News archive


News archive:

2021  |  2020

 • 16.09.2021 "Геопорталдар" оқыту курсынан дәріс пен бейнематериалдар жарияланды
  "Панорама" КБ мамандары білімді сандық түрлендіру бойынша жұмысқа белсенді кірісті. Мәскеу мемлекеттік геодезия және картография университеті (МГАжКИИ) "Геоинформатика және ақпараттық қауіпсіздік" факультетінің студенттері үшін дәрістер мен тәжірибелік сабақтар циклы кіретін "Геопорталдар" курсы бойынша оқыту бағдарламасы әзірленді. Курс "Геоақпараттық жүйелер мен технологиялар" кафедрасының бакалавриат бағдарламасына қосылған.
  Геоинформатика және ақпараттық қауіпсіздік факультеті 2021 жылдың көктемінде МГАжКИИ-дің Ғылыми кеңесінің шешімімен құрылды. Қазіргі уақытта бұл факультет ең жас болып қана қоймай, сонымен қатар МГАжКИИ-дің ең «сандық» факультеті болып табылады. Факультеттің студенттері жасанды нейрондық желілер, машиналық оқыту, деректерді талдаудың зияткерлік әдістері сияқты салаларда білімді, ептіліктер мен дағдыларды алып, сонымен біздің елімізде болып жатқан экономиканың сандық өзгеру процестеріне толыққанды қатысу үшін қажетті құзыреттіліктерді қалыптастыруда.
  "Геопорталдар" дәрістер курсын дайындауда және сабақтарды өткізуде салада көпжылдық еңбек өтілі, геоинформатика саласында жұмыс тәжірибесі және техникалық ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі бар "Панорама" КБ мамандары қатысады. Студенттерге қолжетімді нысанда, нақты бағдарламалық қамтамасыз етуді және оны шынайы пайдалануды қоса алғанда, бөлінген геоақпараттық жүйелер мен геопорталдар саласындағы озық білімдер жеткізіледі. Материал таныстырылымдар түрінде дайындалған, дәрістердің өздері бейнеге жазылған. Курсты өткеніне қарай, материалдар "Панорама" КБ-ның білімдер базасында жарияланады. "Геопорталдардың жалпы сипаттамасы" тақырыбы бойынша дәрістік материалдар танысу үшін "Бейнесабақтар" және "Таныстырылымдар" бөлімдерінде қол жетімді.

 • 15.09.2021 GIS WebService SE-де кеңістіктік деректердің үлкен көлемдерін өңдеу мүмкіндіктері кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 14.1.1-нұсқалы GIS WebService SE әзірленді. Жаңа нұсқада үлкен көлемді геодеректерді өңдеу құралдары жетілдірілді. Сервис 2 000 000 000 объектілер мен нүктелерден (бір карта үшін) тұратын карталарды, 1 ТБ-ға дейін растрлық және матрицалық деректерді өңдеуге мүмкіндік береді. GIS WebService SE 8K ажырытымдылықпен суреттерді және жуықтаудың 23 деңгейіне дейін қосқанда тайлдарды (1:75 масштабына сәйкес келеді) бере алады. Чукотка түбегінің координаттары 180°-тың сыртында болатын Ресей Федерациясының карталарын бейнелеу мүмкіндігі қосылды. Бұл ретте осындай карталарда бейнелеу кезінде түбекті бөлетін сызық жоқ болады.
  Сервистің жұмысын диагностикалауды қарапайымдату үшін өңделетін қабаттар, Сервер ГАЖ-дармен қосылыстар, виртуалды және пайдаланушы бумаларына қол жетімділіктің болуы, пайдаланушылардың қолжетімді топтарының тізімі туралы ақпаратты сөре алдындағы шығару іске асырылған. Сервистің қателері туралы хабарламаларды шығару қайта өңделген.
  Сервиспен қолдау көрсетілетін сұратулар тізімі кеңейтілді. Бірнеше нүктелерге кірумен жолдар графы бойынша оңтайлы бағытты іздеудің жаңа сұратуы қосылды. Транзакциялар журналымен жұмысты сұратулар үшін объектілердің сәйкестендіргіштері бойынша нәтижелерді сұрыптау мүмкіндігі іске асырылды. Сервиспен републикация үшін қосылатын бөгде геопорталдарға арналған кэшті жаңарту мүмкіндігі қосылды. Gml/json форматтарында шығару үшін метриканың нүктелерін сүзгілеу іске асырылған. Статистиканы шығару үшін картада болатын семантикалар тізімін (анықтама типті) беру мүмкіндігі қосылды.
  GIS WebService SE кеңістіктік деректерді беру мен бейнелеу жүзеге асырылатын барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды. Бағдарламада кез келген пайдаланушы немесе жергілікті координат жүйесі бойынша тайлдарды беру мүмкіндігі іске асырылды. Қосымша Apache, IIS және nginx web-серверлерімен үйлесімде Windows және Linux платформаларында іске асырылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы мен құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 14.09.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Татарстан Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Татарстан Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 13.09.2021 "Панорама-редактор" кәсіби векторлауышта топографиялық және арнайы карталарды жаңарту құралдары жетілдірілді
  "Панорама" КБ-да 14.0.1 нұсқалы "Панорама-редактор" кәсіби вектарлауыш" әзірленді. Жаңа нұсқада "Карта редакторы" тапсырмасында "Координаттық белгі" объектілерін құру режимі жете аяқталды. Картаға меңзердің жанында түсірілетін қолтаңбаның теңшелімдерін динамикалық түрде өзгерту мүмкіндігі қосылды. Режимнің мәнмәтіндік мәзірінің "Қаріптің параметрлерін орнату" тармағының көмегімен қаріпті редакциялау диалогы шақыртылады, онда түсін, биіктігін, атын және қаріптің басқа қасиеттерін өзгертуге болады. Қаріптің жаңа мәндері "Координаттық белгі" объектісінің семантикасында сақталып қалады. "Пернетақтадан енгізілген координаттар бойынша нысанды жасау" режиміне нүктенің берілген бастапқы координаттары, азимут және келесі нүктеге дейiн қашықтық бойынша метрика нүктесінің координаттарын есептеуді қолдау қосылған. "Тізімдерді кесу" режимінде басқа тізіммен берілген объектілерден бір тізіммен берілген объектілерді кесу алгоритмі жете аяқталды. Деректердің (мыңдаған ішкі контуралары бар жүздеген мың өңделетін объектілердің) үлкен көлемдерін өңдеу кезінде операцияны орындау уақыты бірнеше сағаттан минуттарға дейін қысқарды. Режим, мысалы, су қоймаларында аралдарды, өсімдіктердегі және басқа да объектілер үшін далашықтарды кесу үшін қолданыла алады. Өңделетін объектілер өзіндік қиылыстардың болуына тексеріледі және автоматты түрде түзетіледі. Кесілетін объектілердің контурлары өңделетін объектілермен автоматты түрде келісімделеді, бұл қолмен жасалатын жұмыстардың көлемін едәуір азайтады.

  Объектілердің семантикасы бойынша қолтаңбалардың түрғызу тапсырмасы RSC сыныптауышында берілмеген еркін графикалық қолтаңбаларды түсіру мүмкіндігі қосылған. Қолтаңбаның түсін, қаріпін, биіктігін, қалыңдығын және басқа да параметрлерін таңдау "Графика" батырмасы арқылы шақырылатын диалогта орындалады. Қол қойылатын объектіге қатысты графикалық қолтаңбаның орналасуы, семантикалық сипаттамаларды толтыру және бейнелеу картаның сыныптауышынан қолтаңба сияқты, тура сондай алгоритм бойынша жүзеге асырылады. "Қолтаңбалар метрикасын бақылау" тапсырмасында таңдалған картада немесе редакциялау үшін қол жетімді барлық карталарда қолтаңбалар өңдеу мүмкіндігі қосылған.
  "Картаның паспорты" тапсырмасы жете аяқталды. "Парақтың метадеректері" бетінде көршілес парақтармен карта парағының беттерін жинақтауды орындау үшін мәліметтер қосылған. Картаның көршілес парақтарын жинақтау контурлары парақтардың жақтауларының сыртына шығатын көршілес парақтардың алаңдық пен сызықтық объектілері болып табылады. Көршілес парақтардың объектілері жақтауға шығатын нүктелердің сәйкестігі және семантикалық сипаттамалардың қайшылықтары болмаған жағдайда келісілген болып саналады. Үндемеу бойынша парақтың жақтарын жинақтау белгілері "Орнатылмаған" мәндеріне ие болады. Сәйкес жағы үшін екі көршілес парақтарды келісімдеу кезінде картаның паспортында "Орындалды" мәні орнатылады. Жинақтаулар өрісінде номенклатуралық парақтарға бөлусіз еркін аумағы бар карталар үшін "Талап етілмейді" мәндері енгізіледі. "Метадеректер" бетінде ".meta.xml" файлында сақталатын метадеректер тізбесі кеңейтілген. Деректердің жиынтығын пайдалануды шектеу туралы ақпараттың жазбасы қосылды: деректерді тарату мен пайдалануды шектеуді қамтитын деректер жиынтығы құрылған шарт (келісім-шарт) туралы мәліметтер. Жете аяқтаулар кеңістіктік деректердің федералдық және аймақтық қорларын жүргізуді және метадеректерді сипаттаудың толықтығын қамтамасыз ету мақсатында орындалды.
  S57/S52 стандарттарының теңіз карталарын бейнелеу жете аяқталды. Сыныпталатын мәндердің тізіміне ие болатын атрибуттар (Attribute type: L - CATAIR, CATACH, ... TECSOU) үшін s57navy.rsc сыныптауышында "Қайталауға рұқсат етіледі" қасиеті орнатылған. Деректердің экспорты мен импорты кезінде атрибуттар мәндерінің (1,7,,30) тізімдері жазылады және оқылады. Мәндер тізімін құрамдастырылған қолтаңбаға бейнелеу үшін жаңа басқарушы 'r' (#113.r) таңбасы қосылған, ол атрибуттың мәндері тізімінен, бос орынмен бөліп, жолды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Қауіпсіздік контурларын есепке алумен және кеуіп жатқан беттердегі тереңдіктерді есепке алумен тереңдіктердің белгілерін бейнелеу дәлденген.
  "Есеп берулер конструкторы" тапсырмасы жете аяқталды. Аңыздар мен экспликациялар карталары координаттардың шартты жүйесінде құрылады, бұл басқа проекцияда құрылған картаны қосу кезінде бұрмалауды жоққа шығарады. Аңыздар мен экспликациялар кестелері бар карталар рәсімделетін картаның солтүстік-шығыс бұрышына координаттық байланыстырумен құрылады, бұл қосымша позициялаусыз карталарды қосуды қамтамасыз етеді. "Аңызды қалыптастыру" режимінде, "Блоктарға бөлу", "Блокты жару", "Блоктарды біріктіру" функциялары қосылған.
  Блогтағы объектілердің шартты белгілері бар жолдар санын өзгертуге болады. Картада блок семантика бойынша объектілерді топтастыру түрінде құрылады, бұл алдағы уақытта жалпы орын ауыстыруды, жоюды және басқа да топтық операцияларды орындауға мүмкіндік береді.
  MTD форматындағы жиынтықтарда "нүктелер бұлты" типті деректерді сақтау алгоритмдері жете аяқталды. Өңделетін аумақтың ауданын және сақтаудың берілген дәлдігін есепке алумен деректерді жинақтау бірнеше ондаған Гигабайттан Терабайтқа дейін өлшемге ие бола алатын құрылатын MTD файлдардың өлшемін 4 есеге дейін қысқартуға мүмкіндік береді. Жаңа алгоритмдер үлкен аумақта жерді сипаттау дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді.
  "Электронды картаның деректер тізімі" тапсырмасында "Матрицалардың байланысын dx/dy метрге дейін өзгерту" жаңа режимін шақыру қосылды. Режимді шақырту мәтінмәндік мәзірдің біраттас тармағының көмегімен "Матрицалар" бетбелгісінде жүзеге асырылады. Режим биіктер, қабаттар матрицаларын және құжаттың сапаларын метрмен берілген шамаға матрицаларды байланыстыруды өзгерту үшін арналған. Өңделетін матрицалар редакциялауға қол жетімді болуы тиіс. Байланыстыруды өзгерту құжаттың бір және барлық матрицалары үшін жүзеге асырылады.
  "Параметрлер" мәзіріне операторды картаның терезесінде орындалатын әрекеттің нәтижесінде ақпараттандыратын қалқымалы хабарламаны қосу немесе ажырату үшін "Бейнелеу/Ақпараттық терезе" тармағы қосылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 10.09.2021 "Панорама" 14 ГАЖ-да геолокациямен фотосуреттерді және бейне материалдарды көрсету бойынша оқыту материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары "Картаға GPS координаттарымен JPEG фотосуреттерін жүктеу" режимін және "Геолокациямен фото- және бейне материалдарды көрсету" тапсырмасын пайдалану бойынша бейнесабақ дайындады. "Картаға GPS координаттарымен JPEG фотосуреттерін жүктеу" режимі картаға түсіру орнының GPS-координаттарын қамтитын JPEG фотосуреттерін автоматты түрде байланыстыру үшін пайдаланылады. "Геолокациямен фото- және бейне материалдарды көрсету" тапсырмасы автомобильдің бейнетіркеуішінен, ұшқышсыз ұшу аппараттарының бейне камераларынан немесе ұялы телефоннан алынған GPS-трекпен синхрондалған бейне файлдарды қарап шығу үшін арналған.

  Оқу материалында "Картаға GPS координаттарымен JPEG фотосуреттерін жүктеу" және "Мәскеу және Мәскеу облысы" картасының мысалында "Бейнетрек бойынша қарап шығу" режимдерінің жұмысы көрсетілген. Бастапқы материалдар ретінде GPS модулі бар ұшқышсыз ұшу аппараты құрылғыларының көмегімен алынған JPEG фотосуреттері, сондай-ақ GPS-байланыстырумен автомобильдің бейнетіркеуішінен бейне файлдар жинағының көмегімен алынған JPEG фотосуреттері ұсынылған. Мұндай аппараттармен түсіруді орындаған кезде фотосуреттер файлына түсіру орнының географиялық координаттары жазылатын EXIF форматына сәйкес келетін қосымша құрылым қосылады. GPS-байланыстырумен автомобильдің бейнетіркеуішінен бейне файлдар жинағы "Каталогтан тректерді жүктеу" режимінің көмегімен тректер картасына алдын ала жүктеледі. Бастапқы деректер AVI, MP4 форматында бейне файлдар болуы мүмкін. GPS-трек бейне файлдың субтитрлерінде немесе GPX, KML немесе NMEA-0183 форматындағы біраттас файлда қамтылауы мүмкін.

  Жербеті фото- және бейнематериалдарды қашықтықтан зондтау деректерінің нәтижелерімен аралас технологиясы жердің объектілері туралы ақпаратты неғұрлым дәлірек алуға мүмкіндік береді. Бұл технология теміржол, автомобиль және ауыл шаруашылығы саласында кеңінен қолданылады.

  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 08.09.2021 "Панорама" ГАЖда карталарды сұрыптау бойынша оқыту материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары картаның объектілерін сұрыптау бойынша бейнесабақ дайындады. "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары деректерді сұрыптау процедурасын өз бетінше орындай алады. Оқу материалында "Картаны сұрыптау" тапсырмасы көрсетілген. Бұл құрал метрика мен семантика файлдарында объектілердің сипаттамасын орналастыруды реттейді, бұл оларды одан әрі өңдеуді жылдамдатады және объектілерді бейнелеудің дұрыс дәйектілігін қамтамасыз етеді. Бұдан басқа, сұрыптау кезінде фалдардан алшақтанған объектілердің метрикасы мен семантикасын және редакцияланған объектілердің көшірмелерін алып тастауға болады. Осылайша, деректерді қысу жүзеге асырылады. Картаның объектілерін сұрыптау деректерді сақтау дәлдігін (үтірден кейін таңбалар саны) және объектілердің сақталатын координаттар жүйесін – метрмен жазық тікбұрышты немесе радианмен геодезиялық жүйелерді өзгерте алады. Радианмен координаттарды сақтау "ұшып жатқанда" бейнелеудің әртүрлі проекцияларына қайта есептеуді орындау талап етілетін карталардың бейнелеуін жеделдетеді және бойлық бойынша кез келген ұзындықтағы карталарды жасауға мүмкіндік береді. Метрмен координаттарды сақтау өз проекциясында картаны бейнелеуді айтарлықтай жылдамдатады.
  Жерге орналастыру құжаттамасын дұрыс қалыптастыру, ұзындықтарды, аудандарды есептеу, координаттар тізімі үшін миллиметрмен немесе сантиметрмен сақтау дәлдігін қосымша түрде белгілеу ұсынылады. Бұл параметрлердің қосымша теңшелімдерісіз тапсырмаларда (Геодезиялық редактор, Картаның редакторы, Карта бойынша есептеулер және басқалар) есептеу нәтижелерінің біркелкілігін қамтамасыз етеді. Сұрыптау векторлық картаның форматын өзгертуге мүмкіндік береді. Деректердің форматын ауыстырумен сұрыптау кезінде бастапқы форматтың файлдары автоматты түрде жойылады. SITX, SITZ, MAPZ форматтары сұрыптау арқылы SIT немесе MAP бастапқы форматтарына кері өзгертілуі мүмкін. Кері өзгерту кезінде жинақталған карталар сантиметрмен метрика дәлдігін сақтап қалады. Сантиметрмен объектілердің координаттары бүтін сандарда сақталады, бұл метриканың файлдар көлемін екі есе азайтады.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 07.09.2021 "Агрономның АЖО" бағдарламалар жинағы агроскаутингті өсімдік шаруашылығының кез-келген кезеңінде автоматтандырады
  "Панорама" КБ-да 14.0.1.6 нұсқалы "Агрономның АЖО" аграрлы геоақпараттық жүйесі әзірленді. Жаңа нұсқаға әр түрлі типтегі файлдардан картографиялық деректерді жаңарту механизмі қосылды.
  Агрооперацияларды бақылаудың жоқтығынан көптеген ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері егін мен пайданы жоғалтады. Топырақты дұрыс дайындамаудан, тыңайтқыштар енгізу, егіс және вегетациялық кезеңнен егінді мезгілсіз немесе сапасыз жинауға дейінгі дақылдарды өсірудің барлық кезеңдерінде қателіктер жіберіледі. "Агрономның АЖО" автоматтандырылған агроскутингтік технологияларды жүзеге асырады, Excel, DBF, TXT, CSV форматтарындағы файлдардан кеңістіктік және атрибутивті ақпаратты импорттауға және оның негізінде кәсіпорынның ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлерінің қолданыстағы карталарын жаңартуға мүмкіндік береді. Теңшелімдерді сақтау мүмкіндігінің арқасында деректерді енгізу немесе синхрондау операциясын тұрақты түрде оңай жүргізуге болады.
  "Агрономның АЖО" бағдарламалар жинағы Панорама Мини ГАЖ және "Агрономиялық тапсырмалар кешені" қосымша модулі негізіндегі агрономның автоматтандырылған жұмыс орны болып табылады. Кешенге енгізілген бағдарламалық құралдар электронды карталарды құруға және өңдеуге, сонымен қатар ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлердің салалық мәліметтер базасын жүргізуге қажетті құралдар жиынтығын қамтиды. Сонымен қатар, бағдарлама алқаптарды спутниктік бақылаудан алынған деректерді өңдеуге, Ғаламтор жүйесінен алынған сыртқы деректер көздерін қосуға, бапталатын үлгілер бойынша алқаптардың тақырыптық картограммалары мен есеп беру құжаттарын құруға мүмкіндік береді.
  Алқаптық паспортты жүргізу "Панорама АГРО" ГАЖ ақпараттық базасының құрылымында жүзеге асырылады, бұл осы өнімдерді бірлесіп пайдалануға мүмкіндік береді. Көп қолданушылар үшін қол жетімділік, құқықтарды бөлу, деректерді шифрлау және жүктемені масштабтау Сервер ГАЖ арқылы қамтамасыз етіледі. GIS WebServer AGRO веб-қосымшасы веб-браузер көмегімен ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын басқару жүйесіне қашықтан қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
  "Панорама" КБ геоақпараттық жүйелері негізінде құрылған ауылшаруашылық кәсіпорынның ГАЖ-ы компанияларға фото бекітумен, сипаттамалармен және есептермен өз далаларының көпжылдық тарихын сақтауға мүмкіндік береді. Цифрлық мәліметтер мәселенің анықталуын және шешілуін қамтамасыз етеді, алқаптардың ерекшеліктерін ескере отырып, өсімдіктердің дамуы мен өнімділігіне болжам береді. Аграрлық технологияларды түзету жоспарлау кезеңінде де, алқаптық жұмыстар кезінде де мүмкін. Агроскаутинг, сонымен қатар, басшылар мен агрономдар арасында тиімді және жылдам байланысты ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайттың Жүктеу бөлімінде қолжетімді.

 • 06.09.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Мордовия Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Мордовия Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 03.09.2021 Сандық карталардың және ЖҚЗ деректерінің банкінде кеңістіктік деректер мұрағаттарын басқару бойынша жаңа құралдар іске асырылған
  "Панорама" КБ-да 6.1.0-нұсқалы Сандық карталардың және ЖҚЗ деректерінің банкі әзірленді. Жаңа нұсқада кеңістіктік деректердің жеке топтарына - деректер қабаттарына қолжетімділікті теңшеу құралдары қосылды. Кешеннің бөлімдер ағашын толтыра отырып, деректерді іріктеуді сақтау мүмкіндігі іске асырылды. Оператор деректер қабаттарын есеп берулерді қалыптастыру, кеңістіктік деректерді экспорттау мен шығару, геожабындарды құру, метадеректерді редакциялау, өтінімдерді қалыптастыру кезінде оларды одан әрі пайдалану үшін тез қалыптастыра алады.

  Іріктеу жердің күйі, масштабы, деректер пішімі, координаттар жүйесі, түсініктеме және басқалар бойынша сүзгіні қамти алады. Бұл Роскартография кәсіпорындары мен басқа да ұйымдардың талаптарына сәйкес деректерге қолжетімділікті ұсыну мүмкіндігін береді. Деректердің белгілі бір қабатын таңдау метадеректерді автоматты түрде іріктейді. Мұндай қабаттардың саны шектелмеген және әкімшімен теңшеледі. Әр қабатта өзінің белгішесі бар және еншілес қабаттарды қамтуы мүмкін.
  Деректердің болу схемасына объектілердің контурларын түсіру кезінде схемаларды бейнелеу ауданы бойынша деректер іздеуді жеделдету үшін метриканың контурын жалпылау орындалады.
  Деректердің қауіпсіздігі операциялық жүйенің құрамына кіретін қауіпсіздік құралдарының негізінде қол жеткізу құқықтарын ажыратумен қамтамасыз етіледі. Түпнұсқалығын қарапайым тексеруге, дайджест-аутентификацияға, түпнұсқалығын жүйелік (веб-сервер құралдарымен) және домендік (Kerberos немесе ActiveDirectory) тексеруге қолдау көрсетіледі. Кешен операциялық жүйелердің (AstraLinux SE, ALT Linux, Эльбрус, Ubuntu, CentOS, MS Windows және басқалар) және архитектуралардың (Intel, Эльбрус) кең спектрінде жұмыс істеуге бейімделген.

  Сандық карталардың деректерінің және жерді қашықтықтан зондтау деректерінің банкін жүргізу кешені 1862 санымен отандық БЖ тізілімінде тіркелген.

  Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі федералды, аймақтық және муниципалды деңгейлерде кеңістіктік деректердің инфрақұрылымын корпоративтік ақпараттық жүйелерде тұрғызу үшін негіз болып табылады. Бірыңғай геоақпараттық кеңістік шеңберінде Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі алмасу форматтарында кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, іздеуді және беруді іске асырады. Бағдарламаның көмегімен іріктеп алынған кеңістіктік деректер Сервер ГАЖ-да көп пайдаланушылық қолжетімділік үшін орналастырылуы және GIS WebService SE қосымшалар серверінде OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS халықаралық стандарттары бойынша жариялануы мүмкін. Пайдаланушылар деректерге сыпайы клиенттен де (GIS WebServer SE көмегімен) және жұмыс үстеліндегі қосымшалардан да ("Панорама" ГАЖ, "Оператор" ГАЖ) қолжетімділікті алуы мүмкін. Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі кеңістіктік деректерді бұлттық сақтау орнын тұрғызуды, осы деректерге қолжетімділікті ұсынуды, геожабындарды автоматтандырылған қалыптастыру мен жаңартуды қамтамасыз етеді. Кеңістіктік деректердің ағымдағы күйі карта-схемалардың көмегімен бейнеленеді, олар сақталатын деректердің әр түрі үшін жүргізіледі: векторлық карталар, ЖҚЗ деректері, биіктіктер матрицалары және жердің модельдері. Кеңістіктік деректер жинақтарын файлдық сақтау орнына қашықтан орналастыру, сақталатын жинақтардың нұсқаларын жүргізу, деректердің болуының карта-схемаларын жаңарту, метадеректерді автоматтандырылған жинау мен қалыптастыру, геожабындарды қалыптастыру мен жаңарту қамтамасыз етіледі. Метадеректерді автоматтандырылған жинау мен қалыптастыру ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata и ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation стандарттары бойынша орындалады. Деректер кескіндерінің кішірейтілген көшірмелері автоматты түрде қалыптастырылады, файлдардың басқылау қосындылары және деректер жинақтарының толықтығы тексеріледі. Кеңістіктік деректерді файлдық сақтау орнына орналастыру тұтастығын тексеру, деректердің құрылымы мен мазмұнын бақылау арқылы жүзеге асырылады. Жұмыстың нәтижелері диагностикалық журналға хаттамаланады және метадеректер базасына енгізіледі. Тұтастығын бақылаумен және деректерді қалпына келтірумен метадеректерді автоматты түрде резервтік көшіру және кеңістіктік деректерді сақтау қамтамасыз етіледі.

  "Кеңістіктік деректер банкі" порталында векторлық карталарды, ЖҚЗ деректерін, биіктіктер матрицаларын және жердің модельдерін сақтауды, есепке алуды және беруді ұйымдастыру бойынша мүмкіндіктер ұсынылған. Портал ашық көздерден (OpenStreetMap, VMap0) алынған деректердің негізінде қалыптастырылған SXF форматындағы векторлық карталарды қамтиды. Кеңістіктік деректердің құрамына мына карталар кіреді: РФ субъектілерінің, жақын және алыс шетелдердің елдері мен қалаларының. Барлығы жалпы көлемі 56 Гб болатын 240-тан астам векторлық карталар мен 6700 матрицалық деректер. "Панорама" КБ мамандары порталдағы ақпараттың құрамын апта сайын жаңартып және өзектендіріп отырады. Барлық жарияланған деректер еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасын жүктеу үшін Жүктеу бетінде қолжетімді.

 • 02.09.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Карелия Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Карелия Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 01.09.2021 Кеңістіктік деректер базасынан деректерді импорттау бойынша оқыту материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандарымен "Кеңістіктік ДБ-да орналастырылған ЖСК деректерін импорттау" тапсырмасының мүмкіндіктерін көрсететін бейнесабақ дайындалды. Бұл режим "Панорама" ГАЖ және "Оператор" ГАЖ пайдаланушылары үшін қол жетімді. Оқу материалында кеңістіктік ДБ деректерінен картаны, сондай-ақ тапсырманы теңшеу процедураларын құру көрсетілген. Кеңістіктік деректер базасынан қабаттарды жүктеу үшін "Панорама" ГАЖ форматында сандық топографиялық карта (CTК) қалыптастырылады. Карта координаттар жүйесінің және берілген EPSG кодына сәйкес келетін проекциялардың параметрлерімен құрылады. Кеңістіктік базаның кестелерінде қолданылатын координат жүйесінің параметрлеріне сәйкес картаны құру үшін EPSG кодын көрсету ұсынылады. Бұл жағдайда кеңістіктік деректерді өзгерту орындалмайды, бұл орындау уақытын қысқартады және қайта есептеудің қателіктер ықтималдығын азайтады.
  "CTК қабаттары" қосымша бетіндегі деректер базасына сәтті қосылған кезде CTК қабаттары бойынша кеңістіктік деректерді сақтау үшін арналған ретінде тіркелген кестелер тізбесі бейнеленеді. Бұл қосымша бетте деректер CTК-ға жүктелетін барлық немесе бөлек кестелерді таңдауға болады. Егер ДБ-ға қосылу сәтті орындалса, нәтиже-картаны құру үшін барлық қажетті параметрлер толтырылса, "Орындау" батырмасы қол жетімді болып қалады. Оны басқан кезде кеңістіктік деректер базасынан CTК-ның таңдалған қабаттарын импорттау процесі басталады. Бұрын белгілендегі кестелер деректерді импорттау процесіне қатыспайды.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 31.08.2021 Сервер ГАЖ үлкен кеңістіктік деректер базаларын индекстеу үшін жаңа алгоритмдерді қолдайды
  "Панорама" КБ-да 10.1 нұсқалы Сервер ГАЖ әзірленген. Бағдарламаның жаңа нұсқасында алмасу форматтарынан немесе деректер базаларынан ондаған секундтардан секундтар үлестеріне дейін деректер импортынан кейін үлкен векторлық карталардың (бірнеше миллиондаған және одан көп объектілерден) алғашқы ашылуы тездетілген. Картаны сұрыптау кезінде сияқты, бейнелеу ізділігінің тізбегінде картаға қосылатын объектілерді позициялау жақсартылған, ол картаны редакциялау сапасы мен ыңғайлығын жоғарылатады, деректер жинақтарын ашқан кезде объектілер ағашын алғашқы тұрғызуды жылдамдатады. SIN объектілерінің жазбалар тәртібін басқару файлдарын кеңейту SI2-ге ауыстырылды.
  Бағдарламада кеңістіктік деректер базасымен жұмыс істеу үшін қолдаулы ДББЖ тізбесі кеңейтілді: PostGIS кеңейтуімен PostgreSQL (деректер типі St_Geometry), Oracle Spatial кеңейтуімен Oracle (деректер типі SDO_GEOMETRY), ArcSDE кеңейтуімен Oracle ДББЖ (деректер типі St_Geometry), Microsoft SQL Server (деректер типі geography). MS SQL Server үшін WGS84 (EPSG:4326) координаттар жүйесінде екі өлшемді метрикамен жұмысқа қолдау көрсетіледі. Сервер ГАЖ орындалатын компьютерде MS SQL Server басқаруымен деректер базасын іске қосу үшін Microsoft SQL Server 2012 Native Client орнатылуы тиіс.
  Деректер базасына қосылу параметрлері Сервер ГАЖ Әкімшісімен теңшелінеді және XML құрылымы бар DBM кеңейтуімен файлда есте сақталады. Ядроның кітапханаларының диагностикалық хаттамасы Сервер ГАЖ жұмысының хаттамасының жанында орналастырылады және ".core.log" кеңейтуіне ие болады.
  ОК және ЖҚЗ деректер банкіне сұратуларды орындау және деректердің болу схемасына объектілердің контурларын түсіру кезінде аумақ бойынша деректерді іздеу мен схемаларды бейнелеу үшін метриканың контурын жалпылау орындалады. Векторлық карталардың қолдаулы метадеректері мен ЖҚЗ деректерінің құрамы (сандық карталар мен ЖҚЗ деректері түрлерінің тізбесі, парақтар ақпары туралы деректер, деректерді дайындауға келісімшарт туралы мәліметтер) кеңейтілді. Метадеректерді және деректердің болу схемасы үшін векторлық карта жақтауларын оқу үшін MPTZ форматында файлдарды өңдеу қосылды.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бетінде жүктеуге болады.

 • 30.08.2021 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының жиынтығы Литва Республикасының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-да Литва Республикасы аумағына SXF форматында 1: 1 000 000 масштабындағы сандық географиялық шолу картасы дайындалды. Картаны дайындау көзі болып www.gis-lab.info сайтындағы ақпарат бойынша алынған Vmap0 деректері қызмет етті. Карта қалалар үшін тұрғындар саны және орыс тіліндегі елді мекендердің атаулары туралы мәліметтерді қамтиды. Қосымша материалдар ретінде 1: 5 000 000 масштабындағы Әлем Картасы және OpenStreetMap деректері пайдаланылады.

  Карта 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының сыныптауышына келтірілді Vmap0 деректері(1mogk13g.rsc). Оның жерді жалпы бағалау және табиғи жағдайларды зерделеу, оқу процесін қамтамасыз ету үшін, кішігірім масштабтағы географиялық шолу карталарын, тақырыптық және арнайы карталарды жасау және басқа да міндеттерді шешу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Карта еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  SXF форматындағы 1: 1 000 000 масштабтағы сандық географиялық шолу картасын "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 27.08.2021 Конструктор 14 ГАЖ-да кеңістіктік деректер базаларын және векторлық алмасу форматтарын қолдау кеңейтілген
  "Панорама" КБ-да Astra Linux SE ("Смоленск" релизі), Альт 8 СП, CentOS, Ubuntu операциялық жүйелер үшін 14.0.0 нұсқалы Qt Designer SE үшін Конструктор ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқа әзірленетін ГАЖ-қосымшаларда DBM форматын қолдаудың көмегімен үлкен көлемді (миллиондаған жазбалар) кеңістіктік деректер базаларына тікелей қосылуды іске асыруға мүмкіндік береді. Деректер базасынан ақпарат жердің векторлық карталары түрінде бейнеленеді. ГАЖ-қосымша тікелей және Сервер ГАЖ арқылы қосылған деректер базасының ішідегісін бір уақытта редакциялауға, әр түрлі деректер базалары арасында ақпаратпен алмасуды орындауға, әртүрлі деректер базаларындағы координаттар мен атрибуттарды келісімдеуге, әртүрлі деректер базаларынан ақпаратты графикалық қабаттар түрінде бірлесіп бейнелеуге, деректерді суреттермен, биіктіктер матрицаларымен, векторлық карталармен және әртүрлі геопорталдар мен web-сервистерден алынған деректермен үйлестіруге мүмкіндігі бар. Деректер базаларынан кеңістіктік ақпарат картографиялық шартты белгілер түрінде бейнеленеді, бұл пайдаланушы үшін редакциялау процесін ашық етеді. Бейнеленетін және өңделетін объектілер мен олардың семантикалық сипаттамаларының жиынтығы SQL-сұратудың көмегімен икемді берілуі мүмкін. Деректер базасына қосылу параметрлерін ыңғайлы теңшеу үшін деректер базасына қосылымдарды әкімшілендіру диалогы іске асырылған. Пайдаланушымен берілген теңшелімдер XML файлдың стандартты құрылымына ие болатын DBM кеңейтумен файлда сақталады. Кеңістіктік деректерді импорттау үшін диалогтар жиынтығы KML және DXF форматтарымен толықтырылды. Оңтайландырылған және жоғары өнімді ГАЖ-ядро функцияларын пайдаланудың арқасында алмасу форматтарынан импорттау жылдамдығы ұлғайтылды, бұл процессордың өнімділігі бойынша шектеулері бар кіріктірілетін құрылғылар үшін де және қолда бар процессорлық қуатты максималды тиімді іске қосу қажет болатын жоғары өнімді жүйелер үшін де сыни болуы мүмкін.
  Алмасу форматтарынан немесе деректер базаларынан деректер импортынан кейін, бірнеше миллионнан бастап және одан көп объектілерді қамтитын үлкен векторлық карталарды бастапқы ашу – ондаған секундтардан секундтың үлестеріне дейін жеделдетілді. Картаны сұрыптау кезінде сияқты, бейнелеу ізділігінің тізбегінде картаға қосылатын объектілерді позициялау жақсартылды. Бұл картаны редакциялаудың сапасы мен ыңғайлылығын жақсартады, деректер жинағын ашқан кезде объектілер ағашын бастапқы тұрғызуды жеделдетеді.
  Жаңа нұсқада векторлық карталарды берілген координаттар жүйесіне өзгерту 4-6 есеге үдетілді. Осының арқасында процессордың өнімділігі бойынша шектеулері бар ендірілген құрылғыларға да, сондай-ақ бар процессорлық қуаттарды барынша іске қосу қажет болатын жоғары өнімді жүйелерге де қолдау кеңейтілген. Өзгертумен картаны қосқан кезде картаның ішкі директориясында төлқұжат файлының атауы мен ағымдағы күнін қамтитын атауы бар бастапқы картаның көшірмесі жасалады.
  Картадағы нүктелік шартты белгілерді топтастыру үшін қолданылатын кластерлерді бейнелеу жете аяқталды. Кластерді сипаттауға "Кластердегі бірінші белгіні бейнелеу" қасиеті қосылды. Оны кластер белгісінің позициясына орнатқан кезде кластердегі бірінші объекті, одан кейін кластер белгішесі бейнеленетін болады. Кластер белгішесі бұл жағдайда тек объектілер санын немесе шартты белгінің басқа да толықтырушы элементтерін қамтуы мүмкін. Объектінің суретін салған кезде әртүрлі семантикалар, оның ішінде графикалық файлдарға сілтемелер ескерілуі мүмкін, бұл жалпыланған белгіні неғұрлым күрделі және ақпаратты етеді.
  Геопорталдарды қосу графикалық компонентіне Росреестрдің Геопорталынан қабаттарды қолдау қосылған: Кадастрлық округтер, Кадастрлық аудандар, Кадастрлық кварталдар, Жер учаскелері, Аукционға шығарылған жер учаскелері, Қызыл сызықтар, Бірыңғай жылжымайтын кешендер. Геопортал pbf (Protocolbuffer Binary Format) форматында векторлық тайлдық түрде деректер береді. Деректер объектілердің координаттарын, учаскелердің жазбаларын, семантикалық сипаттамаларды қамтиды. Геопорталдарды қосу параметрлері wmslist_ru.xml файлын редакциялау көмегімен әр пайдаланушы үшін икемді теңшелуі мүмкін.
  DIR файлында тізіммен берілген SXF және TXF форматындағы карталардың парақтар жинағын импорттау кезінде бойлық бойынша парақтарды +/-360 градусқа тасымалдау мүмкіндігі қосылды. Бұл жұмыстар ауданының габариттерін -360/+ 360 градусқа дейін кеңейту үшін батыс және/немесе шығыс жарты шарлардағы парақтардың бағандарын қайталауға мүмкіндік береді. Парақтарды қайталағаннан кейін талап етілетін файлды басқа атпен көшірмесін жасау (мысалы, 01-12.sxf атауын 01-12_west.sxf деп атын өзгерту) және аудандағы барлық парақтар бірегей белгіге ие болатындай етіп оның номенклатурасын өзгерту (мысалы, 01-12 атауын 01-12_west деп атын өзгерту) керек. Содан кейін мәтіндік редакторда DIR файлына sxf немесе txf жаңа аты бар жолды қосу және файл атынан кейін табуляцияны басып, тасымалдау бағытын (мысалы, -360 немесе +360) енгізу керек. Координаттар мен парақтың төлқұжатын қайта есептеу DIR файлы бойынша жұмыстар ауданын импорттау кезінде автоматты түрде орындалатын болады.
  Конструктор ГАЖ – бұл өзінің ГАЖ-қосымшаларын әзірлеуге мүмкіндік беретін Qt Designer визуалды бағдарламалау ортасында пайдалануға арналған геоақпараттық компоненттер жинағы. Сандық карталардың ішіндегісін визуалдау топографиялық, шолу-географиялық және әртүрлі арнайы карталар үшін қабылданған шартты белгілерде жасалады. Геоақпараттық жүйеде шартты белгілердің стандартты және пайдаланушылық жүйелерінде әртүрлі графикалық құрылғылардағы кеңістіктік деректердің есептеулер орындау, бейнеленуін қамтамасыз ету үшін кең мүмкіндіктері бар. Негізгі функциялары көп ағынды режимде орындалуы мүмкін. Шектеулі ресурстарда (жүздеген мегабайт) деректердің үлкен көлемін (ондаған гигабайт) өңдеу үшін пайдаланылатын жедел жадты автоматты түрде оңтайландыруға қолдау көрсетіледі.
  Инструментарий операциялық жүйелердің (Astra Linux SE, ALT Linux, Эльбрус, Ubuntu, CentOS, QNX) және архитектуралардың (Intel, Эльбрус, PowerPC, SPARC, ARM) кең ауқымында жұмыс істеу үшін бейімделген. Инструментарий құрамына ГАЖ-қосымшаларды визуалды жобалау компоненттері және мультиплатформалы көп ағынды ГАЖ-өзегі кітапханалары кіреді. Конструктор ГАЖ бағдарламашыға өзі үшін ыңғайлы операциялық жүйеде әзірлемені жүргізуге мүмкіндік беретін MAPAPI кросс-платформалық интерфейсін ұсынады. Әзірлеуші бағдарламаның бастапқы кодында минималды өзгертулермен қарапайым жинақтау арқылы операциялық жүйелер жинағына арналған ГАЖ-қосымшаларды шығара алады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 25.08.2021 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының жиынтығы Латвия Республикасының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-да Латвия Республикасы аумағына SXF форматында 1: 1 000 000 масштабындағы сандық географиялық шолу картасы дайындалды. Картаны дайындау көзі болып www.gis-lab.info сайтындағы ақпарат бойынша алынған Vmap0 деректері қызмет етті. Карта қалалар үшін тұрғындар саны және орыс тіліндегі елді мекендердің атаулары туралы мәліметтерді қамтиды. Қосымша материалдар ретінде 1: 5 000 000 масштабындағы Әлем Карта және OpenStreetMap деректері пайдаланылады.

  Карта 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының сыныптауышына келтірілді (1mogk13g.rsc). Оны жерді жалпы бағалау және табиғи жағдайларды зерделеу, оқу процесін қамтамасыз ету үшін, кішігірім масштабтағы географиялық шолу карталарын, тақырыптық және арнайы карталарды жасау және басқа да міндеттерді шешу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Карта еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  SXF форматындағы 1: 1 000 000 масштабтағы сандық географиялық шолу картасын "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 24.08.2021 Нүктелер бойынша векторлық картаны өзгерту бойынша оқыту материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары векторлық картаны өзгерту бойынша бейнесабақ дайындады. "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары картаны өзгерту процедурасын өз бетінше орындай алады.
  Оқу материалында құралы "Нүктелер бойынша векторлық картаны өзгерту" құралымен жұмыс істеу көрсетілген. Режим нүктелер жиынтығы бойынша шығыс координаттар жүйесіне векторлық картаны өзгерту үшін арналған. Бұл құралда растрлық картаның максималды өлшеу дәлдігін алу үшін бір-екі нүктелер бойынша байланыстырумен салыстырғанда координаттарды түрлендірудің неғұрлым күрделі әдістері іске асырылған. Нүктелер координаттары координаттар каталогтарынан өлшенеді немесе жүктеледі. Тапсырмада өзгертудің төрт сызықтық және үш сызықтық емес типтері іске асырылған. Сызықтық өзгерту кезінде, сызықтық емеске қарағанда, координаттардың сызықтық емес бұрмалануы орын алмайды, яғни түзу сызық түзу болып қалады. Белгісіз коэффициенттер қалыпты теңдеулер жүйесін шешуден анықталады. Егер нүктелер саны қажетті минимумнан көп болса, теңдеулер жүйесі ең аз квадраттар әдісімен шешіледі. Бұл жағдайда әрбір нүкте үшін қалдық айырмашылықтар есептеледі, олар бойынша бастапқы растрдың дәлдігін бағалауға болады. Өзгерту параметрлерін анықтау үшін пайдаланушы: өзгертілетін картаны таңдау, шығыс картасының атын көрсету, өзгертудің қажетті типін таңдау, бастапқы және шығыс координаттар жүйесіндегі тіреу нүктелерінің координаттар каталогын (сондай-ақ картада белгілей отырып, тіреу нүктелерін беруге болады) көрсету керек. Қажет болған жағдайда қосымша параметрлерді орнатуға болады: әр түрлі терезелерде карталарды синхрондау, шығу кезінде каталогтарды автоматты түрде сақтау, бұрмалауларды жою үшін виртуалды нүктелерді қосу, полиномды теңшеу, картада нүктелер көрінісін теңшеу. Параметрлерді есептеуден кейін "Өзгерту" батырмасын басып, операцияны бірден орындауға немесе сызықтық емес бұрмалауларды талдау үшін "Матрицаларды салу" батырмасын басқан кезде бұрмалаулар матрицасын салуға болады.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 23.08.2021 "Панорама" ГАЖ 14-те ЖҚЗ деректері мен бейне деректердің негізінде жердің сандық карталарын құру және рәсімдеу үшін құралдар толықтырылды
  "Панорама" КБ-да 14.0.1-нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада фотосуреттер мен бейне деректерін, "нүктелер бұлты" типті деректерді өңдеу, сандық картографиялау, теңіз карталарын бейнелеу, есеп берулерді дайындау үшін карталар және басқалар жаңартылды.

  "Геолокациямен фото және бейне материалдарды көрсету" тапсырмасында "Бейне трек бойынша қарап шығу" тапсырмасы жете аяқталды. Файлдан файлға автоматты түрде ауысуымен таңдалған буманың бейне файлдарын дәйекті түрде бейнелеу алгоритмі жете аяқталды. Бағдарлама бейне файлдардың метадеректері бойынша тректер жиынтығын салуды орындайды. Тректер камераның үш өлшемді GPS-координаттарын және бейне файлдардың негізгі кадрларын жазу уақытын қамтитын төрт өлшемді метрикасы бар сызықтық объектілер түрінде қалыптастырылады. Бағдарламаның жаңа іске асырылуында бейне деректерді жаңғыртудың бірқалыптығы арттырылған. Картада камераның қалпын синхрондау жақсартылды. Ағымдағы бейне файлдың атауын, түсіру күні мен уақытын қамтитын ақпараттық жол қосылды. Бұл құрал бейне файлдардың жиынтығымен қамтамасыз етілген уақыттың әрбір сәтінде объектінің қалпын жылдам орнатуға мүмкіндік береді.

  "Есеп берулер конструкторы" тапсырмасы жете аяқталды. Аңыздар мен экспликациялар карталары шартты координаттар жүйесінде құрылады, бұл басқа проекцияда құрылған картаға қосу кезінде бұрмалауды жоққа шығарады. Аңыздар мен экспликациялар бар кестелер рәсімделетін картаның солтүстік-шығыс бұрышына координаттық байланыстырумен құрылады, бұл карталарды қосымша позициялаусыз қосуды қамтамасыз етеді. "Аңызды қалыптастыру" режимінде "Блоктарға бөлу", "Блокты бөлу", "Блоктарды біріктіру" функциялары қосылады.
  Блоктағы объектілердың шартты белгілері бар жолдар санын өзгертуге болады. Картадағы блок семантика бойынша объектілерді топтастыру түрінде құрылады, бұл алдағы уақытта жалпы қозғалысты, жоюды және басқа да топтық операцияларды орындауға мүмкіндік береді.

  "Карта редакторы" тапсырмасында "Координаттық белгі" объектілерді құру режимі жете аяқталды. Меңзердің жанында картаға түсірілетін қолтаңбалардың теңшелімдерін динамикалық өзгерту мүмкіндігі қосылды. Қаріптің "Параметрлерді орнату" мәзірінің тармағына тінтуірдің оң жақ батырмасын басу бойынша қаріпті редакциялау диалогы шақырылады, онда қаріптің түсін, биіктігін, атын және басқа да қасиеттерін өзгертуге болады. Қаріптің жаңа мәндері "Координаттың белгі" объектісінің семантикасында сақталып қалады. Пернетақтадан енгізілген координаттар бойынша объектіні құру режимінде нүктенің берілген бастапқы координаттары, азимут және келесі нүктеге дейінгі қашықтық бойынша метрика нүктесінің координаттарын есептеуді қолдау қосылды. "Тізімдерді кесу" режимінде басқа тізіммен берілген объектілерден бір тізіммен берілген объектілерді кесу алгоритмі жете аяқталды. Деректердің үлкен көлемдерін (мыңдаған ішкі контуралары бар жүздеген мың өңделетін объектілер) өңдеу кезінде операцияны орындау уақыты бірнеше сағаттан минуттарға дейін қысқарды. Режим, мысалы, су қоймаларындағы аралдарды, өсімдіктердегі далашықтарды кесу үшін және басқа да объектілер үшін қолданылуы мүмкін. Өңделетін объектілер өзі-өзімен қиылысуларының бар болуына тексеріледі және автоматты түрде түзетіледі. Кесілетін объектілердің контурлары өңделетін объектілермен автоматты түрде келісіледі, бұл қолмен жасалатын жұмыстардың көлемін айтарлықтай азайтады.

  "Файл" мәзіріне топографиялық карталардың берілген габариттері немесе парақтарының номенклатурасы бойынша жұмыстардың ауданын қалыптастыру үшін координаттар бойынша жұмыстардың ауданын құруға арналған тапсырма қосылды. Тапсырма "Файл/Құру/Координаттар бойынша жұмыстар ауданы" бас мәзірдің тармағының көмегімен шақырылады.

  Объектілердің семантикасы бойынша қолтаңбаларды салу тапсырмасына RSC сыныптауышында берілмеген еркін графикалық қолтаңбаларды түсіру мүмкіндігі қосылды. Қолтаңбаның түсін, қаріпін, биіктігін, қалыңдығын және басқа параметрлерін таңдау "Графика" батырмасы бойынша шақырылатын диалогта орындалады. Графикалық қолтаңбаның қол қойылатын объектіге қатысты орналасуы, семантикалық сипаттамаларды толтыру және бейнелеу картаның сыныптауышынан қолтаңба үшін бірдей алгоритм бойынша жүзеге асырылады. "Қолтаңбалар метрикасын бақылау" тапсырмасында таңдалған картада немесе редакциялау үшін қол жетімді болатын барлық карталарда қолтаңбаларды өңдеу мүмкіндігі қосылды.

  "Карта паспорты" тапсырмасы жете аяқталды. "Парақтың метадеректері" бетінде көршілес парақтармен картаның парағының жақтарын жинақтауды орындау туралы мәліметтер қосылды. Картаның көршілес парақтарын жинақтау контурлары парақтардың жақтауының сыртына шығып кететін көршілес парақтардың аудандық және сызықтық объектілерді үйлестіру болып табылады. Көршілес парақтардың объектілері жақтауға шығатын нүктелердің сәйкестігі және семантикалық сипаттамалар қайшылықтарының болмаған жағдайда келісілген болып саналады. Әдепкі қалпы бойынша парақтың жақтарын жинақтаулар "орнатылмаған" мағынасына ие болады. Картаның паспортында тиісінше жағы үшін екі көршілес парақтарды үйлестіру кезінде "орындалған" мағынасы орнатылады. Номенклатуралық парақтарға бөлусіз еркін аумағы бар карталар үшін "Талап етілмейді" мағынасы енгізіледі. "Метадеректер" бетінде ".meta.xml" файлында сақталатын метадеректердің тізімі кеңейтілген. Деректер жинағын пайдалануды шектеулер туралы ақпараттың жазбасы қосылды: деректерді тарату мен пайдаланудың шектеуін қамтитын деректер жинағы құрылған шарт (келісім-шарт) туралы мәліметтер. Жете аяқтаулар кеңістіктік деректердің федералдық және аймақтық қорларын жүргізуді және метадеректерді сипаттау толықтығын қамтамасыз ету мақсатында орындалған.

  S57/S52 теңіз карталары стандарттарын бейнелеу жете аяқталды. Сыныпталатын мәндер тізіміне (Attribute type: L - CATAIR, CATACH, ... TECSOU) ие болатын атрибуттар үшін s57navy.rsc сыныптауышында "Қайталауға рұқсат беріледі" қасиеті орнатылған. Деректерді экспорттау мен импорттау кезінде атрибуттар мәндерінің (1,7,,30) тізімдері жазылады және оқылады. Мәндердің тізімдерін бейнелеу үшін қиыстырылған қолтаңбаға 'r' (#113.r) жаңа басқарушы символ қосылған, ол атрибуттар мәндерінің тізімінен, оларды бос орнымен бөліп, қалыптастыруға мүмкіндік береді. Қауіпсіздік контурларын есепке алумен және кебетін беттерде тереңдіктерді есепке алумен тереңдіктердің белгілерін бейнелеу дәлденген.

  MTD форматының деректер жинақтарында "нүктелер бұлты" типті деректерді сақтау алгоритмдері жете аяқталды. Өңделетін аумақтың ауданын және берілген сақтау дәлдігін есепке алумен деректерді жинақтау бірнеше ондаған Гигабайттан Терабайтқа дейін өлшемге болуы мүмкін құрылатын MTD файлдарының өлшемін 4 есеге дейін азайтуға мүмкіндік береді. Жаңа алгоритмдер үлкен аумақтағы жерді сипаттау дәлдігін арттыруға және жердің үш өлшемді модельдерін салуды тездетуге мүмкіндік береді.

  "Электронной карта деректерінің тізімі" тапсырмасы жете аяқталды. Мәнмәтіндік мәзірдегі "Матрицалар" бетбелгісінде "Dx/dy метрлеріндегі матрицаларды байланыстыруды өзгерту" жаңа режимін шақырту қосылды. Режим биіктіктер матрицаларын, құжаттың қабаттары мен сапаларын метрмен берілген шамаға байланыстыруды өзгерту үшін арналған. Өңделетін матрицалар редакциялауға қол жетімді болуы керек. Байланыстыруды өзгерту құжаттың бір және барлық матрицалары үшін жүзеге асырылады.

  "Параметрлер" мәзіріне карта терезесінде орындалған әрекеттің нәтижесі туралы ақпараттандыратын қалқымалы хабарламаны қосу немесе сөндіру үшін "Бейнелеу/Ақпараттық терезе" тармағы қосылған.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 22.08.2021 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының жиынтығы Эстония мемлекетінің картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-да Эстония аумағына SXF форматында 1: 1 000 000 масштабындағы сандық географиялық шолу картасы дайындалды. Картаны дайындау көзі болып www.gis-lab.info сайтындағы ақпарат бойынша алынған Vmap0 деректері қызмет етті. Карта қалалар үшін тұрғындар саны және орыс тіліндегі елді мекендердің атаулары туралы мәліметтерді қамтиды. Қосымша материалдар ретінде 1: 5 000 000 масштабындағы Әлем Карта және OpenStreetMap деректері пайдаланылады.

