелерінің қозғалыс сценарийі көрсетіледі. 3D картасына деректерді алу кезінде диагностика қосылған. Картаның оқиғалар журналында 3D объектілерін бейнелеу теңшелімдерінде қателер болған кезде хабарламалар шығарылады.

  Қабат объектілері компонентіне теңшелімдер бойынша семантиктерді шығару мүмкіндігі қосылған. Карта редакторы және Баспа режимдері жаңартылған. Әкімшілендіру модулінде пайдаланушылық интерфейсінің теңшелімдері кеңейтілген.

  Жаңа нұсқада GIS WebServer SE мүмкіндіктерін кеңейтетін және басқа ақпараттық жүйелерге кіріктіруге болатын GIS WebToolKit SE Web-қосымшаларын әзірлеу инструментарийі жете аяқталған. Деректерге (суреттерге, векторлық карталарға және жер бедері туралы ақпаратқа) қолжетімділік жалпыға бірдей қабылдаған OGC хаттамалары және ISO стандарттары бойынша Web-сервистерді ұсынады. GIS WebService SE (OGC WMS/WMTS) сервисі графикалық кескіндер түрінде кеңістіктік ақпаратты ұсынады. Бедердің сандық моделі ретінде әртүрлі биіктік деректерінің түрлері пайдаланылады: матрицалар (SRTM, GeoTIFF, IMG, MTW форматтарында), TIN-модельдері, нүктелер бұлты және басқалар. Сервис DB3D форматында жүктелген үш өлшемді жер модельдерін жариялау мүмкіндігін ұсынады. Бұл модельдер COLLADA типті файлдардан, сондай-ақ өлшемі шексіз үлкен фотошынайы үшөлшемді модельдерден (TLS, OC3) алынуы мүмкін.

  Кеңістіктік деректер көзі ретінде Сандық карталардың деректер банкі және ЖҚЗ бола алады. Ол алмасу форматтарындағы кеңістіктік деректерін жинауды, сақтауды, іздеуді және беруді, деректер банкінің жай-күйін карта-схемалар түрінде бейнелеуді, геожабындарды автоматтандырылған қалыптастыруды және жаңартуды қамтамасыз етеді.

  GIS WebServer SE құпиялық таңбасына немесе коммерциялық құпияға ие болатын деректердің қорғалуын қамтамасыз етумен жабық корпоративтік жүйелерді тұрғызған кезде қолданылады. GIS WebServer SE мағлұмдалмаған мүмкіндіктердің болмауының 2 деңгейі бойынша сертификатталған. Бағдарламаның жаңа нұсқасы аумақтарды дамытуды талдау, басқару және келешекке арналған жоспарлау міндеттерін шешу кезінде қосымшаның мүмкіндіктерін кеңейтеді. GIS WebServer SE JavaScript-ті пайдаланатын әзірлеу құралдарында қолданыла алатын GIS WebToolKit SE инструментарийінің көмегімен іске асырылған.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 24.09.2020 "Панорама" ГАЖ-да көпөлшемді кеңістіктік деректер базасын талдау және бейнелеу құралдары кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.5.1 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленген. Жаңа нұсқада өлшеунүктесінің координаттарына қалқыма нүктесі бар сан немесе бүтін сандар түрінде кез келген шаманы жазуға арналған объектілердің төртөлшемді метрикасын қолдау қосылған. SHP импорты мен экспорты кезінде POINTZ, POLYLINEZ, POLYGONZ, MULTIPOINTZ типті төртөлшемді жазбалар және X, Y, Z (биіктік) және M (өлшем) өрістерін қамтитын метрика өңделеді. SXF форматындағы сипаттама екілік және мәтіндік (TXF) түрінде кеңейтілген. SXF және TXF форматтарын импорттау және экспорттау кезінде объектілердің төртөлшемді метрикаларын қолдау қосылған.

  "Объектіні таңдау" тапсырмасы соңына дейін аяқталған. "Метрика" бетбелгісінде объектілердің төртөлшемді метрикасын бейнелеу, редакциялау және жою қосылған. Бұл сипаттамада мәннің бүтінсанды немесе заттай елестетуі бар. Төртөлшемді метриканы TXT форматындағы файлға сақтау қосылған. Диалогта контурлар мен нүктелердің көп саны бар күрделі объектілерді бейнелеу жеделдетілген.

  Пернетақтадан координаттарды енгізумен объектілерді құру үшін "Картаның редакторы" соңына дейін аяқталған. Қалқыма нүктесі бар саны немесе бүтінсанды мәндер жұбы түрінде нүктедегі өлшемдермен төрт өлшемді координаттарды енгізуді қолдау қосылған.

  GPX форматының навигациялық деректерін импорттау тапсырмасы соңына дейін аяқталған. Тректі жазған кезде картада төртөлшемді метрикасы (ендік, бойлық, биіктік, уақыт) бар сызықтық объект қалыптастырылады. Уақыт өрісі әр нүкте үшін YYYYMMDD және HHMMSS екі бүтін 4-байттық сандар түрінде жазылады. Мәндер "time" түйінінен таңдалынады, мысалы: 2020-09-01T17: 45: 07Z.

  NMEA-0183 форматының навигациялық деректерін импорттау тапсырмасы соңына дейін аяқталған. Тректі жазған кезде картада төртөлшемді метрикасы (ендік, бойлық, биіктік, уақыт) бар сызықтық объект қалыптастырылады. Жылдамдық өрісі км/сағ-пен қалқыма үтірі бар сан түрінде жазылады. Мән velocity өрісінен таңдалынады және түйіндерден (knot) км/сағ-пен қайта есептеледі (1.852-ге көбейту).

  Мультинүктелі объектіні қолдау қосылған. Мультинүктелі объекті екіөлшемді, үшөлшемді немесе төртөлшемді координаттары және жалпы атрибуттары (семантикалары) бар нүктелер жиынтығынан тұрады. SHP-ге экспорттау кезінде мультинүктелі объекті MULTIPOINTZ немесе MULTIPOINT типімен бірге жазылады. SHP импорты кезінде мультинүктелі объекті MULTIPOINT, MULTIPOINTZ және MULTIPOINTM типі бар жазбалардан қалыптастырылады. Мультинүктелі объект объект метрикасының әрбір нүктесінде орналастырылған нүктелік белгілер түрінде бейнеленеді.

  "Геодезиялық редактор" қолданбалы тапсырмасында сызықтық координаттар жүйесінің негізінде есептеу құралдары қосылған. Сызықтық координаттар жүйесінің параметрлерін анықтау үшін ұзартылған сызықтық объектінің – маршруттың 4D метрикасы пайдаланылады. Сызықтық объектінің 4D метрикасы (X, Y, H, M) санақ басы болып табылатын бірінші нүктеден маршрут осі бойымен жердегі қашықтықты өлшеу мәнін қамтиды. Өлшеу M координатасында сақталады және маршруттың метрикасының бірінші нүктесінен ағымдағы нүктесіне дейін метрмен арақашықтықтың мәнін қамтиды. Маршруттың M координатасы сызықтық координаттар жүйесін пайдалану алдына дейін қалыптастырылуы керек. Есептеулер процесінде кеңістіктік координаттардың (X, Y, H) сызықтық өлшемдері (M) бойынша есептеу және картада пикет (нүктелік белгі) немесе екі пикетпен шектелген сегмент түріндегі (сызықтық белгі) есептеулердің нәтижелерін бейнелеу орындалады. Маршрутты есептеулерге дайындау және есептеулерді сызықтық координаттар жүйесінде орындау үшін мынадай жаңа режимдер әзірленген: "Маршрутты калибрлеу" (маршрутта M координатасын толтыруды қамтамасыз етеді), "Маршруттың бойымен пикеттерді орналастыру" (картаға сызықтық өлшеулердің нәтижелері бойынша пикеттерді түсіру), "Маршруттың бойымен сегменттерді орналастыру" (картаға екі пикетпен шектелген сегменттерді түсіру).

  "Электрондық картаның деректер тізімі" диалогына "Биіктіктер, қабаттар мен сапалар тобы үшін картаның объектілері бойынша жақтауды орнату" режимі қосылған. Ол картада бөлінген әрбір матрица үшін онымен ара қатынасы белгіленген объекті бойынша жақтауды орнатуға мүмкіндік береді. Бөлінген объектілерден қалыптастырылған көпконтурлы объекті бойынша бір матрица үшін жақтауды орнату мүмкін болады. Сонымен қатар, режим бір таңдалған объекті бойынша топтың барлық матрицалары үшін жақтауды орнатуға мүмкіндік береді. Режимді шақыру "Матрица" бетбелгісінің мәнмәтіндік мәзірінің "Картаның объектісі бойынша жақтауды орнату" тармағымен жүзеге асырылады.

  Төртөлшемді метрикасы бар сызықтық объектілердің бейнелеуін көрсету үшін бағдарламаланатын белгілердің жаңа түрі қосылған. Нүктедегі өлшеу мәннің берілген ауқымға немесе басқа алгоритм бойынша тиетінін есепке алумен сызықтың кесіндісінің түсімен бейнеленуі мүмкін. Мысалда \Data\shape картасында жылдамдықтың берілген шектеуінен асып кету дәрежесі (+0 км/сағ-қа дейін – жасыл, +20 км/сағ-қа дейін – сары, одан жоғары – қызыл) бейнеленеді. Жылдамдықты шектеу 32212 Қозғалыс жылдамдығы объектісінің семантикасынан оқылады. Нүктедегі ағымдағы жылдамдық нүктедегі төртінші өлшемнен оқылады.

  Қалыңдықтары мен радиусы бір пиксельге жақын болатын жіңішке сызықтар мен кішігірім шеңберлерді бейнелеу алгоритмі өзгертілген. Сызықтар жіңішкелеу етіп бейнеленеді, бұл сандық векторлық картаның оқылуын жоғарылатуға мүмкіндік береді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қол жетімді.

 • 22.09.2020 Рязань облысының АГАЖ мемлекеттік кадастрлық бағалау кезінде пайдаланылады
  "Ленинград облыстық кадастрлық бағалау мекемесі" Ленинград облысының МБМ "Қалалық кадастрлық бағалау басқармасы" Санкт-Петербург МБМ-мен бірлесіп 2020 жылғы 17 және 18 қыркүйекте Санкт-Петербург қаласында "МКБ-2020. Жаңа мүмкіншіліктер. Цифрландыру" ғылыми-практикалық конференцияны өткізді. Іс-шара мемлекеттік кадастрлық бағалау саласын дамыту келешектеріне, оның ішінде оны одан әрі цифрландыруға арналған болатын.

  Конференция қатысушылары алдында "Рязань облысының мемлекеттік кадастрлық бағалау орталығы" МБМ директоры Андрей Ульянов "Кадастрлық бағалау мәселелерін шешуде аймақтық геоақпараттық жүйені қолдану" жылжымайтын мүліктің кадастрлық құнын анықтау мәселелерін шешуде Рязань облысының АГАЖ рөлі мен қолданылуы туралы сөз сөйледі. Рязань облысының аймақтық ақпараттық жүйесі "Панорама" КБ-ның мынадай бағдарламалық өнімдерінде іске асырылған: ГАЖ Сервер, GIS WebService SE, GIS WebServer SE. АГАЖ-дың серверлік бөлігі отандық Astra Linux Special Edition операциялық жүйесінің басқаруымен жұмыс істейді. Бұл ақпаратты қорғаудың кіріктірілген тексерілген құралдары бар сертификатталған ОЖ. Astra Linux SE – кез келген масштабтағы қорғалған ІТ-инфрақұрылымдарға және құпиялылықтың кез келген деңгейіндегі деректермен жұмыс істеуге арналған істен шығуға тұрақты платформа. Кадастрлық бағалаудың қолданбалы міндеттерін шешу үшін "РО МКБ орталығы" МБМ мамандары мынадай кәсіби геоақпараттық шешімдерді пайдаланады: "Панорама-редактор", Геодезиялық есептеулер кешені және Қала құрылысы міндеттері кешені.

  "Ел басшылығы инновациялық дамуға бағам қабылдады, және де қазіргі таңда кеңістіктік ақпаратты пайдалану тиімділігін қамтамасыз ету міндеті түбегейлі маңызға ие болады. Осы талаптарды орындаудың материалдық негізі кеңістіктік деректердің аймақтық инфрақұрылымы болып табылады", – деп атап өтті Андрей Ульянов. – Мемлекеттік кадастрлық бағалауды жүргізген кезде мекемелер ең алуан түрлі пішімдердегі орасан үлкен деректер ауқымымен жұмыс істейді. Және де әр жыл сайын жиналатын мәліметтер көлемі бірнеше есе ұлғаяды. Оларды өңдеу, жүйелендіру және сақтау үшін кез келген сәтте қажетті ақпаратты жылдам және ыңғайлы түрде табуға мүмкіндік беретін бағдарламалық ресурстар қажет. Мемлекеттік кадастрлық бағалауды өткізуге уәкілетті МБМ ретінде, біз бағалау нәтижелерінің сапасы мен объективтілігіне қызығушылық танытамыз және АГАЖ порталын оның операторлары ретінде одан әрі дамыту бойынша белсенді жұмыс істеуді жалғастырамыз».

  Сөз сөйлеуінің жазбасы "РО МКБ орталығы" МКМ бейнеарнасында қол жетімді.

 • 18.09.2020 Жедел-тактикалық жағдайдың үшөлшемді карталарын жасау бойынша оқу материалдары әзірленген
  "Панорама" КБ-да operator.rsc жаңартылған жіктеуішін және operator.p3d әскери техниканың 3D-модельдерінің кітапханасын пайдаланумен жедел-тактикалық жағдайдың үшөлшемді карталарын қалыптастыру бойынша оқу материалдары дайындалған. Оқу материалдарының құрамына деректер жобасының мысалы кіреді. Ол ЭШБЖ стандартының талаптарына сәйкес келетін operator.rsc жедел жағдайдың шартты белгілерінің жіктеуішін және operator.p3d қару-жарақтар мен әскери техниканың 3В-модельдерінің кітапханасын пайдаланумен жасалған жедел-тактикалық жағдай картасының фрагментін, топографиялық төсенішті, биіктік деректерін және жердің суреттерін қамтиды.

  Operator.rsc жіктеуішінің operator.p3d үш өлшемді белгілер кітапханасының жаңа нұсқасында қадағалаушыдан алыс қашықтықтарда бейнелеу үшін ресейлік әскери техниканың жеңілдетілген модельдері қосылған. Мұндай тәсілдеме техниканың көп саны бар жедел жағдайдың карталары бойынша жердің үшөлшемді моделін бейнелеу жылдамдығын арттырады. Бұл ретте модельдердің жақын көрінісі толық әрі қару-жарақтың нақты түрлеріне сәйкес болып қалады. Operator.rsc жіктеуіші РФ ҚК-нің барлық түрлері мен тектері үшін арнайы карталардың дайындауын қамтамасыз етеді.
  Operator.p3d кітапханасына 3D-қолтаңбалардың жаңа түрі қосылған. Қолтаңбалардың 3D-түрін жасау енді SDF (Signed Distance Field) форматындағы қаріптердің көмегімен жүзеге асырылады. SDF-қаріптерді қолдану объектілерге қолтаңбаларды жасау кезінде символдар атласымен бірыңғай текстураны пайдалану есебінен жердің үшөлшемді моделін бейнелеуді жеделдетуге мүмкіндік береді және мәтінді ең жақсы визуалды қабылдауын қамтамасыз етеді. Таңбалардың шекараларын автоматты түрде деңгейлестірудің арқасында, жаңа технология бойынша жасалған мәтін таңбалардың жиектері бойынша сатылық сияқты кемшілігінен айырылған және кең ауқымдарда бұрған және масштабтаған кезде визуалды тегіс болып қалады. Бұл қолтаңбалардың оқылуын жоғарылатады және үшөлшемді модельмен жұмысты ыңғайлырақ етеді.

  "3D-модельдер кітапханасын құру бойынша оператордың нұсқаулығы" құжаты, қажет болған жағдайда, әртүрлі объектілердің өз бірегей үшөлшемді модельдерін қолданыстағы кітапханаға қосуға немесе өзіне меншікті 3D-белгілер кітапханасын нөлден бастауға көмектеседі. Технологиямен тиісінше бейнесабақтың көмегімен танысуға болады.

