News archive


News archive:

2022  |  2021  |  2020

 • 30.12.2021 Теміржол көлігін дамытуды жоспарлау отандық геоақпараттық жүйелердің көмегімен орындалады
  Теміржол көлігін дамыту Ресей Федерациясының Үкіметінің 2021 жылғы 27 қарашадағы №3363-р қаулысымен бекітілген Ресей Федерациясының көліктік стратегиясына сәйкес жүзеге асырылады. Көліктегі жаңа технологияларды цифрландыру мен енгізудің жеткіліксіз деңгейі Ресейдің көліктік кешенінің ұзақ мерзімді инновациялық дамуын шектейді.
  "Экономика және көлікті дамыту институты" акционерлік қоғамы ("ЭКДИ" АҚ) теміржол көлігінің экономика және стратегиялық даму саласында ғылыми-зерттеулерді және әзірлемелерді жүргізуге уәкілетті етілген "РТЖ" ААҚ-ның еншілес ұйымы болып табылады. Қағазсыз құжат айналымының сандық технологияларын дәйекті енгізу және заманауи геоақпараттық шешімдерді пайдалану "ЭКДИ" АҚ-да отандық бағдарламалық жасақтаманы қолданумен сандық ортада бірыңғай ақпараттық кеңістікті қалыптастыруды қамтамасыз етеді.
  ГИС Сервер SE және GIS WebService SEGIS WebService SE бағдарламалық өнімдердің көмегімен бірыңғай сандық негізді, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасын, теміржол жолдары желілерінің схемаларын, тақырыптық картограммаларды және графикалық есеп берулерді қамтитын ұйымның кеңістіктік деректер банкі қалыптастырылған. Техникалық-экономикалық ақпараттың салалық базаларымен интеграцияланған кеңістіктік деректердің қабаттарына құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерінің қолжетімділігі үшін GIS WebServer SE негізінде web-қосымша құрылды. Серверлік бағдарламалар жиынтығы Astra Linux Special Edition отандық операциялық жүйенің басқаруымен жұмыс істейді және "ЭКДИ" АҚ-да кеңістіктік байланыстыруға ие болатын деректерді қарап шығу мен талдау үшін бірыңғай ортаны іске асырады.
  2021 жылы "ЭКДИ" АҚ, "Панорама" КБ АҚ-мен бірлесіп, Ресей Федерациясының субъектілері бойынша бөлумен теміржол көлігінің инфрақұрылымын дамыту бойынша келешектік пен іске асырылған іс-шаралар туралы ақпаратпен өзара байланыстыруда аумақтық жоспарлау, әлеуметтік-экономикалық дамыту құжаттарын сараптау бойынша өтінімдермен жұмыс істеу процесін автоматтандыру бойынша сатыларды орындады. Базалық салалық ақпаратты дайындау үшін теміржол көлігі инфрақұрылымының объектілерін көрнекі бейнелеуді және карта-схемалардың бірегейлендіруді қамтамасыз ететін шартты белгілер кітапханасы мен картаның сандық сыныптауышы әзірленді. Теміржол көлігінің инфрақұрылымының қолданымдағы және жоспарланатын объектілерін дамыту бойынша іс-шаралардың тақырыптық картограммаларын құру ТӘЗН-ге және МҚАЖС-ға байланыстырумен теміржолдар желісінің схемасында орындалады.
  "ЭКДИ" АҚ-да деректер базалары мен ақпараттық жүйелердің көп саны құрылды және пайдаланылады. Оларды бірыңғай ақпараттық кеңістікке интеграциялау үшін ең жақсы болып, кеңістіктік байланыстыруға ие болатын кез келген деректерді тез табуға және көрнекі түрде бейнелеуге мүмкіндік беретін сандық карта жарамды болады. Деректерді бірыңғай кеңістіктік деректер банкіне жүктеуге дайындау бойынша жұмыстарды "Панорама" ГАЖ көмегімен геоақпарат және техникалық қамтамасыздандыру бөлімінің қызметкерлері орындайды. "Есеп берулер конструкторы" режимі оларға картаны, кестелерді, фотосуреттерді және мәтіндік ақпаратты біріктіретін күрделі графикалық құжаттарды жасауға мүмкіндік береді.

 • 29.12.2021 7-нұсқалы Сандық карталар және ЖҚЗ деректер банкі сандық геодеректердің жаңа түрлерін, аналогтық деректердің метадеректерін және жұмыс істеуінің жоғары қауіпсіздік пен сенімділік дәрежесі бар техникалық құжаттаманы сақтауды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да 7-нұсқалы Сандық карталар және ЖҚЗ деректер банкі әзірленген. Жаңа нұсқада сандық векторлық карталарды, қалалардың жоспарларын, жергілікті жердің модельдерін, геодезиялық бекеттерді, арнайы тағайындалған геодезиялық желілерді (АТГЖ) және мемлекеттік нивелирлік желілер (МНЖ) сызықтарын, техникалық құжаттарды және олардың метадеректерін сақтау қуатталады.
  Аналогтық карталардың және аналогтық суреттердің метадеректерін жүргізу және олардың қозғалысын есепке алу жүзеге асырылады. Деректер банкінде 2 қолға деректер жиынтығы мен метадеректерді жасау, жаңарту және жою алгоритмі жүзеге асырылған. Метадеректер күйінің барлық өзгерістері, егер оларды метадеректерді бекітуге құқығы жоқ пайдаланушы енгізсе, бекітуді талап етеді. Өзгерістер бетілігеннен кейін ескі жазба мұрағаттық мәртебесіне, кейінгі қарау мүмкіндігімен ауыстырылады. Жетекші әрқашан операцияны орындаған пайдаланушы, операция күні және уақыты және деректердің алдыңғы күйі туралы ақпарат қол жетімді болады.
  Деректер банкінде жасалған өзгерістер туралы басшыларды қашықтықтан хабарландырулар жүйесі пайда болды. Электрондық пошта арқылы қандай деректерді қадағалау және барлық өзгерістер туралы ақпарат алу талап етілетін теңшеуге болады.
  Аумақты сандық картографиялау бойынша жұмыстарды жоспарлау мне ұйымдастыру жүйелерімен интеграциялау үшін метадеректер тізімі едәуір кеңейтілді. Әртүрлі жүйелердегі геодезиялық бекеттердің координаттары мен биіктіктерін жүргізу қосылды. Координаттарды МКЖ-нен ЖКЖ-не қайта есептеу құралдары қосылды. Кеңселік пакеттер форматында метадеректер мен анықтамалықтарды импорттау және экспорттау қосылды. Аналогтық карталар мен суреттер үшін материалдар қозғалысын есепке алу іске асырылды. Операциялар түрі (беру, толықтыру), негіздеме-құжат, күні және уақыты жазылады.
  Метадеректердің тізбесін кеңейтуге және метадеректердің әртүрлі нұсқаларын қуаттауға мүмкіндік беретін метадеректер анықтамалықтарымен жұмыс істеу бойынша құралдар қосылды. Анықтамалықтар тақырып бойынша топтастырылуы мүмкін. Анықтамалықтардағы барлық өзгерістер, егер оларды метадеректерді бекітуге құқығы жоқ пайдаланушы енгізсе, бекітуді талап етеді. Мұрағаттық анықтамалықтарды қарап шығу барлық жасалған түзетулерді бақылауға мүмкіндік береді. Қайталанатын мәндерді іздеу мүмкіндігі қосылды.
  Деректер қауіпсіздігі операциялық жүйенің құрамына кіретін қауіпсіздік құралдары негізінде қолжетімділік құқықтарын ажыратумен қамтамасыз етіледі. Түпнұсқалықты дағдылы тексеру, дайджест-аутентификация, түпнұсқалықты жүйелік тексеру (веб-сервер құралдарымен) және домендік (Kerberos немесе ActiveDirectory) тексеру қуатталады. Кешен операциялық жүйелердің (Astra Linux SE, ALT Linux, Эльбрус, Ubuntu, CentOS, MS Windows және басқалар) және архитектуралардың (Intel, Эльбрус, Байкал) кең спектрінде жұмыс істеу үшін бейімделген. Бағдарлама 1862 нөмірімен отандық БЖ тізілімінде тіркелген.

  Сандық карталар және ЖҚЗ деректер банкі корпоративтік ақпараттық жүйелерде федералдық, өңірлік және муниципалдық деңгейлердегі кеңістіктік деректер инфрақұрылымын салу үшін негіз болып табылады. Бірыңғай геоақпараттық кеңістіктің аясында Сандық карталар және ЖҚЗ деректер банкі алмасу форматтарында кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, сапасын бақылауды, іздеуді және беруді іске асырады. Бағдарламаның көмегімен іріктеп алынған кеңістіктік деректер Сервер ГАЖ-да көп пайдаланушылық қолжетімділік үшін орналастырылуы және GIS WebService SE қосымшалар серверінде OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS халықаралық стандарттар бойынша жариялануы мүмкін. Пайдаланушылар деректерге қолжетімділікті жұқа клиенттен де (GIS WebServer SE көмегімен), жұмыс үстеліндегі қосымшалардан да ("Панорама" ГАЖ, "Оператор" ГАЖ) алуы мүмкін. Сандық карталар және ЖҚЗ деректер банкі кеңістіктік деректердің бұлттық қоймасын салуды, осы деректерге қолжетімділікті ұсынуды, геожабындарды автоматтандырылған қалыптастыруды және жаңартуды қамтамасыз етеді.

  Кеңістіктік деректердің ағымдағы күйі сақталатын деректердің әрбір типі үшін жүргізілетін карта-схемалар көмегімен бейнеленеді: векторлық карталар, ЖҚЗ деректері, биіктіктер матрицалары және жергілікті жердің модельдері. Кеңістіктік деректер жиынтығын файлдық қоймаға қашықтан орналастыру, сақталған жинақтардың нұсқаларын жүргізу, деректердің болуының карта-схемаларын жаңарту, метадеректерді автоматтандырылған жинау және қалыптастыру, геожабындарды қалыптастыру және жаңарту қамтамасыз етіледі. Метадеректерді автоматтандырылған жинау және қалыптастыру ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata и ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation стандарттары бойынша орындалады. Деректер кескіндерінің көшірмелері автоматты түрде қалыптастырылады, файлдардың бақылау қосындылары және деректер жиынтығының толықтығы тексеріледі. Кеңістіктік деректерді файлдық қоймаға орналастыру деректердің тұтастығын тексерумен, құрылымы мен мазмұнын бақылаумен жүзеге асырылады. Жұмыстың нәтижелері метадеректер базасына хаттамаланады және енгізіледі. Метадеректердің автоматты түрде сақтық көшіру және тұтастығын бақылаумен және деректерді қалпына келтірумен кеңістіктік деректерді сақтау қамтамасыз етіледі. Мультитілдік интерфейсті қолдайды.

  "Кеңістіктік деректер банкі" порталында векторлық карталарды, ЖҚЗ деректерін, биіктіктер матрицаларын және жергілікті жердің модельдерін сақтауды, есепке алуды және беруді ұйымдастыру бойынша мүмкіндіктер көрсетіледі. Портал ашық дереккөздерден (OpenStreetMap, VMap0) алынған деректер негізінде қалыптастырылған SXF форматындағы векторлық карталарды қамтиды. Кеңістіктік деректердің құрамына мына карталар кіреді: РФ субъектілерінің, алыс және жақын шетелдердің елдері мен қалаларының. Барлығы жалпы көлемі 56 Гб болатын 240 векторлық карталар және 6700 матрицалық деректер. "Панорама" КБ мамандары порталдағы ақпараттың құрамын апта сайын жаңартады және өзектендіреді. Барлық жарияланған деректер еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 28.12.2021 РО ӨГАЖ геопорталында жарияланған деректердің қабаттарымен жұмыс жасауға арналған мобильді қосымша әзірленді
  Смартфондарды кеңістіктік деректерді "Панорама" КБ-да бейнелеуге және талдауға арналған тиімді құрал ретінде қолдану үшін мобильді қосымша әзірленді (iOS және Android үшін) және деректерді бұлтты сақтау және өңдеу құралдарымен мобильді қосымшаның жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшін GIS WebServer SE жаңғыртылды. Мобильді қосымша GIS WebServer SE басқаруымен жұмыс жасайтын геопорталдың жария деректеріне қолжетімдікті қамтамасыз етеді және жүйеде нысандарды іздеуге және сүзуге, табылған нысандар туралы ақпаратты қарап шығуға, қозғалыс бағыттары мен геолокацияны құруға мүмкіндік береді.
  Мобильді қосымша "Рязань облысының өңірлік геоақпараттық жүйесі" (РО ӨГАЖ) мемлекеттік ақпараттық жүйесінің құрамында қолдануға бейімделген. РО ӨГАЖ пайдаланушыларының шектелмеген санына Рязань облысының әлеуметтік, көліктік, телекоммуникациялық инфрақұрылым нысандары туралы, қаржы ұйымдары мен инвестициялық алаңдары туралы ақпарат беру мақсатында 2021 жылы жүйе мобильді қосымшамен және РО ӨГАЖ сайтының мобильді нұсқасымен толықтырылды.
  РО ӨГАЖ құрамындағы мобильді қосымша санаттар бойынша ретке келтірілген жария деректерді, нысандар мен аумақтардың күйі мен даму серпіні туралы ақпаратты қарап шығуға және талдауға арналған. Мобильді қосымша жүйені тұтынушылардың құрамын кеңейтеді және оны билік органдарының өкілдері үшін ғана емес, сондай-ақ пайдаланушылар үшін – азаматтар, ұйымдар, соның ішінде қала құрылысы қызметіне қатысатын әлеуетті инвесторлар мен компаниялар үшін қолжетімді етеді. РО ӨГАЖ дамуы – Рязань облысының Үкіметі өңірді цифрлық трансформациялау аясында жүзеге асыратын маңызды тапсырмалардың бірі.
  РО ӨГАЖ клиенттік бөлімі Ғаламтор желісіндегі бірыңғай геопортал және мобильді қосымша түрінде жүзеге асырылған. Серверлік бөлімі Astra Linux Special Edition отандық операциялық жүйесі басқаруымен жұмыс жасайды және GIS WebService SE, GIS WebServer SE және Сервердің ГАЖ-ден тұрады. Жарияланатын деректер "Панорама" ГАЖ-де дайындалады. Барлық бағдарламалық өнімдер отандық БЖ тізіліміне енгізілген және декларацияланбаған мүмкіндіктердің болмауын бақылаудың 2-деңгейі бойынша ақпараттың қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келеді.

 • 27.12.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Ставрополь өкесінің картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Ставрополь өлкесінің картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 23.12.2021 "Қала салушының АЖО-да" сәулет және қала құрылысы органдары үшін қалалардың цифрлық карталары мен жоспарларын жасау және жаңарту құралдары жетілдірілді
  "Панорама" ҚБ-да 14.1.0 нұсқалы "Қала салушының АЖО" әзірленді. Жаңа нұсқада қала құрылысы қызметінде қолданылатын қалалардың цифрлық карталары мен жоспарларын қалыптастыру және жаңарту құралдары кеңейтілді. "Нысанды таңдау" диалогында "Файлдары бар бумаға сілтеме" типті семантиканы енгізу және редакциялау мүмкіндігі жүзеге асырылды. Семантикаға әртүрлі форматтағы көптеген файлдар салынған буманың атауы енгізіледі. "Бумаға сілтеме" семантикасына жүгінген кезде түпнегізді және енгізілген бумалардағы файлдардың тізімі автоматты түрде қалыптасады. Таңдалған файлға екі рет шерткен кезде файлды айырып тану мен өңдеудің тиісті бағдарламасы іске қосылады. Құжаттарға, кестелерге және графикалық бейнелерге сілтеме жасаған кезде файлдың ішіндегілері бейнеленеді, кеңістіктік деректерге сілтеме жасаған кезде ГАЖ бөлек терезесінде деректердің жиынтығы ашылады.

  "Семантика" бетбелгісінде мәнмәтіндік мәзірге "Ұқсас нысандарды айқындау" және "Нысандарды семантика бойынша айқындау" тармақтары енгізілген. Таңдалған нысандарға ұқсас нысандарды айқындаған кезде қабаты, оқшаулау сипаты, нысанның коды және ағымдағы семантиканың немесе бетбелгіде айқындалған семантикалардың мәніне сәйкестігі тексеріледі. Нысандарды семантикасы бойынша айқындаған кезде ағымдағы семантикаға немесе айқындалған семантикаларға ғана мәні сәйкес келетіні тексеріледі.

  "Метрика" бетбелгісінде Ctrl+A пернелерінің комбинациясымен метриканың барлық координаттары айырбастау буферіне көшіріледі. "Метрика" бетбелгісінің мәнмәтіндік мәзіріне "Бәрінен жоғары", "Бәрінен төмен", "Қалыпты" қасиеттерін таңдауға арналған "Бейнелеу тәртібі" тармағы енгізілген, ол нысанның басқа нысандарға қатысты орналасуына әсер етеді. "Қалыпты" қасиетін орнатқан кезде нысанды бейнелеу тәртібі жіктеуіште оның қабаты, шартты белгісінің түрі және оқшаулануы бойынша анықталады. "Метрика" бетбелгісінің мәнмәтіндік мәзіріне "Метриканың координаттарын EPSG:3857-де сақтау" тармағы енгізілген, ол нысанның метрикасын WGS-84 шарында Меркатор проекциясында GeoJson форматында сақтауға арналған. Алынған файл нысандарды "Жария кадастрлық картаға" енгізу үшін пайдаланыла алады.

  "Картаның редактор" тапсырмасында пернетақтадан енгізілген метриканың координаттары бойынша "Нысанды жасау" режимі толықтырылып жасалды. Жұмысты жеделдету үшін айырбастау буферін (Ctrl+С, Ctrl+V пернелерінің комбинациясы) пайдалана отырып координаттардың мәнін көшіру және енгізу мүмкіндігі кеңейтілді. "Ең қысқа арақашықтық бойынша байланыстыру" деген жаңа параметрді пайдалана отырып, желілік және аудандық нысанды жасау режимдері толықтырылды, ол мәнмәтіндік мәзірдің тиісті тармағын таңдаған кезде немесе "W" "жедел" пернесімен активацияланады.

  Картада әртүрлі кестелік ақпаратты бейнелеу үшін "Кесте" деп аталатын жаңа графикалық таңба жасалды. Кестені қажет жайғасымда бейнелеу үшін семантикасында CSV файлына сілтеме бар және "Кесте" типті шартты белгісі бар нүктелік нысан жасалады. Кестенің графикалық параметрлері нысанның семантикасында, RSC жіктеуішінде немесе нысанның графикалық параметрлерінде теңшеледі. Кестеде 1-ден 256 дейін бағана болуы мүмкін. Әр бағана таңдалған типтегі деректерді орналастыруға мүмкіндік береді: мәтіндік және сандық деректер, PNG, JPG, BMP форматындағы бейнелер, түрлі-түсті пішіндер және пайыздық межеліктер. Кестеде бір немесе бірнеше парақ болуы мүмкін. Парақтардың саны "Кесте парақтарының саны" семантикасы бойынша белгіленеді. Кестенің ені бағаның ені бойынша, парақтардың санын және парақтар арасындағы арақашықтықты ескере отырып есептеледі. Кестенің енін өзгерту қажет болған кезде ол "Кестенің ені" семантикасында белгіленуі мүмкін. Кестенің параметрлері "Кестені редакциялау" диалогында теңшеледі. Кестелер енгізілген картаның түрі үстел үстілік, мобильді, кез-келген тұғырнамалардағы web-қосымшаларда, жергілікті орналастырған кезде немесе Сервер ГАЖ-да және басылымға шығарған кезде бірдей болады. Кестелер келтірілген қабат кез-келген басқа деректердің – кеңістіктің деректер базаларының, геопорталдардың, ЖҚЗ деректерінің үстінен ашық болуы мүмкін. Карта CSV файлдарымен және фон деректерімен бірге SITZ/MAPZ/MPTZ форматтарының біріне қапталуы мүмкін.

  "Картаның аңызы" тапсырмасы толықтырылып жасалды. "Карталар" бетбелгісінде мәнмәтіндік мәзір "Айқындалған нысандарды қою" мәзірінің тармағына енгізілді. Бұл режим буферге алдын ала көшірілген нысандарды дарақтағы бір немесе бірнеше таңдалған карталарға қоюға мүмкіндік береді.

  "Параметрле" мәзіріне "Барлық нысандарды көрсету" және "Бейнелеу/Ақпараттық терезе" тармағы енгізілді. "Барлық нысандарды көрсету" режимі нысандардың көріну шекараларын және картаны бейнелеу құрамын ескермей-ақ картаның барлық нысандарын бейнелеуге арналған. Режимді жылдам қосу және сөндіру үшін Ctrl+Shift+A пернелер тіркесімі енгізілді. "Бейнелеу/Ақпараттық терезе" режимі қалқыма хабарламаны қосуға арналған, құжаттың терезесінде орындалған әрекеттің нәтижесі туралы операторға хабарлайды.

  "Электрондық карта деректерінің тізімі" тапсырмасы толықтырылды. "Матрицалар" беьтбелгісіне "dx/dy метрлерде матрицаларды байланыстыруды өзгерту" және "Сапа матрицаларының тізімін оңтайландыру" режимдерін шақырту енгізілді. "dx/dy метрлерде матрицаларды байланыстыруды өзгерту" режимі құжаттың биіктік, қабат және сапа матрицаларын белгіленген шамаға метрмен байланыстыруды өзгертуге арналған. Байланыстыруды өзгерту құжаттың бір және барлық матрицалары үшін жүзеге асырылады. Сапа матрицалары файлдың өлшемін азайту үшін, сондай-ақ бейнелеудің әртүрлі масштабтары үшін матрицаның тайлдарын жаңарту үшін оңтайландырылады. Файлдың өлшемін кішірейту бейнені белгіленген жиектеме бойынша кесу арқылы орындалады.

  Геопорталдарды қосу тапсырмасы толықтырылды. Ресей федералдық геологиялық қорының геопорталына қолдау – пайдалы қазбалардың бар екенін көрсететін ГБЗ есепке алу нысандары енгізілді. Геопортал 3 қабаттан тұрады: көмірсутек шикізаты, қатты отынды пайдалы қазбалар, жалпы таралған пайдалы қазбалар.
  Росреестр геопорталын қолдау жақсартылды. Таңдалған аумақта деректер бар екенін сұрату арқылы геопорталдардан деректерді бейнелеу жылдамдығы ұлғайтылды. Векторлық ақпаратты бейнелеу жақсартылды, қолтаңбалар енгізілді және векторлық тайлдардағы "шығарындылар" түзетілді.

  "Microsoft Office Excel (*.xls, *.xlsx) файлдарынан координаттарды жүктеу" тапсырмасы толықтырылды. Тапсырма нысандарды Excel файлындағы картаға, пайдаланушы белгілеген барлық жолдар үшін немесе жолдардың интервалы үшін енгізуге мүмкіндік береді. Кестенің өрістері мен нысанның семантикасының сәйкестік тізімін қалыптастыру режимі жаңартылды. Тізім үшін семантиканың атауы, коды немесе кілті бойынша табуға болады, бұл тізімді жасау үдерісін жеделдетуге мүмкіндік береді. "Теңшелімдерді сақтау/қалпына келтіру" режимдеріне теңшелген семантикалардың тізімін пайдаланушының ini-файлына сақтау мүмкіндігі енгізілді.

  "Растрлық деректерді импорттау" тапсырмасы толықтырылды. MrSID (SID, NTF) және ERDAS (ECW, JP2) форматындағы растрлардың импорты енгізілді. Форматтар сығымдалған растрлық графиканы сақтау үшін қолданылады. Аэрофототүсірілім және жерсеріктік фотосуреттер сияқты қапталған орасан зор MrSID растрлық бейнелері бүтін файлдың қаптамасын ашу қажеттілігінсіз, бөліктер бойынша жылдам қарастырыла алады.

  "Векторлық картаны графикалық форматтағы файлдарға сақтау" тапсырмасына ашық құжаттың бейнесін KMZ форматына экспорттау енгізілді. Қалыптасатын KMZ мұрағатында КМL жобасының файлы және сақталатын аумақтағы растрлық тайлдар пирамидасының жиынтығы бар. КМL файлында растрлық деректер параметрлерінің сипаттамасы – атаулары және растрларды байланыстыру координаттары, сондай-ақ оларды бейнелеу басымдығы келтірілген. KMZ форматымен қатар, тапсырма картаның бейнесін BMP, TIFF, JPEG, PNG және RSW форматтарында сақтай алады. Кез-келген түрі мен құрамдағы электрондық картаның құжатының фрагменті, соның ішінде векторлық карталар, түсірімдер мен матрицалар, сондай-ақ сыртқы ғаламтор-ресурстарынан (WMS және WFS - сервистерінен) және деректер базаларынан алынған геокеңістіктік деректерді сақтай алады. Картаның таңдалған бейнесін таңдалған сала бойынша, парақтың форматы бойынша және айқындалған нысандардың габариттері бойынша сақтау мүмкіндігі тапсырмада жүзеге асырылды. Қала құрылысы тапсырмаларының кешенінде ФМТЖАЖ ұсынымдары бойынша "GML-ге жүктеу/шығару" режимдері жаңартылды.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 22.12.2021 MGT10PRO-46AL1S қорғалған планшетінің негізінде мобильді ГАЖ-шешімін сынаулар аяқталды
  "Панорама" КБ-да MGT10PRO-46AL1S өнеркәсіптік қорғалған планшетінің негізінде Панорама Мини Linux ("Панорама" ГАЖ) мобильді геоақпараттық жүйенің нұсқасы апробациядан өткізілді. "Панорама" ГАЖ – бұл кеңістіктік деректерді жинауға, геодеректер базасын жүргізуге, цифрлық карталар мен жоспарларды қалыптастыруға және жаңартуға, әртүрлі мақсатта қолданылатын ақпараттық жүйелерді жасауға арналған әмбебап геоақпараттық жүйе. "Панорама" ГАЖ кеңістіктік ақпаратты өңдеуге және ұсынуға қойылатын заманауи талаптарға сай келеді және "Панорама" КБ компаниясының отандық технологияларының негізінде толық жүзеге асырылды. Апробация үшін Astra Linux Орел операциялық жүйесі бар планшеттің нұсқасы таңдалды. "Панорама" ГАЖ-ң мобильді қосымшасының толық автономды жұмыс жасау мүмкіндігі және кеңістіктік деректерді редакциялау мүмкіндігі тексерілді. Кеңістіктік деректер ретінде векторлық карталар, ҰҰА бар қашықтан зондтау деректері, ғимараттардың геобайланыстырылған фотосуреттері пайдаланылды. MGT10PRO-46AL1S планшетіндегі "Панорама" ГАЖ жоғары өндіргіштікті және оператордың әрекеттеріне экранның жақсы жауап қайтаратынын көрсетті. MGT10PRO-46AL1S планшетін Mobile Inform Group компаниясы әзірледі, ол оны Калуга телеграфтық аппаратура зауытында өндіреді.
  "Панорама" конструкторлық бюросы – геоақпараттық жүйелерді, әртүрлі мақсатта қолданылатын автоматтандырылған басқару жүйелерін және ұлттық картографиялау жүйелері саласындағы жетекші ресейлік компания.
  Mobile Inform Group – қарқынды пайдалануға арналған мобильді жабдығын ресейлік әзірлеуші және өндіруші. Құрылғылар РФ Өнеркәсіптік сауда министрлігінің критерийлеріне сәйкес келеді және әртүрлі мақсаттағы дала жұмыстарын автоматтандыру үшін арналған.