  Карта 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының сыныптауышына келтірілді (1mogk13g.rsc). Оны жерді жалпы бағалау және табиғи жағдайларды зерделеу, оқу процесін қамтамасыз ету үшін, кішігірім масштабтағы географиялық шолу карталарын, тақырыптық және арнайы карталарды жасау және басқа да міндеттерді шешу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Карта еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  SXF форматындағы 1: 1 000 000 масштабтағы сандық географиялық шолу картасын "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 20.08.2021 "3D талдау кешенінде" кеңістіктік деректерді импорттау мен экспортау құралдары жетілдірілді
  "Панорама" КБ-да "Панорама" ГАЖ 14 үшін 6.1.0 нұсқалы "3D талдау кешені" әзірленді. Кешен беттердің модельдерін құру және салынған модельдерді пайдаланумен кеңістіктік талдау міндеттерін шешу үшін арналған. Жаңа нұсқада кеңістіктік деректерді үш өлшемді модельдеу, импорттау мен экспорттау құралдары жаңартылды.
  "LAS-тан нүктелер бұлтын импорттау" міндеті жете аяқталды. Міндет LIDAR (light detection and ranging) лазерлік локаторларының көмегімен алынған LAS файлдарынан MTD-модельдерін жүктеуді орындайды. LAS-файлдардың деректері жер немесе теңіз бетін, атмосфераны зондтау нәтижелерін қамтуы мүмкін. MTD-модель тайлдап сұрыпталған нүктелі өлшеулерді қамтиды, бұл есептеу мен талдау міндеттерін шешу үшін деректерге жылдам қол жетімділікті қамтамасыз етеді. MTD-моделін блоктап толтырудың жаңа тәсілі көлемі 8 Гбайттан астам LAS-файлдарды жүктеу уақытын 3-5 есе азайтады. Көлемі 14.4 Гбайт болатын 555 миллион нүктелер санымен LAS бақылау файлын жүктеу 16 минут ішінде орындалды.
  Биіктіктер матрицаларын – TXT, TIFF, KMZ – экспорттау үшін деректердің қолдаулы форматтарының тізімі кеңейтілді. KMZ қалыптастырылатын мұрағаты КМL (Keyhole Markup Language) жобасының файлын және сақталатын аумаққа тайлдар пирамидасының жинағын қамтиды. КМL файлы матрицалық деректердің параметрлерін: матрицаларды байланыстыру атаулары мен координаттарын, сондай-ақ оларды бейнелеу басымдықтарын сипаттауды қамтиды.
  Жердің үш өлшемді картасын құру міндеті жете аяқталды. DB3D форматына модельді сақтау мүмкіндігі жете аяқталды. DB3D форматы SQLite форматында метадеректердің кестелерімен бірге жинақталған үш өлшемді тайлдар пирамидаларын сақтау мен бейнелеу үшін арналған. Ол сұратылатын масштабқа және аумаққа сәйкес кеңістіктік ақпаратты жылдам тайлдық беруді қамтамасыз етеді. Көлемдік тайлдар матрицасы GoogleCrs84Quad типке ие болады. Деректерді масштабтық тәптіштеу деңгейі және жабын ауданы шектелмеген. Беттердің текстуралары JPEG және PNG форматтарында сақталады. Деректер базасына бедердің моделін сақтау үстел үстілік пен Web-қосымшаларда жердің үш өлшемді моделін бейнелеуді жылдамдатады, бастапқы картографиялық деректерсіз модельмен кейінгі жұмыс істеу үшін мүмкіндік береді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 19.08.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Ямало-Ненец автономиялық округінің картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Ямало-Ненец автономиялық округінің картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 18.08.2021 GIS Toolkit 14 кеңістіктік деректердің іздеу және талдамалық операцияларының өнімділігін арттырады
  "Панорама" КБ-да C++ Builder, Delphi Embarcadero ортасында ГАЖ-қосымшаларды құру үшін 14-нұсқалы GIS ToolKit инструментарийі әзірленді. Жаңа нұсқада жаңартылған ГАЖ-ядросының функцияларын пайдалану есебінен геодеректердің іздеу және талдамалық операцияларын орындау жылдамдығы арттырылды.
  Алмасу форматтарынан немесе деректер базаларынан деректер импортынан кейін, бірнеше миллионнан бастап және одан көп объектілерді қамтитын үлкен векторлық карталарды бастапқы ашу – ондаған секундтардан секундтың үлестеріне дейін жеделдетілді. Картаны сұрыптау кезінде сияқты, бейнелеу бірізділігінің тізбегінде картаға қосылатын объектілерді позициялау жақсартылды. Бұл картаны редакциялаудың сапасы мен ыңғайлылығын жақсартады, деректер жинағын ашқан кезде объектілер дарағын бастапқы тұрғызуды жеделдетеді.
  Бағдарламада жақтаушамен шектелген растрлық деректерді бейнелеу оңтайландырылған. Мұндай растрлардың кескіні еркін күрделілікті жақтауша контуры бойынша кесіледі. Жақтауша еркін жабық контур бойынша немесе таңдалған объекті бойынша орнатылуы мүмкін. Жақтауша мыңдаған нүктелерді және мыңдаған контурларды қамти алады, сонымен қатар растрдан ауданы бойынша бірнеше есе асып кете алады. Жақтауша нүктелерінің көп саны растрды бейнелеу жылдамдығын азайтады. Растрларды бейнелеуді жеделдету үшін жазу кезінде растрдың жақтаушасын оңтайландыру қосылған – жақтаушаның барлық контуралары әрбір растрдың габариттері бойынша кесіледі. Аймақтың жақтаушасын жабынның әр растрына орнатқан кезде оңтайландырылған жақтауша жазылады. Растарларды және бұрын жасалған биіктіктер матрицаларын ашқан кезде жақтаушаны оңтайландыру автоматты түрде орындалады (файлға жақтаушаны оңтайландыруды орындау нышаны енгізіледі). Мұндай амал жаңа растрлық деректерді де, бұрын жасалғандарды да бейнелеуді жеделдетуге мүмкіндік береді.
  Картадағы нүктелік шартты белгілерді топтастыру үшін қолданылатын кластерлерді бейнелеу жетілдірілді. Кластерді сипаттауға "Кластердегі бірінші белгіні бейнелеу" қасиеті қосылды. Оны кластер белгісінің позициясына орнатқан кезде кластердегі бірінші объекті, одан кейін кластер белгішесі бейнеленетін болады. Кластер белгішесі бұл жағдайда тек объектілер санын немесе шартты белгінің басқа да толықтырушы элементтерін қамтуы мүмкін. Объектінің суретін салған кезде әртүрлі семантикалар, оның ішінде графикалық файлдарға сілтемелер ескерілуі мүмкін, бұл жалпыланған белгіні неғұрлым күрделі және ақпаратты етеді.
  Сервер ГАЖ-да орналасқан карталарға сілтеме-файлдарды қолдау қосылды. Мысалы, кез келген кеңейтумен (".sitx", ".mpt" немесе басқамен) мәтіндік файл UTF-8: REF HOST#gisserver.ru#2047#ALIAS#kaliningrad.mptz кодтауында жолды қамтуы мүмкін. Бұл файлды ашқан кезде сервердегі деректерге автоматты ауысу орындалатын болады.
  GIS Toolkit инструментарийі кеңістіктік деректерге тікелей қол жеткізу үшін визуалды компоненттер жиынтығынан (бастапқы мәтіндерде жеткізіледі) және ГАЖ-ядросының AПИ функцияларынан тұрады. Инструментарий кеңістіктік деректерді өңдеу және визуалдау талап етілетін клиент-серверлік пен үстел үстілік 32 және 64-разрядты қосымшаларды әзірлеу үшін арналған. Кеңістіктік деректер жұмыс орнында да (деректерге тікелей қолжетімділік), жергілікті желіде де немесе Интернет желісінде де (Сервер ГАЖ-ға қолжетімділік компоненттері немесе халықаралық хаттамалар бойынша деректермен алмасу пайдаланылады) орналасуы мүмкін.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 16.08.2021 14-нұсқалы "Панорама-Редакторда" сандық картографиялаудың жаңа құралдары іске асырылды
  "Панорама" КБ-да 14-нұсқалы "Панорама-Редактор" бағдарламасы әзірленді. Жаңа нұсқада арнайы карталарды құру мен жаңарту, ЖҚЗ деректерін бейнелеу, кеңістіктік деректерді импорттау мен экспорттау, есеп берулерді тұрғызу және басқа құралдар жаңартылды.
  "Карта редакторы" тапсырмасында "Биіктікті редакциялау" панелінде "Координаттардың 4-ші өлшемін жою" режимі қосылды. Режим таңдалған объекті үшін немесе белгіленген объектілер үшін 4-ші өлшеуде (М) қалқымалы нүктесі бар санды немесе бүтін санды мәндердің (F) жұбын қамтитын 4-өлшемді координаттарды 3-өлшемді координаттарға түрлендіруге мүмкіндік береді. "Метрикадағы биіктікті жою" режимі 4-өлшемді немесе 3-өлшемді координаттарды 2-өлшемділерге түрлендіреді. "Объектіні құру" панелінде Қолтаңба типті объектіні картаға түсіру режимі жете аяқталды. Қолтаңбаны объектіге дәл байланыстыру үшін меңзерді нүктенің төңірегіне бағыттау кезінде объектінің нүктесін қармау механизмі пайдаланылады. Қармау режимі "Объекті торабын қармау" қалқымалы мәзірді таңдаған кезде немесе "K" перне тіркесімін басқан кезде іске қосылады. Қолтаңба метрикасы объектінің таңдалған нүктесінің дәл координаттарын қамтитын болады.
  "Объектілер тізімдері" тапсырмасы жете аяқталды, ол көптеген объектілерге операциялардың орындалуын қамтамасыз етеді: бөлу, біріктіру, қиылысу, әртүрлі қиылысу типтерімен қиылысатын объектілерді іздеу, қашықтық бойынша іздеу, аймақтарды салу және басқалар. Эталонды тізімдегі объектілердің редакцияланатын тізімінің объектілерінен кесіп алу үшін "Тізімдер бойынша объектілерді кесіп алу" режимі қосылды. Контурлары эталонды тізім редакцияланатын тізімнің объектелерін редакциялау үшін пайдаланылатын алаңдық объектілерді қамтуы керек. Эталонды тізімдегі объектілер, редакцияланатын объектісі бар қиылысу нүктелерінің эталонды объектісіне кіріктіру жасалатын жағдайларды қоспағанда, редакцияланбайды.
  "Сыныптауыш редакторында" символдық семантиканың қасиеттерінде жол мәніндегі рұқсат етілген таңбаларды немесе арнайы тағайындалған жол үлгісін, мысалы, GUID-ті, кадастрлық нөмірді және басқаларын анықтайтын жол шаблонын енгізуге болады. Мәннің шаблоны бар жолдар үшін Объектіні таңдау диалогына мәндерді енгізу кезінде оның шаблонға сәйкестігі тексеріледі.
  "Абсолютті биіктіктерді бақылау" тапсырмасы жете аяқталды. "Негізгі және қосымша горизонтальдарды өткізуді бақылау» режимі екі бөлек режимге бөлінген – "Негізгілерді өткізуді бақылау" және "Қосымшаларды өткізуді бақылау". Ауданға байланысты қосымша горизонтальдар картада әрқашан бола бермейді. Бұл жағдайда қосымша горизонтальдарды өткізудің бақылауын өшіру бағдарламаның беретін хабарламалар санын азайтуға мүмкіндік береді, бұл бақылау нәтижелерін талдауды жеңілдетеді. Векторлық картаның сапасын бақылау тапсырмасында, егер Сыныптауыш редакторында берілген болса, символдық семантикалар мәндерінің шаблонға тексеруі қосылған. Метриканың қос нүктелерін бақылауда "Топологияны есепке алусыз" опциясы қосылған. "Топологияны есепке алусыз" опциясы қосылған кезде екі нүктенің болуы тек бақыланатын объектінің метрикасы бойынша орындалады.
  "Файл" мәзірінен "Фотосуреттерді қосу" тапсырмасы жете аяқталды. Картада фотосуреттер белгішелер (кішірейтілген кескіндер) түрінде бейнеленеді. Карта ұлғайған кезде фотосурет ұлғайып, фотосуретті толығырақ көруге мүмкіндік береді. Картада фотосуреттерді топтастыру үшін масштабтау кезінде автоматты кластерлеу алгоритмі қолданылды. Фотосуреттері бар тығыз орналасқан объектілер осы ұяшықтағы фотосуреттер санын көрсету арқылы кластердегі бірінші объектіге ауыстырылады. Фотосуреттерді жүктеу үшін фотосуреттер бар буманы таңдау керек. Таңдау аяқталғаннан кейін ашық құжатқа фотосуреттер түрінде нүктелік объектілерді қамтитын қызметтік карта қосылатын болады. Бұл объектілерге фотосуреттер файлдарына сілтеме жазылатын болады. Қызметтік карта құжат бумасында сақталады және құжаттар карталарының тізіміне енгізіледі. Құжатты қайта ашқан кезде фотосуреттері бар карта автоматты түрде ашылады. Қажет болған жағдайда, барлық ашық деректердің тізімі MPT немесе MPTZ жобасына сақталуы мүмкін.
  Картадағы нүктелік шартты белгілерді топтастыру үшін қолданылатын кластерлерді бейнелеу жете аяқталды. Кластерді сипаттауға "Кластердегі бірінші белгіні бейнелеу" қасиеті қосылды. Оны кластер белгісінің позициясына орнатқан кезде кластердегі бірінші объекті, одан кейін кластер белгішесі бейнеленетін болады. Кластер белгішесі бұл жағдайда тек объектілер санын немесе шартты белгінің басқа да толықтырушы элементтерін қамтуы мүмкін. Объектінің суретін салған кезде әртүрлі семантикалар, оның ішінде графикалық файлдарға сілтемелер ескерілуі мүмкін, бұл жалпыланған белгіні неғұрлым күрделі және ақпаратты етеді.
  Жақтаушамен шектелген растрлық деректерді бейнелеу жете аяқталды. Мұндай растрлардың кескіні еркін күрделілікті жақтауша контуры бойынша кесіледі. Жақтауша еркін жабық контур бойынша немесе таңдалған объекті бойынша орнатылуы мүмкін. Жақтауша мыңдаған нүктелерді және мыңдаған контурларды қамти алады, сонымен қатар растрдан ауданы бойынша бірнеше есе асып кете алады. Жақтауша нүктелерінің көп саны растрды бейнелеу жылдамдығын азайтады. Растрларды бейнелеуді жеделдету үшін жазу кезінде растрдың жақтаушасын оңтайландыру қосылған – жақтаушаның барлық контуралары әрбір растрдың габариттері бойынша кесіледі. Растарларды және бұрын жасалған биіктіктер матрицаларын ашқан кезде жақтаушаны оңтайландыру автоматты түрде орындалады (файлға жақтаушаны оңтайландыруды орындау нышаны енгізіледі). Мұндай амал жаңа растрлық деректерді де, бұрын жасалғандарды да бейнелеуді жеделдетуге мүмкіндік береді.
  "Есеп берулер конструкторы" тапсырмасында еркін өлшемді жобаны жасау мүмкіндігі қосылды. Картаның жаңа ойындысын түсірген кезде оны жұмыс аумағының жақтауы бойынша дәл түсіру, яғни құжаттың жалпы фонын құру мүмкіндігі пайда болды. Құжаттағы объектілерді бейнелеу ретін басқару құралдары ("Бәрінен жоғары", "Бәрінен төмен") қосылды. Құжатқа бір немесе бірнеше алдын ала дайындалған мөртаңба шаблондарын (бұрыштық мөртаңбалар, колонтитулдар және басқалар) кіріктірілетін шаблондардың кескінін алдын ала қарап шығу мүмкіндігімен "Мөртаңбаны қосу" жаңа режимі қосылды. Жаңа режимдер графикалық құжаттардың тез және сапалы құруы мен безендіруін қамтамасыз ететін тапсырмалар құралдарын толықтырады.
  "Векторлық картаны графикалық форматтар файлдарына сақтау" тапсырмасында ашық құжатты KMZ форматына экспорттау қосылды. Қалыптастырылатын KMZ архиві KML жобасының файлын және сақталатын аумаққа растрлық тайлдар пирамидасының жинағын қамтиды. KML файлында растрлық деректердің параметрлерін – растрларды байланыстырудың атаулары мен координаттарын, сондай-ақ оларды бейнелеу басымдылығын сипаттауды қамтиды. KMZ форматынан басқа, тапсырма кескіндерді BMP, TIFF, JPEG, PNG және RSW форматтарына сақтай алады. Векторлық карталарды, суреттер мен матрицаларды, сондай-ақ сыртқы интернет-ресурстардан (WMS және WFS-сервистерден) және деректер базаларынан геокеңістіктік деректерді қоса алғанда, кез келген түрдегі және құрамдағы электронды карта құжатының үзіндісі сақталуы мүмкін. Тапсырмада таңдалған аймақ бойынша, беттің форматы бойынша және белгіленген объектілердің габариттері бойынша, мысалы, номенклатуралық парақтардың жақтаушаларының габариттері бойынша картаның кескінін сақтау мүмкіндігі іске асырылған.
  "Биіктіктер матрицасының экспорты" тапсырмасында сақталатын файлдардың форматтар тізімі кеңейтілді. TXT және TIFF файлдарымен бірқатар бедердің сандық матрицасын KMZ файлына сақтау мүмкіндігі қосылды. Қалыптастырылатын KMZ файлы KML жобасы және тайлдар жиынтығы – бедердің биіктігі туралы деректері бар бір арналы GeoTIFF файлдары бар архив болып саналады. KML файлында деректердің сипаттамасын: файлдардың атауларын және тайлдарды байланыстыру координаттарын, сондай-ақ оларды бейнелеу басымдылығын қамтиды. Тапсырма "Файл – ... экспорттау – Биіктіктер матрицасы (TXT, TIFF, KMZ)" бас мәзірінің тармағының көмегімен шақыртылады.
  Алмасу форматтарынан немесе деректер базаларынан деректер импортынан кейін, бірнеше миллионнан бастап және одан көп объектілерді қамтитын үлкен векторлық карталарды бастапқы ашу – ондаған секундтардан секундтың үлестеріне дейін жеделдетілді. Картаны сұрыптау кезінде сияқты, бейнелеу ізділігінің тізбегінде картаға қосылатын объектілерді позициялау жақсартылды. Бұл картаны редакциялаудың сапасы мен ыңғайлылығын жақсартады, деректер жинағын ашқан кезде объектілер ағашын бастапқы тұрғызуды жеделдетеді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 13.08.2021 Кадастрлық есепке машина-орынды қою бойынша үйретуші бейнематериал дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары кадастрлық есепке машина-орынды қою бойынша 4-релиз 06-нұсқалы техникалық жоспардың XML құжаты мен қағаз нұсқада есеп беруін қалыптастыру бойынша бейнесабақ дайындады. "Кадастрлық инженердің АЖО", "Панорама" ГАЖ немесе "Панорама-редактор" пайдаланушылары техникалық жоспардың XML құжаттары мен қағаз нұсқада есеп берулерін геодезиялық есептеулер кешені көмегімен қалыптастыра алады.
  Оқу материалында РФ Экономикалық даму министрлігінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 953 бұйрығына сәйкес деректерді дайындау, міндетті сипаттамаларды толтыру және 06-нұсқалы техникалық жоспардың XML файлы мен қағаз нұсқалы есеп беруін қалыптастыру ерекшеліктері көрсетілген. Осы бұйрықтың негізінде "Панорама" КБ бағдарламалық өнімдерінде survey.v5.rscz шартты белгілеулердің сыныптауышы әзірленді. Сыныптауышта кадастрлық карталар мен басқа да кадастрлық құжаттардағы қабаттардың, семантикалық сипаттамалардың және кадастрлық мәліметтерді бейнелеуге арналған объектілердің жалпы тізімі іске асырылған.
  Техникалық жоспары кадастрлық картада объектілерді таңдау нұсқасына байланысты бір немесе бірнеше жылжымайтын мүлік объектілері үшін қалыптастырылуы мүмкін. "XML-құжатты қалыптастыру" және "Мәтіндік есеп беруді қалыптастыру" процедуралары "Техникалық жоспары" диалогында орындалады. Диалогтың ішіндегісін бастапқы инициализациялау және жылжымайтын мүлік объектісінің типін орнату таңдалған қалыптастыру режимін есепке алумен сандық кадастрлық картадан алынған мәліметтермен орындалады.
  "Техникалық жоспар" диалогында деректерді енгізу мен редакциялауға арналған элементтер техникалық жоспардың бөлімдері мен деректемелеріне сәйкес топтар бойынша реттеледі, және экрандық беттер (бетбелгілер) бойынша құрастырылған:
  - Жалпы мәліметтер;
  - Бастапқы деректер;
  - Объектіні сипаттау;
  - Объектінің бөліктері;
  - Графикалық бөлім;
  - Параметрлер.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 12.08.2021 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының жиынтығы Албания Респуликасының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-да Албания аумағына SXF форматында 1: 1 000 000 масштабындағы сандық географиялық шолу картасы дайындалды. Картаны дайындау үшін қайнар көзі болып www.gis-lab.info сайтындағы ақпарат бойынша алынған Vmap0 деректері қызмет етті. Карта қалалар үшін тұрғындар саны және орыс тіліндегі елді мекендердің атаулары туралы мәліметтерді қамтиды. Қосымша материалдар ретінде 1: 5 000 000 масштабындағы Әлем Карта және OpenStreetMap деректері пайдаланылады.

  Карта 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының сыныптауышына келтірілді (1mogk13g.rsc). Ол жерді жалпы бағалау және табиғи жағдайларды зерделеу, оқу процесін қамтамасыз ету үшін, кішігірім масштабтағы географиялық шолу карталарын, тақырыптық және арнайы карталарды жасау және басқа да міндеттерді шешу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Карта еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  SXF форматындағы 1: 1 000 000 масштабтағы сандық географиялық шолу картасы "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 11.08.2021 Агрономның АЖО егістіктің контурларын дешифрлеуге арналған жасанды интеллектті пайдаланады
  "Панорама" КБ-да 14-нұсқалы "Агрономның АЖО" әзірленген. Жаңа нұсқаға GeoAlert.io сервисінің көмегімен жер алқаптарының карталарын автоматтандырылған құру мүмкіндігі қосылды.
  Сервис нейрондық желінің көмегімен жер учаскелерін дешифрлеуді және ауылшаруашылық алқаптардың контурларының шекараларын анықтауды орындайды. Ақпаратты өңдеу картада көрсетілген көпбұрышпен шектелген жергілікті аумақта орындалады. GeoJSON форматында егістіктің жұмыстық учаскелерінің векторлық моделін салу орташа (10 м/пкс) және жоғары (1.2 м/пкс) ажыратымдылықты автоматты түрде таңдалған деректердің негізінде орындалады. Ауылшаруашылық алқаптардың алынған карталары картограф-мамандардың қол жұмысымен салыстырылатын дәлдікке ие болады, бірақ әлдеқайда аз уақыт ішінде жасалады.
  Ауылшаруашылық алқаптардың цифрлық моделінің негізінде бағдарламамен орындалатын барлық агротехникалық есептеулер жүргізіледі: өрістердің төлқұжаттарын жүргізу, тақырыптық картограммаларды салу, вегетациялық индекстерді, әртектілік пен азоттағы қажеттілік карталарын алу, тыңайтқыштар дозаларын енгізу және басқалар.
  "Агрономның АЖО" "Панорама" КБ-ның аграрлық ГАЖ қатарына кіреді, ол сондай-ақ "Панорама АГРО", Panorama AGRO Service және GISWebServerAGRO қамтиды. Бұл өнімдерді бір-бірімен өзара құрамдастыру, сондай-ақ олардың "Панорама" ГАЖ-бен және Сервер ГАЖ-бен үйлесуі қойылған міндеттерге байланысты кез келген күрделіліктегі корпоративтік пен аймақтық ауылшаруашылық геоақпараттық жүйелерді конфигурациялауға мүмкіндік береді.
  "Агрономның АЖО"-ның жаңа нұсқасын және компанияның басқа өнімдерін біздің сайттан жүктеуге болады.

 • 10.08.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Марий Эл Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Марий Эл Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 08.08.2021 6-нұсқалы Сандық карталар деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі Федералды және аймақтық кеңістіктік деректер қорларын жүргізуді қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да үлкен көлемді кеңістіктік деректердің әртүрлі түрлерін жинаудың, өңдеудің, сақтаудың және берудің жоғары өнімді масштабталатын технологиясын қолдайтын 6.0.0-нұсқалы Сандық карталар деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі әзірленді.

  Жаңа нұсқада деректерді қабылдаудың, өңдеудің және берудің бірнеше серверлерінде жүктемелерді теңдестіру іске асырылған. Деректерді жүктеуге сұратулар әртүрлі серверлерге жіберілетін бірнеше ағындарға автоматты түрде бөлінеді. Кеңістіктік деректерді файлдық сақтау орнына орналастыру тұтастығын тексеру, деректердің құрылымы мен мазмұнын бақылау арқылы жүзеге асырылады. Жұмыстың нәтижелері диагностикалық журналға хаттамаланады және метадеректер базасына енгізіледі. Сервер ресурстары туралы статистика жүргізіледі – ядролардың қолжетімді саны, жедел жадтың көлемі, жадты жүктеу пайызы.

  Барлық серверлер бірыңғай деректер базасымен және кеңістіктік деректер жиынтықтарының бірыңғай сақтау орнымен жұмыс істейді. Тұтастығын бақылаумен және деректерді қалпына келтірумен екі әртүрлі резервтік сақтау орнына метадеректерді автоматты түрде резервтік көшіру және кеңістіктік деректер жинақтарын сақтау қамтамасыз етіледі.

  Деректердің қауіпсіздігі операциялық жүйенің құрамына кіретін қауіпсіздік құралдарының негізінде қол жеткізу құқықтарын шектеумен қамтамасыз етіледі. Түпнұсқалығын қарапайым тексеруге, дайджест-аутентификацияға, түпнұсқалығын жүйелік (веб-сервер құралдарымен) және домендік (KERBEROS немесе ActiveDirectory) тексеруге қолдау көрсетіледі. Кешен операциялық жүйелердің (AstraLinux SE, ALT Linux, Эльбрус, Ubuntu, CentOS, MS Windows және басқалар) және архитектуралардың (Intel, Эльбрус) кең спектрінде жұмыс істеуге бейімделген.
  Кешенмен жұмыс істеу кезінде деректерді іздеу мен іріктеу жеңілдетілген. Кешеннің бөлімдерін бейнелеу ағаш түрінде іске асырылған. Барлық деректер ағаш түйіндерімен бейнеленетін топтарға біріктірілген. Белгілі бір топты таңдау автоматты түрде метадеректер кестелерін іріктейді. Деректер топтарының саны шектелмеген және кешеннің әкімшісінде теңшеленеді.
  Роскартография кәсіпорындарымен сандық картографиялық өнімдерді өндіру кезінде пайдаланылатын метадеректерді қолдау қосылды. Жақтауша бойынша ақпар туралы ақпарат, келісімшарт туралы ақпарат қосылған.
  Мультитілді интерфейске қолдау көрсетіледі. Сандық карталардың деректерінің және жерді қашықтықтан зондтау деректерінің банкін жүргізу кешені 1862 нөмірімен отандық БЖ тізілімінде тіркелген.
  Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі федералды, аймақтық және муниципалды деңгейлерде кеңістіктік деректердің инфрақұрылымын корпоративтік ақпараттық жүйелерде тұрғызу үшін негіз болып табылады. Бірыңғай геоақпараттық кеңістік шеңберінде Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі алмасу форматтарында кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, іздеуді және беруді іске асырады. Бағдарламаның көмегімен іріктеп алынған кеңістіктік деректер Сервер ГАЖ-да көп пайдаланушылық қолжетімділік үшін орналастырылып, GIS WebService SE қосымшалар серверінде OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS халықаралық стандарттары бойынша жариялануы мүмкін. Пайдаланушылар деректерге сыпайы клиенттен де (GIS WebServer SE көмегімен) және жұмыс үстеліндегі қосымшалардан да (ГИС "Панорама", ГИС "Оператор") қолжетімділікті алуы мүмкін. Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі кеңістіктік деректерді бұлттық сақтауды тұрғызуды, осы деректерге қолжетімділікті ұсынуды, геожабындарды автоматтандырылған қалыптастыру мен жаңартуды қамтамасыз етеді. Кеңістіктік деректердің ағымдағы күйі карта-схемалардың көмегімен бейнеленеді, олар сақталатын деректердің әр түрі үшін жүргізіледі: векторлық карталар, ЖҚЗ деректері, биіктіктер матрицалары және жердің модельдері. Кеңістіктік деректер жинақтарын файлдық сақтау орнына қашықтан орналастыру, сақталатын жинақтардың нұсқаларын жүргізу, деректердің болуының карта-схемаларын жаңарту, метадеректерді автоматтандырылған жинау мен қалыптастыру, геожабындарды қалыптастыру мен жаңарту қамтамасыз етіледі. Метадеректерді автоматтандырылған жинау мен қалыптастыру ISO 19115:2003, Geographicinformation — Metadata и ISO/TS 19139, Geographicinformation — Metadata — XML schemaimplementation стандарттары бойынша орындалады. Деректер кескіндерінің кішірейтілген көшірмелері автоматты түрде қалыптастырылады, файлдардың бақылау қосындылары және деректер жинақтарының толықтығы тексеріледі.

  "Кеңістіктік деректер банкі" порталында векторлық карталарды, ЖҚЗ деректерін, биіктіктер матрицаларын және жердің модельдерін сақтауды, есепке алуды және беруді ұйымдастыру бойынша мүмкіндіктер ұсынылған. Портал ашық көздерден (OpenStreetMap, VMap0) алынған деректердің негізінде қалыптастырылған SXF форматындағы векторлық карталарды қамтиды. Кеңістіктік деректердің құрамына: РФ субъектілерінің, жақын және алыс шетелдердің елдері мен қалаларының карталары кіреді. Барлығы жалпы көлемі 55 Гб болатын 230-дан астам векторлық карталар мен 6500 матрицалық деректер. "Панорама" КБ мамандары порталдағы ақпараттың құрамын апта сайын жаңартып және өзектендіріп отырады. Барлық жарияланған деректер еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 06.08.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Башқұртстан Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Башқұртстан Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 05.08.2021 "Панорама" ГАЖ-да "Карта навигаторы" тапсырмасы бойынша оқыту материалы дайындалған
  "Панорама" КБ мамандары "Карта навигаторы" құралын пайдалану бойынша бейнесабақ дайындады. "Панорама" ГАЖ пайдаланушыларына өз жобаларында сценарийлерді өз бетінше қалыптастыруға және берілген координаттарда жаңа нүктелерді жасауға немесе сандық картаға арналған шынайы азимуттың мәндерін өзгертуге болады. Ұсынылған режимнің көмегімен пайдаланушыларға сандық векторлық картада бағдарлану жеңіл.
  Оқу материалында "Қосымшаларды іске қосу – Навигатор" мәзірінде іске асырылған "Навигатор" құралымен жұмыс қарастырылады. Карта навигаторы – бұл сандық векторлық картаға бағдарлануды жеңілдетуге мүмкіндік беретін көмекші терезе. Онда берілген масштабтағы (сандық векторлық картаның өзінің ағымдағы масштабынан тәуелсіз) ағымдағы сандық векторлық карта бейнеленеді. Құрал сандық карта бойынша бағдарлану және жылдам орын ауыстыру үшін арналған. Көбінесе бұл құрал экрандық лупаны пайдалану немесе картаның сценарийін - экрандағы карта жағдайларының тізбекті жинағын жасау қажет болған кезде шақырылады. Сценарий бойынша навигация алдын ала белгіленген нүктелерді дәйекті түрде іріктеп алу арқылы жүзеге асырылады
  Оқыту материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 04.08.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Ханты-Манси автономдық округінің картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Ханты-Манси автономдық округінің – Югра картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 03.08.2021 GIS WebService-те сұратуларды талдау, түсіндіру және нәтижелерін шығару құралдары жетілдірілді
  "Панорама" КБ-да 14-нұсқалы GIS WebService SE әзірленді. Жаңа нұсқа таңдалған семантиканың мәні, қабаттың атауы немесе объектінің атауы бойынша GML/JSON форматтарында сұратулардың орындалу нәтижелерін сұрыптауға мүмкіндік береді. Сервис объектілерді іздеудің топтық операцияларын пайдалана отырып, объектілерді семантикалар бойынша іріктей алады. Сүзгіні OGC Filter Encoding 2.0 Encoding Standart 09-026r1 and ISO/DIS 19143 стандартының негізінде GML/JSON форматтарында беруге болады. Жауаптың нәтижесі бойынша статистиканы шығару мүмкіндігі: объектілердің жалпы саны, оқшаулау бойынша объектілердің саны, семантикалардың кілттері және және олардың саны, объектілердің кодтары және олардың саны. GML/JSON форматтарында объектілерді таңдау және жүктеу кезінде мультисызықтар мен мультинүктерлерді қолдау қосылды.
  Сервис 1.1.0 нұсқалы OGC 05-078r4 және 1.0.0 нұсқалы OGC 02-070 - SLD (StyledLayerDescriptor) халықаралық стандарттарын қолдайды. SLD-стильдер сыныптауышты өзгертпей, пайдаланушы үшін суретті динамикалық түрде өзгертуге мүмкіндік береді. Объектілердің стильдері мен сүзгілері тақырыптық картографиялауға сұратуларда қолданылуы мүмкін.
  Сервисте MPT жобаларын қалыптастыру есебінен бірдей картаны бірнеше рет жариялау мүмкіндігі жүзеге асырылған. Бұл қабаттарға оқшаулау, семантикалар, кілттер, объектілердің типтері және басқалар сияқты қосымша сүзгілерді орнатуға мүмкіндік береді. Бұл ретте қабат таңдалған пайдаланушыларға алдын ала белгіленген шектеулерге сәйкес бейнеленетін болады. MPT жобасынан тұратын қабаттар үшін нақты картаны редакциялау мүмкіндігі қосылды.
  Сервисте бұрыннан бар XML-RPC стандартына қосымша түрде JSON форматындағы барлық сұратуларға жауаптың жаңа форматы әзірленді. Linux жүйелерінде полигондардың суретін салу кезінде антиалиасингті қолдау қосылды. Жақтау бойынша растрларды бейнелеу жеделдетілді.
  Қолдау көрсетілетін сұратулардың тізімі кеңейтілді. Қабаттағы деректерді жүктеу пайызын алудың жаңа сұратуы қосылды. Кеңістіктік деректердің үлкен көлемдерін алып жатқан қабаттардың бір бөлігі бірінші ашқан кезде оларды сервиспен дайындауға уақытты талап етеді. Сервис әкімшісіне қабатты жүктеу, деректер базасы бойынша немесе қашықтағы Сервер ГАЖ-дан кэшті жаңарту мониторингінің мүмкіндігі қосылды. Азимутты, директивті бұрыш пен қашықтықты есептеудің сұрату параметрлері кеңейтіледі. Ерікті EPSG коды бойынша есептеу мүмкіндігі іске асырылды. CSV файлы бойынша тақырыптық карталарды салу үшін жаңа сұрату қосылды.
  GIS WebService SE барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды, олардың көмегімен кеңістіктік деректерді беру және бейнелеу жүзеге асырылады. Бағдарлама кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша тайлдардың беруін қамтамасыз етеді. Қосымша Windows және Linux платформаларында Apache, IIS және nginx web-серверлермен үйлесімді түрде іске асырылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 02.08.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Армения Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Армения Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 30.07.2021 "Оператор" 14 ГАЖ-да аумақты зерделеу және арнайы карталарды құру үшін құралдар кеңейтілген
  "Панорама" КБ-да 14-нұсқалы "Оператор" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада аумақты зерделеу, жауынгерлік әлеуетті бағалау, операцияларды жоспарлау және топогеодезиялық қамтамасыз ету тапсырмаларын шешу үшін қолданылуы мүмкін статистикалық ақпаратты жинау мен талдау және тақырыптық картографиялау құралдары жаңартылды.

  Картаның фонында аумақтың фотосуреттері мен жердің объектілерін орналастыруды қамтамасыз ететін "Фотосуреттерді қосу" тапсырмасы жетілдірілді. Картада фотосуреттер белгішелер (кішірейтілген кескіндер) түрінде бейнеленеді. Карта ұлғайған кезде фотосурет ұлғаяды да, оны толығырақ көруге мүмкіндік береді. Картада фотосуреттерді топтастыру үшін масштабтау кезінде автоматты кластерлеу алгоритмі қолданылды. Фотосуреттері бар тығыз орналасқан объектілер осы ұяшықтағы фотосуреттер санын көрсетумен кластерде бірінші объектіге ауыстырылады. Фотосуреттерді жүктеу үшін фотосуреттер бар буманы таңдау керек. Таңдау аяқталғаннан кейін ашық құжатқа фотосуреттер түрінде нүктелік объектілерді қамтитын қызметтік карта қосылады. Бұл объектілерге фотосуреттер файлдарына сілтеме жазылатын болады. Қызметтік карта құжат бумасында сақталады және құжаттың карталар тізіміне енгізіледі. Құжатты қайта ашқан кезде фотосуреттері бар карта автоматты түрде ашылады. Қажет болған кезде барлық ашық деректердің тізімі MPT немесе MPTZ жобасына сақталуы мүмкін.

  Картадағы нүктелік шартты белгілерді топтастыру үшін қолданылатын кластерлерді бейнелеу жете аяқталды. Кластерді сипаттауға "Кластердегі бірінші белгіні бейнелеу" қасиеті қосылды. Оны кластер белгісінің позициясына орнатқан кезде кластердегі бірінші объекті, одан кейін кластер белгішесі бейнеленетін болады. Кластер белгішесі бұл жағдайда тек объектілер санын немесе шартты белгінің басқа да толықтырушы элементтерін қамтуы мүмкін. Объектінің суретін салған кезде әртүрлі семантикалар, оның ішінде графикалық файлдарға сілтемелер ескерілуі мүмкін, бұл жалпыланған белгіні неғұрлым күрделі және ақпаратты етеді.

  ЖҚЗ деректерінің мозаикасын бейнелеу жеделдетілді. Растрларды бейнелеуді жеделдету үшін жазба кезінде растрдың жақтауларын оңтайландыру қосылды – жақтаудың барлық контурлары әрбір растрдың габариттері бойынша кесіледі. Алмасу форматтарынан немесе деректер базаларынан деректер импортынан кейін, бірнеше миллионнан бастап және одан көп объектілерді қамтитын үлкен векторлық карталарды бастапқы ашу – ондаған секундтардан секундтың үлестеріне дейін жеделдетілді. Картаны сұрыптау кезінде сияқты, бейнелеу бірізділігінің тізбегінде картаға қосылатын объектілерді позициялау жақсартылды. Бұл картаны редакциялаудың сапасы мен ыңғайлылығын жақсартады, деректер жинағын ашқан кезде объектілер ағашын бастапқы тұрғызуды жеделдетеді.

  "Есеп берулер конструкторы" тапсырмасында еркін өлшемді жобаны жасау мүмкіндігі қосылды. Картаның жаңа ойындысын түсірген кезде оны жұмыс аумағының жақтауы бойынша дәл түсіру, яғни құжаттың жалпы фонын құру мүмкіндігі пайда болды. Құжаттағы объектілерді бейнелеу ретін басқару құралдары ("Бәрінен жоғары", "Бәрінен төмен") қосылды. Құжатқа бір немесе бірнеше алдын ала дайындалған мөртабан шаблондарын (бұрыштық мөртабандар, колонтитулдар және басқалар) кіріктірілетін шаблондардың кескінін алдын ала қарап шығу мүмкіндігімен "Мөртабанды қосу" жаңа режимі қосылды. Жаңа режимдер графикалық құжаттардың тез және сапалы құрыуы мен безендіруін қамтамасыз ететін тапсырмалар құралдарын толықтырады.

  "Навигатор 3D" тапсырмасы жердің тұрғызылған үш өлшемді моделін DB3D форматындағы деректер базасына сақтауды қамтамасыз етеді. Үш өлшемді модель екі бөліктен: бедердің (жер бетінің) моделінен және жердің объектілерінің үш өлшемді модельдерінен тұрады. Рельефтің моделі және объектілердің үш өлшемді модельдері DB3D форматындағы деректер базасына пайдаланушымен берілген масштабтық деңгейлерге тайлдап сақталады. Максималды деңгейде (ірі масштабта) жердің ең толығырақ моделі жасалады. Минималды деңгейде (ұсақ масштабта) қарапайымдатылған модель тұрғызылады. Жердің үш өлшемді моделін сақтағаннан кейін алынған деректер базасы модельді бейнелеу үшін жобаға автоматты түрде қосылады. Рельефтің моделін деректер базасына сақтау үстелдік және Web-қосымшалардағы жердің үш өлшемді моделін бейнелеуді тездетеді, бастапқы картографиялық деректерсіз модельмен кейінгі жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

  "Векторлық картаны графикалық форматтар файлдарына сақтау" тапсырмасында ашық құжатты KMZ форматына экспорттау қосылды. Қалыптастырылатын KMZ архиві KML жобасының файлын және сақталатын аумаққа растрлық тайлдар пирамидасының жинағын қамтиды. Тапсырмада таңдалған аймақ бойынша, беттің форматы бойынша және белгіленген объектілердің габариттері бойынша, мысалы, номенклатуралық парақтардың жақтаушаларының габариттері бойынша картаның кескінін сақтау мүмкіндігі іске асырылған.

  "Биіктіктер матрицасының экспорты" тапсырмасында сақталатын файлдардың форматтар тізімі кеңейтілді. TXT және TIFF файлдарымен бірқатар бедердің сандық матрицасын KMZ файлына сақтау мүмкіндігі қосылды. Тапсырма "Файл – ... экспорттау – Биіктіктер матрицасы (TXT, TIFF, KMZ)" бас мәзірінің тармағының көмегімен шақыртылады.

  "Тақырыптық картаны жасау" тапсырмасына "Семантиканың бірегей мәндері бойынша бояу" режимі қосылды. Бұл режимді таңдаған кезде таңдалған семантиканың бірдей мәні бар алаңдық объектілер бір түске боялады. Салудың басқа режимдеріне қарағанда, бұл режим семантиканың кез келген типі, соның ішінде символдық семантикалар үшін салуды орындауға мүмкіндік береді.

  "Статистиканы көрсету" тапсырмасы Әлем елдері және Ресейдің, Арменияның, Әзірбайжанның, Беларусьтың, Қазақстанның, Үндістанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның және басқа елдердің аймақтары бойынша тақырыптық карталарды салуды қамтамасыз етеді. Статистикалық деректер CSV форматында кесте түрінде ұсынылуы керек. Кесте екі немесе одан да көп бағандардан тұруы мүмкін, олардың біреуі елдердің, ел аймақтарының немесе таңдалған аймаққа кіретін муниципалды аудандардың атауларын қамтуы керек. Тақырыптық картаны салу үшін статистика файлын (CSV типті мәтіндік файлды) және оған сәйкес келетін аймақты таңдау керек. Бағдарлама кесте өрістерінің бөлгіш-символдарын, негізгі өрісті және мәндер өрісін қамтитын бағандарды автоматты түрде анықтайды, мәндер жинағы бойынша оңтайлы (тұрақты немесе логарифмдік) мәндер ауқымын (2, 5, 10 сандарына еселі) іріктеп алады, үлкен мәндерді мыңдаған, миллиондаған және миллиардтаған етіп көрсету үшін стандартты бөлгіштерді іріктеп алады, кіші мәндерді шығару дәлдігін есептеп шығарады. Салу нәтижесі әкімшілік бірліктердің боялған аумақтарын, статистикалық деректердің мәндер ауқымының шкаласын және таңдалған статистикалық деректердің мәндері бар аумақтық объектілердің атаулары тізімін қамтиды. Шкаланың түрі статистикалық деректер мәндерінің шашырауына байланысты болады. Алынған карта векторлық (SVG, EMF) және растрлық (PNG, TIFF) форматтарындағы файлдарға басып шығарылуы немесе сақталуы мүмкін.

  "Microsoft Office Excel (*.xls, *.xlsx) файлынан координаттарды жүктеу" тапсырысы жетілдірілді. Тапсырма барлық жолдар үшін немесе пайдаланушымен берілген жолдар аралығы үшін Excel файлынан картаға объектіні түсіруге мүмкіндік береді. Кесте өрістерінің және объектінің семантикасының сәйкестіктер тізімін қалыптастыру режимі жаңартылды. Тізімге арналған семантиканы аты, коды немесе кілт бойынша табуға болады, бұл тізімді жасау процесін тездетуге мүмкіндік береді. "Теңшеулерді сақтау/қалпына келтіру" режимдерінде теңшелінген семантиктер тізімін ini-ге – пайдаланушы файлына сақтау мүмкіндігі қосылды. Өзектілігі жоқ болған жағдайында, мысалы, теңшелімдер файлынан параметрлерді қалпына келтіргеннен кейін, "Сәйкестіктер тізімін жою" режимі қосылды.

  "Ауданның берілген нүктесіне орын ауыстыру" тапсырмасында алмасу буферінен бір әрекетке бос орынмен, табуляциямен, үтірмен немесе нүктелі үтірмен бөлінген X және Y координаттары бар деректер жолы координаттарының екі өрісін (Жаңа нүкте) бірден кіріктіру мүмкіндігі іске асырылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 29.07.2021 Жер учаскесін бөлу бойынша үйрететін бейнематериал дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары бөлуі өзгертілген шекараларда жүзеге асырылатын жер учаскесін сақтап қалумен үлес есебіне бөлу арқылы жер учаскесін құру бойынша 06-нұсқалы межелік жоспардың XML құжатын қалыптастыру бойынша бейнесабақ дайындалды. "Кадастрлық инженердің АЖО", "Панорама" ГАЖ немесе "Панорама-редактор" пайдаланушылары геодезиялық есептеулер кешенінің көмегімен 06-нұсқалы межелік жоспарлық XML құжаттарын қалыптастыра алады.

  Оқу материалында деректерді дайындаудың, міндетті сипаттамаларды толтырудың ерекшеліктерін және РФ Экономикалық даму министрлігінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 921 Бұйрығына сәйкес 06-нұсқалы межелік жоспардың XML файлын қалыптастыру көрсетілген. Осы бұйрықтың негізінде "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдерінде survey.v5.rscz шартты белгілеулердің сыныптауышы әзірленген. Сыныптауышта кадастрлық карталар мен өзге де кадастрлық құжаттарда кадастрлық мәліметтерді бейнелеу үшін қабаттардың, семантикалық сипаттамалардың және объектілердің жалпы тізбесі іске асырылған.
  Межелік жоспар кадастрлық картадағы объектілерді таңдау нұсқасына байланысты бір немесе бірнеше жер учаскелері үшін қалыптастырылуы мүмкін. "06-нұсқалы межелік жоспардың XML схемасы бойынша электронды XML құжатын қалыптастыру" және "Межелік жоспарды қалыптастыру" процедуралары XML құжаты мен қағаз есеп беруді көрсетілген нұсқалардың біреуі бойынша қалыптастыруды қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді:
  - картадан таңдалған объекті үшін бір межелік жоспар;
  - бөлінген көп контурлы жер учаскелері тобы үшін бір межелік жоспар;
  - бөлінген бір контурлы жер учаскелері тобы үшін бір межелік жоспар;
  - бөлінген көп контурлы жер учаскелері тобы үшін бірнеше межелік жоспарлар;
  - таңдалған жер учаскесінің (бір немесе көп контурлы) бір немесе бірнеше түзілетін бөліктері үшін бір межелік жоспар.

  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 28.07.2021 "Панорама" ГАЖ 14-те әртүрлі көздерден геодеректерді кеңістіктік талдау мен өңдеудің құралдары кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 14-нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада тақырыптық картографиялау, үш өлшемді модельдеу, фото және бейнедеректерді өңдеу, ЖҚЗ деректерін бейнелеу, кеңістіктік деректерді импорттау мен экспорттау, сандық картографилау, есеп берулерді құру және басқа құралдар жаңартылды.

  "Статистиканы көрсету" тапсырмасы Әлем елдері және Ресейдің, Арменияның, Әзірбайжанның, Беларусьтың, Қазақстанның, Үндістанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның және басқа елдердің аймақтары бойынша тақырыптық карталарды салуды қамтамасыз етеді. Статистикалық деректер CSV форматында кесте түрінде ұсынылуы керек. Кесте екі немесе одан да көп бағандардан тұруы мүмкін, олардың біреуі елдердің, ел аймақтарының немесе таңдалған аймаққа кіретін муниципалды аудандардың атауларын қамтуы керек. Тақырыптық картаны салу үшін статистика файлын (CSV типті мәтіндік файлды) және оған сәйкес келетін аймақты таңдау керек. Бағдарлама кесте өрістерінің бөлгіш-символдарын, негізгі өрісті және мәндер өрісін қамтитын бағандарды автоматты түрде анықтайды, мәндер жинағы бойынша оңтайлы (тұрақты немесе логарифмдік) мәндер ауқымын (2, 5, 10 сандарына еселі) іріктеп алады, үлкен мәндерді мыңдаған, миллиондаған және миллиардтаған етіп көрсету үшін стандартты бөлгіштерді іріктеп алады, кіші мәндерді шығару дәлдігін есептеп шығарады. Құру нәтижесі әкімшілік бірліктердің боялған аумақтарын, статистикалық деректердің мәндер ауқымының шкаласын және таңдалған статистикалық деректердің мәндері бар аумақтық объектілердің атаулары тізімін қамтиды. Шкаланың түрі статистикалық деректер мәндерінің шашырауына байланысты болады. Алынған карта векторлық (SVG, EMF) және растрлық (PNG, TIFF) форматтарындағы файлдарға басып шығарылуы немесе сақталуы мүмкін. Дайын тақырыптық карталардың мысалдары (MPT-файлдар) келесі бумада орналастырылған: c:\Users\Public\Documents\Panorama\Panorama14\data\thematic.
  "Тақырыптық картаны жасау" тапсырмасына "Семантиканың бірегей мәндері бойынша бояу" режимі қосылды. Бұл режимді таңдаған кезде таңдалған семантиканың бірдей мәні бар алаңдық объектілер бір түске боялады. Құрудың басқа режимдеріне қарағанда, бұл режим семантиканың кез келген типі, соның ішінде символдық семантикалар үшін салуды орындауға мүмкіндік береді.
  "Файл" мәзірінен "Фотосуреттерді қосу" тапсырмасы жетілдірілді. Картада фотосуреттер белгішелер (кішірейтілген кескіндер) түрінде бейнеленеді. Карта ұлғайған кезде фотосурет ұлғайып, фотосуретті толығырақ көруге мүмкіндік береді. Картада фотосуреттерді топтастыру үшін масштабтау кезінде автоматты кластерлеу алгоритмі қолданылды. Фотосуреттері бар тығыз орналасқан объектілер осы ұяшықтағы фотосуреттер санын көрсету арқылы кластердегі бірінші объектіге ауыстырылады. Фотосуреттерді жүктеу үшін фотосуреттер бар буманы таңдау керек. Таңдау айқталғаннан кейін ашық құжатқа фотосуреттер түрінде нүктелік объектілерді қамтитын қызметтік карта қосылатын болады. Бұл объектілерге фотосуреттер файлдарына сілтеме жазылатын болады. Қызметтік карта құжат бумасында сақталады және құжаттар карталарының тізіміне енгізіледі. Құжатты қайта ашқан кезде фотосуреттері бар карта автоматты түрде ашылады. Қажет болған жағдайда, барлық ашық деректердің тізімі MPT немесе MPTZ жобасына сақталуы мүмкін.
  "Геолокациямен фото- және бейнематериалдарды көрсету" тапсырмасында "Бейнетрек бойынша қарап шығу" диалогы жете аяқталған. Таңдалған директорияда орналасқан GPS-трегі бар бейнефайлдарды қарап шығуға мүмкіндік беретін "Бейнефайлдармен директорины таңдау" режимі қосылды. Ойнату кезінде бейнефайлдар олардың хронологиялық тәртібіне сәйкес кезек-кезек жүктеледі. Мысалы, директорияда автомобильдің қозғалыс маршруты бойынша бейнетіркегіштен бейнефайлдар орналасуы мүмкін. "Бейнефайлдары бар директорияны таңдау" режимін таңдаған кезде трекпен бейнефайлдар қарап шығу үшін автоматты түрде жүктелетін болады.
  Картадағы нүктелік шартты белгілерді топтастыру үшін қолданылатын кластерлерді бейнелеу жетілдірілді. Кластерді сипаттауға "Кластердегі бірінші белгіні бейнелеу" қасиеті қосылды. Оны кластер белгісінің позициясына орнатқан кезде кластердегі бірінші объекті, одан кейін кластер белгішесі бейнеленетін болады. Кластер белгішесі бұл жағдайда тек объектілер санын немесе шартты белгінің басқа да толықтырушы элементтерін қамтуы мүмкін. Объектінің суретін салған кезде әртүрлі семантикалар, оның ішінде графикалық файлдарға сілтемелер ескерілуі мүмкін, бұл жалпыланған белгіні неғұрлым күрделі және ақпаратты етеді.
  Жақтаушамен шектелген растрлық деректерді бейнелеу жетілдірілді. Мұндай растрлардың кескіні еркін күрделілікті жақтауша контуры бойынша кесіледі. Жақтауша еркін жабық контур бойынша немесе таңдалған объекті бойынша орнатылуы мүмкін. Жақтауша мыңдаған нүктелерді және мыңдаған контурларды қамти алады, сонымен қатар растрдан ауданы бойынша бірнеше есе асып кете алады. Жақтауша нүктелерінің көп саны растрды бейнелеу жылдамдығын азайтады. Растрларды бейнелеуді жеделдету үшін жазу кезінде растрдың жақтаушасын оңтайландыру қосылған – жақтаушаның барлық контуралары әрбір растрдың габариттері бойынша кесіледі. Аймақтың жақтаушасын жабынның әр растрына орнатқан кезде оңтайландырылған жақтауша жазылады. Контурды қиып өтетін растрларға нүктелердің минималды саны (4-тен 20-ға дейін – жоғарғы сан бастапқы жақтаушаның сапасынан тәуелді) бар жақтаушалар жазылады. Жақтаушаның ішінде орналасқан растрларға жақтауша жазылмайды. Жақтаушаның сыртында орналасқан растарларға 4 нүктеден тұратын жалған жақтауша (растрларды бейнелеуді сөндіру үшін) жазылады. Растрларды және бұрын жасалған биіктіктер матрицаларын ашқан кезде жақтаушаны оңтайландыру автоматты түрде орындалады (файлға жақтаушаны оңтайландыруды орындау нышаны енгізіледі). Мүндай амал жаңа растрлық деректерді де, бұрын жасалғандарды да бейнелеуді жеделдетуге мүмкіндік береді.

  "Карта редакторы" тапсырмасында "Биіктікті редакциялау" панелінде "Координаттардың 4-ші өлшемін жою" режимі қосылды. Режим таңдалған объекті үшін немесе белгіленген объектілер үшін 4-ші өлшеуде қалқымалы нүктесі (М) бар санды немесе бүтін санды мәндердің жұбын (F) қамтитын 4-өлшемді координаттарды 3-өлшемді координаттарға түрлендіруге мүмкіндік береді. "Метрикадағы биіктікті жою" режимі 4-өлшемді немесе 3-өлшемді координаттарды 2-өлшемділерге түрлендіреді. "Объектіні құру" панелінде ҚОЛТАҢБА типті объектіні картаға түсіру режимі жетілдірілді. Қолтаңбаны объектіге дәл байланыстыру үшін меңзерді нүктенің төңірегіне бағыттау кезінде объектінің нүктесін қармау механизмі пайдаланылады. Қармау режимі "Объекті торабын қармау" қалқымалы мәзірді таңдаған кезде немесе "K" перне тіркесімін басқан кезде іске қосылады. Қолтаңба метрикасы объектінің таңдалған нүктесінің дәл координаттарын қамтитын болады.

  PostgreSQL, Oracle немесе MS SQL Server кеңістіктік деректер базаларының кестелерінің ішіндегісін бейнелейтін "DBM деректерін қарап шығу" диалогы жетілдірілді. Деректер базасы кестесінің жазбаларын CSV форматындағы мәтіндік файлға сақтауға мүмкіндік беретін "Деректерді CSV файлына сақтау" режимі қосылды. Файлға сақтау алдында пайдаланушы кестенің бейнеленетін өрістерін таңдай алады және CSV файлына сақталатын талап етілетін жазбаларды іріктеу үшін кестеге сүзгіні орната алады. "Деректер базасы" тапсырмасында "Стандартты нысан" диалогына жазбаларды CSV файлына сақтауға арналған режим қосылды. Кестенің жазбаларын Excel форматтарында сақтау кезінде есеп берудің альбомдық немесе кітап бағдарын таңдауға болады.

  "Есеп берулер конструкторы" тапсырмасында еркін өлшемді жобаны жасау мүмкіндігі қосылды. Картаның жаңа ойындысын түсірген кезде оны жұмыс аумағының жақтауы бойынша дәл түсіру, яғни құжаттың жалпы фонын құру мүмкіндігі пайда болды. Құжаттағы объектілерді бейнелеу ретін басқару құралдары ("Бәрінен жоғары", "Бәрінен төмен") қосылды. Құжатқа бір немесе бірнеше алдын ала дайындалған мөртабан шаблондарын (бұрыштық мөртабандар, колонтитулдар және басқалар) кіріктірілетін шаблондардың кескінін алдын ала қарап шығу мүмкіндігімен "Мөртабанды қосу" жаңа режимі қосылды. Жаңа режимдер графикалық құжаттардың тез және сапалы құрылуы мен безендірілуін қамтамасыз ететін тапсырмалар құралдарын толықтырады.

  "Сыныптауыш редакторында" символдық семантиканың қасиеттерінде жол мәніндегі рұқсат етілген таңбаларды немесе арнайы тағайындалған жол үлгісін, мысалы, GUID-ті, кадастрлық нөмірді және басқаларын анықтайтын жол шаблонын енгізуге болады. Мәннің шаблоны бар жолдар үшін Объектіні таңдау диалогына мәндерді енгізу кезінде оның шаблонға сәйкестігі тексеріледі.