  Үшөлшемді картаны шынайырақ етуге сканерлеу технологияларын немесе бөгде 3D-редакторларын пайдалану арқылы жасалған бүтін жер телімдерінің және жеке объектілердің нақты және шынайы үшөлшемді модельдері көмектеседі. "3D Навигатор" тапсырмасында өлшемі шексіз үлкен болатын дәл және шынайы үшөлшемді модельдерді бейнелеу үшін DB3D форматындағы кеңістіктік деректердің 3D-тайлдарын қолдау қосылған. DB3D форматы SQLite форматындағы метадеректер кестелерімен бірге қаптамаланған үшөлшемді тайлдардың пирамидаларын сақтау мен бейнелеу үшін арналған. Формат әртүрлі типті 3D-тайлдар пирамидаларында деректерді сақтау үшін арналған, мысалы, GoogleMapsCompatible (EPSG:3857 проекциясындағы Google деректерімен үйлесімді матрица), GoogleCrs84Quad (EPSG:4326 проекциясындағы Google деректерімен үйлесімді матрица). Деректердің ауқымды егжей-тегжейлігін тексеру деңгейі мен жабын ауданы шектелмеген. Collada(dae) форматындағы модельдерді, OBJ форматындағы модельдерді, TLS (Agisoft Tiled Model) тайлдық форматындағы модельдерді, Agisoft OC3 форматындағы нүктелер бұлтын модельдердің DB3D форматына импорты қолдау табады. LAS форматындағы нүктелер бұлттарының жеке импорты. Көрсетілген форматтардың модельдері «Геоскан» компаниясының бағдарламалық жасақтамасынан, SketchUp, Blender, MeshLab, Maya, 3D Studio Max, ПК ЛИРА бағдарламаларынан және басқалардан экспортталуы мүмкін.

  Жердің үшөлшемді модельдерін құрудың барлық мүмкіндіктерінің толық сипаттамасы "Панорама" ГАЖ ПАРБ.00046-06 Қолданбалы есептер. 3D моделін құру" құжатында ұсынылған.

 • 17.09.2020 MГАжКИИ және "Панорама" КБ аумақтарды басқаруда ашық геодеректерді пайдалану бойынша зерттеулерді жүргізуде
  MГАжКИИ және "Панорама" КБ ТМД елдерінің ғылыми-дискуссиялық студенттік клубының жұмысын қамтамасыз етеді. Геоинформатика саласындағы жас мамандар "Бизнеске, аумақтарды мемлекеттік және муниципалдық басқаруға арналған ашық геодеректер" тақырыбы бойынша зерттеу жүргізуде. Клубқа қатысушылардың міндеті бірқатар бағыттар бойынша ашық геодеректерді және "Панорама" КБ бағдарламалық жасақтамасын пайдалану мүмкіндіктерін тәжірибе жүзінде зерттеу болып табылады. Бұл бағыттарға мыналар жатады:

  - Интернет желісінен ашық кеңістіктік деректерді (сандық карталар, ғарыштық және аэрофотосуреттер, бедердің биіктіктерінің матрицалары және басқалар) іздеу және ГАЖ-да геодеректерді пайдалану механизмдерін зерттеу;

  - әр түрлі дереккөздерінен алынған ашық геодеректердің дәлдігін бағалау;
  - коммерциялық, муниципалдық немесе мемлекеттік басқарудың әртүрлі қолданбалы міндеттерін шешу үшін ашық деректерді қолдану мүмкіндігін бағалау;

  - әр түрлі салалық міндеттерді (шаруашылық ішіндегі кадастр, қала құрылысы қызметін бақылау, құрылыстың мониторингі, аумақтардың инвестициялық тартымдылығын бағалау және басқалар) шешу үшін ашық кеңістіктік деректерді қолданудың бағдарламалық технологияларын әзірлеу және анықтау.

  Зерттеулер жүргізу үшін қатысушылар "Панорама" ГАЖ, GIS WebService SE, GIS WebServer SE бағдарламалық жасақтамасын және GIS ToolKit әзірлеушісінің инструментарийін пайдаланады.

 • 11.09.2020 GIS WebService SE аумақты адаптивті цифрлық көрсетілім технологиясын іске асырады
  "Панорама" КБ-да 13.6.0 нұсқалы GIS WebService SE әзірленген. Жаңа нұсқада аумақты цифрлық көрсетілім құрылымының автоматтандырылған динамикалық жаңартуды қолдау кеңейтілген. Экономиканы цифрландыру технологиялары мен басқару жүйелерінің дамуына қарай әртүрлі міндеттер үшін аумақты цифрлық көрсетілімге тәсілдемелер тез өзгеруде. Жіктелетін объектілердің құрамы және олардың атрибуттары, шартты белгілері, қабаттар бойынша таралуы және басқа қасиеттері нақтыланады.

  Ақпараттық жүйелердің үздіксіз сенімді жұмыс істеуін жүзеге асыру үшін өзгерістер тапсыру хаттамаларын, қол жеткізу құқықтарын, бейнеленетін деректердің құрылымын және олардың графикалық көрсетілімін жаңартумен автоматты түрде өңделуі керек. Аумақтың цифрлық көрсетілімінің логикалық құрылымы экономикалық қызметтің түрлері және аумақтарды басқару деңгейлері бойынша жасалатын векторлық қабаттардың цифрлық жіктеуіштерінде қамтылады – қала құрылысы, кадастрлық, логистикалық, коммуникациялық және т.б.
  Цифрлық жіктеуіштің мазмұнын жаңарту кезінде GIS WebService SE жарияланған деректердің құрылымын және ақпаратты жариялау хаттамаларын, қабаттарды интерактивті басқаруға арналған легенданың құрамын және басқа теңшелімдерді сипаттайтын xsd-схемаларды автоматты түрде жаңарта алады. Схема қабаттардың сипаттамаларын, объектілердің кодтарын, семантиктерді және қабаттағы объектілерді сәйкестендіру үшін қажетті басқа метадеректерді қамтиды. Динамикалық және бекітілген схемаларға қолдау көрсетіледі. Бекітілген схемалар автоматтандырылмаған ережелерді беру үшін қажет.

  Жаңа нұсқада сервистің құрамына кіретін xml теңшелімдер файлдарымен жұмыс істеу сенімділігі жоғарыланған. Теңшелімдік файлдарды редакциялау кезінде теңшелімдердің көшірмесі қалыптастырылады. Бұл дискіде орын жеткіліксіз болғанда проблемалардан аулақ болуға мүмкіндік береді. Сервиске теңшелімдік файлдар, уақытша деректер, оқиғалар журналы, жедел жады үшін дискіде бос орынның мониторингі қосылған. Қатқыл дискіде жедел жады немесе бос орын жетіспеген жағдайда немесе шекті мәндерге жеткен кезде, сервис бұл туралы әкімшіні ақпараттандырады.

  Жаңа сұратым – деректер базасы (dbm) болып табылатын картаға қосылу параметрлерін шығару қосылған. Тақырыптық карталарды тұрғызу сұранысы соңына дейін аяқталған. Сызықтық объектілер бойынша тақырыптық карталарды жасау мүмкіндігі іске асырылған. Тақырыптық картаны қалыптастыру кезінде объекті туралы ақпарат (семантика, метрика) толығымен сақталып қалады. Биіктіктер матрицасын ескере отырып объектінің ауданын есептеп шығару туралы сұрату қосылған. Бағдарламада хабарламаларды диагностикалық шығару кеңейтілген.

  Сервис REST сұратулардың негізінде деректерге үлестірілген қол жетімділікті қолдайды. Барлық сұратулар 16 топқа бөлінген. Әрбір сұратудың тобына қол жетімділікті users.xml теңшелімдер файлында беруге болады. Енді пайдаланушыны қарап шығатын деректер масштабы, деректерді редакциялау, іздеу, көшіру, кеңістіктік сұратуларды орындау және көптеген басқалар бойынша шектеу мүмкін болады. Топтардың атаулары сервиске құжаттаманың бөлімдеріне сәйкес келеді.

  GIS WebService SE кеңістіктік деректерді жіберу мен бейнелеу жүзеге асырылатын барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды. Бағдарлама кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша тайлдарды беру мүмкіндігін іске асырады. Қосымша Windows және Linux платформаларында іске асырылған, Apache, IIS және nginx web-серверлерімен үйлесімді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 08.09.2020 GIS Webserver SE кеңістіктік деректер базасын векторлық карталар түрінде және кестелік түрде кешендік көрсетілімін және өңдеуді қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да AstraLinux, Windows, CentOS операциялық жүйелеріне арналған 5.7.0 нұсқалы GIS WebServer SE әзірленген. Жаңа нұсқада «Кеңістіктік деректер базасы» компоненті қосылған. Компонент кестеде картографиялық көрсетілімі кеңістіктік деректер базасынан құрылған картаның объектілері туралы ақпаратты шығарады. Кестедегі жазбаларды таңдай отырып, картаның объектілерін іздеуге; картадағы объектілерді іздеу кезінде кестенің жазбаларын автоматты түрде іздеуді жүзеге асыруға; картадағы объектілерді бір уақытта іздеу арқылы кестені іріктеуге болады. Деректер базасымен жұмыс істеуге арналған кеңістіктік деректер GIS WebService SE сервисінде жарияланады, деректер базасынан ақпаратты алу сервиске сұратулар арқылы орындалады. Кеңістіктік деректер базасымен байланыс GIS WebService SE сервисімен жүзеге асырылады. Әкімшіліктендіру модулінде пайдаланушы интерфейсінің теңшелімдері кеңейтілген. Клиентке құттықтау хабарламасын шығаруға, объектілер туралы ақпараттың құрамын, картадағы объектілерді бөлу тәсілін теңшеуге болады.

  Жаңа нұсқада GIS WebServer SE мүмкіндіктерін кеңейтетін және басқа ақпараттық жүйелерге кіріктірілуі мүмкін болатын GIS WebToolKit SE-нің Web-қосымшаларын әзірлеудің инструментарийі соңына дейін аяқталған. Деректерге (суреттерге, векторлық карталарға және жер бедері туралы ақпаратқа) қолжетімділік жалпы жұртшылық қабылданған OGC хаттамалары мен ISO стандарттары бойынша Web-сервистерді ұсынады. GIS WebService SE (OGC WMS/WMTS) сервисі графикалық кескіндемелер түрінде кеңістіктік ақпаратты ұсынады. Бедердің цифрлық моделі ретінде биіктік деректердің әртүрлі түрлері пайдаланылады: матрицалар (SRTM, GeoTIFF, IMG, MTW форматтарында), TIN-модельдері, нүктелер бұлттары және басқалар. Сервис DB3D форматында жүктелген бедердің үшөлшемді модельдерін жариялау мүмкіндігін ұсынады. Бұл модельдер COLLADA типті файлдардан, сондай-ақ шексіз үлкен көлемдегі фотореалистік үшөлшемді модельдерден (TLS, OC3) алуға болады.

  Кеңістіктік деректер көзі ретінде Цифрлық карталардың деректер банкі және ЖҚЗ болуы мүмкін. Ол алмасу форматтарында кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, іздеуді және беруді, карта-схемалар түрінде деректер банкінің жай-күйін көрсетуді, геожабындарды автоматтандырылған қалыптастыруды және жаңартуды қамтамасыз етеді.

  GIS WebServer SE құпиялылық таңбасына немесе коммерциялық құпияға ие болатын деректердің қорғалуын қамтамасыз етумен жабық корпоративті жүйелерді тұрғызу кезінде қолданылады. GIS WebServer SE мағлұмдалмаған мүмкіндіктердің болмауының 2 деңгейі бойынша сертификатталған. Бағдарламаның жаңа нұсқасы аумақтарды дамытуды талдау, басқару және келешекке арналған жоспарлау міндеттерін шешу кезінде қосымшаның мүмкіндіктерін кеңейтеді. GIS WebServer SE JavaScript-ті пайдалантын әзірлеу құралдарында қолдануы мүмкін болатын GIS WebToolKit SE инструментарийін пайдалану арқылы іске асырылған.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 03.09.2020 GIS WebToolKit SE және SDK GIS WebService SE инструментарийінің көмегімен пайдаланушы web-компонентін әзірлеу бойынша оқу материалдары дайындалды
  "Панорама" КБ-да GIS WebToolKit SE ортасында web-компоненттерді әзірлеушілер үшін оқу материалдары дайындалды. GIS WebToolKit SE және SDK GIS WebService SE әзірлеу құралдары клиент-серверлік web-қосымшаларды жасау үшін пайдаланылады. "GIS WebService SE жүйелік бағдарламашының нұсқаулығы" құжаттамасындағы "Кеңейтілген REST сұратымдарын орындау үшін кітапханаларды әзірлеу және қосу" тарауында web-компонентті жасау және қолдану тәртібі сипатталды.

  Web-компоненттер екі түрлі болуы мүмкін. Бірінші түрі сыртқы сервистерге жүгінусіз клиенттегі деректерді өңдейді. Мысалы, объектінің ауданы мен ұзындығын оның координаттары бойынша есептеу басқа компоненттен WFS-сұратым бойынша алынған GeoJSON форматында. Мұндай компонент клиентте JavaScript түрінде іске асырылады. Компоненттің басқа түрі серверде орналастырылған және көптеген пайдаланушылармен бір уақытта оқу мен жаңарту үшін қол жетімді кеңістіктік деректердің үлкен көлемдерін өңдеу үшін web-сервиспен өзара әрекеттесуді талап етеді.

  Мысалы, серверде үлкен аумақтарға рельефімен матрицалық пен векторлық геожабындар орналастырылды. Нүктенің биіктігін оның жердегі координаттары бойынша анықтау керек. GIS WebService SE берілген нүктеде қол жетімді деректердің автоматты түрде талдауын, нүктедегі биіктігін анықтау үшін ең жоғары дәлдікпен көздің таңдауын, геодезиялық есептеулердің орындауын және қоршаған объектілер бойынша мәндердің интерполяциясын қамтамасыз ететін MAPAPI интерфейсінің функцияларын пайдалана алады. Осы құралдарды пайдаланып қалу үшін web-сервиске C++ тілінде жазылған SDK кітапханалар жиынтығы негізінде жаңа REST-сұратымы қосылады. SDK GIS WebService SE сұратымның параметрлерін талдауды автоматтандырады, кітапхананы және оны өңдеуге арналған әдісті аздап жүктейді, сервисте жарияланған кеңістіктік қабаттарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді және сервис жауабын (xml, json және басқалары) қалыптастырады. JavaScript-те web-клиенттің жағында сұратым параметрлерін енгізу және нәтижені бейнелеу іске асырылады.

  Жаңартылған құжаттамада мысалдармен GIS WebService SE-ге жаңа сұратымды қосудың және оны GIS WebServer SE жағынан шақырудың тәртібі көрсетілді. Мысалдар JavaScript GIS WebToolKit SE клиенттік сценарийлердің кітапханасын пайдалану арқылы іске асырылған және web-шолғышта орындалады.

  Бірінші мысалда басқару панеліне "Нүктеде геожабынның мәнін алу" панелін шақыруға арналған батырма қосылады. Картадағы нүктені таңдаған кезде көрсетілген нүктенің биіктігінің мәні кестеге шығарылады. Деректермен алмасу GIS WebService SE-ге қосылған GetCoveragePoint-тың REST сұратымы арқылы орындалады. Сұратым C++ тілінде жазылған және сервиске қосылған пайдаланушы кітапханасымен өңделеді.

  Екінші мысалда басқару панеліне "Жылу картасын тұрғызу" панелін шақыруға арналған батырма қосылады. Панельге жылу картасын тұрғызудың параметрлері беріледі. "Тұрғызу" батырмасын басқан кезде жылу картасы жеке қабат түрінде бейнеленеді. Жылу картасын тұрғызу BuildHeatMap-тың REST сұратымы бойынша серверде орындалады. Қабаттың бар болу мерзімі сұратымның параметрлерімен немесе сервистің теңшелімдерімен анықталады.

  GIS WebService SE кеңістіктік деректерді беру және бейнелеу жүзеге асырылатын барлық халықаралық стандарттар (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қуатталады. Бағдарламада пайдаланушы немесе стандартты координаттар жүйесінде тайлдарды беру мүмкіндігі іске асырылған. Қосымша Windows және Linux платформаларында іске асырылған, Apache, IIS және nginx web-серверлерімен үйлесімді.