 • 20.12.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Вологда облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Вологда облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 15.12.2021 Мәскеу мемлекеттік геодезия және картография университетінің студенттері "Панорама" КБ серверлік бағдарламалық өнімдерін зерделейді
  "Панорама" КБ-да "Геопорталдар""Геопорталдарды бағдарламалық қамтамасыз ету. 3-бөлім" курсы бойынша кезекті дәріс даярланды және жарияланды. Курс компания мамандарымен ММГжәне КУ "Геоинформатика және ақпараттық қауіпсіздік" факультетінің "Геоақпараттық жүйелер және технологиялар" кафедрасының бакалавриаты үшін түзілді.
  Алтыншы дәріс "Панорама"КБ-ның: GIS WebServer SE, Сандық карталар және ЖҚЗ деректері банкі және GIS WebServer AGRO бағдарламалық өнімдеріне арналған. Бағдарламалық кешендердің тағайындалулары және олардың негізгі мүмкіндіктері, олардың құрылымдары мен басқа да бағдарламалық қамтамасыз етулермен өзара әрекеттесулері келтірілген.
  GIS WebServer SE — әртүрлі тағайындалудағы геопорталдарды құру үшін әмбебап ГАЖ. Кеңістіктік деректерді түзуді, өңдеуді және Интернетте жариялауды автоматтандырады. Ашық векторлық карталар, биіктіктер матрицалары және жер беті түсірілімдері бойынша 3D-моделді көрсете алады. Ең қысқа жолдарды іздеуді орындайды.
  GIS WebServer AGRO – сандық карталарды, ЖҚЗ деректерін және деректер базасының мәліметтерін өзіне қоса отырып ауылшаруашылық кәсіпорнының немесе агрохолдингтің кеңістіктік және атрибуттық деректерін Интернет/Интранет желілерінде жариялауға арналған. Фондық деректер ретінде өзінің кеңістіктік деректерін немесе ашық көздерден (Yandex, OpenSreetMap, VirtualEath, Росғарыш, Ростізілім және басқалардан) алынған ақпараттарды қолдануы мүмкін.
  Сандық карталар деректері және ЖҚЗ деректері банкі – кеңістіктік деректер жиынының бұлттық қоймасын жүргізу, метадеректерді жинақтау және сақтау, сұраныс бойынша кеңістіктік деректерді таңдау және беру, есеп берулерді даярлау, геожабындарды түзу және жариялау, карта-кесте түрінде деректер банкінің күйін көрсетуге арналған бағдарламалар кешені.
  Практикалық сабақта GIS WebServer SE жүктеу реті және оны теңшеу көрсетілді. Үй жұмысы ретінде студенттерге өзіне Сервер ГАЖ, GIS WebService SE және GIS WebServer SE қосатын геопорталды өздігінен өрістету ұсынылды.
  Қазіргі уақытта көруге және жүктеуге келесі тақырыптар бойынша дәрістер дайын:
  - "Геопорталдардың жалпы сипаттамасы" (дәріс және таныстырылым);
  - "Таратылған геоақпараттық жүйелерде деректерді ұйымдастыру" (дәріс және таныстырылым);
  - "Таратылған ГАЖ архитектурасы" (дәріс және таныстырылым);
  - "Геопорталдардың бағдарламалық жасақтамасы. 1-бөлім" (дәріс және таныстырылым);
  - "Геопорталдардың бағдарламалық жасақтамасы. 2-бөлім" (дәріс және таныстырылым);
  - "Геопорталдардың бағдарламалық қамтамасыз етілуі. 3-бөлім" (дәріс және презентация).

  "Геопорталдар" тақырыбы бойынша дәрістік материалдар "Бейнесабақтар" және "Таныстырылымдар" бөлімдерінде танысу үшін қолжетімді.

 • 14.12.2021 Imagery Creator тәулік бойы кеңістіктік деректерге мониторинг жасайды және өзгертілген геодеректер бойынша тайлдарды жаңартады
  "Панорама" КБ-да 11.0.0 нұсқасындағы Imagery Creator түзілді. Жаңа нұсқада өзгертілген деректер бойынша тайлдарды бірқатар жаңарту мүмкіндігімен кеңістіктік деректерге мониторинг жасау қосылған. Imagery Creator өзіне Imagery Service өнімінің барлық мүмкіндіктерін қосады. Бағдарлама операциялық жүйені қосу кезінде автоматты түрде қосылады және Imagery Creator қызметі түрінде жұмыс жасайды. Ол тәулік бойы шектелмеген уақытта жұмыс істей алады және белгіленген уақытта тайлдарды жаңарту процесін жүргізуге бейім.
  Тайлдар пирамидалары сандық векторлық карталар комбинациясы, ғарыштық және аэрофототүсірілімдер, биіктіктер матрицалары, геопорталдар деректері және басқа да кеңістіктік деректер негізінде түзіледі. Бастапқы геодеректерді оқу үшін бағдарлама Сервер ГАЖ қосыла алады немесе жергілікті желідегі деректер жиынын аша алады. Бағдарлама деректердің өзгеруінің мониторингін векторлық деректер үшін транзакциялар журналы бойынша, растрлық және матрицалық деректердің жаңаруы уақыты бойынша орындайды және өзгерістер орын алған тайлдарды автоматты түрде жаңартып отырады.
  Қолдайтын форматтар тізімі кеңейтілген. MPT, MPTZ, MAPZ, SITZ, DBM файлдары бойынша деректерді кесу мүмкіндігі қосылған. Бағдарлама OGC 06-103r4: "OpenGIS Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture" стандартына сәйкес СУБД PostgreSQL, MS SQL және Oracle басқаруындағы геокеңістіктік деректер базалары бойынша тайлдарды кесуді мүмкін етеді. Базамен байланыс қызмет көрсету әкімшісімен түзілген, алдын ала теңшелген dbm файлы (жобасы) негізінде жүзеге асырылады. DBM файлының сұраныстары, соның түрінде ДБ деректер жиыны (кестелер, ұсыныстар немесе SQL-сұраныстары нәтижесі) көрсетілетін сандық векторлық картаның параметрлері сипатында болады. Параметрлер құрамында: картаның шартты атауы; құрамында шартты белгілер кітапханасы бар RSC сыныптамасының файлы; координаталар жүйесінің коды (EPSG стандартты коды немесе crslist.xml файлынан тұтынушылық код); ондағы шартты белгілер жекелеген масштабтарда бейнеленетін картаның масштабы (сыныптамада берілген өлшемдермен) көрсетіледі.
  Бағдарлама тайлдарды 1.0.0 нұсқасындағы OGC WMTS 07-057r7 халықаралық стандарт бойынша, 1.2.1 нұсқасындағы TMS және OGC 12-128r15 GeoPackage стандарты бойынша JPEG, PNG, PNG8, Mbtiles, BIR және GeoPackage форматтарында түзуді мүмкін етеді. Imagery Creator-мен түзілетін тайлдық деректер тұтынушылардың көп санының үлкен аумақта бір уақытта кеңістіктіктік деректерді көрсету бойынша сұраныстарының орындалуының жоғары жылдамдығын қамтамасыз ету үшін GIS WebServer SE, GIS WebService SE бағдарламалық өнімдерімен қолданылады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу парағында қолжетімді.

 • 13.12.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Саратов облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Саратов облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 10.12.2021 РЕД ОЖ-де "Панорама" ГАЖ геоақпараттық жүйесі жұмыс істей бастады
  "Панорама" КБ АҚ және РЕД СОФТ "Панорама" ГАЖ геоақпараттық жүйесінің РЕД ОС операциялық жүйесімен үйлесімділігін және жұмыс істеу дұрыстығын растады.
  "Панорама" ГАЖ геоақпараттық жүйесі – сандық карталарды және қалалардың жоспарларын жасау және редакциялау, ЖҚЗ деректерін өңдеу, әртүрлі өлшемдер мен есептер жүргізу, оверлейндік операциялар, 3D модельдерін құру, растрлық деректерді өңдеу, графикалық құжаттарды сандық және басып шығарылған түрде даярлау құралдарына, сонымен бірге деректер базаларымен жұмыс істеу үшін құралдарға ие әмбебап геоақпараттық жүйе. "Панорама" ГАЖ геоақпараттық жүйесі ЭЕМ және деректер базалары үшін Ресей бағдарламаларының бірыңғай тізілімінде тіркелген (№4227).
  РЕД ОС – қолданбалы бағдаламалық қамтамасыз етулерді пайдалану үшін әмбебап ортаны ұсынатын серверлер мен жұмыс станциялары үшін Linux отбасылық ресейлік операциялық жүйесі. Өнім Ресей ТЭБФҚ сертификацияланған (12.01.2019 ж. №4060), бұл оның ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайды және оны мемлекеттік геоақпараттық жүйелерде қолдануға рұқсат етеді. РЕД ОЖ ЭЕМ және деректер базалары үшін Ресей бағдарламаларының бірыңғай тізілімінде тіркелген (№ 3751).
  "РЕД СОФТ РЕД ОЖ-н әртүрлі арналымдағы өнімдермен толықтыра отырып, оның экожүйесін дамытады. "Панорама" ГАЖ көмегімен, мысалы, сандық карталарды және қалалардың жоспарларын жасау және редакциялау мүмкін. Әртүрлі салалардағы тапсырыс берушілерге ресейлік операциялық жүйедегі арнайыландырылған бағдарламалық қамтамасыз етулерді қолдануды мүмкін ете отырып, әріптестермен бірлесе жасаған жұмыстың арқасында РЕД ОЖ әмбебап ортаға айналып келеді" - деп түсіндірді, РЕД СОФТ бас директорының орынбасары Рустам Рустамов.

 • 08.12.2021 "Эльбрус" платформасындағы Astra Linux SE ОЖ үшін "Панорама" КБ геоақпараттық шешімдерімінің жаңа нұсқалары әзірленді
  "Панорама" КБ "Эльбрус" процессорлық сәулеті бар серверлерде қолданылатын Astra Linux SE отандық операциялық жүйе GIS WebService SE, Сервер ГАЖ, Imagery Creator серверлік бағдарламалық өнімдерінің жаңа нұсқалары жетілдірілді. Бұл бағдарламалар "Өңір геопорталы" өңірлік геопорталын жүргізу кешенінің құрамына кіреді. Кешен кеңістіктік деректер банкін жүргізу үшін, сандық картографиялық ақпараттарды, Жерді қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ) мәліметтерін, деректер базасынан тақырыптық ақпараттарды, құжаттарды, навигациялық ақпаратты жариялау үшін, автоматтандырылған басқару, жер беті күйін мониторлау, көлікті басқару, қала құрылысы міндеттерін қамтамасыз ету, жер және жылжымайтын мүлік кадастрын жүргізу жүйелерімен және басқалармен қашықтан өзара әрекеттесуге арналған. "Панорама" КБ-ның Серверлік қосымшалары әртүрлі деңгейдегі: федералдық, өңірлік, муниципалдық, корпоративтік немесе салалық веб-порталдарды түзуде қолданылады.
  GIS WebService SE картографиялық сервисі кеңістіктік деректер көзі ретінде қолданылады. GIS WebService SE сервисімен деректермен алмасу OGC (Open Geospatial Consortium) ерекшелігі бойынша орындалады. Бағдарламада кез келген тұтынушылық немесе жергілікті координаталар жүйесі бойынша тайлдар беру мүмкіндігі қарастырылған. Қосымша Apache, IIS және nginx web-серверлерімен жұмыс істей алады.
  Imagery Creator халықаралық форматтағы тайлдарды түзуді мүмкін етеді. Imagery Creator түзетін тайлдық деректер GIS WebServer SE, GIS WebService SE бағдарламалық өнімдерін тұтынушылардың көп саны бір уақытта сұраныс жасағанда кең аумақтағы кеңістіктік деректерді көрсету бойынша сұраныстарды орындаудың жоғары жылдамдығын қамтамасыз ету үшін қолданылады.
  Сервер ГАЖ векторлық карталарға, ЖҚЗ деректеріне, матрицаларға, "Панорама" ГАЖ, "Оператор" ГАЖ, GIS WebService SE және басқа да бағдарламаларды тұтынушылардың кеңістіктік деректер базасына және құжаттарына қашықтан кіруін қамтамасыз етуге арналған. Үстел үстілік және басқа да әртүрлі платформалардағы web-қосымшаларын тұтынушылар кіру құқығымен бір уақытта деректерді көруіне және өңдеуіне болады.
  "Панорама" КБ-ның серверлік бағдарламалық өнімдер базасында: "Әлем картасы", "Кеңістіктік деректер базасы", "Аймақтардың 3D-моделдері", "Агропортал" және басқаларының көрсетілімдік тақырыптық web-жобалары орналастырылған. Геопорталдардың жұмыстарымен gisserver.ru сайтында танысуға болады.
  Серверлік бағдарламалық өнімдердің жаңа нұсқаларын жүктеп алу Жүктеу парағында қолжетімді.

 • 07.12.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Шешен Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Шешен Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 03.12.2021 Аяқталмаған құрылыс нысанын кадастрлық есепке қою туралы оқу бейнематериалы әзірленген
  "Панорама" КБ мамандарымен аяқталмаған құрылыс нысаның кадастрлық есепке қою бойынша XML құжатын және техникалық жоспардың 4 релизі 06 нұсқасының қағаз жүзіндегі есептілігін түзу туралы бейнесабақ әзірленген. "Кадастрлық инженердің АЖО", "Панорама" ГАЖ немесе "Панорама-редактор" тұтынушылары XML құжатын және техникалық жоспардың қағаз жүзіндегі есептілігін геодезиялық есептілік кешені көмегімен түзе алады.

  Оқу материалында РФ Экономикалық даму министрінің 2015 жылғы 18 қарашадағы № 953 бұйрығына сәйкес деректерді даярлаудың, міндетті сипаттамаларды толтыру және XML файлын және техникалық жоспардың 06 нұсқасының қағаз жүзіндегі есептілігін түзудің ерекшеліктері көрсетілген. Осы бұйрыққа негізделе отырып, "Панорама" КБ бағдарламалық өнімдерінде survey.v5.rscz шартты атаулар сыныптамасы түзілген. Сыныптамада жалпы қабаттар тізімдері, кадастрлық карталарда және басқа да кадастрлық құжаттарда көрсетілетін кадастрлық мәліметтердің семантикалық сипаттамалары және нысандары берілген.

  Техникалық жоспар, кадастрлық картада нысандарды таңдау нұсқасына байланысты бір немесе бірнеше жылжымайтын мүлік үшін түзілуі мүмкін. "XML-құжатты түзу" және "Мәтіндік есеп беруді түзу" рәсімдері "Техникалық жоспар" диалогында орындалады. Диалог мазмұнын бастапқы қосу және жылжымайтын мүлік нысаны типін тағайындау, таңдап алынған түзу режімін есепке ала отырып сандық кадастрлық картаның мәліметтерімен орындалады.

  "Техникалық жоспар" диалогындағы деректерді енгізу және өңдеу үшін элементтер техникалық жоспардың бөлімдерімен және деректемелерімен топтарға реттелген және Жалпы мәліметтер; Бастапқы деректер; Нысан сипаты; Нысан бөліктері; Графикалық бөлім; Параметрлер экрандық парақтары (бетбелгілері) бойынша топталған.

  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 02.12.2021 Linux арналған "Оператор" ГАЖ кестелерді, графиктерді, диаграммаларды және басқа деректерді қолдана отырып, командалық-штабтық құжаттарды дайындауды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да "Оператор" ГАЖ-дың Astra Linux SE ОЖ үшін 14.0.0 нұсқасы әзірленді ("Смоленск" және "Орел" релиздері). Жаңа нұсқа пайдаланушыға арнайы карталарды дайындаған кезде олардың үстіне PDF, TXT және HTML форматтарында әртүрлі графикалық файлдар мен құжаттарды орналастыруға мүмкіндік береді. Енгізілетін құжаттың терезесінің өлшемін өзгерткен кезде оның масштабы картаның ағымдағы масштабына байланысты өзгеретін болады. Ыңғайлы болу үшін бағдарламада енгізілетін құжатты алдын ала қарап шығу терезесі жүзеге асырылған. Көп парақты файлдың қажет парағында пайдаланушылық құжатта бейнелеуді теңшеу қарастырылған. Бастапқы құжат өзгерген жағдайда пайдаланушыларға оларды қайтадан енгізу қажет емес, картаны қайта ашқан кезде жүйе жаңартылған деректерді бейнелейді.
  Бірнеше миллион және одан артық нысандардан тұратын үлкен векторлық карталарды ашу жеделдетілген, айырбастау форматтарынан немесе деректер базаларынан деректерді импорттағаннан кейін – ондаған секундтан бірнеше секундқа дейін жеделдейді. Картаға енгізілетін нысандарды бейнелердің бірізділік тізбегінде жайғастыру картаны сұрыптау кезіндегідей жақсартылды. Бұл картаны редакциялау сапасы мен ыңғайлығын арттырады, деректер жиынтығын ашқан кезде нысандар тармағын бастапқы құруды жеделдетеді.
  Картада нүктелі шартты белгілерді топтастыру үшін қолданылатын кластерлерді бейнелеу толықтырылды. Кластердің сипаттамасына "Бастапқы белгіні кластерде бейнелеу" қасиеті енгізілді. Оны кластердің белгісінің жайғасымына орнатқан кезде алдымен кластердегі бірінші нысан, содан кейін кластердің бейнесі бейнеленетін болады. Бұл жағдайда кластердің белгісінде нысандардың саны ғана немесе шартты белгінің басқа толықтырушы элементтері болады. Нысанның суретін салған кезде әртүрлі семантика, соның ішінде графикалық файлдарға сілтемелер ескерілуі мүмкін, бұл жалпыланған белгіні анағұрлым күрделі және ақпаратты етеді.
  MTD форматты деректер жиынтығында "нүктелер бұлты" типіндегі деректерді сақтау алгоритмдері толықтырылды. Өңделетін аумақтың ауданын және сақтаудың белгіленген дәлдігін ескере отырып, деректерді қаптау жасалатын MTD файлдарының өлшемін 4 есе қысқартуға мүмкіндік береді, олардың өлшемі бірнеше оңдаған Гигабайттан Терабайтқа дейін болуы мүмкін. Жаңа алгоритмдер үлкен аумақтағы төңіректің сипаттамасының дәлдігін арттыруға және төңіректің үш өлшемді модельдерін құруды жеделдетуге мүмкіндік береді.
  Биіктіктер матрицаларын бейнелеу механизмі толықтырылды: жабын нүктесінің түсін есептеу биіктіктердің 16 көршілес мәндері бойынша бикубтық интерполяция әдісімен орындалады. Жаңа тәсіл матрица элементтерін бейнелеу дискреттілігін және бедердің жарық-көлеңке бетпердесін тегістеуге (шаю), сондай-ақ матрицаның бейнесін жиектеме бойынша пиксельге дейінгі дәлдікпен қиюға мүмкіндік береді. "Барлық нысандарды көрсету" режимі енгізілді. Бұл режим нысандардың көріну шекараларын және картаның бейнелеу құрамын ескермей, картаның барлық нысандарын бейнелеу үшін арналған.
  Жиектемемен шектелген растрлы деректерді бейнелеу толықтырылды. Осындай растрларды бейнелеу күрделілігі еркін жиектеменің контурының бойымен қиылады. Жиектеме еркін тұйық контурдың бойымен, не болмаса таңдалған нысанның бойымен орнатылуы мүмкін. Жиектемеде мыңдаған нүктелер мен мыңдаған контурлар болуы мүмкін, сондай-ақ ауданы бойынша растрдан бірнеше есе басым болуы мүмкін. Жиектеменің нүктелерінің көптеген саны растрды бейнелеу жылдамдығын азайтады. Растрларды бейнелеуді жеделдету үшін жазған кезде растрдың жиектемесін оңтайландыру енгізілді – жиектеменің барлық контурлары әр растрдың габариті бойынша қиылады. Өңірдің жиектемесін орнатқан кезде өңірдің жабынының барлық растрларына жабынның әр растрына оңтайландырылған жиектеме жазылады. Контурлар басып өтетін растрларға нүктелердің саны минималды жиектемелер жазылады (4 нүктеден 20 нүктеге дейін – жоғарғы саны бастапқы жиектеменің сапасына тәуелденеді). Жиектеменің ішінде болатын растрларда жиектеме жазылмайды. Жиектеменің сыртындағы растрларға 4 нүктеден тұратын жалған жиектеме жазылады (растрды бейнелеуді сөндіру үшін). Ертеректе жасалған биіктіктердің растрлары мен матрицаларын ашқан кезде жиектемені оңтайландыру автоматты түрде орындалады (файлға жиектемені оңтайландыру белгілері енгізіледі). Мұндай тәсілдеме жаңа растрлы деректерді, сондай-ақ ертеректе жасалған растрларды бейнелеуді жеделдетуге мүмкіндік береді.
  Байланыстыру файлдарын пайдаланған кезде графикалық файлдар импорты диалогының интерфейсі RSW форматында жаңғыртылды. Пайдаланушы байланыстыру файлынан деректерді пайдалану мүмкіндігін диалогта тиісті жалаушаны орнату арқылы таңдайды. Оның атауы растр файлының атауына сай келген кезде бағдарлама файлды іздейді. Егер іздеу нәтижесінде жалғыз байланыстыру файлы табылса, онда осы файлдан деректер автоматты түрде жүктеледі. Графикалық деректерді жүктеген кезде пайдаланылатын файлды таңдаудың әртүрлі форматтарында атауы бірдей бірнеше байланыстыру файлы болған кезде пайдаланушыға беріледі.
  "Векторлық картаны графикалық форматтардың файлдарына сақтау" тапсырмасына ашық құжаттың бейнесін KMZ форматына экспорттау енгізілді. Қалыптасатын KMZ мұрағатында КМL жобасының файлы және сақталатын аумақтағы растрлы файлдар пирамидасының жиынтығы бар. КМL файлында растрлы деректредің параметрлерінің сипаттамасы – атаулары және растрларды байланыстыру координаттары, сондай-ақ оларды бейнелеу басымдығы келтірілген. KMZ форматымен қатар, тапсырма бейнелерді BMP, TIFF, JPEG, PNG және RSW форматтарында сақтай алады. Түрі мен құрамы кез-келген электрондық картаның құжатының фрагменті, соның ішінде векторлық карталар, түсірімдер мен матрицалар, сондай-ақ сыртқы ғаламтор-ресурсынан (WMS және WFS-сервистері) және деректер базаларынан алынған геокеңістік деректері сақтала алады. Тапсырмада таңдалған аймақ бойынша, парақтың форматы бойынша және айқындалған нысандардың габариттері бойынша, мысалы, номенклатуралық парақтардың жиектемелерінің габариттері бойынша картаның бейнесін сақтау мүмкіндігі жүзеге асырылды.
  S57/S52 стандартты теңіз карталарының бейнеленуі жетілдірілді. Жіктеуші мәндерінің тізімі бар атрибуттар үшін s57navy.rsc жіктеушісінде Attribute type: L - CATAIR, CATACH, ... TECSOU) "Қайталауға рұқсат етіледі" қасиеті орнатылды. Деректерді экспорттау және импорттау кезінде атрибуттар мәндерінің тізімдері (1,7,30) жазылады және оқылады. Мәндердің тізімдерін бейнелеу үшін құрамалық қолтаңбаға 'r' (#113.r) жаңа басқарушы символы енгізілді, ол атрибуттың мәндерінің тізіміндегі жолды бос орынмен бөлу арқылы форматтауға мүмкіндік береді. Қауіпсіздік контурларын және құрғап жатқан беткі қабаттардағы тереңдіктерді ескере отырып, тереңдіктердің белгілерінің бейнесі нақтыланды.
  Пайдаланушылық қолданбалы тапсырмаларды жасау үшін мүмкіндіктердің жиынтығы кеңейтілді. Әзірлеушінің аспаптарының жаңартылған жиынтығында қосымшаның басты мәзіріне тармақтарды енгізу жаңартылды. Осының арқасында әзірлеуші жасаған қолданбалы тапсырмалар өзіндік панельден ғана емес, сондай-ақ стандартты тапсырмалармен қатар, қосымшаның негізгі мәзірінен шақыртылуы мүмкін. Бұл ерекше пайдаланушылық тапсырмаларды шешу үшін жазылған атқарымға жылдам қолжетімдікті қамтамасыз етеді.
  "Оператор" SE ГАЖ әлеуетті құрылымдарға арналған әмбебап отандық геоақпараттық жүйе. Бағдарлама деректерді, есептеу нәтижелерін және геокеңістікпен байланыстырылған болжалдарды жинау, сақтау, автоматтандырылған өңдеу және бейнелеу үшін арналған. "Оператор" SE ГАЖ-да векторлық, растрлы және матрицалық карталарды бейнелеу және өңдеу құралдары бар. Қосымша пайдаланушыларға 3D-моделінің фонында арнайы нысандардың қозғалысын модельдеудің мамандандырылған тапсырмаларын шешу үшін, қауіпті нысандарда болған төтенше жағдайлардың салдарын болжау үшін, әуе кемелерінің қозғалысына мониторинг жасау үшін, геодезиялық және топографиялық жұмыстарды жүргізу үшін, GPS/ГЛОНАСС навигациялық құрылғыларынан алынған деректерді өңдеу үшін, бейнеленетін деректерді әртүрлі шығару құрылғыларында басып шығару үшін және көптеген басқа әрекеттерді орындау үшін пайдаланушыларға құрал-саймандар береді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінен жүктеп алуға болады.

 • 30.11.2021 Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Қытай Халық Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Қытай Халық Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 26.11.2021 "Панорама" 14 ГАЖ-де ғимараттардың қабаттық жоспарларын, қалалардың цифрлық карталары мен жоспарларын жасау және басылымға дайындау құралдарын кеңейтті
  "Панорама" КБ-де 14.1.0 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада төңіректің цифрлық карталарын, қалалардың жоспарлары мен арнайы карталарын редакциялау, ғимараттардың қабаттық жобаларын қалыптастыру, карта бойынша есептеу, карталарды басып шығаруға дайындау, биіктіктер матрицаларының сапасын бақылау және басқа құралдар жаңартылды.

  "Графикалық нысандар" панеліндегі "Карта редакторы" тапсырмасында "Кестені енгізу" режимі толықтырылды. Кестенің файлына (csv, txt) сілтемені таңдағаннан кейін кестенің түрі мен параметрлерін жасап, редакциялағаннан кейін осы файлдағы деректердің бейнесі енгізілді. Егер кестенің параметрлері бірінші рет теңшелсе, онда csv-файлының жолындағы мәндердің саны бойынша кестенің бағаналарының саны автоматты түрде есептеледі және бағаналардың сәйкестігі тағайындалады. Әрбір жаңа нысанды жасаған кезде өз csv-файлыңызға сілтемені таңдауға болады. Таңдалған csv-файл қажет болса қосалқы каталогқа / карта каталогының csv-не көшіріледі, онда «Кесте» типті нысан жасалады.

  "Геодезиялық редактордың" құрамына кіретін "Қабаттық жоспарлардың редакторының" атқарымдық мүмкіндіктері кеңейтіледі. Рәсімдеу үлгітүрлерін, мысалы, бұрыштық мөртабандарды қалыптастыру құралдары енгізілді, жаңа құжаттарды жасаған кезде оларды пайдалануға болады.

  Алмасу буфері арқылы берілген ғимарат геометриясының сипаттамасын пайдалану арқылы қабаттық жоспарды қалыптастыру мүмкіндігі жүзеге асырылды. Бұл үшін аумақтың картасында тиісті нысан айқындалады және «Айқындалған нысандарды көшіру» опциясының көмегімен алмасу буферіне көшіріледі, ал құжатта – қабаттық жоспарда арнайы режимді орындау арқылы нысан құжатқа енгізіледі. Бұл ретте нысан құжаттың ортасына автоматты түрде орналастырылады және парақтың кітаптық немесе альбомдық бағдарына сәйкес басып шығару аймағына сыятындай етіп бұрылады. Ғимаратты қоюмен қатар, бұру бұрышын ескере отырып, енгізілген нысанның кеңістіктегі бағдарын шынайы бейнелейтін «Солтүстікке қарай бағыт» нысаны автоматты түрде жасалады және құжатқа орналастырылады.