  "Навигатор 3D" тапсырмасы жердің тұрғызылған үш өлшемді моделін DB3D форматындағы деректер базасына сақтауды қамтамасыз етеді. Үш өлшемді модель екі бөліктен: бедердің (жер бетінің) моделінен және жердің объектілерінің үш өлшемді модельдерінен тұрады. Бедердің моделі жобаның құрамына кіретін кеңістіктік деректер негізінде қалыптастарылады: сандық векторлық карталар (кеңістіктік деректер базасын қоса алғанда), биіктіктер матрицалары, tin-модельдер, mtd-модельдер, аэро және ғарыштық суреттер (тайлдар пирамидаларын қоса алғанда). Биіктік деректері бедердің бетін салу үшін пайдаланылады. Сандық карталар мен растрлық деректердің кескіндерінен бетке түсірілетін бітімдер қалыптастырылады. Бітімдерді жасау үшін пайдаланылатын карталардың объектілік құрамы "3D-модельді бейнелеу құрамы" диалогында теңшелінеді. Объектілердің үш өлшемді модельдері Сыныптауыш редакторы тапсырмасында тағайындалатын, соның ішінде алмасу форматтарынан (COLLADA) импортталатын типтік 3D шартты белгілері негізінде қалыптастырылады. Рельефтің моделі және объектілердің үш өлшемді модельдері DB3D форматындағы деректер базасына пайдаланушымен берілген масштабтық деңгейлерге тайлдап сақталады. Максималды деңгейде (ірі масштабта) жердің ең толығырақ моделі жасалады. Минималды деңгейде (ұсақ масштабта) қарапайымдатылған модель тұрғызылады. Жердің үш өлшемді моделін сақтағаннан кейін алынған деректер базасы модельді бейнелеу үшін жобаға автоматты түрде қосылады. DB3D форматы SQLite форматында метадеректер кестелерімен бірге қапталған үш өлшемді тайлдар пирамидаларын сақтау және көрсету үшін арналған. Ол сұралатын масштаб пен аумаққа сәйкес кеңістіктік ақпаратты жылдам тайлдық беруін қамтамасыз етеді. Көлемдік тайлдар матрицасы GoogleCrs84Quad типке ие. Деректерді масштабтық егжей-тегжейлеу деңгейі және жабынның ауданы шектелмеген. Беттердің текстуралары JPEG және PNG форматтарында сақталады. Рельефтің моделін деректер базасына сақтау үстелдік және Web-қосымшалардағы жердің үш өлшемді моделін бейнелеуді тездетеді, бастапқы картографиялық деректерсіз модельмен кейінгі жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

  "Объектілер тізімдері" тапсырмасы жетілдірілді, ол көптеген объектілерге операциялардың орындалуын қамтамасыз етеді: бөлу, біріктіру, қиылысу, әртүрлі қиылысу типтерімен қиылысатын объектілерді іздеу, қашықтық бойынша іздеу, аймақтарды салу және басқалар. Эталонды тізімдегі объектілердің редакцияланатын тізімінің объектілерінен кесіп алу үшін "Тізімдер бойынша объектілерді кесіп алу" режимі қосылды. Эталонды тізім контуры редакцияланатын тізімнің объектілерін редакциялау үшін пайдаланылатын алаңдық объектілерді қамтуы керек. Эталонды тізімдегі объектілер, редакцияланатын объектісі бар қиылысу нүктелерінің эталонды объектісіне кіріктіру жасалатын жағдайларды қоспағанда, редакцияланбайды.
  "Абсолютті биіктіктерді бақылау" тапсырмасы жетілдірілді. "Негізгі және қосымша горизонтальдарды өткізуді бақылау" режимі екі бөлек режимге бөлінген – "Негізгілерді өткізуді бақылау" және "Қосымшаларды өткізуді бақылау". Ауданға байланысты қосымша горизонтальдар картада әрқашан болуы қажет емес. Бұл жағдайда қосымша горизонтальдарды өткізудің бақылауын өшіру бағдарламаның беретін хабарламалар санын азайтуға мүмкіндік береді, бұл бақылау нәтижелерін талдауды жеңілдетеді. Векторлық картаның Сапасын бақылау тапсырмасында, егер Сыныптауыш редакторында берілген болса, символдық семантикалар мәндерінің шаблонға тексеру қосылған. Метриканың қос нүктелерін бақылауда "Топологияны есепке алусыз" опциясы қосылған. "Топологияны есепке алусыз" опциясы қосылған кезде екі нүктенің болуы тек бақылатын объектінің метрикасы бойынша орындалады.
  "Ауданның берілген нүктесіне орын ауыстыру" тапсырмасында алмасу буферінен бір әрекетке бос орынмен, табуляциямен, үтірмен немесе нүктелі үтірмен бөлінген X және Y координаттары бар деректер жолы координаттарының екі өрісін (Жаңа нүкте) бірден кіріктіру мүмкіндігі іске асырылған.

  "Microsoft Office Excel (*.xls, *.xlsx) файлынан координаттарды жүктеу" тапсырысы жетілдірілді. Тапсырма барлық жолдар үшін немесе пайдаланушымен берілген жолдар аралығы үшін Excel файлынан картаға объектіні түсіруге мүмкіндік береді. Кесте өрістерінің және объектінің семантикасының сәйкестіктер тізімін қалыптастыру режимі жаңартылды. Тізімге арналған семантиканы аты, коды немесе кілт бойынша табуға болады, бұл тізімді жасау процесін тездетуге мүмкіндік береді. "Теңшеулерді сақтау/қалпына келтіру" режимдерінде теңшелінген семантиктер тізімін ini-ге – пайдаланушы файлына сақтау мүмкіндігі қосылды. Өзектілігі жоқ болған жағдайында, мысалы, теңшелімдер файлынан параметрлерді қалпына келтіргеннен кейін, "Сәйкестіктер тізімін жою" режимі қосылды.

  "Векторлық картаны графикалық форматтар файлдарына сақтау" тапсырмасында ашық құжатты KMZ форматына экспорттау қосылды. Қалыптастырылатын KMZ архиві KML жобасының файлын және сақталатын аумаққа растрлық тайлдар пирамидасының жинағын қамтиды. KML файлында растрлық деректердің параметрлерін – растрларды байланыстырудың атаулары мен координаттарын, сондай-ақ оларды бейнелеу басымдылығын сипаттауды қамтиды. KMZ форматынан басқа, тапсырма кескіндерді BMP, TIFF, JPEG, PNG және RSW форматтарына сақтай алады. Векторлық карталарды, суреттер мен матрицаларды, сондай-ақ сыртқы интернет-ресурстардан (WMS және WFS-сервистерден) және деректер базаларынан геокеңістіктік деректерді қоса алғанда, кез келген түрдегі және құрамдағы электронды карта құжатының үзіндісі сақталуы мүмкін. Тапсырмада таңдалған аймақ бойынша, беттің форматы бойынша және белгіленген объектілердің габариттері бойынша, мысалы, номенклатуралық парақтардың жақтаушаларының габариттері бойынша картаның кескінін сақтау мүмкіндігі іске асырылған.

  "Биіктіктер матрицасының экспорты" тапсырмасында сақталатын файлдардың форматтар тізімі кеңейтілді. TXT және TIFF файлдарымен бірқатар бедердің сандық матрицасын KMZ файлына сақтау мүмкіндігі қосылды. Қалыптастырылатын KMZ файлы KML жобасы және тайлдар жиынтығы – бедердің биіктігі туралы деректері бар бір арналы GeoTIFF файлдары бар архив болып саналады. KML файлында деректердің сипаттамасын: файлдардың атауларын және тайлдарды байланыстыру координаттарын, сондай-ақ оларды бейнелеу басымдылығын қамтиды. Тапсырма "Файл – ... экспорттау – Биіктіктер матрицасы (TXT, TIFF, KMZ)" бас мәзірінің тармағының көмегімен шақыртылады.

  Алмасу форматтарынан немесе деректер базаларынан деректер импортынан кейін, бірнеше миллионнан бастап және одан көп объектілерді қамтитын үлкен векторлық карталарды бастапқы ашу – ондаған секундтардан секундтың үлестеріне дейін жеделдетілді. Картаны сұрыптау кезінде сияқты, бейнелеу бірізділігінің тізбегінде картаға қосылатын объектілерді позициялау жақсартылды. Бұл картаны редакциялаудың сапасы мен ыңғайлылығын жақсартады, деректер жинағын ашқан кезде объектілер ағашын бастапқы тұрғызуды жеделдетеді.

  Сервер ГАЖ-да орналасқан карталарға сілтеме-файлдарды қолдау қосылды. Мысалы, кез келген кеңейтумен (".sitx", ".mpt" немесе басқамен) мәтіндік файл UTF-8: REF HOST#gisserver.ru#2047#ALIAS#kaliningrad.mptz кодтауында жолды қамтуы мүмкін. Бұл файлды ашқан кезде Сервер ГАЖ-дағы деректерге автоматты ауысу орындалатын болады.
  MS-DOS үшін "Панорама" ГАЖ-дың алғашқы нұсқасы 1991 жылы әзірленді. 1992 жылдан бастап ГАЖ РФ ҚК Топографиялық Қызметінде топогеодезиялық қамтамасыз ету тапсырмаларын шешу үшін қолданылады. 2001 жылдан бастап "Панорама" ГАЖ Ресейдің Федералды геодезия және картография қызметінің кәсіпорындарында сандық топографиялық карталарды және қалалар жоспарларын жасау үшін қолданыла бастады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 27.07.2021 "Панорама" ГАЖ-да карталар менеджері бойынша оқыту материалдары дайындалды
  "Панорама" КБ мамандарымен "Карталар менеджері" тапсырмасымен жұмыс істеуге арналған бейнесабақ дайындалды. Ұсынылған режим жергілікті желідегі картографиялық деректер туралы ақпараттың көп санын сақтау мен пайдалану үшін арналған.
  "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары деректер базасының (ДБ) элементтерін қосуы, өзгертуі, жою, жаңа ДБ-ны құруы, сүзгілер мен іздеудің көмегімен ДБ-да элементтерді іздеуді жүзеге асыруы, картографиялық ауданды құруы және сыныптауышты редакциялауы мүмкін. "Карталар менеджерінің" көмегімен "Карталар дарағын автотолтыру" функциясының көмегімен магниттік тасымалдағыштарда картографиялық деректерді автоматты іздеуді орындай алады. "Көрінісі" мәзірі мәліметтерді бейнелеу мен ДБ элементтерін алдын ала қарап шығу үшін жұмыстық терезені теңшеуге мүмкіндік береді. Бұдан басқа, режимде "Сүзгінің" немесе "Іздеу" мәзірінің көмегімен атрибуттары бойынша метадеректер базасында қажетті картографиялық деректерді іздеу функциясы көрсетілген. Іздеу: дарақ элементінің мағынасы бойынша, семантика бойынша және координаттар бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Қажет болған жағдайда, SXF форматындағы екілік деректер негізінде картографиялық аудан құрылуы, пайдаланушының бумасына картографиялық деректердің резервтік көшірмесі қалыптастырылуы, дерекқордың резервтік көшірмесі құрылуы, ДБ-да сақталатын картографиялық деректердің жалпы көлемі мен саны туралы анықтамалық деректер алынуы мүмкін.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 26.07.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Челябі облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Челябі облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 23.07.2021 Деректер кестесінде карталарды экспорттау бойынша үйрететін материал дайындалды
  "Панорама" КБ мамандарымен DBF/TXT/CSV/EXCEL деректер кестесіне векторлық деректерді экспорттау бойынша бейнесабақ дайындалды. "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары экспорттау құралының көмегімен векторлық карталарды өз бетінше конверсиялай алады.
  Оқу материалында "КартаныDBF/TXT/CSV-ге экспорттау" тапсырмасы экспортының теңшелімдері көрсетілген: ұсынылатын семантикалық сипаттамалар тізімінен таңдау арқылы жасалатын базаның құрылымын құрастыру, объектілер, алаңдар және биіктіктер координаттарын сақтау пішімін таңдау, картаның объектілері туралы қосымша анықтамалық ақпаратты (объектілердің бірегей нөмірлері, сыныптауыштан карта объектісінің атауы, объектінің типі (оқшаулау сипаты)) қосу. Деректер базасының жасалған жазбалары картаның тиісінше объектілерімен автоматты түрде байланысады. Бұл картада семантикалық сипаттамаларды жаңартудың кері процедурасын орындауға мүмкіндік береді.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 22.07.2021 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының жиынтығы Венгрия мемлекетінің картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-да Венгрия аумағына SXF форматында 1: 1 000 000 масштабындағы сандық географиялық шолу картасы дайындалды. Картаны дайындау үшін қайнар көзі болып www.gis-lab.info сайтындағы ақпарат бойынша алынған Vmap0 деректері қызмет етті. Карта қалалар үшін тұрғаныдар саны және орыс тіліндегі елді мекендердің атаулары туралы мәліметтерді қамтиды. Қосымша материалдар ретінде 1: 5 000 000 масштабындағы Әлем Картасы және OpenStreetMap деректері пайдаланылады.

  Карта 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының сыныптауышына келтірілді (1mogk13g.rsc). Ол жерді жалпы бағалау және табиғи жағдайларды зерделеу, оқу процесін қамтамасыз ету үшін, кішігірім масштабтағы географиялық шолу карталарын, тақырыптық және арнайы карталарды жасау және басқа да міндеттерді шешу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Карта еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  SXF форматындағы 1: 1 000 000 масштабтағы сандық географиялық шолу картасы "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 21.07.2021 Astra Linux SE үшін Панорама Мини ГАЖ геопорталдардан және геодеректер базаларынан кеңістіктік ақпаратты алуды, іздеуді және қарап шығуды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да Astra Linux SE ("Смоленск" және "Орел" релиздері) үшін 13.4.2 нұсқалы Панорама Мини ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада Росреестрдің геопорталының қабаттарынан векторлық ақпаратты алу мүмкіндігі қосылды: кадастрлық округтер, аудандар, орамдар, жер учаскелерінің әртүрлі түрлері, қызыл желілер, бірыңғай жылжымайтын мүлік кешендері және басқалар. Деректер учаскелердің координаттарын, жазбаларын, объектілердің семантикалық сипаттамаларын қамтиды. Геопорталдан векторлық ақпаратты алу pbf (Protocolbuffer Binary Format) форматында векторлық тайлдық түрде деректерді өңдеуді іске асыру есебінен қамтамасыз етіледі. Геопорталдарға қосылу параметрлері wmslist_ru.xml файлын редакциялау көмегімен әр пайдаланушы үшін икемді түрде теңшелуі мүмкін.
  Карталар мен геопорталдарды бірлескен бейнелеу кезінде векторлық деректерді геопорталдың проекциясы мен координаттар жүйесіне өзгерту орындалады. Бағдарламаның жаңа нұсқасында векторлық карталарды берілген координаттар жүйесіне өзгерту 4-6 есе жеделдетілген. Өзгерту процесі деректердің бір терезесіне әртүрлі координаттар жүйелеріндегі карталар мен геопорталды қосу кезінде қағып алғанда шақыртылады. Қағып алғанда өзгерту кезінде төлқұжаттың файлының атын және ағымдағы күнді қамтитын атауы бар картаның қосалқы директориясында бастапқы картаның көшірмесі жасалады.
  Бағдарламада картографиялық шартты белгілерде векторлық карталар түрінде бейнелеу және редакциялау үшін миллиондаған жазбаларды қамтитын үлкен кеңістіктік деректер базаларына тікелей қосылу мүмкіндігі қосылған. Объектілердің координаттарын қамтитын әртүрлі типті өрістері бар деректер базаларының жазбаларын тікелей редакциялау қамтамасыз етіледі. Деректер базасына қосылу параметрлері (кесте, деректерді ұсыну немесе SQL-сұрату) деректер базасына қосылуды әкімшілендіру диалогында теңшеледі және XML құрылымына ие болатын DBM кеңейтумен файлда сақталады. Теңшелімдер DBM файлының атын, деректер базасына қосылу әдісі мен параметерлерін енгізуді, бейнеленетін және редакцияланатын объектілер мен олардың семантикалық сипаттамаларының (атрибуттарының) тізімін құруды ескереді. ГАЖ тікелей және Сервер ГАЖ арқылы қосылған деректер базаларының ішіндегісін бір уақытта редакциялауға, әртүрлі деректер базалары арасында ақпаратпен алмасуды орындауға, әртүрлі базалардағы объектілердің координаталары мен атрибуттарын келісімдеуге, әртүрлі деректер базаларынан ақпараттың графикалық қабаттар түрінде бірлесіп бейнелеуге, деректерді суреттермен, биіктіктер матрицаларымен, векторлық карталармен және әртүрлі геопорталдар мен web-сервистердің деректерімен үйлестіруге мүмкіндік береді. Деректер базасын редакциялау Карта редакторы, Жолдар графы тапсырмаларының құралдарымен және интерактивті немесе автоматтандырылған режимде басқалармен орындалады.
  Бағдарламада жергілікті немесе Сервер ГАЖ-да орналасқан үлкен көлемді (бір жинақта – қабатта жүздеген мыңнан ондаған миллион объектіге дейін) векторлық карталар үшін объектілерді бейнелеу, редакциялау және облысы бойынша іздеу жеделдетілген. Бұл векторлық деректерді бейнелеу мен іздеу кезінде қолданылатын объектілердің кеңістіктік индекстерін тұрғызуды және жаңартуды оңтайландыру есебінен іске асырылған.
  "Түзету" мәзіріне "Бөлінген объектілерді кесу" тармағы қосылды. Бұл режим бір уақытта алмасу буферіне көшіруге және картадағы бөлінген объектілерді жоюға мүмкіндік береді. Бөлінген объектілерді кесу Ctrl+X пернелер тіркесімдерінің комбинациясымен жүзеге асырылады. Алмасу буферіне көшірусіз бөлінген объектілерді "Жылдам жою" – Ctrl+Delete.
  Бағдарламаның жұмысында қайталанатын қателердің себептерін іздеу үшін "Диагностика журналы" режимі қосылды. Егер бағдарламамен жасаған кейбір әрекет қателік тудырса, онда оның оперативті диагностикасы диагностика журналын белсендіру және қатені тудырған әрекетті қайталау арқылы жүргізілуі мүмкін. Қатенің сипаттауы бар журналдың қалыптастырылған файлы пайда болған мәселені жою үшін "Панорама" КБ-ға техникалық қолдау көрсетуге бағыттала алады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 20.07.2021 "Панорама" ГАЖ-да геолокациясы бар фотосуреттер мен бейнематериалдарды көрсету бойынша оқыту материалы дайындалды
  КБ "Панорама" мамандары "Геолокациясы бар фото- және бейнематериалдарды көрсету" тапсырмасын пайдалану бойынша бейнесабақ әзірледі. Бұл тапсырма GPS-трекімен синхрондалған, автомобильдің бейнетіркеуішінен, БПЛА бейнекамерасынан немесе ұялы телефоннан алынған бейнефайлдарды көруге арналған.
  Оқу материалында "Мәскеу және Мәскеу облысы" ашық картасының және "Каталогтан тректерді жүктеу" режимінің көмегімен алдын-ала жүктелген, GPS-байланысы бар автомобиль бейнетіркеуішінен алынған бейнефайлдар жиынтығының мысалында "Видеотрек арқылы қарау" режимінің жұмысы көрсетілген. Бастапқы деректер AVI, MP4 форматындағы бейнефайлдар болуы мүмкін. GPS-трек бейнефайлдың субтитрлерінде немесе GPX, KML немесе NMEA-0183 форматындағы аттас файлда болуы мүмкін.
  Ұқсас процедураны VideoGPS қосымшасын қолдана отырып, ұшқышсыз басқарылатын ұшу аппараттарынан немесе бейнекамерасы мен GPS-модулі бар мобильді құрылғылардан алынған деректерді өңдеу үшін қолдануға болады. Қосымша Жүктеу бетінде жүктеу үшін қолжетімді.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 19.07.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Пермь өлкесінің картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Пермь өлкесінің картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 16.07.2021 Linux үшін "Оператор" ГАЖ оперативті жағдайдың карталарын қалыптастыруға арналған әртүрлі типтегі геокеңістіктік деректерді қолдауды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да Astra Linux SE ("Смоленск" және "Орел" релиздері) үшін 13.4.2 нұсқалы "Оператор" SE ГАЖ әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасы үлкен көлемді кеңістіктік деректер базаларына тікелей қосылуды қолдайды. Деректер базасы жердің векторлық карталары түрінде бейнелеу және редакциялау үшін миллиондаған жазбаларды қамтиды, олардың үстінен оперативті жағдайдың карталары орналасуы мүмкін. "Оператор" ГАЖ объектілердің координаттарын қамтитын әртүрлі типті өрістері бар деректер базаларының жазбаларын тікелей редакциялауды қамтамасыз етеді. Деректер базасына қосылу параметрлері (кесте, деректерді ұсыну немесе SQL-сұрату) деректер базасына қосылуды әкімшілендіру диалогында теңшеледі және XML құрылымына ие болатын DBM кеңейтумен файлда сақталады. Теңшелімдер DBM файлының атын, деректер базасына қосылу әдісі мен параметерлерін енгізуді, бейнеленетін және редакцияланатын объектілер мен олардың семантикалық сипаттамаларының (атрибуттарының) тізімін құруды ескереді. ГАЖ тікелей және Сервер ГАЖ арқылы қосылған деректер базаларының ішіндегісін бір уақытта редакциялауға, әртүрлі деректер базалары арасында ақпаратпен алмасуды орындауға, әртүрлі базалардағы объектілердің координаталары мен атрибуттарын келісімдеуге, әртүрлі деректер базаларынан ақпараттың графикалық қабаттар түрінде бірлесіп бейнелеуге, деректерді суреттермен, биіктіктер матрицаларымен, векторлық карталармен және әртүрлі геопорталдар мен web-сервистердің деректерімен үйлестіруге мүмкіндік береді. Деректер базасын редакциялау Карта редакторы, Жолдар графы тапсырмаларының құралдарымен және интерактивті немесе автоматтандырылған режимде басқалармен орындалады.

  Жаңа нұсқада operator.rsc оперативті жағдай объектілерінің сыныптауышы жаңартылды. Басқару пункттері, байланыс объектілері, инженерлік техника, тұрақты дайындық бөлімшелері және келесі қабаттарда қамтылатын көптеген басқа типті шартты белгілердің түрі нақтыланған: "Құрлықтағы әскерлер. Зымырандық-артиллериялық құралдардың соққылары, атыстары", "Инженерлік әскерлер" , "ФҚҚ органдары", "РФ ІІМ", "РФ ІІМ ЖҚҚМИ", "РФ Көлік министрлігі", "РЭК әскерлері", "Байланыс әскерлері", "РФ-ның жол органдары", "Ғарыштық әскерлер", "Жұмылдыруды өрістету", "Әскерлерді моральдық-психологиялық қамтамасыз ету", "ТЖМ және АҚ", "Жалпы қолданылатын оперативті объектілер", "Шекаралық органдар. Басқарма", "Қарсылас – ережелер, әрекеттер", "Стратегиялық мақсаттағы зымыран әскерлері", "Техникалық әскерлердің құрамалары және әскери бөлімдері", "Әскерлерді топогеодезиялық қамтамасыз ету" және басқалары.

  Бағдарламада Төтенше жағдайлар туралы emercom.v2.rscz сыныптауышы жаңартылды. Басқару пункттері, ТЖМ бөлімшелері, хабарлау жүйесінің элементтері және келесі қабаттарда қамтылатын басқа типті шартты белгілердің түрі нақтыланған: "Көліктік инфрақұрылымның объектілері", "Байланыс жүйелерінің, мониторингтің, халықты хабарландыру және ақпараттандыру", "Аумақтар, экономика және инфрақұрылым объектілері", "АӨ және халықты ТЖ-дан қорғауды қамтамасыз ету объектілері", "Эвакуациялық іс-шараларды жүргізу объектілері, аумақтары, маршруттары және күштері", "АҚ және РТЖЖ басқару органдары мен күштері", "АҚ және РТЖЖ бөлімдері мен бөлімшелері».

  Геопорталдарды қосу міндеті жете аяқталды. Росреестрдің геопорталынан қабаттарды қолдау қосылды: Кадастрлық округтер, Кадастрлық аудандар, Кадастрлық орамдар, Жер учаскелері, Аукционға шығарылған жер учаскелері, Қызыл сызықтар, Бірыңғай жылжымайтын кешендер. Геопортал деректерді pbf (Protocolbuffer Binary Format) форматында векторлық тайлдық түрде береді. Деректер объектілердің координаттарын, учаскелердің жазуларын, семантикалық сипаттамаларды қамтиды. Wmslist_ru.xml файлында сақталатын геопорталдарға қосылу параметрлері жаңартылған.

  Карталар мен геопорталдарды бірлескен бейнелеу кезінде векторлық деректерді геопорталдың проекциясы мен координаттар жүйесіне өзгерту орындалады. Бағдарламаның жаңа нұсқасында векторлық карталарды берілген координаттар жүйесіне өзгерту 4-6 есе жеделдетілген. Өзгерту процесі деректердің бір терезесіне әртүрлі координаттар жүйелеріндегі карталар мен геопорталды қосу кезінде қағып алғанда шақыртылады. Қағып алғанда өзгерту кезінде төлқұжаттың файлының атын және ағымдағы күнді қамтитын атауы бар картаның қосалқы директориясында бастапқы картаның көшірмесі жасалады.

  "Түзету" мәзіріне "Бөлінген объектілерді кесу" тармағы қосылды. Бұл режим бір уақытта алмасу буферіне көшіруге және картадағы бөлінген объектілерді жоюға мүмкіндік береді. Бөлінген объектілерді кесу Ctrl+X пернелер тіркесімдерінің комбинациясымен жүзеге асырылады. Алмасу буферіне көшірусіз бөлінген объектілерді "Жылдам жою" – Ctrl+Delete.

  Бағдарламаның жұмысында қайталанатын қателердің себептерін іздеу үшін "Диагностика журналы" режимі қосылды. Егер бағдарламамен жасаған кейбір әрекет қателік тудырса, онда оның оперативті диагностикасы диагностика журналын белсендіру және қатені тудырған әрекетті қайталау арқылы жүргізілуі мүмкін. Қатенің сипаттауы бар журналдың қалыптастырылған файлы пайда болған мәселені жою үшін "Панорама" КБ-ға техникалық қолдау көрсетуге бағыттала алады.

  "Оператор" SE ГАЖ – әлеуетті құрылымдарға арналған әмбебап отандық геоақпараттық жүйе. Бағдарлама деректерді, есептеу нәтижелерін және геокеңістіктік байланыстыруы бар болжамдарды жинақтау, сақтау, автоматтандырылған өңдеу және бейнелеу үшін арналған. "Оператор" SE ГАЖ векторлық, растрлық және матрицалық карталарды бейнелеу және өңдеу құралдарын қамтиды. Қосымша пайдаланушыларға 3D-модельдің аясында арнайы объектілердің қозғалысын модельдеудің мамандандырылған міндеттерін шешу, қауіпті объектілерде төтенше жағдайлардың салдарын болжау, әуе кемелерінің қозғалысының мониторингі, геодезиялық және топографиялық жұмыстарды жүргізу, GPS/ГЛОНАСС навигациялық құрылғылардан деректерді өңдеу, әртүрлі шығару құрылғыларына бейнеленетін кеңістіктік деректерді басып шығару және көптеген басқалар үшін құралдарды ұсынады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 15.07.2021 1: 1 000 000 масштабтағы географиялық-шолу карталарының жиынтығы Беларусь Республикасының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-да Беларусь Республикасы аумағына SXF форматында 1: 1 000 000 масштабтағы сандық географиялық-шолу картасы дайындалды. Картаны дайындау үшін дереккөз болып www.gis-lab.info сайтынан ақпарат бойынша алынған VMap0 деректері қызмет етті. Карта қалалар үшін тұрғындар саны мен орыс тіліндегі елді мекендердің атаулары туралы мәліметтерді қамтиды. Қосымша материалдар ретінде Карта Мира масштаба 1: 5 000 000 масштабындағы Әлем Картасы және OpenStreetMap деректері пайдаланылды.

  Карта 1: 1 000 000 масштабтағы географиялық-шолу карталарының сыныптауышына (1mogk13g.rsc) келтірілген. Ол жерді жалпы бағалау және табиғи жағдайларды зерделеу, оқу процесін қамтамасыз ету, неғұрлым кішігірім масштабтағы географиялық-шолу карталарын, тақырыптық және арнайы карталарды жасау және басқа да тапсырмаларды шешу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Карта еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  SXF форматында 1: 1 000 000 масштабтағы сандық географиялық-шолу картасы "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 13.07.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Моңғолияның картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Моңғолияның картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 12.07.2021 Векторлық деректерді GML және GeoJson форматына экспорттау бойынша оқытатын материал дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары "Векторлық деректерді GML немесе JSON форматына экспорттау" режимінің мүмкіндігін көрсететін бейнесабақ дайындалды. "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары векторлық карталарды ұсынылған құралдың көмегімен GML және GeoJSON форматындағы файлдарға өз бетінше түрлендіре алады.
  Оқу материалында экспорт құралының теңшелімдері көрсетілген: құрылатын GML (GeoJSON) файлында стильдерді, семантиканы және метриканы құру, деректер схемаларын құру және пайдалану, карталар мен парақтарды құру режимдері, объектілердің типтерінің тізімін құрастыру. "Векторлық деректерді GML және JSON форматына экспорттау" құралы векторлық карталарды "Панорама" ГАЖ-дан GML және GeoJSON форматындағы файлдарға экспорттау үшін арналған. Пайдаланушылар экспорттаудың келесі параметрлерін өзгерте алады: деректер форматын көрсету, координаттар жүйесін орнату, стильдерді, метриканы, семантиканы және метадеректерді құру режимін орнату, бірнеше карталарды немесе парақтарды сақтап қалудың параметрлерін таңдау, сонымен қатар деректердің қолданбалы схемаларын "Панорама" ГАЖ-дағы сыныптауыш редакторының көмегімен көрсету немесе өз бетінше құру. Түрлендіргіштің жұмысының нәтижесі хаттамаға жазылады.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 09.07.2021 Сервер ГАЖ бұлт қоймаларында кеңістіктік деректерді өңдеу және жариялау жылдамдығын арттырады
  "Панорама" КБ-да 10.0 нұсқалы Сервер ГАЖ әзірленді. Сервер ГАЖ кеңістіктік деректер базаларына, жердің сандық карталарына, ЖҚЗ деректеріне, матрицаларға және құжаттарға қашықтан қол жеткізуді ұсынады. Жаңа нұсқада кеңістіктік деректер базаларымен жұмыс істеу үшін қолдау көрсетілетін ДББЖ тізбесі кеңейтілді: PostGIS кеңейтуімен PostgreSQL (St_Geometry деректер типі), Oracle Spatial кеңейтуімен Oracle (SDO_GEOMPETRY деректер типі), ArcSDE кеңейтуімен Oracle (St_Geometry деректер типі).
  Бағдарламада клиенттердің көп саны және виртуалды бумаларда деректер жинақтарын құру мен жою операцияларының жоғары қарқындылығы кезінде деректерге қол жеткізуді жеделдету үшін виртуалды бумалар мониторингінің және қол жеткізу құқықтарын бақылаудың жаңа алгоритмі іске асырылды. Сервер ГАЖ деректері бар виртуалды бумалардың деңгейіндегі деректерге автоматтандырылған басқаруды қолдайды. Әкімші бумалардың ішіндегісін және олардың құрылымын егжей-тегжейлемей, әртүрлі бумаларға қол жеткізуге пайдаланушылардың жеке топтарының құқықтарын көрсете алады. Жұмыс істеу процесінде Сервер ГАЖ бумалардың ішіндегісін автоматты түрде сканерлейді және тиісінше топқа кіретін пайдаланушыларға виртуалды бумада орналастырылатын деректерге құқықтарды ұсынады. Пайдаланушы виртуалды бумалардың құрылымын және олардағы деректердің құрамын қашықтан өзгерте алады. Буманың ішіндегісі өзгерген кезде деректер таңдағанда клиентте бейнеленетін қол жетімді деректер ағашы автоматты түрде қайта құрылады. Бұл бумадағы деректердің құрамын динамикалық түрде өзгертуге, Сервер ГАЖ-дың жұмысын үзбей және деректердің әрбір данасы үшін әкімшілендіру құралдарын қолданбай, деректерді қосуға және жоюға мүмкіндік береді.
  Ішінде басқа жинақталған жобалар (кіріктірулері бар есеп берулер мен оған ұқсас деректер жинақтары) сақталған MPTZ жинақталған жобаларды жариялауға қолдау көрсету қосылған. Пайдаланушыны Active Directory-дің бірнеше топтарына кірген кезде, егер кем дегенде бір топта редакциялау үшін осы деректерге қол жетімділік бар болса, деректерді редакциялау үшін құқықтар беріледі.
  Сервер ГАЖ бағдарламасын 9-нұсқадан 10-нұсқаға дейін жаңарту, бағдарламаны 2020 жылғы 1 маусымнан кейін сатып алғандар немесе төленген техникалық қолдауға ие болатындар үшін тегін болады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 08.07.2021 "Оператор" ГАЖ-да жауынгерлік графикалық құжаттарды дайындау құралдары кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.9 нұсқалы "Оператор" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада operator.rsc сыныптауышындағы ұшу аппараттарының шартты белгілерін бейнелеу жетілдірілді. Ұшу аппараттарының (ұшақтардың, тікұшақтардың) байланыстыру нүктесі белгінің кескінін анықтайтын негізгі сызықтардың қиылысу нүктесі болып табылады. Ұшу аппараттары түсірген кезде жоғары қарай тігінен немесе бірінші нүктеден екінші нүктеге дейін метрика бағытында солға қарай 90 градус бұрышпен бейнеленеді. Қолданбалы бағдарламаларда белгілердің бұрылуын жеңілдету үшін ұшу аппараттарына шартты белгінің тік осьін көрсетілген бағытқа бұратын 951 Бағыт (дирекциялық бұрыш) семантикасы қосылды. Центрінде 5400 – бекіністік аудандар, атыс бекінісі аудандары, қосылыс аудандары, бөлімдері үшін, іс-шараларды өткізу аудандары, барлау және зақымдау аймақтары, құралдарды қолдану ауданы және басқа қызметтік сипаттамадан мәтінінен алынған жазбасы бар полигондарды бейнелеу жетілдірілді.
  Жаңа нұсқада "Есеп берулер конструкторы" тапсырмасында кесте түрінде "Картаның аңызын қалыптастыру" режимі жетілдірілді. Аңдатпалар (түсіндірме мәтіндер) бағандарын автоматтандырылған қалыптастыруға арналған теңшелімдер қосылды. Режим объектілердің таңдалған семантикалары мәндерінің негізінде жалпы аңдатпалардың және шартты белгілердің тиісті кескіндерінің үстінен осы белгілердің аңдатпаларының бағандарын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бағандарды бастапқы толтыру үшін объектілердің толық немесе қысқартылған атауларын пайдалану мүмкіндігі, қаріп үлгілері үшін мәтінді енгізу, жолдарды тасымалдау, стильдерді теңшеу мүмкіндігі қосылды. Кестенің жолдары бойынша объектілер серияларын (объектінің бір кодының шартты белгілерінің түрлері) құрастыру іске асырылды. Картаның аңызында бағандарды қосу және жою үшін теңшелімдер қосылды. Карта аңызын қалыптастыру режимін «Түсіндірмені қалыптастыру», «Мәтінді түсіру», «Мөртабандарды қалыптастыру» сияқты «Есеп берулер конструкторының» басқа режимдерімен бірлесіп пайдалану графикалық құжаттарды дайындауды айтарлықтай жеделдетуге мүмкіндік береді.
  Сервер ГАЖ-да орналастырылған MPTZ, MAPZ, SITZ карталарының жинақталған жобаларынан графикалық файлдар мен карталарды оқуды және бейнелеуді қолдау қосылды. Векторлық деректерді бейнелеу мен іздеу кезінде қолданылатын объектілердің кеңістіктік индекстерін жаңарту алгоритмі жетілдірілді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 07.07.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Пенза облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Пенза облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 06.07.2021 "Панорама" ГАЖ Linux үшін картографиялық шартты белгілердегі үлкен кеңістіктік деректер базасын бейнелеуді және редакциялауды қолдайды
  "Панорама" КБ-да Astra Linux SE ("Смоленск" және "Орел" релиздері) үшін 13.4.2 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасына картографиялық шартты белгілерде векторлық карталар түрінде бейнелеу және редакциялау үшін миллиондаған жазбаларды қамтитын үлкен кеңістіктік деректер базаларына тікелей қосылу мүмкіндігі қосылған. Объектілердің координаттарын қамтитын әртүрлі типті өрістері бар деректер базаларының жазбаларын тікелей редакциялау қамтамасыз етіледі. Деректер базасына қосылу параметрлері (кесте, деректерді ұсыну немесе SQL-сұрату) деректер базасына қосылуды әкімшілендіру диалогында теңшеледі және XML құрылымына ие болатын DBM кеңейтумен файлда сақталады. Теңшелімдер DBM файлының атын, деректер базасына қосылу әдісі мен параметерлерін енгізуді, бейнеленетін және редакцияланатын объектілер мен олардың семантикалық сипаттамаларының (атрибуттарының) тізімін құруды ескереді. ГАЖ тікелей және Сервер ГАЖ арқылы қосылған деректер базаларының ішіндегісін бір уақытта редакциялауға, әртүрлі деректер базалары арасында ақпаратпен алмасуды орындауға, әртүрлі базалардағы объектілердің координаталары мен атрибуттарын келісімдеуге, әртүрлі деректер базаларынан ақпараттың графикалық қабаттар түрінде бірлесіп бейнелеуге, деректерді суреттермен, биіктіктер матрицаларымен, векторлық карталармен және әртүрлі геопорталдар мен web-сервистердің деректерімен үйлестіруге мүмкіндік береді. Деректер базасын редакциялау Карта редакторы, Жолдар графы тапсырмаларының құралдарымен және интерактивті немесе автоматтандырылған режимде басқалармен орындалады. ГАЖ-да деректер базасына қосылу құралдары Сервер ГАЖ-дың және SpatialDB Service-тің мүмкіндіктерін қайталайды, бірақ жеке жұмыста қолданыла алады. Деректер базасын векторлық карталар түрінде бейнелеу және редакциялау үшін ұжымдық қолжетімділікті Сервер ГАЖ арқылы орындаған мақсатқа сай.
  Бағдарламада жергілікті немесе Сервер ГАЖ-да орналасқан үлкен көлемді (бір жинақта – қабатта жүздеген мыңнан ондаған миллион объектіге дейін) векторлық карталар үшін объектілерді бейнелеу, редакциялау және облысы бойынша іздеу жеделдетілген. Бұл векторлық деректерді бейнелеу мен іздеу кезінде қолданылатын объектілердің кеңістіктік индекстерін тұрғызуды және жаңартуды оңтайландыру есебінен іске асырылған.
  Геопорталдарды қосу міндеті жетілдірілді. Росреестрдің геопорталынан қабаттарды қолдау қосылды: Кадастрлық округтер, Кадастрлық аудандар, Кадастрлық орамдар, Жер учаскелері, Аукционға шығарылған жер учаскелері, Қызыл сызықтар, Бірыңғай жылжымайтын кешендер. Геопортал деректерді pbf (Protocolbuffer Binary Format) форматында векторлық тайлдық түрде береді. Деректер объектілердің координаттарын, учаскелердің жазуларын, семантикалық сипаттамаларды қамтиды. Wmslist_ru.xml файлында сақталатын геопорталдарға қосылу параметрлері жаңартылған.
  Карталар мен геопорталдарды бірлескен бейнелеу кезінде векторлық деректерді геопорталдың проекциясы мен координаттар жүйесіне өзгерту орындалады. Бағдарламаның жаңа нұсқасында векторлық карталарды берілген координаттар жүйесіне өзгерту 4-6 есе жеделдетілген. Өзгерту процесі деректердің бір терезесіне әртүрлі координаттар жүйелеріндегі карталар мен геопорталды қосу кезінде қағып алғанда шақыртылады. Қағып алғанда өзгерту кезінде төлқұжаттың файлының атын және ағымдағы күнді қамтитын атауы бар картаның қосалқы директориясында бастапқы картаның көшірмесі жасалады.
  "Түзету" мәзіріне "Бөлінген объектілерді кесу" тармағы қосылды. Бұл режим бір уақытта алмасу буферіне көшіруге және картадағы бөлінген объектілерді жоюға мүмкіндік береді. Бөлінген объектілерді кесу Ctrl+X пернелер тіркесімдерінің комбинациясымен жүзеге асырылады. Алмасу буферіне көшірусіз бөлінген объектілерді "Жылдам жою" – Ctrl+Delete.
  Бағдарламаның жұмысында қайталанатын қателердің себептерін іздеу үшін "Диагностика журналы" режимі қосылды. Егер бағдарламамен жасаған кейбір әрекет қателік тудырса, онда оның оперативті диагностикасы диагностика журналын белсендіру және қатені тудырған әрекетті қайталау арқылы жүргізілуі мүмкін. Қатенің сипаттауы бар журналдың қалыптастырылған файлы пайда болған мәселені жою үшін "Панорама" КБ-ға техникалық қолдау көрсетуге бағыттала алады.
  Operator.rsc оперативті жағдай объектілерінің сыныптауышы жаңартылды. Басқару пунктері, байланыс объектілері, инженерлік техника, тұрақты дайындық бөлімшелері және келесі қабаттарда қамтылатын көптеген басқалар типті шартты белгілердің түрі нақтыланған: "Құрлықтағы әскерлер әрекеті. Зымырандық-артиллериялық құралдардың соққылары, атыстары", "Инженерлік әскерлер" , "ФҚҚ органдары", "РФ ІІМ", "РФ ІІМ ЖҚҚМИ", "РФ Көлік министрлігі", "РЭК әскерлері", "Байланыс әскерлері", "РФ-ның жол органдары", "Ғарыштық әскерлер", "Жұмылдыруды өрістету", "Әскерлерді моральдық-психологиялық қамтамасыз ету", "ТЖМ және АҚ", "Жалпы қолданылатын оперативті объектілер", "Шекаралық органдар. Басқарма", "Қарсылас – ережелер, әрекеттер", "Стратегиялық мақсаттағы зымыран әскерлері", "Техникалық әскерлердің құрамалары және әскери бөлімдері", "Әскерлерді топогеодезиялық қамтамасыз ету" және басқалары.
  Төтенше жағдайлар туралы emercom.v2.rscz сыныптауышы жаңартылды. Басқару пунктері, ТЖМ бөлімшелері, хабарлау жүйесінің элементтері және келесі қабаттарда қамтылатын көптеген басқалар типті шартты белгілердің түрі нақтыланған: "Көліктік инфрақұрылымның объектілері", "Байланыс жүйелерінің, мониторингтің, халықты хабарландыру және ақпараттандыру", "Аумақтар, экономика және инфрақұрылым объектілері", "АӨ және халықты ТЖ-дан қорғауды қамтамасыз ету объектілері", "Эвакуациялық іс-шараларды жүргізу объектілері, аумақтары, маршруттары және күштері", "АҚ және РТЖЖ басқару органдары мен күштері", "АҚ және РТЖЖ бөлімдері мен бөлімшелері».
  "Панорама" ГАЖ пайдаланушыларға деректерді, есептеу нәтижелерін және геокеңістіктік байланыстыруға ие болатын болжамдарды жинақтау, сақтау, автоматтандырылған өңдеу және бейнелеу үшін құралдарды ұсынады. Жүйе векторлық, растрлық және матрицалық карталарды құруға, сонымен қатар жер туралы әртүрлі ақпаратты жылдам жаңартуға мүмкіндік береді. Геоақпараттық жүйе Intel/AMD, Эльбрус, ARM, PowerPC, SPARC, MIPS және басқа да процессорлардың қолдауымен Linux, QNX, Android, MS Windows ОЖ үшін мультиплатформалық көп ағынды ядрода тұрғызылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 05.07.2021 Үй-жайды кадастрлық есепке қою бойынша оқыту бейне материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандарымен XML құжатын және үй-жайды кадастрлық есепке қою бойынша 4-релиз 06-нұсқалы техникалық жоспардың қағаздағы есеп беруін қалыптастыру бойынша бейнесабақ дайындалды. "Кадастрлық инженердің АЖО", "Панорама" ГАЖ немесе "Панорама-редактор" пайдаланушылары геодезиялық есептеулер кешенінің көмегімен XML құжатын және техникалық жоспардың қағаздағы есеп беруін қалыптастыра алады.
  Оқу материалында деректерді дайындаудың, міндетті сипаттамаларды толтырудың ерекшеліктері және РФ Экономикалық даму министрлігінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 953 Бұйрығына сәйкес XML файлын және техникалық жоспардың қағаздағы есеп беруі көрсетілген. Осы бұйрық негізінде "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдерінде survey.v5.rscz шартты белгілер сыныптауышы әзірленді. Сыныптауышта кадастрлық карталар мен өзге де кадастрлық құжаттарда кадастрлық мәліметтердің бейнелеу үшін қабаттардың, семантикалық сипаттамалардың және объектілердің жалпы тізбесі іске асырылған.
  Техникалық жоспар кадастрлық картадағы объектілерді таңдау нұсқасына байланысты бір немесе бірнеше жылжымайтын мүлік объектілері үшін қалыптастырылуы мүмкін. "XML-құжатты қалыптастыру" және "Мәтіндік есеп беруді қалыптастыру" процедуралары "Техникалық жоспар" диалогында орындалады. Диалогтың мазмұнын бастапқы инициализациялау және жылжымайтын мүлік объектісінің типін орнату таңдалған қалыптасу режимін есепке алумен сандық кадастрлық картадан алынған мәліметтермен орындалады.
  "Техникалық жоспар" диалогында деректерді енгізуге және редакциялауға арналған элементтер техникалық жоспардың бөлімдері мен деректемелеріне сәйкес топтар бойынша реттелген және келесі экран беттер (бетбелгілер) бойынша құрастырлыған: "Жалпы мәліметтер", "Бастапқы деректер", "Объектіні сипаттау", "Объектінің бөліктері", "Үй-жайлар", "Графикалық бөлім", "Параметрлер".
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 02.07.2021 "Панорама" ГАЖ аумақтық жоспарлау схемаларын рәсімдеу мен бақылау процестерін автоматтандырады
  "Панорама" КБ-да 13.6.9 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада "Есеп берулер конструкторы» тапсырмасындағы кесте түрінде Картаның аңызын қалыптастыру режимі жете аяқталды. Аңдатпалар (түсіндірме мәтіндер) бағандарын автоматтандырылған қалыптастыруға арналған теңшелімдер қосылды. Режим объектілердің таңдалған семантикалары мәндерінің негізінде жалпы аннотацияларды және осы белгілердің тиісінше бейнелерінің үстінен шартты белгілер аннотацияларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бағандарды бастапқы толтыру үшін объектілердің толық немесе қысқартылған атауларын пайдалану мүмкіндігі, қаріптер үлгілері үшін мәтінді енгізу, жолдарды тасымалдау, стильдерді теңшеу мүмкіндігі қосылды. Кестенің жолдары бойынша объектілер серияларын (объектінің бір кодының шартты белгілері түрлері) үйлестіру іске асырылды. Картаның легендасындағы бағандарды қосу және жою үшін теңшелімдер қосылды. "Экспликацияны қалыптастыру", "Мәтінді түсіру", "Мөртабандарды қалыптастыру" сияқты "Есеп берулер конструкторының" басқа режимдерімен бірге Қартаның легендасын қалыптастыру графикалық құжаттарды дайындауды, мысалы, Әртүрлі мақсаттағы аумақтық жоспарлау схемаларының қағаз нұсқалары үшін елеулі түрде жеделдетуге мүмкіндік береді. Жасалған легенда картаға ойынды түрінде рәсімдеу объектілерімен бірге енгізілуі мүмкін. Рәсімдеу объектілері бар карта АЖ ФМАЖ-ға жіберу үшін GML-ге деректердің дұрыс экспортын қамтамасыз ету үшін аумақтық жоспарлаудың карта-схемасының үстінен бөлек жасалады.
  Аумақтық жоспарлау деректерін GML форматына экспорттау тапсырмасы жете аяқталды. Бастапқы картографиялық деректерді бақылау қамтамасыз етілген, олардан GML форматында аумақтық жоспарлау құжаттары қалыптастырылады. Объектілер мен олардың атрибуттарының құрамы қалыптастырылатын құжаттың түрін есепке алумен fgistp.xsd схемасына сәйкестігіне бақыланады. Объектілер метрикасы өздігінен қиылысулардың, қайталанатын нүктелердің жоқтығына және мультиполигондарды дұрыс орналастыруға бақыланады. Нүктелік объектілер олармен бірдей қабаттағы полигондардың үстінен орналастыруына бақыланады. Объектілердің бірегей сәйкестендіргіштері қайталанбауына және GUID форматына сәйкестігіне бақыланады. Деректердің жаңартылған бақылауы АЖ ФМАЖ-мен анықталатын қателердің келесі түрлерін түзетуге мүмкіндік береді:
  - файлда "Геометрия" өрісі жоқ, немесе геометрия (тегтердің) сипаттамасы қателермен көрсетілген; файл Ресейдің Экономикалық даму министрлігінің 09.01.2018 жылғы № 10 Бұйрығының талаптарын бұзып дайындалған. "Бірегей сәйкестендіру нөмірі" (GLOBALID) атрибуты дұрыс емес мағынаға ие;
  - пайдаланушы таңдаған координаттар жүйесін АЖ ФМАЖ-да пайдаланылатын координаттар жүйесіне өзгерту қателігі; файл Ресейдің Экономикалық даму министрлігінің 09.01.2018 жылғы № 10 бұйрығының/Экономикалық даму министрлігінің 07.12.2016 жылғы № 793 Бұйрығының талаптарын бұзып дайындалған: "Объектінің мәртебесі" міндетті өріс жоқ;
  - объектіде құрылған полигонда – Hole lies outside shell нүктесінде қателігі жіберілген;
  - объектіде құрылған полигонда – нүктеде нүктелер аз қателігі жіберілген;
  - геометрияның типін сипаттаған кезде бірыңғай тәсіл бұзылған.

  Тапсырманы Тапсырмалар\Қосымшаларды іске қосу\Деректердің импорты\экспорты мәзірінен шақырылуы мүмкін. Сервер ГАЖ-да орналастырылған MAPZ, MAPZ, SITZ карталарының жинақталған жобаларынан графикалық файлдар мен карталарды оқу және бейнелеу қолдауы қосылды. Векторлық деректерді бейнелеу мен іздеу кезінде қолданылатын объектілердің кеңістіктік индекстерін жаңарту алгоритмі жете аяқталды.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 01.07.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Орынбор облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Орынбор облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 30.06.2021 Су басу аймағын тұрғызу бойынша оқыту материалы дайындалған
  "Панорама" КБ мамандарымен "Су басу аймағын тұрғызу" режимінің мүмкіндіктерін көрсететін бейнесабақ дайындалды. "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары картамен су басқан учаскелерді анықтауға арналған құралды пайдалана алады. Оқу материалында Канопелька өзені үшін су басу аймағын тұрғызудың негізгі кезеңдері көрсетілген.
  Су басу аймақтары аумақтарды пайдаланудың ерекше жағдайлары бар аймақтарға жатады және аумақтардың дамуын жоспарлау кезінде әзірленетін құжаттаманың барлық түрлерінде бейнеленеді. Бұл осы аумақтарда адамның тіршілік әрекетінің және қоршаған ортаның өзара жағымсыз әсерін алдын алу мақсатында белгілі бір режим сақталуы үшін қажет. Мысалы, су басу аймақтарында жаңа елді мекендерді, зираттарды, мал қорымдарын, қоқыс үйінділерін орналастыруға тыйым салынады. Бұл маңызды, өйткені су басу тек мүліктік шығындарға ғана емес, сондай-ақ адам құрбандарына да әкелуі мүмкін.

  "Су басу аймағын тұрғызу" құралы биіктіктер матрицасынан алынған ақпаратты пайдалана отырып, картада су басу аймағын анықтау үшін арналған. Пайдаланушылар судың көтерілу деңгейінің мәндерін, су басу аймағының енін өзгерте алады, тізімнен есептеулер жасалатын биіктіктер матрицасын таңдай алады.
  Бағдарламаның жұмысы нәтижесінде екі міндет шешіледі: су басу аймағының шекаралық нүктелерінің координаттары және су басу аймағының шегіндегі әр нүктедегі судың көтерілу деңгейі есептеледі. Барлық мәндер сапалар матрицасына орналастырылады. Сапалар матрицасын алудан басқа, тасудың шекараларын (су басу аймағын) көрсететін объектінің құру мүмкіндігі ескерілген.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөліміндегі танысуға болады.

 • 28.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Нижегород облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Нижегород облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 25.06.2021 GIS WebService SE деректерді автоматты кластерлеуді қолдану есебінен жердің карталарын қабылдауды жақсартады
  "Панорама" КБ-да 13.11.2-нұсқалы GIS WebService SE әзірленді. Жаңа нұсқада кластерленген карталарда ақпаратты іздеу мен бейнелеу мүмкіндіктері қосылды. Кеңістіктік ақпараттың үлкен көлемдерін визуалдау кезінде картадағы нүктелер бір-бірін жаба алады. Жабу картаның шамадан тыс жүктелуіне және деректердің күрделі қабылдануына әкеледі. Деректерді кластерлеу бір-бірінің қасында орналасқан объектілерді біріктіруге және оларды картада бірыңғай кластерленген деректер нүктесі түрінде бейнелеуге мүмкіндік береді. Кластердің объектілері туралы ақпарат беру де маңызды болып табылады. GIS WebService SE автоматты режимде кластерлерді қалыптастыруға да, сондай-ақ олардың ішіндегі объектілер бойынша барлық қажетті ақпаратты беруге мүмкіндік береді. Ол үшін картаның сыныптауышында объектілерді кластерлеу қасиетін және көршілес элементтерді жинау радиусын орнату жеткілікті. Сервис бір картада кластерленген деректердің бірнеше типтерін, мысалы, дүкендерді, мейрамханаларды, жанармай құю станцияларын және басқаларды бейнелеуге мүмкіндік береді.
  Интеллектуалды іздеуді жүзеге асыру және сервисте деректермен жұмыс жасау процесін жеңілдету үшін сұрату бойынша статистиканы шығару мүмкіндігі іске асырылған. Мысалы, аумақ бойынша іздеу кезінде сервис оқшаулаулар бойынша объектілер саны, объектілердің әр типінің, типтерінің толтырылған семантиктерінің саны туралы ақпарат бере алады.
  Жаңа нұсқада дарақ тәрізді құрылымды және индекстелетін семантиктерді енгізу есебінен іздеу және сурет салу жылдамдығы ұлғайтылды. Деректерді жылдам жүктеу үшін дарақ тәрізді құрылымды файлға сақтау қосылды. Linux жүйелерінде GEOTIFF-пен тікелей жұмыс істеуді қолдау іске асырылған. Linux жүйелерінде базалық проекциядан ерекшеленетін проекцияда геопорталдың суретін салу жылдамдығы ұлғайтылды. Статистиканы беру кезінде сұратуларды орындау уақытының орташа мәнін есептеу үшін алгоритмі жақсартылды.
  GIS WebService SE барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды, олардың көмегімен кеңістіктік деректерді беру және бейнелеу жүзеге асырылады. Бағдарламада кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша тайлдарды шығару мүмкіндігі іске асырылды. Қосымша Apache, IIS және nginx web-серверлерімен үйлесімді түрде Windows және Linux платформаларында іске асырылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 24.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Киров облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Киров облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 23.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталындағы Қырым Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Қырым Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 22.06.2021 Картографиялық схемалар мен есеп берулерді қалыптастыру бойынша үйретуші бейнематериал дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары "Есеп берулер конструкторы" модулімен жұмыс істеу негіздеріне арналған бейнесабақты дайындады. "Панорама" немесе "Панорама-редактор" ГАЖ пайдаланушылары кәсіби безендіру элементтерімен картографиялық схемалар мен әртүрлі форматтағы есеп берулерді қалыптастырып, жариялауға дайындай алады. Модуль энергетика, құрылыс, шикізат өндіру салаларында картографиялық схемаларды, сызбаларды және есеп берулерді (мысалы, қолданыстағы және жобаланатын энергожелілердің карта-схемаларын) жасау құралы ретінде пайдаланылуы мүмкін. "Есеп берулер конструкторын" безендіру жұмыстары және картография саласында картографиялық бұйымдарды баспаға дайындау кезінде (әртүрлі атластарды құру және безендіруді мысал ретінде қарастыруға болады), геодезиялық және кадастрлық жұмыстарды жасау процесінде сызбаларды, схемаларды мен есеп берулерді дайындау кезінде (мысалы, габаритті кадастрлық объектілердің сызбалары мен схемаларын жасау және безендіру) қолдануға болады.
  Оқу материалында картографиялық схеманы жасау және безендіру мысалында "Есеп берулер конструкторы" инструментарийінің мүмкіндіктері көрсетілген. Келесі әрекеттер көрсетілген: пайдаланушымен берілген параметрлермен есеп беру жобасын қалыптастыру; есеп беруге әртүрлі масштабтағы ойымдарды қосу және оларды редакциялау; графикалық ендірмелерді қосу және редакциялау; тақырыптар мен жазбаларды қосу және олармен жұмыс жасау; jpg, png, tiff немесе pdf форматтарындағы файлдарға дайындалған карта-схеманы сақтау. Есеп берудің жобасын MPTZ жинақталған форматына сақтау кезінде қимылдар тәртібі көрсетілген.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 21.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Ростов облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Ростов облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 18.06.2021 РФ субъектілерінің статистикалық деректерімен карталарды құру бойынша оқытатын бейнематериал дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары РФ субъектілерінің статистикалық деректері бойынша тақырыптық картаны қалыптастыру туралы бейнесабақ дайындады. Статистикалық деректер CSV форматында кесте түрінде ұсынылуы керек. "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары "Статистиканы көрсету" режимінің көмегімен тақырыптық картаны қалыптастыра алады.
  Оқу материалында орнату құрамына кіретін РФ ашық картасының аясында тақырыптық картаны тұрғызу көрсетілген. Карта РФ-ның әкімшілік бөліну объектілерін: федералды округтердің, субъектілердің және аудандардың аумақтарын қамтиды. Тақырыптық карта бүкіл Ресей бойынша немесе көрсетілген РФ субъектісі бойынша салынады.