  Оқу материалдары сайтта Құжаттама бөлімінде орналастырылған.

 • 14.08.2020 "Панорама" 13 ГАЖ-да кеңістіктік деректер базасын бейнелеу мен редакциялау құралдары кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.5.0 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленген. Векторлық карталар түрінде бейнеленетін кеңістіктік деректер базасының атрибуттарымен жұмыс істеу үшін PostGIS кеңейтілімімен PostgreSQL деректер базасында орналасқан кестелерді қарап шығу мен редакциялау диалогы қосылды. Кестемен жұмыс істеген кезде келесі режимдер қол жетімді: ағымдағы жазба үшін карта объектісін табу, жазбалар бойынша орын ауыстыру, жазбаны редакциялау, деректерді іздеу, реттеу, сұрыптау. Ағымдағы жазба (объекті) үшін егжей-тегжейлі ақпаратты қарап шығу объектінің атрибуттар тізімін бейнелейтін бөлек нысан түрінде қол жетімді. Кескіндер мен көпжолды мәтіндерді қамтитын өрістер мұндай өрістерді таңдаған кезде бөлек нысанда бейнеленеді.

  Деректер базасына қосылу параметрлері XML құрылымына ие болатын DBM кеңейтімі бар файлда сақталады. Теңшелімдер DBM файлының атын, деректер базасына қосылу тәсілі мен параметрлерін енгізуді, бейнеленетін және редакцияланатын объектілердің тізімдерін және олардың семантикалық сипаттамаларын (атрибуттарын) енгізуді көздейді.

  "3D Навигатор" тапсырмасында жердің нақты және шынайы үшөлшемді модельдерін бейнелеу үшін импортталған модельдердің форматтар тізімі кеңейтілді. OBJ форматынан DB3D форматының үшөлшемді модельдердің деректер базасына модельдер импортының қолдауы қосылды. Жердің үшөлшемді моделінде объектілерге қолтаңбалар генерациясының алгоритмі жақсартылды. 3D-қолтаңбаларды құру SDF (Signed Distance Field) форматындағы қаріптердің көмегімен жүзеге асырылады. SDF-қаріптерін қолдану объектілерге қолтаңбаларды жасау кезінде таңбалар атласымен бірыңғай текстураны пайдалану есебінен жердің үшөлшемді моделін бейнелеуді жеделдетуге мүмкіндік береді және мәтіннің ең жақсы визуалды қабылдауын қамтамасыз етеді. Таңбалар шекараларын автоматты түрде тегістеудің арқасында мәтін таңбалардың жиектері бойындағы сатылық сияқты кемшіліктен айырылған және кең ауқымдарда бұрылу және масштабтау кезінде визуалды тегіс болып қалады.

  Жолдар бағандарын тұрғызу мен өңдеудің бағдарламалар кешені жете аяқталған. "Маршрутты тұрғызу" диалогына "Салмағы бойынша" батырмасы қосылды. Маршрут "Қыр салмағы" және "Кері қыр салмағы" семантикасы бойынша тұрғызылуы мүмкін.

  Тақырыптық карталарды тұрғызу бағдарламасы жете аяқталған: статистикалық деректерді жіктеудің тұрақсыз ауқымдары үшін гистограмманы тұрғызу, ауқымдар шекараларын қолмен редакциялау, легенданың бос элементтерін (ауқымдарын) автоматты түрде алып тастау, үлкен сандарды (12345678, 345678) қысқартылғандарға (12 млн, 346 мың) ауыстыру қосылды.

  Картада таңдалған сызықтық объектінің бойымен жердің фотосуреттерін көрсету үшін арналған "Жердің фотосуреттерін түсіру координаттарын байланыстырумен көрсету" тапсырмасы қосылды. Тапсырманың бастапқы деректері ретінде EXIF-тегтерінде түсірілім орнының GPS-координаттарын қамтитын JPEG форматындағы фотосуреттері қолданылуы мүмкін. Мұндай фотосуреттер GPS модулімен жабдықталған құрылғылардың (фотоаппараттардың, ұялы телефондардың) көмегімен алынуы мүмкін. Суреттермен бірге түсірілім жобасын пайдалану мүмкін болады. Түсірілім жобасы мәтіндік файл түрінде ресімделеді және түсірілім нүктесі мен күнінің координаттары бар фотосуреттер файлдарының тізімін қамтиды. Түсірілім жобасы келген кезде фотосурет файлында координаттық белгінің болуы талап етілмейді. Картаға нүктелік объектілер түрінде фотографиялау нүктелерін сақтауға болады, оның семантикасына суреттің графикалық файлына сілтеме, түсірілім күні мен уақыты, камераның моделі және басқа ақапарат енгізіледі.

  "Есептерді құрылымдаушы" қолданбалы тапсырмасында картаның шығарылатын элементтерін (шағырылымдарын) жасау мен өңдеу құралдары қосылды. Шығарылым тығыз орналасқан объектілер жиынтығын қамтитын карта фрагментінің үлкейтілген кескінін көрсету үшін арналған. Картаның негізгі кескінінде шығарылым картаның үлкейтілген фрагментінің аумағын шектейтін тік бұрышты қызыл контур түріне ие болады. Шығарылымдар кескінінің автоматты синхрондауын қамтамасыз ететін енгізілім жақтауларын жою мен редакциялау режимдері қосылды. Енгізілімді жойған кезде тиісінше шығаралым да жойылады. Картаны енгізілімнің ішінде жылжытқанда, масштабтағанда немесе енгізілім жақтауларының өлшемдерін өзгерткенде, тиісінше шығарылым автоматты түрде қайта құрылады.

  Нүктелерінің әр түрлі бөлшектігімен контурдың бірнеше көшірмелеріне ие болатын мультимасштабты объектілердің қолдауы қосылды. Қосымша контурлар бейнелеудің ұсақтау масштабтары – картаның базалық масштабының 1/4, 1/16, 1/64 үшін қалыптасады және негізгі контурмен бірге объектінің метрикасына жазылады. Картаны сығымдау кезінде бейнелеудің ағымдағы масштабына ең жақын болатын объектілердің контурлары автоматты түрде бейнеленеді. Бұл күрделі объектілерді бейнелеуді жылдамдатады және жердің кескінін көрнекілеу етеді. Картаны кез келген редакциялау кезінде және объектінің метрикасы бойынша есептеулерді орындаған кезде мультимасштабты объектінің негізгі контуры өңделеді.

  Мультимасштабты объектілер Картаны сұрыптау процедурасында қалыптасады. Егер сұрыптау үшін Мультимасштабты объектілерді жалпылау опциясы таңдалса, онда Мультимасштабты қасиетке ие болатын RSC жіктеуішінің объектілері үшін жалпылау әдісімен қосымша контурлар тұрғызылатын болады. Мультимасштабты объектілер бейнелеу масштабы ауысқан кезде өзінің түрін өзгертетін мультимасштабты картаның элементтерінің бірі болып табылады. Мультимасштабты карталарды MPTZ қапталған жобасында қолдану топографиялық-геодезиялық ақпаратты сақтау, жеткізу және қолдану жүйесіндегі жасалатын карталар масштабтарының (қабаттарының) санын азайтуға мүмкіндік береді.

  Картаның кескінін үлкейту кезінде объектіге тартылатын қолтаңбалар картасының объектілерімен байланысты түсірілімдерге қолдау қосылды. Ол үшін қолтаңбаның мәтінін енгізгеннен кейін меңзерді қолтаңбаны байланыстырудың шартты нүктесіне қойып, CTRL + бос орынды басу керек, содан кейін меңзерді қолтаңбаның орналасуының бірінші нүктесіне бағыттап, тінтуірдің сол жақ батырмасын басу керек. Егер қолтаңба көлденең болмаса, онда содан кейін қолтаңбаның орналасу бағытын көрсету үшін екінші нүктені енгізу керек. Картаның кескінін үлкейту кезінде қолтаңбаны орналастыру нүктесі байланыстыру нүктесіне тартылады – олардың арасындағы қашықтық, байланыстырусыз қолтаңбаны масштабтау кезіндегіге қарағанда, шамамен 1,5-2 есе кем болады.

  1 : 25 000-нан 1 : 100 000-ға дейінгі масштабтардың сандық топографиялық карталарды автоматтандырылған жалпылау кешені жете аяқталды. Рельефті жалпылау режимінде қосымша горизонтальдарды автоматты түрде қалыптастыру үшін пайдаланылатын горизонтальдарды қабаттастыру матрицасын тұрғызу сапасы жақсартылды. Қосымша горизонтальдар жақын жатқан горизонталдьдарды қабаттастырудан бос болатын аумақтарда сақталып қалады. Кішігірім горизонтальдармен шектелген аймақтардың ішінде биіктік белгілері бар төбелердің бастарының кішігірім тұйықталған горизонтальдардың ауданын автоматты түрде ұлғайту қосылды. Алаңдық гидрографияны жалпылау режимінде алаңдық өзендер фрагменттерін автоматты түрде сызықтықтарға түрлендіру сапасы және алаңдық өсімдіктерімен және топырақтармен жаңа сызықтық өзендерді қиыстыру сапасы жақсартылды.
  Геодезиялық пен кадастрлық тапсырмалар блогы жете аяқталды. "Аумақтың кадастрлық жоспарын оқу және картаны жаңарту" режимінде XML-схеманы extract_about_zones_v01 – аймақ туралы үзіндіні қолдау іске асырылған. Су объектісінің шекараларын сипаттайтын кадастрлық объектілерді бейнелеуге арналған шартты белгілердің тізбесі кеңейтілді. Survey.v5.rsc сыныптауышына шекарасы толық емес, бірақ бөлек фрагменттер түрінде сипатталған су қоймаларының, ірі көлдердің, теңіздердің және өзге де су объектілерінің жағалау жолдарын сипаттау үшін "СУ ОБЪЕКТІСІНІҢ АЙМАҒЫ" сызықтық объектісі қосылды. Дискретті кадастрлық объектілерге арналған кеңістіктік деректерді оқу алгоритмі жаңартылған. Радиус туралы мәліметтер болған кезде жылжымайтын мүлік объектісі орталық координаттары бойынша нүктелік ретінде құрылады. Бұл ретте объектінің семантикасына радиустың мәні жазылады. Кадастрлық инженерлер, жұмыстарды орындауға арналған шарттар, кадастрлық жұмыстарға тапсырыс берушілер туралы мәліметтерді және басқа мәліметтерді қамтитын SQLite форматының "Кадастрлық жұмыстар базасын" ұжымдық пайдалану іске асырылды. Бағдарламаның теңшелімдерінде желілік қол жетімділік кезінде "Кадастрлық жұмыстар базасы" файлын орналастыруды таңдау мүмкіндігі қосылды. Ақпаратты сәйкестендірудің ыңғайлығы үшін "Кадастрлық жұмыстар базасымен" жұмыс істеу бойынша диалогтардың тақырыптарында деректер базасының файлына жол бейнеленеді. "Кадастрлық жұмыстар объектісінің атрибуттарын редакциялау" режимі жете аяқталды. "Межелік жоспар" диалогымен тіреулік межелік желінің тармақтары туралы мәліметтермен алмасу іске асырылған. Геодезиялық негіз туралы мәліметтерден басқа, межелік жоспарды дайындау кезінде пайдаланылған құжаттар тізбесі туралы және жер телімінің бастапқы бөліктері туралы ақпаратпен алмасу қамтамасыз етілген.

  "Карта редакторы" тапсырмасында шақырылған "Бақылау нәтижелерін қарап шығу" диалогы жете аяқталған. "Іргелес парақтардың объектілерін үйлестіруді бақылау" тапсырмасының бірнеше карталары үшін қалыптастырылған хабарламалар хаттамаларымен жұмыс жеңілдетілді. Бақылау нәтижелерін қарап шығу диалогына тізімнен картаны таңдау мүмкіндігі қосылған. Тізім тек хабарламалар журналы қалыптастырылған карталарды ғана қамтиды.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қол жетімді.

 • 04.08.2020 Никарагуа Республикасының аумағына испан тілінде геопортал әзірленді
  "Панорама" КБ-да Никарагуа аумағына испан тілінде mapas.gisinfo.net геопорталы әзірленді. Геопортал екі жобаны қамтиды, олардың біріншісі Никарагуаның шолу картасын және рельефтің моделін бейнелейді. Пайдаланушылардың картаны әртүрлі масштабтарда қарап шығуға, картада кез келген нысанды таңдауға және оның атрибуттарын көруге, географиялық атаулары бойынша объектілердің іздеуін жүзеге асыруға, ұзындықтар мен аймақтарды өлшеуге мүмкіндігі бар. Бұл жобада 1: 50 000 масштабтағы топографиялық карталардың парақтары бойынша Никарагуа аумағын графтау схемасын көруге, әрбір парақтың параметрлерімен танысуға немесе GML, JSON, SXF немесе TXF форматында бүкіл схеманы жүктеуге болады. Пайдаланушылар картаның кез келген таңдалған фрагментін басып шығара алады немесе кешірек оларды қызықтыратын карта аумағына жылдам оралу үшін сілтемені қалыптастыра алады.

  Екінші "Чинандега" жобасы ұлттық стандарттарға бейімделген топографиялық карталарды дайындау бойынша "Панорама" ГАЖ мүмкіндіктерін көрсетеді. Бұл жобада Чинандега департаментінің батыс бөлігінің 1: 50 000 масштабтағы топографиялық картасы қол жетімді. Пайдаланушылар картаны жергілікті түрде сақтап, оны веб-шолғыштардың көмегімен қарап шыға алады немесе онымен жұмыс үстел қосымшаларда ("Панорама" ГАЖ, Панорама Мини ГАЖ) жұмыс істей алады. Карта сондай-ақ WMS, WFS және WCS технологияларын қолдайтын кез келген ГАЖ-да web арқылы қарап шығу үшін қол жетімді.
  Геопортал испан тілінде сөйлейтін пайдаланушылар үшін бейімделген GIS WebService SE, GIS WebServer SE және Сервер ГАЖ бағдарламалық өнімдер базасында іске асырылды. Карталарды және рельеф модельдерін дайындау "Панорама" КБ мамандарымен "Панорама" ГАЖ-дың мультитілдік нұсқасын пайдаланумен орындалды.

  Геопортал mapas.gisinfo.net мекенжайы бойынша танысу үшін қол жетімді.

 • 29.07.2020 GIS WebServer SE үш өлшемді объектілердің бағдарлар бойынша қозғалысын модельдейді
  "Панорама" КБ-да Astra Linux, Windows, CentOS операциялық жүйелеріне арналған GIS WebServer SE 5.6 әзірленді. Жаңа нұсқада "3D карта" "Динамикалық сценарий" режимімен толықтырылды. Сценарий белгіленген жылдамдықпен жоспарланған бағдарлар бойынша объектілердің белсенді модельдерінің қозғалысын модельдеуге мүмкіндік береді. Қозғалысты тоқтата тұруға және жаңғыртуға, модельдердің қозғалыс жылдамдығын өзгертуге болады. "Көліктің Ногинск қаласында қозғалысы" көрсету мысалы сайтта орналастырылған. Ногинсктің үшөлшемді картасында белгіленген траекториялар бойынша көліктің әртүрлі модельдері қозғалады. Жылжымалы объектілердің сценарийлерін жасау "Панорама" ГАЖ-да орындалады. Сценарийдің жұмысы үшін кеңістіктік деректер GIS WebService SE сервисінде жарияланды. "3D картада" өлшеу мүмкіндіктері кеңейтілді, үшөлшемді модельдің нүктелері бойынша тұрғызылған ерікті фигураның ауданын есептеу қосылды. Өлшеу объектісінің периметрі, ауданы және ішкі бұрышы есептеледі. Фигураның шыңдары картада белгіленеді және пайдаланушымен жылжытылуы немесе жойылуы мүмкін. Жазық объектіні салған кезде жер бетіне көлбеу қосымша түрде есептеледі. Тақырыптық қабаттарды жасау кезінде картаның объектілерінің семантикасы бойынша дөңгелек диаграммалардың тұрғызуын орындайтын "Диаграмма" плагині қосылды.