  JPG, PNG, TIF, PDF форматтарында қалыптасқан құжаттың көшірмелерін сақтау құралдары енгізілді. «Орын ауыстыру» деп аталатын жаңа режим енгізілді, оның көмегімен нысандардың орнын ауыстыруға ғана емес, сондай-ақ оларды жоюға, метрика нүктелерін тордың түйіндеріне байланыстыруға, нысандарды бейнелеу тәртібін басқаруға және қолтаңбалардың қаріпінің өзгертуге болады. Енізілетін нысандардың өлшемдерін арнайы қалқыма терезеде қолмен енгізу режимі жүзеге асырылды. Нысанның түйіндерін редакциялау құралдары: енгізу, жою, орнын ауыстыру құралдары енгізілді.

  Нысандарды жасаған және редакциялаған кезде нысанның өлшемдерін жылдам енгізу интерфейсі жүзеге асырылды. Нысандарды жасау және интерактивті редакциялау барысында ГАЖ күйінің жолында терезенің төменгі бөлігінде ағымдағы өлшемдер бейнеленеді, олардың мәндерін оператор өзгерте алады. Бұл ретте енгізілетін мәндердің жолында үтірмен бөлінген бірнеше параметр бір мезгілде келтірілуі мүмкін. Мысалы, тікбұрышты енгізген кезде; ені, биіктігі және диагоналі, нысанның кесіндісін редакциялаған кезде: алдыңғы нүктеден келесі нүктеге дейінгі арақашықтық көрсетілуі мүмкін. Өлшемдердің мәндерін енгізу үшін енді арнайы диалогты шақыру қажет емес. Үтірмен бөлу арқылы параметрлердің мәндерін енгізу қажет. Сонымен қатар, параметрлерді енгізу терезесінде тінтуірмен «шерту» қажет емес. Ол пернетақтада сандарды, "," және "-" символдарын басқаннан кейін бірден белсенді болады. Бұл ретте параметрлердің біреуін ғана енгізуге болады. Соның ішінде соңғы мәнді көрсетуге болады, бұл ретте оның алдына қажет мөлшерде үтірлер қою қажет. Мысалы, биіктігі белгіленген тікбұрышты жасау үшін бір санды енгізу жеткілікті, тікбұрыштың енін енгізу үшін мысалы, ",20.45" енгізу жеткілікті, ал диагональдың ұзындығының мәні белгілі болған жағдайда ",,10.56" енгізуге болады.

  "Карта бойынша есептер" тапсырмасында "Нысандардың қиылысы" режимі толықтырылды. Нысандардың ауданын бейнелеу бірліктерін таңдау және нысандардың қиылысу алаңын аталған семантикаға жазу мүмкіндігі енгізілді.

  Картаны басылымға дайындау технологиясы толықтырылды. Бергштрихтерді қосымша көлденеңдерге қатысты (көлденең штрихтердің ортасы бойынша) дұрыс орналастыруды қамтамасыз ету мақсатында қосымша көлденеңдерді бергштрихтердің түйісу нүктелерінде шашырату процедурасы енгізілді. Бұл жағдайда көлденеңнің шашыратылған көршілес контурлары әрдайым штрихпен басталады және аяқталады, ал бергштрих олардың ортасына – түйісетін көршілес контурлардың басымен және ұшымен қалыптасқан көлденеңнің жиынтық штрихының ортасы бойынша орналасады. Масштабтары 1:500 бастап 1:1 000 000 дейінгі карталардың қосымша көлденеңдерінің шашырау процедурасының параметрлері бағдарламаның инсталляциясына енгізілді (жіктеушілер үшін map500.rsc, map2000.rsc, map5000m.rsc, map10000.rsc, 25t05gm.rsc, 50t05gm.rsc, 100t05gm.rsc, 200t05gm.rsc, 500t05gm.rsc, 1m05gm.rsc). Қосымша көлденеңдерді өңдеу үшін басты мәзірде таңдау қажет: Тапсырмалар - https://help14.gisserver.ru/russian/mapvectr/index.html?allproc.html - Сценарийдің файлын таңдау - 100t05gm.rsc жіктеушісі бар 1:100000 масштабты карта үшін c:\Users\Public\Documents\Panorama\100t05gm.preprint.process файлын таңдаңыз және «Орындау» батырмасын басыңыз.

  "Абсолюттік биіктіктерді бақылау" тапсырмасының "триангуляциясы" бойынша бейіндеу режимі толықтырылды. Артық хабарламаларды болдырмау үшін көлденеңдердің құламаға, су қоймасына енуінің тексерістері енгізілді. Көлденеңдерді өткізу туралы хабарлама олардың арасындағы арақашықтық бейінде шекті мәннен (картаның 0.8 мм) артық болған кезде ғана беріледі. Егер көршілес көлдердің биіктіктерінің айырмашылығы бедер қиылысының жартысынан кем болса және «Ескертулерді беру» режимі белгіленбесе, онда хабарлама шығарылмайды. "Триангуляция бойынша" бейіндеу режимі бақыланатын биіктіктерді іздеген кезде ағаттықтардың ықтималын азайтады, бұл ақпараттық емес хабарламалардың санын азайтады және бақылау нәтижелерін талдауды жеңілдетеді.

  "Векторлық картаны бақылау" тапсырмасы толықтырылды. Бақылаудың жаңа түрі енгізілді: "Бедер нысандарының және биіктіктер матрицасының сәйкестігін бақылау". 3D метрикасы бар нысанның әр нүктесі үшін биіктіктер матрицасы болған кезде метрика нүктесінің үшінші координатының мәні мен матрицадағы биіктіктің мәнінің сәйкестігі тексеріледі. Егер нысанның метрикасында үшінші координата болмаса, онда нысан биіктігінің «абсолюттік биіктігінің» мәні мен матрицадағы биіктіктің мәнінің сәйкестігі тексеріледі.

  "Импорт растрлық деректердің импорты" тапсырмасы толықтырылды. MrSID (SID, JPEG2000, NTF, ECW) форматының растрларының импорты енгізілді. MrSID форматы растрлық графикті сығымдау үшін қолданылады. Осы форматтың көмегімен қапталған аса ірі растрлық бейнелер, мысалы, аэрофототүсірілім және жерсерік фотосуреттері, бүтін файлдың ашпай-ақ, бөліктері бойынша жылдам қайта қарастырыла алады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 23.11.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Архангельск облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Архангельск облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 22.11.2021 "Панорама" ГАЖ-да Векторлық картаның сапасын бақылау нәтижелерін қарап шығу бойынша оқыту материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары сандық векторлық картаны бақылау мен редакциялау бағдарламаларын орындау нәтижелерін талдау үшін арналған "Бақылау нәтижелерін қарап шығу" режимін пайдалану бойынша бейнесабақ дайындады.
  Нәтижелерді қарап шығу диалогы хабарламалар терезесін, сонымен қатар хабарламаларды көрсетуді басқару элементтерін және олармен байланысты карта объектілерін қамтиды.
  Диалогтың тақырыпаты картаның атауын, хабарламалардың жалпы санын, көрсетілген хабарламалардың санын қамтиды.
  Бақылау кезеңінің тақырыпаты белгісі бақылау бағдарламасымен енгізіледі және осы кезеңнің хабарламаларының басталуын көрсетеді.
  Хабарлама жолы мыналарды қамтиды:
  - хабарламаның реттік нөмірін;
  - "+", "*" белгілерін (болмауы мүмкін);
  - объектінің нөмірін (болмауы мүмкін);
  - объектінің қатесі немесе редакциялауы туралы хабарлама мәтінін.
  Хабарламалар тізімі бойынша жылжыту "Алға (>)", "Артқа (<)" батырмаларының көмегімен, сонымен қатар тінтуірдің дөңгелегімен орындалады.
  Нөмірі бар хабарлама жолында объектіні басу карта терезесіндегі ағымдағы объектіге ауысуды туғызады.
  Хабарлама жолында екі қайтара басу «карта объектісін таңдау» диалогын белсендірумен карта терезесіндегі ағымдағы объектіге ауысуды туғызады.
  "Таңдау" батырмасы бойынша объектіні таңдау диалогы шақыртылады.
  "Белгілеу" батырмасы бойынша ағымдағы объекті картада белгіленеді. Объектілер тобын белгілеу үшін Shift немесе Ctrl пернелерімен тізімдегі бірнеше жолдарды белгілеп, содан кейін Белгілеу батырмасын басу керек.
  "Тазалау" батырмасы тізімнің барлық хабарламаларын жою үшін арналған.
  Көрсетілетін хабарламалар тізімінің құрамы "Сүзгі" батырмасын басу кезінде теңшелінеді. Теңшеу диалогында қателердің типтерін, картаның қабаттары мен номенклатуралық парақтарын, оқшаулау сипатын орнатуға болады.
  Хабарламалар кестесін csv форматында сақтауға болады.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөліміндегі танысуға болады.

 • 17.11.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Рязань облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Рязань облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 15.11.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Солтүстік Осетия – Алания Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Солтүстік Осетия – Алания Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 12.11.2021 МИИГАиК студенттері "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдері базасында геопорталдарды дамытуды үйренуде
  "Панорама" КБ мамандары "Геопорталдар" – "Геопорталдардың бағдарламалық жасақтамасы. 2-бөлім" курсынан кезекті дәрістер мен таныстырылымдарды дайындады. Оқыту дәрістер мен тәжірибелік сабақтарды қамтитын МИИГАиК-тың "Геоинформатика және ақпараттық қауіпсіздік" факультетінің "Геоақпараттық жүйелер және технологиялар" кафедрасының бакалавриат бағдарламасы бойынша жүргізіледі.

  Факультетте дайындау бағыттарының бірі – ақпараттық жүйелер және технологиялар – ұзақ уақыттан бері экономиканың көптеген салалары үшін маңызды өсу факторы болып қала береді, сондықтан тиісті мамандықтар бойынша түлектер кең сұраныста. Осы бағыт бойынша факультетте ақпараттық жүйелерді жобалау және әзірлеу саласында, соның ішінде МИИГАиК-тің, геоақпараттық жүйелердің ерекшеліктерін ескере отырып, мамандар дайындалады.

  Геоақпараттық жүйелер – бұл ақпараттық жүйелердің маңызды сыныбы. ГАЖ орналасу орнымен және мағыналы толтыруымен байланысты олардың әртүрлі аспектілерін біріктіретін кеңістіктік деректерді өңдеу құралы болып табылады.

  "Геопорталдардың бағдарламалық жасақтамасы. 2-бөлім" дәрісі "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімі – GIS WebService SE арналған. Дәрістерде тағайындалуы және негізгі мүмкіндіктері, сервистің жұмысы үшін техникалық және бағдарламалық құралдары туралы мәліметтер, құрылымы және басқа бағдарламалармен өзара әрекеттесуі көрсетілген. Орнату мен теңшеу тәртібі сипатталған. Үй тапсырмасы ретінде студенттерге "Панорама" ГАЖ, Сервер ГАЖ және GIS WebService SE қамтитын бағдарламалық кешенді өз бетінше дамыту ұсынылды. Қазіргі уақытта келесі тақырыптар бойынша материалдарды қарап шығу және жүктеу қолжетімді:

  - "Геопорталдардың жалпы сипаттамасы" (дәріс және таныстырылым);
  - "Таратылған геоақпараттық жүйелерде деректерді ұйымдастыру" (дәріс және таныстырылым);
  - "Таратылған ГАЖ архитектурасы" (дәріс және таныстырылым);
  - "Геопорталдардың бағдарламалық жасақтамасы. 1-бөлім" (дәріс және таныстырылым);
  - "Геопорталдардың бағдарламалық жасақтамасы. 2-бөлім" (дәріс және таныстырылым).

  "Геопорталдар" тақырыбы бойынша дәрістік материалдар "Бейнесабақтар" және "Таныстырылымдар" бөлімдерінде танысу үшін қолжетімді.

 • 11.11.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Ингушетия Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Ингушетия Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 10.11.2021 Аэронавигациялық ақпарат құжаттарын дайындау кешеніне ағылшын тілдегі интерфейсті қолдау қосылған
  "Панорама" КБ-да "Панорама" ГАЖ 14 басқаруымен 7.7.7-нұсқалы Аэронавигациялық ақпарат құжаттарын дайындау кешені әзірленді. Жаңа нұсқада "Аэронавигациялық ақпарат құжаттарын дайындау" тапсырмасында аэродром инфрақұрылымының деректер базасын енгізу құралдары жетілдірілді, PostgreSQL ДББЖ-дан деректерді оқу және жазу операциялары оңтайландырылды. "Ұшу схемаларын жобалау" тапсырмасында "кері айналу" және "РНЖ бойынша бағыттау" схемаларын дайындау жетілдірілді. "Аэродромдардың ФАЕ талаптарына сәйкестігін бағалау" тапсырмасында ИКАО аймақтарының схемалары нақтыланды. Семантикаға жазған кезде объектілердің биіктіктерін дұрыс ауыстыру және дөңгелектеу үшін ARINC форматынан конвертер жете аяқталды. Аэронавигациялық ақпарат дерекқорын жүргізу диалогтарын ағылшындық жергіліктендіруді қолдау қосылды.

  Аэронавигациялық ақпарат құжаттарын дайындау тапсырмасы аэронавигациялық деректер базасын жүргізу, аэронавигациялық жағдайды модельдеу және талдау, аэронавигациялық карталарды қалыптастыру және ARINC 424-19 алмасу форматында экспорттау мен импорттау және AIXM 5.1 форматында экспорттау арқылы басқа ақпараттық жүйелермен деректер алмасу үшін құралдар жиынтығы болып табылады. "Ұшу схемаларын жобалау" тапсырмасы ұшу, жақындау және қону бағыттарын жобалау және олармен ұшу қауіпсіздігін талдау үшін қызмет етеді. "Аэродромдардың ФАЕ талаптарына сәйкестігін бағалау" тапсырмасы аэродромды және аэродром маңы аумақты Федералды авиациялық ережелерге сәйкес әуе кемелерін пайдалану мен ұшулар жарамдылығына талдау үшін арналған.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы, аэронавигациялық ақпарат құжаттарының мысалдары, пайдалану құжаттамасы, бейнесабақтар мен таныстырылымдар жүктеу үшін Жүктеу бетінде қолжетімді.

 • 06.11.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Норвегия Корольдігінің картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Норвегия Корольдігінің картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 03.11.2021 "Панорама" ГАЖ-да векторлық картаның сапасын бақылау бойынша оқу бейнематериалы дайындалған
  "Панорама" КБ мамандарымен "Векторлық картаның сапасын бақылау" режимін пайдалану бойынша бейнесабақ дайындалған. Аталған міндет сандық деректердің құрылымдық біртұтастығын, нысандардың метрлік және семантикалық сипатталуының толықтығы мен сапасын тексеруге, анықталған қателерді автоматты түрде түзеуді орындауға арналған.

  "Векторлық картаның сапасын бақылау" міндеті екі режимде жұмыс істей алады: деректерді бақылау және деректерді өңдеу. "Бақылау түрлері" диалогында бақылаудың келесі түрлері көрсетілген:

  - құрылымдық бақылау, ол әрқашан және картаның барлық нысандары үшін жұмыс істейді және ешқашан өшірілмейді;
  - карта төлқұжатын бақылау;
  - нысандар метрикасын бақылау;
  - нысандардың семантикасын бақылау;
  - деректерді топологиялық (келісулерді бақылау) бақылау.

  Бақылау түрлерінің әрбір тобында, құрылымдық бақылаудан басқа, сәйкес тізімде көрсетілген бақылау түрлерін орнатуға немесе өшіруге болады. Әрбір нақты бақылау түрін өшіруді/қосуды орындауға болады. Орнатылған бақылау түрлерінің тізімін және олардың параметрлерін бақылау сызбасының уақытша файлы түзеді, ол бақылау бағдарламасының ағымдағы сеансында өзекті болады.

  Бақылау бағдарламасын алғашқы мәрте шақырғанда бақылау түрлерінің және олардың параметрлерінің орнатылуы бағдарлама каталогындағы Default.cxml сызбасына сәйкес орындалады. Аталған сызбада әдеттегідей орнатылатын бақылау түрлері және олардың параметрлері бар. Әрбір карта бойынша қателер туралы хабарламалар хаттамаға және картаның сапалық бақылауы туралы есеп беруге жазылады. Қателерді бақылау журналынан көруге және есеп беру құжаты түрінде басып шығаруға болады. Есеп беру құжаты карта каталогында HTML форматында сақталады. Бақылау нәтижелерін қарау "Панорама" ГАЖ "Бақылау нәтижелері" режимінде орындалады. Бақылау нәтижелерін қарауға "Хаттама" пернесінің көмегімен көшуге болады.

  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 02.11.2021 "Оператор" ГАЖ командалық-штабтық құжаттарды дайындау барысында оперативтік жағдай карталарын жүргізуді қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-сында 14.0.3. нұсқасындағы "Оператор" ГАЖ түзілген. Бағдарламаның жаңа нұсқасында теңіз карталарының бейнелері нақтыланған, оперативтік жағдайдың жұмыс карталарын түзу және жаңарту, арнайы карталарды рәсімдеу саймандары жаңартылған. S57/S52 стандарттарындағы теңіз карталарының бейнелері жетілдірілген. (Attribute type: L - CATAIR, CATACH, ... TECSOU) жіктелетін шамаларының тізімі бар атрибуттар үшін s57navy.rsc жіктеуішінде "Қайталауға рұқсат етіледі" сипаты орнатылған. Қауіпсіздік контурларын есепке ала отырып және кебу беттеріндегі тереңдіктерді есепке ала отырып тереңдіктердің белгіленулерінің бейнеленуі дәлденген.
  Картада оперативтік жағдай мәліметтері бар кестелерді бейнелеу үшін жаңа графикалық белгі "Кесте" ойластырылған. Аталған белгінің семантикасында CSV файлына сілтеме бар және кесте түріндегі шартты белгі сипатындағы нүктелік нысан түрінде орналастырылған. Кестенің графикалық параметрлері нысан семантикасында, RSC жіктегішінде немесе нысанның графикалық параметрлерінде бапталады. Кестенің ұяшықтарында мәтіндерді, сандық мәліметтерді, бейнелерді (PNG, JPG, BMP форматтарындағы), түрлі түсті өрнектерді және пайыздық межелерді орналастыруды мүмкін етеді. Кесте бір немесе одан көп парақтардан құралуы мүмкін. Кестенің бапталу параметрлері "Кестені өңдеу" диалогында орындалады. Кестелі қабат кез келген басқа мәліметтік қабаттардың – мәліметтердің кеңістіктік базасының, геопорталдардың, ЖҚЗ (жерді қашықтықтан зондтау) мәліметтерінің үстінен ашылуы мүмкін. Карта CSV файлдарымен және фондық мәліметтермен SITZ/MAPZ/MPTZ форматтарындағы бір файлға жинақталуы мүмкін. Кестелер орналастырылған карталар кез келген үстел үстілік, мобильдік, web-қосымшаларда, шағын орналастыруда немесе ГАЖ Серверінде және басып шығаруға жібергенде бір сипатта болады.
  "Картаны өңдеу" міндетінде клавиатурадан енгізілетін метрлік координаталар бойынша "Нысан түзу" режимі орнатылған. Жұмысты жеделдету үшін координаталар шамаларын алмастыру аралық сақтағышты (Ctrl+С, Ctrl+V пернелері тіркесімін) қолдана отырып көшіру және орналастыру мүмкіндігі кеңейтілген. Деректерді көшіру және орналастыру бөлек өрісте де, кесте ұяшықтарының таңдалған диапозондарында да қолданыс табады.
  Жаңа "Ең қысқа қашықтыққа байлану" параметрін пайдалана отырып сызықтық және аумақтық нысан түзу режимдері жетілдірілген, ол контекстілік мәзірдің сәйкес тармағына таңдау жасағанда немесе "W" пернесін басу арқылы іске қосылады.
  "Нысан сипатын өзгерту" режимі үшін таңдалған нысан метрикасының әрбір нүктесінде немесе таңдалған нысандар тобына нүктелік белгілерді түзу мүмкіндігі қосылған. Нысанның жаңа сипаты "Жіктеуіштен нысан сипатын таңдау" диалогының көмегімен немесе "Е" пернесін басу арқылы тағайындалады. Қайта кодтау операциясының орындалуының нәтижесі болып, метрикалық координаталары таңдалған нысан метрикасына сәйкес келетін көптеген нүктелік нысандар табылады. "Нысан сипатын өзгерту" режимінде жаңа шартты белгіге атау беру аяқталған соң бастапқы нысан жойылады.
  "Кесте" сипатындағы нысанды түзу үшін "Графикалық нысандар" панеліне "Кестені құру" режимі қосылған. Нысанның графикалық сипаты, оны жіктегішке қоспай ақ, қажетті кестені бірден түзуді және оны картаға түсіруді мүмкін етеді. Егер түзілетін кесте нақты нысан/картадағы аумақ үшін бірегей болып табылатын болса, мұндай әдіс өзекті.
  Нысандарды түзу "Координата белгісі" режиміне нысанды түзу барысында қолтаңбалық параметрлерді өзгерту мүмкіндігі қосылған. Қолтаңбаларды өзгерту қаріп таңдау диалогында жүзеге асырылады, ол Қаріп параметрлерін орнату контекстілік мәзір тармағының көмегімен қосылады. Қаріптің жаңа шамалары Координата белгісі нысанының семантикасында сақталады.
  "Клавиатурадан енгізілген координаталар бойынша нысан түзу" режиміне берілген нүктенің бастапқы координаталары, азимуты және келесі нүктеге дейінгі арақашықтық бойынша метрикалық нүкте координаталары бойынша есептеу көмегі енгізілген.
  "Нысан таңдау" диалогында "Файлдық папкаға сілтеме" сипатындағы семантиканы өңдеу және қосу мүмкіндігі енгізілген. Семантиканың шамасы болып директорияның атауы табылады, онда әртүрлі форматтағы және папкалардағы көптеген файлдар орналасқан. "Папкаға сілтеме" толықтырылған семантикасына сілтеме жасағанда түбірлі папкадағы және оған енгізілген папкалардағы файлдар тізімі автоматты түрде көрсетіледі. Таңдалған файлды екі рет басу арқылы файлды тану және өңдеу сәйкес бағдарламасы қосылады. Құжатқа, кестелерге және графикалық бейнелерге сілтеме жасағанда файлдың құрамы ашылады, кеңістіктік деректерге сілтеме жасағанда ГАЖ жеке терезесінде деректер жинағы ашылады.
  Құжаттар папкасы ZIP-файлына қысылған болса, нысанға "Файлға сілтеме" сипатындағы семантика берілуі мүмкін. Құжаттармен іс-әрекет папкаға сілтеме жасағандағыдай болады. Карталарды MAPZ, SITZ, MPTZ форматтарына енгізген кезде, "Файлға сілтеме" сипатындағыдай сілтемесі бар құжаттар, "Папкаға сілтеме" семантикасынан ерекшеленетін бір деректер жинағына енгізіледі. "Семантика"қойындысында контекстілік мәзірге "Ұқсас нысандарды таңдаңыз" және "Семантика бойынша нысандарды таңдаңыз" тармақтары қосылған. Таңдалғанға сәйкес нысандарды таңдағанда, олардың қабаттар бойынша, шағындалу сипаты бойынша, нысан коды бойынша және ағымдағы семантикасының немесе семантика қойындысындағы шамаларының сәйкес келуі тексеріледі. Семантикасы бойынша нысандарды таңдағанда тек қана ағымдағы семантиканың немесе таңдалған семантикалардың шамалары тексеріледі.
  "Метрика" қойындысында контекстілік мәтінге Көрсету реті тармағы енгізілген, ол "Барлығынан жоғары", "Барлығынан төмен", "Қалыпты" қасиеттерін таңдауға арналған, нысандардың басқа нысандарға қарағанда орналасуына әсер етеді. "Қалыпты" қасиетін орнатқанда нысанның орналасуы жіктегіште оның қабаты бойынша, шартты белгінің сипатына және шағындалуына байланысты анықталады. Контекстілік мәзірге "EPSG:3857 метрика координаттарын сақтау" тармағы енгізілген, ол WGS-84 шарының Меркатор проекциясында GeoJson форматындағы нысан метрикасын сақтауға арналған. Алынған файл нысандарды Қоғамдық кадастрлық картаға қосу үшін қолданылуы мүмкін. "Метрика" қойындысында көшірілген деректерді әрі қарай қолдану үшін барлық метрлік координаталарды алмастыру аралық сақтағышқа Ctrl+A пернелерінің комбинациясымен жылдам көшіру арқылы жүзеге асырылған, мысалы, оларды клавиатурадан енгізілген координаталар бойынша нысан түзу режимінде орналастыру үшін.
  Таңдалған нысандар семантикасы бойынша қолтаңбаларды реттеу диалогына мультиполигон үшін қолтаңба түзу режимін таңдау мүмкіндігі енгізілген. "Мультиполигонға енгізілген барлық нысандарға қолтаңба қою" опциясын қосқанда мультиполигонға жататын әрбір контур үшін қолтаңба түзіледі және диалогтың бапталуына сәйкес қолтаңбалар қойылады.
  "Геопорталдардан деректер қосу" міндеті жетілдірілген. Ресей федералдық геологиялық қорының – пайдалы қазбалардың бар екендігін, есепке алынатын МҚБ (мемлекеттік қор балансының) нысандарын көрсететін геопорталдың көмегі енгізілген. Геопортал өзіне 3 қабатты қосады: Көмірсутекті шикізат, Қатты отындық пайдалы қазбалар, Жалпы тараған пайдалы қазбалар. Росреестр геопорталының көмегі жетілдірілген. Таңдап алынған аумақтар туралы деректердің бар болуына сұраныс жіберу арқылы геопорталдар деректерінің берілу жылдамдығы жоғарылатылған. Векторлық ақпараттардың көрсетілуі жақсартылған, қолтаңбалар енгізілген.
  "Карта аңызы" міндеті жетілдірілген. "Карталар" қойындысында контекстік мәтінге "Белгіленген нысандарды қою" тармағы енгізілген. Аталған режим алдын ала аралық сақтағышқа көшірмесі алынған нысандарды ағаштағы бір немесе бірнеше таңдап алынған карталарға қоюға мүмкіндік береді.
  "Электрондық карта деректерінің тізімі" міндеті жетілдірілген. "Матрицалар" қойындысында "Сапа матрицаларының тізімін оңтайландыру" режимін шақыру қосылған. Сапа матрицасын оңтайландыру файл өлшемін кішірейту үшін, сонымен бірге бейнелендірудің әртүрлі масштабтары үшін кішірейтілген көшірмелерді (тайлдарды) жаңарту үшін қолданылады. Файл өлшемін кішірейту бейнені белгіленген жақтауда кесумен жүзеге асырылады. "Матрицалардың байлануын dx/dy метрге өзгерту" жаңа режиміне шақыру қосылған. Режим матрицалардың биіктік бойынша, қабаттарға және құжат сапасын метрге қатысты берілген шамаға байлануын өзгертуге арналған. Байлануды өзгерту құжаттың бір, сонымен қатар барлық матрицалары үшін жүргізіледі.
  "Карта паспорты" міндеті жетілдірілген. "Парақтың метадеректері" парағында карта парақтарының көрші парақтармен беттерінің қосылуының мазмұндары туралы мәліметтер қосылған. Мазмұндары картаның көршілес парақтарының қосылуының көршілес парақтардағы, контурлары парақтардың жақтауларынан асатын аумақтық және сызықтық нысандарды өзара келісу болып табылады. Көршілес парақтардың нысандары, егер жақтаудан асатын нүктелері бір бірімен сәйкес келетін болса және семантикалық сипаттамаларында қарама-қайшылық орын алмаса келісілген болып саналады. "Метадеректер" парағында ".meta.xml" файлында сақталатын метадеректер тізімі кеңейтілген. Деректерді теруді қолданудың шектеулігі туралы ақпараттық жазбаға: құрамында деректерді қолдану және тарату шектеулері бар деректерді теру түзілген шарт (келісім) туралы мәлімет қосылған. Жетілдірулер кеңістіктік деректерінің федералдық және аумақтық деректерін жүргізуді және метедеректерді жазу толықтығын қамтамасыз ету мақсатында орындалған.
  "Есеп беру конструкторы" міндеті жетілдірілген. Аңыздар және экспликациялар карталары координаталардың шартты жүйесінде түзіледі, ол басқа проекцияда түзілген карталарға қосылғанда бұрмалануға жол бермейді.
  "Параметрлер" мәзіріне "Барлық нысандарды көрсету" және тармақтары қосылған. "Барлық нысандарды көрсету" режимі картаның барлық нысандарын, нысандардың көріну шектерін және картаның бейнелену құрамын есепке алмай көрсетуге арналған. "Көрсету/Ақпараттық терезе" режимі операторды карта терезесінде орындалған іс-әрекет нәтижесі туралы ақпараттандыратын өздігінен шығатын хабарламаны қосуға немесе өшіруге арналған.
  Бағларламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде қолжетімді.