  Тапсырма шақырылған кезде деректерді статистикалық талдау орындалады, оның нәтижесінде ауқымдар шекараларының мәндері автоматты түрде есептеледі. Шкаланың түрі статистикалық деректер мәндерінің шашырауына тәуелді болады. Құру нәтижесі РФ субъектілерінің немесе әкімшілік аудандардың боялған аумақтарын, статистикалық деректер мәндерінің ауқымдар шкаласын және таңдалған статистикалық мәндері бар РФ субъектілерінің тізімін қамтитын тақырыптық карта болып табылады. Алынған карта басып шығарылуы немесе векторлық (SVG, EMF) және растрлық (PNG, TIFF) форматтарындағы файлдарда сақталуы мүмкін.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 17.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Түмен облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Түмен облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 15.06.2021 GIS Toolkit SXF, TXF, DIR, TXT, MAP, SIT, SITX, S57, KML/KMZ, MIF/MID форматтарында кеңістіктік деректер экспорты/импорты мүмкіндіктерін кеңейтеді
  "Панорама" КБ-да C++ Builder, Delphi Embarcadero ортасында ГАЖ-қосымшаларын құру үшін 13.4.3 нұсқалы GIS ToolKit инструментарийі әзірленді. Жаңа нұсқаға TMapDataConversion компоненті қосылды. Ол SXF, TXF, DIR, TXT, MAP, SIT, SITX, S57, KML/KMZ, MIF/MID форматтарында ұсынылған кеңістіктік деректер экспортын/импортын қамтамасыз етеді. Компонент жоғары өнімді ГАЖ-ядро функцияларын пайдалануға негізделген.
  DIR файлында тізіммен берілген SXF және TXF форматындағы карталардың парақтар жиынтығын импорттау кезінде парақтарды +/-360 градус бойлық бойынша тасымалдау мүмкіндігі ескерілген. Бұл ауданның габариттерін -360/+ 360 градусқа дейін кеңейту үшін батыс және/немесе шығыс жартышарларда парақтар бағандарын қайталауға мүмкіндік береді. Парақтарды қайталау үшін талап етілетін файлды басқа атымен көшіру (мысалы, 01-12.sxf-тің атын 01-12_west.sxf деп өзгерту) және аудандағы барлық парақтарда бірегей белгіленуі болу үшін оның номенклатурасын өзгерту (мысалы, 01-12-нің атын 01-12_west деп өзгерту) керек. Әрі қарай мәтіндік редакторда DIR файлына sxf немесе txf жаңа аты бар жол қосу керек және файлдың атынан кейін табуляцияны басу және тасымалдау бағытын (мысалы, -360 немесе +360) енгізу керек. Парақтың координаттары мен төлқұжатын қайта есептеу DIR файлы бойынша жұмыстар ауданын импорттау кезінде автоматты түрде орындалатын болады.
  KML форматына экспорттау кезінде картадағы объектілердің ағымдағы графикалық параметрлері бойынша полигондар, сызықтар және белгішелер стильдерін теңшеу автоматтандырылған. Нүктелік объектілер үшін белгішелер \аты_kml.icons бумасында png форматында қалыптасады. kml файлын және белгішелері бар бумаларды kmz архивіне сақтау мүмкіндігі қосылды. SHP импорттау және экспорттау кезінде X, Y, Z (биіктік) және M (өлшеу) өрістерін қамтитын төрт өлшемді жазбалар өңделеді. Деректерді өңдеу кезінде жаңа компонент операторға хабарлау үшін процестің ағымдағы күйі туралы келесі хабарламаларды алуға мүмкіндік береді: орындалу пайызы, қателердің болуы, өңдеуді тоқтату қажеттілігі, карта туралы ақпарат.
  GIS ToolKit визуалды компоненттердің жиынтығынан (бастапқы мәтіндерде жеткізіледі) және кеңістіктік деректерге тікелей қол жетімділік үшін ГАЖ-ядросының AПИ функцияларынан тұрады. Инструментарий кеңістіктік деректерді өңдеу және визуалдау талап етілетін клиент-серверлік және үстел үстілік 32- және 64-разрядты қосымшаларды әзірлеу үшін арналған. Кеңістіктік деректер жұмыс орнында да (деректерге тікелей қол жетімділік), жергілікті желіде де немесе Интернет желісінде де орналасуы мүмкін (Сервер ГАЖ-ға қол жетімділіктің немесе халықаралық хаттамалар бойынша деректермен алмасу компоненттері пайдаланылады).
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайттың Жүктеу бөлімінде қолжетімді.

 • 11.06.2021 "Оператор" ГАЖ бедердің сандық моделі бойынша жердің тактикалық қасиеттерін бағалауды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да 13.6.7 нұсқалы "Оператор" ГАЖ әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасында ArcInfo Binary Grid форматы файлдарынан бедер туралы деректер импорты қосылды. ArcInfo Binary Grid файлдары бедердің сандық моделін, беткейлер моделін және бедердің шайылып кетуін қамти алады. ArcInfo Binary Grid екілік файлдарындағы деректер тұрақты тор түрінде ұйымдастырылған. Бедердің сандық моделі тұрақты тор ұяшығының мәні ретінде биіктік туралы деректерді қамтиды. Бедердің сандық моделінің деректері бойынша MTW биіктіктер матрицалары қалыптастырылады. Бедерді шайып кетуді сақтау үшін тұрақты тордың ұяшығының мәні жарықтылық дәрежесіне сәйкес келеді. Бедерді шайып кетуді немесе беткейлер моделін қамтитын файлдар MTQ сапа матрицаларына түрленеді. Биіктіктердің матрицалар импорттының міндеті сондай-ақ SRTM, GeoTIFF, IMG, DEM форматтарынан деректерді жүктеуді қолдайды. Бедердің биіктіктер пирамидасының KMZ форматынан бірыңғай MPT жобасына біріктірілген MTW файлдар жинағына импорты қамтамасыз етіледі.
  Жердің тактикалық қасиеттерін бағалау үшін "Оператор" ГАЖ Инженерлік тапсырмалар кешені панелімен жабдықталған. Кешен беттердің модельдерін құру және салынған модельдерді пайдаланумен кеңістіктік талдау тапсырмаларын шешуге арналған. Беттің моделі бедердің биіктіктері, ластану концентрациясы, жауын-шашындар мөлшері, радиация деңгейі және басқалары сияқты жердің қасиеттерін көрсете алады. Беттер тұрақты GRID модельдерімен (бедердің биіктіктер матрицасы, берілген сипаттамадағы сапа матрицасы) ұсынылуы мүмкін. Беттердің модельдері векторлық картаның деректері бойынша жасалуы мүмкін. Беттердің модельдері жердің үш өлшемді картасын қалыптастыру үшін, сонымен қатар талдау тапсырмаларын шешу (арақашықтықтарды, аудандарды және көлемдерді есептеу, бейіндеу, беткейлердің бағыттарын анықтау) кезінде пайдаланылады. Матрицалық модельдерде туынды беттерді алумен түрлендіру операцияларына жол береді. Беттердің модельдері изосызықтарды тұрғызу, карта объектілерінің Н (биіктігі) координатасын қалыптастыру үшін, жер жұмыстарының көлемдерін есептеу, су басу аймақтарын салу және апаттық жағдайларды модельдеу кезінде пайдалануы мүмкін.

  "Карта редакторы" тапсырмасында "Графикалық объектілер" панеліне «белгішелер» – BMP, PNG, JPEG, ICO, TIF және басқа форматтар файлдарының картасына жылдам түсіруге арналған режим қосылды. Таңдалатын графикалық файлдар \картаның аты.images атауымен карта ішкі директорияға көшіріледі. Графикалық объектінің семантикасына файлға салыстырмалы жол жазылады. Картаны басқа бумаға көшіру кезінде графикалық файлдармен ішкі директорияны да көшіру керек. Картаны масштабтаған кезде растрлық белгі кішіреюі және ұлғаюы мүмкін. Картаны SITZ\MAPZ\MPTZ форматтарына қаптаған кезде графикалық файлдар автоматты түрде қапталады.
  Арнайы карталарды құру және жаңарту үшін ГАЖ operator.rsc оперативті жағдайдың шартты белгілерінің сандық сыныптауышын және rscarmy.iml64 бағдарламаланатын белгілер кітапханасын қамтиды. Бағдарламада шартты белгілердің келесі топтарын түсіру режимдеріне қолдау көрсетіледі: "Оперативті жағдайдың электронды шартты белгілерінің сыныптауышы» құжатының талаптарын есепке алумен "Басқару пункттері", "Жорық легі", "Шекаралар", "Қару-жарақ". Ұсынылатын функциялар сыныптауыштағы шартты белгілердің санын бірнеше есе қысқартуға мүмкіндік береді. Картадағы объектінің шартты белгісі семантикалық сипаттамалардың мәндерінің нақты комбинациясын есепке алумен объекті түрінің базалық шартты белгісінен автоматты түрде қалыптастырылады. Бұл тәсіл кітапханадан қажетті белгіні таңдау уақытын қысқартады және оператордың қателіктерінің санын азайтады. Суретті таңдаудың орнына оператор объектінің семантикасына оған белгілі мемлекеттік тиістілігі, жай-күйі, жылжымалылығы, қорғалғандығы, техника қасиеттері, қарулануы және тағы басқалары туралы мәліметтерді енгізеді. Бағдарламаланатын белгілердің өздері жарамды белгінің түрін анықтайды. Ұқсас тәсіл S57/S52 теңіз навигациялық карталарын көрсету үшін Халықаралық гидрографиялық ұйым стандартында қолданылады.

  Бағдарламада жергілікті немесе Сервер ГАЖ-да орналасқан үлкен көлемді (бір жинақта – қабатта жүздеген мыңнан бастап ондаған миллион объектіге дейін) векторлық карталар үшін аумақ бойынша бейнелеу, редакциялау және іздеу жеделдетілді. Бұл векторлық деректерді көрсету және іздеу кезінде қолданылатын кеңістіктік объектілердің кеңістіктік индекстерін салу және жаңарту есебінен іске асырылды.

  "Microsoft Office Excel (*.xls, *.xlsx) файлынан семантиканы жаңарту" тапсырмасы жете аяқталды. Мына режимдер қосылды: Семантика кілті бойынша өрістердің сәйкестігін автоматты түрде орнату, Теңшелімдерді сақтау/қалпына келтіру, Семантикалар тізімін жою. Семантиканы таңдау диалогында кілт, код немесе атауы бойынша іздеу қосылды. Барлық немесе белгілі шарттары бойынша белгіленген объектілер бойынша семантикалар тізімін жаңарту функциясын орындау жеделдетілді.

  "Түзету" мәзіріне "Белгіленген объектілерді кесіп алу" тармағы қосылды. Бұл режим бір уақытта алмасу буферіне көшіруге және картадағы белгіленген объектілерді жоюға мүмкіндік береді. Белгіленген объектілерді кесу Ctrl+X пернелер тіркемесінің комбинациясымен жүзеге асырылады. Көшірусіз алмасу буферіне белгіленген объектілерді «Жылдам жою» – Ctrl+Delete.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 10.06.2021 Astra Linux SE ОЖ үшін аэронавигациялық тапсырмаларды шешу кешені әуеайлақтың инфрақұрылымы құрамында картада тікұшақ айлақтарын енгізу мен шығаруды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да 13-нұсқалы "Оператор" SE ГАЖ, Astra Linux SE ОЖ ("Смоленск" релизі) және Astra Linux CE ОЖ ("Орел" релизі) үшін 7.6-нұсқалы Аэронавигациялық тапсырмаларды шешу кешені әзірленді. Жаңа нұсқада әуежайдың/тікұшақ айлақтарының инфрақұрылымы құрамында тікұшақ пен қону алаңдарының (TLOF) картасына енгізу және шығару мүмкіндігі іске асырылды.
  Аэронавигациялық деректерді енгізу диалогтары жабылу күнінен кейінгі әрекет ету күндерімен көшіру мүмкіндігі бар күні бойынша аэронавигация объектілерін жабу функцияларымен толықтырылды. Режим жаңа объектілердің атрибуттарын елеусіз өзгерістермен толтыруға еңбек шығындарын азайта отырып, түзетулерді жедел енгізуге мүмкіндік береді.
  Жаңа нұсқада аэронавигациялық карталар аңыздарын әуе қозғалысына қызмет көрсету маршруттарының, аудандарының және тыйым салынған аймақтардың учаскелері бойынша шектеулер кестелерімен толтыру мүмкіндігі қосылды. Режим аэронавигациялық картаны басып шығаруға дайындау процесін автоматтандырады. Картаның аэронавигациялық объектілерінің негізгі атрибуттарын ішінара жаңарту функциясы қосылды, бұл қазіргі жағдайға елеусіз өзгерістерді енгізуге мүмкіндік береді.
  Әуеайлақ үшін минималды қауіпсіз биіктіктерді енгізу нысаны жете аяқталды. Бұл деректер базасына абсолютті немесе салыстырмалы биіктіктермен минималды қауіпсіз биіктіктер шеңберлерінің барлық түрлерін енгізу мүмкіндігін береді. Аэронавигациялық деректер базасында ИКАО аудандарының барлық шекаралары жаңартылды және UB1 аймағы ретінде Нахичеван облысы қосылды.
  Аэронавигациялық тапсырмаларды шешу кешені аэронавигациялық ақпараттың деректер базасын құру және енгізу, аэронавигациялық карталарды қалыптастыру, әуе кемелерінің ұшу маршруттарын жобалау, басқа ақпараттық жүйелермен деректер алмасу үшін арналған.
  Бағдарлама ұшу маршруттарын есептеуді орындауға, әуеайлақтың және қоршаған ауданның объектілерінің әуе қозғалысының қауіпсіздігіне әсер етуіне талдау жасауға мүмкіндік береді. Аэронавигация ақпаратының негізгі көзі жоспарлы ақпаратты және маршруттарды жобалау нәтижелерін сақтау үшін толықтырулармен AIСM (Aeronautical Information Conceptual Model) моделі базасының негізінде құрылған аэронавигациялық деректер базасы болып табылады. Модель "Еуробақылау" халықаралық әуе қозғалысын жоспарлау және координациялау ұйымымен ұсынылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінен жүктеуге болады.

 • 09.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталындағы Свердловск облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Свердловск облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 08.06.2021 Таңдалған объектілердің семантикасы бойынша есептеулер туралы оқыту материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары "Белгіленген объектілер семантикасы бойынша есептеулер" бейнесабағын дайындады. "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары сандарды, математикалық операцияларды, объектінің семантикаларының мәндеріне сілтемелерді, оның ауданы мен периметрін және басқа да қасиеттерді қамтитын символдық жол болып табылатын формулалар бойынша объектілердің сипаттамаларын өз бетінше есептей алады.
  Оқу материалында объектілердің сипаттамаларын өңдеу үшін қолжетімді математикалық операциялар көрсетілген. Қолда бар сипаттамалардың алынған нәтижелерін өңдеу бойынша мүмкіндіктер көрсетілген. "Белгіленген объектілер семантикасы бойынша есептеулер" құралы пайдаланушымен берілген формулалар бойынша белгіленген объектілердің семантикалық сипаттамаларын есептеу үшін арналған. Пайдаланушылар есептеу үшін өз формулаларының тізімін жасай алады, терілген формулалар файлға параметрлерімен жазылады. Егер формула синтаксистік түрде дұрыс емес болса, онда жазба да, есептеулер де жүргізілмейді. Бұл ретте ықтимал қатенің қысқаша түсіндірілуімен "Формуланың қате берілуі" хабарламасы жіберіледі.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 07.06.2021 "Панорама-редактор" кәсіби векторлағыш әртүрлі дереккөздерден алынған ақпарат бойынша жердің сандық модельдерін жаңартуды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да 13.6.7 нұсқалы "Панорама-редактор" кәсіби векторлағыш әзірленді. Жаңа нұсқада ArcInfo Binary Grid форматындағы файлдардан бедер туралы деректер импорты қосылды. ArcInfo Binary Grid файлдары бедердің сандық моделін, беткейлер моделін және бедердің шайылуын қамтуы мүмкін. ArcInfo Binary Grid екілік файлдарындағы деректер тұрақты тор түрінде ұйымдастырылған. Бедердің сандық моделі тұрақты тор ұяшығының мәні ретінде биіктік туралы деректерді қамтиды. Бедердің сандық моделінің деректері бойынша MTW биіктіктер матрицалары қалыптастырылады. Бедерді шайып кетуді сақтау үшін тұрақты тордың ұяшығының мәні жарықтылық дәрежесіне сәйкес келеді. Бедерді шайып кетуді немесе беткейлер моделін қамтитын файлдар MTQ сапа матрицаларына түрленеді. Биіктіктердің матрицалар импортының міндеті сондай-ақ SRTM, GeoTIFF, IMG, DEM форматтарынан деректерді жүктеуді қолдайды. Бедердің биіктіктер пирамидасының KMZ форматынан бірыңғай MPT жобасына біріктірілген MTW файлдар жинағына импорты қамтамасыз етіледі.
  Панорама-редактор интернет-көздерден кеңістіктік деректермен жұмысты қамтамасыз етеді. Халықаралық стандарттарды және OGC WMS, OGC WMTS және TMS деректер алмасу хаттамаларын қолдау Интернет ортасында орналасқан сервистерден кез келген кеңістіктік ақпаратты алуға мүмкіндік береді. DigitalGlobe суреттерін қарап шығу басқа кеңістіктік деректермен бірге қажетті аумақта неғұрлым көрнекі ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Кез келген кеңістіктік деректерге төсеніш ретінде OpenStreetMap (Карта), Космосуреттер (Жерсерік), Virtual Earth (Жерсерік), Virtual Earth (Карта), Yandex (Жерсерік), Yandex (Карта) және басқа сервситер болуы мүмкін.

  "Microsoft Office Excel (*.xls, *.xlsx) файлынан семантиканы жаңарту" тапсырмасы жете аяқталды. Мына режимдер қосылды: Семантика кілті бойынша өрістердің сәйкестігін автоматты түрде орнату, Теңшелімдерді сақтау/қалпына келтіру, Семантикалар тізімін жою. Семантиканы таңдау диалогында кілт, код немесе атауы бойынша іздеу қосылды. Барлық немесе белгілі шарттары бойынша белгіленген объектілер бойынша семантикалар тізімін жаңарту функциясын орындау жеделдетілді.
  "Карта редакторына" "Графикалық объектілер" панеліне "белгішелер" – BMP, PNG, JPEG, ICO, TIF және басқа форматтардағы графикалық файлдардың картасына жылдам түсіруге арналған режим қосылды. Таңдалатын графикалық файлдар \картаның аты.images атауымен карта ішкі директорияға көшіріледі. Графикалық объектінің семантикасына файлға салыстырмалы жол жазылады. Картаны басқа бумаға көшіру кезінде графикалық файлдармен ішкі директорияны да көшіру керек. Картаны масштабтаған кезде растрлық белгі кішіреюі және ұлғаюы мүмкін. Картаны SITZ\MAPZ\MPTZ форматтарына қаптаған кезде графикалық файлдар автоматты түрде қапталады.
  "Түзету" мәзіріне "Белгіленген объектілерді кесіп алу" тармағы қосылды. Бұл режим бір уақытта алмасу буферіне көшіруге және картадағы белгіленген объектілерді жоюға мүмкіндік береді. Белгіленген объектілерді кесу Ctrl+X пернелер тіркесімі комбинациясымен жүзеге асырылады. Көшірусіз алмасу буферіне белгіленген объектілерді "Жылдам жою" – Ctrl+Delete.
  Жергілікті немесе Сервер ГАЖ-да орналасқан үлкен көлемді (бір жинақта – қабатта жүздеген мыңнан бастап ондаған миллион объектіге дейін) векторлық карталар үшін аумақ бойынша бейнелеу, редакциялау және іздеу жеделдетілді. Бұл векторлық деректерді көрсету және іздеу кезінде қолданылатын кеңістіктік объектілердің кеңістіктік индекстерін салу және жаңарту есебінен іске асырылды.
  KML форматына экспорттау жете аяқталды. Картадағы объектілердің ағымдағы графикалық параметрлері бойынша полигондар, сызықтар және белгішелер стильдерін теңшеу автоматтандырылды. Нүктелік объектілер үшін белгішелер \аты_kml.icons бумасында png форматында қалыптасады. kml файлды және белгішелері бар бумаларды kmz архивіне сақтау мүмкіндігі қосылды.
  "Геодезиялық редактор" қолданбалы тапсырмада "Межелік жоспар" режимі жете аяқталды. MP_v06 және MP_v08_R04 схемасы бойынша XML-құжатының айнымалы қалыптасуын қамтамасыз ететін кадастрлық картамен өңдеу алгоритмі іске асырылды. Межелік жоспардың XML-схемасының әртүрлі нұсқаларында әртүрлі нұсқалардағы кадастрлық объектілердің атрибуттарының XSD-анықтамалықтары пайдаланатындықтан, оларға survey.rscz сандық сыныптауышының әртүрлі нұсқалары сәйкес келеді. MP_v06-ның XML-схемасы үшін survey.v5.rscz сыныптауышы, MP_v08_R04-тің XML-схемасы үшін – survey.v6.rscz қолданылады. "Бастапқы деректер" түйініндегі "Межелік жоспар" диалогында "Геодезиялық негіз туралы мәліметтер" кестесінде пункттің сыртқы белгісінің, пункттің ортасының және оның маркасының күйі туралы мәліметтерді енгізу мүмкіндігі қосылды.
  "Техникалық жоспар" режимі жете аяқталды. "Жылжымайтын мүлік объектісі орналасқан жер телімдерінің кадастрлық нөмірлері" атрибутын толтыру үшін аумағында жылжымайтын мүлік орналасқан жер телімдерінің кадастрлық картасында автоматты түрде іздеу қосылды. Табылған телімдерде "Кадастрлық нөмір" семантикасының мәні оқылады және қайта пайдалану үшін 1350 жылжымайтын мүлік объектісінің семантикасында есте сақталады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 04.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Литва Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Литва Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 03.06.2021 "Кадастрлық инженердің АЖО "-да 6 және 8 нұсқалы XML-схемалары бойынша межелік жоспардың вариативті қалыптастыруын қолдайды
  "Панорама" КБ-да 13.6.7 нұсқалы "Кадастарлық инженердің АЖО" әзірленді. Жаңа нұсқада "Межелік жоспар" режимінде MP_v06 және MP_v08_R04 схемасы бойынша XML-құжаттың вариативті қалыптастаруын қамтамасыз ететін кадастрлық картаны өңдеу алгоритмі іске асырылды. Диалогты инициализациялау үшін бағдарлама кадастрлық картадан мәліметтерді пайдаланады. Егер карта survey.v5 сыныптауышы бойынша жасалған болса, MP_v06 схемасы бойынша электрондық XML-құжатты дайындауға шешім қабылданады. Егер кадастрлық карта survey.v6 сыныптауышы бойынша жасалған болса, MP_v08_R04 схемасы бойынша XML-құжатын қалыптастыру орындалады. Картаның сыныптауышының әртүрлі нұсқалары межелік жоспардың XML-схемасының әртүрлі нұсқаларына сәйкес келеді және әртүрлі нұсқалардың XSD-анықтамалықтарынан кадастрлық объектілердің атрибуттары мәндерін пайдаланады.
  "Межелік жоспары" диалогында "Бастапқы деректер" торабындағы "Геодезиялық негіз туралы мәліметтер" кестесінде пунктің сыртқы белгісінің күйі, пунктің центрі және оның маркасы туралы мәліметтерді енгізу мүмкіндігі қосылды. XML-файлында геодезиялық желінің пунктері туралы мәліметтер жазбасы жетілдірілді.
  "Аумақтық аймақтарды орнату туралы құжат" режимі жетілдірілді, аймақ туралы мәліметтерді өңдеу кезінде "Аумақтық аймақ – рұқсат етілген пайдалану түрлері" элементінде "Рұқсат етілген пайдалану" бағанын толтыру қосылған. Келесі элементтерде мәліметтерді толтыру үшін бұрында жасалған XML-файлындағы деректерді оқып алу іске асырылған: "Құжаттар" қосымша бетінде "Құжаттың коды", "Өтінішкер" қосымша бетінде "Құқық қатынастары субъектісінің типі" және жер телімдерінің минималды және максималды өлшемдері бойынша ақпарат.
  "Кадастрлық жұмыстар объектісінің атрибуттарын редакциялау" диалогы жаңартылды. Пунктің сыртқы белгісінің, пунктің центрінің, оның маркасының күйі туралы мәліметтерді және геодезиялық желінің пунктін зерттеу күнін енгізу және редакциялау үшін жаңа элементтер қосылды.
  "Техникалық жоспар" режимі жетілдірілді. "Жылжымайтын мүлік объектісі орналасқан жер телімдерінің кадастрлық нөмірлері" атрибутын толтыру үшін аумағында жылжымайтын мүлік орналасқан жер телімдерінің кадастрлық картасында автоматты түрде іздеу қосылды. "Жылжымайтын мүлік объектісінің бұрында берілген мемлекеттік есепке алу нөмірі" кестесін редакциялау түзетілген. Техникалық жоспардың XML-файлының файлын жасау кезінде Definition атрибутының жазбасы түзетілген.
  "Объектінің схемасын жасау және есеп беруді толтыру" және "Объекті үшін есеп беруді толтыру" режимдері жетілдірілді. Көп контурлы объекті және бір уақытта өңделетін бөлінген объектілер тобы үшін есеп беруді қалыптастыру тәртібі жаңартылды. Scheme.dot үлгісі жаңартылды. "Трасса профилін құру" режимінде көп парақты есеп беруді қалыптастыру кезінде беттердің нөмірлерін жазу қосылды.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайтта Жүктеу бөлімінде қолжетімді.

 • 02.06.2021 "Қала салушының АЖО-да" GML форматында аумақтық жоспарлау құжаттарын қалыптастыру мүмкіндіктері кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.7 нұсқалы "Қала салушының АЖО" әзірленді. Жаңа нұсқада GML форматына аумақтық жоспарлау құжаттарын импорттау және экспорттау диалогтарына өзгерістер енгізілді. Картаның объектілерін оқуды және оларды GML файлына түсіруді қамтамасыз ететен "Аумақтық жоспарлау деректерінің экспорты" режимі жете аяқталды. Аумақтық жоспарлау құжаттарының карталары "Аумақтық жоспарлау құжаттарында федералды маңызы бар объектілерді, аймақтық маңызы бар объектілерді, жергілікті маңызы бар объектілерді сипаттауға және көрсетуге қойылатын талаптарды бекіту туралы" РФ Экономикалық даму министрлігінің 2018 жылғы N 10 бұйрығының ережелеріне сәйкес келетін terplan.v5.rsc сандық сыныптауыштың негізінде құрылуы керек.
  Аумақтық жоспарлау құжаттарының карталары басқару деңгейіне сәйкес дайындалады: Ресей Федерациясының аумақтық жоспарлау схемалары, Ресей Федерациясы субъектісінің аумақтық жоспарлау схемасы, муниципалдық ауданның аумақтық жоспарлау схемасы, қалалық округтің бас жоспары және қалалық елді мекеннің бас жоспары. Пайдаланушылар жіберген қателерді анықтау үшін картаға объектілерді түсірген кезде, оның ішінде басқа деңгейдегі белгілерді пайдаланғанда, қателерді іздеу және бекіту құралдары қосылды. Құжаттың GML-ді қалыптастыру кезінде объектілердің семантикасында міндетті сипаттамалардың болуын бақылау және сызықтық және алаңдық объектілер метрикасының өзіндік қиылыстарының болмауын бақылау іске асырылған. Бақылауды орындау нәтижелері тапсырма терезесінде бейнеленеді және автоматты түрде хаттамада жазып белгіленеді. Қателерді талдау мен түзету үшін қателер тізімін көрсететін және картаны табылған қатенің орнына жылжыту үшін навигация құралдарын қамтитын "Бақылау нәтижелерін қарап шығу" режимі қосылды.
  "Аумақтық жоспарлау деректерінің импорты" режимі жете аяқталды. Ол GML форматының файлдарын оқуды, картаны құруды және оған объектілерді федералды маңызы бар объектілердің, аймақтық маңызы бар объектілердің, жергілікті маңызы бар объектілердің аумақтық жоспарлау құжаттарында сипаттауға және көрсетуге қойылатын талаптарға сәйкес түсіруді қамтамасыз етеді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайттың Жүктеу бөлімінде қолжетімді.

 • 01.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Латвия Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Латвия Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 31.05.2021 Жер телесін бөлу бойынша үйретуші бейнематериал дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары бөлуі өзгертілген шекараларда жүзеге асырылған жер учаскесін сақтаумен бөлу арқылы жер телімдерін құру бойынша 06-нұсқалы межелік жоспардың XML құжаттарын қалыптастыру туралы бейнесабақ дайындады. "Кадастарлық инженердің АЖО", "Панорама" ГАЖ немесе "Панорама-редактор" пайдаланушылары геодезиялық есептеулер кешенінің көмегімен 06 нұсқалы межелік жоспардың XML құжаттарын қалыптастыра алады.
  Бейнесабақта деректерді дайындаудың, міндетті сипаттамаларды толтырудың ерекшеліктері және РФ Экономикалық даму министрлігінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 921 бұйрығына сәйкес 06 нұсқалы межелік жоспардың XML файлының қалыптасуы көрсетілген. Осы бұйрықтың негізінде "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдерінде survey.v5.rscz шартты белгілер сыныптауышы әзірленді. Сыныптауышта кадастрлық карталар мен басқа кадастрлық құжаттарда кадастрлық мәліметтерді бейнелеу үшін қабаттардың, семантикалық сипаттамалардың және объектілердің жалпы тізбесі іске асырылған.
  Межелік жоспар кадастрлық картада объектілерді таңдау нұсқасына байланысты бір немесе бірнеше жер телімдері үшін қалыптастырылауы мүмкін. "06-нұсқалы межелік жоспардың XML схемасы бойынша электронды XML құжатты қалыптастыру" және "Межелік жоспарды қалыптастыру" процедуралары XML құжатты қалыптастыруға және көрсетілген нұсқалардың біреуі бойынша қағаздағы есеп беруге қолдауды қамтамасыз етеді:
  - картада таңдалған объект үшін бір межелік жоспар;
  - көп контурлы жер телімі үшін бір межелік жоспар;
  - бөлінген бір контурлы жер телімдері тобы үшін бір межелік жоспар;
  - бөлінген бір контурлы жер телімдері тобы үшін бірнеше межелік жоспарлар;
  - таңдалған (бір немесе көп контурлы) жер телімінің бір немесе бірнеше құрылатын бөліктері үшін бір межелік жоспар.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен таныса аласыз.

 • 28.05.2021 "Панорама" ГАЖ-да үлкен деректерді өңдеу үшін объектілерді кеңістіктік индекстеу жетілдірілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.7 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада жергілікті немесе Сервер ГАЖ-да орналасқан үлкен көлемді (бір жинақта – қабатта жүздеген мыңнан бастап ондаған миллион объектіге дейін) векторлық карталар үшін объектілер аумағы бойынша бейнелеу, редакциялау және іздеу жеделдетілді. Бұл векторлық деректерді бейнелеу және іздеу кезінде қолданылатын объектілердің кеңістіктік индекстерін салуды және жаңартуды оңтайландыру есебінен іске асырылды.

  KML форматына экспорттау жете аяқталды. Картадағы объектілердің ағымдағы графикалық параметрлері бойынша полигондар, сызықтар және белгішелер стильдерін теңшеу автоматтандырылған. Нүктелік объектілер үшін белгішелер \аты_kml.icons бумасында png форматында қалыптасады. KML файлын және белгішелер бар бумаларды kmz мұрағатына сақтау мүмкіндігі қосылды.

  ArcInfo Binary Grid форматындағы файлдардан бедер туралы деректердің импорты қосылды. ArcInfo Binary Grid файлдары бедердің сандық моделін, еңістер моделін және бедердің шайылып кетуін қамтуы мүмкін. ArcInfo Binary Grid екілік файлдардағы деректер тұрақты тор түрінде ұйымдастырылған. Бедердің сандық моделі тұрақты тор ұяшығының мәні ретінде биіктік туралы деректерді қамтиды. Бедердің сандық моделінің деректері бойынша MTW биіктіктер матрицалары қалыптастырылады. Бедердің шайылып кетуін сақтау үшін тұрақты тордың ұяшығының мәні жарықтандыру дәрежесіне сәйкес келеді. Бедердің шайылып кетуін немесе еңістердің моделін қамтитын файлдар MTQ сапалар матрицасына түрлендіріледі. Биіктіктер матрицаларын импорттау міндеті сондай-ақ SRTM, GeoTIFF, IMG, DEM форматтарынан деректерді жүктеуді қолдайды. KMZ форматынан MPT-ның бірыңғай жобасына біріктірілген MTW файлдар жинағына бедердің биіктіктер матрицаларының пирамида импорты қамтамасыз етіледі.

  "Microsoft Office Excel (*.xls, *.xlsx) файлынан семантиканы жаңарту" тапсырмасы жете аяқталды. Семантика кілті бойынша өрістердің сәйкестігін автоматты түрде теңшеу, Теңшеулерді сақтау/қалпына келтіру, Семантикалар тізімін жою режимдері қосылды. Семантиканы таңдау диалогында кілт, код немесе тақырып бойынша іздеу қосылды. Барлық немесе белгілі бір шарттар бойынша бөлінген объектілер бойынша семантикалар тізімін жаңарту функциясын орындау жеделдетілді.

  "Түзету" мәзіріне "Бөлінген объектілерді кесіп алу" тармағы қосылды. Бұл режим алмасу буферіне бір уақытта көшіруге және картадағы бөлінген объектілерді жоюға мүмкіндік береді. Бөлінген объектілерді кесу Ctrl+X пернелер тіркесімінің комбинациясымен жүзеге асырылады. Алмасу буферіне көшірусіз бөлінген объектілерді «жылдам жою» – Ctrl+Delete.

  "Картаның редакторы" панелінде картаға "белгішелерді" – BMP, PNG, JPEG, ICO, TIF және басқа форматтардағы графикалық файлдарды жылдам түсіруге арналған "Графикалық объектілер" режимі қосылды. Таңдалатын графикалық файлдар \картаның аты.images атауы бар картаның қосалқы директориясына көшіріледі. Графикалық объектінің семантикасына файлға салыстырмалы жол жазылып алынады. Картаны басқа бумаға көшіру кезінде графикалық файлдар бар қосалқы директорияны да көшіру керек. Картаны масштабтау кезінде растрлық белгі кішіреюі және ұлғаюы мүмкін. Картаны SITZ\MAPZ\MPTZ форматтарына қаптау кезінде графикалық файлдар автоматты түрде қапталынады.

  "Геодезиялық редактор" қолданбалы тапсырмада "Межелік жоспар" режимі жете аяқталды. MP_v06 және MP_v08_R04 схемасы бойынша XML-құжатының вариативтік қалыптасуын қамтамасыз ететін кадастрлық картаны өңдеу алгоритмі жүзеге асырылды. Межелік жоспардың XML-схемасының әртүрлі нұсқаларында әртүрлі нұсқалы кадастрлық объектілердің атрибуттары мәндерінің XSD-анықтамалықтары пайдаланылатындықтан, оларға survey.rscz сандық сыныптауыштың әртүрлі нұсқалары сәйкес келеді. MP_v06-ның XML-схемасы үшін survey.v5.rscz, MP_v08_R04-тің XML-схемасы үшін – survey.v6.rscz қолданылады. "Геодезиялық негіз туралы мәліметтер" кестесінде "Бастапқы деректер" торабындағы "Межелік жоспар" диалогына пункттің сыртқы белгісінің, пункттің центрінің және оның маркасының күйі туралы мәліметтер енгізу мүмкіндігі қосылды.

  "Техникалық жоспар" режимі жетілдірілді. "Жылжымайтын мүлік объектісі орналасқан жер телімдерінің кадастрлық нөмірлері" атрибутын толтыру үшін аумағында жылжымайтын мүлік объектісі орналасқан жер телімдерінің кадастрлық картасында автоматты түрде іздеу қосылды. Табылған телімдерде "Кадастралық нөмір" семантикасының мәні оқылады және қайта пайдалану үшін 1350 жылжымайтын мүлік объектісі семантика жадында сақталады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы жүктеу үшін Жүктеу бөлімінде қолжетімді.

 • 27.05.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Эстония Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Эстония Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 26.05.2021 GIS ToolKit-те кеңістіктік объектілердің интерактивті редакторын құру мүмкіндіктері кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да C++ Builder, Delphi Embarcadero ортасында ГАЖ-қосымшаларын құру үшін 13.4.1 нұсқалы GIS ToolKit инструментраийі әзірленді. GIS Toolkit жиынтығына интерактивті режимде карта объектісінің метрика нүктелерін редакциялауға арналған TMapEditMetric компоненті кіреді. Әзірлеушіге картаның қажетті объектісін таңдау және редакциялау процесін белсендіру жеткілікті. Жаңа нұсқада карта объектілерінің тобымен жұмыс режимі қосылды. Әзірлеуші үшін редакциялауды іске қосқаннан кейін келесі редакциялау режимдері қолжетімді: жаңа объектіні құру; қолданыстағы объектіде қосалқы объектіні құру; қолданыстағы объектінің метрикасына нүктені қосу; қолданыстағы объектінің метрикасынан нүктені алып тастау; объектінің контурында виртуалды нүктенің координаттарын алу; объектінің метрикасының нақты нүктесінің координаттарын алу; қолданыстағы объектінің метрика координаттарын өзгерту; бүкіл объектінің орнын ауыстыру; объектілер тобының орнын ауыстыру.
  Картаны және редакцияланатын объектілерді бейнелеу үшін TMapScreen компоненті пайдаланылады. Ол картаның фонында редакцияланатын, жылжымалы (мобильді) және стационарлы пайдаланушы объектілерді бейнелеудің визуалды қасиеттерін (картаның жыпылықтауын қоспағанда) жылдамдатуға және жақсартуға мүмкіндік береді. Пайдаланушы объектілерді бейнелеуді жақсарту фондық картаның суретін қайта салуды оңтайландыру есебінен жүзеге асырылады. Жалпы жағдайда, фондық картадағы кескін деректерді сақтау қоймасынан картаның суретін салу әдісімен емес, картаның кескінінің ішкі буферінен терезеге шығарылады. Пайдаланушы объектілерінің саны бір уақытта неғұрлым көп бейнеленсе, бейнелеу жылдамдығы мен сапасы бойынша оңтайландыру коэффициенті соғұрлым жоғары болады.
  GIS ToolKit жиынтығына TMapEditMetric компонентін (\Example\delphi\mapedit\ немесе \Example\builder\mapedit\ каталогында орналасқан) пайдалануға негізделген карта редакторының мысалы кіреді. Жаңа нұсқада карта объектілерінің өзара қалыптарын анықтау бойынша мүмкіндіктер кеңейтілді. TMapOverlay компонентіне қосалқы объектілері және мультиполигондары бар екі алаңдық объектілердің қиылысуыларын талдау үшін OverlapTest функциясы қосылды.
  GIS Toolkit инструментарийі кеңістіктік деректерге тікелей қол жеткізу үшін визуалды компоненттер жинағынан (бастапқы мәтіндерде жеткізіледі) және ГАЖ-ядросының AПИ функцияларынан тұрады. Инструментарий кеңістіктік деректерді өңдеуді және визуалдау талап етілетін клиент-серверлік және үстел үстілік 32- және 64-разрядты қосымшаларды әзірлеу үшін арналған. Кеңістіктік деректер жұмыс орнында да (деректерге тікелей қол жетімділік), жергілікті желіде де немесе Интернет желісінде де (Сервер ГАЖ-ға қолжетімділік компоненттері немесе халықаралық хаттамалар бойынша деректермен алмасу пайдаланылады) орналасуы мүмкін.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы жүктеу үшін Жүктеу бетінде қолжетімді.

 • 25.05.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Қалмақия Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Қалмақия Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 24.05.2021 GIS WebServer SE тақырыптық визуалдау мен деректерді талдау мүмкіндіктерін кеңейтеді
  "Панорама" КБ-да Astra Linux, CentOS, Ubuntu, Windows операциялық жүйелері үшін 6.2.0 нұсқалы GIS WebServer SE әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасында РФ аймақтары мен муниципалдық аудандары бойынша статистикалық жария ақпараттан инфографиканы дайындауды автоматтандыратын "Картограмма" режимі қосылды. Тақырыптық карталарды құру CSV форматындағы файлындардан кестелік деректер бойынша орындалады. Картограмма карта қабатының кеңістіктік объектілері туралы ақпаратты және кестедегі тақырыптық көрсеткіштің деректерінің мәндерін біріктіру арқылы қалыптастырылады. Картографиялық негіз ретінде Ресей аймақтарының жарияланған картасы пайдаланылады. Кесте екі немесе одан да көп бағандардан тұруы мүмкін, олардың біреуі РФ субъектілерінің немесе РФ субъектісінің муниципалдық аудандарының атауларын қамтуы керек. Құрылған тақырыптық қабат автоматты түрде GIS WebService SE сервисінде жарияланады және картада ашылады. Ол деректер көрсеткіші мәндерінің жазбасымен объектілердің боялған кескіндерін қамтиды. Диапазондар мәндерінің шкаласы карта құрамының ағашындағы қабаттың аңызында шығарылады. Картограмманы жасау мысалымен сайттан таныса аласыз. Алдын ала CSV-деректер файлының мысалын жүктеу керек. Файлда аумақтар бойынша COVID-19 ауруының өсуі туралы статистикалық ақпарат қамтылған, деректер көрсетілімдік болып табылады. PAM-авторландыруды пайдаланған кезде қосымшаның жұмысы жаңартылды.
  Жаңа нұсқада GIS WebServer SE SE мүмкіндіктерін кеңейтетін және басқа ақпараттық жүйелерге кіріктіріле алатын GIS WebToolKit SE Web-қосымшаларын әзірлеу инструментарийі жете аяқталды. Деректерге (суреттерге, векторлық карталарға және жер бедері туралы ақпаратқа) қол жетімділікті жалпы қабылданған OGC хаттамалары мен ISO стандарттары бойынша Web-сервистер ұсынады. Бедердің сандық моделі ретінде биіктіктік деректердің әртүрлі түрлері пайдаланылады: матрицалар (SRTM, GeoTIFF, IMG, MTW форматтарында), TIN-модельдер, нүктелер бұлты және басқалар.
  Кеңістіктік деректер көзі Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бола алады. Ол алмасу форматтарында кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, іздеуді және беруді, карта-схемалар түрінде деректер банкінің күйін көрсетуді, геожабындардың автоматтандырылған қалыптастыруын және жаңартуын қамтамасыз етеді.
  GIS WebServer SE құпиялық таңбасына немесе коммерциялық құпияға ие болатын деректерді қорғауды қамтамасыз етумен жабық корпоративтік жүйелерді құрған кезде қолданылады. GIS WebServer SE декларацияланбаған мүмкіндіктердің жоқтығының 2 деңгейі бойынша сертификатталған. Бағдарламаның жаңа нұсқасы аумақтарды дамытуды талдау, басқару және келешекке арналған жоспарлау міндеттерін шешу кезінде қосымшаның мүмкіндіктерін кеңейтеді. GIS WebServer JavaScript-ті пайдаланатын әзірлеу құралдарында қолданыла алатын SE GIS WebToolkit SE инструментарийін пайдалану арқылы іске асырылды.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайттың Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 24.05.2021 "Панорама" бағдарламалық өнімдерін қолданумен геоақпараттық жобаларды МГАжКИИ-де талқылайды
  "Панорама" ГАЖ бағдарламалық жасақтамасын қолданумен бизнестің және аумақтарды басқарудың қолданбалы тапсырмаларын шешу үшін геоақпараттық картографиялау мен деректерді талдау мақсатында ашық деректерді пайдалану бойынша зерттеу жұмысының нәтижелерін ТМД елдерінің ІІ-ші ғылыми-пікірталастық студенттер клубында талқылайды. Талқылау 24-26 мамыр аралығында студенттік апталық шеңберінде Мәскеу мемлекеттік геодезия және картография университетімен (МГАжКИИ) ұйымдастырылған "Кеңістіктік деректер: ғылым және технологиялар 2021" конференциясында өтеді.
  "Кеңістіктік деректер: ғылым және технологиялар 2021" конференциясы – бұл серіктестер ретінде жетекші индустриялық компаниялардың, кеңістіктік деректер саласындағы талаптар мен нормативтердің федералдық реттеушілерінің қатысуымен МГАжКИИ-мен ұйымдастырылған жыл сайынғы халықаралық ғылыми алаң. Конференцияның мақсаты – кеңістіктік деректерді бізді қоршаған әлемнің объектілері мен құбылыстарының бірегей сипаттамалары ретінде пайдаланатын білімдердің ең алуан салаларынан ғалымдар мен зерттеушілер үшін халықаралық платформаны қалыптастыру.
  Ғылыми-пікірталас клубының шеңберінде студенттер мен жас мамандар "Панорама" КБ-ның техникалық қолдауымен бизнеске, аумақтарды мемлекеттік және муниципалды басқаруға арналған геодеректерді қолдану бойынша ғылыми-тәжірибелік мәселелерді өңдейді. Зерттеулерді жүргізу үшін қатысушылар "Панорама" ГАЖ, Сервер ГАЖ, GIS WebService SE, GIS WebServer SE бағдарлмалық жасақтамасын және GIS ToolKit әзірлеушінің инструментарийін пайдаланады. Баяндамалар тақырыптарымен "Кесте" бетіндегі "Ашық деректер – студенттердің, аспиранттардың, жас ғалымдардың қолданбалы ғылыми зерттеулер байқауы" бөлімінен танысуға болады.
  Биыл конференция қашықтықтағы форматта өткізіледі. Баяндамаларды тыңдап шығу үшін конференцияның қалаған бөлімін таңдап, белгіленген күн мен уақытта трансляцияға қосылу керек.

 • 20.05.2021 "Аймақтың бірыңғай геоақпараттық кеңістігін тұрғызу үшін "Панорама" КБ технологияларын қолдану" мақаласы жарияланған
  "Геопрофи" (№ 2, 2021) журналында "Аймақтың бірыңғай геоаппараттық кеңістігін тұрғызу үшін "Панорама" КБ технологияларын қолдану" мақаласы жарияланған. Жұмыста аймақтық және муниципалдық басқару міндеттерін шешу кезінде бірыңғай геоақпараттық кеңістікті құру және дамытудың маңыздылығы ашылады.
  Геокеңістіктік ақпараттың аймақтық тұтынушыларын қамтамасыз етудің қолданыстағы жүйесі зерттелген. Геосервистер мен желілік ақпараттық ресурстарды пайдаланумен аймақтың бірыңғай геоақпараттық кеңістігін қалыптастыру қажеттілігі көрсетілген. Аймақтық геоақпараттық жүйелерін құру кезінде интероперабелды бағдарламалық жасақтаманы құру және қолдану негізделген. Геокеңістіктік ақпаратты құру және объектіге бағытталған деректер базасын жүргізу міндеттерін шешу кезінде "Панорама" клиент-серверлік технологиялардың тиімділігі көрсетілген.
  Бірыңғай геоақпараттық кеңістікті құру аймақтық геоақпараттық жүйені және деректерді бұлттық сақтау, мультимасштабты карта, үш өлшемді модельдеу сияқты технологияларды құру бағдарламаларының кешенін пайдалану есебінен қол жеткізіледі. "Панорама" бағдарламалық технологиялар міндеттердің кең ауқымын шешу үшін арналған және клиент-серверлік, бұлттық, Интернет және мобильді технологияларда негізделген. Серверлік бағдарламалық жасақтама ақпараттарға ұжымдық қолжетімділікті ұйымдастыру және басқару деңгейлерін есепке алумен кеңістіктік деректерді жариялау үшін деректер базалары мен банктерінде пайдаланылады. Клиенттік бағдарламалық жасақтама билік органдарындағы стационарлық жұмыс орындарында геокеңстіктік деректерді дайындау үшін арналған.
  Бірыңғай геоқпараттық кеңістікті құруға бағытталған "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдері "Геопортал Аймақ" аймақтық геопорталды жүргізу кешенінде біріктірілген. Бұл кешен кеңістіктік деректер банкін жүргізу, басқарудың автоматтандырылған жүйелерімен, жердің күйінің мониторингі жүйелерімен қашықтықтан өзара әрекеттесуді ұйымдастыру, көлікті басқару, қала құрылысы міндеттерін қамтамасыз ету, жер және жылжымайтын мүлік кадастрын жүргізу үшін арналған. Геопортал Интернет желісіндегі деректер базасы мен құжаттарын сандық картографиялық ақпараттын жариялауды қамтамасыз етеді.
  Аймақтың бірыңғай геоақпараттық кеңістігін тұрғызу үшін ГАЖ-технологиялар туралы материалдармен Мақалалар бөлімінен танысуға болады.

 • 19.05.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталы Адыгея Республикасының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Адыгея Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 18.05.2021 GIS WebService SE күрделі ақпараттық жүйелер үшін бұлтты есептеулерді қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да 13.10.1 нұсқалы GIS WebService SE әзірленді. Сервистің жаңа нұсқасы пайдаланушылар үшін кеңістіктік ақпаратқа қашықтан қолжетімділікті қамтамасыз ете отырып, бұлт серверінде есептеулерді жасайды. Күрделі ақпараттық жүйелер үшін маңызды көрсеткіш желі бойынша бұлт арқылы берілетін ақпарат көлемі болып табылады. Өткізу қабілеттілігін арттыру мақсатында JSON форматында сервиспен жаңа өзара әрекеттесу хаттамасы әзірленді. JSON-ды пайдалану сұратулар мен жауаптарды жіберу бойынша трафикті XML-RPC-мен салыстырғанда орташа есеппен 4 есе қысқартады. JSON стандартын қолдану бөгде жүйелермен және кітапханалармен сервисті интеграциялау процесін жеңілдетеді. Сұрату құрылымына берілетін параметрлердің өлшемдерін азайту үшін барлық қабаттар үшін жалпы параметрлерді орнату мүмкіндігі қосылды.
  PHP модулімен сокеттер арқылы деректермен алмасу кезінде сервистің жұмыс істеу қауіпсіздігі арттырылды. 127.0.0.1-ден басқа, барлық мекенжайлар жабық. Енді сокеттері арқылы GIS Application Service модуліне сұратуларды тек жергілікті машинадан беруге болады. Жазылған оқиғалар журналының мөлшерін азайту мақсатында оларды қалыптастару күндер бойынша бөлінген. SDK көмегімен пайдаланушылар кітапханаларын жазу құралдары кеңейтілген. Қозғалатын объектілермен диспетчерлік орталық құру бойынша мысалдар қосылды.
  Әкімшінің интерфейсі жақсартылды. Деректерді жедел жадқа жүктеу процесі мониторингінің, Сервер ГАЖ-дан кэшті қалыптастырудың, деректер базасы бойынша dbm қабатының кэшін қалыптастырудың жаңа диалогы іске асырылды. Жүктелген жүйелер үшін осы пайдаланушыларға қол жеткізу процесін жылдамдату үшін жедел жадқа деректерді алдын ала жүктеу мүмкіндігі қосылады.
  Контурлардың өздігінен қиылысуға және жанасуға объектінің метрикасын бақылауға, ең жақын нүктелер мен шығарындыларды іздеуге, контурлардың орналасуын анықтауға сұрату іске асырылды. Екі және одан көп қабаттардың қиылысуларын тексеру операциясы үшін сұратуды орындау индикациясы қосылды. Ескі GIS WebServer SE нұсқаларымен үйлесімділік үшін GetMapList сұратуын қолдау қосылды.
  GIS WebService SE барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды, олардың көмегімен кеңістіктік деректерді беру және көрсету жүзеге асырылады. Бағдарламада кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша тайлдарды беру мүмкіндігі іске асырылған. Қосымша Windows және Linux платформаларында іске асырылған, Apache, IIS және nginx web-серверлерімен үйлесімді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 17.05.2021 Ресейдің Әкімшілік-аумақтық бөлініс картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ мамандарымен SXF форматында Ресейдің Әкімшілік-аумақтық бөлінісінің сандық картасы жаңартылды. Карта Geofabrik сайтынан OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды. Ол федералды округтер аумақтарын, Ресей Федерациясының субъектілерін және әкімшілк аудандарды қамтиды. Объектілердің жалпы саны – 5188.

  ОКАТО кодтары Росстат пен ФАМЖ деректеріне сәйкес келеді. Карта Ресей Федарациясының және оның субъектілерінің аумағын талдау мен бағалау, шекаралардың ұзақтығын бағалау үшін және тақырыптық пен арнайы карталарды құруға арналған негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін.

  Алынған картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады. OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 14.05.2021 "Агрономның АЖО" ВЕГА-PRO-ның жерсеріктік деректер сервисімен интеграцияланған
  "Панорама" КБ-да 13.6.6 нұсқалы "Агрономның АЖО" әзірленген. Жаңа нұсқада Ресей ғылым академиясының ғарыштық зерттеулер институты – РҒА ҒЗИ-мен құрылған ВЕГА-PRO сервисінен Жерді қашықтықтан зондтау деректерімен жұмыс істеуге қолдау қосылған. ВЕГА-PRO – мұрағаттық және өзекті деректерге, табиғи түстердегі күн сайын жаңартылатын жерсеріктік суреттерге және олардың негізінде Жер бетін талдау мен жаңғыртылатын биологиялық ресурстар мониторингі үшін тақырыптық өнімдерге WMS хаттамасы бойынша қолжетімділікті қамтамасыз ететін кәсіби ақпараттық сервис. Сервисте Landsat, Sentinel, MODIS, TERRA, КАНОПУС, МЕТЕОР, РЕСУРС және басқа жерсеріктерден алынған деректер ұсынылған. Сервис мүмкіндіктерінің толық сипаттамасы құжаттамада қолжетімді.
  "Агрономның АЖО" құрамында сервис табиғи түстердегі жерсеріктік суреттердің, әртүрлі вегетациялық индекстер мен тақырыптық өнімдердің: түтінденулердің, өрттердің, мұхит бетінің температурасының көп мөлшері түрінде жабын қабаттары бар геопорталдар түрінде қолжетімді. Табиғи түстердегі суреттермен жабындар қабаты Жер бетінің мониторингі тапсырмаларында, мысалы, орман және жер ресурстарын бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін. Суреттерде өрттерден, ағашқұрамды кесуден немесе опат болуынан, сонымен қатар ауылшаруашылық алқаптарды жете пайдаланбау салдарынан ормандармен өсіп кетуінен туындаған орман ауданының өзгергені жақсы көрініп тұр.
  Вегетациялық индекстер – жерсеріктік суреттердің негізінде есептелген биологиялық ресурстардың мөлшері мен сапасының сандық көрсеткіштері. Типіне байланысты индекстер өсімдіктердің денсаулығын бағалау, өнімділікті жобалау немесе тыңайтқыштарды енгізу тиімділігін анықтау тапсырмаларында пайдаланылуы мүмкін. Қарап шығу үшін NDVI, GNDVI, PVI, SWVI, SAVI, NDRE, MNDVI, AWEI, WRI, NDWI, NDMI индекстері қолжетімді.
  Тақырыптық аномалиялар мультиспектральды жерсеріктік суреттердің негізінде өрттер мен түтінденулер туралы ақпаратты береді. "Агрономның АЖО" ВЕГА-ПРО геопорталынан барлық қабаттар үшін түсірілім күні мен жалпы бұлттылық бойынша бастапқы суреттердің сүзгілеу құралдарының көмегімен деректердің мазмұнын басқаруды қамтамасыз етеді.
  Сервиске қолжетімділік пайдаланушының аты мен құпиясөзі немесе API-ге қолжетімділік кілті бойынша ұсынылады. Қолжетімділікті ұсыну нұсқалары сервистің сайтындағы құжаттамада сипатталған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде сайтта қолжетімді.