  Жаңа нұсқада GIS WebServer SE мүмкіндіктерін кеңейтетін және басқа ақпараттық жүйелерге кіріктіруге болатын GIS WebToolKit SE Web-қосымшаларын әзірлеу инструментрийі жете аяқталған. Деректерге (суреттерге, векторлық карталарға және жер бедері туралы ақпаратқа) қол жетімділік жалпыға бірдей қабылданған OGC хаттамалары мен ISO стандарттары бойынша Web-сервистерді ұсынады. GIS WebService SE (OGC WMS/WMTS) сервисі графикалық кескіндер түрінде кеңістіктік ақпаратты ұсынады. Бедердің сандық моделі ретінде әртүрлі биіктік деректерінің түрлері пайдаланылады: матрицалар (SRTM, GeoTIFF, IMG, MTW форматтарында), TIN-модельдері, нүктелер бұлттары және басқалар. Сервис DB3D форматында жүктелген үш өлшемді жер модельдерін жариялау мүмкіндігін ұсынады. Бұл модельдер COLLADA типті файлдардан, сондай-ақ шексіз үлкен өлшемді фотошынайы үшөлшемді модельдерден (TLS, OC3) алынуы мүмкін.
  Кеңістіктік деректер көзі ретінде Сандық карталардың деректер банкі және ЖҚЗ бола алады. Ол алмасу форматтарындағы кеңістіктік деректерін жинауды, сақтауды, іздеуді және беруді, деректер банкінің жай-күйін карта-схемалар түрінде бейнелеуді, геожабындарды автоматтандырылған қалыптастыруды және жаңартуды қамтамасыз етеді.
  GIS WebServer SE құпиялық таңбасына немесе коммерциялық құпияға ие болатын деректердің қорғалуын қамтамасыз етумен жабық корпоративтік жүйелерді тұрғызған кезде қолданылады. GIS WebServer SE мағлұмдалмаған мүмкіндіктердің болмауының 2 деңгейі бойынша сертификатталған. Бағдарламаның жаңа нұсқасы аумақтарды дамытуды талдау, басқару және келешекке арналған жоспарлау міндеттерін шешу кезінде қосымшаның мүмкіндіктерін кеңейтеді. GIS WebServer SE JavaScript-ті пайдаланатын әзірлеу құралдарында қолданыла алатын GIS WebToolKit SE инструментарийінің көмегімен іске асырылған.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қол жетімді.

 • 20.07.2020 "Эльбрус" платформасында "Альт 8 СП" операциялық жүйесіне арналған GIS WebService SE әзірленді
  "Панорама" КБ-да "Эльбрус" процессорлық архитектурасымен серверлерде пайдаланылатын "Альт 8 СП" операциялық жүйесіне арналған 13.5.0 нұсқасының GIS WebService SE әзірленді. Сервистің жаңа нұсқасында жіберілген мәндер тізіміне сәйкес объектілердің семантикаларын беру қосылды. Қабат үшін бірнеше схемалардың қолдауы іске асырылды. Бұл семантикалық сипаттамалардың белгілі бір мәндерін ғана, егер объектілерде олар көп болса, шектеуге және бейнелеуге немесе оларды GIS WebServer SE-де және сервистің басқа клиенттерінде бейнелеу тәртібін орнатуға мүмкіндік береді.

  Деректер базасымен және 3D объектілерімен жұмыс бойынша сервистің мүмкіндіктері кеңейтілді. SQLite форматының деректер базалары үшін метадеректерді шығарудың жаңа сұратымы қосылды. Серверге жүктемені азайту үшін тректердің тізімін әрбір сұратымды бөлек жібермей, бір файл сияқты алу мүмкіндігі іске асырылды. GetLayers сұратымын шығару форматы кеңейтілді. Габариттері 180 градустан асатын карталарды бейнелеу мүмкіндігі қосылды (мысалы, Ресейдің картасы, мұнда Чукотка автономиялық округі оң жақта орналасқан).
  Сервис әкімшісінің пайдаланушы интерфейсі жақсартылды. Қабаттар үшін стильдерді орнату және сервис жұмысының статистикасын қарап шығу мүмкіндігі қосылды. Барлық операциялық жүйелер үшін әкімшінің бірыңғай стилі мен сыртқы көрінісі іске асырылды.

  GIS WebService SE кеңістіктік деректерді беру және бейнелеу жүзеге асырылатын барлық халықаралық стандарттар (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қуатталады. Бағдарламада пайдаланушы немесе стандартты координаттар жүйесінде тайлдарды беру мүмкіндігі іске асырылған. Қосымша Windows және Linux платформаларында іске асырылған, Apache, IIS және nginx web-серверлерімен үйлесімді.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 10.07.2020 "Панорама" КБ кәсіби "Панорама" және "Автоматтандырылған дешифрлеу және ЖҚЗ деректерін векторландыру кешені" ГАЖ-ды сертификаттады
  Панорама" КБ "Карта 2005 Нұсқа 12" Геоақпараттық жүйе ("Панорама х 64" ГАЖ) және "Автоматтандырылған дешифрлеу және векторландыру кешені" бағдарламалық өнімдерге сәйкестік сертификаттарын алды. "Панорама х 64" ГАЖ) және "Автоматтандырылған дешифрлеу және векторландыру кешені" Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігінің ақпаратты қорғау құралдарын сертификаттау жүйесінде Ресей Федерациясының Мемлекеттік техникалық комиссиясының басқарушы құжатына сәйкес мағлұмдалмаған мүмкіндіктердің болмауын бақылаудың 2-ші деңгейі бойынша және құжаттамадағы нақты мен мәлімделген функционалдық мүмкіндіктердің сәйкестігі бойынша сертификатталған. Бағдарламалық өнімдерді таңбалау үшін сәйкестік белгісін қолдануға алынған лицензиялар "Панорама" КБ-ға "Панорама x64" және "Автоматтандырылған дешифрлеу және векторландыру кешені" ГАЖ-ды дайындау мен жеткізу құқығын РФ ҚМ бөлімшелері мен қызметтеріне береді.
  "Панорама x64" ГАЖ сандық карталарды және мен қалалардың жоспарларын құру мен редакциялау, әртүрлі өлшеулер мен есептеулерді орындау, оверлейлі операциялар, 3D модельдерді тұрғызу, растрлық деректерді өңдеу құралдарын, графикалық құжаттарды сандық және баспа түрінде дайындау құралдарын, сонымен қатар деректер базасымен жұмыс істеуге арналған аспаптық құралдарды қамтиды.
  ГАЖ кеңістіктік деректерді сыныптаудың икемді жүйесін, ақылды шартты белгілерді іске асырады; кеңістіктік деректермен алмасу және бейнелеу бойынша OGС, ISO 19100, IHO, ICAO халықаралық стандарттарын қолдайды; EPSG коды бойынша координаттардың ұлттық жүйелері параметрлерінің деректер базасын пайдаланады. Бағдарлама кеңістіктік деректермен алмасудың кең таралған форматтарын қолданады, деректер базасының деректерін және web-шолғыш протоколдары бойынша ашық көздерден алынған деректермен үйлестіреді. "Панорама x64" ГАЖ сандық топографиялық, теңіздік, аэронавигациялық және басқа карталар мен қала жоспарларының кәсіби редакторын, "Есептер редакторын", "Нысандар құрылымдаушысы", "GPS\ГЛОНАСС мониторы", "Сандық карталарды жалпылау" тапсырмасы (ірі масштабты карталар бойынша ұсақ масштабты карталарды автоматты түрде жасау), "Сандық карталарды баспаға шығаруға дайындау" режимдер блогын және көптеген басқаларды қамтиды.
  Бағдарлама теңіздік (IHO) және аэронавигациялық (ICAO) деректерді бейнелеу мен сақтаудың халықаралық стандарттарын қолдайды. ГАЖ құрадарымен қалалардың сандық топографиялық, арнайы карталары мен жоспарларын бейнелеу РФ ҚК-ны Ақпараттық картографиялық қамтамасыздандыру (АҚК-2008) талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Операциялық жағдайды арнайы карталар түрінде құру және бейнелеу Оперативтік жағдайдың электрондық шартты белгілерінің сыныптауышына (ЭШБС-2012) сәйкес орындалады.
  "Панорама x64" ГАЖ Автоматтандырылған дешифрлеу және векторландыру кешенімен бірге Жерді қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ) деректерін өңдеудің қуатты механизмін қамтамасыз етеді. Автоматтандырылған дешифрлеу және векторландыру кешені сызықтық және алаңдық объектілерді жер бетінің панхроматикалық, түрлі-түсті және мультиспектральдық кескіндері бойынша автоматты түрде векторландыру үшін қолданылады. Топографиялық дешифрлеуден басқа, кешен Жерді қашықтықтан зондтау деректерінің мультиспектральдық сыныптауын орындауға мүмкіндік береді. Осы мақсаттар үшін растрдың кез келген арнасына немесе NDVI формуласы бойынша есептелетін виртуалды арналарға статистикалық және текстуралық белгілер пайдаланылады.

 • 29.06.2020 Рязань облысының аймақтық геоақпараттық жүйесінің ашық деректерінің порталы Astra Linux SE ОЖ-ның басқаруымен жұмыс істейді
  "Рязань облысының аймақтық геоақпараттық жүйесі" мемлекеттік ақпараттық жүйесін (РО АГАЖ) бағдарламалық-техникалық сүйемелдеу бойынша жұмыстар шеңберінде тиісті геопортал іске қосылды. АГАЖ Рязань облысы туралы сенімді кеңістіктік ақпаратты алу, Рязань облысының мемлекеттік билік органдарымен өкілеттіктерді жүзеге асыру және шешімдерді қабылдау үшін қажетті оның аумағы туралы ақпараттық ресурстарды қалыптастыру және интеграциялау мақсатында пайдалану үшін арналған.
  Рязань облысының АГАЖ әртүрлі көздерден жүйеге келіп түсетін деректерді орналастыруды, сақтауды, өзектендіруді, сондай-ақ оларды визуалдау мен талдауды қамтамасыз ететін бағдарламалық жасақтаманың және ақпараттық ресурстардың жиынтығы болып табылады. РО АГАЖ құрамында отандық бағдарламалық жасақтаманың тізіліміне енгізілген серверлік және клиенттік бағдарламалық өнімдер пайдаланылады.
  Рязань облысының аймақтық геоақпараттық жүйесі толығымен "Панорама" КБ сериялық өнімдерінде тұрғызылған және оған Сервер ГАЖ, GIS WebService SE, GIS WebServer SE кіреді.
  Үстел қосамшалары ретінде геодезиялық есептеулер мен қала құрылысы міндеттері кешендерімен бірге Панорама-редактор пайдаланылады. Серверлік бағдарламалық жасақтама отандық Astra Linux SE операциялық жүйесінің басқаруымен жұмыс істейді. Ол оның негізінде, "ерекше маңызды" құпиялылық дәрежесіне дейін қоса алғанда, ақпаратты өңдейтін қорғалған орындаудағы автоматтандырылған жүйелерді құру үшін арналған.

 • 23.06.2020 "Панорама" ГАЖ 13 құралында кемелер мен ұшақтарды мониторингтеу бойынша халықаралық қызметтерден ұтқыр объектілерді үшөлшемді етіп үлгілеу құрал-саймандары кеңейтілді
  "Панорама" ҚБ-да "Панорама" ГАЖ-нің 13.4.0 нұсқасы әзірленген. "3D Навигатор " міндетінде, үшөлшемді түрдегі жаңа "Кемелер қозғалысын мониторингтеу" геопорталын қолдау мүмкіндігі қосылды. Геопортал, деректерді сәйкестендіру автоматты жүйесі (AIS) негізінде кемелердің орналасқан жері туралы нақты уақыттағы деректерді көрсетуге мүмкіндік береді. Ол кемелердің транспондерлерінен, жерсеріктерден және кеме мониторингі жүйесінен (VTS) деректерді алуға, сондай-ақ олардың сипаттамаларын қарауға мүмкіндік береді. Flightradar24 (кемелердің қозғалысын мониторингтеу) геопорталынан әуе кемелерінің күйін қадағалауға болады. Сервис, ADS-B типті транспондермен жабдықталған ұшақтардан ақпаратты алып, Flightradar24 серверіне жіберетін, дүние жүзі бойынша орнатылған ADS-B қабылдағыштарын қолданады. 3D-картадағы ұшақтар мен кемелер үлгілердің алуан түрлерімен, олардың типіне, өлшемдеріне, сыйымдығына байланысты көрсетіледі. Кемелердің барлық түрлеріне үшөлшемді белгілердің сервистік кітапханасында тиісті үшөлшемді үлгілер белгіленген. Су кемелері масштабтан тыс үлгілер түрінде көрсетіледі, осылайша, пайдаланушы оларды төңіректің ұсақ масштабты үшөлшемді үлгісінде, сонымен қатар айтарлықтай бұрмалаусыз үлкейту кезінде де көре алады.

  Нақты деректерді көрсетуден бөлек, сценарий бойынша үлгілеуді орындауға болады. Ногинск картасы үшін дерек мысалдарында, "3D Навигатор " міндетінде қарауға болатын .\scenario\scen_nog.xml жылжымалы объектілер сценарийі қосылды. Ногинск үшөлшемді үлгісінде, белгіленген траекториялар бойынша қозғалатын көлік үлгілері пайда болады. "Міндеттер" мәзірі тармағында, сондай-ақ "Құралдар тақтасында" сценарийді басқару элементтері бар: сценарийді іске қосу, кідірту, тоқтату, теңшеу.

  "Жіктегішті түзету" міндетінде COLLADA (DAE) пішімінен үшөлшемді үлгілерді импорттау мүмкіндіктері жақсартылған. Жүктелетін үлгінің өлшемін оңтайландыру үшін, келесі импорт режимдері қосылды: бастапқы геометрияны өзгертпей, барлық қайталанатын шыңдарды жоюмен, қайталанатын шыңдарды жоюмен, қырлар бойынша жарықтылықты ескере отырып. Шыңдарды жоюмен бірге импорттау, әрбір жүктелген шың мен қырдың бірегейлігі арқылы бастапқы үлгінің өлшемін барынша азайтуы мүмкін. Бастапқы үлгідегі шыңдарды қосарлау, шыңның әрбір данасы үшін өзіндік нормаль сипатталатын кезде бірнеше қырларда бір шыңның қатысуы себебінен туындауы мүмкін. Импорттау кезінде үлгілерді оңтайландыру кезінде төңіректің үшөлшемді үлгісінің көрсетілуі тездетіледі.

  MPTZ қапталған жобасын қолдау мүмкіндігі қосылды. Қапталған жобаға: аумақтың әртүрлі егжей-тегжейлілік деңгейіндегі векторлық карталар, rsw пішіміндегі растрлар (төңірек суреттері), биіктіктер матрицалары және төңіректің сапалық сипаттамалары матрицалары түріндегі кешенді мультимасштабты көрінісі, дәл осы деректерден алынған ойымдар, Сервер ГАЖ-нен және түрлі протоколдар бойынша геопорталдардан деректерге сілтемелер кіруі мүмкін. Барлық деректер жинағы mptz пішіміндегі бір файлға қапталады. Карталар мен жіктегіштер 3-4 есе, матрицалар 3-5 есе, растрлар 3-10 есе сығылады. rsw пішіміндегі әрбір төңірек суреті, сондай-ақ mtw және mtq пішіміндегі матрица деректерді көрсетудің 4 деңгейінің тайлдар пирамидасын қамтиды — барынша егжей-тегжейлі базалық, 1/4 масштабында жалпыланған, 1/16 масштабында жалпыланған, 1/64 масштабында жалпыланған. Көрсету кезінде, деректер көрінісінің ең жақын деңгейі таңдалады. Жобада, көрсету масштабтарының белгіленген ауқымы және жабынымен түрлі егжей-тегжейлілік деңгейіндегі суреттер болуы мүмкін.

  mptz жобасын қалыптастыру үшін Сервер ГАЖ-нен және геопорталдардан тиісті карталарды, растрларды, матрицаларды, деректерді ашу керек. Содан кейін, көрсету тәртібін, көріну шекараларын, палитраны және басқа қасиеттерді теңшеу керек. mptz жобасына жазу үшін Файл\Сақтау пішімі\Қапталған жоба мәзір тармағын таңдау қажет. mptz жобасы үшін түзету және басқа пішімдерге экспорттау қолжетімді емес. mptz жобасын көрсету жылдамдығы шамамен бастапқы сығылмаған деректердікіндей. Қапталған деректерді алмасу жылдамдығы берілетін файлдар санының азаюын ескере отырып 5 - 20 есе ұлғаяды (мысалы, map бастапқы картасы бірнеше мыңдаған файлдан құралуы мүмкін). mptz файлының өлшемі және жобадағы жинақтар саны шектелмеген. Кез келген аумақтарды мозаика түрінде жабатын MPTZ жобаларының кез келген санын бір уақытта, қосымша дайындықсыз ашуға болады.