 • 01.11.2021 1:1 000 000 масштабты географиялық-шолу карталар жиынтығы Польша Республикасының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-да Польша Республикасы аумағына SXF форматында 1: 1 000 000 масштабты географиялық-шолу картасы дайындалды. Картаны дайындау көзі болып www.gis-lab.info сайтындағы ақпарат бойынша алынған Vmap0 деректері қызмет етті. Карта қалалар үшін тұрғындар саны және орыс тіліндегі елді мекендердің атаулары туралы мәліметтерді қамтиды. Қосымша материалдар ретінде 1: 5 000 000 масштабындағы Әлем Картасы және OpenStreetMap деректері пайдаланылады.

  Карта 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының сыныптауышына келтірілді Vmap0 деректері(1mogk13g.rsc). Оның жерді жалпы бағалау және табиғи жағдайларды зерделеу, оқу процесін қамтамасыз ету үшін, кішігірім масштабтағы географиялық шолу карталарын, тақырыптық және арнайы карталарды жасау және басқа да міндеттерді шешу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Карта еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  SXF форматындағы 1: 1 000 000 масштабтағы сандық географиялық шолу картасын "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 29.10.2021 Сандық карталардың және ЖҚЗ деректерінің банкіне жердің сандық карталарының сапасын бақылау құралдары кіріктірілген
  "Панорама" КБ-да 6.4.0-нұсқалы Сандық карталардың және ЖҚЗ деректерінің банкі әзірленді. Жаңа нұсқада сандық векторлық карталардың сапасын бақылау құралдарының кешені: Сандық карталар мен жоспарлардың сапасын бақылау, Сандық карталардың номенклатуралық парақтарын жиынтығын бақылау, Ашық пайдаланудың сандық топокарталарында жабық мәліметтердің жоқтығын бақылау қосылды. Бақылауды орындау үшін метадеректер кестесіндегі сүзгі бойынша немесе кеңістіктік сұрау бойынша тексерілетін деректер жиынтығын іріктеу және бақылау түрін таңдау керек. Бақылаудың егжей-тегжейлі хаттамалары ОК және ЖҚЗ деректер банкінде сақталады және табылған қателіктер санымен бірге тексерілетін жиынтықтардың метадеректер кестесіне жазылады. Болашақта бұл ақпаратты деректер сапасын талдау және есеп беру құжаттарын қалыптастыру үшін пайдалануға болады.
  Сандық карталар сапасын бақылау паспорттық деректерді (метадеректерді) толтыру дұрыстығын, бірнеше ондаған параметрлер бойынша координаттар мен атрибуттарды тексеруді қамтамасыз етеді, мысалы: өз қиылыстарын, қосалқы объектілердің кіргіштігін бақылау, метриканың қайталануы, біртиптік объектілердің ажырауларының болуы, тораптық нүктелердің болуы, іргелес объектілердің келісуі, цифрландыру бағытын бақылау, кесулерді және гидрография объектілерін келісімдеу, су ағындарын және басқаларын бақылау. Бақылау параметрлері пайдаланылатын сандық сыныптауыштар мен деректер сапасы бойынша қойылатын талаптарды ескере отырып, "Панорама" ГАЖ құралдарымен өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін. Деректерді бақылау құралдарымен толығырақ "Құжаттамада" танысуға болады.
  Бақылау бойынша есеп беру түрі html форматында html-қалыптың көмегімен басқарылады. Есеп берулер шаблондары геодезия және картография кәсіпорындарының немесе өз қызметінде кеңістіктік деректерді қолданатын кәсіпорындардың құрылымдық бөлімшелерінің талаптарын ескере отырып өзгертуге болады. Деректер банкінің операторының барлық операциялары пайдаланушының әрекеттері журналында белгіленіп қойылады.
  Көршілес номенклатуралың парақтарды жинақтауды бақылау мыналарды қамтиды: көршілес парақтардың сыртына шығатын объектілерді іздеу, көршілес парақтардың метрикасы мен атрибуттарын келісімдеуді тексеру. Жабық ақпараттың болмауын бақылау нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін бақылауға, нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін тексеруге мүмкіндік береді (РФ Үкіметінің 04.09.1995 ж. N 870, редакцияда 18.03.2016 ж. N 214 қаулысы). Оның құрамына кіруге тыйым салынған сипаттамалардың жоқтығын көрсетуге және бақылауға тыйым салынған объектілердің болмауын бақылау кіреді. Жабық ақпараттың болмауын бақылау түрлерінің тізімі "Панорама" ГАЖ құралдарымен өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін болатын бақылау схемасында қамтылған.
  Деректердің қауіпсіздігі операциялық жүйенің құрамына кіретін қауіпсіздік құралдарының негізінде қол жеткізу құқықтарын ажыратумен қамтамасыз етіледі. Түпнұсқалығын қарапайым тексеруге, дайджест-аутентификацияға, түпнұсқалығын жүйелік (веб-сервер құралдарымен) және домендік (Kerberos немесе ActiveDirectory) тексеруге қолдау көрсетіледі. Кешен операциялық жүйелердің (AstraLinux SE, ALT Linux, Эльбрус, Ubuntu, CentOS, MS Windows және басқалар) және архитектуралардың (Intel, Эльбрус, Байкал) кең спектрінде жұмыс істеуге бейімделген.
  Сандық карталардың деректерінің және жерді қашықтықтан зондтау деректерінің банкін жүргізу кешені 1862 санымен отандық БЖ тізілімінде тіркелген.
  Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі федералды, аймақтық және муниципалды деңгейлерде кеңістіктік деректердің инфрақұрылымын корпоративтік ақпараттық жүйелерде құру үшін негіз болып табылады. Бірыңғай геоақпараттық кеңістік шеңберінде Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі алмасу форматтарында кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, іздеуді және беруді іске асырады. Бағдарламаның көмегімен іріктеп алынған кеңістіктік деректер Сервер ГАЖ-да көп пайдаланушылық қолжетімділік үшін орналастырылуы және GIS WebService SE қосымшалар серверінде OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS халықаралық стандарттары бойынша жариялануы мүмкін. Пайдаланушылар деректерге сыпайы клиенттен де (GIS WebServer SE көмегімен) және жұмыс үстеліндегі қосымшалардан да ("Панорама" ГАЖ, "Оператор" ГАЖ) қолжетімділікті алуы мүмкін. Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі кеңістіктік деректерді бұлттық сақтау орнын тұрғызуды, осы деректерге қолжетімділікті ұсынуды, геожабындарды автоматтандырылған қалыптастыру мен жаңартуды қамтамасыз етеді.
  Кеңістіктік деректердің ағымдағы күйі карта-схемалардың көмегімен бейнеленеді, олар сақталатын деректердің әр түрі үшін жүргізіледі: векторлық карталар, ЖҚЗ деректері, биіктіктер матрицалары және жердің модельдері. Кеңістіктік деректер жинақтарын файлдық сақтау орнына қашықтан орналастыру, сақталатын жинақтардың нұсқаларын жүргізу, деректердің болуының карта-схемаларын жаңарту, метадеректерді автоматтандырылған жинау мен қалыптастыру, геожабындарды қалыптастыру мен жаңарту қамтамасыз етіледі. Метадеректерді автоматтандырылған жинау мен қалыптастыру ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata и ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation стандарттары бойынша орындалады. Деректер кескіндерінің кішірейтілген көшірмелері автоматты түрде қалыптастырылады, файлдардың басқылау қосындылары және деректер жинақтарының толықтығы тексеріледі. Кеңістіктік деректерді файлдық сақтау орнына орналастыру тұтастығын тексеру, деректердің құрылымы мен мазмұнын бақылау арқылы жүзеге асырылады. Жұмыстың нәтижелері диагностикалық журналға хаттамаланады және метадеректер базасына енгізіледі. Тұтастығын бақылаумен және деректерді қалпына келтірумен метадеректерді автоматты түрде резервтік көшіру және кеңістіктік деректерді сақтау қамтамасыз етіледі.
  "Кеңістіктік деректер банкі" порталында векторлық карталарды, ЖҚЗ деректерін, биіктіктер матрицаларын және жердің модельдерін сақтауды, есепке алуды және беруді ұйымдастыру бойынша мүмкіндіктер ұсынылған. Портал ашық көздерден (OpenStreetMap, VMap0) алынған деректердің негізінде қалыптастырылған SXF форматындағы векторлық карталарды қамтиды. Кеңістіктік деректердің құрамына РФ субъектілерінің, жақын және алыс шетелдердің елдері мен қалаларының карталары кіреді. Барлығы жалпы көлемі 56 Гб болатын 240-дан астам векторлық карталар мен 6700 матрицалық деректер. "Панорама" КБ мамандары порталдағы ақпараттың құрамын апта сайын жаңартып және өзектендіріп отырады. Барлық жарияланған деректер еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бетінде қолжетімді.

 • 28.10.2021 OSM форматынан "Панорама" ГАЖ-ға векторлық карталарды импорттау бойынша оқу материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары "OSM форматынан векторлық карталарды импорттау" режимін пайдалану бойынша бейнесабақ дайындады. Қарастырылатын тапсырма OSM алмасу форматынан векторлық деректерді жүктеу үшін арналған. "Панорама" ГАЖ пайдаланушыларына бастапқы картаны таңдаған кезде OSM, MAP, SIT, SITX файлдарын таңдау қолжетімді.

  OSM форматынан деректерді импорттаудың толық технологиялық схемасы сатылы түрде орындалады. Технологиялық схеманың барлық режимдері тәуелсіз болып табылады. Өңдеу үшін барлық, бір немесе бірнеше режимді таңдауға болады. Жалғыз қатаң шектеу OSM форматында файлдың бастапқы картасы ретінде таңдау кезінде "Импорттау" міндетті түрде орындау болып табылады. Басқа жағдайларда кез келген процестердің жиынтығын ("Импорттаудан" басқа) орындауға болады. Мысалы, қолтаңбалардың кодын ашу және түзету немесе қалыптастыру және оларды жалпылау. Алайда, OSM форматы қолтаңба объектілерін сақтауды ескермейді және деректерді түрлендіру процесінде қолтаңба жасалмайды.

  Қолтаңбаларды қалыптастыру "Объектілерді автоматты түрде құру" қолданбалы тапсырмалар тобының "Қолтаңбаларды автоматты түрде орналастыру" процедурасын жасырын шақыру көмегімен орындалады. Қолтаңбаларды жасау параметрлерінің файлын теңшеу көрсетілген процедураның құралдарымен ("Панорама" ГАЖ-дың қолданбалы тапсырмалар тізімінен бастау) жүзеге асырылады. Параметрлер құрылымының сипаттамасы және орындау тәртібі тиісті құжаттамада және интерактивті сыбырлау құралдарында сипатталған. Қолтаңбаны қолдану ережелері .ilb файлында жазылады. Әдепкі қалпы бойынша бағдарламаны бастау кезінде инсталляциялық жиынтыққа кіретін және map5000m.osm2map и map5000m.rsc.ilb қайта кодтау параметрлеріне сәйкес келетін map5000m.rscz сыныптауышы бойынша импорттауды орындау ұсынылады.

  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 27.10.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Дағыстан Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Дағыстан Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 26.10.2021 "Геопорталдар" оқу курсынан "Геопорталдардың бағдарламалық жасақтамасы" дәрісі жарияланды
  "Панорама" КБ мамандары білім берудің сандық түрленуі бойынша жұмысқа бесенді түрде қатысуын жалғастыруда. "Геопорталдар" - "Геопорталдардың бағдарламалық жасақтамасы. 1-бөлім " курсынан кезекті дәріс пен таныстырылым дайындалған.

  Мәскеу мемлекеттік геодезия және картография университеті (МИИГАиК), "Геоинформатика және ақпартаттық қауіпсіздік" студенттері үшін әзірленген "Геопорталдар" курсы бойынша оқу бағдарламасы дәрістер мен тәжірибелік сабақтар циклын қамтиды. Курс геоақпараттық жүйелер мен технологиялар кафедрасының бакалавриат бағдарламасына қосылған.

  "Геоинформатика және ақпартаттық қауіпсіздік" факультеті бұрын МИИГАиК-тың үш түрлі факультетінде жүзеге асырылған дайындық бағыттарын (ақпараттық жүйелер мен технологиялар, қолданбалы информатика, ақпараттық қауіпсіздік) біріктірді. Бұл қауымдастықтың синергетикалық әсері бір факультеттің аясында түрлі ғылыми-зерттеу топтарының өзара іс-қимылын күшейту есебінен, сонымен қатар дайындықтың іргелес бағыттары бойынша оқу-әдістемелік жұмысты орталықтандыру есебінен қол жеткізіледі.

  Сабақтарды дайындауға және өткізуге жоғары біліктілікті кадрлар қатысады. Курстың тыңдаушыларын, нақты бағдарламалық жасақтама және оның тәжірибелік қолдануын қосқанда, таратылған геоақпараттық жүйелер мен геопорталдарды тұрғызудың саласында қолданылатын заманауи технологиялармен таныстырады. Материал таныстырылымдар түрінде көрсетілген, дәрістердің өздері бейнеге жазылады және "Панорама" КБ-ның білім базасында жарияланады. Қазіргі уақытта дәрістерді қарау және жүктеу мына тақырыптар бойынша қолжетімді:

  - "Геопорталдардың жалпы сипаттамасы" (дәріс және таныстырылым);
  - "Таратылған геоақпараттық жүйелердегі деректерді ұйымдастыру" (дәріс және таныстырылым);
  - "Таратылған ГАЖ архитектурасы" (дәріс және таныстырылым);
  - "Геопорталдардың бағдарламалық жасақтамасы. 1-бөлім" (дәріс және таныстырылым).

  "Геопорталдар" тақырыбы бойынша дәріс материалдары "Бейнесабақтар" және "Таныстырылымдар" бөлімдерінде танысу үшін қолжетімді.

 • 25.10.2021 GIS Toolkit Active кеңістіктік деректерді өңдеу, талдау және рәсімдеу мүмкіндіктерін кеңейтеді
  "Панорама" КБ-да ActiveX технологиясын, мысалы, Visual Studio-ны қолдайтын, бағдарламалаудың кез келген ортасында еркін лицензиясы бар геоақпараттық жүйелерді құру үшін 14.0.1-нұсқалы GIS ToolKit Active инструментарийі әзірленді. Жаңа нұсқада картаны басқару компоненті – axMapManager қосылды. Бұл компонент пернетақтаның көмегімен дискреттік масштабтау, тінтуірдің дөңгелегін айналдырумен бірқалыпты масштабтау, тінтуір мен пернетақтаның пернесін басумен карта кескінін жылжыту, бүкіл картаны терезеде бейнелеу сияқты картаның кескінімен осындай қимылдарды іске асыру есебінен ГАЖ-қосымшаларды әзірлеудің тиімділігін арттырады. Меңзерді картаның үстінде жылжытқан кезде басқару компоненті картаны бейнелеудің ағымдағы мәндерін, картаның атауын, координаттарды алуға мүмкіндік береді.

  Картаның таңдалған объектісі үшін компонент жеке диалогта семантикалық сипаттаманы қарап шығуға және редакциялауға, геобайланыстырылған фотосуретті көрсетуге, объектіге байланыстырылған құжаттарды қарап шығуға мүмкіндік береді. axMapManager компонентінің жұмысын зерттеу үшін мынадай мысал әзірленді: \GisToolActive14\Example\MS2012\C#\MapManager.

  Бағдарламада SXF, TXF, DIR, TXT, MAP, SIT, SITX, S57, KML/KMZ, MIF/MID форматтарында ұсынылған кеңістіктің деректердің экспорт/импортын қамтамасыз ететін axMapDataConversion компоненті жетілдірілді. Кеңістіктік деректерді конверсиялау компонентіне EXIF-тегтердегі суретке түсіру жерлерінің GPS-координаттарын қамтитын JPEG форматындағы фотосуреттерді жүктеу функциясы қосылды. Жаңа нұсқада жаңартылған ГАЖ-ядроның функцияларын пайдалану есебінен геодеректерге іздеу және аналитикалық операцияларды орындау жылдамдығы арттырылды.

  GIS Toolkit Active арнайы есептеулерді бейнелеу мен орындау үшін кеңістіктік және атрибуттық деректерді пайдалануға мүмкіндік беретін визуалды және визуалды емес компоненттер жиынтығын қамтиды. Осы компоненттерді пайдалану арқылы әртүрлі деңгейдегі (федералды, аймақтық, муниципалдық, корпоративтік) геоақпараттық жүйелер құрылады. Инструментарийде жергілікті, мемлекеттік және халықаралық координаттар жүйелерін қолдау іске асырылған (4000-нан астам әртүрлі координаттар жүйелерінің параметрлері жеткізілім жиынтығына кіреді). Инструментарийді пайдалану үшін кең Геокеңістіктік деректер банкі қолжетімді.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы жүктеу үшін Жүктеу бетінде қолжетімді.

 • 22.10.2021 "Панорама" 14 ГАЖ-да сандық картографиялау және жерді зерттеу құралдары жетілдірілді
  "Панорама" КБ-да 14.0.3-нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада жердің сандық карталарын, қала жоспарларын және арнайы карталарды құру және жаңарту, биіктіктер матрицаларының сапасын бақылау, тақырыптық карталарды рәсімдеу, әртүрлі жүйелер мен басқалар арасындағы мәтіндік файлдардағы координаттар тізімдерін қайта есептеу құралдары жаңартылды.
  "Карта редакторы" тапсырмасында пернетақтадан енгізілген метрика координаттары бойынша "Объектіні құру" режимі жете аяқталды. Жұмысты тездету үшін алмасу буферін (Ctrl+C, Ctrl+V пернелер комбинациясы) пайдаланумен координаттар мәндерін көшіру және кірістіру мүмкіндігі кеңейтілді. Егер алмасу буферінде көп жолды мәтін қамтылса және жолдардың ұзындығы әртүрлі болса, онда буферден деректерді алған кезде бағдарлама Ctrl+V пәрменін бір орындау арқылы координаттар өрістерін автоматты түрде анықтайды және толтырады. Кесте өрістерін бөлгіш-символ ретінде бос орын немесе табуляция символы пайдаланылады. Деректерді көшіру және кірістіру бөлек өрісте де, кесте ұяшықтарының бөлінген ауқымында да жүзеге асырылады.
  Мәнмәтіндік мәзірдің тиісінше тармағын таңдау немесе "W" "жедел" пернені басу бойынша белсенетін "Ең қысқа қашықтық бойынша байланыстыру" жаңа параметрді пайдаланумен сызықтық пен алаңдық объектіні құру режимдері жете аяқталды.
  "Тізімдер бойынша объектілерді кесу" режимінде "Мултиполигонды қалыптастыру" параметрі қосылды. Тізімдерден объектілерге операцияларды орындау кезінде кесілген алаңдық объектілер бір мультиполигон түрінде немесе жеке объектілер түрінде сақталады.
  "Объектінің типін өзгерту" және "Түрін өзгертумен объектінің көшірмесі" режимдерінде таңдалған объектінің немесе таңдалған объектілер тобының әрбір нүктесі бойынша растрлық белгілерді жасау мүмкіндігі қосылды. Объектінің жаңа түрі "Сыныптауыштан объектінің түрін таңдау" диалогының көмегімен немесе "E" жедел пернені басу арқылы тағайындалады. Қайта кодтау операциясын орындау нәтижесі метрика координаттары таңдалған объектінің метрикасына сәйкес келетін нүктелік объектілер жиыны болып табылады. "Объектінің типін өзгерту" режимінде жаңа шартты белгі берілгеннен кейін бастапқы объекті жойылады, "Түрін өзгертумен объектінің көшірмесі" режимінде бар объекті сақталып қалады.
  "Кесу және тігу" панеліндегі "Карта редакторы" тапсырмасында "Сызықтық объектіні сызықтық объектімен жару" режимі қосылды. Кесуді орындау үшін редакцияланатын және жаратын объектілер біртіндеп таңдалады. Тұйықталмаған да, тұйықталған да контурларды қайта өңдеу жүзеге асырылады. Жаратын объектінің ішінде қалған редакцияланатын объектінің учаскелерін өңдеу келесі үш режимде орындалады: кодты өзгертпей сақтау, учаскелерді жою, код өзгертумен жазба жасау.
  "Графикалық объектілер" панеліндегі "Карта редакторы" тапсырмасында "Кесте" типті графикалық объектіні құру үшін "Кестені түсіру" режимі қосылды. "Кесте" типті объектілердің көмегімен әртүрлі салалар бойынша статистикалық деректер ұсынылуы мүмкін. Объектінің графикалық түрі сыныптауышқа қоспай-ақ, картаға қажетті кестені бірден жасауға және түсіруге мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл, егер жасалатын кесте картадағы нақты объекті/аумақ үшін бірегей болса, өзекті болады. Картаға әрбір жаңа "Кесте" графикалық объектісін түсірген кезде кестенің ішіндегісімен CSV файлын таңдауға сұрату беріледі.
  "Автофигуралар" панеліндегі "Карта редакторы" тапсырмасында алаңдық пен сызықтық объектілер үшін "Фарватерді (ортаңғы сызықты) салу" режимі қосылды. Құрылатын объектінің түрі сыныптауыштан "Объектіні құру" стандартты диалогында таңдалады.
  "Объектіні таңдау" диалогында "Файлдары бар бумаға сілтеме" типті семантиканы қосу және редакциялау мүмкіндігі іске асырылды. Семантиканың мәні әртүрлі форматтар мен бумалардың көптеген файлдары орналастырылған директорий аты болып табылады. Егер семантика толтырылмаса, онда оған жүгінген кезде буманың атын таңдау үшін диалог шақыртылады. "Бумаға сілтеме" толтырылған семантикаға жүгінген кезде түбірлік бумадағы және тіркемеленген бумалардағы файлдар тізімі автоматты түрде қалыптасады. Таңдалған файлға қосарланған шерту бойынша тиісінше файлды тану және өңдеу бағдарламасы іске қосылады. Құжаттарға, кестелер мен графикалық кескіндерге сілтеме жасаған кезде файлдың ішіндегісін бейнелеу орындалады, кеңістіктік деректерге сілтеме жасаған кезде ГАЖ-дың жеке терезесінде деректер жинағын ашу орындалады.
  Егер бумада редакциялауды талап етпейтін құжаттар болса, оны ол ZIP-файлына сығыдауы мүмкін, ал объектіге "Файлға сілтеме" типті семантика берілуі мүмкін. Құжаттармен әрекеттер бумаға сілтеме жасағандай сияқты бірдей болады. Карталарды MAPZ, SITZ, MPTZ форматтарына жинақтау кезінде "Файлға сілтеме" типті семантикалардан сілтемесі бар құжаттар сондай-ақ "Бумаға сілтеме" семантикасына қарағанда, бір деректер жинағына жинақталатын болады. "Метрика" бетбелгісінде көшірілген деректерді одан әрі пайдалану үшін, мысалы, оларды пернетақтадан енгізілген координаттар бойынша объектіні құру режимінде орналастыру үшін Ctrl+А пернелер комбинациясымен метриканың барлық координаттарын алмасу буферіне жылдам көшіру іске асырылған.
  Бөлінген объектілер семантикасы бойынша қолтаңбаларды салу диалогында мультиполигон үшін қолтаңбаларды жасау режимін таңдау мүмкіндігі қосылды. "Мультиполигонға кіретін барлық объектілерге қол қою" опциясы қосылған кезде қолтаңба мультиполигонға тиесілі болатын әрбір контур үшін қалыптасады және диалогтың теңшелімдеріне сәйкес түсіріледі. Қолтаңбаны мультиполигонның шеңберіндегі тек бір объектіге ғана орналастыру қажет болған кезде "Барлық объектілерге қол қою" опциясын сөндіру керек.
  "Абсолютті биіктіктерді бақылау" тапсырмасы жете аяқталды. Карта объектілерін бейіндеудің жаңа түрі әзірленді – триангуляция қырлары бойынша. Триангуляцияның шыңдары: нүктелік объекті (биіктіктің белгісі, МГЖ тармағы, кесу белгісі), абсолютті биіктікпен алаңдық объектінің метрика нүктесі (көл, су қоймасы), горизонтальдің метрика нүктесі болып табылады. Биіктіктер белгілерінің көп санымен және изосызықтардың аз санымен жазық рельеф үшін бейіндеудің жаңа түрі көлденең және тік бағыттар бойынша көрші биіктіктерді іздеу кезінде әбестерді жоққа шығарады, бұл ақпараттық емес хабарламалардың санын азайтады және бақылау нәтижелерін талдауды жеңілдетеді.
  "Геопорталдардан деректерді қосу" тапсырмасы жете аяқталды. Ресейлік федералды геологиялық қорының геопорталын – Пайдалы қазбалардың болуын көрсететін МРБ-ні есепке алу объектілерін қуаттау қосылған. Геопорталға 3 қабат кіреді: Көмірсутек шикізаты, Қатты отынды пайдалы қазбалар, Жалпы таралған пайдалы қазбалар. Росреестрдің геопорталын қуаттау жақсартылды. Таңдалған аумақтарға деректердің болуына сұратулар жасау есебінен геопорталдардан деректерді бейнелеу жылдамдығы көбейтілді. Векторлық ақпаратты бейнелеу жақсартылды, қолтаңбалар қосылды.
  "Карта бойынша есептеулер" тапсырмасынан шақырылатын "Мәтіндік файлдардағы координаттарды қайта есептеу" режимі жете аяқталды. Ауысудың берілген параметрлері (Гельмерт кері түрленуі, немесе Coordinate Frame Rotation; EPSG dataset coordinate operation method code 1032) бойынша эллипсоидтар арасындағы геодезиялық координаттарды тікелей қайта есептеу мүмкіндігі қосылды. Ауысу параметрлері xml файлдарында оқылуы және сақталуы мүмкін.
  "Объектілердің метрикасын түзету" тапсырмасы жете аяқталды. "Қосалқы объектілер" бетбелгісіне "Мультиполигонның қосалқы объектілерінің кіру белгілерін түзету" режимі қосылды. Оны қосқан кезде полигон мультиполигон болып табылатыны тексеріледі және қосалқы объектілердің мультполигонның сыртқы контурларына кіру белгілері түзетіледі.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 21.10.2021 GIS WebServer SE пайдаланушыларға жердің карталарын басып шығарудың жетілдірілген құралдарын ұсынады
  "Панорама" КБ-да Astra Linux, CentOS, Ubuntu, MS Windows операциялық жүйелері үшін 6.3.0-нұсқалы GIS WebServer SE әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасында масштабын таңдаумен жоғары ажыратымдылықтағы картаны басып шығару мүмкіндігі қосылған. Пайдаланушы жердің учаскесін таңдап, картаны басып шығару масштабын көрсетіп, түсініктемелер қоса алады. Картаны png немесе jpeg растрлық форматына сақтауға, файлды браузерге жүктеуге және дискіге жазуға болады. Басып шығару кезінде картаға қосылған графикалық кескіндер: бөлінген объектілер, өлшеулер, жергілікті қабаттардың суреттері сақталып қалады. Қосымша пайдаланушыларын авторландыру механизмі жаңартылды. Пайдаланушыларды анықтап тану, топтарды, пайдаланушыларды және деректерге қол жеткізу құқықтарын жүргізу үшін SQLite деректер базасының кестелері пайдаланылады. Топтар мен ажыратымдылықтарды теңшеу әкімшілендіру модулінде орындалады.
  Қосымшаның пайдаланушы интерфейсі мобильді құрылғылармен жұмыс істеу үшін бейімделген. Қосымшаның компоненттері Material Design графикалық дизайнын пайдаланумен реактивті стильде әзірленген.
  Жаңа нұсқада GIS WebServer SE мүмкіндіктерін кеңейтетін және басқа ақпараттық жүйелерге кіріктіру мүмкін болатын GIS WebToolKit SE Web-қосымшаларын әзірлеудің инструментарийі жете аяқталды. Деректерге (суреттерге, векторлық карталарға және жердің бедері туралы ақпаратқа) қол жетімділік жалпы қабылданған OGC хаттамалары мен ISO стандарттары бойынша Web-сервистерді ұсынады. Бедердің цифрлық моделі ретінде биіктік деректерінің әртүрлі түрлері пайдаланылады: матрицалар (SRTM, GeoTIFF, IMG, MTW форматтарында), TIN-модельдер, нүктелер бұлты және басқалар.
  Кеңістіктік деректер көзі ретінде Сандық карталар деректері және ЖҚЗ банкі болуы мүмкін. Ол алмасу форматтарындағы кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, іздеуді және беруді, карта-схемалар түрінде деректер банкінің күйін бейнелеуді, геожабындарды автоматты түрде қалыптастыруды және жаңартуды қамтамасыз етеді.
  GIS WebServer SE құпиялылық таңбасы немесе коммерциялық құпиясы бар деректердің қорғауын қамтамасыз ету арқылы жабық корпоративтік жүйелерді тұрғызу кезінде қолданылады. GIS WebServer SE мәлімделмеген мүмкіндіктердің жоқтығының 2 деңгейі бойынша сертификатталған. Бағдарламаның жаңа нұсқасы аумақтардың дамуын талдау, басқару және келешектік жоспарлау мәселелерін шешу кезінде қосымшаның мүмкіндіктерін кеңейтеді. GIS WebServer SE JavaScript-ті пайдаланатын әзірлеу құралдарында қолдануы мүмкін болатын GIS WebToolkit SE инструментарийін пайдаланумен іске асырылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 18.10.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Қарашай-Шеркесия Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Қарашай-Шеркесия Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 15.10.2021 Аумақты пайдаланудың ерекше шарттарымен аумақтық аймақтарды есепке алуға қою бойынша оқыту бейнематериалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары "Аумақты пайдаланудың ерекше шарттары бар аумақтық аймақтар" режимі бойынша бейнесабақ дайындады. Материалда аумақтарды, аумақтық аймақтарды пайдаланудың ерекше шарттары бар аймақтарды анықтау, өзгерту, тіршілігін тоқтату туралы мәліметтерді қайта жаңғыртатын XML-құжатын қалыптастыру қарастырылған (ZoneTogkn_V05.xsd схемасы). Аумақтық аймақтарды пайдаланудың ерекше шарттары бар аймақтар шекараларының орналасқан жерін, РФ халықтарының мәдени мұра объектілерінің бірыңғай мемлекеттік тізіліміне (тарих және мәдениет ескерткіштеріне) енгізілген мәдени мұра нысандарының аумақтарының, арнайы экономикалық аймақтар орналасқан жерді сипаттайтын XML-құжатын дайындау көрсетілді. "Кадастрлық инженердің АЖО", "Панорама" ГАЖ немесе "Панорама-редактор" пайдаланушылары геодезиялық есептеулердің көмегімен аумақтарды, аумақтық аймақтарды пайдаланудың ерекше шарттары бар XML-құжаттарын құра алады.