 • 13.05.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" Краснодар өлкесінің картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Краснодар өлкесінің картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 11.05.2021 "Оператор" ГАЖ төтенше жағдайлардың имитаторлық моделінің шынайылығын жоғарылатады
  "Панорама" КБ-да 13.6.6 нұсқалы "Оператор" ГАЖ әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасында үш өлшемді модельдерді құру кезінде анимация құралдары кеңейтілді. "Белгі" типті қалыпқа жаңа анимацияланған тораптар қосылды: Түтін, Жарылыс, Сел тасқыны, Брандспойт.
  Төтенше жағдайлардың имитаторлық моделіндегі анимацияланған тораптарды пайдалану динамикалық көріністердің шынайылығына қосымша әсер береді. Бұған сондай-ақ үш өлшемді модельде жауынгерлік және арнайы техниканы, тыл объектілері мен фортификациялық құрылыстарды, жер бедерінің толық егжей-тегжейлерін, өсімдіктерді, ауа-райы жағдайларын және атмосфералық құбылыстарды бейнелеуге мүмкіндік туғызады.
  Төтенше жағдайлардың математикалық модельдерін автоматтандырылған тұрғызу және талдау үшін "Оператор" 13 ГАЖ құрамына "ТЖ болжамы" кешені кіреді. Кешен келесі сценарийлер бойынша төтенше жағдайлардың математикалық модельдерін тұрғызуды орындайды: химиялық қауіпті объектідегі ТЖ, радиациялық қауіпті объектідегі ТЖ, биологиялық қауіпті объектідегі ТЖ, жарылу қаупі бар объектідегі ТЖ, гидравликалық құрылыстағы ТЖ. "ТЖ болжамы" кешені тұстамалар әдісімен су басу аймағын есептеуді қамтамасыз етеді, мұнай құбырындағы ТЖ-ның пайда болуын болжайды, ірі ауқымды орман өрттерінің таралуын модельдейді.
  Төтенше жағдайлардың салдарын белгілеу үшін жердің ашық картасына EXIF тегтерінде координаттық байланыстырумен фотосуреттерді жүктеуге мүмкіндік беретін "Фотосуреттерді қосу" жаңа режимі әзірленді. Әдетте мұндай қасиеттерге GPS-қабылдағышпен жабдықталған сандық фотокамералардың және ұялы телефондардың көмегімен алынған фотосуреттер ие болады. Картада фотосуреттер белгішелер (шолу кескіндері) түрінде бейнеленеді. Карта ұлғайған кезде фотосурет ұлғаяды да, фотосуретті толығырақ көруге мүмкіндік береді. Фотосуреттерді жүктеу құжат бумасында сақталатын және құжаттың карталар тізіміне енгізілетін қызметтік картада орындалады. Құжатты қайталап ашқан кезде фотосуреттері бар карта автоматты түрде ашылады.

  РФ аймақтары және муниципалдық аудандар бойынша статистикалық жария ақпараттан инфографиканы дайындауды автоматтандыру үшін "Статистиканы көрсету" режимі қосылды. Статистикалық деректер CSV форматында кесте түрінде ұсынылуы керек. Кесте екі немесе одан да көп бағандардан тұруы мүмкін, олардың біреуі РФ субъектілерінің немесе РФ субъектісінің муниципалдық аудандарының атауларын қамтуы керек. CSV файлын ашқан кезде орнатуға кіретін regions.sitz картаны қолданумен тақырыптық картаны тұрғызу орындалады. Regions.sitz картасы РФ-ның әкімшілік бөліну объектілерін: федералды округтердің, субъектілердің және аудандардың аумақтарын қамтиды. Бағдарламаны орнатуға Федералды мемлекеттік статистика қызметі (Росстат) сайтынан жүктелген бірнеше мысалдар қосылды. Тұрғызудың нәтижесі РФ субъектілерінің немесе таңдалған субъектінің боялған аумақтарын, статистикалық деректер диапазондарының шкаласын және таңдалған статистикалық деректердің мәндері бар аумақтық объектілердің атаулары тізімін қамтитын тақырыптық карта болып табылады. Алынған картаны басып шығарылуы немесе векторлық файлдарда (SVG, EMF) және растрлық (PNG, TIFF) форматтарындағы файлдарғы сақталуы мүмкін.
  "Тақырыптық картаны құру" тапсырмасында "Бөлінген объектілерден алшақтығы бойынша бояу" режимі қосылды. Режим таңдалған объектілерден қашықтыққа сәйкес алаңдық объектілерді бояуды орындайды. Бояуға арналған полигондар "Сүзгі" түймешігі бойынша орнатылады. Мысалы, жолдарға қатысты орман орамдарының алшақтық картасын тұрғызу үшін: картада жол желісінің объекктілерін (тас жол, көшелер, жақсартылған және қара жолдар) бөліп көрсету, диалогта бояуға арналған полигондарды (орман орамдары) таңдау және тұрғызуды орындау қажет. Тапсырманы іске қосу Тапсырмалар/Қосымшаларды іске қосу/Тақырыптық карталар мен диаграммалар бас мәзірі арқылы орындалады.
  "Атауы бойынша іздеу" диалогында "Ішінара сәйкесу" режиміндегі жолдар тізімі бойынша іздеу алгоритмі нақтыланған. Әр жолда ішінара сәйкесу бойынша іздеу бос орынмен, нүктемен, үтірмен, нүктелі үтірмен немесе табуляциямен бөлінген әр қосалқы жол үшін орындалады. Егер қосалқы жол тек цифрларды қамтыса, онда жиектері бойынша басқа цифрларға ие болмайтын тура осындай қосалқы жол ізделінеді ("21" қосалқы жолы үшін "121" немесе "213" қосалқы жолы табылмайды, бірақ "21.0" рұқсат етіледі). Бұл, мысалы, көшенің атауының бірінші әріптері мен үйдің дәл нөмірі бойынша мекенжайды табуға мүмкіндік береді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 07.05.2021 Жер телімін нақтылау бойынша оқытатын бейнематериал дайындалды
  Панорама" КБ мамандарымен жер телімінің шекарасының орналасқан жерін және ауданын электронды түрде нақтылау бойынша 06 нұсқалы XML құжатын қалыптастыру бойынша бейнесабақ дайындалды. "Кадастрлық инженердің АЖО", "Панорама" ГАЖ немесе "Панорама-редактор" пайдаланушылары геодезиялық есептеулер кешенінің көмегімен 06 нұсқалы межелік жоспардың XML құжаттарын қалыптастыра алады.
  Оқу материалында деректерді дайындаудың, міндетті сипаттамаларды толтырудың ерекшеліктері және РФ Экономикалық даму министрлігінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 921 бұйрығына сәйкес 06 нұсқалы межелік жоспардың XML файлының қалыптасуын көрсетеді. Осы бұйрықтың негізінде "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдерінде survey.v5.rscz шартты белгілердің сыныптауышы әзірленген. Сыныптауышта кадастрлық карталар мен өзге де кадастрлық құжаттарда кадастрлық мәліметтерді көрсету үшін қабаттардың, семантикалық сипаттамалардың және объектілердің жалпы тізбесі іске асырылған.
  Межелік жоспар кадастрлық картадағы объектілерді таңдау нұсқасына байланысты бір немесе бірнеше жер телімдері үшін қалыптастырылуы мүмкін. "06 нұсқалы межелік жоспардың XML схемасы бойынша электронды XML құжатты қалыптастыру" және "Межелік жоспарды қалыптастыру" процедуралары көрсетілген нұсқалардың біреуі бойынша XML құжаттарын және қағаз түріндегі есеп беруді қалыптастырудың қолдауын қамтамасыз етеді:
  - картадан таңдалған объект үшін бір межелік жоспар;
  - көп контурлы жер телімі үшін бір межелік жоспар;
  - бөлінген бір контурлы жер телімдерінің тобы үшін бір межелік жоспар;
  - бөлінген бір контурлы жер телімдерінің тобы үшін бірнеше межелік жоспар;
  - таңдалған жер телімінің (бір немесе көп контурлы) бір немесе бірнеше құрылатын бөліктері үшін бір межелік жоспар.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 06.05.2021 Кеңістіктік деректер банкі Қорған облысының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Қорған облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 05.05.2021 Отандық Astra Linux Common Edition ("Орел" релизі) операциялық жүйе үшін "Панорама" ГАЖ әзірленді
  "Панорама" КБ-да "AstraLinuxCommonEdition" ("Орел" релизі) операциялық жүйесі үшін 13.4.1 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Геоақпараттық жүйе Intel/AMD, Эльбрус, ARM, PowerPC, SPARC, MIPS және басқа процессорлардың қолдауымен Linux, QNX, Android, MS Windows ОЖ-лері үшін мультиплатформалы көп ағынды ядрода құрылған. Бағдарламалық жасақтаманың сенімділігін арттыру үшін көптеген автоматтандырылған функционалдық тестілер әзірленді, мәтін анализаторларының және көп ядролы құрылымда өнімділікті бағалаудың көмегімен кодты оңтайландыру орындалды. "Панорама" ГАЖ пайдаланушыларға деректерді, есептеулер нәтижелерін және геокеңістіктік байланысы бар болжамдарды жинақтау, сақтау, автоматтандырылған өңдеу және бейнелеу үшін құрал-саймандар ұсынады. Жүйе векторлық, растрлық және матрицалық карталарды жасауға, сонымен қатар жер туралы әртүрлі ақпаратты жедел түрде жаңартуға мүмкіндік береді.
  "Карта менеджері" тапсырмасында әр текті кеңістіктік деректерді топтастыру мүмкіндігі қосылды. Осының арқасында пайдаланушы үлкен көлемде ақпараттың тиімді құрылымдау мүмкіндігін алады. Менеджердің бір бөліміне файлдық жүйенің кез келген каталогынан деректер орналастырылуы мүмкін. Бөлімге деректерді қосу кезінде тапсырма автоматты түрде ыңғайлы оқылатын атауды – деректердің орналасқанына байланысты қысқа немесе толық жолды қалыптастырады.
  Жаңа объектілерді құру кезінде үш өлшемді метриканы қалыптастыру мүмкіндіктері кеңейтілді. Тапсырмалар интерфейсі картаның объектісіне биіктікті жаппай қосуды ыңғайлы өңдеу үшін оңтайландырылған. Теңшелімдеріне байланысты бағдарлама құрылатын объекті үшін биіктікті сұратудың диалогтық терезесін шығарады немесе объектіге соңғы енгізілген мәнді жазады. Үш өлшемді метриканы қалыптастыру векторлық объектілер үшін де, жасалатын растрлық белгі үшін де қолжетімді. Үш өлшемді метриканы редакциялау параметрлері "Картаның редакторы" режимінің теңшелімдерінде нақты пайдаланушы үшін кастомизациялануы мүмкін.

  "Панорама" ГАЖ режимдердің көптеген саны кіретін сандық карталардың кәсіби редакторын қамтиды. Пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін режимдер келесідей топтарға біріктірілген: объектілерді құру (құрудың, көшірудің және көбейтудің негізгі режимдері), автопішіндер (кешендік контурлары бар объектілерді құрудың қосымша режимдері: үйінділер, эстакадалар, баспалдақтар, кварталдар, бергштрихтер), графикалық объектілер (қарапайым сызықтар, полигондар және қолтаңбалар түріндегі объектілерді құрудың қосымша режимдері), топология (көршілес объектілердің учаскелері мен олардың жеке нүктелерінің келісу режимдері) және көптеген басқалар. "Карта редакторының" мүмкіндіктерімен толығырақ "Құжаттамадан" танысуға болады.
  "Панорама" ГАЖ әр түрлі проекцияларда (ұшып келе жатқанда түрлендіруді орындаумен) векторлық, растрлық және матрицалық деректерді біріктіруге және оларды есептеулерді жасау үшін негіз ретінде пайдалануға мүмкіндік береді: карта объектілерінің және еркін көпбұрыштардың ұзындығы, ауданы туралы анықтаманы алу, ортодромия мен локсодромияны, таңдалған объектілердің айналасындағы аймақтарды, объектілердің қиылысуларын салу, бостықтарды анықтау, карта объектілері арасындағы қашықтықты табу, контурдағы нүктелерді іздеу, нүкте, азимут және қашықтық бойынша іздеу, биіктіктер матрицасы бойынша есептеулерді орындау (нүктедегі биіктіктің мәні, биіктіктер матрицасы бойынша немесе еркін сызық бойынша бейінді салу, көріну аймақтары, бедерді есепке алумен объектінің ауданы, су басу аймағы).
  "Жолдар графы" тапсырмасының көмегімен пайдаланушылар екі торап арасындағы минималды желінің қырларының семантикалық сипаттамаларын есепке алумен іздеуді жүзеге асыра алады, көрсетілген тораптан берілген қашықтық (алшақтық графы) шегінде объктілерді таба алады және бірнеше көрсетілген тораптар арасындағы минималды жолды анықтай алады. Минималды жолды салу үшін маршруттың бастапқы және соңғы нүктелерін (желі тораптарын), салу әдісін (ұзындығы бойынша немесе уақыт бойынша) көрсету керек, қажет болған жағдайда, желінің қырларының семантикалық сипаттамалары бойынша салудың өлшемшарттарын белгілеу керек. Бағдарламаның жұмысы нәтижесінде картада минималды маршрутты құрайтын қырлар бөлінетін болады, жолдың ұзындығы есептеледі.
  "Панорама" ГАЖ ең танымал форматтардан: SXF, TXF, DIR, SHP (Shapefile), DXF (AutoCAD), OGC GML (XML), KML (Google), S57 және басқа векторлық карталардан; растрлық деректерден (RCS, BMP, JPEG, PNG, GeoTiff, TIFF); MTW, MTQ, GRD, SRTM, Geodif биіктіктер матрицалары мен сапа матрицаларынан; қабаттардың, TIN-модельдердің геологиялық матрицаларынан және лазерлік сканерлеудің деректерінен (MTD форматтындағы нүктелер бұлты); GPX навигациялық деректерден; ARINC-424 аэронавигациялық деректерден деректердің импортын қолдайды.
  Ашық деректерді пайдаланушы баспаға шығару параметрлерін теңшеумен әртүрлі шығару құрылғыларында басып шығара алады. Векторлық деректер SXF, TXF, DIR, SHP (Shpefile), OGC GML (XML) S57, ARINC-424 және басқа форматтарға; растрлық деректер – RCSW, BMP, JPEG, PNG, TIFF форматтарына экспортталуы мүмкін.
  Бағдарламалық жасақтама ЕPSG коды бойынша параметрлерді немесе XML форматында параметрлер тізімінен автоматты толтыру арқылы MAP, SIT, SITX форматтарындағы жаңа карталарды жасауға мүмкіндік береді. "Панорама" ГАЖ сандық топографиялық, теңіз, аэронавигациялық және қалалардың басқа карталары мен жоспарларын құру және редакциялау үшін пайдаланылуы мүмкін.
  Бағдарлама талдап тексерудің әр түрлі дәрежедегі үш өлшемді модельдерін құруға арналған құралдарды қамтиды. "Панорама" ГАЖ құрамына векторлық карталардың сыныптауыштарымен бірге әртүрлі масштабтарға арналған үш өлшемді кескіндер кітапханалары кіреді. Қолда бар сандық карталардың көлемді көрінісін алу үшін карта сыныптауышына бір немесе бірнеше кітапханаларды қосу жеткілікті. Бұл тәсіл картаны үш өлшемді көріністе бейнелеу үшін тез дайындауға мүмкіндік береді. Жерді неғұрлым егжей-тегжейлі және жеке бейнелеу қажет болған кезде объектілердің өзінің көлемдік кескіндерін жасауға болады. Collada(dae) форматындағы модельдерді, OBJ форматындағы модельдерді, TLS (AgisoftTiledModel) форматындағы модельдерді, Agisoft OC3 форматындағы модельдерді DB3D форматына импорттауға қолдау көрсетіледі. LAS форматындағы нүктелер бұлттарының бөлек импорты. Аталған форматтардың модельдері "Геоскан" компаниясының бағдарламалық жасақтамасынан, SketchUp, Blender, MeshLab, Maya, 3D StudioMax, ПК ЛИРА және басқалардан экспортталуы мүмкін.
  Сервер ГАЖ-ға қосылу көмегімен қолжетімділікті бақылау арқылы қашықтықтағы деректерге көп пайдаланушылық қолжетімділікке қолдау көрсетіледі. Сервер ГАЖ векторлық карталарға, ЖҚЗ деректеріне, матрицаларға, құжаттарға, кеңістіктік деректер базасына және GPKG, BIR, Mbtiles форматтарындағы тайлдар пирамидаларына қашықтан қолжетімділікті ұсынады. Сервер ГАЖ OGC 06-103r4: "OpenGISImplementationStandardforGeographicinformation – Simplefeatureaccess – Part 1: Commonarchitecture" стандартына сәйкес кеңістіктік деректерге қолжетімділік мүмкіндігін қолдайтын PostgreSQL и Oracle ДББЖ басқаруымен кеңістіктік деректер базаларымен жұмысты қолдайды.
  OpenStreetMap (Карта), Yandex (Спутник), Yandex (Карта), Росреестр, Ұшақтардың қозғалыс мониторингі және тағы басқа сайттардан алынатын кескіндердің үстінен пайдаланушылар карталарын бейнелеуге мүмкіндік беретін танымал геопорталдарға қосылуға қолдау алады. Геопорталдардың тізімі үнемі кеңейтіліп отырады және жүйенің пайдаланушыларымен толықтыра алады. Бұдан басқа, "Панорама" ГАЖ OGC WMS және OGC WFS хаттамалары бойынша ерікті серверлерге қосылу үшін пайдаланылуы мүмкін (мысалы, GIS WebService SE базасында).

  "Панорама" ГАЖ картада семантикалық сипаттамалардың мәндері бойынша диаграммаларды жасауға мүмкіндік береді. Картограммаларды жасау кезінде атрибуттық сипаттамалардың мәндері ауқымдарының пропорционалды және пропорционалды емес таралу мүмкіндігі болады. Бағдарламаның құрамына кіретін карталарды баспаға дайындау кешені карталарды безендіруге қойылатын талаптарды есепке алумен басып шығарылған картаның көрнекілігін жақсарту үшін арналған. Кешен карталарды арнайы сұрыптау, көп парақты картаның жақтаудан тыс безендіру міндеттерін, жақтаудан тыс безендіру макеттерін және басқа да режимдерді қамтиды.
  AstraLinux ГК айналысатын "AstraLinuxCommonEdition" релизі "Орел" операциялық жүйе жалпы тағайындалған отандық операциялық жүйе болып табылады. Бұл операциялық жүйе IT-шешімдерінің сапасына деген талаптылығы – олардың сенімділігінің жоғары деңгейінің айқын маркері болатын тек мемлекеттік мекемелер мен корпорацияларда ғана емес, сондай-ақ БЖ және аппараттық жабдықтарын отандық және шетелдік өндірушілердің ыңғайлылығы мен үйлесімділігінен қарапайым пайдаланушылармен де жоғары бағаланады. «Орел» релизі базасында барлық күнделікті тапсырмаларды шешу үшін толыққанды жұмыс станциясын жасауға болады: интернеттегі, кеңселік немесе мультимедиа-құралдарымен, сонымен қатар графикалық бейнекарталардың мүмкіндіктерін максималды пайдалануды талап ететін қосымшалармен, соның ішінде геоақпараттық жүйелермен жұмыс жасау.
  Бағдарламаның жаңа нұсқалары Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 04.05.2021 Кеңістіктік деректер банкі Аляска картасымен толықтырылды
  "Кеңістіктік деректер банкі" OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған Аляска картасымен толықтырылды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 29.04.2021 Кеңістіктік деректер банкі Астрахань облыстарының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Астрахань облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 28.04.2021 "Панорама" ГАЖ Ресей Федерациясының аймақтары және муниципалдық аудандар бойынша статистикалық ақпараттан инфографиканы дайындауды автоматтандырады
  "Панорама" КБ-да 13.6.6-нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Ресей Федерациясының аймақтары және муниципалдық аудандар бойынша көпшілік статистикалық ақпараттан инфографиканы дайындауды автоматтандыру үшін Статистиканы көрсету режимі қосылды. Статистикалық деректер CSV форматында кесте түрінде ұсынылуы керек. Кесте екі немесе одан да көп бағандардан тұруы мүмкін, олардың біреуі РФ субъектілерінің немесе РФ-ның муниципалдық аудандарының атауларын қамтуы керек. CSV файлын ашқан кезде орнатуға кіретін regions.sitz картасын қолдану арқылы тақырыптық картаны салу орындалады. Regions.sitz картасы РФ-ның әкімшілік бөлу объектілерін: федералды округтердің, субъектілердің және аудандардың аумақтарын қамтиды. Бағдарламаны орнатуға Федералды мемлекеттік статистика қызметінің (Росстат) сайтынан бірнеше мысалдар қосылды. Тұрғызудың нәтижесі РФ субъектілерінің немесе таңдалған субъекті аудандарының боялған аумақтарын, статистикалық деректерінің ауқымдар шкаласын және таңдалған статистикалық деректердің мәндері бар аумақтық объектілердің атаулар тізімін қамтитын тақырыптық карта болып табылады. Алынған карта басып шығарылуы немесе векторлық (SVG, EMF) және растрлық (PNG, TIFF) форматтар файлдарында сақталуы мүмкін.
  Тематикалық картаны құру тапсырмасында "Бөлінген объектілерден алшақтығы бойынша бояу" режимі қосылды. Режим таңдалған объектілерден қашықтыққа сәйкес аудан алаңдық объектілерді бояуды орындайды. Бояуға арналған полигондар "Сүзгі" батырмасы бойынша орнатылады. Мысалы, жолдарға қатысты орман орамдарының алшақтық картасын салу үшін: картада жол желісінің объектілерін (тас жолды, көшелерді, жақсартылған және топырақ жолдарды) бөліп көрсету керек, диалогта бояуға арналған полигондарды (орман орамдарын) таңдау және салуды орындау керек. Тапсырманы іске қосу Тапсырмалар/Қосымшаларды іске қосу/Тақырыптық карталар мен диаграммалар бас мәзірі арқылы орындалады.
  Файл/Қосу/Фотосуреттер жаңа режимі жердің ашық картасына жерге байланыстыру координаттарын қамтитын фотосуреттерді жүктеуге мүмкіндік береді. Әдетте, осындай қасиеттерге сандық камералардың және GPS-қабылдағышпен жабдықталған ұялы телефондардың көмегімен алынған фотосуреттер ие болады. Картада фотосуреттер белгішелер түрінде (кішірейтілген кескіндер) бейнеленеді. Картаны ұлғайтқан кезде фотосурет ұлғаяды да, фотосуретті толығырақ анықтап көруге мүмкіндік береді. Фотосуреттерді жүктеу құжаттың бумасында сақталатын және құжаттың карталар тізіміне енгізілетін қызметтік картаға жүзеге асырылады. Құжатты қайта ашқан кезде фотосуреттері бар карта автоматты түрде ашылады.
  Атауы бойынша іздеу диалогында "Ішінара сәйкестік" режиміндегі жолдар тізімі бойынша іздеу алгоритмі нақтыланды. Әр жолда ішінара сәйкестік бойынша іздеу бос орынмен, нүктемен, үтірмен, нүктелі үтірмен немесе табуляциямен бөлінген әр жол асты үшін орындалады. Егер жол асты тек сандарды ғана қамтыса, онда жиектері бойынша басқа сандары тура осындай жол асты ізделінеді ("21" жол асты үшін "121" немесе "213" жол асты табылмаса, онда "21.0" рұқсат етіледі). Бұл, мысалы, көше атауының бірінші әріптері және үйдің дәл нөмірі бойынша мекенжайды табуға мүмкіндік береді.
  Үш өлшемді модельдерін құру кезінде анимация құралдары кеңейтілді. "Белгі" типті шаблонға жаңа анимацияланған тораптар: Субұрқақ, Түтін, Жарылыс, Сарқырама қосылды. Субұрқақтар мен сарқырамалар әртүрлі өлшемді, жылдам, баяу, әр түсті болуы мүмкін. Түтін типті тораппен зауыттық мұржадан шығатын түтінді, ұшақтың қозғалтқышынан шыққан пайдаланылған газды, өрттен шыққан түтінді көрсетуге болады. Жарылыс типті торап жарылысты, атысты немесе салютты көрсету үшін пайдаланылуы мүмкін. Объектілер модельдерінде анимацияланған тораптарды пайдалану жердің үш өлшемді бейнелеуін және динамикалық сценарийлерді ойнатуды неғұрлым шынайы етеді.
  "Аумақтың кадастрлық жоспарын оқу және картаны жаңарту" режимі қосылды. Ресей Федерациясының субъектілері арасындағы шекара, муниципалдық құрылым шекарасы және елді мекен шекарасы туралы электронды нысандағы үзінді көшірмелерді қолдау іске асырылды. Бірнеше файлдарды ағындық өңдеу қуатталады. XML-файлды оқу нәтижелері бойынша шекаралардың типіне сәйкес келетін және кадастрлық есепке алу объектілерінің атрибуттарын қамтитын бірнеше сызықтық объектілер құралады.
  "Межелік жоспар" режимі жете аяқталды. Кадастрлық есепке алу объектілерінің атрибуттарының XSD-мәндер анықтамалықтарының құрамы мен мазмұнын жаңартумен байланысты сандық сыныптауышты (survey.v6.rsc) жаңарту орындалды, жаңа XML-схема (8-нұсқасы) дайындалды, жаңа схема бойынша XML-құжатты қалыптастыру іске асырылды. 13.6.6 және одан жоғары бағдарламаның нұсқаларында MP_v06 схемасы бойынша межелік жоспарды қалыптастыру қуатталмайды. MP_v06 схемасы бойынша межелік жоспарды қалыптастыру үшін 13.6.6 Панорам ГАЖ үстінен 13.6.5-нұсқалы Геодезиялық есептеулер кешенін орнату қажет.
  "Кадастрлық жұмыстар объектісінің атрибуттарын редакциялау" диалогы жаңартылды. Аумақты межелеу жобасы туралы мәліметтерді, аймақ немесе аумақ және ормандарды рұқсат етілген пайдалану туралы мәліметтерді енгізу және редакциялау үшін элементтер қосылды. Қайталанатын семантикаларды енгізу және редакциялау үшін көмекші диалог жете аяқталды. Картаның сыныптауышында сипатталмаған семантикалармен жұмыс істеу талпыныстарына тексерістер қосылды.
  "Ғимараттың техникалық жоспары" және "Техникалық жоспар" (үй-жайлар) режимдері жете аяқталды. Құрылыстың көп контурлық бөлігі үшін контур шекараларының өзіндік нүктелерін өтпелі нөмірлеу, жылжымайтын мүлік объектілерінің сыртқы контурларын сипаттайтын мультиполигондар метриканы өңдеу қосылды.
  "Деректерді бақылау және түзету" қолданбалы тапсырмалар тобында гидрографияның сызықтық объектілерімен горизонтальдарды келісімдеу тапсырмасы жете аяқталды. Горизонтальды гидродрафияның сызықтық объектілерімен келісімдеу аумағында келісімдеудің таңдалған параметрлерімен және горизонтальдардың картада орналасу тығыздығымен фрагменттердің деформациясы кезінде пайда болуы мүмкін басқа горизонтальдармен қиылысуларына тексеру қосылды. Мұндай қиылыстарды тапқан жағдайда, горизонтальдың деформациясы жойылады және бақылау нәтижелерінің журналына тиісті хабарлама жазылады.
  Абсолютті биіктіктерді бақылау тапсырмасы жете аяқталды. Басқару схемаларын пайдалану мүмкіндігі қосылды. Диалогта берілген бақылау түрлері, олардың параметрлері, сондай-ақ өңделінетін объектілердің құрамы бағдарламаның тапсырмалар параметрлерінің жалпы бумасындағы XML-файлда сақталады. Тапсырма горизонтальдарды, биіктіктер изобаталары мен белгілерін бақылауды орындайды. Горизонтальдарды бақылу қалыңдатылған, негізгі және қосымша горизонтальдардың, сонымен қатар "абсолютті биіктік" семантикасы бар басқа объектілердің биіктіктерін тексереді. Изобаталарды бақылау изобаталар тереңдіктері мен тереңдіктер белгілерінің мәндерін тексереді. Биіктіктердің белгілерін бақылау тұйықталған горизонтальдардың ішіндегі белгілердің болуын, сондай-ақ тұйықталған горизонтальдарға қатысты табылған белгілердің жоспарлық орналасуын тексереді. Пайдаланушы абсолютті биіктіктердегі өрескел қателіктерді анықтау үшін, сондай-ақ ауданның ерекшеліктерін есепке алумен жердің бедерін қосымша тексеру үшін бақылаудың жеке схемаларын қалыптастыра алады.
  Объектілер тізімінің семантикаларын редакциялау диалогы жете аяқталды – семантикаларды бейнелеу мен өзгерту процесінің ыңғайлылығы мен жеделдетілуі үшін кестеге іздеу шарттарын қанағаттандыратын барлық рұқсат етілетін сипаттамаларды емес, тек объектіге шынайы тиіс болатын семантикаларды ғана шығару мүмкіндігі қосылды.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 26.04.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Волгоград және Тамбов облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Волгоград және Тамбов облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 23.04.2021 "Панорама-редактор" кәсіби векторлауышта ашық деректердің геопорталдар материалдары бойынша топографиялық карталарды құру және жаңарту мүмкіндіктері кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.5-нұсқалы "Панорама-редактор" кәсіби векторлауыш әзірленді. Жаңа нұсқада геопорталдарды қосу тапсырмасы үшін Росреестрдің геопорталынан қабаттарды қолдау қосылды: Кадастрлық округтер, Кадастрлық аудандар, Кадастрлық орамдар, Жер учаскелері, Аукционға шығарылған жер учаскелері, Қызыл сызықтар, Бірыңғай жылжымайтын кешендер. Геопортал деректерді векторлық тайлдық түрде береді. Алынатын деректер объектілердің координаттарын, учаскелердің жазбаларын, семантикалық сипаттамаларын қамтиды. wmslist_ru.xml файлында сақталатын геопорталдарға қосылу параметрлері жаңартылды.
  Панорама-редактордағы геопорталдарға қол жеткізу үшін WFS қызметтерінен кеңістіктік деректерді жүктеу механизмі қолданылды. Web Feature Service (WFS) - Интернет ортасында кеңістіктік векторлық деректермен алмасу үшін қолданылатын ақпаратты берудің географиялық хаттамасы. Файл деңгейінде географиялық ақпаратпен алмасудың орнына, WFS протоколын пайдалану географиялық ақпаратқа, атап айтқанда векторлық карта объектілеріне, олардың атрибутивті ақпаратына және метадеректерге тікелей қол жеткізуді ұсынады. Бұл веб-қызмет клиенттерге бүкіл файлды алудан гөрі өздері іздеген деректерді ғана алуға мүмкіндік береді, бұл мәліметтер алмасуды және алынған файлмен жұмысты едәуір жылдамдатады.
  "LAS-тан нүктелер бұлтының импорты" тапсырмасы жете аяқталды. Тапсырма LIDAR лазерлік локаторлардың көмегімен алынған LAS файлдарынан MTD-модельдерді қалыптастыруды орындайды. LAS-файлдардың деректері жер немесе теңіз бетін, атмосфераны зондтау нәтижелерін қамтуы мүмкін. MTD-модель блоктап сұрыпталған нүктелік өлшемдерді қамтиды, бұл есептеу және аналитикалық тапсырмаларды шешу үшін деректерге жылдам қолжетімділікті қамтамасыз етеді. MTD-модельді блоктап толтырудың жаңа тәсілі көлемі 8 ГБ-тан көп LAS-файлдарды жүктеу уақытын 3-5 есе азайтады. Көлемі 14,4 Гбайт болатын 555 миллион нүктелер саны бар LAS бақылау файлын жүктеу 16 минутта орындалды.
  Объектілер картасында іздеу және бөліп көрсету кезінде математикалық өрнектер мен логикалық шарттарды қисындастыру үшін математикалық формулаларды топтастыру мүмкіндігі қосылды. Мысалы, берілген учаскеге енгізілген тоннамен селитра мөлшерімен семантика және топырақтың құнарлығы классымен семантика болған кезде гектарға азоттың мөлшері оңтайлы болып табылатын учаскелерді іріктеп алу қажет.
  123-семантикада учаскеге тоннамен енгізілген селитра мөлшері болсын, ал 345-семантиканың құрамында топырақтың құнарлығының сыныбы (1-ден 6-ға дейін) болсын. Учаскенің ауданы (S) шаршы метрмен есептелетіндіктен, ал аммиак селитрасында 34,5% азот бар болғандықтан, формула келесі түрге ие болады: "#123*1000*0.345/(S/10000)" немесе қарапайым "#123*3450000/S". Құнарлықтың бірінші классы үшін формулаларының бірінші тобын орнатамыз: 1 және 1 шекаралық мәндері бар "#345" және 40 және 50 шекаралық мәндері бар "#123*3450000/S", екінші класс үшін бірінші формуланың шекаралық мәндері – 2 және 2, екіншісі 45 және 55 және т.с.с. Топтың ішінде "ЖӘНЕ" логикалық шартын таңдаймыз – қос формула шекаралық шарттарға сәйкес келуі керек. Топтар арасында "НЕМЕСЕ" логикалық шартты таңдаймыз – кем дегенде бірдей топта есептеу кезіндегі шарттар орындалуы керек. Түймешікті басқан кезде азоттың дозасы оңтайлы болып табылатын барлық учаскелер жарықтанатын болады. Жиналған шарттарды іздеу шарттарының макеттерінде көрсетілген аттарымен сақтауға және қажеттілігіне қарай қолдануға болады.
  "Геодезиялық редактор" тапсырмасында Ресей Федарациясының Табиғи ресурстар және экология министрлігінің 2020 жылғы 30 шілдедегі N 539 бұйрығымен бекітілген орман декларациясына графикалық қосымшаларды дайындау үшін есеп берулерді қалыптастыру режимдері жаңартылды. Орман декларациясына арналған есеп берулердің шаблондары жаңартылды, жаңа маркерлерді өңдеу қосылды және орман декларациясына графикалық қосымшалар карталарын дайындау үшін пайдаланылатын forestry.v2 картасының сандық сыныптауышы жете аяқталды.
  "Кадастрлық құжаттар" тапсырмасының құрамына кіретін "Аумақтың кадастрлық жоспарын оқу және картаны жаңарту" және "Жылжымайтын мүлік кадастрының XML файлынан объектілер құру" режимдері жете аяқталды. Құрылыстар контурының элементтері туралы деректерді оқу алгоритмі жетілдірілді. Егер күрделі құрылыс объектісінің (КҚО) контуры әртүрлі типті элементтер жиынтығымен (нүкте, сызық, доға, шеңбер) ұсынылса, онда картада әртүрлі оқшаулау объектілерінің жиынтығы (сызықтық және нүктелік) құрылады. "Шеңбер" типі бар элементтер үшін семантикада радиустың мәнін қамтитын нүктелік объектілер құрылады. "Нүкте", "сызық", "доға" элементтері үшін сызықтық объектілер құралады. Жүктеу нәтижесінде бір КҚО картада "Кадастрлық нөмір" семантикасының бірдей мағынасымен әртүрлі оқшаулаудың бірнеше объектілерімен көрсетілуі мүмкін.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 22.04.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Рязань және Смоленск облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Рязань және Смоленск облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 21.04.2021 GIS WebService SE-де кеңістіктік деректер базасымен өзара әрекеттесу технологиясы жетілдірілді
  "Панорама" КБ-да 13.9.5-нұсқалы GIS WebService SE әзірленді. Жаңа нұсқада Microsoft SQL Server деректер базаларын (ДБ) қолдау қосылды. ДБ-мен өзара әрекеттесу қосылымның негізгі параметрлері көрсетілген dbm теңшелімдерінің файлы есебінен жүзеге асырылады. ДБ-мен жұмыс тікелей кестелермен де, пайдаланушылық SQL сұратудың көмегімен де мүмкін болады. Сервис ДБ-мен екі жақты байланысты жүзеге асырады. Сервисте PostgreSQL-мен, Oracle-мен, MS SQL Server-мен тікелей түрде ДББЖ-ның үш типімен жұмысты қолдау іске асырылған.

  Деректер базасымен жұмыс жасау кезінде сервис әкімшісінің интерфейсі жете аяқталды. 8-нұсқалы PHP қолдау қосылды. Пайдаланушылар қабаттарын жоюды сұрату іске асырылды. GEOJSON-ға шығару кезінде жергілікті координаттар жүйелерін қолдау қосылды. Сервистің тақырыптық картографиялау мүмкіндіктері кеңейтілді. Мәтіндік файл бойынша тақырыптық картаны тұрғызудың жаңа сұратуы қосылды. Сұрату GIS WebServer SE-мен бірлесіп әртүрлі деректер бойынша графикалық картаны қалыптастыруға мүмкіндік береді: аурулардың таралу, бала туу, пайдалы қазбалар өндіру, құрылыс қарқындары карталары және көптеген басқалар.

  GIS WebServiсe SE барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды, олардың көмегімен кеңістіктік деректерді беру және көрсету жүзеге асырылады. Бағдарламада кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша тайлдарды беру мүмкіндігі іске асырылған. Қосымша Windows және Linux платформаларында, Apache, IIS және nginx веб-серверлерімен үйлесімді етіп іске асырылған.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайтта Жүктеу бөлімінде қолжетімді.

 • 20.04.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Липецк және Орел облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Липецк және Орел облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 16.04.2021 "Оператор" ГАЖ-да Жерді қашықтықтан зондылау деректері бойынша жердің тактикалық қасиеттерін зерделеу мен бағалауға арналған құралдар кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.5-нұсқалы "Оператор" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада "LAS-тан нүктелер бұлтының импорты" жеделдетілді. Тапсырма LIDAR лазерлік локаторлардың көмегімен алынған LAS файлдарынан MTD-модельдерді қалыптастыруды орындайды. LAS-файлдардың деректері жер немесе теңіз бетін, атмосфераны зондтау нәтижелерін қамтуы мүмкін. MTD-модель блоктап сұрыпталған нүктелік өлшемдерді қамтиды, бұл есептеу және аналитикалық тапсырмаларды шешу үшін деректерге жылдам қолжетімділікті қамтамасыз етеді. MTD-модельді блоктап толтырудың жаңа тәсілі көлемі 8 ГБ-тан көп LAS-файлдарды жүктеу уақытын 3-5 есе азайтады. Көлемі 14,4 Гбайт болатын 555 миллион нүктелер саны бар LAS бақылау файлын жүктеу 16 минутта орындалды.

  Объектілерді картада іздеу және бөліп көрсету кезінде математикалық өрнектер мен логикалық шарттарды қисындастыру үшін математикалық формулаларды топтастыру мүмкіндігі қосылды. Мысалы, берілген учаскеге енгізілген тоннамен селитра мөлшерімен семантика және топырақтың құнарлығы сыныбымен семантика болған кезде гектарға азоттың мөлшері оңтайлы болып табылатын учаскелерді іріктеп алу қажет. 123-семантикада учаскеге тоннамен енгізілген селитра мөлшері болсын, ал 345-семантиканың құрамында топырақтың құнарлығының сыныбы (1-ден 6-ға дейін) болсын. Учаскенің ауданы (S) шаршы метрмен есептелетіндіктен, ал аммиак селитрасында 34,5% азот бар болғандықтан, формула келесі түрге ие болады: "#123*1000*0.345/(S/10000)" немесе қарапайым "#123*3450000/S". Құнарлықтың бірінші сыныбы үшін формулаларының бірінші тобын орнатамыз: 1 және 1 шекаралық мәндері бар "#345" және 40 және 50 шекаралық мәндері бар "#123*3450000/S", екінші сынып үшін бірінші формуланың шекаралық мәндері – 2 және 2, екіншісі 45 және 55 және т.с.с. Топтың ішінде "ЖӘНЕ" логикалық шартын таңдаймыз – қос формула шекаралық шарттарға сәйкес келуі керек. Топтар арасында "НЕМЕСЕ" логикалық шартты таңдаймыз – кем дегенде бірдей топта есептеу кезіндегі шарттар орындалуы керек. Түймешікті басқан кезде азоттың дозасы оңтайлы болып табылатын барлық учаскелер жарықтанатын болады. Жиналған шарттарды іздеу шарттарының макеттерінде көрсетілген аттарымен сақтауға және қажеттілігіне қарай қолдануға болады.

  Геопорталдарды қосу тапсырмасы жете аяқталды. Росреестрдің геопорталынан қабаттарды қолдау қосылды: Кадастрлық округтер, Кадастрлық аудандар, Кадастрлық орамдар, Жер учаскелері, Аукционға шығарылған жер учаскелері, Қызыл сызықтар, Бірыңғай жылжымайтын кешендер. Геопортал деректерді pbf (Protocolbuffer Binary Format) форматында векторлық тайлдық түрде береді. Деректер объектілердің координаттарын, учаскелердің жазбаларын, семантикалық сипаттамаларын қамтиды. wmslist_ru.xml файлында сақталатын геопорталдарға қосылу параметрлері жаңартылды.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 15.04.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Тула және Ярославль облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Тула және Ярославль облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 14.04.2021 GIS ToolKit-те объектілерді іздеу және редакциялау кезінде математикалық формулаларды қолдану мүмкіндігі жетілдірілді
  "Панорама" КБ-да C++ Builder, Delphi Embarcadero ортасында ГАЖ-қосымшаларын құруға арналған 13.3.1-нұсқалы GIS ToolKit инструментарийі әзірленді. Жаңа нұсқада объектілерді іздеу және редакциялау кезінде объектінің семантикалары мәндеріне және оның өлшеу қасиеттеріне әртүрлі математикалық операцияларды қамтитын математикалық өрнектерді (формулаларды) қолдану кеңейтілді. "Объектілерді іздеу" (TMapFind компоненті) диалогына математикалық формулалар тізімін және есептеудің нәтижесі сәйкес келу керек болатын мәндер ауқымын енгізуге арналған бетбелгі қосылған. Объектілерді іздеу кезінде формулалардың біреуі немесе бірден барлығы үшін мәндердің берілген ауқымдарына есептеулердің сәйкестігі бойынша объектілерді іріктеу шартын орнатуға болады.

  Мысалы, шаршы шақырымға халықтың төмен тығыздық классымен аймақтарды табу қажет. Картаның объектілері (аймақтар) берілген аймақта тұратын "Халықтың тығыздық классы" (101 – коды, объектілердің барлығында толтырылмаған) және "Халықтың саны" (102 – коды, объектілердің барлығында толтырылған, мыңдық мәндермен өлшенеді) семантикасына ие болуы мүмкін. "Халықтың тығыздық классы" 1-ден 3-ке дейін (төмен, орташа, жоғары) мәнді қабылдауы мүмкін. Төмен классқа 0-ден 10-ға дейін ауқымдағы мәндер сәйкес келеді. Халықтың тығыздығын есептеу үшін халықтың санын аумақтың ауданына, аймақтың ауданы (S) шаршы метрлермен, халықтың саны – мыңдық мәндермен берілетінін есепке алу арқылы бөлу қажет, есептеу формуласы мына түрге ие болады: "#102 *1000/(S/1000000)" немесе жеңілдетілген "#102 *0.001/S".
  Формулалар үшін объектілерді іздеуді орнататын немесе тығыздықтың төмен классымен немесе халықтың есептелген төмен тығыздығымен іріктеу критерийлерін қосамыз, ол үшін формулалар тізімін қалыптастырамыз: халықтың тығыздық классы үшін 1-ден 1-ге дейін шекаралық мәндері бар "#101"; 0-ден 10-ға дейін шекаралық мәндері бар "#102 *0.001/S". Екі формула бойынша іздеу үшін "НЕМЕСЕ" логикалық шартты таңдаймыз – формулалардың кем дегенде біреуі шекаралық шарттарға сәйкес келуі керек. Белгілеу батырмасын басқан кезде халықтың тығыздық классы төмен болып табылатын барлық аймақтар белгіленеді. Қабылданған шарттарды іздеу шарттарының макеттерінде берілген аттарымен сақтауға және қайталап қолдануға болады.

  Геопорталдарды қосу (TMapWMSPopupDialog компоненті) диалогы жете аяқталды – Росреестр-дің геопорталынан қабаттарды қолдау қосылды: Кадастрлық округтер, Кадастрлық аудандар, Кадастрлық орамдар, Жер учаскелері, Аукционға шығарылған жер учаскелері, Қызыл сызықтар, Бірыңғай жылжымайтын кешендер. Геопортал деректерді pbf (Protocolbuffer Binary Format) форматында векторлық тайлдық түрде береді. Деректер объектілердің координаттарын, учаскелердің жазбаларын, семантикалық сипаттамаларын қамтиды. wmslist_ru.xml файлында сақталатын геопорталдарға қосылу параметрлері жаңартылды.

  "Сервер ГАЖ-дан деректерді ашу" (TMapGisServer компоненті) диалогы жете аяқталды. Сервер ГАЖ-дың жұмыс күйін қарап шығу құқығына ие болатын пайдаланушылар үшін "Мониторинг" бетбелгісінде техникалық қолдау қызметіне алдағы талдау немесе бағыттау үшін мәтіндік файлға сервердің жұмысының журналын (хаттамасын) сақтау мүмкіндігі қосылды.

  GIS Toolkit инструментарийі визуалды компоненттер жинағынан (бастапқы мәтіндерде тапсырылады) және кеңістіктік деректерге тікелей қолжетімділік үшін ГАЖ-ядросының АПИ функцияларынан тұрады. Инструментарий кеңістіктік деректерді өңдеу және визуалдау талап етілетін клиент-серверлік және үстел үстілік 32- және 64-разрядты қосымшаларды әзірлеу үшін арналған. Кеңістіктік деректер жұмыс орнында да (деректерге тікелей қолжетімділік), сондай-ақ жергілікті желіде де немесе Интернет желісінде де орналасуы мүмкін (Сервер ГАЖ-ға қолжетімділік компоненттері немесе халықаралық хаттамалар бойынша деректермен алмасу пайдаланылады).
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 13.04.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Владимир және Тверь облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Владимир және Тверь облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 09.04.2021 "Панорама" KБ әскерлер мен қару-жарақты басқару кезінде жедел жағдайдың карталарын қалыптастыруды қамтамасыз ететін Оператор SE ГАЖ-ға сертификат алды
  "Панорама" КБ "Эльбрус-8С" платформасындағы және "Заря" ОЖ-дегі "Смоленск" релизі, "Ленинград" релизі 1.6-нұсқалы "Astra Linux Special Edition" ОЖ-нің басқаруымен жұмыс істейтін ПАРБ.00048-02 (13-нұсқа) Оператор SE ГАЖ бағдарламалық бұйымға сәйкестік сертификатын алды. Сертификаттау Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігінің ақпаратты қорғау құралдарын сертификаттау жүйесінде Ресейдің Мемлекеттік техникалық комиссиясының басшылық құжатына сәйкес және құжаттамадағы нақты және декларацияланатын функционалдық мүмкіндіктердің сәйкестігі бойынша декларацияланбайтын мүмкіндіктердің жоқтығын бақылаудың екінші деңгейі бойынша орындалған.
  Оператор SE ГАЖ деректерді, есептеу нәтижелерін және геокеңістіктік байланыстыруға ие болатын болжамдарды жинақтау, сақтау, автоматтандырылған өңдеу және бейнелеу үшін арналған. ГАЖ заманауи компьютерлік технологияларды пайдалану арқылы шешімдерді қабылдау процестерін ақпараттық қолдау үшін пайдаланылатын әртекті деректерді көрнекі ұсынуын, өңдеуін және талдауын қамтамасыз ететін БАЖ-дың ақпараттық элементі болып табылады.
  Оператор SE ГАЖ жедел жағдайды редакциялау құралдарын, жедел жағдайдың шартты белгілерінің алуан түрлі сыныптауыштары мен кітапханаларын қамтиды. Бағдарлама ұлттық координаттар жүйелері параметрлерінің кіріктірілген базасымен қамтамасыз етілген және командалық-штабтық құжаттарды қалыптастыру үшін желіде жердің және жедел жағдайдың карталарымен ұжымдық жұмыс істеу құралдарын қолдайды.
  Картографиялық деректерге қашықтан қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін Оператор SE ГАЖ Ресей Федерациясының Қорғаныс Министрлігінің ақпаратын қорғау құралдарын сертификаттау жүйесінде сертификатталған Сервер ГАЖ бағдарламалық бұйымымен бірлесіп қолданылуы мүмкін. Серверде деректерді орналастыру деректерді заңсыз көшіруден және өзгертуден қорғауды қамтамасыз етеді.

 • 07.04.2021 "Панорама" ГАЖ бейнетіркеуіштерден, ҰҰА-лардан және ұялы телефондардан бейне және навигациялық деректерді өңдейді
  "Панорама" КБ-да 13.6.5 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада автомобильдің бейнетіркеуішінен, ұшқышсыз ұшатын аппараттың немесе ұялы телефонның бейнекамерасынан алынған бейне және навигациялық деректерді өңдеу құралдары қосылған. "Геолокациямен фото- және бейнематериалдарды көрсету" тапсырмасының қатары жаңа диалогпен – "Бейнетрек бойымен қозғалыс" – толықтырылды. Бұл диалог GPS-трекпен синхрондалған бейнені жүктеуге және көруге мүмкіндік береді. Бейнені көріп шығу кезінде бейнефайлдың ағымдағы кадрына сәйкес келетін камераның орналасуын көрсететін маркер бейнеленеді. Тінтуір көрсеткішін картадағы трекке жақындатқан кезде тректің таңдалған нүктесіне сәйкес келетін кадры бар қосымша терезе ашылады. Диалог бейнефайлдың субтитрлерінде немесе GPX, NMEA-0183, KML форматтарындағы жеке файлда тректің координаттарын қамтитын бейнефайлдарды қамтиды. Координаттарды қамтитын бейнефайлды жүктеу кезінде картаға төрт өлшемді метрикасы бар сызықтық объекті түрінде трек автоматты түрде қосылады. Әр нүкте координаттарды, GPS-координаттардың жазылу күні мен уақытын қамтиды. Объектінің бейнефайлмен байланысы үшін объектіге бейнефайлға сілтеме жазылады. GPX немесе NMEA-0183 форматындағы тректерді жүктеу "Каталогтан тректерді жүктеу" режимінің көмегімен орындалады. Ұялы телефонда бейнетректі жазу үшін Жүктеу бөлімінде орналастырылған VideoGPS қосымшасын пайдалануға болады.
  Геопорталдарды қосу тапсырмасы жете аяқталды. Росреестр-дің геопорталынан қабаттарды қолдау қосылды: Кадастрлық округтер, Кадастрлық аудандар, Кадастрлық орамдар, Жер учаскелері, Аукционға шығарылған жер учаскелері, Қызыл сызықтар, Бірыңғай жылжымайтын кешендер. Геопортал деректерді pbf (Protocolbuffer Binary Format) форматында векторлық тайлдық түрде береді. Деректер объектілердің координаттарын, учаскелердің жазбаларын, семантикалық сипаттамаларын қамтиды. wmslist_ru.xml файлында сақталатын геопорталдарға қосылу параметрлері жаңартылды.
  "LAS-тан нүктелер бұлтының импорты" тапсырмасы жете аяқталды. Тапсырма LIDAR лазерлік локаторлардың көмегімен алынған LAS файлдарынан MTD-модельдерді қалыптастыруды орындайды. LAS-файлдардың деректері жер немесе теңіз бетін, атмосфераны зондтау нәтижелерін қамтуы мүмкін. MTD-модель блоктап сұрыпталған нүктелік өлшемдерді қамтиды, бұл есептеу және аналитикалық тапсырмаларды шешу үшін деректерге жылдам қолжетімділікті қамтамасыз етеді. MTD-модельді блоктап толтырудың жаңа тәсілі көлемі 8 ГБ-тан көп LAS-файлдарды жүктеу уақытын 3-5 есе азайтады. Көлемі 14,4 Гбайт болатын 555 миллион нүктелер саны бар LAS бақылау файлын жүктеу 16 минутта орындалды.
  Объектілерді картада іздеу және бөліп көрсету кезінде математикалық өрнектер мен логикалық шарттарды қисындастыру үшін математикалық формулаларды топтастыру мүмкіндігі қосылды. Мысалы, берілген учаскеге енгізілген тоннамен селитра мөлшерімен семантика және топырақтың құнарлығы сыныбымен семантика болған кезде гектарға азоттың мөлшері оңтайлы болып табылатын учаскелерді іріктеп алу қажет. 123-семантикада учаскеге тоннамен енгізілген селитра мөлшері болсын, ал 345-семантиканың құрамында топырақтың құнарлығының сыныбы (1-ден 6-ға дейін) болсын. Учаскенің ауданы (S) шаршы метрмен есептелетіндіктен, ал аммиак селитрасында 34,5% азот бар болғандықтан, формула келесі түрге ие болады: "#123*1000*0.345/(S/10000)" немесе қарапайым "#123*3450000/S". Құнарлықтың бірінші сыныбы үшін формулаларының бірінші тобын орнатамыз: 1 және 1 шекаралық мәндері бар "#345" және 40 және 50 шекаралық мәндері бар "#123*3450000/S", екінші сынып үшін бірінші формуланың шекаралық мәндері – 2 және 2, екіншісі 45 және 55 және т.с.с. Топтың ішінде "ЖӘНЕ" логикалық шартын таңдаймыз – қос формула шекаралық шарттарға сәйкес келуі керек. Топтар арасында "НЕМЕСЕ" логикалық шартты таңдаймыз – кем дегенде бірдей топта есептеу кезіндегі шарттар орындалуы керек. Түймешікті басқан кезде азоттың дозасы оңтайлы болып табылатын барлық учаскелер жарықтанатын болады. Жиналған шарттарды іздеу шарттарының макеттерінде көрсетілген аттарымен сақтауға және қажеттілігіне қарай қолдануға болады.
  "Геодезиялық редактор" тапсырмасында Ресей Федерациясының Табиғи ресурстар және экология министрлігінің 2020 жылғы 30 шілдедегі № 539 бұйрығымен бекітілген орман декларациясына графикалық қосымшаларды дайындауға арналған есеп берулер режимдері жаңартылды. Орман декларациясына арналған есеп берулердің шаблондары жаңартылды, жаңа маркерлерді өңдеу қосылды және орман декларациясына графикалық қосымшалар карталарын дайындау үшін пайдаланылатын forestry.v2 картасының сандық сыныптауышы жете аяқталды.
  "Кадастрлық құжаттар" тапсырмасының құрамына кіретін "Аумақтың кадастрлық жоспарын оқу және картаны жаңарту" және "Жылжымайтын мүлік кадастрының XML файлынан объектілер құру" режимдері жете аяқталды. Құрылыстар контурының элементтері туралы деректерді оқу алгоритмі жетілдірілді. Егер күрделі құрылыс объектісінің (КҚО) контуры әртүрлі типті элементтер жиынтығымен (нүкте, сызық, доға, шеңбер) ұсынылса, онда картада әртүрлі оқшаулау объектілерінің жиынтығы (сызықтық және нүктелік) құрылады. "Шеңбер" типі бар элементтер үшін семантикада радиустың мәнін қамтитын нүктелік объектілер құрылады. "Нүкте", "сызық", "доға" элементтері үшін сызықтық объектілер құралады. Жүктеу нәтижесінде бір КҚО картада "Кадастрлық нөмір" семантикасының бірдей мағынасымен әртүрлі оқшаулаудың бірнеше объектілерімен көрсетілуі мүмкін.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 05.04.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Калуга және Курск облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Калуга және Курск облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 02.04.2021 "Агрономның АЖО"-да егіндіктің агрохимиялық және агрофизикалық көрсеткіштері туралы мәліметтерді талдау мүмкіндігі кеңейтілген
  "Панорама" КБ-да 13.6.4-нұсқалы "Агрономның АЖО" әзірленді. Жаңа нұсқада "Деректер базасынан картаны ашу" режимі жете аяқталды. "Кеңістіктік деректер базасын көрсету параметрлері" диалогында қолдау көрсетілетін ДББЖ тізбесі кеңейтілді: PostGIS кеңейтуімен PostgreSQL, Oracle Spatial кеңейтуімен Oracle, ArcSDE кеңейтуімен Oracle, Microsoft SQL Server. ДББЖ-ға қол жетімділіктің теңшелімдері, деректер базасына қосылу тәсілі мен параметрлерін, бейнеленетін және редакцияланатын объектілердің құрамын, объектілердің семантикалық сипаттамаларының (аррибуттарының) тізбесін қоса алғанда, DBM файлында сақталады. Дербес пайдалану үшін деректер базасын тікелей оқуға және Сервер ГАЖ-да орналастырылған DBM қабаттарымен ұжымдық жұмысқа қолдау көрсетіледі.
  "Агрономның АЖО" картографиялық шартты белгілерде кеңістіктік деректер базаларын бейнелеуді және редакциялауды қамтамасыз етеді. Бірнеше элементті, соның ішінде мәтінді қамтитын құрамдастырылған векторлық белгілерді бейнелеу үшін "Векторлық белгінің редакторы" жете аяқталды. Центрінде нүктелік белгісімен полигондарды бейнелеу құралдары әзірленді. Бұл үшін "Сыныптауыштың редакторына" "Нүктесі бар полигон" объектілерінің жаңа қасиеті қосылды. Осындай қасиеті бар объектілер үшін объектіні жасау мен редакциялау кезінде немесе сұрыптау кезінде автоматты түрде полигонның центрінде бір нүктесі бар қосалқы объект құрылады. Мысалы, ауылшаруашылық алқаптардың контурына бейнелеу кезінде оның центрінде автоматты түрде өрістің нөмірін немесе өсірілетін дақылға сәйкес келетін шартты белгіні шығаруға болады. "Картаның редакторы" құралдарымен нүктелік белгінің жағдайын түзету қарастырылған.
  Аналитикалық немесе есептік өрнектің нәтижесін бейнелеу үшін семантика-формуланы сипаттау үшін математикалық операциялардың тізбесі кеңейтілді. Объектінің семантикалары мен оның өлшеу қасиеттерінің (ұзындығы, ауданы) мәндеріне жасалатын әртүрлі математикалық операцияларды қосатын математикалық өрнектерді (формулаларды) қолдану кеңейтілді. Математикалық операциялар ретінде ABS, ARM, SIN, COS, TG, CTG, MIN, MAX, POW2, POW3, SQRT2, SQRT3, LOG, LOG10 және басқаларына қолдау көрсетіледі. Семантика-формуланың мәні өрнекке (формулаға) қосылған семантикалардың координаттарын жаңартқан кезде автоматты түрде есептелінеді немесе объектілер сериясы арқылы немесе бағдарланатын белгілердің негізінде объектінің шартты белгісін қалыптастыруға қатыса алады.
  "Объектілерді іздеу" диалогына бір немесе бірнеше формулалардың (өрнектердің) шарттары бойынша объектілердің іріктеу үшін пайдаланылатын өрнектер мен формулаларды енгізуге арналған құралдар қосылды. Мысалы, тоннамен аммиак селитрасын енгізілетін мөлшерін қамтитын семантика (код 123) үшін 1 гектарға 40-тан 50 кг-ға дейін азот енгізілген егіндіктің контурын іріктеп алу қажет. Учаскенің ауданы (S) шаршы метрмен есептелетіндіктен, ал аммиак селитрасының құрамында 34,5% азот болатындықтан, формула келесідей түрге ие болады: "#123*1000*0.345/(S/10000)". Шекаралық шарттар бойынша іріктеу үшін екі өрнекті орнату керек, онда шекаралық мәндер ретінде 40 және 50 көрсету керек. Семантика бойынша объектілерді іздеу жылдамдығын арттыру үшін полиномиалды хэштеуді қолданумен семантикалар мәндерін индексациялау іске асырылды. Объектілерді іздеу мен іріктеу жылдамдығы орташа шамамен 1000 есе көбейтілді. Іріктелген объектілердің семантикасын қарап шығу және мәндеріне өзгерістер енгізу үшін "Объектілер тізімінің семантикасын редакциялау" режимі жете аяқталды. Жұмыстың ыңғайлығы мен оны жеделдету үшін алмасу буферін пайдалану арқылы семантиканың мәндерін көшіру мен ендіру мүмкіндігі кеңейтілді.
  "Кадастрлық нөмір немесе мекенжай бойынша іздеу" режиміне келесі іздеу көздерін таңдау мүмкіндігі қосылды: карта бойынша немесе ЖМБМТ-да. Көрсетілген кадастрлық нөмір немесе мекенжай бойынша табылған ақпарат ЖМБМТ-да іздеуді пайдаланған кезде "ЖММК-дан ақпарат" диалогында бейнеленеді. API Яндекс.Карт геокодерге қол жетімділік кілті болған кезде картаның табылған объектінің центріне орын ауыстыруы орындалады.
  GeoTIFF форматынан графикалық файлдарды және биіктіктер матрицаларын импорттау жете аяқталды. Көп ядролы процессорда көп ағынды өңдеуді қолдану есебінен тапсырманы орындау уақыты 3-5 есе қысқартылды. ГСК-2011 және ПЗ-90.11 координаттар жүйесі туралы мәліметтерді қамтитын тегтерді талдау қосылды. Растрлар мен матрицаларды импорттау кезінде KMZ форматынан деректер пирамидасын жүктеу қосылды. KMZ архиві КМL файлын және әлде растрлық кескінді, әлде жер бедерінің биіктіктері туралы деректерді қамтитын GeoTIFF файлдарының жинағын қамтуы мүмкін. KML файлында растрлық (матрицалық) деректер параметрлерінің сипаттамасы – растрлардың аттары мен байланыстыру координаттары, сондай-ақ оларды кескіндеудің басымдығы қамтылады. KMZ файлынан импорттау нәтижесінде MPT жобасына біріктірілген RSW немесе MTW файлдар жинағы қалыптасады. MPT жобасы "Кескіндеу басымдығы" параметріне сәйкес растрлар (RSW) немесе матрицалар (MTW) тізімін және файлдардың көріну шекараларын қамтиды.
  Бағдарламада әртүрлі координаттар жүйесінде карталарды қосқан кезде "Стандарттық түрлендіру" және "қағып алу" құралдарымен берілген координаттар жүйесіне векторлық карталарды түрлендіру 4-6 есе жеделдетілді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 01.04.2021 "3D талдау кешені" топографиялық карталар үшін бедер объектілерін құру процестерін автоматтандырады
  "Панорама" КБ-да "Панорама" ГАЖ үшін 6.0.4 нұсқалы "3D талдау кешені" әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасында "Тік жарлар мен жартастарды контурлау" режимі іске асырылды. Ол бедердің еңістері оператор орнатқан мәндерден асып түсетін жердің учаскелері үшін көпжақты объектілерді құруға мүмкіндік береді.