  MPTZ пішімін қолдану арқасында, федералдық және өңірлік басқару органдарында, күштік құрылымдарда, ірі компанияларда және жеке тұтынушылар үшін топогеодезиялық ақпаратты сақтау, жеткізу және қолдану жүйесін өзгертуге мүмкіндік беріледі.

  Тақырыптық картографиялау міндеті пысықталды. Тақырыптық карта сипаттамалары мәндерінің тұрақты емес ауқымдарын автоматты түрде есептеу мүмкіндігі қосылды. Сандық көрсеткіштерді шағылыстыратын тақырыптық карта, ең аз семантикалық толтыруы бар карта, мысалы OpenStreetMap картасы бойынша құрылуы мүмкін. Картада қызықтыратын объектілерді (мысалы, дәріханалар немесе дүкендер) бөлектеп, "Объектілердің саны бойынша бояу" режиміндегі диалогта "Сүзгі" түймесінің көмегімен әкімшілік аумақтардың құрамын (қала ауданы, ауылдық кеңес) теңшеу жеткілікті. Құрамды теңшеп болғаннан кейін, статистикалық талдау жүргізіліп, соның нәтижесі негізінде ауқымдар шекараларының мәндері есептеп шығарылады. Бұл тәсіл, ауқымдарды теңшеу бойынша қолмен жасалатын операцияларды барынша азайтуға мүмкіндік береді.

  "Карта редакторы" және "Карта бойынша есептеулер" міндеттері үшін хабарламалар түрі өзгертілді. Оператордан түймені басуды талап ететін хабарламалар орнына, орындалған әрекеттің нәтижесі туралы хабарландыратын қалқымалы хабарламалар қосылды. Мысалы, "Буферге 200 объект көшірілді" немесе "Таңдалған объект бойынша жиектеме орнатылмаған". Ақпараттық хабарлама немесе қате туралы ескертетін хабарлама ГАЖ басты терезесінің төменгі оң жақ бөлігінде пайда болып, біраз уақыттан кейін өзі жабылады. Қате туралы хабарлама мәтіні қызыл түспен бөлектеледі. Барлық хабарламалар "Хабарламалар журналына" жазылады, ол болса қалқымалы тізімі түріндегі ГАЖ терезесінің төменгі жағындағы жолақта орналасқан. Әрбір жазбада хабарламаның уақыты, мәтіні және тақырыпаты бар. Хабарламалар журналын қарау, басты терезенің мәртебесі сызғышындағы хабарлама жолағын бір рет басу арқылы жүзеге асырылады. Әрбір ашылған құжат үшін өзіндік хабарламалар тізімі қалыптастырылады.
  Сервер ГАЖ-де орналастырылған, бірнеше Гбайттық векторлық карталар жинақтарын оқу және түзету оңтайландырылды. Деректерді көрсету жылдамдығы жоғарыланды, желі арқылы берілетін деректер көлемі азайтылды.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеп алу үшін қолжетімді.

 • 18.06.2020 Сервер ГАЖ үлкен көлемдегі кеңістіктік деректерді таратып сақтауды және өңдеуді қолдайды
  "Панорама" ҚБ-да Сервер ГАЖ-нің 9.3.1 нұсқасы әзірленген. Жаңа нұсқада, басқа серверлерге қосылу арқылы қашықтан орналастырылған бірнеше Гбайттық векторлық карталар жинақтарын оқу және түзету оңтайландырылды. Есептерде ойымдарды көрсету кезінде объектілер семантикасындағы жанама жолдар түрінде белгіленген mpt-жобаларды оқуды қолдау қосылды. Деректер, пайдаланушыға қолжетімділік құқығы берілмеген виртуалды қалталарда орналасуы тиіс. Файлдар шежіресін құру кезінде, виртуалды қалтада MAPZ және SITZ файлдары ескеріледі. RSCZ кеңейтіміне ие RSC қапталған жіктегіштерін қолдау мүмкіндігі қосылды.

  Сервердің жұмыс істеу журналына сервердің ресурстары туралы статистиканы шығару мүмкіндігі қосылды - қолжетімді ядролар саны, жедел жад көлемі, жад жүктеу пайызы. Виртуалды қалтаны жасау және жою, виртуалды қалтаға файлдарды жазу және жою кезінде диагностикалық хабарламалар кеңейтілді. Деректер банкіне жүктелетін деректер жинағының басты пішімін іздеу кезінде, "preview.png" кеңейтіміне ие файлдар өткізіп жіберіледі. Пайдаланушыны тіркеу кезінде пайдаланушы атын (login) түрлі тіркелімде (үлкен немесе кішкентай әріптермен) енгізуге болады.

  Сервер, "Панорама" ГАЖ, "Оператор" ГАЖ, GIS WebService SE сияқты және басқа да бағдарламаларды пайдаланушылардың векторлық карталарына, ЖҚЗ деректеріне, матрицаларына, құжаттарына және кеңістіктік дерекқорларына қашықтан қол жеткізуді қамтамасыз етуге арналған. Түрлі тұғырнамалардағы үстел үстілік және web-қолданбалардың пайдаланушылары қолжетімділік құқықтарына сәйкес деректерді бір уақытта қарай алады және түзете алады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бетінде жүктеп алу үшін қолжетімді.

 • 05.06.2020 GIS WebServer SE бағдарламасы SLD стильдерін қолдану арқылы карталарды пайдаланушының шартты белгілерімен рәсімдеуге мүмкіндік береді
  "Панорама" ҚБ-де Astra Linux, Windows, CentOS операциялық жүйелері үшін GIS WebServer SE бағдарламасының 5.5 нұсқасы әзірленген. "Карта редакторында" серверлік қабаттар объектілерінің графикалық түрін теңшеу мүмкіндігі қосылды. Пайдаланушылар сызықтар мен аудандардың параметрлерін (сызықтың түсі, мөлдірлігі, қалыңдығы және типі) анықтау, сондай-ақ түр сызықтарды, қаріптерді және оларды мәтінге арнап көркемдеуді таңдауы мүмкін. Объектінің теңшелген түрінің сипаты OGC 05-078r4 v.1.1.0 және OGC 02-070 v.1.0.0 - SLD (Styled Layer Descriptor) стандарттарына сай SLD стилі ретінде сақталады. Түзету кезінде SLD стильдерін қолдану арқасында, түрі картаның жіктегішіне байланысты болмайтын объектілерді картада жасауға болады. 3D-картада өлшеу мүмкіндіктері кеңейтілді, 3D-үлгінің бедері бойынша нүктелер арасындағы қашықтықты есептеу мүмкіндігі қосылды. Жолдың жалпы ұзындығы, оның әрбір жекелеген аумағының ұзындығы мен азимуты есептеп шығарылады. Жол таңбалары картада көрсетіледі және пайдаланушы тарапынан басқа жерге көшірілуі немесе жойылуы мүмкін. Жолды өзгерткен кезде өлшеулерді есептеу автоматты түрде жаңартылады. Картадағы іздеу енді көрінетін объектілер үшін ғана орындалуы мүмкін. Іздеу өлшемшарты бойынша объектілерді іріктеу кезінде қабаттың легендасы бойынша белгіленген объектілерді көрсету сүзгісі қосымша ескеріледі. Теңшелген объектілерді көрсету сүзгілері пайдаланушының жұмыс істеу сеанстарының арасында сақталады.

  Жаңа нұсқада GIS WebServer SE мүмкіндіктерін кеңейтетін және басқа да ақпараттық жүйелерге кіріктіріле алатын GIS WebToolKit SE атты Web-қолданбалар әзірлеу құрал-сайманы пысықталған. Деректерге қолжетімділік (түсірілген суреттер, векторлық карталар және төңіректің жер бедері туралы ақпарат) көпшілік мақұлдаған OGC протоколдары мен ISO стандарттары бойынша Web-сервистер тарапынан ұсынылады. GIS WebService SE (OGC WMS/WMTS) сервисі графикалық суреттер түріндегі кеңістіктік ақпаратты ұсынады. Жер бедерінің цифрлық үлгісі ретінде, биіктік деректерінің алуан түрі қолданылады: матрицалар (SRTM, GeoTIFF, IMG, MTW пішімінде), TIN-үлгілер, нүктелер бұлты және т.б. Қызмет, DB3D пішімінде жүктеп шығарылған төңіректің үшөлшемді үлгілерін жариялауға мүмкіндік береді. Бұл үлгілер COLLADA типті файлдардан, сондай-ақ шексіз өлшемге ие фотошынайы үшөлшемді үлгілерден (TLS, OC3) алынуы мүмкін.
  Кеңістіктік деректер көзі ретінде Цифрлық карталар деректері және ЖҚЗ деректері банкі қолданылуы мүмкін. Ол кеңістіктік деректердің алмасу пішімдерінде жиналуын, сақталуын, ізделуін және берілуін, деректер банкінің карта-сызбанұсқалар түрінде көрсетілуін, геожабындардың автоматтандырылған түрде қалыптастырылуын және жаңартылуын қамтамасыз етеді.

  GIS WebServer SE, құпиялық таңбасы немесе коммерциялық құпиясы бар деректердің қорғанысын қамтамасыз ететін жабық корпоративтік жүйелерді құру кезінде қолданылады. GIS WebServer SE, декларацияланбаған мүмкіндіктердің жоқтығының 2-деңгейі бойынша сертификатталған. Бағдарламаның жаңа нұсқасы аумақтардың дамуын талдау, басқару және келешекке бағдарлап жоспарлау жөніндегі міндеттерді шешу кезінде қолданбаның мүмкіндіктерін кеңейтеді. GIS WebServer SE жүйесі, JavaScript қолданылатын әзірлеу құралдарында қолданыла алатын GIS WebToolKit SE аспаптарын қолдану арқылы іске асырылды.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайттың Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 03.06.2020 Панорама Мини ГАЖ жаңа дереккөздер мен кеңістіктік деректер пішімдеріне бейімделген
  "Панорама" ҚБ, x64 тұғырнамасы үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасының 13.3.0 нұсқасын әзірледі. Бағдарламаның жаңа нұсқасында, картографиялық шартты белгілерде векторлық карталар түрінде көрсету және түзету үшін миллиондаған жазбаны қамтитын кеңістіктік деректердің үлкен базаларына тікелей қосылу мүмкіндігі қосылды. Объектілердің координаттарын қамтитын түрлі типтегі өрістермен дерекқорлардың жазбаларын тікелей түзету қамтамасыз етіледі. PostGIS кеңейтіміне ие PostgreSQL ДҚБЖ үшін, Oracle Spatial және ArcSDE кеңейтімдеріне ие Oracle ДҚБЖ үшін объектілердің кеңістіктік сипатының өрістеріне қолдау көрсетіледі.

  Бағдарлама тікелей және Сервер ГАЖ арқылы қосылған дерекқорлардың ішіндегісін түзету, түрлі дерекқорлар арасында ақпарат алмасу, түрлі базаларда объектілердің координаттары мен атрибуттарын келістіру, түрлі дерекқорлардан алынған ақпаратты графикалық қабаттар түрінде бірге көрсету, деректерді суреттермен, биіктік матрицаларымен, векторлық карталармен және түрлі геопорталдар мен web-сервистерден алынған деректермен біріктіру жұмысын бір уақытта орындауға мүмкіндік береді.

  ГАЖ-дегі дерекқорларға қосылу құралдары Сервер ГАЖ және Spatial DB Service сервисінің мүмкіндіктерін қосарлайды, бірақ жеке жұмыста қолданыла алады. Векторлар карталар түріндегі дерекқорларды көрсету және түзету үшін ұжымдық қолжетімділік Сервер ГАЖ арқылы орындалғаны орынды болады.

  RSCZ пішімін қолдау іске асырылды — RSC жіктегіші файлының zip-мұрағатына қапталған. Сақталатын файлдың көлемі, орташа есеппен алғанда, деректерді ашу жылдамдығынан айырылмай 4-5 есе азаяды. RSC жіктегіштері кез келген сәтте rscz кеңейтіміне ие қапталған файлдарға алмастырылуы мүмкін. ГАЖ векторлық картаны ашу кезінде rsc және rscz кеңейтіміне ие жіктегіштердің бар-жоғын тексереді. Қапталған жіктегіштер тек оқу үшін ғана ашылады.

  Карталарды MAPZ\SITZ пішіміне қысу арқылы жіктеу кезінде RCS жіктегіші қысылып, картамен бірге жазылады. Бір MAPZ файлына жіктегіші бар бірнеше мыңдаған парақтан тұратын жұмыстар ауданын жазып алуға болады, соның арқасында векторлық карталарды оңай алмасуға және қолдануға болады.

  "Объектілерді іздеу" және "Объектілер сүзгісі" диалогтары үшін "Жіктегіштер редакторына" объектілердің қабаттары, локализациялары, кілттері, кодтары және басқа да сипаттамалары бойынша сүзгіні қолдану мүмкіндігі қосылған. Шартты белгілерде, 3D-түс белгіленген семантикалық сипаттамалары бар белгілі бір түстерді қолданатын объектілерді және басқа да қасиеттер бойынша таңдауға мүмкіндік беретін "Қасиеттер" қойындысы қосылды.

  "Карта редакторында" нүктелі белгілерді пернетақтадан объектілердің семантикасымен бірге тізім түрінде енгізу мүмкіндігі қосылды. Ол үшін "Объектіні жасау" диалогында "Пернетақтадан құру" объектіні қолдану тәсілі таңдалады. Координаттарды енгізу кестесінде нүктелі объектілердің кез келген санының координаттарын енгізуге болады. "Объектінің семантикасын көрсету" қасиетін қосу кезінде, нүктелер координаттары бағандарының жанында объектінің ықтимал семантикаларының атаулары жазылған бағандар пайда болады. Кестені толтырғаннан және "Картаны сақтау" түймесін басқаннан кейін, нүктелі таңбалар мен олардың семантикалары енгізілетін болады.

  Карта легендасы (F11) міндетінің интерфейсі жаңартылды, "Ортақ жіктегіші бар карталар үшін қолдану" қасиетін қосу кезінде бір жіктегіші бар карталардың барлығы үшін көрсетілетін объектілердің құрамын өзгерту қамтамасыз етілді. Басқа диалогтар мен міндеттерден көрсетілетін объектілердің құрамын ауыстыру кезінде объектілер шежіресінің күйін автоматты түрде жаңарту мүмкіндігі қосылды.

  ГАЖ іске қосуға арналған пәрмен жолағында параметрлер тізімі кеңейтілді. Келесі параметрлерге қолдау көрсетіледі: /e - Карта редакторын ашу, /n - 3D Навигаторды ашу, /h - жұмыстың соңғы сеансында ашылған күйде қалған карталарды ашпау, /d - диагностикалық протоколды ашу, /1 - ГАЖ-нің екінші жанасын іске қоспау, /a - карталар атласын ашу, /u - клиентті Сервер ГАЖ-де тіркеу.

  Растрлар мен матрицалардың кескінін үлкейту дәрежесіне шектеу алынып тасталды. 1:10 масштабына дейін бейнеленген растрлар және матрицалар, енді суретті үлкейтуді шектеусіз бейнеленеді.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеп алу үшін қолжетімді.