  Оқу материалында деректерді дайындаудың ерекшеліктері, міндетті сипаттамаларды толтыру және Росреестрдің 15.09.2016 жылғы № П/0465 бұйрығына сәйкес аймақтарды, аумақтық аймақтарды пайдаланудың ерекше шарттары бар аймақтардың XML-файлын қалыптастыру көрсетілген. Осы бұйрықтың негізінде "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдерінде survey.v5.rscz шартты белгілеулер сыныптауышы әзірленген. Сыныптауышта кадастрлық карталар мен басқа кадастрлық құжаттарында кадастрлық ақпаратты көрсету үшін қабаттардың, семантикалық сипаттамалар мен объектілердің ортақ тізімі жүзеге асырылған.

  "Аумақты пайдаланудың ерекше шарттары бар аумақтық аймақтар" режимімен жұмыс істегендегі ұсынылатын тәртіп:
  - "Құжаттар", "Өтінішкер" және "Аймақтар" беттеріндегі экрандық пішіннің позицияларын толтыру;
  - XML-құжатын қалыптастыру;
  - электрондық цифрлық қолтаңбаны қалыптастыру (Барлық файлдар бір бумада Аймақтарды анықтау туралы XML-құжатымен бірге орналасуы керек);
  - Жылжымайтын мүліктің мемлекеттік кадастрына жіберу үшін Ақпараттар пакетін қалыптастыру.

  Оқыту материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 13.10.2021 Linux үшін "Панорама" ГАЖ үлкен көлемді кеңістіктік деректерді тиімді құруды және редакциялауды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да Astra Linux SE ОЖ ("Смоленск" және "Орел" релиздері) үшін 14.0.0 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада бірнеше миллион және одан да көп объектілерді қамтитын векторлық карталар мен кеңістіктік деректер базаларының үлкен жиынтықтарын бастапқы ашу мен бейнелеу жеделдетілген. Деректер жиынтығын ашқан кезде объектілер дарағын тұрғызу жеделдетілген.
  MTD форматының деректер жинақтарында "нүктелер бұлты" типті деректерді сақтау алгоритмдері жетілдірілді. Өңделетін аумақтың ауданын және берілген сақтау дәлдігін есепке алумен деректерді жинақтау бірнеше ондаған Гигабайттан Терабайтқа дейін өлшемі болуы мүмкін MTD файлдарының өлшемін 4 есеге дейін азайтуға мүмкіндік береді. Жаңа алгоритмдер үлкен аумақтағы жерді сипаттау дәлдігін арттыруға және жердің үш өлшемді модельдерін салуды тездетуге мүмкіндік береді.
  Жақтаушамен шектелген растрлық деректерді бейнелеу жетілдірілді. Мұндай растрлардың кескіні еркін күрделілікті жақтауша контуры бойынша кесіледі. Жақтауша еркін жабық контур бойынша немесе таңдалған объекті бойынша орнатылуы мүмкін. Жақтауша мыңдаған нүктелерді және мыңдаған контурларды қамти алады, сонымен қатар растрдан ауданы бойынша бірнеше есе асып кете алады. Жақтауша нүктелерінің көп саны растрды бейнелеу жылдамдығын азайтады. Растрларды бейнелеуді жеделдету үшін жазу кезінде растрдың жақтаушасын оңтайландыру қосылған – жақтаушаның барлық контуралары әрбір растрдың габариттері бойынша кесіледі. Аймақтың жақтаушасын жабынның әр растрына орнатқан кезде оңтайландырылған жақтауша жазылады. Растрларды және бұрын жасалған биіктіктер матрицаларын ашқан кезде жақтаушаны оңтайландыру автоматты түрде орындалады (файлға жақтаушаны оңтайландыруды орындау нышаны енгізіледі). Мұндай амал жаңа растрлық деректерді де, бұрын жасалғандарды да бейнелеуді жеделдетуге мүмкіндік береді.
  Картадағы нүктелік шартты белгілерді топтастыру үшін қолданылатын кластерлерді бейнелеу жетілдірілді. Кластерді сипаттауға "Кластердегі бірінші белгіні бейнелеу" қасиеті қосылды. Оны кластер белгісінің позициясына орнатқан кезде кластердегі бірінші объекті, одан кейін кластер белгішесі бейнеленетін болады. Кластер белгішесі бұл жағдайда тек объектілер санын немесе шартты белгінің басқа да толықтырушы элементтерін қамтуы мүмкін. Объектінің суретін салған кезде әртүрлі семантикалар, оның ішінде графикалық файлдарға сілтемелер ескерілуі мүмкін, бұл жалпыланған белгіні неғұрлым күрделі және ақпаратты етеді.
  "Векторлық картаны графикалық форматтар файлдарына сақтау" тапсырмасында ашық құжатты KMZ форматына экспорттау қосылды. Қалыптастырылатын KMZ архиві KML жобасының файлын және сақталатын аумаққа растрлық тайлдар пирамидасының жинағын қамтиды. KML файлында растрлық деректердің негізгі параметрлерін – растрларды байланыстыру аттары мен координаттарын, сондай-ақ олардың бейнелеу басымдылығын сипаттау қамтылады. KMZ форматынан басқа, тапсырма кескіндерді BMP, TIFF, JPEG, PNG және RSW форматтарына сақтай алады. Векторлық карталарды, суреттер мен матрицаларды, сондай-ақ сыртқы интернет-ресурстардан (WMS және WFS - сервистерден) және деректер базаларынан геокеңістіктік деректерді қоса алғанда, кез келген түрдегі электронды карта құжатының үзіндісі сақталуы мүмкін. Тапсырмада таңдалған аймақ бойынша, беттің форматы бойынша және белгіленген объектілердің габариттері бойынша, мысалы, номенклатуралық парақтардың жақтаушаларының габариттері бойынша картаның кескінін сақтау мүмкіндігі іске асырылған.
  Биіктіктер матрицаларын бейнелеу механизмі жетілдірілді: жабын нүктесінің түсін есептеу бикубтық интерполяция әдісімен биіктіктердің 16 көршілес мәндері бойынша орындалады. Жаңа тәсіл матрицаның элементтерін және бедердің жарық-көлеңкелі маскасының (жуып-шаюының) дискреттілігін тегістеуге, сондай-ақ пиксельге дейін дәлдікпен жақтау бойынша матрицаның кескінін кесуді орындауға мүмкіндік береді. "Барлық объектілерді көрсету" режимі қосылды. Бұл режим объектілердің көрінгіштік шекараларын және картаны бейнелеу құрамын есепке алусыз картаның барлық объектілерін бейнелеу үшін арналған.
  Пайдаланушылық қолданбалы тапсырмаларды құру үшін мүмкіндіктер жиынтығы кеңейтілген. Әзірлеушінің инструментарийінің жаңартылған жиынтығында қосымшаның басты мәзіріне тармақтарды қосу қолжетімді. Осының арқасында, әзірлеушімен жасалған қолданбалы тапсырмалар тек өз панелінен ғана емес, сол сияқты стандартты міндеттермен бірқатар, қосымшаның негізгі мәзірінен де туындауы мүмкін. Бұл айрықша пайдаланушылық тапсырмаларды шешу үшін жазылған функционалға жылдам қолжетімділікті қамтамасыз етеді.
  S57/S52 теңіз карталары стандарттарын бейнелеу жетілдірілді. Сыныпталатын мәндер тізіміне (Attribute type: L - CATAIR, CATACH, ... TECSOU) ие болатын атрибуттар үшін s57navy.rsc сыныптауышында "Қайталауға рұқсат беріледі" қасиеті орнатылған. Деректерді экспорттау мен импорттау кезінде атрибуттар мәндерінің (1,7,,30) тізімдері жазылады және оқылады. Мәндердің тізімдерін бейнелеу үшін қиыстырылған қолтаңбаға 'r' (#113.r) жаңа басқарушы символ қосылған, ол атрибуттар мәндерінің тізімінен, оларды бос орнымен бөліп, қалыптастыруға мүмкіндік береді. Қауіпсіздік контурларын есепке алумен және кебетін беттерде тереңдіктерді есепке алумен тереңдіктердің белгілерін бейнелеу дәлденген.
  "Панорама" ГАЖ сандық топографиялық, теңіз, аэронавигациялық және қалалардың басқа карталары мен жоспарларын құру және редакциялау үшін пайдаланылуы мүмкін. Бағдарлама режимдердің көптеген саны кіретін сандық карталардың кәсіби редакторын қамтиды: объектілерді, автофигураны, графикалық объектілерді құру, топология және көптеген басқалар. "Панорама" ГАЖ әр түрлі проекцияларда (ұшып келе жатқанда түрлендіруді орындаумен) векторлық, растрлық және матрицалық деректерді біріктіруге және оларды есептеулерді жасау үшін негіз ретінде пайдалануға мүмкіндік береді: карта объектілерінің және еркін көпбұрыштардың ұзындығы, ауданы туралы анықтаманы алу, ортодромия мен локсодромияны, таңдалған объектілердің айналасындағы аймақтарды, объектілердің қиылысуларын салу, бостықтарды анықтау, карта объектілері арасындағы қашықтықты табу, контурдағы нүктелерді іздеу, нүкте, азимут және қашықтық бойынша іздеу, биіктіктер матрицасы бойынша есептеулерді орындау. "Жолдар графы" тапсырмасының көмегімен пайдаланушылар екі торап арасындағы минималды желінің қырларының семантикалық сипаттамаларын есепке алумен іздеуді жүзеге асыра алады, көрсетілген тораптан берілген қашықтық (алшақтық графы) шегінде объктілерді таба алады және бірнеше көрсетілген тораптар арасындағы минималды жолды анықтай алады.
  "Панорама" ГАЖ ең танымал форматтардан: SXF, TXF, DIR, SHP (Shapefile), DXF (AutoCAD), OGC GML (XML), KML (Google), S57 және басқа векторлық карталардан; растрлық деректерден (RCS, BMP, JPEG, PNG, GeoTiff, TIFF); MTW, MTQ, GRD, SRTM, Geodif биіктіктер матрицалары мен сапа матрицаларынан; қабаттардың, TIN-модельдердің геологиялық матрицаларынан және лазерлік сканерлеудің деректерінен (MTD форматтындағы нүктелер бұлты); GPX навигациялық деректерден; ARINC-424 аэронавигациялық деректерден деректердің импортын қолдайды. Ашық деректерді пайдаланушы баспаға шығару параметрлерін теңшеумен әртүрлі шығару құрылғыларында басып шығара алады. Векторлық деректер SXF, TXF, DIR, SHP (Shpefile), OGC GML (XML) S57, ARINC-424 және басқа форматтарға; растрлық деректер – RCSW, BMP, JPEG, PNG, TIFF форматтарына экспортталуы мүмкін.
  ГАЖ картографиялық шартты белгілерде вектор карталар түрінде бейнелеу мен редакциялау үшін миллиондаған жазбаларды қамтитын үлкен кеңістіктік деректер базасына тікелей қосылу мүмкіндігін ұсынады. Бағдарламаға Collada(dae) форматындағы модельдерді DB3D форматына, OBJ форматындағы модельдерді, TLS (Agisoft Tiled Model) тайлдық форматындағы модельдерді, нүктелер бұлтын Agisoft OC3 форматына импорттау құралдарын қоса алғанда, әртүрлі егжей-тегжейлеу дәрежесінің үш өлшемді модельдерін құру үшін құралдар кіреді. Сервер ГАЖ-ға қосылу көмегімен қолжетімділікті басқарумен қашықтағы деректерге көп пайдаланушылық қолжетімділікті қолдайды. Сервер ГАЖ векторлық карталарға, ЖҚЗ деректеріне, матрицаларға, құжаттарға, кеңістіктік деректер базаларына және GPKG, BIR, Mbtiles форматтарындағы тайлдар пирамидаларына қашықтан қолжетімділікті ұсынады. OpenStreetMap (Карта), Yandex (Жерсерік), Yandex (Карта), Росреестр, Космосуреттер, Ұшақтар қозғалысының мониторингі және басқа сайттардан алынған карталарды бейнелеуге мүмкіндік беретін танымал геопорталдарға қосылуға қолдау көрсетіледі.
  "Панорама" ГАЖ базасында аэронавигациялық ақпараттың деректер базасын құру мен жүргізу, аэронавигациялық карталарды қалыптастару, әуе кемелерінің ұшу бағыттарын жобалау, деректердің басқа ақпараттық жүйелермен алмасуы үшін арналған Аэронавигациялық тапсырмаларды шешу кешені пайдаланылуы мүмкін. Кешен ұшу бағыттарын есептеулерді орындауға, әуеайлақтың және қоршаған ауданның объектілерін әуе қозғалысының қауіпсіздігіне әсер ету мәніне талдауға мүмкіндік береді.
  Геоақпараттық жүйе Intel/AMD, Эльбрус, ARM, PowerPC, SPARC, MIPS және басқа да процессорлардың қолдауымен Linux, QNX, Android, MS Windows ОЖ үшін мультиплатформалық көп ағынды ядрода тұрғызылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 12.10.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Болгария Республикасының картасы жаңартылды
  Панорама" КБ-ның мамандары Болгария Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 11.10.2021 "Агрономның АЖО"-да ауылшаруашылық алқаптарының контурлары шекараларын анықтау бойынша оқыту бейнематериалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары "Агрономның АЖО"-да "Егістік контурларын автоматты анықтау" режимінің жұмысы туралы бейнесабақ дайындады. Егіншілікті тиімді басқару үшін кәсіпорынның иелігінде болатын егістік алқаптарының нақты өлшемдерін білу қажет. Шаруашылықтардың басшылары мен агрономдары жиі өздерінің өрістерінің өлшемдері туралы тек шамалап қана біледі, бұл қажетті тыңайтқыштарды, өсімдіктерді қорғау құралдарын және өнімді есептеу дәлдігіне теріс ықпал етеді.

  Ресурс үнемдейтін технологиялар, оның ішінде дәл егіншілік өрістердің сандық карталарымен жұмыс істеуді жорамалдайды. Бұл кеңістіктік деректер базасы, оның негізінде дәл егіншіліктегі іс жүзінде барлық агротехникалық операциялар жүзеге асырылады.

  "Егістік контурын автоматты анықтау" ауыл шаруашылық алқаптарының сандық карталарын жасау процесін айтарлықтай жеделдетуге мүмкіндік береді. Ақпаратты өңдеу картада көрсетілген көпбұрышпен немесе тіктөртбұрышпен шектелген жергілікті аумақта орындалады.

  Егістіктің жұмыс учаскелерінің векторлық моделін тұрғызу автоматты түрде таңдап алынған орташа (10 м/пкс) және жоғары (1.2 м/пкс) ажыратымдылықтың өзекті деректері негізінде GeoJSON форматында "Геоалерт" сервисінде орындалады. Алынған нәтижелер "GML(XML), GeoJSON форматынан деректер импорты" режимінің көмегімен импортталады.

  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 08.10.2021 Сандық карталардың және ЖҚЗ деректерінің банкінде кеңістіктік деректер қорларын жүргізу үшін сақталатын ақпараттың жаңа түрлері қосылған
  "Панорама" КБ-да 6.3.0-нұсқалы Сандық карталардың және ЖҚЗ деректерінің банкі әзірленді. Жаңа нұсқада аналогтық суреттер мен аналогтық карталар тізілімін жүргізу іске асырылды. Құжаттардың әрбір түрі үшін атрибуттардың жеке тізімі мен қарап шығуға жеке рұқсаттар, метадеректерді редакциялау және жою ескерілген. Құжаттарды іздеу және іріктеп алу барлық бар атрибуттар бойынша жүзеге асырылады. Құжаттар күні, сақтау форматы, координаттар жүйесі, кескінінің типі және басқа да атрибуттары бойынша деректердің жеке қабаттарында топтастырылуы мүмкін. Деректер қабаттарының саны мен түрлері геодезия және картография кәсіпорындарының немесе өз қызметінде кеңістіктік деректерді пайдаланатын кәсіпорындардың нақты бөлімшелерінің талаптарына оңай икемденеді. Құқықтарды ажырату ақпаратқа жеке және қорғалған қолжетімділікті ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
  Анықтамалар тізімі кеңейтілген, суретке түсіру, аналогтық деректерді сақтау форматы, биіктіктер жүйесі, кемкіннің түрі, бастапқы материал, құрастыру тілі сияқты анықтамалықтар қосылды. Деректер банкімен жұмыс істеу кезінде хаттамаланатын әрекеттер тізімі кеңейтілген. SXF және SHP форматтарына геожабындарды конвертациялау операцияларын хаттамалау қосылған. Әрбір геожабынды бөлек терезеде алдын ала қарап шығуға болады, ал тиісті рұқсаттар бар болған жағдайда олармен "Панорама" ГАЖ немесе "Панорама-редактор" сияқты үстелдік қосымшаларда қашықтан жұмыс істеуге болады.
  Деректердің қауіпсіздігі операциялық жүйенің құрамына кіретін қауіпсіздік құралдарының негізінде қол жеткізу құқықтарын ажыратумен қамтамасыз етіледі. Түпнұсқалығын қарапайым тексеруге, дайджест-аутентификацияға, түпнұсқалығын жүйелік (веб-сервер құралдарымен) және домендік (Kerberos немесе ActiveDirectory) тексеруге қолдау көрсетіледі. Кешен операциялық жүйелердің (AstraLinux SE, ALT Linux, Эльбрус, Ubuntu, CentOS, MS Windows және басқалар) және архитектуралардың (Intel, Эльбрус) кең спектрінде жұмыс істеуге бейімделген.

  Сандық карталардың деректерінің және жерді қашықтықтан зондтау деректерінің банкін жүргізу кешені 1862 санымен отандық БЖ тізілімінде тіркелген.

  Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі федералды, аймақтық және муниципалды деңгейлерде кеңістіктік деректердің инфрақұрылымын корпоративтік ақпараттық жүйелерде тұрғызу үшін негіз болып табылады. Бірыңғай геоақпараттық кеңістік шеңберінде Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі алмасу форматтарында кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, іздеуді және беруді іске асырады. Бағдарламаның көмегімен іріктеп алынған кеңістіктік деректер Сервер ГАЖ-да көп пайдаланушылық қолжетімділік үшін орналастырылуы және GIS WebService SE қосымшалар серверінде OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS халықаралық стандарттары бойынша жариялануы мүмкін. Пайдаланушылар деректерге сыпайы клиенттен де (GIS WebServer SE көмегімен) және жұмыс үстеліндегі қосымшалардан да (ГИС "Панорама", ГИС "Оператор") қолжетімділікті алуы мүмкін. Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі кеңістіктік деректерді бұлттық сақтау орнын тұрғызуды, осы деректерге қолжетімділікті ұсынуды, геожабындарды автоматтандырылған қалыптастыру мен жаңартуды қамтамасыз етеді. Кеңістіктік деректердің ағымдағы күйі карта-схемалардың көмегімен бейнеленеді, олар сақталатын деректердің әр түрі үшін жүргізіледі: векторлық карталар, ЖҚЗ деректері, биіктіктер матрицалары және жердің модельдері. Кеңістіктік деректер жинақтарын файлдық сақтау орнына қашықтан орналастыру, сақталатын жинақтардың нұсқаларын жүргізу, деректердің болуының карта-схемаларын жаңарту, метадеректерді автоматтандырылған жинау мен қалыптастыру, геожабындарды қалыптастыру мен жаңарту қамтамасыз етіледі. Метадеректерді автоматтандырылған жинау мен қалыптастыру ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata және ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation стандарттары бойынша орындалады. Деректер кескіндерінің кішірейтілген көшірмелері автоматты түрде қалыптастырылады, файлдардың бақылау қосындылары және деректер жинақтарының толықтығы тексеріледі. Кеңістіктік деректерді файлдық сақтау орнына орналастыру тұтастығын тексеру, деректердің құрылымы мен мазмұнын бақылау арқылы жүзеге асырылады. Жұмыстың нәтижелері диагностикалық журналға хаттамаланады және метадеректер базасына енгізіледі. Тұтастығын бақылаумен және деректерді қалпына келтірумен метадеректерді автоматты түрде резервтік көшіру және кеңістіктік деректерді сақтау қамтамасыз етіледі.

  "Кеңістіктік деректер банкі" порталында векторлық карталарды, ЖҚЗ деректерін, биіктіктер матрицаларын және жердің модельдерін сақтауды, есепке алуды және беруді ұйымдастыру бойынша мүмкіндіктер ұсынылған. Портал ашық көздерден (OpenStreetMap, VMap0) алынған деректердің негізінде қалыптастырылған SXF форматындағы векторлық карталарды қамтиды. Кеңістіктік деректердің құрамына мына карталар кіреді: РФ субъектілерінің, жақын және алыс шетелдердің елдері мен қалаларының. Барлығы жалпы көлемі 56 Гб болатын 240-дан астам векторлық карталар мен 6700 матрицалық деректер. "Панорама" КБ мамандары порталдағы ақпараттың құрамын апта сайын жаңартып және өзектендіріп отырады. Барлық жарияланған деректер еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасын жүктеу үшін Жүктеу бетінде қолжетімді.

 • 07.10.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Түрікменстанның картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Түрікменстанның картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 06.10.2021 "Панорама" ГАЖ-да "Кесте" объектісінің жаңа түрін көрсету бойынша оқыту материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары картаға "Кесте" объектісінің жаңа түрін құру және түсіру бойынша бейнесабақ дайындады. Бұл түр CSV форматында мәтіндік файлдардан деректер картасында бейнелеу және басып шығару үшін пайдаланылады. Қаралатын құрал "Панорама" ГАЖ-да картадағы берілген түрдің кестесін қалыптастыруға және бейнелеуге мүмкіндік береді.

  "Кесте" түріндегі объектілердің көмегімен деректерді ұсыну және қажетті екпіндерді орын-орнына қою ыңғайлы болады. Кестелік түрде кесте орналастырылған картаның объектілеріне сәйкес келетін статистика деректері көрсетілуі мүмкін. Статистиканың қаржылық, экологиялық, экономикалық, медициналық, салықтық, метеорологиялық, демографиялық және басқа да түрлері бойынша ақпаратты мемлекеттік статистиканың Федералдық қызметінің сайттарында алуға болады. Статистикалық деректер тұтасымен Ресей бойынша Росстат сайтында, муниципалдық құрылымдар бойынша Муниципалдық құрылымдар көрсеткіштерінің деректер базасында әртүрлі көрсеткіштер бойынша қолжетімді.

  "Кесте" түрі нүктелік объекті бойынша тағайындалады. CSV файлының аты "Мәтіндік файл" объектісінің семантикасында беріледі. Кесте бір немесе одан да көп беттерден тұруы мүмкін. Беттер саны "Кестенің беттер саны" семантикасында беріледі. Кестенің ені беттердің саны мен беттер арасындағы қашықтықты есепке алумен бағандардың ендері бойынша автоматты түрде есептеледі. Кестенің енін өзгерту қажеттілігі болған кезде ол "Кестенің ені" семантикасында берілуі мүмкін. Кестеде CSV файлының деректер бөлігін бейнелеу үшін "Кестенің бастапқы жолы" және "Кестенің ақырғы жолы" семантикасы беріледі.

  Кестенің параметрлерін теңшеу "Кестені редакциялау" диалогында орындалады. Онда қосымша элементтер құрылады және редакцияланады: кестенің тақарыпаты, бағандардың тақырыпаттары және қосалқы тақарыпаттары.

  "Кесте" объектілер түрі – деректерді ұсынудың ыңғайлы тәсілі. Ол ақпаратты құрылымдауға көмектеседі. Ал құрылымдалған, жүйелендірілген ақпарат, мысалы, көрсеткіштердің өзгеру динамикасын көруге мүмкіндік береді. Объектілердің бұл түрі картадағы әртүрлі объектілермен байланысты ақпаратты көрнекі ұсыну үшін өзекті.

  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 05.10.2021 "Панорама-редактор" кәсіби векторлағышта тақырыптық карталарды құру және жаңарту мүмкіндіктері кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 14.0.2-нұсқалы "Панорама-редактор" кәсіби векторлағыш әзірленді. Жаңа нұсқада "Картаның редакторы" бөлінген объектілердің оқшаулау сипатына байланысты – аудандық, сызықтық немесе нүктелік, мультиполигондардың, мультисызықтардың немесе мультинүктелі объектілердің бөлінген объектілері бойынша құру режимі іске асырылған. Бөлінген объектілердің метрикасы жалпы семантикасы бар бір объектіге біріктіріледі, ал өңделген объектілер жойылады. Метриканы біріктіру бірінші таңдалған объектімен бірдей жіктеу коды бар объектілер үшін ғана жүзеге асырылады.