  Тік жарлар мен жартастарды контурлау автоматты режимде орындалады. Бірінші кезеңде бедердің биіктіктер матрицасы бойынша мәндердің екі класын қамтитын сапалар матрицасы салынады. Бірінші класс тік жарларға немесе жартастарға жататын ұяшықтарды, ал екіншісі – картада горизонтальдар бойынша бейнеленетін жердің қарапайым бедерімен ұяшықтарды қамтиды. Әрі қарай сапалар матрицасы тік жарлар мен жартастар класына жататын облыстардың шекараларын автоматты түрде векторлау үшін пайдаланылады. "Тік жарлар мен жартастарды контурлау» режимі көпжақты, соның ішінде визуалды дешифрлеудің көмегімен анықтауға мүмкін болмайтын объектілердің шекараларының дәл анықтауын қамтамасыз етеді. Тұрғызудың қосымша параметрлері сапалар матрицасын сақтап қалуға және шағын ауданды тік жарлар мен жартастарды іріктеуге мүмкіндік береді. "Гидрография объектілерінде биіктіктің координаттарын қалыптастыру", "Биіктіктер матрицасы бойынша горизонтальдарды тұрғызу", "Тік жарлар жартастарды контурлау" және "Горизонтальдарды гидрографияның сызықтық объектілерімен келістіру" режимдерін кешенді қолдану топографиялық карталар үшін бедер туралы мәліметтерді құру процестерін автоматтандырудың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.

  Бағдарламалық кешен, жердің бедері туралы мәліметтерді құруды және өңдеуді қоса алғанда, деректердің матрицалық модельдерін құру мен талдау бойынша міндеттердің кең ауқымын шешу үшін арналған. Жердің бедерін модельдеу үшін деректердің негізгі көзі Жерді қашықтықтан зондылау материалдары болып табылады. PHOTOMOD және "Панорама" ГАЖ сандық фотограмметриялық жүйесін бірлесіп қолданудың кешенді технологиясы жердің бедері туралы ақпаратты талап етілетін көлемде және орнатылған дәлдікте құруды қамтамасыз етеді. Ғарыштық және аэрофотосуреттерді фотограмметриялық өңдеу нәтижесінде үш өлшемді нүктелердің бұлттарын, триангуляциялық модельдерді, бедердің биіктіктер матрицаларын және ортофотожоспарларды алады. Бедердің пішіндерін нақтылау үшін стерео режимде құрылымдық сызықтарды векторлау орындалады. "Панорама" ГАЖ-дағы карта редакторы ортофотожоспардың кескіні бойынша жердің объектілерін сандық нысанға көшіру үшін арналған, ал 3D талдау кешені бедердің әртүрлі модельдерін, соның ішінде үш өлшемді визуалдау үшін кешендік өңдеуді қамтамасыз етеді. Бұл ретте горизонтальдар мен бедердің микропішіндерін сандық нысанға көшіру бойынша кертартпалыққа негізделген операциялар ағынды режимде автоматты түрде орындалады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 31.03.2021 Панорама Мини ГАЖ-да аумақтық жоспарлау мен басқару міндеттерін шешу үшін қолданылатын деректердің форматтары кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.4 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада KMZ файлдарынан растрлық тайлдар пирамидасын жүктеу қосылды. KMZ архиві KML файлын және растрлық файлдар жинағын қамтуы мүмкін. KML файлында растрлық деректер параметрлерінің сипаттамасы – расторлардың аттары мен байланыстыру координаттары, сондай-ақ оларды кескіндеудің басымдығы қамтылады. KMZ-дан растрлық тайлдар пирамидасын импорттау нәтижесінде MPT жобасына біріктірілген RSW файлдар жинағы қалыптасады. MPT жобасы KML файлында "Кескіндеу басымдығы" параметріне сәйкес RSW файлдарының тізімін және олардың көріну шекараларын қамтиды. KMZ файлдарынан растрлық тайлдар пирамидасын жүктеу графикалық файлдарды (GeoTIFF, PNG, JPEG және басқаларды) импорттау тапсырмасында іске асырылды.

  SRTM, GeoTIFF форматтарынан матрицаларды импорттау тапсырмасында KMZ файлдарынан бедердің биіктіктер матрицасының пирамидасын жүктеу қосылды. KMZ архиві KML файлын және "Кескіндеу басымдығы" параметріне сәйкес матрицалардың белгіленген көріну шекараларымен MPT жобасына біріктірілген MTW файлдарының жинағы қалыптасатын бедердің биіктіктері туралы деректері бар бір арналы GeoTIFF файлдар жинағын қамтиды.
  9.4 және одан жоғары нұсқалы Сервер ГАЖ-дан MPTZ кеңістіктік деректерінің жинақталған жобасын бейнелеу мүмкіндігі іске асырылды. Жинақталған жобаға векторлық карталар бейнесіндегі әртүрлі деңгейдегі бөлшектер, RSW форматындағы жердің суреттері, биіктіктер матрицалары және жердің сапалық сипаттамаларының матрицалары, осы деректердің кірістірулері, әртүрлі хаттамалар бойынша Сервер ГАЖ-дан және геопорталдардан деректерге сілтемелер түрінде аумақты кешенді суреттеу кіруі мүмкін. Барлық деректер жинағы MPTZ форматындағы бір файлға жинақталады. Жинақталған деректердің жалпы көлемі 3-10 есеге кішірейеді. MPTZ жобасына жинақталған деректермен алмасу жылдамдығы берілетін файлдардың санын азайтуды есепке алумен 5-20 есе өседі. MPTZ файлының өлшемі және жобадағы жинақтар саны шектелмеген. Карталар сыныптауыштармен, картаның ауданы бойынша объектілердің таралу ағашымен, мультимасштабты объектілермен (әртүрлі бейнелеу масштабтары үшін жалпыланған контурлармен) және объектілердің семантикаларын іздеу үшін индексацияланған хеш-кестелермен, растрлық мен матрицалардың тайлдар пирамидаларымен бірге жинақталады, бұл деректерді бейнелеу мен іздеудің жоғары жылдамдығын қамтамасыз етеді. Сервер ГАЖ-дағы виртуалды бума фондық картографиялық жабынның ауданы мен егжей-тегжейлігін және деректерді қосымша әкімшілендірусіз ЖҚЗ деректерінің құрамын өзгерте отырып, фондық режимде MPTZ жобаларымен толықтырылуы/жаңартылуы мүмкін. Жинақталған MPTZ жобалары аймақтар бойынша (мысалы, Сандық карталар бетінде сияқты) немесе номенклатуралық парақтар бойынша (мысалы, 1: 500 000 масштабта) қалыптастырылуы мүмкін, бұл берілген аумақтың кешендік жабынын жылдам қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Кеңістіктік деректер базасымен жұмыс істеу үшін қолдау көрсетілетін ДББЖ тізбесі кеңейтілген: PostGIS кеңейтуімен PostgreSQL, Oracle Spatial немесе ArcSDE кеңейтуімен Oracle, Microsoft SQL Server. Деректер базасына қосылу параметрлері деректер базасына қосылуды әкімшілендіру диалогында теңшелінеді және XML құрылымы бар DBM кеңейтуімен файлда сақталып қалады. Теңшелімдер деректер базасына қосылу тәсілін таңдауды, бейнеленетін және редакцияланатын объектілердің тізімдерін және олардың семантикалық сипаттамаларын (атрибуттарын) құруды көздейді. ГАЖ SQL-сұратулары арқылы PostgreSQL, Oracle және MS SQL Server ДББЖ-мен тікелей өзара әрекеттесу негізінде қосымша бөгде модульдерсіз, соның ішінде басқа ГАЖ-дармен құрылған, картографиялық шартты белгілердегі еркін кеңістіктік деректер базасын тікелей бейнелеуді және редакциялауды қамтамасыз етеді.

  Берілген семантикалық сипаттамаларға ие болатын объектілерді іздеу жылдамдығы полиномдық хештеу әдістерін қолдану арқылы семантикалар мәндерін индекстеудің, мағына анықтамалықтарын құрудың және іздеу алгоритмдерінің басқа жақсартулары есебінен орташа есеппен 1000 есеге артылды. 4 000 000 объектіден тұратын бақылау мысалында келесі үш индекстелген семантикалар бойынша іздеу орындалған: "Өзінің атауы", "Тұрғындар саны", "Объектінің бірегей сәйкестендіргіші", олар 3 350 000-нан астам объектілерде толтырылған болатын. Объектілердің іріктеуін орындау жылдамдығы 4 секундтан 4-5 миллисекундқа дейін қысқарды. Хеш-кестелерді орналастыру үшін жедел жадтың қосымша көлемі 95 Мбайтты, бастапқы картаның өлшемі – 802 Мбайтты құрады. Хеш-кестелерді тұрғызуды белсендіру үшін объектілерді іздеу кезінде пайдаланылатын семантикалар үшін Сыныптауыш редакторында "Іздеу үшін индексациялау" опциясын қосу қажет. Хеш-кестелерді тұрғызу уақытын қысқарту үшін олар ".seh" кеңейтуімен файлға сақталады және карта ашылған кезде оқылады. Картаны SITZ\MAPZ\MPTZ жинақталған форматында сақтау кезінде хеш-кестелер картамен бірге жалпы архивте жинақталады. Жаңа алгоритм көп ағынды режимде қолданбалы тапсырмалардан іздеуге сұратулардың көбірек санын орындауға және серверлік қосымшалардың өнімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді.

  "Сыныптауыш редакторында" семантика-формуланы сипаттау үшін математикалық операциялардың тізімі кеңейтілген. Мұндай семантиканың мәні объектінің координаттарын немесе семантикасын жаңарту кезінде автоматты түрде есептеледі және объектілер сериясы (семантикалардың мәндері комбинациясына байланысты шартты белгілер матрицасы) арқылы немесе бағдарламаланатын белгілердің негізінде объектінің белгісін қалыптастыруға қатыса алады.
  Нүктелік белгісі бар полигондарды бейнелеу үшін объектілердің жаңа қасиеті – "Нүктесі бар полигон" қосылды. Осындай қасиеті бар объектілер үшін объектіні құру және редакциялау кезінде немесе сұрыптау кезінде автоматты түрде полигонның ортасында бір нүктесі бар қосалқы объект жасалады. Егер полигонның шартты белгісі полигонның параметрлері мен нүктелік немесе векторлық белгінің параметрлерін қамтитын болса, онда полигонның ортасында тиісінше белгі бейнеленеді. Нүктенің орнын өзгерту "Картаның редакторында" жүзеге асырылады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 30.03.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Воронеж және Ивановское облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Воронеж және Ивановское облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 29.03.2021 "Панорама" КБ-ның заманауи геоақпараттық технологиялары "Патриот" саябағында әскери-ғылыми конференцияда ұсынылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары "Ресей Федерациясының қорғанысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудің бірыңғай геоақпараттық кеңістігін құру" әскери-ғылыми конференциясының жұмысына қатысты. Ресей Федерациясы Қарулы Күштерінің Бас штабының Әскери-топографиялық басқармасымен ұйымдастырылған конференцияның жұмысына әскери басқарма органдарының өкілдері, салалық ресейлік компаниялардың басшылары мен мамандары, әскери-ғылыми ұйымдар мен университеттердің өкілдері қатысты.
  "Ресей Федерациясы қорғанысының бірыңғай геоақпараттық кеңістігін тұрғызу үшін "Панорама" технологияларын қолдану" баяндамасында әр түрлі ақпарат көздерінен жиынтықта кеңістіктік деректерді пайдаланатын таратылған ақпараттық жүйені тұрғызуды қамтамасыз ететін бағдарламалық өнімдер ұсынылған. Презентацияда Ресей Федерациясының субъектілері деңгейінде аумақтардың дамуын басқару үшін енгізілген ақпараттық жүйелерді іске асыру элементтері көрсетілген. "Панорама" бағдарламалық технологиялары клиент-серверлік, бұлттық, мобильді және Интернет-технологияларда негізделген тапсырмалардың кең ауқымын шешу үшін арналған. Толығырақ ақпарат мақалада мәлімделген.
  Барлық бағдарламалық жасақтама кроссплатформалық болып табылады және AstraLinux SE, Альт Линукс, Заря, CentOS, Red Hat, Debian, Fedora, QNX, MS Windows операциялық жүйелерінде жұмыс істейді. Бағдарламалар қауіпсіздікті қамтамасыз етудің әртүрлі құралдарымен (авторизациялау құралдары, деректерді шифрлау, антивирустар, брандмауэрлер және басқалар) үйлесімді, Intel, AMD, SPARC, MIPS, ARM, Эльбруc процессорларын қолдайды. "Панорама" бағдарламалар жиынтығы әртүрлі ақпараттық жүйелерді, кеңістіктік деректер банктерін және автоматтандырылған басқару жүйелерін құру үшін геоақпараттық платформаны іске асырады.
  Конференцияның басқа қатысушыларының сөйлеген сөздерінде бірыңғай геоақпараттық кеңістікті іске асыру үшін геосервистер мен геопорталдарды пайдаланумен, желілік ақпараттық ресурстар негізінде геокеңістіктік ақпаратты берудің жаңа қағидаттарына ауысу қажет екені атап өтілді. Бірыңғай қағидалар бойынша ақпарат берудің қорғалған желісіндегі желілік ақпараттық ресурстарға қол жеткізу үшін интероперабельділік қағидаттарын іске асыратын АБЖ-ны құру қажет. Конструктор ГАЖ, GIS ToollKit және GIS Web ToolKit әзірлеушісінің геоақпараттық құралдары AБЖ-ны және басқа да ақпараттық жүйелерді құрайтын интегратор-компанияларға кеңістіктік деректерді көрсету мен талдау құралдарын өзінің шешімдеріне тез және сапалы кіріктіруге мүмкіндік береді.
  Ресей Федерациясы қорғанысының бірыңғай геоақпараттық кеңістігін тұрғызу үшін "Панорама" технологияларын қолдану туралы баяндама материалдары "Презентациялар" бөлімінде танысу үшін қолжетімді.

 • 26.03.2021 Эльбрус отандық платформа үшін "Панорама" ГАЖ әзірленді
  "Панорама" КБ-да "Эльбрус-8С" микропроцессорі бар "Эльбрус" платформсаында "Ленинград" релиз "Astra Linux Special Edition" операциялық жүйесі үшін "Панорама" ГАЖ әзірленді. "Панорама" ГАЖ пайдаланушыларға деректерді, есептеулердің нәтижелерін және геокеңістіктік байланысуы бар болжамдарды жинақтауға, сақтауға, автоматтандырылған өңдеуге және бейнелеуге арналған саймандарды ұсынады. Жүйе векторлық, растрлық және матрицалық карталарды құруға, сонымен қатар жер туралы әртүрлі ақпаратты жедел жаңартуға мүмкіндік береді. Бағдарламада сандық карталарды құру мен редакциялаудың, әртүрлі өлшеулер мен есептеулердің, оверлейлік операциялардың, 3D модельдерін тұрғызудың, растралық деректерді өңдеудің, жол графы бойынша тұрғызудың тақырыптық картографиялаудың құралдарын, сандық және баспа түрдегі графикалық құжаттарды дайындау құралдарын, сонымен қатар деректер базасымен жұмыс істеуге арналған аспаптық құралдарды қамтиды.
  Жаңа нұсқа режимдердің көптеген саны кіретін сандық карталардың кәсіби редакторын қамтиды. Пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін режимдер келесідей топтарға біріктірілген: объектілерді құру (құрудың, көшірудің және көбейтудің негізгі режимдері), автопішіндер (кешендік контурлары бар объектілерді құрудың қосымша режимдері: үйінділер, эстакадалар, баспалдақтар, кварталдар, бергштрихтер), графикалық объектілер (қарапайым сызықтар, полигондар және қолтаңбалар түріндегі объектілерді құрудың қосымша режимдері), топология (көршілес объектілердің учаскелері мен олардың жеке нүктелерінің келісу режимдері) және көптеген тағы басқа режимдер. "Карта редакторының" мүмкіндіктерімен толығырақ "Құжаттамадан" танысуға болады.
  Жаңа нұсқада векторлық карталарды берілген координаттар жүйесіне өзгерту 4-6 есеге үдетілді. Өзгертумен картаны қосқан кезде картаның ішкі директориясында төлқұжат файлының атауы мен ағымдағы күнін қамтитын атауы бар бастапқы картаның көшірмесі жасалады. Карталардың ашылуы мен алғашқы бейнеленуі картаның әр парағына объектілердің аумақтық таралу ағашы бар «*.sol» файлын қалыптастыру есебінен қосымша үдетілді. Картаны ашқан кезде объектілер ағашын оқу және бірінші бейнелеуді 5-15 есе жеделдету орындалады (2 млн объектілері бар карта үшін ашылу және алғашқы бейнелеу 9-12 секундтан 1 секундқа дейін үдетіледі). Картаны SITZ/MAPZ форматында сұрыптаған немесе MPTZ жобасын сақтаған кезде объектілер ағашы картаның бірінші ашылуының одан әрі үдеуімен қапталған деректер файлында сақталады. Егер «*.sol» файлы болмаса, ағашты автоматты түрде салу және файлды сақтау орындалады.
  "Панорама" КБ-да 1: 25,000, 1: 50,000, 1: 100,000, 1: 200,000, 1: 500,000, 1: 1,000,000 масштабтарының сандық топографиялық карталардың сыныптауыштары жаңартылды. Гидрография қабаттары, құрлық бедерлері, жол торабы мен жол құрылыстары, өсімдіктер, топырақтар және лава жамылғылары, өнеркәсіптік және әлеуметтік объектілер, шекаралар, қоршаулар, жеке табиғат құбылыстары мен аумақтары үшін әртүрлі қалыңдықтағы толтыру белгілері мен контурлары бар сызықтық пен аудандық объектілердің шартты белгілерін масштабтау параметрлері нақтыланған. Жаңартылған сыныптауыштар әртүрлі масштабтарға арналған контурларды автоматты түрде генерализациялаумен, объектілердің көріну шекараларын белгілеумен мультимасштабты топографиялық карталарға қолдауды қамтамасыз етеді.
  Пайдаланушылар интерфейсі және математикалық негізді тұрғызу міндетінің функционалдығы кеңейтілген. Жаңа нұсқада көп парақты картаны өңдеу кезінде пайдаланушы тек қажетті парақтарды ғана тізімнен таңдап, өңдей алады. Тұрғызу процесінде әртүрлі аймақтарда орналасқан парақтардың проекциясының параметрлері бірінші парақтың проекциясының параметрлеріне автоматты түрде келтіріледі. Тапсырмада тіктөртбұрышты және картографиялық торлардың параметрлерін жекеше егжей-тегжейлі теңшеу іске асырылған. Тапсырманың жұмысын жеделдету үшін парақтар саны көп болатын карталарда транзакциялар журналын жүргізуді өшіру мүмкіндігі қарастырылған.
  DIR файлында тізіммен берілген SXF және TXF форматындағы карталардың парақтар жинағын импорттау кезінде бойлық бойынша парақтарды +/-360 градусқа тасымалдау мүмкіндігі қосылды. Бұл жұмыстар ауданының габариттерін -360/+ 360 градусқа дейін кеңейту үшін батыс және/немесе шығыс жарты шарлардағы парақтардың бағандарын қайталауға мүмкіндік береді. Парақтарды қайталағаннан кейін талап етілетін файлды басқа атпен көшірмесін жасау (мысалы, 01-12.sxf атауын 01-12_west.sxf деп атын өзгерту) және аудандағы барлық парақтар бірегей белгіге ие болатындай етіп оның номенклатурасын өзгерту (мысалы, 01-12 атауын 01-12_west деп атын өзгерту) керек. Содан кейін мәтіндік редакторда DIR файлына sxf немесе txf жаңа аты бар жолды қосу және файл атынан кейін табуляцияны басып, тасымалдау бағытын (мысалы, -360 немесе +360) енгізу керек. Координаттар мен парақтың төлқұжатын қайта есептеу DIR файлы бойынша жұмыстар ауданын импорттау кезінде автоматты түрде орындалатын болады.
  Геоақпараттық жүйе Intel/AMD, Эльбрус, ARM, PowerPC, SPARC, MIPS және басқа процессорлардың қолдауымен Linux, QNX, Android, MS Windows ОЖ үшін мультиплатформалы көп ағынды ядрода тұрғызылған. Бағдарламалық жасақтаманың сенімділігін арттыру үшін көптеген автоматтандырылған функционалдық тестілер әзірленді, мәтін анализаторларының және көп ядролы құрылымда өнімділікті бағалаудың көмегімен кодты оңтайландыру орындалды.
  Әзірлеуімен МЦСТ компаниясы айналысатын "Эльбрус" архитектурасы базасындағы процессорлар қорғаныс-өнеркәсіптік кешен мен мемлекеттік сектор үшін жетекші отандық шешім болып табылады. "Эльбрус-8С" (1891ВМ10Я) микропроцессорлары – әр ядрода бір тактіде 25 операцияға – секундына қалқымалы үтірмен 250 млрд. операцияға дейін орындауға мүмкіндік беретін жақсартылған "Эльбрус" архитектурасы бар жалпы мақсаттағы жоғары өнімді процессорлар. Жадқа 4 қолжетімділік арнасының және 3 процессораралық алмасу арналарының болуы ақпаратты өңдеу мен берудің жоғары жылдамдығын қамтамасыз ететін масштабталатын есептеу кешендерін салуға мүмкіндік береді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қол жетімді.

 • 25.03.2021 "Оператор" ГАЖ жедел жағдай карталары мен схемаларын қалыптастыру үшін әртүрлі типті геокеңістіктік деректерді қолдануды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да 13.6.4 нұсқалы "Оператор" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада кеңістіктік деректер базасымен жұмыс істеу үшін қолдау көрсетілетін ДББЖ тізбесі кеңейтілген: PostGIS кеңейтуімен PostgreSQL, Oracle Spatial немесе ArcSDE кеңейтуімен Oracle, Microsoft SQL Server. Деректер базасына қосылу параметрлері деректер базасына қосылуды әкімшілендіру диалогында теңшелінеді және XML құрылымы бар DBM кеңейтумен файлда сақталып қалады. Теңшелімдер деректер базасына қосылу тәсілін таңдауды, бейнеленетін және редакцияланатын объектілердің тізімдерін және олардың семантикалық сипаттамаларын (атрибуттарын) құруды көздейді. ГАЖ SQL-сұратулары арқылы PostgreSQL, Oracle және MS SQL Server ДББЖ-мен тікелей өзара әрекеттесу негізінде қосымша бөгде модульдерсіз, соның ішінде басқа ГАЖ-дармен құрылған, картографиялық шартты белгілердегі еркін кеңістіктік деректер базасын тікелей бейнелеуді және редакциялауды қамтамасыз етеді.
  9.4 және одан жоғары нұсқалы Сервер ГАЖ-дан MPTZ кеңістіктік деректерінің жинақталған жобасын бейнелеу мүмкіндігі қосылған. Жинақталған жобаға әртүрлі деңгейдегі егжей-тегжейліктің векторлық карталар, RSW форматындағы жердің суреттері, биіктіктер матрицалары және жердің сапалық сипаттамаларының матрицалары, осы деректердің кірістірулері, әртүрлі хаттамалар бойынша Сервер ГАЖ-дан және геопорталдардан деректерге сілтемелер түрінде аумақты кешенді түрде ұсыну кіруі мүмкін. Барлық деректер жинағы MPTZ форматындағы бір файлға жинақталады. Жинақталған деректердің жалпы көлемі 3-10 есеге кішірейеді. MPTZ жобасына жинақталған деректермен алмасу жылдамдығы берілетін файлдардың санын азайтуды есепке алумен 5-20 есе өседі. Жинақталған MPTZ жобалары аймақтар бойынша (мысалы, Сандық карталар бетінде сияқты) немесе номенклатуралық парақтар бойынша (мысалы, 1:500 000 масштабта) қалыптастырылуы мүмкін, бұл берілгеннің аумақтың кешендік жабынын жылдам қалыптастыруға мүмкіндік береді.
  Графикалық файлдарды (GeoTIFF, PNG, JPEG және басқаларын) импорттау тапсырмасында KMZ файлдарынан растрлық тайлдар пирамидасын жүктеу қосылды. KMZ архиві KML файлын және растрлық файлдар жинағын қамтуы мүмкін. KML файлында растрлық деректер параметрлерінің сипаттамасы – расторлардың аттары мен байланыстыру координаттары, сондай-ақ оларды кескіндеудің басымдығы қамтылады. KMZ-дан растрлық тайлдар пирамидасын импорттау нәтижесінде MPT жобасына біріктірілген RSW файлдар жинағы қалыптасады. MPT жобасы KML файлында «Кескіндеу басымдығы» параметріне сәйкес RSW файлдарының тізімін және олардың көріну шекараларын қамтиды.
  SRTM, GeoTIFF форматтарынан матрицаларды импорттау тапсырмасында KMZ файлдарынан бедердің биіктіктер матрицасының пирамидасын жүктеу қосылды. KMZ архиві KML файлын және «Кескіндеу басымдығы» параметріне сәйкес матрицалардың белгіленген көріну шекараларымен MPT жобасына біріктірілген MTW файлдарының жинағы қалыптасатын бедердің биіктіктері туралы деректері бар бір арналы GeoTIFF файлдар жинағын қамтиды.
  GeoTIFF файлдарын импорттау кезінде ГСК-2011 және ПЗ-90.11 координаттар жүйелерін қолдау үшін GeogCitationGeoKey және PCSCitationGeoKey тегтерінің талдауы қосылды. GeogCitationGeoKey тегі келесі типті жазбаны қамтуы мүмкін: "PZ-90.11 Zone 6" немесе "GSK-2011 Zone 7". GeogCitationGeoKey және PCSCitationGeoKey тегтерінің ішіндегісі басқа тегтермен берілген координаттар жүйелерінің сандық параметрлерін толықтырады.

  "Карта редакторы" тапсырмасындағы "Бөлінген объектілер семантикасы бойынша есептеулер" режимі жете аяқталған. Пайдаланушымен берілген математикалық формула бойынша объектілердің семантикаларын есептеу мен толтыру уақыты 7 есе қысқарды. Объектінің семантикалары мәндеріне және оның өлшеу қасиеттеріне әртүрлі математикалық операцияларды қамтитын көбірек күрделі математикалық өрнектерге қолдау көрсетіледі.

  Объектілерді іздеу, редакциялау, карталардың объектілерінің шартты белгілерінің түрін қалыптастыру кезінде және басқа да тапсырмаларда объектінің семантикалары мәндеріне және оның өлшеу қасиеттеріне математикалық өрнектерді (формулаларды) қолдану кеңейтілді. "Объектілерді іздеу" диалогына математикалық формулалар тізімін және есептеудің нәтижесі сәйкес келу керек болатын мәндер ауқымын енгізуге арналған бетбелгі қосылған. Объектілерді іздеу кезінде формулалардың біреуі немесе бірден барлығы үшін мәндердің берілген ауқымдарына есептеулердің сәйкестігі бойынша объектілерді іріктеуді ұсынуға болады.
  Математикалық операциялар ретінде ABS, ARM, SIN, COS, TG, CTG, MIN, MAX, POW2, POW3, SQRT2, SQRT3, LOG, LOG10 және басқаларға қолдау көрсетіледі. Есептеулерде аудан, периметр, бірінші нүктенің координаттары, контур орталығының координаттары, бірегей нөмір және объектінің басқа қасиеттері пайдаланылуы мүмкін.

  Берілген семантикалық сипаттамаларға ие болатын объектілерді іздеу жылдамдығы полиномдық хештеу әдістерін қолдану арқылы семантикалар мәндерін индекстеудің, мәндер анықтамалықтарын құрудың және іздеу алгоритмдерін басқа жақсартулардың есебінен орташа есеппен 1000 есеге арттылды. 4 000 000 объектіден тұратын бақылау мысалында келесі үш индекстелген семантикалар бойынша іздеу орындалған: "Өзінің атауы", "Тұрғындар саны", "Объектінің бірегей сәйкестендіргіші", олар 3 350 000-нан астам объектілерде толтырылған болатын. Объектілердің іріктеуін орындау жылдамдығы 4 секундтан 4-5 миллисекундқа дейін қысқарды. Хеш-кестелерді орналастыру үшін жедел жадтың қосымша көлемі 95 Мбайтты, бастапқы картаның өлшемі – 802 Мбайтты құрады. Хеш-кестелерді тұрғызуды белсендіру үшін объектілерді іздеу кезінде пайдаланылатын семантикалар үшін "Сыныптауыш редакторында" "Іздеу үшін индексациялау" опциясын қосу қажет. Хеш-кестелерді тұрғызу уақытын қысқарту үшін олар ".seh" кеңейтуімен файлға сақталады және карта ашылған кезде оқылады. Картаны SITZ\MAPZ\MPTZ жинақталған форматында сақтау кезінде хеш-кестелер картамен бірге жалпы архивте жинақталады. Жаңа алгоритм көп ағынды режимде қолданбалы тапсырмалардан іздеуге сұратулардың көбірек санын орындауға және серверлік қосымшалардың өнімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді.

  "Сыныптауыш редакторында" семантика-формуланы сипаттау үшін математикалық операциялардың тізімі кеңейтілген. Мұндай семантиканың мәні объектінің координаттарын немесе семантикасын жаңарту кезінде автоматты түрде есептеледі және объектілер сериясы (семантикалардың мәндері комбинациясына байланысты шартты белгілер матрицасы) арқылы және бағдарламаланатын белгілердің негізінде объектінің белгісін қалыптастыруға қатыса алады.
  Нүктелік белгісі бар полигондарды бейнелеу үшін объектілердің жаңа қасиеті – "Нүктесі бар полигон" қосылды. Осындай қасиеті бар объектілер үшін объектіні құру және редакциялау кезінде немесе сұрыптау кезінде автоматты түрде полигонның ортасында бір нүктесі бар қосалқы объект жасалады. Егер полигонның шартты белгісі полигонның параметрлері мен нүктелік немесе векторлық белгінің параметрлері қамтитын болса, онда полигонның ортасында тиісінше белгі бейнеленеді. Нүктенің орнын өзгерту "Картаның редакторында" жүзеге асырылады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 24.03.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Ленинград және Кострома облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Ленинград және Кострома облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 23.03.2021 "Панорама" КБ мамандары "Әскери мақсаттағы геоақпараттық платформалар" І Бүкілресейлік ғылыми-техникалық конференциясында баяндама жасады
  2021 жылдың 17 наурызында "Әскери мақсаттағы геоақпараттық платформалар " І Бүкілресейлік ғылыми-техникалық конференция қашықтағы форматта өтті. Осы іс-шараның шеңберінде "Панорама" КБ мамандары "Шешімдерді жоспарлау мен қабылдау үшін әскері мақсаттағы геоақпараттық жүйе" баяндамасын жасады.
  Баяндамада "Оператор" ГАЖ-да әскерлер мен қару-жарақты жоспарлау мен басқару үшін жер картасымен және жедел жағдаймен ұжымдық жұмысты ұйымдастыру, "Оператор" ГАЖ құралдарымен кеңістіктік деректер базалары бойынша ұсақ масштабты топографиялық карталарды құру, жердің шынайы үш өлшемді модельдерін құру, сонымен қатар ведомствоаралық өзара іс-қимыл мәселелері қарастырылды. Сандық карталардың және ЖҚЗ деректерінің банкі құралдарымен сандық карталардың және жерді қашықтан зондтаудың жаһандық жабындарын қалыптастыру технологиялары көрсетілген, сонымен қатар әртүрлі халықаралық координаттар жүйесінде ұлттық картографиялық материалдар негізінде СТК мен арнайы карталарды жедел автоматтандырылған құру және жаңарту мәселелері қарастырылған. Баяндамада көрсетілген "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдері Astra Linux SE отандық операциялық жүйесінің басқаруымен жұмыс істейді.

  Конференцияның мақсаты жаңа ғылыми-техникалық әзірлемелер туралы ақпарат алмасу, жетекші ғылыми мектептерді біріктіру, келесі бағыттар бойынша ынтымақтастық үшін серіктестер іздеу болып табылды: бастапқы геодезиялық деректерді анықтау үшін астрономиялық-геодезиялық, навигациялық және геоақпараттық қамтамасыз етудің бірыңғай кешенін құру; әскери мақсаттағы жербеті роботтехникалық кешендерінің әрекеттерін геоақпараттық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды және оларды іске асыру үшін мобильді геоақпараттық платформаны тұрғызу жолдарын зерттеу; геоақпараттық жүйелер мен әскери мақсаттағы платформаларды жетілдіру жолдарын зерттеу. Конференцияны ұйымдастырушы ЭРА Әскери инновациялық технополис болып табылады.

  Материалдармен "Презентациялар" бөлімінде танысуға болады.

 • 19.03.2021 "Панорама" ГАЖ-да жердің карталарын іздеу, редакциялау және бейнелеу кезінде математикалық өрнектерді қолдану кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.4-нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада объектілерді іздеу, редакциялау, карталардың объектілерінің шартты белгілерінің түрін қалыптастыру кезінде және басқа да тапсырмаларда объектінің семантикалары мәндеріне және оның өлшеу қасиеттеріне математикалық өрнектерді (формулаларды) қолдану кеңейтілді. "Объектілерді іздеу" диалогына математикалық формулалар тізімін және есептеудің нәтижесі сәйкес келу керек болатын мәндер ауқымын енгізуге арналған бетбелгі қосылған. Объектілерді іздеу кезінде формулалардың біреуі немесе бірден барлығы үшін мәндердің берілген ауқымдарына есептеулердің сәйкестігі бойынша объектілерді іріктеуді ұсынуға болады.
  Мысалы, берілген учаскеге енгізілген селитра мөлшерімен семантика болған кезде 1- гектарға 40-тан 50 кг дейін азот енгізілген учаскелерді таңдап алу қажет. 123-семантикада учаскеге тоннамен енгізілген селитра мөлшері болсын. Учаскенің ауданы (S) шаршы метрмен есептелетіндіктен, ал аммиак селитрасында 34,5% азот бар болғандықтан, формула келесі түрге ие болады: "#123*1000*0.345/(S/10000)" немесе қарапайым "#123*3450000/S". Шекаралық мәндер ретінде 40 және 50-ді ұсыну керек. Тыңайтқыштар дозасы 40-тан кем немесе 50-ден көп учаскелердің кері іріктеуі үшін шекаралық мәндердің орындарын ауыстыру керек. Математикалық операциялар ретінде ABS, ARM, SIN, COS, TG, CTG, MIN, MAX, POW2, POW3, SQRT2, SQRT3, LOG, LOG10 және басқаларға қолдау көрсетіледі. Есептеулерде аудан, периметр, бірінші нүктенің координаттары, контур орталығының координаттары, бірегей нөмір және объектінің басқа қасиеттері пайдаланылуы мүмкін.
  "Карта редакторы" тапсырмасындағы "Бөлінген объектілер семантикасы бойынша есептеулер" режимі жете аяқталған. Пайдаланушымен берілген математикалық формула бойынша объектілердің семантикаларын есептеу мен толтыру уақыты 7 есе қысқарды. Объектінің семантикалары мәндеріне және оның өлшеу қасиеттеріне әртүрлі математикалық операцияларды қамтитын көбірек күрделі математикалық өрнектерге қолдау көрсетіледі.
  "Сыныптауыш редакторында" семантика-формуланы сипаттау үшін математикалық операциялардың тізімі кеңейтілген. Мұндай семантиканың мәні объектінің координаттарын немесе семантикасын жаңарту кезінде автоматты түрде есептеледі және объектілер сериясы (семантикалардың мәндері комбинациясына байланысты шартты белгілер матрицасы) арқылы және бағдарламаланатын белгілердің негізінде объектінің белгісін қалыптастыруға қатыса алады.
  "Геодезиялық редактор" міндеті жете аяқталды. "Кадастрлық нөмір немесе мекенжай бойынша іздеу" режиміне іздеу көзін: карта бойынша немесе ЖМБМТ-ге таңдау мүмкіндігі қосылды. ЖМБМТ-да іздеуді пайдалану кезінде көрсетілген кадастрлық нөмір немесе мекенжай бойынша табылған ақпарат "ЖММК-дан ақпарат" диалогында бейнеленеді. API Яндекс.Карт-ға қол жетімділік кілті болған кезде карта табылған объектінің ортасына орнын ауыстыру орындалады. Ресей Федерациясының Табиғи ресурстар және экология министрлігінің 2020 жылғы 30 шілдедегі N 539 бұйрығымен бекітілген орман декларациясына графикалық қосымшаларды қалыптастыру құралдары іске асырылды. "Бөлінген объектілер бойынша жинақ есеп беруді басып шығару" режимі орман декларациясына 1 және 2-қосымшаларды, ал "Объектінің схемасын құру және есеп беруді толтыру" режимі орман декларациясына 3 және 4-қосымшаларды қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Есеп берулерді қалыптастыру үшін Geodesy.dot бумасында орналастырылған есеп берулердің жаңа шаблондары әзірленді. Гектарлармен объектінің есеп берулеріне шығару үшін #Area_ga# маркерін және объектінің шекараларының сипаттамалық нүктелерінің геодезиялық координаттарын геодезиялық координаттарының есеп берулеріне шығару үшін #STR3BL# маркерін өңдеу қосылды.
  Орман декларациясын толтыру үшін қажетті ақпарат бар мәліметтерді қамтитын сандық картаны дайындау үшін пайдаланылатын forestry.v2.rscz картаның сандық сыныптауышы жете аяқталды. Сыртқы архиваторды пайдаланусыз, деректмелерімен XML файлды және қоса тіркелген PDF-файлдарды қамтитын құжаттың ZIP-пакеттін оқу және сақтау іске асырылған.
  "Схемалар мен сызбаларды дайындау" режимдер тобына қосылған "Трассаның бейінін тұрғызу" жаңа режимі әзірленді. Режим картада көрсетілген сызықтық объекті бойынша автомобильдік немесе темір жолдың жобаланатын трассасы бойынша бойлық бейінді автоматты түрде салу үшін арналған. Қалыптастырылатын сызба бедердің қолданыстағы бетінің бейін сызығын, оңтайлы еңістерді, трассаның жоспарын (картаның трасса бойындағы көрсетілген еніндегі кескіні), рәсімдеу элементтерін және анықтамалық ақпаратты қамтитын трассаның жоспарындағы жобалық сызықты қамтиды.
  Трасса сызығының бойында көпірлік өткелдер мен тоннелдер туралы мәліметтерді жинау орындалды. Алынған ақпарат бейінде арнайы шартты белгілеулер түрінде бейнеленеді. Дайындалған сызбаны бөлек карта түрінде немесе JPG, PNG, TIF форматында берілген өлшемдегі беттерге бөлумен графикалық құжаттар түрінде немесе немесе көп беттік PDF-құжат түрінде сақтауға болады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 18.03.2021 Бұлтты геоақпараттық жүйені тұрғызу бойынша дәрістер жарияланды
  "Панорама" КБ-да дәрістер мен практикалық сабақтар циклін қамтитын "Геопорталдар және таратылған (бұлтты) ГАЖ-технологиялар" курсы бойынша оқу бағдарламасы әзірленді. Бірінші тыңдаушылар Мәскеу мемлекеттік геодезия және картография университетінің (МГАжКИИ) "Қолданбалы ғарышкерлік және фотограмметрия" факультетінің студенттері болды. Курс "Есептеу техникасы және аэроғарыштық ақпаратты автоматтандырылған өңдеу" кафедрасының магистратура бағдарламасына қосылған. Сабақтарды саладағы көпжылдық жұмыс өтілі бар "Панорама" КБ мамандары жүргізеді.
  Студенттер қол жетімді нысанда таратылған геоақпараттық жүйелер саласындағы өзекті білімдер туралы айтады: олардың жалпы сипаттамаларынан бастап нақты бағдарламалық жасақтамаға және оны нақты қолдануға дейін. Дәріс материалы презентациялар түрінде дайындалған, дәрістердің өздері бейнеге жазылады. Курсты өткеніне қарай материалдар Панорама КБ-ның білім базасында жарияланады. Келесі тақырыптар бойынша дәрістерді қарап шығу мен жүктеу қазірдің өзінде қол жетімді: "Геопорталдардың және таратылған ГАЖ-технологиялардың жалпы сипаттамасы", "Таратылған геоақпараттық жүйелерде деректерді ұйымдастыру", "Таратылған ГАЖ архитектурасы".
  "Панорама" және МГАжКИИ – байырғы стратегиялық серіктестер. Бірлескен қызмет отандық картографиялық-геодезиялық білім беруді және геоақпараттық жүйелердің бағдарламалық жасақтамасын танымал етуге бағытталған. Осылайша, 12 сәуірде Студенттік ғылым аптасы 2021-де GEOSKILLS Картография 2021 кәсіби дағдыларын практикалық қолдану бойынша командалық жарыстар өтеді. МГАжКИИ Панорама КБ-мен бірлесіп өз білімдерін осы салада тәжірибеде қолдануға ниет білдіретін студенттерді шақырады. Конкурсқа Ресейдің бейінді жоғарғы оқу орындары мен колледждерінің күндізгі бөлімдерінің студенттері қатыса алады.
  Оқу материалдарымен танысу "Бейнесабақтар" және "Презентациялар" бөлімдерінде қол жетімді.

 • 17.03.2021 GIS WebService SE кеңістіктік объектілерді іздеу мүмкіндіктерін OGC Filter Encoding 2.0 халықаралық стандарты негізінде кеңейтуде
  "Панорама" КБ-да 13.9.2-нұсқалы GIS WebService SE әзірленді. Жаңа нұсқада OGC Filter Encoding 2.0 Encoding Standard 09-026r1 and ISO/DIS 19143 халықаралық стандарты негізінде семантикалар бойынша кеңістіктік объектілерді іріктеуге арналған сүзгі қосылды. Сүзгіні беру күрделі XML-RPC сұрату арқылы жүзеге асырылады. Сүзгі объектілерді іздеудің топтық операцияларын жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, "Өз атауы" = "Бүркіт" немесе "Мәскеу", және халқы 10 млн-нан көп, бірақ 30 млн кем болатын объектілерді табу керек. Объектілерді өлшемдері (ауданы, периметрі, биіктігі, ұзындығы) бойынша іріктеуге арналған жаңа сүзгі қосылды. Бұл сүзгіні нәтижесі xml/gml немесе geoJSON файлы болып табылатын барлық сұратуларда, мысалы, ауданы 100 м2-ден кем, бірақ 20 м2-ден көп болатын объектілерді табу үшін қолдануға болады. Халықаралық стандарттарды пайдалану деректерді іздеу мен іріктеу бойынша қосымшалардың (GIS WebServer SE, СК және ЖҚЗ деректерінің банкі және басқалардың) мүмкіндіктерін кеңейтеді.
  GetBound сұратуы үшін деректердің типіне байланысты артықшылықты форматтарды шығару қосылды. Бұл GIS WebServer SE әкімшісіне деректер форматын (PNG немесе PNG8) дұрыс орнатуға мүмкіндік береді. GEOJSON файлы бойынша пайдаланушылар қабаттарын қалыптастыруға мүмкіндік беретін жаңа сұрату қосылды.
  ДББЖ-нің үш типімен PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server тікелей жұмыс істеуді қолдау іске асырылды. Сервис әкімшісі жете аяқталды. Сервердің ресурстарын үнемдеу мақсатында қызметтің жұмыс аналитикасын өшіру мүмкіндігі қосылды. Сервис панелінде қабаттың кэшін тазарту үшін түймешік қосылды.
  GIS WebService SE кеңістіктік деректерді беру мен бейнелеу жүзеге асырылатын барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды. Бағдарламада кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша тайлдарды беру мүмкіндігі іске асырылған. Қосымша Apache, IIS және nginx веб-серверлерімен үйлесімді түрде Windows және Linux платформаларында іске асырылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 16.03.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Белгород пен Брянск облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Белгород пен Брянск облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қол жетімді.

 • 15.03.2021 Жергілікті координаттар жүйесінің (ЖКЖ) параметрлерін есептеу бойынша оқыту бейнематериалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары нүктелер жинағы бойынша жергілікті координаттар жүйесі проекциясының параметрлерін есептеу бойынша бейнесабақ дайындады. "Кадастрлық инженердің" АЖО немесе "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары жергілікті координаттар жүйесінен нүктелердің координаттар жинағы бойынша мемлекеттікке ауысу параметрлерін өз бетінше есептей алады.

  Жергілікті координаттар жүйесі мен мемлекеттік координаттар жүйесі арасындағы ауысу параметрлері, жергілікті координаттар жүйесіндегі геодезиялық пункттер координаттарының каталогтары кеңістіктік деректердің федералды қорында үнемі сақталады және мүдделі тұлғаларға 30 желтоқсан 2015 жылғы N 431-ФЗ "Геодезия, картография және кеңістіктік деректер туралы" Федералды заңның 10-бабының 7-бөлімінде белгіленген тәртіппен ұсынылады. Ауысу кілттерді алу мүмкіндігі болмаған кезде "Жергілікті координаттар жүйесінің проекциясының параметрлерін есептеу" тапсырмасының көмегімен шамаланған параметрлерін есептеуге болады.

  Оқу материалында "Жергілікті координаттар жүйесі проекциясының параметрлерін есептеу" тапсырмасының жұмыс ерекшеліктері көрсетілген. Есептеулер үшін бастапқы деректер жергілікті (X, Y) және геодезиялық координаттар жүйесіндегі (ендік, бойлық) нүктелердің координаттары болып табылады. Геодезиялық координаттар координаттар каталогынан жүктелуі немесе координаттар бойынша белгілі параметрлерімен мемлекеттік (СК42, СК63, СК95) немесе жергілікті координаттар жүйесінен координаттар бойынша есептелуі мүмкін. Тапсырма осьтік меридианның бойлығын, негізгі нүктенің ендігін, осьтік меридиандағы масштабты, X және Y осьтері бойынша координаттардың жылжуын, осьтердің бұрылу бұрышын есептеуді орындайды. Есептеулердің нәтижелері кейінірек олардың электрондық карталарды құру кезінде пайдалану үшін XML файлына сақталуы мүмкін.