 • 29.05.2020 GIS WebService SE қызметіне PostgreSQL және Oracle ДҚБЖ басқаруымен кеңістіктік дерекқорды қолдау мүмкіндігі қосылды
  "Панорама" ҚБ-да GIS WebService SE бағдарламасының 13.4.1 нұсқасы әзірленді. Жаңа нұсқада қолдау көрсетілетін дереккөздер тізімі кеңейтілді. OGC 06-103r4 стандартына сай, PostgreSQL және Oracle ДҚБЖ басқаратын кеңістіктік дерекқорлармен жұмыс істеу мүмкіндігі қосылған: "OpenGIS Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture". Сервис тікелей және Сервер ГАЖ арқылы қосылған дерекқор мазмұнын бір уақытта түзетуге мүмкіндік береді. GIS WebService SE, түрлі дерекқорлар арасында ақпарат алмасу, түрлі базаларда объектілердің координаттары мен атрибуттарын келістіру, түрлі дерекқорлардан алынған ақпаратты графикалық қабаттар түрінде бірге көрсету, деректерді суреттермен, биіктік матрицаларымен, векторлық карталармен және түрлі геопорталдар мен web-сервистерден алынған деректермен біріктіру жұмысын орындайды. Сервистің жаңа мүмкіндіктері геоақпараттық тұғырнаманың архитектурасын оңайлатып, векторлық карталармен, ЖҚЗ деректерімен және дерекқорлармен кешенді жұмысты қамтамасыз етті. Бұл жүйенің сенімділігі мен өнімділігін арттырып, оны масштабтауды жеңілдетті.

  Дерекқорлармен жұмыс істеу кезінде sit пішіміндегі уақытша карта жасалады. ДҚ-да немесе картадағы кез келген өзгерістер жоба теңшелімдеріне сәйкес синхрондалады. Базамен байланыс сервистің әкімшісінде жасалып, алдын ала теңшелген dbm файлының (жобасының) негізінде жүзеге асырылады. DBM файлы, ДҚ-дағы деректер жинағы (кесте, көрініс немесе SQL-сұрау нәтижесі) көрсетілетін түрдегі цифрлық векторлық карта параметрлерінің сипатын қамтиды. Параметрлер құрамында мыналар көрсетіледі: картаның шартты атауы; шартты белгілер кітапханасын қамтитын RSC жіктегішінің файлы; координаттар жүйесінің коды (EPSG стандартты коды немесе crslist.xml файлынан алынған пайдаланушы коды); шартты белгілер бірлік масштабта көрсетілетін картаның масштабы (жіктегіште көрсетілген өлшемдерде).

  Сервистің жұмысы, Сервер ГАЖ-де орналастырылған 1 Гбайттан асатын өлшемге ие төңіректің цифрлық карталарының қабаттарын web-те көрсету және түзету, жоғары жылдамдық пен жұмыстың сенімділігін қамтамасыз ету бойынша тестілеуден өткізілді.

  GIS WebServiсe SE барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды, солардың көмегімен кеңістіктік деректерді жіберу және көрсету жүзеге асырылады. Бағдарламада тайлдарды кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша беру мүмкіндігі іске асырылған. Қолданба Windows және Linux тұғырнамаларында іске асырылып, Apache, IIS сияқты және т.б. web-серверлермен үйлесімді.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайттың Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 25.05.2020 "Панорама" ҚБ отандық "Astra Linux SE" және "Заря ЦОД" ОЖ үшін геожабындарды автоматты түрде қалыптастырумен бірге кеңістіктік деректерді сақтау және жаңарту бойынша кросстұғырнамалық жүйені сертификаттады
  "Панорама" ҚБ қоғамы, Astra Linux Special Edition ("Смоленск" релизі) және "Заря-ЦОД" операциялық орталарында жұмыс істейтін Цифрлық карталар деректері және жерді қашықтан зондтау деректері банкін жүргізу кешені (ЦК және ЖҚЗ деректері банкі), Сервер SE ГАЖ және GIS WebService SE бағдарламалық өнімдеріне сәйкестік сертификаттарына ие болды. Цифрлық карталар және ЖҚЗ деректер банкі - кеңістіктік деректер жинақтарының бұлттық сақтау орнын жүргізуге, метадеректерді жинауға және сақтауға, кеңістіктік деректерді сұраулар бойынша іріктеуге және беруге, геожабындарды қалыптастыруға және жариялауға, деректер банкінің күйін карта-сызбалар түрінде көрсетуге арналған бағдарламалар жиынтығы. Кешен құрамына Сервер ГАЖ және GIS WebService SE кіреді. Сервер ГАЖ метадеректер сызбанұсқаларына физикалық қол жеткізуді және материалдарды сақтау орнына орналастыруды қамтамасыз етеді. GIS WebService SE қызметі кеңістіктік деректерге қашықтан қол жеткізуді және оларды OGC WMS, WMTS, WFS және WCS протоколдары бойынша жариялауды ұсынады.

  Бағдарламалар Ресей Федерациясы Қорғаныс Министрлігінің ақпаратты қорғау құралдарын сертификаттау жүйесінде Ресей Мемлекеттік техникалық комиссиясының жетекші құжатына сәйкес декларацияланбаған мүмкіндіктердің жоқ болуын бақылаудың 2-деңгейі бойынша, сонымен қатар нақты және құжаттамада декларацияланатын атқарымдық мүмкіндіктердің сәйкестігі бойынша сертификатталған.

 • 20.05.2020 Геопорталдарды құру үшін GIS WebServer SE мүмкіндіктері туралы оқу-презентациялық материалдар дайындалды
  "Панорама" ҚБ-да "GIS WebServer SE - түрлі мақсаттағы геопорталдарды құру үшін кәсіби ГАЖ" презентациясы дайындалды. Бүгінде кеңістіктік деректер кез келген қызмет саласында қолданылады: байланыс және білім беру, қала құрылысы және табиғат пайдалану, пайдалы қазбаларды өндіру және көлік. GIS WebServer SE - пайдаланушылар Web-шолғыштардың көмегімен кеңістіктік деректерді қарай алатын, түзете алатын және талдай алатын геоақпараттық жүйе. Жүйе ашық кодқа ие болып табылады, сондай-ақ компанияның аумақтық бөлімшелерін, есепке алу объектілерін, пайдаланылатын объектілердің орналасқан жерін, қозғалыс бағдарларын және өзге де ақпаратты карталарда көрсетуге мүмкіндік беретін түрлі мақсаттағы геопорталдарды теңшеу және қолдану бойынша мүмкіндіктер ұсынады.

  GIS WebServer SE қызметі бағдарламалық интерфейс арқылы "Панорама" ҚБ серверлік бағдарламалық өнімдерімен және сыртқы геожүйелермен деректер алмасуды орындайды. Карта кескіні әртүрлі дереккөздерден және әртүрлі алмасу протоколдары бойынша қалыптасады және көпқабатты құрылымға ие болып табылады. Жүйенің пайдаланушылары өзіндік деректер қабаттарын жариялай алады, олардың көрінісін теңшей алады және интерактивті картадағы операциялар үшін теңшелген ГАЖ құрал-саймандарын қолдана алады.

  GIS WebServer SE сервері GIS WebService SE картографиялық сервисімен бірге жұмыс істейді және оның деректерді жариялау, қолдану және сақтау жөніндегі кең мүмкіндіктерін қолданады. Қолданба пайдаланушыларға және жүйе әкімшілеріне арналған интерфейстерге ие.

  Пайдаланушы интерфейсінде интерактивті картаны басқару құралдары және кеңістіктік деректермен жұмыс істеу үшін түрлі құралдар бар. Пайдаланушыларға келесі мүмкіндіктер қолжетімді: картаны басқару, масштабтау, кескінді басқа жерге көшіру, картаның көрінетін қабаттары мен қабаттың көрінетін объектілерінің құрамын басқару, қабаттардың ілесу тәртібі мен мөлдірлігін басқару; картаның объектілері туралы атрибуттық ақпаратты алу, картада объектілерді іздеудің алуан түрі; объектілердің атрибуттары мен геометриясын қашықтан түзету, картаның объектілерін жасау, жою (өкілеттіктер болған жағдайда); картаның 3D визуализациясы, төңіректің күрделі және шынайы 3D үлгілерін көрсету, карта бойынша есептеу; журналда жүйемен жұмыс істеу кезінде пайдаланушылар мен әкімшілердің негізгі іс-әрекеттерін тіркеу. Операциялық жүйенің қауіпсіздік құралдарымен немесе Web-сервер құралдарымен автоластырылған қолданбаны пайдаланушыларды автоматты түрде анықтап тану қамтамасыз етіледі.

  GIS WebServer SЕ әкімшілер интерфейсі жүйені теңшеу және басқару атқарымдарын іске асырады: жүйенің топтары мен пайдаланушыларын басқару; жүйедегі деректерді және рұқсат етілген іс-әрекеттерді қолдану бойынша пайдаланушы топтарының артықшылықтарын теңшеу; картаның жобаларын басқару: деректерді өңдеу және талдау үшін деректер құрамы мен құрал-саймандарды теңшеу; жұмыстар журналын жүргізу.

  GIS WebServer SE жұмысының мысалдарымен "Панорама" ҚБ көрсету порталында танысуға болады. Оқу-презентациялық материалдарды "Презентациялар" бетінде жүктеуге болады.

 • 14.05.2020 "Панорама" ГАЖ 13 құралы OGC (Open Geospatial Consortium) протоколдары бойынша кеңістіктік деректерге тікелей қосылу арқылы ақпараттық жүйелермен біріктіріледі
  "Панорама" ҚБ-да "Панорама" ГАЖ-нің 13.3.0 нұсқасы әзірленген. Бағдарламаның жаңа нұсқасында, картографиялық шартты белгілерде векторлық карталар түрінде көрсету және түзету үшін миллиондаған жазбаны қамтитын кеңістіктік деректердің үлкен базаларына тікелей қосылу мүмкіндігі қосылды. Объектілердің координаттарын қамтитын түрлі типтегі өрістермен дерекқорлардың жазбаларын тікелей түзету қамтамасыз етіледі. PostGIS кеңейтіміне ие PostgreSQL ДҚБЖ (St_Geometry деректер типі), Oracle Spatial кеңейтіміне ие Oracle ДҚБЖ (SDO_GEOMETRY деректер типі), ArcSDE кеңейтіміне ие Oracle ДҚБЖ (St_Geometry деректер типі) үшін объектілердің кеңістіктік сипатының өрістеріне қолдау көрсетіледі. ГАЖ деректер базасына қосылу OGC 06-103r4 хаттамалары бойынша жүзеге асырылады: "OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture".

  Дерекқорға қосылу параметрлері (кесте, деректер ұсыну немесе SQL-сұрау) дерекқорға қосылуды әкімшілендіру диалогында теңшеледі және XML құрылымына ие DBM кеңейтімі бар файлда сақталады. Теңшелімдер, DBM файлының атауын, дерекқорларға қосылу тәсілі мен параметрлерін енгізуді, көрсетілетін және түзетілетін объектілердің тізімдерін және олардың семантикалық сипаттамаларын (атрибуттарын) жасауды көздейді.

  Бағдарлама, тікелей және Сервер ГАЖ арқылы қосылған дерекқорлардың ішіндегісін түзету, түрлі дерекқорлар арасында дерек алмасу, түрлі базаларда объектілердің координаттары мен атрибуттарын келістіру, түрлі дерекқорлардан алынған ақпаратты графикалық қабаттар түрінде бірге көрсету, деректерді суреттермен, биіктік матрицаларымен, векторлық карталармен және түрлі геопорталдар мен web-сервистерден алынған деректермен біріктіру жұмысын бір уақытта орындауға мүмкіндік береді.

  Дерекқорларды түзету, "Карта редакторы", "Геодезиялық редактор", "Жолдар графы", "Есептер конструкторы" сияқты және басқа да ондаған міндеттер құралдары арқылы интерактивті немесе автоматтандырылған режимде орындалады. ГАЖ-дегі дерекқорларға қосылу құралдары Сервер ГАЖ және Spatial DB Service сервисінің мүмкіндіктерін қосарлайды, бірақ жеке жұмыста қолданыла алады. Векторлар карталар түріндегі дерекқорларды көрсету және түзету үшін ұжымдық қолжетімділік Сервер ГАЖ арқылы орындалғаны орынды болады.

  "3D Навигатор " және "Жіктегіш редакторы" міндеттерінде аудандық объектілердің 3D түрін көрсету үшін "Күмбез" типті 3D шаблонының бөлігінің жаңа түрімен жұмыс қосылды. "Күмбез", кез келген орталық бұрышы бар шеңбер немесе сектор түріндегі метрикасы бар объектілердің үстіндегі күмбез типті жабынды автоматты түрде құруға арналған. Мұндай объектілер, әдетте, төтенше жағдайлар туралы карталарда және жұқтыру, зақымдалу, тарату сияқты түрлі аймақтарды көрсету үшін басқа да тақырыптық карталарда қолданылады. Төңіректің үшөлшемді үлгісіндегі аймақтарды көрсету, аймақ типі бойынша бояумен немесе тиісті текстураны салумен орындалады. Аймақтар жартылай мөлдір болуы мүмкін, бұл болса үшөлшемді үлгінің ақпараттылығын сақтауға және қандай объектілердің аймақтармен және қандай дәрежеде жабылатынын түсінуге болады.

  "Тақырыптық картограммаларды құру" міндетіне, аумақтық бөліністің заңдылықтарын анықтау үшін жекелеген аудандардың арасындағы белгіленген объект түрлерінің аумақтық бөлінісін көрсететін графикалық суреттердің қалыптастырылуы көрсетілген. Мысалы, бастапқы деректер ретінде "Қоғамдық объектілер" қабатының объектілері (дәріханалар, банктер, ауруханалар және басқалар) болуы мүмкін. Картограммаларды құру үшін, объектілерді - әкімшілік объектілерді орнату керек, солардың шегінде статистиканы жинау жүзеге асырылады, мысалы: облыстар, аудандар, округтар. Құру нәтижесі, бөлектелген объектілердің санына сәйкес боялған аумақтары бар пайдаланушы картасы болып табылады.

  RSC пішіміндегі карта жіктегішіне семантика үшін жаңа сипат қосылды - "Парақтағы бірегей мән". "Векторлық картаны бақылау" тармағына бірегей семантикалар үшін мәндердің қайталануын тексеру қосылды. Протоколға бірегей семантиканың мәні сәйкес келетін объектілердің жұптары жазылады. Протоколды қарау және семантиканы түзету "Карта редакторы" міндетінде орындалады.

  RSCZ пішімін қолдау іске асырылды — RSC жіктегіші файлының zip-мұрағатына қапталған. Сақталатын файлдың көлемі, орташа есеппен алғанда, деректерді ашу жылдамдығынан айырылмай 4-5 есе азаяды. RSC жіктегіштері кез келген сәтте rscz кеңейтіміне ие қапталған файлдарға алмастырылуы мүмкін. ГАЖ векторлық картаны ашу кезінде rsc және rscz кеңейтіміне ие жіктегіштердің бар-жоғын тексереді. Қапталған жіктегіштер тек оқу үшін ғана ашылады.

  Карталарды MAPZ\SITZ пішіміне қысу арқылы сұрыптау кезінде RCS жіктегіші қысылып, картамен бірге жазылады. Бір MAPZ файлына жіктегіші бар бірнеше мыңдаған парақтан тұратын жұмыстар ауданын жазып алуға болады, соның арқасында векторлық карталарды оңай алмасуға және қолдануға болады.

  "Объектілерді іздеу" және "Объектілер сүзгісі" диалогтары үшін "Жіктегіштер редакторына" объектілердің қабаттары, локализациялары, кілттері, кодтары және басқа да сипаттамалары бойынша сүзгіні қолдану мүмкіндігі қосылған. Шартты белгілерде, 3D-түс белгіленген семантикалық сипаттамалары бар белгілі бір түстерді қолданатын объектілерді және басқа да қасиеттер бойынша таңдауға мүмкіндік беретін "Қасиеттер" қойындысы қосылды.

  "Карта редакторында" нүктелі белгілерді пернетақтадан объектілердің семантикасымен бірге тізім түрінде енгізу мүмкіндігі қосылды. Ол үшін "Объектіні жасау" диалогында "Пернетақтадан құру" объектіні түсіру тәсілі таңдалады. Координаттарды енгізу кестесінде нүктелі объектілердің кез келген санының координаттарын енгізуге болады. "Объектінің семантикасын көрсету" қасиетін қосу кезінде, нүктелер координаттары бағандарының жанында объектінің ықтимал семантикаларының атаулары жазылған бағандар пайда болады. Кестені толтырғаннан және "Картаны сақтау" түймесін басқаннан кейін, нүктелі таңбалар мен олардың семантикалары енгізілетін болады.