  "Объектілер тізімінің семантикасын редакциялау" диалогына бағанның тақырыпатында Ctrl пернесі + тінтуірдің сол жақ батырмасы комбинациясын пайдалану арқылы семантикалар кестесінің бағанының енін өзгерту мүмкіндігі қосылған. Диалогтың мәнмәтіндік мәзірінде "Бағанды кеңейту" элементі қосылған. Семантикалар кестесіндегі жолға сәйкес келетін объектіні қарап шығу үшін мәнмәтіндік мәзірге "Объектіні таңдау" тармағы қосылған. Мәзір тармағын немесе Ctrl + I пернелер комбинациясын басу бойынша экранға "Объектіні таңдау" диалогы шығарылады, оның көмегімен негізгі сипаттамаларды қарап шығуға және объектінің семантикасын редакцияалуға болады.

  "Картаның аңызы" тапсырмасы жетілдірілді. "Карталар" бетбелгісінде мәнмәтіндік мәзірге "Бөлінген объектілерді салу" мәзір тармағы қосылған. Бұл режим алдын ала буферге көшірілген объектілерді дарақтағы бір немесе бірнеше таңдалған карталарға салуға мүмкіндік береді.

  "Объектіні таңдау" диалогындағы "Семантика" бетбелгісінде мәнмәтіндік мәзірге "Ұқсас объектілерді бөлу" және "Семантика бойынша объектілерді бөлу" тармақтары қосылған. Таңдалғанға ұқсас объектілерді белгілеген кезде қабаты, оқшаулау сипаты, объектінің коды бойынша сәйкестігі және ағымдағы семантиканың немесе бетбелгіде бөлінген семантикалар мәнінің сәйкестігі тексеріледі. Егер ағымдағы жолда "Семантика" бетбелгісінде "Файлға сілтеме" типті семантика болса, онда мәнмәтіндік мәзірде қосымша түрде "Бөлек терезеде ашу" және "Ағымдағы құжатқа қосу" тармақтары болады. Тиісті тармақты таңдаған кезде тиісті деректер жиынын (векторлық картаны, ЖҚЗ деректерін және басқаларды) ашуға немесе қосуға пәрмен орындалатын болады. Мәнмәтіндік мәзірдегі "Метрика" бетбелгісінде басқа объектілерге қатысты объектінің орналасуына әсер ететін "Бәрінен жоғары", "Бәрінен төмен", "Қалыпты" қасиеттерді таңдау үшін арналған "Бейнелеу тәртібі" тармағы қосылған. "Қалыпты" қасиетін орнату кезінде объектіні бейнелеу тәртібі сыныптауышта оның қабаты, шартты белгісі мен оқшаулау түрі бойынша анықталады. Мәнмәтіндік мәзірдегі "Метрика" бетбелгісінде WGS-84 шарында Меркатор проекциясында GeoJSON форматында объектінің метрикасын сақтау үшін арналған "Метрика координаттарын EPSG:3857-де сақтау" тармағы қосылған. Алынған файлды Жария кадастрлық картада объектілерді қосу үшін пайдаланылуы мүмкін.

  "Параметрлер" мәзіріне "Барлық объектілерді көрсету" тармағы қосылған. Бұл режим объектілердің көрінгіштік шекараларын және картаны бейнелеу құрамын есепке алусыз картаның барлық объектілерін бейнелеу үшін арналған. Режимді жылдам қосу және өшіру үшін Ctrl+SHIFT+A пернелер тіркесімдері комбинациясы қосылған.

  "Электронды карта деректерінің тізімі" тапсырмасы жете аяқталды. "Матрица" бетбелгісінде "Сапалар матрицаларының тізімін оңтайландыру" режимін шақыру қосылған. Сапалар матрицасын оңтайландыру файлдың өлшемін кішірейту үшін, сондай-ақ бейнелеудің әртүрлі масштабтары үшін матрицаның кішірейтілген көшірмелерін (тайлдарын) жаңарту үшін орындалады. Файлдың өлшемін кішірейту белгіленген жақтауша бойынша кескінді кесу арқылы қол жеткізіледі.

  Тақырыптық картографиялау мен әртүрлі мақсаттағы статистикалық ақпаратты бейнелеу құралдары кеңейтілді. "Кесте" жаңа түрдегі объектілердің көмегімен әртүрлі статистикалық деректер ұсынылуы мүмкін. Статистикалық деректер Ресей бойынша тұтасымен де, аймақтық және муниципалды құрылымдар үшін әртүрлі көрсеткіштер бойынша да бейнеленуі мүмкін. Картаның әртүрлі қабаттары әртүрлі тақырыптар мен жылдар бойынша кестелерді қамтуы мүмкін. Кестелерде, басқа да объектiлерде сияқты, масштабтар бойынша көрінушілік шекараларына ие болуы мүмкін. Кестені жаңартқан кезде деректер картада тиісінше ауысатын болады.
  Кестені қажетті жайғасымда бейнелеу үшін семантикада CSV файлына және "Кесте" типті шартты белгісіне сілтемеге ие болатын нүктелік объекті құрылады. CSV файлы үтір, нүктелі үтір, табуляция таңбаларымен бөлінген кестенің (бағандардың) бір немесе бірнеше өрістерінің мәндерін қамтитын жолдар жиынтығы болып табылады. Кестенің графикалық параметрлері объектінің семантикасында, RSC сыныптауышында немесе объектінің графикалық параметрлерінде теңшелінеді. CSV файлы аты "Мәтіндік файл" объектінің семантикасында беріледі. Кестенің параметрлерін теңшеу "Кестені редакциялау" диалогында орындалады.
  Түсірілген кестелері бар карта кез келген платформаларда, жергілікті орналастыруда немесе Сервер ГАЖ-да және баспаға шығарғанда үстелдік, мобильдік, web-қосымшаларда бірдей көрініске ие. Кестелері бар қабат кез келген басқа деректердің – кеңістіктік деректер базасының, геопорталдардың, ЖҚЗ деректерінің үстінен ашылуы мүмкін. CSV файлдарымен және фондық деректермен бірге карта SITZ/MAPZ/MPTZ форматтарының бір файлына қапталуы мүмкін.

  "Файл" мәзірінен "Фотосуреттерді қосу" тапсырмасы жетілдірілді. CTRL+SHIFT пернелер+тінтуірдің сол жақ батырмасы комбинациясының көмегімен картада фотосуреттерді таңдау және қарап шығу мүмкіндігі қосылған. Фотосуреттердің кескінін ұлғайту картаның кескінін ұлғайтусыз орын алады. Диалогтық терезенің өлшемдерін өзгерткен кезде фотосуреттің кескіні автоматты түрде масштабталады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 04.10.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Қабарда-Балқар Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Қабарда-Балқар Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 01.10.2021 Агрономиялық тапсырмалар кешені нейрондық жүйені пайдаланумен егіншілікті басқару үшін бастапқы деректерді дайындауды жеңілдетеді
  "Панорама" КБ-да 6.12.1-нұсқалы "Агрономиялық тапсырмалар кешені"
  әзірленді. "Егістіктің контурларын автоматты анықтау" режимі үшін жаңа нұсқада өңдеу аумағын тікбұрышты жақтаумен де, еркін нысанды тұйықталған полигонмен де бөлу мүмкіндігі қосылды.
  Жақын уақытқа дейін бастапқы материалдардың құны, еңбек шығындары және дәлдігі бойынша ерекшеленетін ауыл шаруашылық алқаптар карталарын құрудың үш негізгі тәсілі бар болатын: ашық көздерден жерсеріктік суреттерді дешифрлеу, ортофотожоспарларды цифрлау, GPS-тректерден деректерді өңдеу. Көрсетілген көрсеткіштердің арақатынасы бойынша олардың ішінде ең оңтайлысы GPS-тректерден деректерді өңдеу болып саналған. Нейронды желілер базасында технологиялардың дамуымен растрлық деректерді роботталған дешифрлеу жер учаскелерінің векторлық карталарын құру үшін неғұрлым дәлірек және арзандау құрал болып келеді.
  "Панорама" конструкторлық бюросы "Геоалерт" компаниясымен бірлесіп "Агрономиялық тапсырмалар кешені" үшін "Егістіктің контурларын автоматты анықтау" режимін әзірледі.
  GeoAlert.io сервисі жасанды интеллекттің көмегімен оған қолжетімді растрлық деректердің талдауын және олардың негізінде ауылшаруашылық кәсіпорындардың жұмыстық учаскелерінің векторлық карталарының негізінде тұрғызуды жасайды. Ақпаратты өңдеу пайдаланушы таңдаған аумақта жүргізіледі. Бұл тікбұрыш немесе кез келген еркін тұйықталған полигон болуы мүмкін.
  Ауылшаруашылық алқаптардың дәл сандық моделі –алдағы барлық агротехникалық есептеулердің негізі: өрістердің төлқұжаттарын жүргізу, тақырыптық картограммаларды тұрғызу, вегетациялық индекстерді алу, әртектілік карталар және азоттағы қажеттілік, тыңайтқыштар дозаларын енгізуді есептеу және т.б.
  "Агрономиялық тапсырмалар кешені" "Панорама" ГАЖ, "Панорама-Редактор" немесе ГИС Панорама Мини үшін қосымша модуль болып табылады. Кешен өрістер тарихының ақпараттық базасымен бірлесіп өрістердің электрондық карталарын құру, редакциялау, өзекті күйінде қолдау, пайдалану және талдау үшін арналған. Бағдарламалық кешеннің құрамына нақты егіншіліктің технологиясын ақпараттық қолдауды қамтамасыз ететін режимдер қосылған.
  "Агрономиялық тапсырмалар кешенінің" жаңа нұсқасын біздің сайттың Жүктеу бөлімінен жүктеуге болады.

 • 30.09.2021 GIS ToolKit-те геобайланыстырылған фотосуреттерді пайдаланумен жердің сандық карталарын рәсімдеуге арналған құралдар әзірленді
  "Панорама" КБ-да C++ Builder, Delphi Embarcadero ортасында ГАЖ-қосымшаларды құруға арналған 14.0.2-нұсқалы GIS ToolKit инструментарийі әзірленді. Жаңа нұсқаға қашықтықтан зондтау нәтижелерімен жербеті фотоматериалдарын үйлестірудің құрамдастырылған технологияны пайдаланумен жердің объектілері туралы ақпаратты алуға арналған құралдар қосылған. MapDataConversion кеңістіктік деректерді конвертациялау компонентіне EXIF-тегтерінде түсірілім жерлерінің GPS-координаттарын қамтитын JPEG форматында фотосуреттерді жүктеу функциясы қосылды. Әдетте мұндай қасиеттерге GPS-қабылдағышпен жабдықталған сандық фотокамералар мен мобильді телефондардың көмегімен алынған фотосуреттерге ие болады. Фотосуреттерді жүктеу фотосуреттері бар берілген бумадан жүзеге асырылады. Нәтижесінде ашық құжатқа фотосуреттердің файлдарына сілтемемен семантика автоматты түрде толтырлатын нүктелік объектілерді қамтитын қызметтік карта қосылатын болады. Қызметтік карта бастапқы картасы бар бумада сақталады және ашық карталар тізіміне енгізіледі. Картадағы фотосуреттер белгішелер (кішірейтілген кескіндер) түрінде бейнеленеді. Карта ұлғайған кезде фотосуреттер сондай-ақ ұлғаяды. Масштабтау кезінде картада фотосуреттерді топтастыру үшін автоматтық кластерлеу алгоритмі қолданылған. Фотосуреттермен тығыз орналасқан объектілер осы ұяшықта фотосуреттердің санын көрсетумен кластердегі бірінші объектіге ауыстырылады.
  Фотосуреттерді қарап шығу үшін объектіге тінтуірмен шерткен кезде жеке терезеде фотосуретті бейнелеуге мүмкіндік беретін TMapManager картасын басқару компоненті жете аяқталған. Бағдарламалау кезінде фотосуреттерді қарап шығуға арналған терезенің орналасуы мен өлшемін анықтауға болады.
  ToolKit GIS визуалды компоненттердің жиынтығынан (бастапқы мәтіндерде жеткізіледі) және кеңістіктік деректерге тікелей қол жетімділік үшін ГАЖ-ядросының AПИ функцияларынан тұрады. Инструментарий кеңістіктік деректерді өңдеу және визуалдау талап етілетін клиент-серверлік және үстел үстілік 32- және 64-разрядты қосымшаларды әзірлеу үшін арналған. Кеңістіктік деректер жұмыс орнында да (деректерге тікелей қол жетімділік), жергілікті желіде де немесе Интернет желісінде де орналасуы мүмкін (Сервер ГАЖ-ға қол жетімділіктің немесе халықаралық хаттамалар бойынша деректермен алмасу компоненттері пайдаланылады).
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайтта Жүктеу бөлімінде қол жетімді.

 • 29.09.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Чувашия Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Чувашия Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 28.09.2021 Картаның математикалық негізін құру бойынша оқыту материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары картаның математикалық негізін құру бойынша бейнесабақ дайындады. "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары өз бетінше тікбұрышты және картографиялық торды жасай алады, сонымен қатар осы торларды бейнелеу түрін жəне тұрғызудың басқа да параметрлерін теңшей алады.

  Оқу материалында "Қосымшаларды іске қосу – Объектілерді автоматты құру" мәзірі қол жетімді болатын "Картаның математикалық негізін құру" құралымен жұмыс істеу қарастырылады. Тапсырма масштабы 1:10 000-нан 1:1 000 000-ға дейін сандық топографиялық карталар үшін және 1:500 000-ден 1:10 000 000-ға дейін шолу-географиялық карталар үшін математикалық негізді құруға арналған. Бәрінен жиі бұл құрал растрлық кескіндерді байланыстыру дәлдігін тексеру үшін шақыртылады. Топографиялық карталар үшін математикалық негізді құру кезінде ауданның барлық парақтары бір алты градусты аймаққа тиесілі болғаны қажет.

  Оқыту материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 27.09.2021 Сандық карталар және ЖҚЗ деректері банкінде кеңістіктік деректер қорларын жүргізу кезінде қауіпсіздікті және ыңғайлылықты жоғарылату үшін қол жеткізу құқықтарын шектеу тәртібі өзгертілді
  "Панорама" КБ-да 6.2.0-нұсқалы сандық қарталар және ЖҚЗ деректері банкі әзірленді. Кеңістіктік деректер қорларына ие болатын кәсіпорындардың бөлімшелерінің бірлескен жұмысы үшін жер туралы сандық ақпараттың жекелеген санаттарына қол жеткізу құқықтарын шектеу құралдары (карталар, суреттер, матрицалар, геожабындар, сыныптауыштар, геодезиялық пунктер) қосылды. Деректерді қарап шығуға, редакциялауға, жоюға және жүктеуге әр санат үшін бөлек ажыратымдылығы іске асырылған. Бұл геодезия мен картография кәсіпорындарының немесе өз қызметінде кеңістіктік деректерді пайдаланатын кәсіпорындардың құрылымдық бөлімшелері үшін сандық ақпаратқа жеке және қорғалған қол жеткізуді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

  Деректерді жүктеу, өтінімдерді, есеп берулерді қалыптастыру немесе метадеректерді іріктеу арқылы деректердің белгілі қабатын ашу режимінде банкті ашу (бастау) мүмкіндігі қосылды. Әрбір құрылымдық бөлімше үшін тиісті құқықтарды орнатып, олар нақты тапсырмамен өз жұмысын бастай алады. Іргелес бөлімшелердің міндеттеріне қол жеткізу олар үшін жабық болады. Бұл кеңістіктік деректерді қосымша қорғауды қамтамасыз етеді және жұмыс процесін жеделдетеді.

  Деректерді өңдеу журналдарына ыңғайлы қол жеткізу қамтамасыз етіледі. Журналдар қоймасына жолды теңшеу қосылды. Журналдар файлдары күнін көрсету арқылы қосалқы бумаларға топтастырылады.

  Векторлық карталарды SXF және SHP форматтарына түрлендіру мүмкіндігі іске асырылды. Оператор қажетті деректер жиынын сұрыптап алады, көрсетілген координаттар жүйесінде геожабынды салады, түрлендіру форматын және экспортқа арналған буманы таңдайды. Аяқталғаннан кейін түрлендіру нәтижелерімен бірге хаттама бейнеленеді. Әрбір геожабынды бөлек терезеде алдын ала қарап шығуға болады. Геожабындары бар тиісті рұқсаттар болған кезде "Панорама" ГАЖ немесе "Панорама-редактор" сияқты үстелдык қосымшаларды пайдалана отырып, қашықтан жұмыс істеуге болады.

  Деректердің қауіпсіздігі операциялық жүйесінің құрамына кіретін қауіпсіздік құралдарының негізінде қол жеткізу құқықтарын шектеумен қамтамасыз етіледі. Түпнұсқалығын кәдімгі тексеру, дайджест-аутентификация, түпнұсқалықты жүйелік (веб-сервер құралдарымен) және домендік (Kerberos немесе ActiveDirectory) тексеру қуатталады. Кешен операциялық жүйелердің (Astra Linux SE, ALT Linux, Эльбрус, Ubuntu, CentOS, MS Windows және т.б.) және архитектуралардың (Intel, Эльбрус) кең ауқымында жұмыс істеу үшін бейімделген.

  Сандық карталар деректерінің және жерді қашықтықтан зондтау деректерінің банкін жүргізу кешені 1862 нөмірімен отандық БЖ тізілімінде тіркелген.

  Сандық карталар деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі корпоративтік ақпараттық жүйелерде федералдық, аймақтық және муниципалдық деңгейлердегі кеңістіктік деректердің инфрақұрылымын тұрғызу үшін негіз болып табылады. Бірыңғай геоақпараттық кеңістіктің шеңберінде Сандық карталар және ЖҚЗ деректерінің банкі алмасу форматтарында кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, іздеуді және беруді іске асырады. Бағдарламаның көмегімен іріктеп алынған кеңістіктік деректер Сервер ГАЖ-да көп пайдаланушылық қолжетімділік үшін орналастырылуы және GIS WebService SE қосымшалар серверінде OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS халықаралық стандарттары бойынша жариялануы мүмкін. Пайдаланушылар сыпайы клиенттен де (GIS WebServer SE көмегімен), үстелдік қосымшалардан да ("Панорама" ГАЖ, "Оператор" ГАЖ) деректерге қолжетімділікті алуы мүмкін. Сандық карталар деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі кеңістіктік деректердің бұлттық қоймасын салуды, осы деректерге қол жеткізуді ұсынуды, автоматтандырылған қалыптастыруды және геожабындарды жаңартуды қамтамасыз етеді. Кеңістіктік деректердің ағымдағы күйі сақталатын деректердің әрбір типі: векторлық карталар, ЖҚЗ деректері, биіктіктер матрицалары және жердің модельдері үшін жүргізілетін карта-схемалардың көмегімен бейнеленеді. Файл қоймасына кеңістіктік деректер жинағын қашықтықтан орналастыру, сақталатын жинақтардың нұсқаларын жүргізу, деректердің болудың карта-схемаларын жаңарту, метадеректерді автоматтандырылған жинау және қалыптастыру, геожабындарды қалыптастыру және жаңарту қамтамасыз етіледі. Метадеректерді автоматтандырылған жинау және қалыптастыру ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata и ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation стандарттары бойынша орындалады. Деректердің кескіндерінің кішірейтілген көшірмелері автоматты түрде қалыптастырылады, файлдардың бақылау сомалары мен деректер жиынтығының толықтығы тексеріледі. Кеңістіктік деректерді файлдық қоймаға орналастыру тұтастығын тексеру, деректердің құрылымы мен мазмұнын бақылау арқылы жүзеге асырылады. Жұмыстың нәтижелері хаттамаланады және метадеректер базасына енгізіледі. Метадеректерді және деректердің тұтастығын бақылаумен және қалпына келтірумен кеңістіктік деректердің қоймасын автоматты резервтік көшіру қамтамасыз етіледі. Мультитілдік интерфейске қолдау көрсетіледі.

  "Кеңістіктік деректер банкі" порталында векторлық карталарды, ЖҚЗ деректерін, биіктіктер матрицаларын және жердің модельдерін сақтауды, есепке алуды және беруді ұйымдастыру бойынша мүмкіндіктер ұсынылған. Портал ашық көздерден (OpenStreetMap, VMap0) деректер негізінде қалыптасқан SXF форматындағы векторлық карталарды қамтиды. Кеңістіктік деректердің құрамына мына карталар кіреді: РФ, алыс және жақын шетелдің елдері мен қалаларының субъектілері. Барлығы 240 векторлық картадан және жалпы көлемі 56 Гб болатын 6700 матрицалық деректерден астам. "Панорама" КБ мамандары апта сайын порталда ақпараттың құрамын жаңартады және өзектендіреді. Барлық жарияланған деректер еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 26.09.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Ульянов облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Ульянов облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 22.09.2021 "Панорама" 14 ГАЖ аймақтар мен муниципалды құрылымдар бойынша әртүрлі статистикалық ақпаратпен графикалық құжаттарды дайындауды автоматтандырады
  "Панорама" 14.0.2-нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада тақырыптық картографиялаудың және әртүрлі тағайындалған статистикалық ақпаратты бейнелеудің құралдары кеңейтілген. Жаңа типті "Кесте" объектілерінің көмегімен Федералдық мемлекеттік статистика қызметінің сайттарында алуға болатын қаржылық, экологиялық, экономикалық, медициналық, салықтық, метеорологиялық, демографиялық тақырыптар бойынша әртүрлі статистикалық деректер ұсынылуы мүмкін. Статистикалық деректер тұтастай Ресей бойынша да, сондай-ақ муниципалды құрылымдар үшін де Муниципалды құрылымдар көрсеткіштерінің деректер базасында әртүрлі көрсеткіштер бойынша бейнеленуі мүмкін. Картаның әртүрлі қабаттары әртүрлі тақырыптар мен жылдар бойынша кестелерді қамтуы мүмкін. Кестелерде, басқа да объектiлерде сияқты, масштабтар бойынша көріну шекаралары болуы мүмкін. Кестені жаңартқан кезде деректер картада тиісінше өзгеретін болады.

  Кестені қажетті жайғасымда бейнелеу үшін семантикада CSV файлына сілтемеге және "Кесте" типті шартты белгіге ие болатын нүктелік объекті жасалады. CSV файлы символдармен – үтір, нүктелі үтір, табуляция – бөлінген кестенің бір немесе бірнеше өрістерінің мәндерін (бағандарды) қамтитын жолдардың жиынтығы болып табылады. Кестенің графикалық параметрлері семантиканың объектісінде, RSC сыныптауышында немесе объектінің графикалық параметрлерінде теңшелінеді. CSV файлының атауы "Мәтіндік файл" объектісінің семантикасында беріледі. Кесте 1-ден 256 бағанға дейін қамтуы мүмкін. Әрбір баған таңдалған типтегі деректерді орналастыруға мүмкіндік береді: мәтіндің және сандық деректер, суреттер (PNG, JPG, BMP форматында), түрлі-түсті пішіндер және пайыздық шкалалар. Кесте бір немесе одан да көп беттерден тұруы мүмкін. Беттер саны "Кестенің беттер саны" семантикасында беріледі. Кестенің ені беттердің санын және беттердің арасындағы қашықтықты есепке ала отырып, бағандардың ендері бойынша автоматты түрде есептеледі. Кестенің енін өзгерту қажет болған кезде ол "Кестенің ені" семантикасында берілуі мүмкін. CSV файлының бір бөлігін бейнелеу үшін "Кестенің бастапқы жолы" және "Кестенің соңғы жолы" семантикалары беріледі. Кестенің параметрлерін теңшеу "Кестені редакциялау" диалогында орындалады. Онда келесідей қосымша элементтер құрылады және редакцияланады: кестенің тақырыпаты, бағандардың тақырыпаттары және тақырыпшалар. Кестенің тақырыпаты кестенің үстінде орналасады және бірінші беті бойынша немесе кестенің ені бойынша теңестіріледі. Бағандардың тақырыпаттарында бірнеше деңгейлер болуы мүмкін. Бұл жағдайда жоғарғы деңгейлер біріккен тақырыпаттарды, ал төменгілер – бағандардың қарапайым тақырыпаттарын қамтиды. Тақырыпшаның мәртебесін мәтіндік файлда (CSV) көрсету керек. Түсірілген кестелері бар карта кез келген платформаларда, жергілікті орналастыру кезінде немесе Сервер ГАЖ-да және баспаға шығару кезінде үстелдік, мобильді, web-қосымшаларда бір түрге ие болады. Кестелері бар қабат кез келген басқа деректердің – кеңістіктік деректер базасының, геопорталдардың, ЖҚЗ деректерінің үстінен ашылуы мүмкін. Карта CSV файлдарымен және фондық деректермен бірге SICZ/MAPZ/MPTZ форматтарының бір файлына жинақталуы мүмкін. "Карта аңызы" тапсырмасы жете аяқталды. "Карта" бетбелгісінде мәнмәтіндік мәзірге "Белгіленген объектілерді қондыру" мәзірі қосылды. Бұл режим алдын ала буферге көшірілген объектілерді ағаштағы бір немесе бірнеше таңдалған карталарға қондыруға мүмкіндік береді.

  Мәнмәтіндік мәзірдегі "Семантика" бетбелісінде "Объектіні таңдау" диалогында "Ұқсас объектілерді таңдау" және "Семантика бойынша объектілерді белгілеу" тармақтары қосылды. Таңдалғанға ұқсас объектілерді белгілеу кезінде қабаты, оқшаулау сипаты, объектінің коды бойынша сәйкестігі және ағымдағы семантиканың немесе семантикалар бетбелгісіндегі мәнінің сәйкестігі тексеріледі. Егер "Файлға сілтеме" типті ағымдағы жолда "Семантика" бетбелгісі болса, онда мәнмәтіндік мәзірде қосымша түрде "Бөлек терезеде ашу" және "Ағымдағы құжатқа қосу" тармақтары болады. Тиісті тармақты таңдаған кезде тиісті деректер жиынтығын (векторлық картаны, ЖҚЗ деректерін және соған ұқсасты) ашуға немесе қосуға пәрмен орындалатын болады. Мәнмәтіндік мәзірдегі "Метрика" бетбелгісінде басқа объектілерге қатысты объектінің орналасуына әсер ететін "Бәрінен жоғары", "Бәрінен төмен, "Қалыпты" қасиетті таңдау үшін арналған "Бейнелеу тәртібі" тармағы қосылған. "Қалыпты" қасиетті орнатқан кезде объектіні бейнелеу тәртібі оның қабаты, шартты белгісі мен оқшаулау түрі бойынша сыныптауышта анықталады. Мәнмәтіндік мәзірдегі "Метрика" бетбелгісінде WGS-84 шарындағы Меркатор проекциясында GeoJSON форматында метриканы сақтап қалу үшін арналған "Метрика координаттарын EPSG:3857-де сақтау" тармағы қосылған. Алынған файл Кадастрлық жария картада объектілерді қосу үшін пайдаланылуы мүмкін.

  "Карта редакторында" белгіленген объектілерді – алаңдық, сызықтық немесе нүктелік – оқшаулау сипатына байланысты мультиполигондардың, мультисызықтардың немесе мультнүктелік объектілердің белгіленген объектілері бойынша құру режимі іске асырылды. Бөлінген объектілердің метрикасы жалпы семантикамен бір объектіге біріктіріледі, ал өңделген объектілер жойылады. Метриканы біріктіру тек, бірінші белгіленген объектіде сияқты, бірдей сыныптауыш кодына ие болатын объектілер үшін орындалады.

  "Объектілер тізімінің семантикасын редакциялау" диалогындағы баған тақырыпатында Ctrl пернесі + тінтуірдің сол жақ батырмасы комбинациясын пайдаланумен семантиктердің бағандарының енін өзгерту мүмкіндігі қосылды. Диалогтің мәнмәтіндік мәзірінде "Бағанды кеңейту" тармағы қосылған. Семантикалар кестесінде жолға сәйкес келетін объектіні қарап шығу үшін мәнмәтіндік мәзірге "Объектіні таңдау" тармағы қосылған. Мәзірдің тармағын немесе CTRL + I пернелер комбинациясын басу арқылы экранға "Объектіні таңдау" диалог терезесі шығарылады, оның көмегімен негізгі сипаттамаларды қарап шығуға және объектінің семантикасын редакциялауға болады.