  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 09.03.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Саха Республикасы (Якутия) мен Чутотка автономды округінің карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Саха Республикасы (Якутия) мен Чутотка автономды округінің карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1: 5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 07.03.2021 "Оператор" ГАЖ-да Linux үшін кеңістіктік деректерге іздеу сұратуларын орындау жеделдетілген
  "Панорама" КБ-да Astra Linux SE ОЖ ("Смоленск" және "Ленинград" релиздері) және Заря ОЖ үшін 13.4.0 нұсқалы "Оператор" SE ГАЖ әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасында берілген семантикалық сипаттамаларға ие болатын объектілерді іздеу жылдамдығы полиномдық хештеу әдістерін қолдану арқылы семантикалар мәндерін индекстеудің, мәндер анықтамалықтарын құрудың және іздеу алгоритмдерін басқа жақсартулардың есебінен орташа есеппен 1000 есеге арттырылды. 4 000 000 объектіден тұратын бақылау мысалында келесі үш индекстелген семантикалар бойынша іздеу орындалған: "Өзінің атауы", "Тұрғындар саны", "Объектінің бірегей сәйкестендіргіші", олар 3 350 000-нан астам объектілерде толтырылған болатын. Объектілердің іріктеуін орындау жылдамдығы 4 секундтан 4-5 миллисекундқа дейін қысқарды. Хеш-кестелерді орналастыру үшін жедел жадтың қосымша көлемі 95 Мбайтты, бастапқы картаның өлшемі – 802 Мбайтты құрады. Хеш-кестелерді тұрғызу уақытын қысқарту үшін олар ".seh" кеңейтуімен файлға сақталады және карта ашылған кезде оқылады. Картаны SITZ\MAPZ\MPTZ жинақталған форматында сақтау кезінде хеш-кестелер картамен бірге жалпы архивте жинақталады. Жаңа алгоритм көп ағынды режимде қолданбалы тапсырмалардан іздеуге сұратулардың көбірек санын орындауға және серверлік қосымшалардың өнімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді.
  Жаңа нұсқада векторлық карталарды берілген координаттар жүйесіне өзгерту 4-6 есеге үдетілді. Өзгертумен картаны қосқан кезде картаның ішкі директориясында төлқұжат файлының атауы мен ағымдағы күнін қамтитын атауы бар бастапқы картаның көшірмесі жасалады. Карталардың ашылуы мен алғашқы бейнеленуі картаның әр парағына объектілердің аумақтық таралу ағашы бар "*.sol" файлын қалыптастыру есебінен қосымша үдетілді. Картаны ашқан кезде объектілер ағашын оқу және бірінші бейнелеуді 5-15 есе жеделдету орындалады (2 млн объектілері бар карта үшін ашылу және алғашқы бейнелеу 9-12 секундтан 1 секундқа дейін үдетіледі). Картаны SITZ\MAPZ форматында сұрыптаған немесе MPTZ жобасын сақтаған кезде объектілер ағашы картаның бірінші ашылуының одан әрі үдеуімен қапталған деректер файлында сақталады. Егер "*.sol" файлы болмаса, ағашты автоматты түрде салу және файлды сақтау орындалады.
  9.4 және одан жоғары нұсқалы Сервер ГАЖ-дан MPTZ кеңістіктік деректерінің жинақталған жобасын бейнелеу мүмкіндігі қосылған. Жинақталған жобаға әртүрлі деңгейдегі егжей-тегжейлі векторлық карталар, RSW форматындағы жердің суреттері, биіктіктер матрицалары және жердің сапалық сипаттамаларының матрицалары, осы деректердің кірістірулері, әртүрлі хаттамалар бойынша Сервер ГАЖ-дан және геопорталдардан деректерге сілтемелер түрінде аумақты кешенді түрде ұсыну кіруі мүмкін. Барлық деректер жинағы MPTZ форматындағы бір файлға жинақталады. Жинақталған деректердің жалпы көлемі 3-10 есеге кішірейеді. MPTZ жобасына жинақталған деректермен алмасу жылдамдығы берілетін файлдардың санын азайтуды есепке алумен 5-20 есе өседі. MPTZ файлының өлшемі және жобадағы жинақтар саны шектелмеген. Карталар сыныптауыштармен, картаның ауданы бойынша объектілердің таралу ағашымен, мультимасштабты объектілермен (әртүрлі бейнелеу масштабтары үшін жалпыланған контурлармен) және объектілердің семантикаларын іздеу үшін индексацияланған хеш-кестелермен, растрлар мен матрицалардың тайлдар пирамидаларымен бірге жинақталады, бұл деректерді бейнелеу мен іздеудің жоғары жылдамдығын қамтамасыз етеді. Сервер ГАЖ-дағы виртуалды бума фондық картографиялық жабынның ауданы мен егжей-тегжейлігін және деректерді қосымша әкімшілендірусіз ЖҚЗ деректерінің құрамын өзгерте отырып, фондық режимде MPTZ жобаларымен толықтырылуы/жаңартылуы мүмкін. Жинақталған MPTZ жобалары аймақтар бойынша (мысалы, "Сандық карталар" бетінде сияқты) немесе номенклатуралық парақтар бойынша (мысалы, 1: 500 000 масштабта) қалыптастырылуы мүмкін, бұл берілген аумақтың кешендік жабынын жылдам қалыптастыруға мүмкіндік береді.
  Operator.rsc жедел жағдай объектілерінің сыныптауышы жаңартылды. Басқару бекеттері, байланыс объектілері, инженерлік техника, тұрақты дайындық бөлімшелері және келесі қабаттарда қамтылатын басқа да көптеген типті шартты белгілердің түрі нақтыланған: "Құрлық әскерлерінің әрекеттері. Зымыранды-артиллериялық құралдардың соққылары, атыстары", "Инженерлік әскерлер", "ФҚҚ органдары", "РФ ІІМ", "РФ ІІМ ЖҚҚМИ", "РФ Көлік министрлігі", "РЭК әскерлері", "Байланыс әскерлері", "РФ жол органдары", "Ғарыш әскерлері", "Жұмылдыруды өрістету", "Әскерлерді моральдық-психологиялық қамтамасыздандыру", "ТЖ және АҚМ", "Жалпы қолданатын жедел объектілер", "Шекаралық органдар. Басқарма", "Дұшпан – жағдайы, әрекеттері", "Стратегиялық мақсаттағы зымыран әскерлері", "Техникалық әскерлердің құрамалары мен әскери бөлімдері", "Әскерлерді топогеодезиялық қамтамасыздандыру" және басқалары.
  1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000, 1: 200 000, 1: 500 000, 1: 1 000 000 масштабтарының сандық топографиялық карталарының сыныптауыштары жаңартылды. Гидрография, құрлық бедері, жол торабы және жол құрылыстары, өсімдік жамылғысы, топырақтар және лава жамылғылары, өнеркәсіптік және әлеуметтік объектілер, шекаралар, қоршаулар, жеке табиғи құбылыстар және аумақтар қабаттары үшін әртүрлі қалыңдықтағы толтыру белгілер мен контурлары бар сызықтық пен аудандық объектілердің шартты белгілерін масштабтау параметрлері нақтыланған. Жаңартылған сыныптауыштар объектілердің көріну шекараларын белгілеумен әртүрлі масштабтағы контурларды автоматты түрде жалпылауымен бірге мультимасштабты топографиялық карталарға қолдау көрсетеді.
  Төтенше жағдайлар туралы электрондық карталарды құру үшін арналған emercom.v2.rsc сыныптауышы жаңартылды. ТЖМ қарамағында болатын объектілерді есепке алу және осы объектілерді арнайы шартты белгілермен ерекшелеу үшін келесі объектілер қосылды: "ТЖМ қарауында болатын объектінің белгісі", "ТЖМ қарауында болатын объектінің белгісі (жеңілдетілген)", "ТЖМ қарауында болатын ғимарат".
  Dfc.rsc аэронавигациялық карталардың сыныптауышы жаңартылды. Ені белгідегі жазудың ұзындығына тәуелді болатын объектілердің шартты белгілері нақтыланған: 5100300 Қондыру бағамының жазбасы, 4000600 Өту биіктігісіз диспетчерлік ауданның жазбасы (СТА), 4000800 Ұшу-ақпараттық сектордың жазбасы (FIS) , 4000200 Ұшу ақпарат ауданының жазбасы (РПИ), 4000200 Диспетчкерлік ауданның жазбасы (CTA), 4000200 Аэродромдық ұшу-ақпараттық аймақтың жазбасы (AFIZ), 4000200 P-аймақтың тыйым салынған аймағының жазбасы, 4000200 D-аймақтың қауіпті аймағының жазбасы, 4000200 R-аймақтың ұшуларды шектеу аймағының жазбасы, 4000200 TSA уақытша бөлінген кеңістіктің жазбасы, 2001200 Терминалының бұрылу бекетінің жазбасы, 2001200 RNAV маршруты нүктесінің жазбасы, 2000510 МӘИ жазбасы. Жазба белгісінде таңдалған мәтінді өзгерткен кезде белгінің ені мәтін жақтаудың ішінде қалуы үшін автоматты түрде өзгертілетін болады.
  Математикалық негізді құру тапсырмасының қолданушылық интерфейсі мен функционалдығы кеңейтілді. Жаңа нұсқада көп парақты картаны өңдеу кезінде пайдаланушы тізімнен таңдап, парақтардың тек қажетті жиынтығын өңдей алады. Әртүрлі аймақтарда орналасқан парақтардың проекциясы параметрлері тұрғызу процесінде автоматты түрде бірінші парақтың проекциялау параметрлеріне келтіріледі. Тапсырмада тікбұрышты және картографиялық торлардың параметрлерін бөлек егжей-тегжейлі теңшеу іске асырылған. Парақтардың көп санымен карталарда тапсырманың жұмысын жеделдету үшін транзакциялар журналын жүргізуді өшіру мүмкіндігі ескерілген.
  MPT\MPTZ форматындағы карталардың жобаларын сақтау және ашу кезінде жобаның әрбір картасы үшін ағымдағы белгіленген бейнелеу құрамы ескеріледі. Жобаның файлына [#xml#vclxNNN] атауымен секциялар түрінде XML форматындағы жазбалар қосылды. Бұл карталардың бір жиынтығынан әртүрлі есептерде және басқа тапсырмаларда енгізбелер ретінде қолдану үшін әртүрлі қабаттар құрамындағы, масштабтағы, түрлі-түсті безендірудегі жобаларды қалыптастыруға мүмкіндік береді.
  DIR файлында тізіммен берілген SXF және TXF форматындағы карталардың парақтар жинағын импорттау кезінде бойлық бойынша парақтарды +/-360 градусқа тасымалдау мүмкіндігі қосылды. Бұл жұмыстар ауданының габариттерін -360/+ 360 градусқа дейін кеңейту үшін батыс және/немесе шығыс жарты шарлардағы парақтардың бағандарын қайталауға мүмкіндік береді. Парақтардың қосарлануы үшін талап етілетін файлды басқа атпен көшірмесін жасау (мысалы, 01-12.sxf атауын 01-12_west.sxf деп атын өзгерту) және аудандағы барлық парақтар бірегей белгіге ие болатындай етіп оның номенклатурасын өзгерту (мысалы, 01-12 атауын 01-12_west деп атын өзгерту) керек. Содан кейін мәтіндік редакторда DIR файлына sxf немесе txf жаңа аты бар жолды қосу және файл атынан кейін табуляцияны басып, тасымалдау бағытын (мысалы, -360 немесе +360) енгізу керек. Координаттар мен парақтың төлқұжатын қайта есептеу DIR файлы бойынша жұмыстар ауданын импорттау кезінде автоматты түрде орындалатын болады.

  "Оператор" SE ГАЖ – әлеуетті құрылымдар үшін әмбебап отандық геоақпараттық жүйе. Бағдарлама деректерді, есептеу нәтижелерін және геокеңістіктік байланыстыруға ие болатын болжамдарды жинақтау, сақтау, автоматтандырылған өңдеу және бейнелеу үшін арналған. "Оператор" SE ГАЖ векторлық, растрлық және матрицалық карталарды бейнелеу мен өңдеу құралдарын қамтиды. Қосымша қолданушыларға 3D-моделінің аясында арнайы объектілердің қозғалысын модельдеудің, қауіпті объектілердегі төтенше жағдайлардың салдарын болжаудың, әуе кемелері қозғалысының мониторингін, геодезиялық және топографиялық жұмыстарды жүргізудің, GPS/ГЛОНАСС навигациялық құрылғыларынан деректерді өңдеудің, бейнеленетін кеңістіктік деректерді әртүрлі шығару құрылғыларына басып шығарудың және көптеген басқа да мамандандырылған міндеттерді шешу үшін саймандарды ұсынады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 03.03.2021 РФ-ның аумақтық жоспарлау схемаларын құру үшін сандық сыныптауыштың жаңа редакциясы (terrplan.v5.rscz) дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары terrplan.v5.rscz аумақтық жоспарлау схемаларының сандық сыныптауышын жаңартты. Сыныптауыш Ресей Федерациясының Экономикалық даму министрлігінің 09.01.2018 жылғы №10 "Федералдық маңызы бар объектілерді, аймақтық маңызы бар объектілерді, жергілікті маңызы бар объектілерді аумақтық жоспарлау құжаттарында сипаттауға және бейнелеуге қойылатын талаптарды бекіту туралы және Ресейдің Экономикалық даму министрлігінің 2016 жылғы 7 желтоқсандағы № 793 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы" бұйрығына сәйкес аумақтық жоспарлау құжаттарының графикалық бөлігін дайындауға арналған.
  Бұйрықтың «Объектілердің картографиялық шартты белгілерін қалыптастыру қағидаттары» бөліміне сәйкес, полигон оқшаулауы бар объектілердің көп мөлшері шартты белгі ретінде "бейнеленбейді" мағынасына ие болады немесе шартты белгінің түрі туралы нұсқауға ие болмайды. Бұл ірі ауқымды схемалардың әртүрлі объектілер шынайы қамтылатын бос аумақтармен бірге бейнеленуіне әкеледі. Схемада қамтылатын объектілердің санын сақтаумен схемалардың көрнекілігін жақсарту үшін полигонның шартты белгісіне полигондағы сияқты дәл сондай кодпен нүктелік белгінің кесікіні қосылған.
  Полигондар үшін terrplan.v5.rscz сыныптауышында жаңа қасиет – "Нүктесі бар полигон" қосылды. Пайдаланушы «Картаның редакторында» нүктенің орнын өзгерте алады. "Объектінің мәртебесі" және «Объектінің мәні» объектісінің сипаттамалары өзгерген кезде сәйкесінше полигонның ортасындағы белгінің түрі мен объектінің контуры өзгереді.
  Сандық сыныптауыш "Панорама" ГАЖ құрамына қосылған және РФ-ның аумақтық жоспарлау құжаттарын дайындау үшін қажетті федералдық маңызы бар объектілер, аймақтық маңызы бар объектілер және жергілікті маңызы бар объектілер, РФ субъектілері және муниципалдық құрылымдар туралы ақпаратты құрылымдау мен бірегейлендіру мақсатында пайдаланылады.
  Жаңартылған сыныптауышты "Сыныптауыштар" бөлімінде жүктеуге болады.

 • 02.03.2021 Кеңістіктік деректер базасымен жұмыс технологиясын көрсету үшін мысалдар дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары кеңістіктік деректер базасымен жұмыс технологияларын көрсететін мысалдар жиынтығын дайындады. Жиынтыққа PostgreSQL, Oracle және Microsoft SQL Server ДББЖ-да жазуға болатын демонстрациялық деректер базасының архивтерін, сондай-ақ "Панорама" геоақпараттық өнімдерде пайдалануға арналған карталар жобасын қамтиды. PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server "өнеркәсіптік" ДББЖ басқаруымен жұмыс істейтін кеңістіктік ДБ-ға қол жетімділік геоақпараттық ядро деңгейінде іске асырылды және "Панорама" КБ-ның серверлік және үстел үстілік қосымшаларында, сондай-ақ MAPAPI-интерфейсін немесе GIS ToolKit және Конструктор ГАЖ инструментарийлерін пайдаланумен "Панорама" геоақпараттық ядроның базасында орындалған қосымшаларда қолдау алады.
  Демонстрациялық кеңістіктік деректер базасы физикалық түрде жеке ДБ кестелерінде ұсынылған жеке тақырыптық қабаттарға (гидрография, жол торабы, ғимараттар және басқалар) бөлінген, Карелия Республикасының Петрозаводск қаласының карта фрагментін қамтиды. Әрбір осындай кеңістіктік қабатқа демонстрациялық мысалдың құрамына қосылған *.dbm файлына сәйкес келеді. *.dbm файлы деректер базасынан кеңістіктік қабатты ашу үшін қажет. Бағдарламалық өнімдерде "Панорама" КБ жеке кеңістіктік қабат сияқты, сондай-ақ тұтас карта ретінде ашылуы мүмкін. Ол үшін бірнеше кеңістіктік қабаттарды біріктіретін карталар жобасы (*.mpt) пайдаланылады.
  Жоғарыда аталған ДББЖ-ның әрқайсысы үшін демонстрациялық мысалдың құрамына демонстрациялық кеңістіктік деректер базасын өрістету бойынша нұсқаулықты қамтитын readme.ru.txt файлы қосылған.
  Демонстрациялық кеңістіктік деректер базасының мысалдарын сайтта Жүктеу бөлімінен жүктеуге болады.

 • 01.03.2021 Кеңістіктік деректер банкі Англияның картасымен толықтырылды
  "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталы OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған Англияның картасымен толықтырылды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1: 5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарын "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 26.02.2021 Сервер ГАЖ кеңістіктік деректердің жаңа типін жариялауды қолдайды
  "Панорама" КБ-да 9.4 нұсқалы Сервер ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада MPTZ форматындағы жинақталған жобаларға қолжетімділікті қолдау қосылды. Жинақталған жобаға егжей-тегжейліктің әртүрлі деңгейінің векторлық карталары, RSW форматындағы жердің суреттері, биіктіктер матрицалары және жердің сапалық сипаттамаларының матрицалары түрінде аумақты кешенді көрсету кіруі мүмкін. Сервер ГАЖ-дағы виртуалды бума фондық картографиялық төсемнің ауданы мен егжей-тегжейлігін және деректерді қосымша әкімшілендірусіз ЖҚЗ деректерінің құрамын өзгерте отырып, фондық режимде MPTZ жобаларымен толықтырылуы/жаңартылуы мүмкін. MPTZ-ді оқу үшін клиент 13.6.3 немесе одан жоғары нұсқалы болуы керек.
  Векторлық карталардың резервтік көшірмесін жасау процедурасына DBM, SITZ, MAPZ, MPTZ форматтарын қолдау қосылды. Векторлық карталар сүзгісіне виртуалды бумалардың мониторингі үшін SITZ, MAPZ, MPTZ кеңейтімдері қосылды. СК және ЖҚЗ деректерінің банкіне деректер жиынтығын жүктеу хаттамасы UTF-8 кодтауында жазылады. СК және ЖҚЗ деректер банкіне жазу кезінде файлдардың бақылау сомаларын есептеу CRC32 алгоритмі бойынша орындалады. Бағдарламада басқа серверден ашылатын sitz\mapz жинақталған карталарды кэштеу жете аяқталды. Клиенттің айқын сұратуысыз кеңістіктік деректер базасының ашылуын болдырмау үшін DBM файлдарының резервтік көшірмесін жасау алгоритмі өзгертілді. Желілік лицензияның дұрыс жұмысы үшін электронды кілт драйвері 6-нұсқадан 7-нұсқаға жаңартылды.
  Сервер ГАЖ векторлық карталарға, ЖҚЗ деректеріне, матрицаларға, құжаттарға және "Панорама" ГАЖ, "Оператор" ГАЖ, GIS WebService SE және басқа бағдарламалардың пайдаланушыларының кеңістіктік деректер базаларына қашықтықтан қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін арналған. Әртүрлі платформалардағы үстел үстілік және веб-қосымшалардың пайдаланушылары бір уақытта қол жетімділік құқықтарына сәйкес деректерді қарап шығып және редакциялай алады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бетінде жүктеуге болады.

 • 24.02.2021 GIS WebServer SE үшін аумақтар мен сценарийлердің 3D-модельдері жобаларының мысалдары жаңартылды
  "Панорама " КБ-да әртүрлі мақсаттағы GIS WebServer SE геопорталдарын құруға арналған әмбебап ГАЖ-ды үшөлшемді модельдеу мүмкіндіктерін көрсету үшін Мәскеу мен Мәскеу облысы аумағының үшөлшемді моделінің жаңа жобасы дайындалды. Жобада ашық дереккөздерден мына деректерді қамтиды: суреттер, OpenStreetMap деректері негізіндегі карталар, биіктік деректері. Карта объектілерінің үш өлшемді көрінісі динамикалық түрде map5000m.rscz 1: 5 000 масштабындағы қалалардың сандық жоспарларының сыныптауышының map5000m.p3d объектілерінің үш өлшемді модельдерінің кітапханасында берілген модельдер үлгітүрлерінің көмегімен құрылады. Мұндай амал екі өлшемді картадағы объектілердің барлық өзгерістеріне сәйкес келетін жердің 3D-моделін жылдам алуға мүмкіндік береді. Кітапханада жақын және алыс үшөлшемді түрдегі модельдердің болуы объектілерді жақыннан толығырақ бейнелеу мүмкіндігімен жалпы алғанда жердің моделін бейнелеуді жеделтеді. Жобаның құрамына Мәскеу Кремльінің, Қызыл алаңның, Құтқарушы Христтің храмының, Зарядье саябағының және астананың басқа да көрнекі жерлер мен аса көрнекті объектілерінің модельдері кірді. Олар "Панорама " КБ дизайнерлерімен үш өлшемді модельдер редакторындағы фотоматериалдар мен анықтамалық ақпарат бойынша дайындалған және "Панорама" ГАЖ-дағы "Навигатор 3D" тапсырмасында үш өлшемді модельдерді импорттау арқылы жерге байланыстырылған болатын. Импорттау өлшемі шексіз үлкен болатын дәл және шынайы үш өлшемді модельдерді бейнелеу үшін DB3D форматындағы кеңістіктік деректердің 3D-тайлдарының деректер базасына жасалады.
  "Ресейдің Оңтүстігі" жобасына "Новороссийскідегі ТЖ сценарийі " динамикалық сценарийінің жаңа мысалы қосылды. Жобаның өзі сондай-ақ ашық дереккөздерден алынған деректер негізінде жасалған. Сценарий "Навигатор 3D " тапсырмасында "Панорама " ГАЖ-да operator.rscz оперативті жағдай объектілерінің сыныптауышын және оның operator.p3d қару-жарақтар мен техниканың үш өлшемді модельдер кітапханасын пайдаланумен жасалған. Динамикалық сценарийлерді құру және ойнату төтенше жағдайлар туындаған кезде іс-әрекеттерді, олардың уақыты мен реттелігін модельдеуге және есептеп шығаруға мүмкіндік береді.
  Аумақтың үш өлшемді модельдері жобаларының жаңартылған мысалдары деректердің алуан түрлігін көрсетуге тағайындалған, олардың негізінде GIS WebServer SE көмегімен әртүрлі мақсаттағы геопорталдарды тұрғызу кезінде жердің сапалы үш өлшемді моделі алынуы мүмкін. Мәскеу, Ногинск, Екатеринбург, Кронштадт, Ресейдің Оңтүстігі жобаларында жердің үш өлшемді моделі бірыңғай картографиялық негіздің карталары бойынша салынады. Томск, Сочи, Шешен Республикасы, Қырғыз Республикасы, Приморье жобалары жерді лазерлік сканерлеуді пайдаланумен модельдердің мүмкіндіктерін көрсетеді.
  GIS WebServer SE веб-сервистер негізінде өзгеретін кеңістіктік деректерді жариялауды автоматтандырады. Бағдарлама деректердің жаңа қабаттарын жасайды және оларды редакциялауға мүмкіндік береді. GIS WebServer SE кез келген компьютерден пайдаланушының деректеріне қол жетімділікті ұсынады, модельді дайындамай-ақ ашық векторлық карталар, биіктіктер матрицалары және жердің суреттері бойынша 3D модельді бейнелейді. Тақырыптық карталар мен картограммалар жасауға мүмкіндік береді, жолдар графасы бойынша ең қысқа маршруттарды іздеуді жүзеге асырады.

 • 20.02.2021 "Панорама" ГАЖ кеңістіктік деректердің жаңа көздерін қолдайды
  "Панорама" КБ-да 13.6.3 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада кеңістіктік деректер базасымен жұмыс істеу үшін қолдау көрсетілетін ДББЖ тізбесі кеңейтілген: PostGIS кеңейтуімен PostgreSQL, Oracle Spatial немесе ArcSDE кеңейтуімен Oracle, Microsoft SQL Server. Деректер базасына қосылу параметрлері (кесте, деректерді ұсыну немесе SQL-сұрату) деректер базасына қосылуды әкімшілендіру диалогында теңшелінеді және XML құрылымы бар DBM кеңейтумен файлда сақталып қалады. Теңшелімдер DBM файлының атын, деректер базасына қосылу тәсілі мен параметрлерін ендіруді, бейнелетін және редакцияланатын объектілердің тізімдерін және олардың семантикалық сипаттамаларын (атрибуттарын) құруды көздейді. "Панорама" ГАЖ SQL-сұратулары арқылы PostgreSQL, Oracle және MS SQL Server ДББЖ-мен тікелей өзара әрекеттесу негізінде қосымша бөгде модульдерсіз, соның ішінде басқа ГАЖ-дармен құрылған, картографиялық шартты белгілердегі еркін кеңістіктік деректер базасын тікелей бейнелеуді және редакциялауды қамтамасыз етеді.
  9.4 және одан жоғары нұсқалы Сервер ГАЖ-дан MPTZ кеңістіктік деректерінің жинақталған жобасын бейнелеу мүмкіндігі қосылған. Жинақталған жобаға әртүрлі деңгейдегі егжей-тегжейліктің векторлық карталар, RSW форматындағы жердің суреттері, биіктіктер матрицалары және жердің сапалық сипаттамаларының матрицалары, осы деректердің кірістірулері, әртүрлі хаттамалар бойынша Сервер ГАЖ-дан және геопорталдардан деректерге сілтемелер түрінде аумақты кешенді түрде ұсыну кіруі мүмкін. Барлық деректер жинағы MPTZ форматындағы бір файлға жинақталады. Жинақталған деректердің жалпы көлемі 3-10 есеге кішірейеді. MPTZ жобасына жинақталған деректермен алмасу жылдамдығы берілетін файлдардың санын азайтуды есепке алумен 5-20 есе өседі. MPTZ файлының өлшемі және жобадағы жинақтар саны шектелмеген. Карталар сыныптауыштармен, картаның ауданы бойынша объектілердің таралу ағашымен, мультимасштабты объектілермен (әртүрлі бейнелеу масштабтары үшін жалпыланған контурлармен) және объектілердің семантикаларын іздеу үшін индексацияланған хеш-кестелермен, растрлар мен матрицалардың тайлдар пирамидаларымен бірге жинақталады, бұл деректерді бейнелеу мен іздеудің жоғары жылдамдығын қамтамасыз етеді. Сервер ГАЖ-дағы виртуалды бума фондық картографиялық жабынның ауданы мен егжей-тегжейлігін және деректерді қосымша әкімшілендірусіз ЖҚЗ деректерінің құрамын өзгерте отырып, фондық режимде MPTZ жобаларымен толықтырылуы/жаңартылуы мүмкін. Жинақталған MPTZ жобалары аймақтар бойынша (мысалы, Сандық карталар бетінде сияқты) немесе номенклатуралық парақтар бойынша (мысалы, 1: 500 000 масштабта) қалыптастырылуы мүмкін, бұл берілгеннің аумақтың кешендік жабынын жылдам қалыптастыруға мүмкіндік береді.
  Графикалық файлдарды (GeoTIFF, PNG, JPEG және басқаларын) импорттау тапсырмасында KMZ файлдарынан растрлық тайлдардың пирамидасын жүктеу қосылды. KMZ архиві KML файлын және растрлық файлдар жинағын қамтуы мүмкін. KML файлында растрлық деректер параметрлерінің сипаттамасы – расторлардың аттары мен байланыстыру координаттары, сондай-ақ оларды кескіндеудің басымдығы қамтылады. KMZ-дан растрлық тайлдар пирамидасын импорттау нәтижесінде MPT жобасына біріктірілген RSW файлдар жинағы қалыптасады. MPT жобасы KML файлында "Кескіндеу басымдығы" параметріне сәйкес RSW файлдарының тізімін және олардың көріну шекараларын қамтиды.
  SRTM, GeoTIFF форматтарынан матрицаларды импорттау тапсырмасында KMZ файлдарынан бедердің биіктіктер матрицасының пирамидасын жүктеу қосылды. KMZ архиві KML файлын және "Кескіндеу басымдығы" параметріне сәйкес матрицалардың белгіленген көріну шекараларымен MPT жобасына біріктірілген MTW файлдарының жинағы қалыптасатын бедердің биіктіктері туралы деректері бар бір арналы GeoTIFF файлдар жинағын қамтиды.
  Берілген семантикалық сипаттамаларға ие болатын объектілерді іздеу жылдамдығы полиномдық хештеу әдістерін қолдану арқылы семантикалар мәндерін индекстеудің, мәндер анықтамалықтарын құрудың және іздеу алгоритмдерін басқа жақсартулардың есебінен орташа есеппен 1000 есеге арттылды. 4 000 000 объектіден тұратын бақылау мысалында келесі үш индекстелген семантикалар бойынша іздеу орындалған: "Өзінің атауы", "Тұрғындар саны", "Объектінің бірегей сәйкестендіргіші", олар 3 350 000-нан астам объектілерде толтырылған болатын. Объектілердің іріктеуін орындау жылдамдығы 4 секундтан 4-5 миллисекундқа дейін қысқарды. Хеш-кестелерді орналастыру үшін жедел жадтың қосымша көлемі 95 Мбайтты, бастапқы картаның өлшемі – 802 Мбайтты құрады. Хеш-кестелерді тұрғызуды белсендіру үшін объектілерді іздеу кезінде пайдаланылатын семантикалар үшін Сыныптауыш редакторында "Іздеу үшін индексациялау" опциясын қосу қажет. Хеш-кестелерді тұрғызу уақытын қысқарту үшін олар ".seh" кеңейтуімен файлға сақталады және карта ашылған кезде оқылады. Картаны SITZ\MAPZ\MPTZ жинақталған форматында сақтау кезінде хеш-кестелер картамен бірге жалпы архивте жинақталады. Жаңа алгоритм көп ағынды режимде қолданбалы тапсырмалардан іздеуге сұратулардың көбірек санын орындауға және серверлік қосымшалардың өнімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді.
  GeoTIFF файлдарын импорттау кезінде ГСК-2011 және ПЗ-90.11 координаттар жүйелерін қолдау үшін GeogCitationGeoKey және PCSCitationGeoKey тегтерінің талдауы қосылды. GeogCitationGeoKey тегі келесі типті жазбаны қамтуы мүмкін: "PZ-90.11 Zone 6" немесе "GSK-2011 Zone 7". GeogCitationGeoKey және PCSCitationGeoKey тегтерінің ішіндегісі басқа тегтермен берілген координаттар жүйелерінің сандық параметрлерін толықтырады.
  Семантикалар тізімін редакциялау тапсырмасында жұмысты ыңғайлы ету және жеделдету үшін алмасу буферін пайдалану арқылы семантиканың мәндерін көшіру және ендіру мүмкіндігі кеңейтілді. Буферге көшіру Ctrl+Ins, Ctrl+C, ендіру - Ctrl+V пернелер тіркесімін қисындастырумен жүзеге асырылады. Семантика мәнін ендіруге бөлек объекті үшін де, семантикалар кестесінің ұяшықтарының бөлінген ауқымындағы объектілер үшін де қолдау көрсетіледі. Жолдарды бөліп көрсету компьютерлік тінтуірдің сол жақ батырмасын ұстап тұру арқылы жүзеге асырылады. Ендіру кестенің барлық объектілеріне бір кодтың семантикасының мәнін тағайындау үшін мүмкін болады. Ол үшін мәнмәтіндік мәзірде "Буферден ендіру" тармағы тағайындалды.
  Нүктелік белгісі бар полигондарды бейнелеу үшін "Сыныптауыш редакторында" объектілердің жаңа қасиеті – "Нүктесі бар полигон" қосылды. Осындай қасиеті бар объектілер үшін объектіні құру және редакциялау кезінде немесе сұрыптау кезінде автоматты түрде полигонның ортасында бір нүктесі бар қосалқы объект жасалады. Егер полигонның шартты белгісі полигонның параметрлері мен нүктелік немесе векторлық белгінің параметрлерін қамтитын болса, онда полигонның ортасында тиісінше белгі бейнеленеді. Пайдаланушы "Картаның редакторында" нүктенің орнын өзгерте алады.
  Survey.v5.rscz сыныптауышы жаңартылды. Семантикалық сипаттамалардың мәні бойынша объектілерді іздеу жылдамдығын арттыру үшін келесі семантикалар бойынша "Іздеу үшін индексациялау" опциясы қосылды: "Өзінің атауы", "Үйдің нөмірі", "Кадастрлық нөмір", "Есепке алу нөмірі", "Белгіленуі", "Орман бөлтегінің нөмірі", "Жылжымайтын объекті орналасқан учаскелердің кадастрлық нөмірлері", "Жылжымайтын объектіде орналасқан үй-жайлардың кадастрлық нөмірлері", "Жылжымайтын объектіде орналасқан машина-орындардың кадастрлық нөмірлері", "Бірыңғай жылжымайтын кешеннің кадастрлық нөмірлері", "Учаскенің нөмірі","Иеленушінің тегі". map5000m.rscz сыныптауышында келесі семантикалар бойынша "Іздеу үшін индексациялау" опциясы қосылды: "Өзінің атауы", "Үйдің нөмірі", "Белгіленуі", "Қаланың атауы", "Ауданның атауы", "Көшенің атауы", "Ауылдың атауы". 1: 25000 - 1: 1 000 000 масштабтағы сандық топографиялық карталардың сыныптауыштарында келесі семантикалар бойынша "Іздеу үшін индексациялау" опциясы қосылды: "Өзінің атауы", "Тұрғындар саны", "Саяси-әкімшілік мәні", "Жолдың нөмірі", "Үйдің, шурфтың, ұңғыманың және т.б. нөмірі", "Шкала бойынша тұрғындардың саны", "Өзінің атауы, ұлттық тілдегі қолтаңбаның мәтіні", "Объектінің тағайындалуы".
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 19.02.2021 Кеңістіктік деректер банкі Норвегия Корольдігінің картасымен толықтырылды
  "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталы OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған Норвегия Корольдігінің картасымен толықтырылды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1: 5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 17.02.2021 DXF форматына ірі масштабты карталар мен жоспарлардың конверторында автоматтандырылған жобалау жүйелері (АЖЖ) үшін қалыптастырылатын карталардың сапасы жақсартылды
  "Панорама" КБ-да 8.4 нұсқалы DXF форматына ірі масштабты жоспарлар конверторы әзірленді. Бағдарлама РФ-да картографиялық жұмыстарды орындау үшін қабылданған стандартты шартты белгілерде DXF форматында ірі масштабты топографиялық картаны немесе жоспарды қалыптастыруға мүмкіндік береді. RSC сыныптауыштарын пайдалану арқылы SXF форматында картаны құру, сапасын бақылау және рәсімдеу алдын ала орындалады. Дайындалған карталар карталардың және жоспарлардың шартты белгілерін рәсімдеу бойынша бірыңғай талаптарды сақтаумен DXF форматына конвертацияланады. Жеткізілім жиынтығына 1: 500, 1: 1 000, 1: 2 000, 1: 5 000 масштабтардағы ірі масштабты карталар мен жоспарлар үшін DXF форматындағы шартты белгілердің сыныптауыштары мен кітапханалары қосылған.

  Жаңа нұсқада сызбаны сипаттау блогында орналасқан сілтемелік блоктар мен сызықтар стильдерінің тізімін алу мүмкіндігі іске асырылған. MS Excel форматына сәйкестіктер файлының теңшелімдерін жүктеуден шығару функционалы жете аяқталған. Бұл конвертация параметрлерінің қосымша талдауын орындауға және оларды баспаға шығаруға мүмкіндік береді. Визуалды интерфейс жаңартылды және html форматында анықтама қосылды. Бағдарламаның ГАЖ-ядросы 13-нұсқаға дейін жаңартылды, бұл деректерді өңдеу кезінде бағдарламаның өнімділігін жақсартуды қамтамасыз етеді.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 16.02.2021 Конструктор ГАЖ-да үлкен көлемді кеңістіктік деректерді өңдеу үдетілді
  "Панорама" КБ-да CentOS, Ubuntu, Astra Linux SE операциялық жүйелеріне арналған 13.4.0 нұсқалы Qt Designer SE үшін Конструктор ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада векторлық карталарды берілген координаттар жүйесіне өзгерту 4-6 есеге үдетілді. Осының арқасында процессордың өнімділігі бойынша шектеулері бар ендірілген құрылғыларға да, сондай-ақ бар процессорлық қуаттарды барынша іске қосу қажет болатын жоғары өнімді жүйелерге де қолдау кеңейтілген. Өзгертумен картаны қосқан кезде картаның ішкі директориясында төлқұжат файлының атауы мен ағымдағы күнін қамтитын атауы бар бастапқы картаның көшірмесі жасалады. Карталардың ашылуы мен алғашқы бейнеленуі картаның әр парағына объектілердің аумақтық таралу ағашы бар "*.sol" файлын қалыптастыру есебінен қосымша үдетілді. Картаны ашқан кезде объектілер ағашын оқу және бірінші бейнелеуді 5-15 есе жеделдету орындалады (2 млн объектілері бар карта үшін ашылу және алғашқы бейнелеу 9-12 секундтан 1 секундқа дейін үдетіледі). Картаны SITZ\MAPZ форматында сұрыптаған немесе MPTZ жобасын сақтаған кезде объектілер ағашы картаның бірінші ашылуының одан әрі үдеуімен қапталған деректер файлында сақталады. Егер "*.sol" файлы болмаса, ағашты автоматты түрде салу және файлды сақтау орындалады.

  MPT\MPTZ форматындағы карталардың жобаларын сақтау және ашу кезінде жобаның әрбір картасы үшін ағымдағы белгіленген бейнелеу құрамы ескеріледі. Жобаның файлына [#xml#vclxNNN] атауымен секциялар түрінде XML форматындағы жазбалар қосылды. Бұл карталардың бір жиынтығынан әртүрлі есептерде және басқа тапсырмаларда енгізбелер ретінде қолдану үшін әртүрлі қабаттар құрамындағы, масштабтағы, түрлі-түсті безендірудегі жобаларды қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  DIR файлында тізіммен берілген SXF және TXF форматындағы карталардың парақтар жинағын импорттау кезінде бойлық бойынша парақтарды +/-360 градусқа тасымалдау мүмкіндігі қосылды. Бұл жұмыстар ауданының габариттерін -360/+ 360 градусқа дейін кеңейту үшін батыс және/немесе шығыс жарты шарлардағы парақтардың бағандарын қайталауға мүмкіндік береді. Парақтардың қосарлануы үшін талап етілетін файлды басқа атпен көшірмесін жасау (мысалы, 01-12.sxf атауын 01-12_west.sxf деп атын өзгерту) және аудандағы барлық парақтар бірегей белгіге ие болатындай етіп оның номенклатурасын өзгерту (мысалы, 01-12 атауын 01-12_west деп атын өзгерту) керек. Содан кейін мәтіндік редакторда DIR файлына sxf немесе txf жаңа аты бар жолды қосу және файл атынан кейін табуляцияны басып, тасымалдау бағытын (мысалы, -360 немесе +360) енгізу керек. Координаттар мен парақтың төлқұжатын қайта есептеу DIR файлы бойынша жұмыстар ауданын импорттау кезінде автоматты түрде орындалатын болады.

  Биіктіктер матрицаларын бейнелеу жете аяқталды: жабын нүктесінің түсін есептеу бикубтық интерполяция әдісімен биіктіктердің 16 іргелес мәндері бойынша орындалады. Жаңа тәсіл матрицалық элементтерді бейнелеу дискреттілігін және бедердің жарық-көлеңкелі маскасын (бояуын) тегістеуге, сондай-ақ матрицалық кескінді жақтау бойынша пиксельге дейін дәлдікпен қиюды орындауға мүмкіндік береді. Тегістеу арқылы биіктіктер матрицаларын бейнелеу үшін бас мәзірдің Параметрлер\Тегістеумен матрицаны бейнелеу тармағын қосу керек.

  QDMapWindow сандық картасын бейнелеу компонентінің функционалы кеңейтілді. Компонентте жақтаумен шектелген картаның үзіндісін ашу мүмкіндігі іске асырылған. Бұл функционал тек талап етілетін деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ету есебінен жұмыстың ыңғайлылығы мен жылдамдығын арттыра отырып, картаның шағын аумағымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

  Конструктор ГАЖ – бұл өзінің ГАЖ-қосымшаларын әзірлеуге мүмкіндік беретін Qt Designer визуалды бағдарламалау ортасында пайдалануға арналған геоақпараттық компоненттер жинағы. Сандық карталардың ішіндегісін визуалдау топографиялық, шолу-географиялық және әртүрлі арнайы карталар үшін қабылданған шартты белгілерде жасалады. Геоақпараттық жүйеде шартты белгілердің стандартты және пайдаланушылық жүйелерінде әртүрлі графикалық құрылғылардағы кеңістіктік деректердің есептеулер орындау, бейнеленуін қамтамасыз ету үшін кең мүмкіндіктері бар. Негізгі функциялары көп ағынды режимде орындалуы мүмкін. Шектеулі ресурстарда (жүздеген мегабайт) деректердің үлкен көлемін (ондаған гигабайт) өңдеу үшін пайдаланылатын жедел жадты автоматты түрде оңтайландыруға қолдау көрсетіледі.

  Инструментарий операциялық жүйелердің (Astra Linux SE, ALT Linux, Эльбрус, Ubuntu, CentOS, QNX) және архитектуралардың (Intel, Эльбрус, PowerPC, SPARC, ARM) кең ауқымында жұмыс істеу үшін бейімделген. Инструментарий құрамына ГАЖ-қосымшаларды визуалды жобалау компоненттері және мультиплатформалы көп ағынды ГАЖ-өзегі кітапханалары кіреді. Конструктор ГАЖ бағдарламашыға өзі үшін ыңғайлы операциялық жүйеде әзірлемені жүргізуге мүмкіндік беретін MAPAPI кросс-платформалық интерфейсін ұсынады. Әзірлеуші бағдарламаның бастапқы кодында минималды өзгертулермен қарапайым жинақтау арқылы операциялық жүйелер жинағына арналған ГАЖ-қосымшаларды шығара алады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 15.02.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Мәскеу облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Мәскеу облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1: 5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 11.02.2021 "Оператор" ГАЖ дайындауды жеделдетеді және командалық-штабтық құжаттардың сапасын жақсартады
  "Панорама" КБ-да "Оператор" 13.6.2 нұсқалы "Оператор" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқа ені белгінің ішіндегі жазбаның мәтіні ауысқан кезде өзгеретін шартты белгілерді бейнелеу жете аяқталды. "Векторлық белгі редакторында" "[T]" – Белгінің өлшемін нақтылау үшін мәтіндік тізбекті таңдау батырмасы қосылды. Белгі тізбектің мәтінін өзгерткен кезде енін өзгерту үшін тізбектер тізімінде белгінің ені бақыланатын мәтіндік элементті таңдау және "[T]" батырмасын басу керек. Таңдалған тізбектің сол жағына қарай [T] таңбасы бейнеленетін болады. Мәтіні басқаларына қарағанда ең ықтималды ұзағырақ болатын тізбекті таңдау керек. Тізбектің координаттары белгінің пропорционалды созылғаны кезінде жазбаның шеттері бойынша бос аймақтар түзілмес үшін жақтаудың шеттеріне жақынырақ болуы керек. Созылатын белгілер жедел жағдай карталарында (басқару бекеттері), аэронавигациялық карталарда (аймақтардың жазбалары), топографиялық карталарда (жақтаудағы жол нөмірі) және басқаларында қолданылады.
  Operator.rsc жедел жағдай объектілерінің сыныптауышы жаңартылды. Басқару бекеттері, байланыс объектілері, инженерлік техника, тұрақты дайындық бөлімшелері және келесі қабаттарда қамтылатын басқа да көптеген типті шартты белгілердің түрі нақтыланған: "Құрлық әскерлерінің әрекеттері. Зымыранды-артиллериялық құралдардың соққылары, атыстары", "Инженерлік әскерлер", "ФҚҚ органдары", "РФ ІІМ", "РФ ІІМ ЖҚҚМИ", "РФ Көлік министрлігі", "РЭК әскерлері", "Байланыс әскерлері", "РФ жол органдары", "Ғарыш әскерлері", "Жұмылдыруды өрістету", "Әскерлерді моральдық-психологиялық қамтамасыздандыру", "ТЖ және АҚМ", "Жалпы қолданатын жедел объектілер", "Шекаралық органдар. Басқарма", "Дұшпан – жағдайы, әрекеттері", "Стратегиялық мақсаттағы зымыран әскерлері", "Техникалық әскерлердің құрамалары мен әскери бөлімдері", "Әскерлерді топогеодезиялық қамтамасыздандыру" және басқалары.
  Emercom.v2.rsc төтенше жағдайлар туралы сыныптауыш жаңартылды. Басқару бекеттері, ТЖМ бөлімшелері, хабарлау жүйесінің элементтері және келесі қабаттарда қамтылатын басқа да типті шартты белгілердің түрі нақтыланған: "Көлік инфрақұрылымының объектілері", "Байланыс, мониторинг, хабарлау және ақпараттандыру жүйелерінің объектілері", "Экономика және инфрақұрылым аумақтары, объектілері", "АҚ және тұрғындарды ТЖ-дан қорғауды қамтамасыз ету объектілері", "Эвакуациялық шараларды жүргізу объектілері, аумақтары, бағыттары және күштері", "АҚ және РСЧС басқару органдары және күштері"," АҚ және РСЧС бөлімдері мен бөлімшелері".
  Жаңа нұсқада векторлық карталардың бір координаттар жүйесінен екіншісіне өзгерту 4-6 есе жеделдетілген. Тапсырма "Тапсырмалар\Координаттар жүйелері\Стандарттық түрлендіру" мәзірінен немесе әртүрлі координаттар жүйелеріне карталарды қосқан кезде шақырылады. GeoTIFF, PNG, JPEG және басқа форматтардағы графикалық файлдардың көп ядролы процессорда көп ағынды өңдеуді қолдану есебінен RST форматына импорттау 3-6 есе жеделдетілді. Көлемі 45 Гбайт болатын 384 GeoTIFF файлдарынан бақылау мысалы бағдарламаның алдыңғы нұсқасындағы 190 минуттың орнына 57 минут ішінде өңделген. Көп ядролы процессорда көп ағынды өңдеуді қолдану есебінен RSW форматының растрлар тізімін оңтайландыру 2-4 есе жеделдетілді: растрлардың (тайлдар пирамидаларының) шолу кескіндерін қысу, декомпрессиялау және жаңарту. Жалпы көлемі 125 Гбайт болатын 384 растрлардан бақылау мысалы JPEG алгоритмі бойынша бағдарламаның алдыңғы нұсқасындағы 48 минуттың орнына 25 минут ішінде 2,37 Гбайтқа дейін қысылады. Көп ядролы процессорда көп ағынды өңдеуді қолдану есебінен HGT (SRTM), GeoTIFF және IMG форматтарындағы файлдардан биіктіктер матрицалары мен сапалық сипаттамаларды импорттау 3-5 есе жеделдетілді. Көлемі 44 Гбайт болатын 379 GeoTIFF файлдарынан бақылау жинағы бағдарламаның алдыңғы нұсқасындағы 156 минуттың орнына 44 минут ішінде өңделді.
  "Растрдың төлқұжаты" және "Матрицаның төлқұжаты" тапсырмалары жете аяқталды. EPSG коды, метадеректер файлының атауы және килобайтпен суреттің немесе матрицаның өлшемі көрсетілген "Метадеректер" бетбелгісі қосылды. Растрлардың немесе матрицалардың редакцияланатын файлдары үшін метадеректерді XML файлына сақтау қол жетімді. Суреттер мен матрицалардың метадеректері деректер жинағының сипаттамаларын (дәлдігі, габариттер координаттары, шартты атауы, құпиялылық таңбасы және т.б.), сондай-ақ жинақтарды құруды орындайтын ұйым мен қызметкерлері туралы мәліметтерді қамтуы мүмкін.
  Геопорталдарды қосу міндеті жете аяқталды. "WMS серверінен картаны ашу" диалогы арқылы OGC WMS немесе OGC WMTS халықаралық стандарты бойынша бірнеше қабаттарды бір уақытта қосу мүмкіндігі қосылды. Бұл ретте әр қабат жалпы тізімге жеке қосылым ретінде қосылатын болады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 10.02.2021 GIS WebService SE кеңістіктік деректерді талдау бойынша ақпараттық жүйелердің мүмкіндіктерін кеңейтеді
  "Панорама" КБ-да 13.8.0 нұсқалы GIS WebService SE әзірленген. Жаңа нұсқада кеңістіктік объектілермен жұмыс істеу бойынша қолдау көрсетілетін сұратулар тізімі кеңейтілген. Оверлейлік операциялар үшін жалпы қиылысу нүктелерін немесе жалпы кесінділерді есепке алумен карта объектілерінің өзара орналасуын тексеруге сұрату іске асырылған. Мына сұрату қосылған: 3D деректері бар қабат теңшелім файлының тізіміне жарияланған ба. Linux жүйелермен үйлесімділік үшін барлық қабаттар сәйкестендіргіштері мен деректер жолдары тіркелімге тәуелді болып қалды. GetFeature сұратулары үшін "Сыныптауыш" (тізім) типті семантикалар үшін кодталған мәнді көрсетуге мүмкіндік беретін параметр қосылды. Жеке-жеке әр қабат үшін күрделі XMLRPC сұратуларына жауапта объектілердің санын шектеуге мүмкіндік беретін GetFeature сұратуларына жаңа параметр қосылды. Тақырыптық карталарды салуға сұрату жете аяқталды.
  Пайдаланушының интерфейсі оңтайландырылды. Қосымша параметрлер жеке блокта жасырылған. 3D объектілердің қозғалыс жолдарын қосу мүмкіндігі қосылды. Қабат үшін бірнеше схемаларды таңдау мүмкіндігі іске асырылды.
  Қауіпсіздікті жақсарту мақсатында Linux және MS Windows операциялық жүйелеріне арналған бағдарламаға іске қосу кезінде орнату бүтіндігі мен сервис файлдарын бақылау қосылды. Сервер ГАЖ-да деректермен жұмыс істеу сенімділігі арттырылды. Хабарламаларды жүйелік оқиғалар журналына шығару жете аяқталды.
  ДБ семантикаларымен dbm файлында қосымша теңшелімдерсіз және сервиспен құрылатын кэшке ауыстырусыз тікелей жұмыс істеу мүмкіндігі іске асырылды. Бұл кэшті құру процесін едәуір жеделдетеді, сонымен қатар кеңістіктік деректерді синхрондау процесін жеңілдетеді.
  GIS WebService SE кеңістіктік деректерді жіберу мен бейнелеуді жүзеге асыратын барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды. Бағдарламада кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша тайлдарды беру мүмкіндігі іске асырылған. Қосымша Windows және Linux платформаларында жүзеге асырылған, Apache, IIS және nginx web-серверлерімен үйлесімді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 09.02.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Камчатка өлкесінің және Сахалин облысының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Камчатка өлкесінің және Сахалин облысының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынған. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1: 5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 08.02.2021 Рязань облысының губернаторы Аймақтық геоақпараттық жүйесінің дамуын жоғары бағалады
  2021 жылдың 3 ақпанында Рязань облысының губернаторы Николай Любимов Рязань облысының аймақтық геоақпараттық жүйесінің (РО АГАЖ) қол жеткізген нәтижелері мен даму келешектері туралы кеңес өткізді. Бұл жүйе Рязань облысының объектілері мен аумақтарының ахуалы және даму динамикасы туралы ақпаратты жинауға, сақтауға және үздіксіз өзектілендіруге арналған.
  РО АГАЖ "Панорама" КБ-ның сериялық бағдарламалық жасақтамасын пайдалану арқылы құрылған. "Панорама" ГАЖ әртүрлі ведостволардың қызметкерлеріне әрі қарай Сервер SE ГАЖ басқаруымен кеңістіктік деректер серверінде орналастырылатын сандық карталарды дайындау үшін функционалды ұсынады. GIS WebService SE картографиялық сервисі кеңістіктік деректер серверінде орналастырылған ақпарат бойынша web-қабаттардың жариялануын қамтамасыз етеді. Аймақтық ведомстволардың өкілдері GIS WebServer SE басқаруымен аймақтық геопорталда қол жетімділікті алуға болатын қабаттарды автоматты түрде web-жариялауға арналған виртуалды бумалар механизмдерін кеңінен пайдаланады. Пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін салалық деректер қабаттары салалық жобаларға топтастырылған, оларға қол жетімділік рөлмен және құқықтардың болуымен анықталады.
  Цифрлық даму, ақпараттық технологиялар және байланыс министрі Валерий Стройков бүгінгі күні РО АГАЖ-да пән салалары мен қызмет түрлері бойынша тақырыптық қабаттарды қамтитын 54 салалық жоба құрылғанын атап өтті. Мысал ретінде еркін қол жетімділіктегі кеңістіктік деректер туралы мәліметтерді қамтитын "Ашық салалық деректер" қоғамдық маңызды жоба келтірілген болатын.
  "Жүйе көпфункционалды және оны тек билік органдары ғана пайдаланбайды. Ол пайдаланушылардың кең тобы үшін – азаматтар, ұйымдар, оның ішінде қала құрылысы қызметіне қатысатын әлеуетті инвесторлар мен компаниялар үшін ашық. Бұл жүйені дамыту – біз Рязань аймағын цифрлық трансформациялау шеңберінде жүзеге асырып жатқан маңызды міндеттердің бірі. Бұл туралы адамдардың барынша көп тобы, оның пайдасын көре алатындардың бәрі білгені өте маңызды", – деп атап өтті Николай Любимов.
  ГАЖ-дің даму келешектерін талқылау барысында 2020 жылы "Ауылшаруашылық мақсаттағы жерлерді есепке алу" модулін бейімдеу жүргізілгені, бұл ағымдағы жылда ауылшаруашылық мақсаттағы жерлер туралы деректерді кешендік талдауды талап ететін міндеттерді шешу үшін ақпарат дайындауға мүмкіндік беретіні атап өтілді. "Ауылшаруашылық мақсаттағы жерлерді есепке алу" модулінің жұмыс істеуі үшін қолданыстағы бағдарламаларға қосымша түрде мамандандырылған салалық шешімдер орнатылды. "Агрономның АЖО" ауылшаруашылық алқаптардың карталарын құру мен жүргізуге арналған. "АГАЖ Панорамасы" аграрлық деректер базасын конфигурациялау мен жүргізу және салалық ақпараттың жобаларын теңшеу үшін пайдаланылады. Аграрлық базаға және ауылшаруашылық алқаптардың карталарының web-қабаттарына қол жетімділік GIS WebSrerver AGRO басқаруымен агропорталды қамтамасыз етеді.
  Губернатор барлық министрліктер мен ведомстволардың басшыларына РО АГАЖ-дегі деректерді өзектілендіру мәселелеріне назар аударуды тапсырды, бұл адамдарға қажетті ақпаратты барынша ашық, дәл және сенімді түрде ұсынуға мүмкіндік береді. Николай Любимов сондай-ақ ГАЖ инвесторлармен жұмыс істеуде, территорияларды дамытуда маңызды құрал болып табылатындығын, құрылыс, ауыл шаруашылығы, көлік, жер ресурстарын басқару саласында, шұғыл қызметтердің жұмысында және басқаларда пайдаланыла алатынын атап өтті.
  "Біздің ГАЖ керемет заманауи болуы үшін, оны өзгерту, түрлендіру, жағдайға бейімдеу үшін барлық заманауи технологияларды пайдалану қажет, жедел деректерді өте жылдам енгізу керек", – деп атап өтті аймақ басшысы.

 • 04.02.2021 "Панорама" ГАЖ-да векторлық карталар мен үлкен көлемді ЖҚЗ деректерін өңдеу едәуір жеделдетілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.2 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада векторлық карталарды бір координаттар жүйесінен басқасына өзгерту 4-6 есе жеделдетілген. Тапсырма "Тапсырмалар\Координаттар жүйелері\Стандартты түрлендіру" мәзірінен немесе әртүрлі координаттар жүйелеріне карталарды қосқан кезде шақырылады. Картаны түрлендірумен қосқан кезде картаның ішкі директориясында төлқұжат файлының атын және ағымдағы күнді қамтитын атауы бар бастапқы картаның көшірмесі жасалады.

  Көп ядролы процессорда көп ағынды өңдеуді қолдану есебінен GeoTIFF, PNG, JPEG және басқа форматтағы графикалық файлдарды RST форматына импорттау 3-6 есеге жеделдетілді. Көлемі 45 Гбайт болатын 384 GeoTIFF файлдарынан бақылау мысалы бағдарламаның алдыңғы нұсқасындағы 190 минуттың орнына 57 минут ішінде өңделген.

  Көп ядролы процессорда көп ағынды өңдеуді қолдану есебінен RSW форматындағы растрлар тізімін оңтайландыру: растрлардың (тайлдар пирамидаларының) шолу кескіндерін қысу, декомпрессиялау және жаңарту 2-4 есе жеделдетілді. Жалпы көлемі 125 Гбайт болатын 384 растрлардың бақылау мысалы JPEG алгоритмі бойынша бағдарламаның алдыңғы нұсқасындағы 48 минуттың орнына 25 минут ішінде 2,37 Гбайтқа дейін қысылады.

  Көп ядролы процессорда көп ағынды өңдеуді қолдану есебінен HGT(SRTM), GeoTIFF және IMG форматтағы файлдардан биіктіктер матрицалары мен сапа сипаттамаларды импорттау 3-5 есе жеделдетілген. Жалпы көлемі 44 Гбайт болатын 379 GeoTIFF файлдарынан бақылау мысалы бағдарламаның алдыңғы нұсқасындағы 156 минуттың орнына 44 минут ішінде өңделген.

  "Растрдың төлқұжаты" және "Матрицаның төлқұжаты" тапсырмалары жете аяқталды. EPSG коды, метадеректер файлының аты және килобайттарда суреттің немесе матрицаның өлшемдері көрсетілген "Метадеректер" бетбелгісі қосылды. Растрлардың немесе матрицалардың редакцияланатын файлдары үшін метадеректерді XML файлына сақтау қолжетімді. Кескіндер мен матрицалардың метадеректері деректер жиынтығының сипаттамаларын (дәлдігі, габариттердің координаттары, шартты атауы, құпиялылық таңбасы және т.б.), сондай-ақ жиынтықтарды құруды орындайтын ұйым мен қызметкерлер туралы мәліметтерді қамтуы мүмкін.

  "Қабатты жоспарлардың редакторында" "Мәтіндерді салу" режимі қосылды. Режим картаға тақырыптарды, түсіндірме жазуларды және басқа мәтіндерді салу үшін арналған. Мәтінді енгізу мен редакциялау процесінде кәдімгі мәтіндік редактордың негізгі стандартты құралдары: курсорды (нұсқарлары бар пернені) жылжыту, "Delete", "BackSpace", "Home", "End" пернелері қолжетімді. Мәтінді енгізу мен редакциялау процесінде алмасу буферінен мәтін үзінділерін кірістіруге, мәтіннің бағдарын байланыстыру нүктесіне (сол жақта, ортасында, оң жақта), картадағы мәтіннің орналасуына, мәтіннің қаріпіне қатысты өзгертуге болады.

  Ішінде мәтінмен және басқа элементтермен жақтау түрінде көрінісі бар векторлық белгілерді бейнелеу жете аяқталды. "Векторлық белгі редакторында" "[T]" – Белгінің өлшемін нақтылау үшін мәтіндік тізбекті таңдау – батырмасы қосылды. Тізбектің мәтінін өзгерткен кезде таңба енін өзгерту үшін тізбектер тізімінен белгінің ені бақыланатын мәтіндік элементті таңдау және "[T]" батырмасын басу керек. Таңдалған тізбектің сол жағына қарай [T] символы бейнеленетін болады., Мәтіні басқаларына қарағанда, бәлкім, ең ұзындау болатын тізбекті таңдау керек. Тізбектің координаттары жақтаудың шеттеріне, белгі пропорционалды созылған кезде жазудың шеттері бойынша бос аймақтар түзілмес үшін жақынырақ болуы керек. Созылатын белгілер аэронавигациялық карталарда (аймақтар жазуында), топокарталарда (жақтаудағы жол нөмірі), оперативтік карталарда (жалаушаның ішіндегі жазу) және басқаларында қолданылуы мүмкін.