  "Карта легендасы" (F11) міндетінің интерфейсі жаңартылды, "Ортақ жіктегіші бар карталар үшін қолдану" қасиетін қосу кезінде бір жіктегіші бар карталардың барлығы үшін көрсетілетін объектілердің құрамын өзгерту қамтамасыз етілді. Басқа диалогтар мен міндеттерден көрсетілетін объектілердің құрамын ауыстыру кезінде объектілер шежіресінің күйін автоматты түрде жаңарту мүмкіндігі қосылды.

  ГАЖ іске қосуға арналған пәрмен жолағында параметрлер тізімі кеңейтілді. Келесі параметрлерге қолдау көрсетіледі: /e - Карта редакторын ашу, /n - 3D Навигаторды ашу, /h - жұмыстың соңғы сеансында ашылған күйде қалған карталарды ашпау, /d - диагностикалық протоколды ашу, /1 - ГАЖ-нің екінші жанасын іске қоспау, /a - карталар атласын ашу, /u - клиентті Сервер ГАЖ-де тіркеу.

  Растрлар мен матрицалардың кескінін үлкейту дәрежесіне шектеу алынып тасталды. 1:10 масштабына дейін бейнеленген растрлар және матрицалар, енді суретті үлкейтуді шектеусіз бейнеленеді. MIF\MID пішіміне экспорттау кезінде, сұлбада 4-тен кем нүктесі бар қосалқы объектілерді алып тастау үшін полигондарда (Region) нүктелер санын автоматты түрде бақылау мүмкіндігі қосылды.

  Бағдарлама интерфейсі ағылшын, вьетнам, испан, қазақ, қытай, орыс, украин және француз тілдерінде жүзеге асырылған. ГАЖ интерфейсінің тілін таңдау, бас мәзірдің "Параметрлер - > Тіл" тармағы арқылы жүзеге асырылады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеп алу үшін қолжетімді.

 • 08.05.2020 GIS WebServer SE бағдарламасы геокеңістіктік деректерді пайдалану қауіпсіздігін арттырады
  "Панорама" ҚБ-де Astra Linux, Windows, CentOS операциялық жүйелері үшін GIS WebServer SE бағдарламасының 5.4 нұсқасы әзірленген. Жаңа нұсқада деректерді қорғау құралдары кеңейтілді — РАМ арқылы анықтап танитын серверлерде орналастырылған дерек қабаттарына авторластырылған қолжетімділікті қолдау мүмкіндігі қосылды. Жұмыс сеансының басында пайдаланушы геодеректерді алуға артықшылықтар алуы үшін веб-сервердің қосымша анықтап тану рәсімінен өтуі тиіс. wms қабаттарында көрсетілетін объектілер құрамын басқару қосылды. Көрсету құрамын басқару үшін xsd-сызбанұсқа объектілерінің кілттері бойынша сүзгі қолданылады. Сүзгі "Қабаттар" құралында карта қабатының легендасы бойынша қалыптасады. "Карта редакторында", "Көрініс" панеліндегі объектілер тізімін теңшеу мүмкіндігі пайда болды. Ол, объектілердің типі, коды және карта объектісінің орналасуы бойынша сүзгі арқылы қабат объектілерінің қысқартылған тізімін көрсетуге мүмкіндік береді. Тізімдер пайдаланушының жұмыс сеанстарының арасында сақталады. Картаны басқару элементтерін бүйірлік панельде орналастыру мүмкіндігі қосылды. Бүйірлік панель картаның сол жағында орналасқан және құралды басқару кезінде ыңғайлы интерфейсті ұсынады. 3D-картада үшөлшемді үлгінің екі нүктесі арасындағы қашықтықты және биіктіктің ауытқуын өлшеуге болады. Әкімшілік ету модуліне PAM түпнұсқалықты тексеру арқылы серверлерден деректерді алу үшін параметрлерді теңшеу мүмкіндігі қосылды.

  Жаңа нұсқада, GIS WebServer SE мүмкіндіктерін кеңейтетін және басқа да ақпараттық жүйелерге кіріктіріле алатын GIS WebToolKit SE атты Web-қолданбалар әзірлеу құрал-сайманы пысықталған. Деректерге қолжетімділік (түсірілген суреттер, векторлық карталар және төңіректің жер бедері туралы ақпарат) көпшілік мақұлдаған OGC протоколдары мен ISO стандарттары бойынша Web-сервистер тарапынан ұсынылады. GIS WebService SE (OGC WMS/WMTS) сервисі графикалық кескіндер түріндегі кеңістіктік ақпаратты ұсынады. Жер бедерінің цифрлық үлгісі ретінде, биіктік деректерінің алуан түрі қолданылады: матрицалар (SRTM, GeoTIFF, IMG, MTW пішімінде), TIN-үлгілер, нүктелер бұлты және т.б. Қызмет, DB3D пішімінде жүктеп шығарылған төңіректің үшөлшемді үлгілерін жариялауға мүмкіндік береді. Бұл үлгілер COLLADA типті файлдардан, сондай-ақ шексіз өлшемге ие фотошынайы үшөлшемді үлгілерден (TLS, OC3) алынуы мүмкін.

  Кеңістіктік деректер көзі ретінде Цифрлық карталар деректері және ЖҚЗ деректері банкі қолданылуы мүмкін. Ол кеңістіктік деректердің алмасу пішімдерінде жиналуын, сақталуын, ізделуін және берілуін, деректер банкінің карта-сызбалар түрінде көрсетілуін, геожабындардың автоматтандырылған түрде қалыптастырылуын және жаңартылуын қамтамасыз етеді.

  GIS WebServer SE құпиялық таңбасы немесе коммерциялық құпиясы бар деректердің қорғанысын қамтамасыз ететін жабық корпоративтік жүйелерді құру кезінде қолданылады. GIS WebServer SE декларацияланбаған мүмкіндіктердің жоқтығының 2-деңгейі бойынша сертификатталған. Бағдарламаның жаңа нұсқасы аумақтардың дамуын талдау, басқару және келешекке бағдарлап жоспарлау жөніндегі міндеттерді шешу кезінде қолданбаның мүмкіндіктерін кеңейтеді. GIS WebServer SE жүйесі, JavaScript қолданылатын әзірлеу құралдарында қолданыла алатын GIS WebToolKit SE аспаптарын қолдану арқылы іске асырылды.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайттың Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 30.04.2020 GIS WebService SE қызметі SLD стильдері мен сүзгілерін қолдана отырып, OGC халықаралық стандарттары негізінде тайлдарды динамикалық түрде қалыптастырады
  "Панорама" ҚБ-да GIS WebService SE бағдарламасының 13.3.1 нұсқасы әзірленді. Жаңа нұсқада OGC 05-078r4 v.1.1.0 и OGC 02-070 v.1.0.0 - SLD (Styled Layer Descriptor) халықаралық стандарттарын қолдау мүмкіндігі қосылды. SLD стильдері жіктегішті өзгертпей, нақты бір пайдаланушы үшін суретті динамикалық өзгертуге мүмкіндік береді. Объектілердің сүзгілері мен стильдері тақырыптық картографиялау сұрауларында қолданылуы мүмкін. Стильдер сервиске алдын ала жүктелуі және белгілі бір қабатқа бекітілуі немесе сұрауда жіберілуі мүмкін. Алдын ала орнатылған стильдерді қолдану немесе өзіндік стильдерді жіберу арқылы, бірдей объектіні әртүрлі жолмен көрсетуге болады. Кілтпен белгіленген объектінің әрбір түріне өзіндік SLD-сызбанұсқа тағайындалуы мүмкін. DescribeFeatureType сұрауымен қабат құрылымын алуға болады. Объектіні жасауға арналған сұрауда SLD-сызбанұсқаны берудің арқасында, картаның жіктегішіне байланысты емес шартты белгісі бар графикалық объектілерді картада жасауға болады. Сонымен қатар, сервис SLD талаптарына сәйкес немесе Leaflet пішімінде объектілердің графикалық сипатын (сыртқы түрін) беруге мүмкіндік береді.

  OGC 09-026r1 және ISO/DIS 19143 v.2.0 халықаралық стандартын қолдау іске асырылды. Бұл стандарт, сұрауда белгіленген шарттар бойынша объектіні таңдауға мүмкіндік береді. Осы айрықшаламаға сәйкес сервистің жұмысы үшін GetFeature сұрауына POST әдісімен объектілер сүзгісі бекітіледі. OGC WMS және OGC WFS халықаралық стандарттары үшін POST әдісін қолдау мүмкіндігі қосылды. Бұл бөгде бағдарламалық жасақтамамен сервисті біріктіру процесін жеңілдетеді.

  Сервистің жұмысы туралы статистикалық ақпаратты жинау және көрсету мүмкіндігі қосылды. Мысалы, сервис тарапынан секундына, минутына, сағатына өңделетін сұраулар санын; қате сұраулар санын; ұзақ уақыт бойы өңделетін сұраулар санын; таңдалған сұрауды орындаудың орташа, ең қысқа және ең ұзақ уақытын сұрауға болады. Сервис, сұрауларды құжаттамаларға (оверлейлік операциялар, сервистік операциялар және т.б.) сәйкес түрлер бойынша топтайды. Бағдарлама әр топ бойынша статистиканы жеке-жеке шығаруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, белсенді пайдаланушылар тізімін және белсенді деректер тізімін шығарып көрсетуге болады. Әкімші қызметке түсетін жүктемені бақылап, оның ағымдағы күйін қарап отыра алады. Күрделі жағдай туындаған кезде сервис жұмысының сенімділігі жақсартылды. Сервистің жұмысын апаттық аяқтау кезінде рәсімдер мен ағымдағы сұрауларды шақыру стегін сақтау мүмкіндігі қосылды.

  3D-картамен жұмыс істеу мүмкіндіктері кеңейтілді. Жаңа сервис түрі қосылды - Layers3D. Бұл сервис түрі, төңіректің үшөлшемді үлгісімен жұмыс істеу бойынша барлық мүмкіндіктерді біріктіреді және жаңа сұрауларды орындауға мүмкіндік береді. GetLayers сұрауында шығарылатын сервис түрлерінің тізімі кеңейтілді. Қозғалатын объектілердің сценарийлерін қолдау қосылды. Қызмет XML және JSON пішіміндегі объектілер үшін сценарийлерді, сондай-ақ объектілер қозғалысының траекториясын беруге мүмкіндік береді. Сценарийлер арқылы картадағы объектілердің жылжуын үлгілеуге болады. SITZ пішіміндегі карталарды қолдау жүзеге асырылды. GetFeature сұраулары үшін жаңа параметрлер қосылды - биіктіктер мәнін шығармау, қабат туралы метадеректерді шығаруды жасыру.

  GIS WebServiсe SE барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды, солардың көмегімен кеңістіктік деректерді жіберу және көрсету жүзеге асырылады. Бағдарламада тайлдарды кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша беру мүмкіндігі іске асырылған. Қолданба Windows және Linux тұғырнамаларында іске асырылып, Apache, IIS сияқты және т.б. web-серверлермен үйлесімді.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайттың Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 29.04.2020 Орыс, ағылшын, француз, испан, вьетнам, қазақ және қытай тілдеріндегі интерфейсі бар Панорама Мини ГАЖ әзірленді
  "Панорама" ҚБ, x64 тұғырнамасы үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасының 13.2.0 нұсқасын әзірледі. Бағдарламаның жаңа нұсқасы орыс, ағылшын, француз, испан, вьетнам, қазақ және қытай тілдерінде жүзеге асырылды. Панорама Мини ГАЖ қалалардың цифрлық карталары мен жоспарларын жасауды және түзетуді, ЖҚЗ деректерін қарауды, растрлы деректерді өңдеуді, дерекқорлармен өзара іс-қимыл жасауды қамтамасыз етеді, графикалық құжаттарды цифрлық және баспа түрде дайындау құралдарын қамтиды. Сервер ГАЖ жүйесіне қосылу арқылы қолжетімділік бақылай отырып, деректермен көп пайдаланушының жұмыс істеу мүмкіндігіне колдау көрсетіледі.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасында геопорталдарды көрсету айтарлықтай жеделдетілді. Танымал геопорталдардың қолдау көрсетуі арқасында, пайдаланушы карталарын OpenStreetMap (Карта), Yandex (Жерсерік), Yandex (Карта), Ресей тізілімі, Космоснимки, Ұшақтар қозғалысын мониторингтеу сияқты және т.б. сайттардан алынатын кескіндердің үстінен көрсетуге мүмкіндік беріледі. Қолжетімді геопорталдар тізімі үнемі кеңеюде. Қосылған геопорталдың кескінінің мөлдірлігін, жарықтығын және контрастын басқарудың арқасында әр типті геокеңістіктік деректермен түзілген құжаттың көрнекілігі мен оқылымдылығын айтарлықтай арттыруға мүмкіндік беріледі.

  Бір құжатта біріктірілген әртүрлі проекциялардың векторлық карталарын түзету режимдері жетілдірілді. Бағдарлама, жай объектілерді және объектілер мен қосалқы объектілерді жасауды; жасалатын объектілер макеттерінің панелінен таңдалған тип бойынша объектілерді жасауды; объект сұлбасының нүктелерін жасауды, жоюды және басқа жерге көшіруді; объектілерді басқа жерге көшіруді және бұруды; жай сызықтар мен полигондарды салуды; UNICODE кодтамасындағы атрибуттар мәндерін және көпжолақты жазба мәтіндерін енгізуді қамтамасыз етеді.

  Карталарды, графиканы, түрлі атрибуттары бар көпжолақты мәтінді, кіріктірілген кеңселік құжаттар мен кестелерді, жиектама артындағы рәсімдеуді, координаттық нүктелерді және басқа да элементтерді қамтитын күрделі есептерді дайындау және басып шығару құралдары пысықталды. Бағдарлама, электрондық картаны түрлі шығару құрылғыларында басып шығаруды және PostScript құралында шығаруды қамтамасыз етеді. Басып шығаруға дайындалған құжатты алдын ала қарау, карталардың шағын тираждарын басып шығару параметрлерін жылдам теңшеуге мүмкіндік береді.

  Объект семантикаларының жаңа түрлері қосылды: семантикалық сандық формула және семантикалық таңбалық формула. Жаңа түрлер бағдарламаланатын семантика-формуланы толықтырады, оның мәні қосылатын iml-кітапханаларда есептеледі. Есептелетін семантикалардың жаңа түрлері үшін бағдарламалаусыз орындалатын математикалық немесе логикалық өрнектер беріледі. Семантиканың сипатындағы сандық формула үшін сандарды, математикалық операцияларды, объект семантикалары мәндеріне сілтемелерді, оның ауданын, периметрін, метр немесе градус түріндегі бірінші нүкте координаттарын, объектінің геометриялық орталығының координаттарын және басқа да қасиеттерді қамтитын математикалық өрнек көрсетіледі. Мысалы, математикалық операциялар ретінде келесілер қолданыла алады: +, -, *, /, max, min, arm, sin, cos, tg, ctg, abs, sqrt2, sqrt3, pow2, pow3.

  Формулаға семантика мәндерін енгізу үшін семантика коды ілесетін # таңбасы көрсетіледі және жақшада әдепкі мән болады. Мысалы, #1 (10) - 1 коды бар семантика мәнін алыңыз, ал 1 коды бар семантика объектісі жоқ болса, 10 мәнін алыңыз.

  Объектінің координаттарын немесе семантикасын түзету кезінде, семантика-формулалардың мәндерін автоматты түрде қайта есептеу орындалады. Семантика түрін таңдау және формулаларды енгізу Жіктегіш редакторы міндетінде орындалады. "Объектіні таңдау" диалогы пысықталды. "Метрика" қойындысында объектіні келесі пішімдегі файлдардан жаңарту мүмкіндігі қосылды: SHP/DBF, OGC GML, GeoJSON. Объектіні немесе тек оның метрикасын "Объектіні жаңарту" немесе "Объект метрикасын жаңарту" мәтінмәндік мәзірі тармақтары арқылы жаңартуға болады.