  "Параметрлер" мәзіріне "Барлық объектілерді көрсету" тармағы қосылған. Бұл режим объектілердің көрінгіштік шекараларын және картаны бейнелеу құрамын есепке алусыз картаның барлық объектілерін бейнелеу үшін арналған. Режимді жылдам қосу және өшіру үшін Ctrl+ Shift+A ыстық пернелер комбинациясы қосылған.

  "Электронды картаның деректер тізімі" тапсырмасы жете аяқталды. "Матрица" бетбелгісінде "Сапалар матрицалары тізімін оңтайландыру" режимін шақыру қосылған. Сапалар матрицасын оңтайландыру файлдың өлшемін кішірейту үшін, сонымен қатар әртүрлі бейнелеу масштабтарына арналған матрицалардың кішірейтілген көшірмелерін (тайлдарды) жаңарту үшін орындалады. Файлдың өлшемін кішірейту орнатылған жақтау бойынша кескінді кесу арқылы қол жеткізіледі.

  "OSM форматындағы векторлық карталарды импорттау" тапсырмасын жете аяқтау орындалды. Картаны жасау үшін негізгі тілді таңдау мүмкіндігі қосылды: жергілікті (аумақтың негізгі тіліне сәйкес), орыс және ағылшын тілдері. Үндемеу бойынша бастапқы деректер жиынтығындағы барлық атаулар картографияланатын аумақтың ұлттық тілінде ұсынылған. Алайда, қосымша атрибуттік деректерде басқа тілдердегі атаулар болуы мүмкін. Егер деректерді импорттау кезінде негізгі тіл ретінде орыс немесе ағылшын тілі көрсетілсе, атаудың семантикасы таңдалған тілдегі мәтінмен толтырылатын және картада қолтаңбалар қалыптырылатын болады. Жеке объектілер үшін таңдалған тілде мәтіндер болмаған жағдайда, мәтінді ұлттық тілде пайдалану мүмкіндігі бар.

  "Файл" мәзірінен "Фотосуреттерді қосу" тапсырмасы жете аяқталды. Ctrl+Shift пернелер+тінтуірдің сол жақ батырмасы комбинациясының көмегімен картада фотосуреттерді таңдау және қарап шығу мүмкіндігі қосылды. Фотосуреттердің кескінін ұлғайту картаның кескінін ұлғайтусыз орын алады. Диалогтық терезенің өлшемдері өзгерген кезде фотосуреттің кескіні автоматты түрде масштабталынады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 21.09.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Удмурт Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Удмурт Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 17.09.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Самара облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Самара облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 16.09.2021 "Геопорталдар" оқыту курсынан дәріс пен бейнематериалдар жарияланды
  "Панорама" КБ мамандары білімді сандық түрлендіру бойынша жұмысқа белсенді кірісті. Мәскеу мемлекеттік геодезия және картография университеті (МГАжКИИ) "Геоинформатика және ақпараттық қауіпсіздік" факультетінің студенттері үшін дәрістер мен тәжірибелік сабақтар циклы кіретін "Геопорталдар" курсы бойынша оқыту бағдарламасы әзірленді. Курс "Геоақпараттық жүйелер мен технологиялар" кафедрасының бакалавриат бағдарламасына қосылған.
  Геоинформатика және ақпараттық қауіпсіздік факультеті 2021 жылдың көктемінде МГАжКИИ-дің Ғылыми кеңесінің шешімімен құрылды. Қазіргі уақытта бұл факультет ең жас болып қана қоймай, сонымен қатар МГАжКИИ-дің ең «сандық» факультеті болып табылады. Факультеттің студенттері жасанды нейрондық желілер, машиналық оқыту, деректерді талдаудың зияткерлік әдістері сияқты салаларда білімді, ептіліктер мен дағдыларды алып, сонымен біздің елімізде болып жатқан экономиканың сандық өзгеру процестеріне толыққанды қатысу үшін қажетті құзыреттіліктерді қалыптастыруда.
  "Геопорталдар" дәрістер курсын дайындауда және сабақтарды өткізуде салада көпжылдық еңбек өтілі, геоинформатика саласында жұмыс тәжірибесі және техникалық ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі бар "Панорама" КБ мамандары қатысады. Студенттерге қолжетімді нысанда, нақты бағдарламалық қамтамасыз етуді және оны шынайы пайдалануды қоса алғанда, бөлінген геоақпараттық жүйелер мен геопорталдар саласындағы озық білімдер жеткізіледі. Материал таныстырылымдар түрінде дайындалған, дәрістердің өздері бейнеге жазылған. Курсты өткеніне қарай, материалдар "Панорама" КБ-ның білімдер базасында жарияланады. "Геопорталдардың жалпы сипаттамасы" тақырыбы бойынша дәрістік материалдар танысу үшін "Бейнесабақтар" және "Таныстырылымдар" бөлімдерінде қол жетімді.

 • 15.09.2021 GIS WebService SE-де кеңістіктік деректердің үлкен көлемдерін өңдеу мүмкіндіктері кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 14.1.1-нұсқалы GIS WebService SE әзірленді. Жаңа нұсқада үлкен көлемді геодеректерді өңдеу құралдары жетілдірілді. Сервис 2 000 000 000 объектілер мен нүктелерден (бір карта үшін) тұратын карталарды, 1 ТБ-ға дейін растрлық және матрицалық деректерді өңдеуге мүмкіндік береді. GIS WebService SE 8K ажырытымдылықпен суреттерді және жуықтаудың 23 деңгейіне дейін қосқанда тайлдарды (1:75 масштабына сәйкес келеді) бере алады. Чукотка түбегінің координаттары 180°-тың сыртында болатын Ресей Федерациясының карталарын бейнелеу мүмкіндігі қосылды. Бұл ретте осындай карталарда бейнелеу кезінде түбекті бөлетін сызық жоқ болады.
  Сервистің жұмысын диагностикалауды қарапайымдату үшін өңделетін қабаттар, Сервер ГАЖ-дармен қосылыстар, виртуалды және пайдаланушы бумаларына қол жетімділіктің болуы, пайдаланушылардың қолжетімді топтарының тізімі туралы ақпаратты сөре алдындағы шығару іске асырылған. Сервистің қателері туралы хабарламаларды шығару қайта өңделген.
  Сервиспен қолдау көрсетілетін сұратулар тізімі кеңейтілді. Бірнеше нүктелерге кірумен жолдар графы бойынша оңтайлы бағытты іздеудің жаңа сұратуы қосылды. Транзакциялар журналымен жұмысты сұратулар үшін объектілердің сәйкестендіргіштері бойынша нәтижелерді сұрыптау мүмкіндігі іске асырылды. Сервиспен републикация үшін қосылатын бөгде геопорталдарға арналған кэшті жаңарту мүмкіндігі қосылды. Gml/json форматтарында шығару үшін метриканың нүктелерін сүзгілеу іске асырылған. Статистиканы шығару үшін картада болатын семантикалар тізімін (анықтама типті) беру мүмкіндігі қосылды.
  GIS WebService SE кеңістіктік деректерді беру мен бейнелеу жүзеге асырылатын барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды. Бағдарламада кез келген пайдаланушы немесе жергілікті координат жүйесі бойынша тайлдарды беру мүмкіндігі іске асырылды. Қосымша Apache, IIS және nginx web-серверлерімен үйлесімде Windows және Linux платформаларында іске асырылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы мен құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 14.09.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Татарстан Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Татарстан Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 13.09.2021 "Панорама-редактор" кәсіби векторлауышта топографиялық және арнайы карталарды жаңарту құралдары жетілдірілді
  "Панорама" КБ-да 14.0.1 нұсқалы "Панорама-редактор" кәсіби вектарлауыш" әзірленді. Жаңа нұсқада "Карта редакторы" тапсырмасында "Координаттық белгі" объектілерін құру режимі жете аяқталды. Картаға меңзердің жанында түсірілетін қолтаңбаның теңшелімдерін динамикалық түрде өзгерту мүмкіндігі қосылды. Режимнің мәнмәтіндік мәзірінің "Қаріптің параметрлерін орнату" тармағының көмегімен қаріпті редакциялау диалогы шақыртылады, онда түсін, биіктігін, атын және қаріптің басқа қасиеттерін өзгертуге болады. Қаріптің жаңа мәндері "Координаттық белгі" объектісінің семантикасында сақталып қалады. "Пернетақтадан енгізілген координаттар бойынша нысанды жасау" режиміне нүктенің берілген бастапқы координаттары, азимут және келесі нүктеге дейiн қашықтық бойынша метрика нүктесінің координаттарын есептеуді қолдау қосылған. "Тізімдерді кесу" режимінде басқа тізіммен берілген объектілерден бір тізіммен берілген объектілерді кесу алгоритмі жете аяқталды. Деректердің (мыңдаған ішкі контуралары бар жүздеген мың өңделетін объектілердің) үлкен көлемдерін өңдеу кезінде операцияны орындау уақыты бірнеше сағаттан минуттарға дейін қысқарды. Режим, мысалы, су қоймаларында аралдарды, өсімдіктердегі және басқа да объектілер үшін далашықтарды кесу үшін қолданыла алады. Өңделетін объектілер өзіндік қиылыстардың болуына тексеріледі және автоматты түрде түзетіледі. Кесілетін объектілердің контурлары өңделетін объектілермен автоматты түрде келісімделеді, бұл қолмен жасалатын жұмыстардың көлемін едәуір азайтады.

  Объектілердің семантикасы бойынша қолтаңбалардың түрғызу тапсырмасы RSC сыныптауышында берілмеген еркін графикалық қолтаңбаларды түсіру мүмкіндігі қосылған. Қолтаңбаның түсін, қаріпін, биіктігін, қалыңдығын және басқа да параметрлерін таңдау "Графика" батырмасы арқылы шақырылатын диалогта орындалады. Қол қойылатын объектіге қатысты графикалық қолтаңбаның орналасуы, семантикалық сипаттамаларды толтыру және бейнелеу картаның сыныптауышынан қолтаңба сияқты, тура сондай алгоритм бойынша жүзеге асырылады. "Қолтаңбалар метрикасын бақылау" тапсырмасында таңдалған картада немесе редакциялау үшін қол жетімді барлық карталарда қолтаңбалар өңдеу мүмкіндігі қосылған.
  "Картаның паспорты" тапсырмасы жете аяқталды. "Парақтың метадеректері" бетінде көршілес парақтармен карта парағының беттерін жинақтауды орындау үшін мәліметтер қосылған. Картаның көршілес парақтарын жинақтау контурлары парақтардың жақтауларының сыртына шығатын көршілес парақтардың алаңдық пен сызықтық объектілері болып табылады. Көршілес парақтардың объектілері жақтауға шығатын нүктелердің сәйкестігі және семантикалық сипаттамалардың қайшылықтары болмаған жағдайда келісілген болып саналады. Үндемеу бойынша парақтың жақтарын жинақтау белгілері "Орнатылмаған" мәндеріне ие болады. Сәйкес жағы үшін екі көршілес парақтарды келісімдеу кезінде картаның паспортында "Орындалды" мәні орнатылады. Жинақтаулар өрісінде номенклатуралық парақтарға бөлусіз еркін аумағы бар карталар үшін "Талап етілмейді" мәндері енгізіледі. "Метадеректер" бетінде ".meta.xml" файлында сақталатын метадеректер тізбесі кеңейтілген. Деректердің жиынтығын пайдалануды шектеу туралы ақпараттың жазбасы қосылды: деректерді тарату мен пайдалануды шектеуді қамтитын деректер жиынтығы құрылған шарт (келісім-шарт) туралы мәліметтер. Жете аяқтаулар кеңістіктік деректердің федералдық және аймақтық қорларын жүргізуді және метадеректерді сипаттаудың толықтығын қамтамасыз ету мақсатында орындалды.
  S57/S52 стандарттарының теңіз карталарын бейнелеу жете аяқталды. Сыныпталатын мәндердің тізіміне ие болатын атрибуттар (Attribute type: L - CATAIR, CATACH, ... TECSOU) үшін s57navy.rsc сыныптауышында "Қайталауға рұқсат етіледі" қасиеті орнатылған. Деректердің экспорты мен импорты кезінде атрибуттар мәндерінің (1,7,,30) тізімдері жазылады және оқылады. Мәндер тізімін құрамдастырылған қолтаңбаға бейнелеу үшін жаңа басқарушы 'r' (#113.r) таңбасы қосылған, ол атрибуттың мәндері тізімінен, бос орынмен бөліп, жолды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Қауіпсіздік контурларын есепке алумен және кеуіп жатқан беттердегі тереңдіктерді есепке алумен тереңдіктердің белгілерін бейнелеу дәлденген.
  "Есеп берулер конструкторы" тапсырмасы жете аяқталды. Аңыздар мен экспликациялар карталары координаттардың шартты жүйесінде құрылады, бұл басқа проекцияда құрылған картаны қосу кезінде бұрмалауды жоққа шығарады. Аңыздар мен экспликациялар кестелері бар карталар рәсімделетін картаның солтүстік-шығыс бұрышына координаттық байланыстырумен құрылады, бұл қосымша позициялаусыз карталарды қосуды қамтамасыз етеді. "Аңызды қалыптастыру" режимінде, "Блоктарға бөлу", "Блокты жару", "Блоктарды біріктіру" функциялары қосылған.
  Блогтағы объектілердің шартты белгілері бар жолдар санын өзгертуге болады. Картада блок семантика бойынша объектілерді топтастыру түрінде құрылады, бұл алдағы уақытта жалпы орын ауыстыруды, жоюды және басқа да топтық операцияларды орындауға мүмкіндік береді.
  MTD форматындағы жиынтықтарда "нүктелер бұлты" типті деректерді сақтау алгоритмдері жете аяқталды. Өңделетін аумақтың ауданын және сақтаудың берілген дәлдігін есепке алумен деректерді жинақтау бірнеше ондаған Гигабайттан Терабайтқа дейін өлшемге ие бола алатын құрылатын MTD файлдардың өлшемін 4 есеге дейін қысқартуға мүмкіндік береді. Жаңа алгоритмдер үлкен аумақта жерді сипаттау дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді.
  "Электронды картаның деректер тізімі" тапсырмасында "Матрицалардың байланысын dx/dy метрге дейін өзгерту" жаңа режимін шақыру қосылды. Режимді шақырту мәтінмәндік мәзірдің біраттас тармағының көмегімен "Матрицалар" бетбелгісінде жүзеге асырылады. Режим биіктер, қабаттар матрицаларын және құжаттың сапаларын метрмен берілген шамаға матрицаларды байланыстыруды өзгерту үшін арналған. Өңделетін матрицалар редакциялауға қол жетімді болуы тиіс. Байланыстыруды өзгерту құжаттың бір және барлық матрицалары үшін жүзеге асырылады.
  "Параметрлер" мәзіріне операторды картаның терезесінде орындалатын әрекеттің нәтижесінде ақпараттандыратын қалқымалы хабарламаны қосу немесе ажырату үшін "Бейнелеу/Ақпараттық терезе" тармағы қосылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 10.09.2021 "Панорама" 14 ГАЖ-да геолокациямен фотосуреттерді және бейне материалдарды көрсету бойынша оқыту материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары "Картаға GPS координаттарымен JPEG фотосуреттерін жүктеу" режимін және "Геолокациямен фото- және бейне материалдарды көрсету" тапсырмасын пайдалану бойынша бейнесабақ дайындады. "Картаға GPS координаттарымен JPEG фотосуреттерін жүктеу" режимі картаға түсіру орнының GPS-координаттарын қамтитын JPEG фотосуреттерін автоматты түрде байланыстыру үшін пайдаланылады. "Геолокациямен фото- және бейне материалдарды көрсету" тапсырмасы автомобильдің бейнетіркеуішінен, ұшқышсыз ұшу аппараттарының бейне камераларынан немесе ұялы телефоннан алынған GPS-трекпен синхрондалған бейне файлдарды қарап шығу үшін арналған.

  Оқу материалында "Картаға GPS координаттарымен JPEG фотосуреттерін жүктеу" және "Мәскеу және Мәскеу облысы" картасының мысалында "Бейнетрек бойынша қарап шығу" режимдерінің жұмысы көрсетілген. Бастапқы материалдар ретінде GPS модулі бар ұшқышсыз ұшу аппараты құрылғыларының көмегімен алынған JPEG фотосуреттері, сондай-ақ GPS-байланыстырумен автомобильдің бейнетіркеуішінен бейне файлдар жинағының көмегімен алынған JPEG фотосуреттері ұсынылған. Мұндай аппараттармен түсіруді орындаған кезде фотосуреттер файлына түсіру орнының географиялық координаттары жазылатын EXIF форматына сәйкес келетін қосымша құрылым қосылады. GPS-байланыстырумен автомобильдің бейнетіркеуішінен бейне файлдар жинағы "Каталогтан тректерді жүктеу" режимінің көмегімен тректер картасына алдын ала жүктеледі. Бастапқы деректер AVI, MP4 форматында бейне файлдар болуы мүмкін. GPS-трек бейне файлдың субтитрлерінде немесе GPX, KML немесе NMEA-0183 форматындағы біраттас файлда қамтылауы мүмкін.

  Жербеті фото- және бейнематериалдарды қашықтықтан зондтау деректерінің нәтижелерімен аралас технологиясы жердің объектілері туралы ақпаратты неғұрлым дәлірек алуға мүмкіндік береді. Бұл технология теміржол, автомобиль және ауыл шаруашылығы саласында кеңінен қолданылады.

  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 08.09.2021 "Панорама" ГАЖда карталарды сұрыптау бойынша оқыту материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары картаның объектілерін сұрыптау бойынша бейнесабақ дайындады. "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары деректерді сұрыптау процедурасын өз бетінше орындай алады. Оқу материалында "Картаны сұрыптау" тапсырмасы көрсетілген. Бұл құрал метрика мен семантика файлдарында объектілердің сипаттамасын орналастыруды реттейді, бұл оларды одан әрі өңдеуді жылдамдатады және объектілерді бейнелеудің дұрыс дәйектілігін қамтамасыз етеді. Бұдан басқа, сұрыптау кезінде фалдардан алшақтанған объектілердің метрикасы мен семантикасын және редакцияланған объектілердің көшірмелерін алып тастауға болады. Осылайша, деректерді қысу жүзеге асырылады. Картаның объектілерін сұрыптау деректерді сақтау дәлдігін (үтірден кейін таңбалар саны) және объектілердің сақталатын координаттар жүйесін – метрмен жазық тікбұрышты немесе радианмен геодезиялық жүйелерді өзгерте алады. Радианмен координаттарды сақтау "ұшып жатқанда" бейнелеудің әртүрлі проекцияларына қайта есептеуді орындау талап етілетін карталардың бейнелеуін жеделдетеді және бойлық бойынша кез келген ұзындықтағы карталарды жасауға мүмкіндік береді. Метрмен координаттарды сақтау өз проекциясында картаны бейнелеуді айтарлықтай жылдамдатады.
  Жерге орналастыру құжаттамасын дұрыс қалыптастыру, ұзындықтарды, аудандарды есептеу, координаттар тізімі үшін миллиметрмен немесе сантиметрмен сақтау дәлдігін қосымша түрде белгілеу ұсынылады. Бұл параметрлердің қосымша теңшелімдерісіз тапсырмаларда (Геодезиялық редактор, Картаның редакторы, Карта бойынша есептеулер және басқалар) есептеу нәтижелерінің біркелкілігін қамтамасыз етеді. Сұрыптау векторлық картаның форматын өзгертуге мүмкіндік береді. Деректердің форматын ауыстырумен сұрыптау кезінде бастапқы форматтың файлдары автоматты түрде жойылады. SITX, SITZ, MAPZ форматтары сұрыптау арқылы SIT немесе MAP бастапқы форматтарына кері өзгертілуі мүмкін. Кері өзгерту кезінде жинақталған карталар сантиметрмен метрика дәлдігін сақтап қалады. Сантиметрмен объектілердің координаттары бүтін сандарда сақталады, бұл метриканың файлдар көлемін екі есе азайтады.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 07.09.2021 "Агрономның АЖО" бағдарламалар жинағы агроскаутингті өсімдік шаруашылығының кез-келген кезеңінде автоматтандырады
  "Панорама" КБ-да 14.0.1.6 нұсқалы "Агрономның АЖО" аграрлы геоақпараттық жүйесі әзірленді. Жаңа нұсқаға әр түрлі типтегі файлдардан картографиялық деректерді жаңарту механизмі қосылды.
  Агрооперацияларды бақылаудың жоқтығынан көптеген ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері егін мен пайданы жоғалтады. Топырақты дұрыс дайындамаудан, тыңайтқыштар енгізу, егіс және вегетациялық кезеңнен егінді мезгілсіз немесе сапасыз жинауға дейінгі дақылдарды өсірудің барлық кезеңдерінде қателіктер жіберіледі. "Агрономның АЖО" автоматтандырылған агроскутингтік технологияларды жүзеге асырады, Excel, DBF, TXT, CSV форматтарындағы файлдардан кеңістіктік және атрибутивті ақпаратты импорттауға және оның негізінде кәсіпорынның ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлерінің қолданыстағы карталарын жаңартуға мүмкіндік береді. Теңшелімдерді сақтау мүмкіндігінің арқасында деректерді енгізу немесе синхрондау операциясын тұрақты түрде оңай жүргізуге болады.
  "Агрономның АЖО" бағдарламалар жинағы Панорама Мини ГАЖ және "Агрономиялық тапсырмалар кешені" қосымша модулі негізіндегі агрономның автоматтандырылған жұмыс орны болып табылады. Кешенге енгізілген бағдарламалық құралдар электронды карталарды құруға және өңдеуге, сонымен қатар ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерлердің салалық мәліметтер базасын жүргізуге қажетті құралдар жиынтығын қамтиды. Сонымен қатар, бағдарлама алқаптарды спутниктік бақылаудан алынған деректерді өңдеуге, Ғаламтор жүйесінен алынған сыртқы деректер көздерін қосуға, бапталатын үлгілер бойынша алқаптардың тақырыптық картограммалары мен есеп беру құжаттарын құруға мүмкіндік береді.
  Алқаптық паспортты жүргізу "Панорама АГРО" ГАЖ ақпараттық базасының құрылымында жүзеге асырылады, бұл осы өнімдерді бірлесіп пайдалануға мүмкіндік береді. Көп қолданушылар үшін қол жетімділік, құқықтарды бөлу, деректерді шифрлау және жүктемені масштабтау Сервер ГАЖ арқылы қамтамасыз етіледі. GIS WebServer AGRO веб-қосымшасы веб-браузер көмегімен ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын басқару жүйесіне қашықтан қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
  "Панорама" КБ геоақпараттық жүйелері негізінде құрылған ауылшаруашылық кәсіпорынның ГАЖ-ы компанияларға фото бекітумен, сипаттамалармен және есептермен өз далаларының көпжылдық тарихын сақтауға мүмкіндік береді. Цифрлық мәліметтер мәселенің анықталуын және шешілуін қамтамасыз етеді, алқаптардың ерекшеліктерін ескере отырып, өсімдіктердің дамуы мен өнімділігіне болжам береді. Аграрлық технологияларды түзету жоспарлау кезеңінде де, алқаптық жұмыстар кезінде де мүмкін. Агроскаутинг, сонымен қатар, басшылар мен агрономдар арасында тиімді және жылдам байланысты ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайттың Жүктеу бөлімінде қолжетімді.

 • 06.09.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Мордовия Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Мордовия Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 03.09.2021 Сандық карталардың және ЖҚЗ деректерінің банкінде кеңістіктік деректер мұрағаттарын басқару бойынша жаңа құралдар іске асырылған
  "Панорама" КБ-да 6.1.0-нұсқалы Сандық карталардың және ЖҚЗ деректерінің банкі әзірленді. Жаңа нұсқада кеңістіктік деректердің жеке топтарына - деректер қабаттарына қолжетімділікті теңшеу құралдары қосылды. Кешеннің бөлімдер ағашын толтыра отырып, деректерді іріктеуді сақтау мүмкіндігі іске асырылды. Оператор деректер қабаттарын есеп берулерді қалыптастыру, кеңістіктік деректерді экспорттау мен шығару, геожабындарды құру, метадеректерді редакциялау, өтінімдерді қалыптастыру кезінде оларды одан әрі пайдалану үшін тез қалыптастыра алады.

  Іріктеу жердің күйі, масштабы, деректер пішімі, координаттар жүйесі, түсініктеме және басқалар бойынша сүзгіні қамти алады. Бұл Роскартография кәсіпорындары мен басқа да ұйымдардың талаптарына сәйкес деректерге қолжетімділікті ұсыну мүмкіндігін береді. Деректердің белгілі бір қабатын таңдау метадеректерді автоматты түрде іріктейді. Мұндай қабаттардың саны шектелмеген және әкімшімен теңшеледі. Әр қабатта өзінің белгішесі бар және еншілес қабаттарды қамтуы мүмкін.
  Деректердің болу схемасына объектілердің контурларын түсіру кезінде схемаларды бейнелеу ауданы бойынша деректер іздеуді жеделдету үшін метриканың контурын жалпылау орындалады.
  Деректердің қауіпсіздігі операциялық жүйенің құрамына кіретін қауіпсіздік құралдарының негізінде қол жеткізу құқықтарын ажыратумен қамтамасыз етіледі. Түпнұсқалығын қарапайым тексеруге, дайджест-аутентификацияға, түпнұсқалығын жүйелік (веб-сервер құралдарымен) және домендік (Kerberos немесе ActiveDirectory) тексеруге қолдау көрсетіледі. Кешен операциялық жүйелердің (AstraLinux SE, ALT Linux, Эльбрус, Ubuntu, CentOS, MS Windows және басқалар) және архитектуралардың (Intel, Эльбрус) кең спектрінде жұмыс істеуге бейімделген.

  Сандық карталардың деректерінің және жерді қашықтықтан зондтау деректерінің банкін жүргізу кешені 1862 санымен отандық БЖ тізілімінде тіркелген.

  Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі федералды, аймақтық және муниципалды деңгейлерде кеңістіктік деректердің инфрақұрылымын корпоративтік ақпараттық жүйелерде тұрғызу үшін негіз болып табылады. Бірыңғай геоақпараттық кеңістік шеңберінде Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі алмасу форматтарында кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, іздеуді және беруді іске асырады. Бағдарламаның көмегімен іріктеп алынған кеңістіктік деректер Сервер ГАЖ-да көп пайдаланушылық қолжетімділік үшін орналастырылуы және GIS WebService SE қосымшалар серверінде OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS халықаралық стандарттары бойынша жариялануы мүмкін. Пайдаланушылар деректерге сыпайы клиенттен де (GIS WebServer SE көмегімен) және жұмыс үстеліндегі қосымшалардан да ("Панорама" ГАЖ, "Оператор" ГАЖ) қолжетімділікті алуы мүмкін. Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі кеңістіктік деректерді бұлттық сақтау орнын тұрғызуды, осы деректерге қолжетімділікті ұсынуды, геожабындарды автоматтандырылған қалыптастыру мен жаңартуды қамтамасыз етеді. Кеңістіктік деректердің ағымдағы күйі карта-схемалардың көмегімен бейнеленеді, олар сақталатын деректердің әр түрі үшін жүргізіледі: векторлық карталар, ЖҚЗ деректері, биіктіктер матрицалары және жердің модельдері. Кеңістіктік деректер жинақтарын файлдық сақтау орнына қашықтан орналастыру, сақталатын жинақтардың нұсқаларын жүргізу, деректердің болуының карта-схемаларын жаңарту, метадеректерді автоматтандырылған жинау мен қалыптастыру, геожабындарды қалыптастыру мен жаңарту қамтамасыз етіледі. Метадеректерді автоматтандырылған жинау мен қалыптастыру ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata и ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation стандарттары бойынша орындалады. Деректер кескіндерінің кішірейтілген көшірмелері автоматты түрде қалыптастырылады, файлдардың басқылау қосындылары және деректер жинақтарының толықтығы тексеріледі. Кеңістіктік деректерді файлдық сақтау орнына орналастыру тұтастығын тексеру, деректердің құрылымы мен мазмұнын бақылау арқылы жүзеге асырылады. Жұмыстың нәтижелері диагностикалық журналға хаттамаланады және метадеректер базасына енгізіледі. Тұтастығын бақылаумен және деректерді қалпына келтірумен метадеректерді автоматты түрде резервтік көшіру және кеңістіктік деректерді сақтау қамтамасыз етіледі.