  Геопорталдарды қосу тапсырмасы жете аяқталды. "WMS серверінен картаны ашу" диалогы арқылы OGC WMS немесе OGC WMTS халықаралық стандарты бойынша бірнеше қабаттарды бір уақытта қосу мүмкіндігі қосылды. Бұл ретте әрбір қабат жалпы тізімге жеке қосылым түрінде қосылатын болады.
  "Сервер ГАЖ-дан деректерді ашу" диалогы жете аяқталды. Сервер ГАЖ жұмысының күйін қарап шығуға құқығы бар пайдаланушылар үшін "Мониторинг" бетбелгісінде сервер жұмысының журналын (хаттамасын) әрі қарай талдау немесе техникалық қолдау қызметіне жіберу үшін мәтіндік файлға сақтау мүмкіндігі қосылды.

  "Абсолютті биіктіктерді бақылау" тапсырмасы жете аяқталды. Аудандық жартастар аймақтарында биіктіктерді бақылау қосылды. Таңдалған бейін бойынша биіктіктің жол берілмейтін айырмаларын іздеу кезінде мұндай айырмалар болуы мүмкін аудандық жартастың ішінде айырма нүктесінің тиюі. Тиген жағдайда хабарлама, егер "Ескертулер беру" режимі берілсе, хаттамаға енгізіледі, әдепкі қалпы бойынша бұл режим сөндірулі. Жете аяқтау хабарламалар санын азайтады, бұл бақылау нәтижелерін талдауды жеңілдетеді. Абсолютті биіктігі бар объектілерді көлденең және тік бейіндеу кезінде қималар саны көбейтілді. Сызықтық пен аудандық объектілер үшін бір бейіннің орнына үшеуі – габариттің ортасында және шеттерінде тұрғызылады, бұл биіктіктің жол берілмейтін айырмаларын іздеу кезінде ағаттықтарды азайтуға мүмкіндік туғызады.

  "Карта редакторы" тапсырмасының "Бақылау нәтижелерін қарап шығу" режимі жете аяқталды. Табылған қателер туралы жазбаларды CSV форматындағы мәтіндік файлға сақтау мүмкіндігі қосылды. CSV форматына электрондық кестелермен және деректер базасын басқару жүйелерімен қолдау көрсетіледі. Хаттамада ескертулерді қадыптастыратын кез келген тапсырмалардан хабарламалар: семантикадағы қателіктер, метрикадағы қос нүктелер, ілмектердің болуы, ішкі объектілердің кірушілік қателері, объектілер контурларының үйлесімсіздігі, объектілер контурларының қиылысуы туралы хабарламалар, биіктіктердің сәйкессіздігі, горизонтальдарды өткізуі, биіктіктер белгілеріндегі қателер, көрші парақтардың шектес объектілерінің семантикасының сәйкессіздігі және басқалар туралы хабарламалар болуы мүмкін. Картаны бақылау хаттамасының файлын әрбір жазудан кейін CSV файлына хабарламаның мәтіні және осы хабарлама қалыптастырылған объектіні сәйкестендіруге арналған ақпарат (объектінің бірегей нөмірі, парақтың нөмірі, парақтың атауы, нүктенің координаттары) орналастырылуы мүмкін.

  Dfc.rsc аэронавигациялық карталардың сыныптауышы жаңартылды. Ені белгідегі жазудың ұзындығына тәуелді болатын объектілердің шартты белгілері нақтыланған: 5100300 Қондыру бағамының жазбасы, 4000600 Өту биіктігісіз диспетчерлік ауданның жазбасы (СТА), 4000800 Ұшу-ақпараттық сектордың жазбасы (FIS) , 4000200 Ұшу ақпарат ауданының жазбасы (РПИ), 4000200 Диспетчкерлік ауданның жазбасы (CTA), 4000200 Аэродромдық ұшу-ақпараттық аймақтың жазбасы (AFIZ), 4000200 P-аймақтың тыйым салынған аймағының жазбасы, 4000200 D-аймақтың қауіпті аймағының жазбасы, 4000200 R-аймақтың ұшуларды шектеу аймағының жазбасы, 4000200 TSA уақытша бөлінген кеңістіктің жазбасы, 2001200 Терминалының бұрылу бекетінің жазбасы, 2001200 RNAV маршруты нүктесінің жазбасы, 2000510 МӘИ жазбасы. Жазба белгісінде таңдалған мәтінді өзгерткен кезде белгінің ені мәтін жақтаудың ішінде қалуы үшін автоматты түрде өзгертілетін болады.

  Бағдарламаның жаға нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 04.02.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Бурят Республикасының және Приморский өлкесінің карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Бурят Республикасының және Приморский өлкесінің карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 02.02.2021 Сандық карталар мен ЖҚЗ деректер банкінде уақытша файлдарды автоматты түрде тазарту алгоритмі әзірленді және метадеректердің тұтастығын тексеру жақсартылды
  "Панорама" КБ-да 5.2.2 нұсқалы Сандық карталар мен ЖҚЗ деректерінің банкі әзірленді. Жаңа нұсқа уақытша файлдарды, соның ішінде жүктелген деректер архивтерін автоматты түрде тазарту алгоритмін пайдалану есебінен жүйелі әкімшілендіруді жеңілдетеді. Кеңістіктік деректерді файлдар қоймасына орналастыру тұтастығын тексеру және бақылау сомасын анықтау арқылы жүзеге асырылады. Жұмыстың нәтижелері сервердің ресурстары – ядролардың қол жетімді саны, жедел жадтың көлемі, жадтың жүктелу пайызы туралы статистиканың шығару арқылы диагностикалық журналға хаттамаланады. Файлдар қоймасының үлестірілген құрылымын жүргізу кезінде сервситің Сервер ГАЖ-де орналасқан деректермен жұмыс істеу сенімділігі арттырылды.

  Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі корпоративтік ақпараттық жүйелерде федералды, аймақтық және муниципалдық деңгейлердегі кеңістіктік деректер инфрақұрылымын құру үшін негіз болып табылады. Бірыңғай геоақпараттық кеңістіктің шеңберінде Сандық карталар мен ЖҚЗ деректерінің банкі айырбастау форматтарында кеңістіктік деректерді жинақтауды, сақтауды, іздеуді және беруді іске асырады. Бағдарламаның көмегімен іріктеп алынған кеңістіктік деректер Сервер ГАЖ-де көп пайдаланушылық қол жетімділік үшін орналастырылуы және GIS WebService SE қосымшалар серверінде OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS халықаралық стандарттары бойынша жариялануы мүмкін. Пайдаланушылар деректерге қол жетімділікті жұқа клиенттен де (GIS WebServer SE көмегімен), үстел үстілік қосымшалардан да (ГИС "Панорама", ГИС "Оператор") ала алады. Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі кеңістіктік деректердің бұлтты қоймасын салуды, осы деректерге қол жетімділікті ұсынуды, геожабындарды автоматтандырылған қалыптастыруды және жаңартуды қамтамасыз етеді. Кеңістіктегі деректердің ағымдағы күйі сақталатын деректердің: векторлық карталардың, ЖҚЗ деректерінің, биіктіктер матрицаларының және жердің модельдерінің әрбір типі үшін жүргізілетін схема-карталардың көмегімен бейнеленеді. Кеңістіктік деректер жинақтарын файлдар қоймасына қашықтықтан орналастыру, сақталатын жинақтардың нұсқаларын жүргізу, деректердің бар болуының схема-карталарын жаңарту, метадеректерді автоматтандырылған жинақтау мен қалыптастыру, геожабындарды қалыптастыру мен жаңарту қамтамасыз етіледі. Метадеректерді автоматтандырылған жинақтау мен қалыптастыру ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata и ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation стандарттары бойынша орындалады. Деректер кескіндерінің кішірейтілген көшірмелері автоматты түрде қалыптасады, файлдардың бақылау қосындылары және деректер жинағының толықтығы тексеріледі.
  "Кеңістіктік деректер банкі" порталында картографиялық материалдарды векторлық, растрлық және матрицалық түрінде сақтауды, есепке алуды және беруді ұйымдастыру бойынша мүмкіндіктер ұсынылған. Портал SXF форматында ашық дереккөздерден (OpenStreetMap, VMap0) алынған деректер негізінде қалыптастырылған векторлық карталарды қамтиды. Кеңістіктік деректер құрамына: РФ субъектілерінің, жақын және алыс шет елдері мен қалаларының карталары кіреді. Барлығы жалпы көлемі 50 Гб болатын 200-ден астам векторлық карталар мен 6000 матрицалық деректер. "Панорама" КБ-ның мамандары апта сайын порталдағы ақпараттың құрамын жаңартып және өзектендіріп отырады. Барлық жарияланған деректер еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бетінде жүктеуге болады.

 • 01.02.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Забайкалье өңірінің және Магадан облысының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Забайкалье өңірінің және Магадан облысының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1: 5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 29.01.2021 Кадастрлық деректерді "Панорама" ГАЖ-ға импорттау бойынша үйретуші бейнематериал дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүлік тізілімінен құжаттарды импорттау бойынша бейнесабақ дайындады. "Кадастр инженері" АЖО немесе "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары "Кадастрлық құжаттар" блогының тапсырмалары көмегімен электронды құжат форматында Росреестрмен берілетін БМЖМТ-ның үзінді көшірмелерінен, аумақтың кадастрлық жоспарларынан, кадастрлық төлқұжаттардан және кадастрлық үзінді көшірмелерден деректерді жедел өңдеп, визуалдай алады. Кадастрлық инженерлер қалыптастырылған сандық кадастрлық картаны (СКК) межелік пен техникалық жоспарларды дайындау үшін пайдалануы мүмкін.
  Оқу материалында "Жылжымайтын мүлік кадастрының XML файлынан объектілерді құру" және "Аумақтың кадастрлық жоспарын оқу және картаны жаңарту" тапсырмасының жұмыс ерекшеліктері көрсетілген. БМЖМТ-дан кадастрлық мәліметтерді алу БМЖМТ-ны жүргізу үшін уәкілетті етілген органның мемлекеттік қызметтер порталында немесе Росреестрдің аумақтық бөлімшелерінде сұрату бойынша жүзеге асырылады. Сұратудың нәтижесі XML-схемамен анықталатын көрсетілген құрылымдағы XML-құжаты болып табылады. "Панорама" ГАЖ Росреестрдің ресми сайтында орналастырылған өзекті XML-схемалар бойынша файлдарды оқуды және өңдеуді қолдайды.
  "Жылжымайтын мүлік кадастрының XML файлынан объектілерді құру" тапсырмасы XML жылжымайтын мүлік кадастры файлдарын кадастрлық үзінді көшірмелер мен кадастрлық төлқұжаттардың схемаларына сәйкес жүктеуге мүмкіндік береді. Сандық кадастрлық картаны өзектілендіру процесін автоматтандыру және жергілікті координаттар жүйесінің параметрлерін орнату мен карталарды бірыңғай координаттар жүйесіне түрлендіру бойынша қолмен операцияларды азайту үшін "Аумақтың кадастрлық жоспарын оқу және картаны жаңарту" режимі арналған.
  Бейнесабақта сандық кадастрлық картаны қалыптастырудың бүкіл технологиялық процесі: бастапқы XML-файлдарын өңдеуден бастап толтырылған атрибуттары және кадастрлық объектілердің координаттық сипаттамасы бар векторлық картаны құруға дейін көрсетілген. Өзектілендіру процесінде кадастрлық картадағы объектілер жинақталады. Кадастрлық картадағы жаңартылған және жаңа кадастрлық объектілер "өзекті" болып табылады – олар туралы мәліметтер БМЖМТ-ның өзекті күйінен алынған. Кадастрлық картаның объектілерінің семантикасына мәліметтердің өзектілігін бақылау мен талдау үшін кадастрлық мәліметтердің нөмірі мен ұсыну күнін қосқанда, құжатты куәландыру туралы мәліметтер қосымша түрде жазылады. Бұл ақпарат деректердің өзектілендіру процесін көрнекі түрде талдауға мүмкіндік береді.
  Сандық кадастрлық картада қамтылған ақпараттың құрамы адамдардың шектелмеген тобымен пайдалануға арналған муниципалдық немесе аймақтық порталда орналастыру үшін пайдаланылуы мүмкін.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 28.01.2021 GIS ToolKit-те картаны интерактивті редакциялау мүмкіндігі кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да C++ Builder, Delphi Embarcadero ортасында ГАЖ қосымшаларын құруға арналған 13.2.1 нұсқалы GIS ToolKit инструментарийі әзірленді. Жаңа нұсқада бағдарламалаушыға өзінің қосымшасында картаның объектілерінің метрикаларын (координаттарын) интерактивті құруды және редакциялауды іске асыруға мүмкіндік беретін TMapEditMetric компонентінің мүмкіндіктері кеңейтілді. Объектілер мен ішкі объектілерді құрудың, объектілердің орнын жылжытудың, метрика нүктелерін қосудың, жоюдың және редакциялаудың және объектінің контурындағы ерікті нүктені таңдаудың бар режимдерінен басқа, карта объектілерінің нүктелерін немесе карта тікбұрышты торының тораптарын "қармаудың" бұрыннан бар объектісінің метрика нүктелерін таңдау режимі қосылған. Егер тиісінше опция белсендірілген болса, картаның бойымен тінтуірдың меңзерінің қозғалысы кезінде меңзердің тікелей жақын жерінде объектілерді іздеу орындалады және ағымдағы редакцияланатын нүкте табылған объекті метрикасының ең жақын нүктесіне "тартылады". Жақын объектінің "шынайы" нүктелерін де – бұл жағдайда тек объектінің метрикасында жазылған нүктелер ғана алынады, сондай-ақ "виртуалды" нүктелерді де "қармау" ықтимал болады – бұл жағдайда осы объектінің метрикасы құрамында міндетті түрде бола бермейтін объектінің контурындағы меңзерге ең жақын нүктенің координатасы алынады.
  TMapEditMetric компонентіне ағымдағы редакцияланатын нүктенің координаттарын сырттан орнатуға мүмкіндік беретін әдіс қосылды. Бұл бағдарламалаушыға интерактивті редакциялау процесін, оны, мысалы, пернетақтадағы батырмаларды басу бойынша позициялау мүмкіндіктерімен толықтырып, қосымша басқаруды іске асыруға мүмкіндік береді.
  Интерактивті редакциялаудың жаңартылған компонентінде объектінің нүктесін таңдау кезінде өзінің өңдеуін, оны редакциялауды немесе жоюды орындауға мүмкіндік беретін оқиғалардың тұтас жиынтығы қосылды. Бұл ретте оқиғаларды өңдеушіде редакцияланатын нүктенің координаттарын түзету немесе тұтас алғада тиісінше операцияны алып тастау мүмкіндігі бар. Бұл қосымшада, мысалы, белгілі бір аймақтарға объектінің нүктелерінің тиюін бақылау және оған тыйым салу сияқты қосымша логиканы іске асыру мүмкіндігін береді.
  TMapView және TMapScreen карталарын бейнелеу компоненттерінде тікбұрышты торды бейнелеу және оның параметрлерін басқару мүмкіндігі іске асырылды.
  GIS ToolKit визуалды компоненттердің жиынтығынан (бастапқы мәтіндерде жеткізіледі) және кеңістіктік деректерге тікелей қол жетімділік үшін ГАЖ-ядросының AПИ функцияларынан тұрады. Инструментарий кеңістіктік деректерді өңдеу және визуалдау талап етілетін клиент-серверлік және үстел үстілік 32- және 64-разрядты қосымшаларды әзірлеу үшін арналған. Кеңістіктік деректер жұмыс орнында да (деректерге тікелей қол жетімділік), жергілікті желіде де немесе Интернет желісінде де орналасуы мүмкін (Сервер ГАЖ-ға қол жетімділіктің немесе халықаралық хаттамалар бойынша деректермен алмасу компоненттері пайдаланылады).
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайтта Жүктеу бөлімінде қол жетімді.

 • 27.01.2021 "Панорама" КБ-ның мамандары "Геодезия-Маркшейдерия-Аэрофототүсірілім" халықаралық конференциясында баяндама жасайды және мастер-класс өткізеді
  2021 жылдың 11 мен 12 ақпан аралығында Мәскеуде "Геодезия-Маркшейдерия-Аэрофототүсірілім" атты 12-ші Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді. Осы іс-шараның шеңберінде "Панорама" КБ-ның мамандары баяндама жасайды және "Геодезия, маркшейдерия және аэрофототүсірілімнің деректерін кешенді пайдалану" мастер-классын өткізеді. Іс-шараға қатысушыларға кәсіби "Панорама" ГАЖ-дың мүмкіндіктері және әртүрлі ақпарат көздерінен түсетін кеңістіктік деректерді өңдеу мен талдаудың салалық шешімдері көрсетіледі. Тұсаукесер мен мастер-класта қолданбалы мәселелерді шешуге арналған векторлық, матрицалық және растрлық деректерді кешенді пайдаланудың бірыңғай әдістемесін іске асыратын бағдарламалық технологиялар бейнеленетін болады.
  Далалық геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін өңдеу үшін цифрлық аспаптардан деректер импортының құралдары, "Геодезиялық есептеулер" тапсырмасының құрамынан өлшеулерді есептеу және теңестіру пайдаланылады. Есептеулердің нәтижелері нүктелер координаттарын есептеу және олардың негізінде "Геодезиялық редактордың" құралдарымен сызықтық және аудандық объектілерді құру бойынша қосымша операциялар орындалуы мүмкін болатын картаға түсіріледі. Маршруттың бойымен сызықтық өлшеулердің (мысалы, жол осі) негізінде нүктелер координаттарын есептеу үшін сызықтық координаттар жүйесін қолдау құралдары пайдаланылады.

  Топырақтарды зертханалық талдаудың нәтижелері ұңғымалар сағасының координаттарымен ұсынылған жер қойнауларын іздеу нүктелерінің базасын жүргізу үшін пайдаланылады. "Ұңғыманы есептеулер" режимдерінің жиынтығы бұрғылау жұмыстарын бақылау, ұңғыманың оқпанының кеңістіктік жағдайын және екі немесе одан көп оқпандардың өзара орналасуын бағалауға арналған. Топырақтарды зерттеу нүктелері мен жердің биіктіктер матрицасы геологиялық қыртыстарды сипаттайтын қабаттар матрицасын құру үшін пайдаланылады. Сапа матрицалары жердің сапалық сипаттамаларының немесе бағалау көрсеткіштерінің беттерін тұрғызу үшін, соның ішінде гидрологиялық жағдайларды талдау үшін пайдаланылады.
  Ұшқышсыз ұшатын аппараттарды пайдалану арқылы аэрофототүсірілім нәтижесінде алынған фотосуреттер биіктіктер матрицалары мен ортофотожоспарларды құру үшін фотограмметриялық құралдармен өңделеді. Өңдеу нәтижелері жердің объектілерін қолмен және жартылай автоматты векторландыру үшін "Панорама" ГАЖ-ге келіп түседі.
  Барлық ниет білдірушілерді конференцияның іс-шараларына қатысуға шақырамыз.

 • 26.01.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Амур облысының және Еврей автономиялы облысының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Амур облысының және Еврей автономиялы облысының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1: 5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 25.01.2021 GIS WebServer SE бағдарланудың теңшелген параметерлері және қадағалау нүктесі бойынша үш өлшемді модельдерді қалыптастырады
  "Панорама" КБ-да Astra Linux, CentOS, Ubuntu, MS Windows операциялық жүйелеріне арналған 6.1-нұсқалы GIS WebServer SE әзірленді. Жаңа нұсқада жердің моделінің бағдарлануының қосымша параметрлері және қадағалау нүктесінің координаттары бар 3D картасын бейнелеу мүмкіндігі қосылған. Параметрлер үш өлшемді картаны режим іске қосылған кезден-ақ қабылдау үшін ыңғайлы түрге ауыстыруға мүмкіндік береді. Жердің Үш өлшемді кескіндері DB3D форматындағы жердің модельдерінің деректер базасын пайдалану арқылы қалыптастырылады, шектелмеген үлкен өлшемді фотореалистикалық үш өлшемді модельдер (TLS, OC3) пайдаланылады, басқа алмасу форматтарынан кеңістіктік деректердің импорты орындалады. Әлем картасы және Ногинск жобалары жаңартылды. Жобалар Ubuntu ОЖ-дегі web-серверінде жазылған кеңістіктік деректер инфрақұрылымына қол жетімділікті қамтамасыз етеді. Картаның объектілерін іздеу құралдары кеңейтілді. Объектілерді іріктеу мүмкіндігі картаны бейнелеудің ағымдағы масштабында олардың көрінуін есепке алумен іске асырылды. Картаның редакторы, әкімшілендіру модулі жаңартылды.
  Жаңа нұсқада бұл GIS WebServer SE мүмкіндіктерін кеңейтетін және басқа ақпараттық жүйелерге кіріктіріле алатын GIS WebToolKit SE Web-қосымшаларын әзірлеудің интрументрийі жете аяқталған. Деректерге (суреттерге, векторлық карталарға және жер бедері туралы ақпаратқа) қол жетімділікті жалпыға бірдей қабылданған OGC хаттамалары мен ISO стандарттарына бойынша Web-сервистер ұсынады. Бедердің сандық моделі ретінде биіктіктік деректердің әртүрлі түрлері пайдаланылады: матрицалар (SRTM, GeoTIFF, IMG, MTW форматтарындағы), TIN-модельдер, нүктелік бұлттар және басқалар.
  Кеңістіктік деректер көзі ретінде Сандық карталардың деректер банкі және ЖҚЗ бола алады. Ол айырбастау форматтарындағы кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, іздеуді және жеткізуді, деректер банкінің жай-күйін схема-карталар түрінде бейнелеуді, геожабындарды автоматтандырылған қалыптастыруды және жаңартуды қамтамасыз етеді.
  GIS WebServer SE құпиялық таңбасына немесе коммерциялық құпияға ие болатын деректердің қорғалуын қамтамасыз етумен жабық корпоративті жүйелерді тұрғызу кезінде қолданылады. GIS WebServer SE мағлұмдалмаған мүмкіндіктердің болмауының 2 деңгейі бойынша сертификатталған. Бағдарламаның жаңа нұсқасы аумақтарды дамытуды талдау, басқару және келешекке арналған жоспарлау міндеттерін шешу кезінде қосымшаның мүмкіндіктерін кеңейтеді. GIS WebServer SE JavaScript-ті пайдаланатын әзірлеу құралдарында қолданылуы мүмкін болатын GIS WebToolKit SE инструментрийін пайдаланумен іске асырылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 23.01.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Тыва Республикасы мен Хақас Республикасының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Тыва Республикасы мен Хақас Республикасының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 21.01.2021 "Геологтың АЖО" инклинометрия өлшеулерін өңдеуді және талдауды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да 13.6.1 нұсқалы "Геологтың АЖО" әзірленді. "Геологтың АЖО" жердің бедерін, геологиялық құрылымды, топырақтардың қасиеттерін, гидрогеологиялық жағдайларды және геологиялық процестерді өңдеуге және талдауға арналған қажетті компоненттерді қамтиды. Бағдарламаның жаңа нұсқасында "Геологиялық тапсырмалар кешені" жаңартылды. Келесі режимдер іске асырылған: "Координаттар бойынша ұңғыманың өсін құру", "Инклинометрия бойынша ұңғыманың өсін құру", "Ұңғыманың өсімен қабаттардың қиылысу нүктелерін құру", "Ұңғыманың көлденең және тік проекциясы". Жаңа режимдер "Ұңғыманың есептеулері" жеке панеліне топтастырылған, инклинометрия өлшеулерін өңдеуді қосқанда, олар ұңғыманың оқпаны туралы үш өлшемді деректерді өңдеу және талдау үшін арналған. "Ұңғыманың көлденең және тік проекциясы" режимі инклинограмманы – ұңғыманың көлденең және тік жазықтыққа проекциясының схемасын құруды қамтамасыз етеді. Бұл режим ұңғымалардың бірнеше іргелес оқпандарының кеңістіктік орналасуының талдауын жүргізуге мүмкіндік береді.

  "Геологтың АЖО" кіретін "Гидрологиялық тапсырмалар кешені" судың көтерілу деңгейі өзгерген кезде берілген бассейнді сумен толтыруды бағалау, сонымен қатар модельдеу нәтижелерімен графикалық құжаттарды алуға арналған. Геологиялық және гидрологиялық тапсырмалар бедер мен жердің жағдайларын талдау үшін матрицалық деректерді пайдаланады. Биіктіктер матрицасы бедерді модельдеу үшін арналған. Қабаттар матрицасы геологиялық қыртыстардың модельдеуін қамтамасыз етеді. Сапалар матрицасы әртүрлі сипаттамаларды модельдеу және талдау үшін пайдаланылады: жер асты суларының орналасу деңгейі, топырақ жамылғысының типі, су қоймасының тереңдігі, механикалық тәсілмен игерілетін топырақтар коэффициенті, тасқын сулардың деңгейі және тағы басқалар. Бағдарламаның жаңа нұсқасында карталар алгебрасының операцияларын орындауға арналған "Матрицалар калькуляторы" режимі қосылды. Карталар алгебрасы – жүргізу кезінде бір немесе бірнеше бастапқы матрицалар негізінде жаңа матрица құрылатын операциялар, бұл ретте осы матрицаның ұяшықтарының мәндері бірдей координаттарға ие болатын бастапқы матрицалардың ұяшықтарының мәндеріне тәуелді болады. Бұл режимді пайдалану жердің инженерлік-геологиялық және инженерлік-гидрологиялық ізденістерінің нәтижелерін талдау және жылжымайтын мүлік объектілерін жобалау, салу және пайдалану кезінде ескерілетін гидрогеологиялық жағдайларды бағалау бойынша мүмкіндіктерді кеңейтеді.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайтта Жүктеу бөлімінде қол жетімді.

 • 20.01.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Сыртқы Кавказдың карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Сыртқы Кавказдың карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынған. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 19.01.2021 Сапаны автоматтандырылған бақылау және карталарды түзету кешенінде объектілердің атрибуттарын толтыруды бақылаудың жаңа әдістері қосылды
  "Панорама" КБ-да 7.1 нұсқалы Сапаны автоматтандырылған бақылау және карталарды түзету кешені әзірленді. Жаңа нұсқада сандық картаның сапасын бақылау процедуралары жете аяқталды. Объектілер метрикасының қос нүктелерін бақылау жаңартылды. Редакциялау режимінде бақылауды орындау кезінде карта парағының көршілес объектілермен топологиялық байланыстарды есепке алумен қос нүктелерді сүзгілеу жүзеге асырылады. Бір уақытта ортақ нүктелері бар көршілес объектілер де сүзгіленеді. Шеткі ортақ нүктелер сүзгіленбейді. Парақтағы бірегей семантикалардың мәндерінің қайталануын бақылау қосылды.
  Объектілердің семантикасын бақылауға "Символдар кестесі бойынша мәндерді бақылау" жаңа режимі қосылды. Бұл бақылау таңдалған символдық семантиканың мәндерінде латын жазуы символдарын табуға және латын символдарын кириллица символдарына ауыстыруды орындауға мүмкіндік береді. Мұндай режим латын жазуы мен кириллицада бірдей кесікіні бар символдар үшін өзекті, мысалы: K, A, M, E, P, T, O, H және басқалары. Семантиканың мәтінін түзету символдық семантиканың мағынасы бойынша, мысалы: қаланың, көшенің атауы, тегі бойынша іздеу тапсырмаларының дұрыс жұмысы үшін қажет.
  Мультиполигондарды цифрландыру бағытын бақылау қосылды. Іргелес парақтардың ақпарын бақылау жете аяқталды. Парақтың жақтауына шығатын сызықтық объектілерді цифрландыру бағытын тексеру іске асырылды. "Бірмәнді" (сызықтық өзендер), "Оң жақта төменірек" (горизонтальдар) цифрландыру бағыты бар объектілер тексеріледі.
  Сапаны автоматтандырылған бақылау және сандық карталарды түзету кешені әртүрлі сыныптауыштар бойынша құрылған SXF форматындағы бастапқы сандық карталар бойынша бірыңғай сандық картаны алуға арналған. Кешен SXF форматындағы СТК-ны бақылау мен түзету бағдарламасынан, СТК-ның іргелес парақтарын келісімдеуді бақылау утилитасынан, СТК-ның іргелес парақтарын біріктірудің қосалқы бағдарламасынан және карталар мен сыныптауыштардың объектілік құрамының сәйкестігін талдау процедурасынан тұрады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде қол жетімді.

 • 18.01.2021 Кеңістіктік деректер банкі Томск облысының және Алтай Республикасының карталарымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Томск облысының және Алтай Республикасының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 14.01.2021 Imagery Service-те деректердің мониторингі кезінде қызметтің өнімділігі арттырылды
  "Панорама" КБ-да 9.1.0 нұсқалы Imagery Service әзірленді. Жаңа нұсқада үлкен деректер жиынтығының мониторингі кезінде сервис жұмысының жылдамдығы көбейтілді. Imagery Service нақты уақыт режимінде кеңістіктік деректердің өзгеруін қадағалауға және тек өзгертілген аймақтарды ғана қайта құруға мүмкіндік береді. Бағдарлама транзакциялар журналы бойынша – векторлық деректер үшін, жаңарту уақыты бойынша – растрлық және матрицалық деректер үшін деректердің өзгеруінің мониторингін орындайды. Imagery Service автоматты режимде геопорталдағы деректердің тайлдық массивтерін өзекті күйде сақтауға мүмкіндік береді.
  Жаңа нұсқада әкімші интерфейсі жақсартылды. Матрицаларға арналған сипаттама, тайлдың өлшемі, проекцияның сипаттамасы қосылды. Серверлік хабарламалар журналын жүргізуге қолдау қосылды. Кеңістіктік деректердің үлкен көлемдеріне (жерсеріктік суреттерге, биіктіктер матрицаларына, векторлық карталарға) қолдау қосылды.
  Panorama Imagery Service – бұл Сервер ГАЖ-бен басқарылатын кеңістіктік деректер бойынша PNG, PNG8 немесе JPEG форматындағы тайлдар пирамидаларын құру мен жаңартуға арналған қызмет. Тайлдар пирамидалары OGC WMTS хаттамасы бойынша GIS WebService SE сервисімен жарияланады. Сервистердің клиенттер ретінде OGC WMTS хаттамасын қолдайтын ГАЖ және GIS WebServer SE бағдарламасының пайдаланушылары бола алады. Тайлдар пирамидалары цифрлық векторлық карталарды, ғарыштық және аэрофототүсірілімді, биіктіктер матрицаларын, геопорталдардан алынған деректерді және басқа да деректерді қисындастыру негізінде құрылуы мүмкін.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 12.01.2021 Кеңістіктік деректер банкі Эфиопия картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Эфиопия картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1: 5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 10.01.2021 "Панорама-редактор" кәсіби векторлағышында сандық топографиялық және арнайы карталарды құру мен сапасын бақылау құралдары кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.1 нұсқалы "Панорама-редактор" кәсіби векторлағыш әзірленді. Жаңа нұсқада "Картаның редакторы" тапсырмасында "Графикалық объектілер" панелінің құрамы кеңейтілді: картада таңдалған объектінің шартты белгісінің түсін, масштабын, мөлдірлігін басқаруға арналған режимдер қосылды. Жалпы нүктелерді редакциялау режимінде басқа объектілердің тораптарын қамту функциясы ('K') қосылды. Бөлінген сызықтық объектілерді біріктіру режимінде таңдалған сызықтық объектілерді бір объектіге біріктіру үшін "Мультисызықты қалыптастыру" параметрі қосылды. "Объектілер тізімдері" тапсырмасында қиылыстарды іздеуде "Контурлардың сәйкес келуі" режимі қосылды. Режим сыртқы және ішкі контурлары сәйкес келетін объектілерді іздеуді орындайды. Цифрландыру бағыты, бастапқы нүктелердің жағдайы және табылған объектілердегі контурлардың дәйектілігі сәйкес келмеуі мүмкін. Кеңістіктік деректер базаларының атрибуттарының кестелерін қарап шығу және редакциялау, деректерді іздеу және жазбалар саны көп болатын кестелерді қарап шығу құралдары кеңейтілді. "Панорама-редактор" ГАЖ картографиялық шартты белгілерде, оның ішінде басқа ГАЖ-бен құрылған, SQL-сұратулар арқылы PostgreSQL және Oracle ДББЖ-мен тікелей өзара әрекеттесу негізінде қосымша бөгде модульдерсіз ерікті кеңістіктік деректер базасын тікелей бейнелеуді және редакциялауды қамтамасыз етеді.
  Геодезиялық және кадастрлық тапсырмалар блогы жете аяқталды. "Мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастрынан ақпарат" режимінде деректерге қол жетімділік бойынша Росреестр-дің API функцияларын қолдау іске асырылды. Режим көрсетілген нүктеде бар болатын кадастрлық объектілер туралы мәліметтерді алуға сұратулардың жіберуін қамтамасыз етеді. Кадастрлық нөмірлердің тізімі түрінде алынған мәліметтер диалогтың тиісінше беттерінде бейнеленеді. Объектінің нақты кадастрлық нөмірін таңдау кезінде орам, жер телімі немесе жылжымайтын мүлік объектісі туралы жария кадастрлық мәліметтерді сұрату және бейнелеу орындалады.

  Құрылған сандық топографиялық және арнайы карталардың сапасын жоғарылату және оларды тексерудің еңбек сыйымдылығын төмендету үшін деректерді автоматтандырылған басқару құралдары жаңартылды. "Абсолютті биіктіктерді бақылау" тапсырмасында картаның өңделінетін объектілерінің құрамын өзгерту үшін объектілердің сүзгісін пайдалану мүмкіндігі іске асырылды. Сүзгінің көмегімен картаның қабаттары мен объектілердің типтерін (оқшаулау), объектілердің түрлерін, номенклатуралық парақтар тізімін, объектілердің семантикалық пен кеңістіктік сипаттамаларын беруге болады. Бақылау нәтижелерін алдын-ала бағалау қосылды. "Код пен биіктіктің сәйкес келмеуі" қателіктерінің көп санын (ауданның горизонтальдарының жалпы санымен салыстырылатын) берген кезде картаның төлқұжатында бедердің қимасының ықтимал қисынсыздығы туралы хабарлама шығарылады. Қателіктер хаттамасын берумен векторлық картаның көршілес парақтарының объектілерінің үйлестіруін бақылауды орындайтын "Іргелес парақтардың ақпары" тапсырмасы жете аяқталды. Парақтың жақтауына шығатын сызықтық объектілерді цифрландырудың бағытын тексеру қосылды. "Бірмәнді" (сызықтық өзендер), "Оң жақта төменде" (горизонтальдар) цифрландыру бағытымен объектілер тексеріледі. Векторлық картаны бақылау бағдарламасы жете аяқталды. СТК сапасын бақылауды орындау туралы есеп беруде "Символдар кестесі бойынша мәндерді бақылау" және "Бірегей мәндерді бақылау" бақылау түрлері бойынша ақпаратты шығару қосылды. Символдар кестесі бойынша мәндерді бақылау таңдалған символдық семантиканың мәндерінде латын әліпбиінің символдарын табуға және латын символдарын кириллица символдарына ауыстыруды орындауға мүмкіндік береді. Бірегей мәндерді бақылау картаның сыныптауышында "Парақтағы бірегей мән" қасиеті орнатылған семантиканың мәндерінің қайталануын тексеру үшін пайдаланылады. Объектілердің семантикасын бақылауға "Символдар кестесі бойынша мәндерді бақылау" жаңа режимі қосылды. Бұл бақылау таңдалған символдық семантиканың мәндерінде латын әліпбиінің символдарын табуға және латын символдарын кириллица символдарына ауыстыруды орындауға мүмкіндік береді. Мұндай режим латын әліпбиінде және кириллицада бірдей кескінге ие болатын символдар үшін өзекті, мысалы: K, A, M, E, P, T, O, H және басқалары. Семантиканың мәтінін түзету символдық семантиканың мағынасы бойынша іздеу міндеттерінің дұрыс жұмысы үшін қажет, мысалы: қаланың, көшенің атауы, тегі бойынша.

  "Картаны басып шығару" диалогында берілген шекара (мысалы, аумақтың әкімшілік шекарасы) картаны бейнелеу аумағын шектеу мүмкіндігі қосылды. Бұл ретте картаны бейнелеудің мөлдірлік дәрежесін объектінің негізгі контурының шекаралары сыртында 0-ден (бастапқы кескін) 100%-ға дейін (толығымен боялған) орнатуға болады.

  SXF форматындағы карталардың парақтар жиынтығынан әлем карталарын қалыптастыру кезінде парақтарды бойлық бойынша +/-360 градусқа ауыстыру мүмкіндігі қосылды. Бұл жұмыстар ауданының габариттерін -360/+360 градусқа шейін кеңейту үшін батыс және/немесе шығыс жарты шардағы парақтардың бағандарын қайталауға мүмкіндік береді. Парақтың координаттары мен төлқұжатын қайта есептеу DIR файлы бойынша жұмыстар ауданының импорты кезінде автоматты түрде орындалатын болады.
  "Сыныптауыштың редакторы" тапсырмасына сыныптауышты жаңарту кезінде "Сыныптауыштан код (анықтамалық)» типті семантикаларды автоматты түрде қайта кодтауға арналған теңшелім қосылды. Бұл анықтамалықты (мәндер тізімі және олардың кодтары) ауыстыру процесін автоматтандыруға және ауыстырылатын семантиканың негізінде құрылған объектілер серияларын қайта салуға мүмкіндік береді. Пайдаланушыда картасы бар папкасында ескі сыныптауышты ауыстырған және картаны ашқан кезде жаңа мәндер сыныптауыштарынан мәндерге ие болатын жаңа семантикаларды қалыптастырумен объектілерді автоматты түрде қайта кодтау орындалады. Объектілер жаңа шартты белгілермен бейнеленетін болады. Ескі сыныптауышқа кері ауыстырған кезде шартты белгілер бұрынғы көрінісіне қайта оралады.

  Межелік, техникалық жоспарларды, тексеру актілерін, жерге орналастыру объектілері туралы мәліметтерді қамтитын құжаттарды, жария және өзге де кадастрлық карталарды, сызбаларды құру, сонымен қатар аумақтардың кадастрлық жоспарлары мен жылжымайтын мүлік объектілерінің кадастрлық үзінділерінде қамтылатын мәліметтерді көбейту үшін арналған survey.v5.rsc сыныптауышы жаңартылды. Сыныптауышта жылжымайтын мүлік объектілерін, жылжымайтын мүлік объектілерінің бөліктерін құру, түзу бойынша техникалық жоспарларды, сондай-ақ жылжымайтын мүлік объектілері мен олардың бөліктері туралы мәліметтерді өзгерту бойынша техникалық жоспарларды дайындау үшін қажетті "Қабат типі" (коды 1119) семантикасы қосылған объектілердің тізімі кеңейтілді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 08.01.2021 GIS WebServer AGRO-да ауылшаруашылық алқаптардың картасын редакциялау және аграрлық деректер базасын жүргізу саймандары кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 3.0.1 нұсқалы GIS WebServer AGRO әзірленді. Бағдарламада карта редакторының жаңа нұсқасы іске асырылған. Жаңа редактор ауылшаруашылық алқаптары мен инфрақұрылым объектілерінің картасында объектілердің метрикасы мен семантикасын редакциялаудың функциялары мен саймандарының үлкен жиынтығын ұсынады. Бұл ретте деректер сандық картаның файлымен де, кеңістіктік деректер базасындағы кестемен де ұсынылуы мүмкін.
  Редактордың пайдаланушылар интерфейсі картаны жақсырақ шолу үшін бөлек терезеде бейнеленеді. Ол картаның жаңа объектілерін құруға, қолданыстағы объектілерін өзгертуге, объектілер тобына әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді. Операциялар веб-браузерде орындалады, олардың нәтижесі серверге жүктеледі. Объектінің типін тағайындау немесе өзгерту үшін "Түр" панелі пайдаланылады. Объектінің типін редакциялаудың ағымдағы операциясын үзбей орнатуға болады. Бұл үшін "Түр" панелінде тиісінше белгішені таңдау жеткілікті. Объектілер түрлерінің кескіндері легенда (ағаш) түрінде немесе объектілердің макеті (кесте) түрінде бейнеленеді.
  Объектілерді жылдам құру үшін редактор объектілердің үлгітүрлерін пайдаланады. Объектілердің үлгітүрлері – карта объектілерінің жиі пайдаланылатын типтерінің графикалық тізімі. Үлгітүрді таңдаған кезде редактор автоматты түрде көрсетілген типтегі объектіні құру режиміне ауысады. Редактор пайдаланушыны орындалып жатқан әрекеттер: объекті типінің ауысуы, жоюы, атрибуттардың өзгеруі және объектілерге жасалатын өзге де операциялар туралы ақпараттандырады. Ақпарат қарап шығуға болатын картаның оқиғалар журналына енгізіледі.
  Редакторда карта сыныптауышының файлынан шартты белгіні таңдаусыз, графикалық объектілерге қолдау көрсету іске асырылған. Географиялық объектілердің ерікті визуалды көрінісін құру мүмкіндігі қосылды. Пайдаланушылар сызықтар мен аудандардың көрініс параметрлерін: түсін, мөлдірлігін, қалыңдығын, сызықтың типін анықтай алады, штрихтауды, шрифттерді және мәтін үшін оларды рәсімдеуді таңдай алады. Объектінің теңшелген визуалды көрінісі стиль ретінде сақталады және ол бірнеше рет пайдаланылуы мүмкін.
  GIS WebServer AGRO-ның жаңа нұсқасында қосымшаның пайдаланушысы мен әкімшісінің интерфейсі жаңартылды. Картаның негізгі терезесінің интерфейсін барынша азайтуға және өзгертуге мүмкіндік беретін жаңа саймандар қосылды. Картаның сол жағында немесе оң жағында орналасқан және инструментрийді басқару кезінде ыңғайлы интерфейсті ұсынатын бүйірлік панельде картаны басқару элементтерін бейнелеу мүмкіндігі іске асырылды.
  Әкімшіліктендіру модулінің құрылымы мен интерфейсі өзгертілді. Модульге жобаларды жүргізу мүмкіндігі қосылды. GIS WebServer AGRO-да жобалар автоматты түрде құрылады және "Панорама АГРО" құралдарымен теңшелінетін аграрлық деректер базасында сипатталған ауылшаруашылық кәсіпорындарына тікелей байланыстырылған.

  GIS WebServer AGRO кеңістіктік деректер көзі ретінде GIS WebService SE картографиялық сервисін пайдаланады. "Панорама АГРО" базасында сипатталған картографиялық ақпаратты және GIS WebService SE-де жарияланған ақпаратты синхрондау автоматты түрде жүзеге асырылады. GIS WebServer AGRO-ның жаңа нұсқасында картаны визуалдау жаңартылды, суретін салу тездетілді және wms-қабаттарды тұтастыру жақсартылды.
  Деректермен ұжымдық жұмыс үшін ауылшаруашылық алқаптары мен кәсіпорынның инфрақұрылымының сандық карталары Сервер ГАЖ-да орналастырылады. Оны пайдалану үстел үсті "Панорама АГРО"-ның, веб-қосымшаның және мобильді клиенттердің жұмысын синхрондауға мүмкіндік береді. Серверге "Панорама" ГАЖ, "Агрономның АЖО" және басқалар сияқты үстел үсті қосымшалар қосыла алады. Бұл web арқылы жұмыс істейтін мобильді клиенттерге үстел үсті клиенттермен бірлесіп бірдей деректерді өңдеуге мүмкіндік береді.
  GIS WebServer AGRO жұмысының мысалымен "Агропортал" көрсету жобасының бетінде танысуға болады. Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайтта Жүктеу бөлімінде қолжетімді.

 • 06.01.2021 "Оператор" ГАЖ командалық-штабтық құжаттарды дайындауды және жердің көлемдік модельдерімен жұмысты оңайлатады
  "Панорама" КБ-да 13.6.0 нұсқалы "Оператор" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада командалық-штабтық құжаттарды дайындау мен басып шығару құралдары жетілдірілген. "Картаның редакторы" тапсырмасында "Графикалық объектілер" панелінің құрамы кеңейтілген: картада таңдалған объектінің түсін, масштабын, мөлдірлігін басқаруға арналған режимдер қосылған. "Есеп берулер редакторы" қолданбалы тапсырмада дайындалған тізімге сәйкес берілген ажыратымдылықтардың jpg форматындағы карта-есеп берулердің жиынтығын автоматтандырылған қалыптастыру мүмкіндігі іске асырылған. Бұл есеп берулерді әртүрлі құжаттарға енгізуді және оларды жаңартуды оңайлатады. "Картаны басып шығару" диалогында картаны берілген шекара (мысалы, аумақтың әкімшілік шекарасы) бойынша бейнелеу аумағын шектеу мүмкіндігі қосылды. Бұл ретте картаны бейнелеудің мөлдірлік дәрежесін объектінің негізгі контурының шекарасының сыртында 0-ден (бастапқы кескін) 100%-ға (толығымен боялған) дейін орнатуға болады. Бұл режим "Объекті бойынша аумақты таңдау" батырмасын басқан кезде "Картаны басып шығару" диалогындағы мәтінмәндік мәзір арқылы шақырылады. MPT\MPTZ форматындағы карталардың қапталған жобаларын сақтаған және ашқан кезде жобаның әр картасы үшін бейнелеудің ағымдағы белгіленген құрамы ескеріледі. Бұл карталардың бір жиынтығынан әртүрлі есеп берулерге енгізулер түрінде қолдану үшін қабаттардың әртүрлі құрамды, масштабты, түрлі-түсті безендірілген жобаларды қалыптастыруға мүмкіндік береді.
  SXF форматындағы карталардың парақтар жиынтығынан әлем карталарын қалыптастыру кезінде парақтарды бойлық бойынша +/-360 градусқа ауыстыру мүмкіндігі қосылды. Бұл жұмыстар ауданының габариттерін -360/+360 градусқа шейін кеңейту үшін батыс және/немесе шығыс жарты шардағы парақтардың бағандарын қайталауға мүмкіндік береді. Парақтың координаттары мен төлқұжатын қайта есептеу DIR файлы бойынша жұмыстар ауданының импорты кезінде автоматты түрде орындалатын болады.
  Биіктіктер матрицаларын бейнелеу жете аяқталған: жабын нүктесінің түсін есептеу бикубтық интерполяция әдісімен биіктіктердің 16 көршілес мәндері бойынша орындалады. Жаңа тәсіл матрицаның элементтерін бейнелеу дискреттілігін және бедердің жарық-көлеңкелі маскасын (шайылып кетуін) тегістеуге, сондай-ақ матрицаның кескінін жиектеме бойынша пиксельге дейін дәлдікпен қиюын орындауға мүмкіндік береді.

  Жаңа нұсқада кеңістіктік деректер базасының атрибуттар кестелерін қарап шығу және редакциялау құралдары кеңейтілді. Мына режимдер қосылған: байланысқан объектілерді белгілеу/жою, белгіленген объектілер үшін жазбаларды көрсету, ағымдағы жазба үшін картаның объектісі туралы ақпаратты көрсету. Диалогта деректер саны көп болатын кестені ыңғайлы қарап шығуға арналған саймандар қосылған: бағандарды бейнелеу тәртібін теңшеу, олардың енін өзгерту, бағандардың көріну мәртебесін орнату. "Оператор" ГАЖ картографиялық шартты белгілерде, оның ішінде басқа ГАЖ-бен құрылған, SQL-сұратулар арқылы PostgreSQL және Oracle ДББЖ-мен тікелей өзара әрекеттесу негізінде қосымша бөгде модульдерсіз ерікті кеңістіктік деректер базасын тікелей бейнелеуді және редакциялауды қамтамасыз етеді.

  "3D навигатор" тапсырмасында бетті, бедерді, объектілерді бейнелеудің жаңа түрлері қосылған. Бет: бейнелеудің теңшелетін құрамы бар карта, тегістелген матрица, ая түрінде болуы немесе болмауы мүмкін. Бедер тұтас, тораптық, қаңқалық немесе мөлдір болуы мүмкін. Объектілер сыныптауыш бойынша үш өлшемді көрініске ие бола алады және толық немесе қаңқалық модельдер түрінде бейнелене алады, немесе тағайындалған үш өлшемді модельге ие бола алмайды және объектінің метрикасы бойынша тұрғызылған әдепкі қалпы бойынша көрінісімен бейнелене алады. 3D-объектілерді бейнелеу құрамы сондай-ақ "3D навигатор" тапсырмасындағы саймандардың басты панелінде "Бейнелеу құрамы" арқылы барлық карталар үшін теңшелуі мүмкін. Жердің үш өлшемді моделінің барлық элементтерін бейнелеудің көріністерін теңшеулердің алуан түрлігі пайдаланушыға оны нақты тапсырмаларды орындау үшін теңшеуге мүмкіндік береді. Мысалы, мөлдір бедер жер астындағы объектілерді: құрылыстар элементтерін, коммуникацияларды және басқаларды қарастыруға мүмкіндік береді. Бедердің тораптық және қаңқалық көрінісі оны тұрғызудың егжей-тегжейін көруге мүмкіндік береді. Объектілердің қаңқалық көрінісі олардың өзара орналасуын бағалауға көмектеседі. DB3D үш өлшемді тайлдардың деректер базасына 3D-модельдердің импорты диалогының интерфейсі жаңартылды.

  Төтенше жағдайлар туралы сандық карталарды құру үшін арналған emercom.v2.rsc сыныптауышы жаңартылды. ТЖМ-ның қарамағындағы объектілерді есепке алу және осы объектілерді арнайы шартты белгілермен бөліп көрсету үшін мына объектілер қосылды: "ТЖМ-ның қарамағындағы объектінің таңбасы", " ТЖМ-ның қарамағындағы объектінің таңбасы (оңайлатылған)", "ТЖМ-ның қарамағындағы ғимарат".

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайтта Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 05.01.2021 Конструктор ГАЖ-да кеңістіктік деректердің заманауи алмасу форматтарын өңдеу құралдары жетілдірілген
  "Панорама" КБ-да CentOS, Ubuntu, Astra Linux SE операциялық жүйелерге арналған 13.3.0 нұсқалы Qt Designer SE үшін Конструктор ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада үш өлшемді модельді бейнелеу компонентінің функционалы жете аяқталды. Модельдерді DB3D форматына импорттау кезінде TLS, OC3, DAE, OBJ кеңістіктік деректері файлдар құрамын интерактивті таңдау мүмкіндігімен, әртүрлі каталогтардан жиналған жиынтықпен импортталуы мүмкін. Импортталған модельді байланыстырудың координаттар жүйесін таңдау мүмкіндігі қосылды: тізімнен, метадеректер файлынан және EPSG деректер базасынан. COLLADA (DAE) форматы үшін деректерді жүктеу геометрияны талдау тәсіліне байланысты бірнеше ұсынылатын режимдердің біреуімен орындалуы мүмкін. Модельдің әр деңгейі үшін пайдаланушы текстураның дербес мәнін таңдай алады. BMP, PNG, JPEG, TIFF, GeoTIFF, IMG форматтарын өңдеу кезінде графикалық файлдар импортының компонентінде пайдаланушыға бастапқы файл туралы кеңейтілген ақпарат беріледі: деректердің типі, арна деректерінің минималды және максималды мәндері, интерпретациялау тәсілі, проекцияның параметрлері және координаттар жүйесі. Үлкен көлемді графикалық файлдардың импортын оңтайландыру үшін деректерді көшірусіз шығыс файлын құру мүмкіндігі ескерілген, бұл жағдайда растрлық деректерді оқу бастапқы графикалық файлдан тікелей жасалатын болады. Импорттың өнімділігін арттыру үшін пайдаланушы транзакция журналын жүргізуді өшіре алады. SRTM, GeoTIFF, IMG форматтарынан матрицалар импортының диалогында көршілес белгілі мәндерді сызықтық интерполяциялау әдісімен анықталмаған биіктіктерді жою мүмкіндігі қосылды.
  Operator.rsc сыныптауышының operator.p3d үш өлшемді белгілерінің кітапханасы жете аяқталды. Байқаушыдан алыс қашықтықтарда бейнелеуге арналған ресейлік әскери техниканың оңайлатылған модельдері қосылған. Мұндай амал техниканың көп санымен жедел жағдайдың карталары бойынша жердің үш өлшемді моделін бейнелеу жылдамдығын арттырады. Бұл ретте модельдердің жақын көрінісі жан-жақты, қаруланудың нақты түрлеріне сәйкесетін болып қалады. Operator.rsc сыныптауышы РФ ҚК-ның барлық түрлері үшін арнайы карталардың дайындауын қамтамасыз етеді.
  Конструктор ГАЖ – бұл өзінің ГАЖ-қосымшаларын әзірлеуге мүмкіндік беретін Qt Designer визуалды бағдарламалау ортасында пайдалануға арналған геоақпараттық компоненттердің жиынтығы. Сандық карталардың ішіндегісін визуалдау топографиялық, шолу-географиялық және әртүрлі арнайы карталар үшін қабылданған шартты белгілерде жасалады. Геоақпараттық жүйе есептеулерді орындау, шартты белгілердің стандарттық және пайдаланушылық жүйелерінде әртүрлі графикалық құрылғылардағы кеңістіктік деректерді бейнелеуді қамтамасыз ету үшін кең мүмкіндіктерге ие. Негізгі функциялар көп ағынды режимде орындалуы мүмкін. Шектеулі ресурстардағы (жүздеген мегабайттар) деректердің үлкен көлемдерін (ондаған гигабайттар) өңдеу үшін пайдаланылатын жедел жадты автоматты түрде оңтайландыруға қолдау көрсетіледі.
  Инструментарий операциялық жүйелердің (Astra Linux SE, ALT Linux, Elbrus, Ubuntu, CentOS, QNX) және архитектуралардың (Intel, Эльбрус, PowerPC, SPARC, ARM) кең ауқымында жұмыс істеу үшін бейімделген. Инструментарийдің құрамына ГАЖ-қосымшаларды визуалды жобалау компоненттері және мультиплатформалық көп ағынды ГАЖ-ядроның кітапханалары кіреді. Конструктор ГАЖ бағдарламашыға ол үшін ыңғайлы операциялық жүйеде әзірлеуді жүргізуге мүмкіндік беретін MAPAPI кроссплатформалық интерфейсті ұсынады. Әзірлеуші бағдарламаның бастапқы кодында минималды өзгертулермен қарапайым құрастыру арқылы операциялық жүйелердің жиынтығына арналған ГАЖ-қосымшаларды шығара алады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 04.01.2021 Кеңістіктік деректер банкі Красноярск өлкесінің картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Красноярск өлкесінің картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 02.01.2021 GIS ToolKit инструментарийі геопорталдармен өзара әрекеттесудің кеңейтілген мүмкіндіктерін ұсынады
  "Панорама" КБ-да C++ Builder, Delphi Embarcadero ортасында ГАЖ-қосымшаларын құруға арналған 13.1.1 нұсқалы GIS ToolKit инструментарийі әзірленді. Жаңа нұсқада OGC халықаралық хаттамасы бойынша геопорталдардан (геосервистерден) картаның объектілері туралы деректерді сұрату және бейнелеу мүмкіндігі қосылды. Сұрату кескіннің берілген нүктесі үшін орындалады. Егер әртүрлі геопорталдардан бірнеше қабаттар ашық болса, онда сұрату диалогта көрсетілген ағымдағы қабатқа орындалады. Объектілер туралы ақпарат нүктенің геодезиялық координаттары бойынша сұратылады, html-беттер түрінде беріледі және бейнеленеді.

  Бұл нұсқада ToolKit GIS инструментарийінің жаңа инсталляторы ұсынылған, онда ГАЖ-ядроның кітапханаларына, бастапқы мәтіндерге жолдардың автоматты теңшелімі, Windows ортасының айнымалылар теңшелімі қосылған. Жаңа инсталлятор автоматты теңшелімдерді пайдалану есебінен әзірлеу ортасының компоненттер палитрасына GIS ToolKit инструментарийін орнату процесін айтарлықтай жеңілдетеді.

  GIS ToolKit инструментарийі кеңістіктік деректерге тікелей қол жеткізу үшін визуалды компоненттер жиынтығынан (бастапқы мәтіндерде жеткізіледі) және ГАЖ-ядросының AПИ функцияларынан тұрады. Инструментарий кеңістіктік деректерді өңдеу және визуалдау талап етілетін клиент-серверлік және үстел үсті 32- және 64-разрядтық қосымшаларды әзірлеу үшін арналған. Кеңістіктік деректер жұмыс орнында да (деректерге тікелей қол жетімділік), сондай-ақ жергілікті желіде де немесе Интернет желісінде де орналаса алады (Сервер ГАЖ-ға қолжетімділік компоненттері немесе халықаралық хаттамалар бойынша деректермен алмасу пайдаланылады).
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бетінде жүктеу үшін қолжетімді.


News archive:

2021  |  2020