  "Атауы бойынша іздеу" міндеті пысықталды. Толық (ішінара) сәйкестік бойынша мәтінді жол іздеу немесе бөлектеу мүмкіндігі қосылды. Көпжолақты мәтін мәтіндік файлдан жүктелуі, буферден салынуы немесе тиісті өріске енгізілуі мүмкін. Мысалы, режим картада "Өз атауы" семантикасында көпжолақты тізімнің бірін қамтитын барлық объектілерді бөлектеуге мүмкіндік береді.

  Картадағы көпжолақты жазбаның өлшеміне қойылған шектеу алынып тасталды. "Мәтінді түзету" диалогында 126 таңбадан ұзын жолақты енгізген кезде, объект семантикасында енгізілген мәтіні бар 32860 кодына ие қызметтік жазба жасалады, ал жазба мәтінінде "#32860" сілтемесі сақталады. Мәтінді түзету кезінде жазба мен семантика мәтіні автоматты түрде жаңартылады. Егер мәтін 126 таңбадан қысқа болса, қызметтік семантика жойылады.

  Картада алаңдық объектілерді таңдаудың жаңа тәсілі қосылды - объектінің сұлбасы бойынша ғана. Объектіні таңдаудың негізгі тәсілі - объектінің ішінде немесе оның сұлбасы бойынша тінтуір түймесін нұқу. Бұл тәсіл, бір нүктеде алаңдық объектілердің көп саны болған жағдайда объектілерді іріктеуді қиындатады. Мысалы, аумақтың алаңдық объектілері мынадай тәртіппен көрсетіледі: Қала - Аудан - Облыс. Объектілерді таңдау мынадай тәртіппен орындалады: Облыс - Аудан - Қала. Таңдаудың негізгі тәсілі кезінде қала аумағы тек үшінші реттен ғана таңдалады. Алаңдық объектіні сұлбасы бойынша таңдау кезінде қала аумағы бір реттен таңдалуы мүмкін. Алаңдық объектілерді таңдау тәсілін теңшеу, бағдарламаның бас мәзірі арқылы орындалады: Параметрлер - Алаңдық объектілерді сұлбасы бойынша таңдау.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеп алу үшін қолжетімді.

 • 27.04.2020 Цифрлық карталар және ЖҚЗ деректері банкінде метадеректердің толықтығы мен тұтастығын бақылауды және геоақпараттық деректерді жариялауды автоматтандыру деңгейі арттырылды
  "Панорама" ҚБ-да "Цифрлық карталар және ЖҚЗ деректері банкінің" 5.2.0 нұсқасы әзірленді. Жаңа нұсқада деректер жинағының бар болуы сызбанұсқасын бақылау қосылды - сызбанұсқадағы бір объектіге келтірілген әртүрлі деректер жинағының сілтемелері автоматты түрде түзетіледі. Карталарды, суреттерді және матрицаларды жүктеу кезінде "Деректер типі" және "Құпиялылық грифі" метадерек өрістері, деректер жинағын жүктеу кезінде берілуі мүмкін. Жүктеу кезінде метадеректерді толтырғанда, анықтамалықтардың жіктеу кодтары пайдаланылады. Жіктеу кодтарын қолдану, Цифрлық карталар және ЖҚЗ деректері банкінің бірнеше даналары арасында деректерді одан әрі алмасуды жеңілдетеді. Қапталған MAPZ және SITZ векторлық карталарын жариялау мүмкіндігі қосылды. Қапталған карталар тек оқу үшін ғана ашылады. Қапталған карталар мен желі бойынша берілетін деректердің көлемі қапталмағандармен салыстырғанда 3 есе кем.

  Деректерді іздеу және көрсету кезінде уақыт белдеуін талдау қосылды. Сақтау орнына орналастыру күні нөлдік сағат белдеуі үшін (жылжытусыз) жазылады. Оны көрсету кезінде, сервердің сағат белдеуін ескере отырып, автоматты қайта есептеу жүргізіледі. Дерекқордың сақтық көшірмелерін жасау тетігі оңтайландырылды. Сақтық көшірмені жасаған кезде, автоматты түрде протокол файлы да жасалады, ол сақтық көшірменің жанында орналасады.

  Бірыңғай геоақпараттық кеңістік шеңберінде, Цифрлық карталар деректері және ЖҚЗ деректері банкі кеңістіктік деректердің алмасу пішімдерінде жиналуын, сақталуын, ізделуін және берілуін іске асырады. Бағдарламаның көмегімен іріктелген кеңістіктік деректер көп пайдаланушының қол жеткізуі үшін Сервер ГАЖ-де орналастырылуы және OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS халықаралық стандарттары бойынша GIS WebService SE қолданбалар серверінде жариялануы мүмкін. Пайдаланушылар деректерге жұқа клиенттен (GIS WebServer SE көмегімен) және үстел үсті қолданбаларынан ("Панорама" ГАЖ, "Оператор" ГАЖ) қолжетімділік ала алады. Цифрлық карталар деректері және ЖҚЗ деректері банкі кеңістіктік деректердің цифрлық сақтау орнын құруды, осы деректерге қолжетімділік беруді, геожабындарды автоматты түрде қалыптастыруды және жаңартуды қамтамасыз етеді. Кеңістіктік деректердің ағымдағы күйі, сақталатын деректердің әрбір типі үшін жүргізілетін карта-сызбанұсқалардың көмегімен көрсетіледі: векторлық карталар, ЖҚЗ деректері, төңірек үлгілері мен биіктіктері матрицалары. Кеңістіктік деректер жинағын файлдық сақтау орнына қашықтан орналастыру, сақталатын жинақтардың нұсқаларын жүргізу, деректердің болуының карта-сызбанұсқаларын жаңарту, метадеректерді автоматты түрде жинау және қалыптастыру, геожабындарды қалыптастыру және жаңарту қамтамасыз етіледі. Метадеректерді автоматты түрде жинау және қалыптастыру ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata және ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation стандарттары бойынша орындалады. Деректер кескіндерінің кішірейтілген көшірмелері автоматты түрде қалыптасады, файлдардың бақылау сомалары мен деректер жинағының толықтығы тексеріледі.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бетінде жүктеу үшін қол жетімді.

 • 25.04.2020 Орыс, ағылшын, француз, испан және вьетнам тілдеріндегі интерфейсі бар Сервер ГАЖ бағдарламасының 9-нұсқасы әзірленді
  "Панорама" ҚБ-да Сервер ГАЖ бағдарламасының 9-нұсқасы әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасы орыс, ағылшын, француз, испан және вьетнам тілдерінде жүзеге асырылған. Бағдарламада қапталған MAPZ және SITZ векторлық карталарын қолдау қосылды. Қапталған карталар тек оқу үшін ғана ашылады. Қапталған карталар мен желі бойынша берілетін деректердің көлемі қапталмағандармен салыстырғанда 3 есе кем. Жаңа нұсқада Цифрлық карталар және ЖҚЗ деректері банкімен өзара іс-қимыл жасау кезінде сұрауларды орындаудың жылдамдығы мен сенімділігі артты. Деректер банкіне жазу кезінде SXF файлының шолу кескінін қалыптастыру қатесі туындаған кезде жасалатын диагностика кеңейтілді. SXF пішіміндегі файлдарды өңдеу жылдамдығы екі есе арттырылды. ЦК және ЖҚЗ деректері банкінде деректердің болуы сызбанұсқасын бақылау кезінде, кестеде сілтемелер келтірілген жойылған объектілер автоматты түрде қалпына келтіріліп, жаңартылады.

  Карта объектілерінде, негізгі картаның ішкі директориясындағы карталарға жасалатын сілтемелерді қолдау қосылды. Бұл басқа карталардың ойымдары бар есептерді дайындауды автоматтандыруды қамтамасыз етеді. Ол үшін барлық карталар клиенттің қолжетімділігі бар виртуалды қалтада орналасуы керек.
  Әкімші ГАЖ-де векторлық карталар, растрлар және матрицалар үшін жалпы виртуалды қалтаны қосу мүмкіндігі қосылды. Диагностикалық баспа хабарлары нақтыланған. Сервер ГАЖ клиенттерімен көпарналы қосылыстардың сенімділігі арттырылды. Серверді бұғаттауды болдырмау үшін ақаулы қосылымдарды өңдеу алгоритмі өзгертілді. Шартты белгілерде векторлық карталар түрінде көрсетілетін және түзетілетін кеңістіктік деректердің үлкен базаларын қосу пысықталды. Ондаған миллион жазбаны қамтитын дерекқорлардың жүктелуі тездетілді. Объектілерді түзету кезінде клиентте жазбаларды жаңартудың сенімділігі арттырылды.

  Материалдардың бар болу сызбанұсқасындағы деректер жинағының жиектемесін ені бойынша -/+ 180 градус ауқымына көшіру қосылды. Серверде жаңартылған объектілердің үлкен тізімдерін клиенттердің сұрау алгоритмі пысықталды. S57 пішіміндегі теңіз карталарының векторлық геожабындарын, IMG, PX пішіміндегі растрлық геожабындарды құру мүмкіндігі іске асырылды.

  Ондаған миллион жазбаны қамтитын дерекқорлардың жүктелуі тездетілді. Объектілерді түзету кезінде клиентте жазбаларды жаңартудың сенімділігі арттырылды. Диагностикалық баспа хабарлары нақтыланған. Сақтау құрылғылары істен шыққан кезде сақтық көшірмелерден деректер жинағын қалпына келтіру пысықталды.

  BIR және GPKG пішіміндегі тайлдар пирамидасын жүктеу құралдары жаңартылды. SQLite дерекқорында сақталатын DB3D пішіміндегі 3D үлгісінің тайлдар пирамидаларын жүктеуді қолдау қосылды. Сервер ГАЖ, габариттерді, EPSG кодын және үлгінің басқа атрибуттарын анықтау үшін дерекқордан метадеректерді автоматты түрде оқиды.
  Төңіректі түсіру телімдерінің координаттарын және ЖҚЗ деректері туралы басқа да мәліметті қамтитын ".json" немесе ".geojson" кеңейтіміне ие файлдарда метадеректерді өңдеу мүмкіндігі қосылды.

  Бағдарламада орнатқаннан кейін инсталляцияның тұтастығын бақылау құралдары қосылды. Бағдарламаның құрамына "CRC32" алгоритмі бойынша бақылау сомасы мен өлшемі көрсетілген инсталляция файлдарының тізімін қамтитын checkcontents.xml файлы қосылды. Сервер ГАЖ іске қосылған кезде инсталляцияның тұтастығын автоматты түрде тексеру және тексеру нәтижесін бағдарламаның жұмыс журналына жазу орындалады.
  Сервер ГАЖ бағдарламасында, сервердегі кеңістіктік деректерді өңдеудің автоматтандырылған рәсімдерінің құрамы кеңейтілді. Олар төңіректің цифрлық векторлық карталарының сапасын бақылаудың алуан түрлерін және қателерді түзетуді орындайды.

  Цифрлық карталардың сапасын бақылау рәсімі, басқа рәсімдер сияқты, үстел үсті қолданбаларынан немесе web-қолданбалардан қашықтан іске қосылуы мүмкін. Сервер ГАЖ құрамына RSC пішіміндегі жіктегіштер жинағы және 1:25 000 бастап 1:1 000 000 дейінгі масштабтағы цифрлық топокарталар үшін бақылау сызбанұсқалары енгізілген. xml пішіміндегі жіктегіштер мен бақылау сызбанұсқаларының құрамы "Панорама" ГАЖ құралдарымен және басқа үстел үсті қолданбаларымен теңшелуі мүмкін.

  SQLite дерекқорына негізделген BIR, MBTILES пішіміндеріне қапталған тайлдар пирамидаларын жариялау мүмкіндігі қосылды. Тайлдар пирамидалары Imagery Creator бағдарламасында, сонымен қатар Цифрлық карталар деректері және ЖҚЗ деректері банкінің ортасында, векторлық карталар, ЖҚЗ деректері және төңіректің жер бедері мен объектілерінің матрицалары бойынша жасалуы мүмкін.

  Серверде орналастырылған 4 Гбайттан артық векторлық карталарды көрсету және түзету мүмкіндігін қолдау жүзеге асырылды. Бірнеше қосылым арқылы қашықтағы деректерге қол жеткізу үшін Сервер ГАЖ жүйесін басқа серверлерге қосуға қолдау көрсетіледі. Белсенді пайдаланушылар және ашық деректер тізімін қарау, бағдарламаның жұмыс істеу журналын қашықтан қарау үшін web-ке Сервер ГАЖ күйін мониторингтеу құралдары қосылды.

  Бағдарламада, көпядролы серверлерге жоғары жүктеме түскен кезде кеңістіктік деректер базаларын түзету операцияларының өнімділігі мен сенімділігі арттырылды. Бірнеше мыңдаған web-клиентті қосу және секундына 500-ға дейінгі сұрау орындау кезінде GIS WebService SE және GIS WebServer SE сервистерімен өзара іс-қимыл жасауда Сервер ГАЖ мен PostgreSQL ДҚБЖ бағдарламасының жұмысы тестілеуден өткізілді. Дерекқор бір уақытта сыртқы қолданбалармен және GIS WebServer SE, "Панорама" ГАЖ бағдарламаларының графикалық интерфейсі арқылы өңделуі мүмкін. Сервер ГАЖ барлық өзгерістерді автоматты түрде қадағалап, деректердің күйін синхрондайды, осылайша, GIS WebService SE сервисі OGC WMS сұраулары бойынша өзекті графикалық кескіндерді бере алады.

  Жаңа нұсқа еркін құрылымның кеңістіктік дерекқорларын толық басқаруды қамтамасыз етеді. Объект координаттары бар әртүрлі типтегі өрістерді қамтитын дерекқор жазбаларын тікелей түзету жүзеге асырылды. Oracle ДҚБЖ және PostgreSQL - SDO_GEOMETRY, St_Geometry ArcSDE, St_Geometry PostGIS үшін объектілерді кеңістіктік сипаттау өрістеріне қолдау көрсетіледі. Дерекқорларға қосылу параметрлері, координаттар жүйесінің коды, шартты белгілер кітапханасы және кестелер өрістерінің тағайындалуы Сервер ГАЖ Әкімшісі тарапынан теңшеледі.

  Сервер ГАЖ, деректер жинағының сақтық көшірмелерінің Цифрлық карталар деректері және ЖҚЗ деректері банкіне жасалуын, деректер жинағының тұтастығын бақылауды және оларды қалпына келтіруді автоматтандырады. Түрлі дерек топтары үшін сақтық көшірмелерді бөліп сақтау арқылы, Деректер банкіне жүктелетін деректер жинағының бір немесе одан да көп сақтық көшірмелері автоматты түрде жасалады. Деректер банкінің метадеректерін бақылау рәсімінде топтың теңшелімдеріне сәйкес сақтық көшірмелердің болуын тексеру қосылды. Бірінші немесе екінші сақтық көшірмелер болмаған жағдайда, негізгі деректер жинағының және қосалқы файлдардың (жіктегіштер, метадеректер, кескіндер және басқалар) көшірмесін автоматты түрде қалыптастыру жұмысы орындалады. ЦК және ЖҚЗ деректері банкінде екі бірдей сақтық көшірме болған кезде деректер жинағын автоматты қалпына келтіру қамтамасыз етіледі.

  Бағдарламада Oracle, PostgreSQL, MS SQL және басқа да ДҚБЖ басқаратын кеңістіктік дерекқорлардан ақпаратты жариялау құралдары пысықталды. Дерекқор кестесінің бөлек өрісінде сақталатын әріптік-цифрлық код бойынша дерекқор объектісінің шартты белгілерін орнату мүмкіндігі қосылды. Әріптік-цифрлық код жіктегіш бүтін санды кодтың баламасы болып табылады және объектілердің шартты белгілерін кодтау үшін де қолданылады. "Панорама" ГАЖ жіктегіші Редакторында цифрлық кодтарды ғана емес, ұлттық тілдердегі ерікті жолақтарды (әріптік-цифрлық код) енгізу мүмкіндігі бар. Оның негізгі мақсаты — цифрлық карталарда объектілердің шартты белгілерінің және дерекқорлар мен басқа да ақпарат көздерінде объектілер атрибуттары мәндері тіркесімінің, соның ішінде кодтың өзара сәйкестігін белгілеу.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бетінде жүктеу үшін қол жетімді.


News archive:

2022  |  2021  |  2020