  "Кеңістіктік деректер банкі" порталында векторлық карталарды, ЖҚЗ деректерін, биіктіктер матрицаларын және жердің модельдерін сақтауды, есепке алуды және беруді ұйымдастыру бойынша мүмкіндіктер ұсынылған. Портал ашық көздерден (OpenStreetMap, VMap0) алынған деректердің негізінде қалыптастырылған SXF форматындағы векторлық карталарды қамтиды. Кеңістіктік деректердің құрамына мына карталар кіреді: РФ субъектілерінің, жақын және алыс шетелдердің елдері мен қалаларының. Барлығы жалпы көлемі 56 Гб болатын 240-тан астам векторлық карталар мен 6700 матрицалық деректер. "Панорама" КБ мамандары порталдағы ақпараттың құрамын апта сайын жаңартып және өзектендіріп отырады. Барлық жарияланған деректер еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасын жүктеу үшін Жүктеу бетінде қолжетімді.

 • 02.09.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Карелия Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Карелия Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 01.09.2021 Кеңістіктік деректер базасынан деректерді импорттау бойынша оқыту материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандарымен "Кеңістіктік ДБ-да орналастырылған ЖСК деректерін импорттау" тапсырмасының мүмкіндіктерін көрсететін бейнесабақ дайындалды. Бұл режим "Панорама" ГАЖ және "Оператор" ГАЖ пайдаланушылары үшін қол жетімді. Оқу материалында кеңістіктік ДБ деректерінен картаны, сондай-ақ тапсырманы теңшеу процедураларын құру көрсетілген. Кеңістіктік деректер базасынан қабаттарды жүктеу үшін "Панорама" ГАЖ форматында сандық топографиялық карта (CTК) қалыптастырылады. Карта координаттар жүйесінің және берілген EPSG кодына сәйкес келетін проекциялардың параметрлерімен құрылады. Кеңістіктік базаның кестелерінде қолданылатын координат жүйесінің параметрлеріне сәйкес картаны құру үшін EPSG кодын көрсету ұсынылады. Бұл жағдайда кеңістіктік деректерді өзгерту орындалмайды, бұл орындау уақытын қысқартады және қайта есептеудің қателіктер ықтималдығын азайтады.
  "CTК қабаттары" қосымша бетіндегі деректер базасына сәтті қосылған кезде CTК қабаттары бойынша кеңістіктік деректерді сақтау үшін арналған ретінде тіркелген кестелер тізбесі бейнеленеді. Бұл қосымша бетте деректер CTК-ға жүктелетін барлық немесе бөлек кестелерді таңдауға болады. Егер ДБ-ға қосылу сәтті орындалса, нәтиже-картаны құру үшін барлық қажетті параметрлер толтырылса, "Орындау" батырмасы қол жетімді болып қалады. Оны басқан кезде кеңістіктік деректер базасынан CTК-ның таңдалған қабаттарын импорттау процесі басталады. Бұрын белгілендегі кестелер деректерді импорттау процесіне қатыспайды.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 31.08.2021 Сервер ГАЖ үлкен кеңістіктік деректер базаларын индекстеу үшін жаңа алгоритмдерді қолдайды
  "Панорама" КБ-да 10.1 нұсқалы Сервер ГАЖ әзірленген. Бағдарламаның жаңа нұсқасында алмасу форматтарынан немесе деректер базаларынан ондаған секундтардан секундтар үлестеріне дейін деректер импортынан кейін үлкен векторлық карталардың (бірнеше миллиондаған және одан көп объектілерден) алғашқы ашылуы тездетілген. Картаны сұрыптау кезінде сияқты, бейнелеу ізділігінің тізбегінде картаға қосылатын объектілерді позициялау жақсартылған, ол картаны редакциялау сапасы мен ыңғайлығын жоғарылатады, деректер жинақтарын ашқан кезде объектілер ағашын алғашқы тұрғызуды жылдамдатады. SIN объектілерінің жазбалар тәртібін басқару файлдарын кеңейту SI2-ге ауыстырылды.
  Бағдарламада кеңістіктік деректер базасымен жұмыс істеу үшін қолдаулы ДББЖ тізбесі кеңейтілді: PostGIS кеңейтуімен PostgreSQL (деректер типі St_Geometry), Oracle Spatial кеңейтуімен Oracle (деректер типі SDO_GEOMETRY), ArcSDE кеңейтуімен Oracle ДББЖ (деректер типі St_Geometry), Microsoft SQL Server (деректер типі geography). MS SQL Server үшін WGS84 (EPSG:4326) координаттар жүйесінде екі өлшемді метрикамен жұмысқа қолдау көрсетіледі. Сервер ГАЖ орындалатын компьютерде MS SQL Server басқаруымен деректер базасын іске қосу үшін Microsoft SQL Server 2012 Native Client орнатылуы тиіс.
  Деректер базасына қосылу параметрлері Сервер ГАЖ Әкімшісімен теңшелінеді және XML құрылымы бар DBM кеңейтуімен файлда есте сақталады. Ядроның кітапханаларының диагностикалық хаттамасы Сервер ГАЖ жұмысының хаттамасының жанында орналастырылады және ".core.log" кеңейтуіне ие болады.
  ОК және ЖҚЗ деректер банкіне сұратуларды орындау және деректердің болу схемасына объектілердің контурларын түсіру кезінде аумақ бойынша деректерді іздеу мен схемаларды бейнелеу үшін метриканың контурын жалпылау орындалады. Векторлық карталардың қолдаулы метадеректері мен ЖҚЗ деректерінің құрамы (сандық карталар мен ЖҚЗ деректері түрлерінің тізбесі, парақтар ақпары туралы деректер, деректерді дайындауға келісімшарт туралы мәліметтер) кеңейтілді. Метадеректерді және деректердің болу схемасы үшін векторлық карта жақтауларын оқу үшін MPTZ форматында файлдарды өңдеу қосылды.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бетінде жүктеуге болады.

 • 30.08.2021 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының жиынтығы Литва Республикасының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-да Литва Республикасы аумағына SXF форматында 1: 1 000 000 масштабындағы сандық географиялық шолу картасы дайындалды. Картаны дайындау көзі болып www.gis-lab.info сайтындағы ақпарат бойынша алынған Vmap0 деректері қызмет етті. Карта қалалар үшін тұрғындар саны және орыс тіліндегі елді мекендердің атаулары туралы мәліметтерді қамтиды. Қосымша материалдар ретінде 1: 5 000 000 масштабындағы Әлем Картасы және OpenStreetMap деректері пайдаланылады.

  Карта 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының сыныптауышына келтірілді Vmap0 деректері(1mogk13g.rsc). Оның жерді жалпы бағалау және табиғи жағдайларды зерделеу, оқу процесін қамтамасыз ету үшін, кішігірім масштабтағы географиялық шолу карталарын, тақырыптық және арнайы карталарды жасау және басқа да міндеттерді шешу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Карта еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  SXF форматындағы 1: 1 000 000 масштабтағы сандық географиялық шолу картасын "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 27.08.2021 Конструктор 14 ГАЖ-да кеңістіктік деректер базаларын және векторлық алмасу форматтарын қолдау кеңейтілген
  "Панорама" КБ-да Astra Linux SE ("Смоленск" релизі), Альт 8 СП, CentOS, Ubuntu операциялық жүйелер үшін 14.0.0 нұсқалы Qt Designer SE үшін Конструктор ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқа әзірленетін ГАЖ-қосымшаларда DBM форматын қолдаудың көмегімен үлкен көлемді (миллиондаған жазбалар) кеңістіктік деректер базаларына тікелей қосылуды іске асыруға мүмкіндік береді. Деректер базасынан ақпарат жердің векторлық карталары түрінде бейнеленеді. ГАЖ-қосымша тікелей және Сервер ГАЖ арқылы қосылған деректер базасының ішідегісін бір уақытта редакциялауға, әр түрлі деректер базалары арасында ақпаратпен алмасуды орындауға, әртүрлі деректер базаларындағы координаттар мен атрибуттарды келісімдеуге, әртүрлі деректер базаларынан ақпаратты графикалық қабаттар түрінде бірлесіп бейнелеуге, деректерді суреттермен, биіктіктер матрицаларымен, векторлық карталармен және әртүрлі геопорталдар мен web-сервистерден алынған деректермен үйлестіруге мүмкіндігі бар. Деректер базаларынан кеңістіктік ақпарат картографиялық шартты белгілер түрінде бейнеленеді, бұл пайдаланушы үшін редакциялау процесін ашық етеді. Бейнеленетін және өңделетін объектілер мен олардың семантикалық сипаттамаларының жиынтығы SQL-сұратудың көмегімен икемді берілуі мүмкін. Деректер базасына қосылу параметрлерін ыңғайлы теңшеу үшін деректер базасына қосылымдарды әкімшілендіру диалогы іске асырылған. Пайдаланушымен берілген теңшелімдер XML файлдың стандартты құрылымына ие болатын DBM кеңейтумен файлда сақталады. Кеңістіктік деректерді импорттау үшін диалогтар жиынтығы KML және DXF форматтарымен толықтырылды. Оңтайландырылған және жоғары өнімді ГАЖ-ядро функцияларын пайдаланудың арқасында алмасу форматтарынан импорттау жылдамдығы ұлғайтылды, бұл процессордың өнімділігі бойынша шектеулері бар кіріктірілетін құрылғылар үшін де және қолда бар процессорлық қуатты максималды тиімді іске қосу қажет болатын жоғары өнімді жүйелер үшін де сыни болуы мүмкін.
  Алмасу форматтарынан немесе деректер базаларынан деректер импортынан кейін, бірнеше миллионнан бастап және одан көп объектілерді қамтитын үлкен векторлық карталарды бастапқы ашу – ондаған секундтардан секундтың үлестеріне дейін жеделдетілді. Картаны сұрыптау кезінде сияқты, бейнелеу ізділігінің тізбегінде картаға қосылатын объектілерді позициялау жақсартылды. Бұл картаны редакциялаудың сапасы мен ыңғайлылығын жақсартады, деректер жинағын ашқан кезде объектілер ағашын бастапқы тұрғызуды жеделдетеді.
  Жаңа нұсқада векторлық карталарды берілген координаттар жүйесіне өзгерту 4-6 есеге үдетілді. Осының арқасында процессордың өнімділігі бойынша шектеулері бар ендірілген құрылғыларға да, сондай-ақ бар процессорлық қуаттарды барынша іске қосу қажет болатын жоғары өнімді жүйелерге де қолдау кеңейтілген. Өзгертумен картаны қосқан кезде картаның ішкі директориясында төлқұжат файлының атауы мен ағымдағы күнін қамтитын атауы бар бастапқы картаның көшірмесі жасалады.
  Картадағы нүктелік шартты белгілерді топтастыру үшін қолданылатын кластерлерді бейнелеу жете аяқталды. Кластерді сипаттауға "Кластердегі бірінші белгіні бейнелеу" қасиеті қосылды. Оны кластер белгісінің позициясына орнатқан кезде кластердегі бірінші объекті, одан кейін кластер белгішесі бейнеленетін болады. Кластер белгішесі бұл жағдайда тек объектілер санын немесе шартты белгінің басқа да толықтырушы элементтерін қамтуы мүмкін. Объектінің суретін салған кезде әртүрлі семантикалар, оның ішінде графикалық файлдарға сілтемелер ескерілуі мүмкін, бұл жалпыланған белгіні неғұрлым күрделі және ақпаратты етеді.
  Геопорталдарды қосу графикалық компонентіне Росреестрдің Геопорталынан қабаттарды қолдау қосылған: Кадастрлық округтер, Кадастрлық аудандар, Кадастрлық кварталдар, Жер учаскелері, Аукционға шығарылған жер учаскелері, Қызыл сызықтар, Бірыңғай жылжымайтын кешендер. Геопортал pbf (Protocolbuffer Binary Format) форматында векторлық тайлдық түрде деректер береді. Деректер объектілердің координаттарын, учаскелердің жазбаларын, семантикалық сипаттамаларды қамтиды. Геопорталдарды қосу параметрлері wmslist_ru.xml файлын редакциялау көмегімен әр пайдаланушы үшін икемді теңшелуі мүмкін.
  DIR файлында тізіммен берілген SXF және TXF форматындағы карталардың парақтар жинағын импорттау кезінде бойлық бойынша парақтарды +/-360 градусқа тасымалдау мүмкіндігі қосылды. Бұл жұмыстар ауданының габариттерін -360/+ 360 градусқа дейін кеңейту үшін батыс және/немесе шығыс жарты шарлардағы парақтардың бағандарын қайталауға мүмкіндік береді. Парақтарды қайталағаннан кейін талап етілетін файлды басқа атпен көшірмесін жасау (мысалы, 01-12.sxf атауын 01-12_west.sxf деп атын өзгерту) және аудандағы барлық парақтар бірегей белгіге ие болатындай етіп оның номенклатурасын өзгерту (мысалы, 01-12 атауын 01-12_west деп атын өзгерту) керек. Содан кейін мәтіндік редакторда DIR файлына sxf немесе txf жаңа аты бар жолды қосу және файл атынан кейін табуляцияны басып, тасымалдау бағытын (мысалы, -360 немесе +360) енгізу керек. Координаттар мен парақтың төлқұжатын қайта есептеу DIR файлы бойынша жұмыстар ауданын импорттау кезінде автоматты түрде орындалатын болады.
  Конструктор ГАЖ – бұл өзінің ГАЖ-қосымшаларын әзірлеуге мүмкіндік беретін Qt Designer визуалды бағдарламалау ортасында пайдалануға арналған геоақпараттық компоненттер жинағы. Сандық карталардың ішіндегісін визуалдау топографиялық, шолу-географиялық және әртүрлі арнайы карталар үшін қабылданған шартты белгілерде жасалады. Геоақпараттық жүйеде шартты белгілердің стандартты және пайдаланушылық жүйелерінде әртүрлі графикалық құрылғылардағы кеңістіктік деректердің есептеулер орындау, бейнеленуін қамтамасыз ету үшін кең мүмкіндіктері бар. Негізгі функциялары көп ағынды режимде орындалуы мүмкін. Шектеулі ресурстарда (жүздеген мегабайт) деректердің үлкен көлемін (ондаған гигабайт) өңдеу үшін пайдаланылатын жедел жадты автоматты түрде оңтайландыруға қолдау көрсетіледі.
  Инструментарий операциялық жүйелердің (Astra Linux SE, ALT Linux, Эльбрус, Ubuntu, CentOS, QNX) және архитектуралардың (Intel, Эльбрус, PowerPC, SPARC, ARM) кең ауқымында жұмыс істеу үшін бейімделген. Инструментарий құрамына ГАЖ-қосымшаларды визуалды жобалау компоненттері және мультиплатформалы көп ағынды ГАЖ-өзегі кітапханалары кіреді. Конструктор ГАЖ бағдарламашыға өзі үшін ыңғайлы операциялық жүйеде әзірлемені жүргізуге мүмкіндік беретін MAPAPI кросс-платформалық интерфейсін ұсынады. Әзірлеуші бағдарламаның бастапқы кодында минималды өзгертулермен қарапайым жинақтау арқылы операциялық жүйелер жинағына арналған ГАЖ-қосымшаларды шығара алады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 25.08.2021 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының жиынтығы Латвия Республикасының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-да Латвия Республикасы аумағына SXF форматында 1: 1 000 000 масштабындағы сандық географиялық шолу картасы дайындалды. Картаны дайындау көзі болып www.gis-lab.info сайтындағы ақпарат бойынша алынған Vmap0 деректері қызмет етті. Карта қалалар үшін тұрғындар саны және орыс тіліндегі елді мекендердің атаулары туралы мәліметтерді қамтиды. Қосымша материалдар ретінде 1: 5 000 000 масштабындағы Әлем Карта және OpenStreetMap деректері пайдаланылады.

  Карта 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының сыныптауышына келтірілді (1mogk13g.rsc). Оны жерді жалпы бағалау және табиғи жағдайларды зерделеу, оқу процесін қамтамасыз ету үшін, кішігірім масштабтағы географиялық шолу карталарын, тақырыптық және арнайы карталарды жасау және басқа да міндеттерді шешу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Карта еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  SXF форматындағы 1: 1 000 000 масштабтағы сандық географиялық шолу картасын "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 24.08.2021 Нүктелер бойынша векторлық картаны өзгерту бойынша оқыту материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары векторлық картаны өзгерту бойынша бейнесабақ дайындады. "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары картаны өзгерту процедурасын өз бетінше орындай алады.
  Оқу материалында құралы "Нүктелер бойынша векторлық картаны өзгерту" құралымен жұмыс істеу көрсетілген. Режим нүктелер жиынтығы бойынша шығыс координаттар жүйесіне векторлық картаны өзгерту үшін арналған. Бұл құралда растрлық картаның максималды өлшеу дәлдігін алу үшін бір-екі нүктелер бойынша байланыстырумен салыстырғанда координаттарды түрлендірудің неғұрлым күрделі әдістері іске асырылған. Нүктелер координаттары координаттар каталогтарынан өлшенеді немесе жүктеледі. Тапсырмада өзгертудің төрт сызықтық және үш сызықтық емес типтері іске асырылған. Сызықтық өзгерту кезінде, сызықтық емеске қарағанда, координаттардың сызықтық емес бұрмалануы орын алмайды, яғни түзу сызық түзу болып қалады. Белгісіз коэффициенттер қалыпты теңдеулер жүйесін шешуден анықталады. Егер нүктелер саны қажетті минимумнан көп болса, теңдеулер жүйесі ең аз квадраттар әдісімен шешіледі. Бұл жағдайда әрбір нүкте үшін қалдық айырмашылықтар есептеледі, олар бойынша бастапқы растрдың дәлдігін бағалауға болады. Өзгерту параметрлерін анықтау үшін пайдаланушы: өзгертілетін картаны таңдау, шығыс картасының атын көрсету, өзгертудің қажетті типін таңдау, бастапқы және шығыс координаттар жүйесіндегі тіреу нүктелерінің координаттар каталогын (сондай-ақ картада белгілей отырып, тіреу нүктелерін беруге болады) көрсету керек. Қажет болған жағдайда қосымша параметрлерді орнатуға болады: әр түрлі терезелерде карталарды синхрондау, шығу кезінде каталогтарды автоматты түрде сақтау, бұрмалауларды жою үшін виртуалды нүктелерді қосу, полиномды теңшеу, картада нүктелер көрінісін теңшеу. Параметрлерді есептеуден кейін "Өзгерту" батырмасын басып, операцияны бірден орындауға немесе сызықтық емес бұрмалауларды талдау үшін "Матрицаларды салу" батырмасын басқан кезде бұрмалаулар матрицасын салуға болады.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 23.08.2021 "Панорама" ГАЖ 14-те ЖҚЗ деректері мен бейне деректердің негізінде жердің сандық карталарын құру және рәсімдеу үшін құралдар толықтырылды
  "Панорама" КБ-да 14.0.1-нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада фотосуреттер мен бейне деректерін, "нүктелер бұлты" типті деректерді өңдеу, сандық картографиялау, теңіз карталарын бейнелеу, есеп берулерді дайындау үшін карталар және басқалар жаңартылды.

  "Геолокациямен фото және бейне материалдарды көрсету" тапсырмасында "Бейне трек бойынша қарап шығу" тапсырмасы жете аяқталды. Файлдан файлға автоматты түрде ауысуымен таңдалған буманың бейне файлдарын дәйекті түрде бейнелеу алгоритмі жете аяқталды. Бағдарлама бейне файлдардың метадеректері бойынша тректер жиынтығын салуды орындайды. Тректер камераның үш өлшемді GPS-координаттарын және бейне файлдардың негізгі кадрларын жазу уақытын қамтитын төрт өлшемді метрикасы бар сызықтық объектілер түрінде қалыптастырылады. Бағдарламаның жаңа іске асырылуында бейне деректерді жаңғыртудың бірқалыптығы арттырылған. Картада камераның қалпын синхрондау жақсартылды. Ағымдағы бейне файлдың атауын, түсіру күні мен уақытын қамтитын ақпараттық жол қосылды. Бұл құрал бейне файлдардың жиынтығымен қамтамасыз етілген уақыттың әрбір сәтінде объектінің қалпын жылдам орнатуға мүмкіндік береді.

  "Есеп берулер конструкторы" тапсырмасы жете аяқталды. Аңыздар мен экспликациялар карталары шартты координаттар жүйесінде құрылады, бұл басқа проекцияда құрылған картаға қосу кезінде бұрмалауды жоққа шығарады. Аңыздар мен экспликациялар бар кестелер рәсімделетін картаның солтүстік-шығыс бұрышына координаттық байланыстырумен құрылады, бұл карталарды қосымша позициялаусыз қосуды қамтамасыз етеді. "Аңызды қалыптастыру" режимінде "Блоктарға бөлу", "Блокты бөлу", "Блоктарды біріктіру" функциялары қосылады.
  Блоктағы объектілердың шартты белгілері бар жолдар санын өзгертуге болады. Картадағы блок семантика бойынша объектілерді топтастыру түрінде құрылады, бұл алдағы уақытта жалпы қозғалысты, жоюды және басқа да топтық операцияларды орындауға мүмкіндік береді.

  "Карта редакторы" тапсырмасында "Координаттық белгі" объектілерді құру режимі жете аяқталды. Меңзердің жанында картаға түсірілетін қолтаңбалардың теңшелімдерін динамикалық өзгерту мүмкіндігі қосылды. Қаріптің "Параметрлерді орнату" мәзірінің тармағына тінтуірдің оң жақ батырмасын басу бойынша қаріпті редакциялау диалогы шақырылады, онда қаріптің түсін, биіктігін, атын және басқа да қасиеттерін өзгертуге болады. Қаріптің жаңа мәндері "Координаттың белгі" объектісінің семантикасында сақталып қалады. Пернетақтадан енгізілген координаттар бойынша объектіні құру режимінде нүктенің берілген бастапқы координаттары, азимут және келесі нүктеге дейінгі қашықтық бойынша метрика нүктесінің координаттарын есептеуді қолдау қосылды. "Тізімдерді кесу" режимінде басқа тізіммен берілген объектілерден бір тізіммен берілген объектілерді кесу алгоритмі жете аяқталды. Деректердің үлкен көлемдерін (мыңдаған ішкі контуралары бар жүздеген мың өңделетін объектілер) өңдеу кезінде операцияны орындау уақыты бірнеше сағаттан минуттарға дейін қысқарды. Режим, мысалы, су қоймаларындағы аралдарды, өсімдіктердегі далашықтарды кесу үшін және басқа да объектілер үшін қолданылуы мүмкін. Өңделетін объектілер өзі-өзімен қиылысуларының бар болуына тексеріледі және автоматты түрде түзетіледі. Кесілетін объектілердің контурлары өңделетін объектілермен автоматты түрде келісіледі, бұл қолмен жасалатын жұмыстардың көлемін айтарлықтай азайтады.

  "Файл" мәзіріне топографиялық карталардың берілген габариттері немесе парақтарының номенклатурасы бойынша жұмыстардың ауданын қалыптастыру үшін координаттар бойынша жұмыстардың ауданын құруға арналған тапсырма қосылды. Тапсырма "Файл/Құру/Координаттар бойынша жұмыстар ауданы" бас мәзірдің тармағының көмегімен шақырылады.

  Объектілердің семантикасы бойынша қолтаңбаларды салу тапсырмасына RSC сыныптауышында берілмеген еркін графикалық қолтаңбаларды түсіру мүмкіндігі қосылды. Қолтаңбаның түсін, қаріпін, биіктігін, қалыңдығын және басқа параметрлерін таңдау "Графика" батырмасы бойынша шақырылатын диалогта орындалады. Графикалық қолтаңбаның қол қойылатын объектіге қатысты орналасуы, семантикалық сипаттамаларды толтыру және бейнелеу картаның сыныптауышынан қолтаңба үшін бірдей алгоритм бойынша жүзеге асырылады. "Қолтаңбалар метрикасын бақылау" тапсырмасында таңдалған картада немесе редакциялау үшін қол жетімді болатын барлық карталарда қолтаңбаларды өңдеу мүмкіндігі қосылды.

  "Карта паспорты" тапсырмасы жете аяқталды. "Парақтың метадеректері" бетінде көршілес парақтармен картаның парағының жақтарын жинақтауды орындау туралы мәліметтер қосылды. Картаның көршілес парақтарын жинақтау контурлары парақтардың жақтауының сыртына шығып кететін көршілес парақтардың аудандық және сызықтық объектілерді үйлестіру болып табылады. Көршілес парақтардың объектілері жақтауға шығатын нүктелердің сәйкестігі және семантикалық сипаттамалар қайшылықтарының болмаған жағдайда келісілген болып саналады. Әдепкі қалпы бойынша парақтың жақтарын жинақтаулар "орнатылмаған" мағынасына ие болады. Картаның паспортында тиісінше жағы үшін екі көршілес парақтарды үйлестіру кезінде "орындалған" мағынасы орнатылады. Номенклатуралық парақтарға бөлусіз еркін аумағы бар карталар үшін "Талап етілмейді" мағынасы енгізіледі. "Метадеректер" бетінде ".meta.xml" файлында сақталатын метадеректердің тізімі кеңейтілген. Деректер жинағын пайдалануды шектеулер туралы ақпараттың жазбасы қосылды: деректерді тарату мен пайдаланудың шектеуін қамтитын деректер жинағы құрылған шарт (келісім-шарт) туралы мәліметтер. Жете аяқтаулар кеңістіктік деректердің федералдық және аймақтық қорларын жүргізуді және метадеректерді сипаттау толықтығын қамтамасыз ету мақсатында орындалған.

  S57/S52 теңіз карталары стандарттарын бейнелеу жете аяқталды. Сыныпталатын мәндер тізіміне (Attribute type: L - CATAIR, CATACH, ... TECSOU) ие болатын атрибуттар үшін s57navy.rsc сыныптауышында "Қайталауға рұқсат беріледі" қасиеті орнатылған. Деректерді экспорттау мен импорттау кезінде атрибуттар мәндерінің (1,7,,30) тізімдері жазылады және оқылады. Мәндердің тізімдерін бейнелеу үшін қиыстырылған қолтаңбаға 'r' (#113.r) жаңа басқарушы символ қосылған, ол атрибуттар мәндерінің тізімінен, оларды бос орнымен бөліп, қалыптастыруға мүмкіндік береді. Қауіпсіздік контурларын есепке алумен және кебетін беттерде тереңдіктерді есепке алумен тереңдіктердің белгілерін бейнелеу дәлденген.

  MTD форматының деректер жинақтарында "нүктелер бұлты" типті деректерді сақтау алгоритмдері жете аяқталды. Өңделетін аумақтың ауданын және берілген сақтау дәлдігін есепке алумен деректерді жинақтау бірнеше ондаған Гигабайттан Терабайтқа дейін өлшемге болуы мүмкін құрылатын MTD файлдарының өлшемін 4 есеге дейін азайтуға мүмкіндік береді. Жаңа алгоритмдер үлкен аумақтағы жерді сипаттау дәлдігін арттыруға және жердің үш өлшемді модельдерін салуды тездетуге мүмкіндік береді.

  "Электронной карта деректерінің тізімі" тапсырмасы жете аяқталды. Мәнмәтіндік мәзірдегі "Матрицалар" бетбелгісінде "Dx/dy метрлеріндегі матрицаларды байланыстыруды өзгерту" жаңа режимін шақырту қосылды. Режим биіктіктер матрицаларын, құжаттың қабаттары мен сапаларын метрмен берілген шамаға байланыстыруды өзгерту үшін арналған. Өңделетін матрицалар редакциялауға қол жетімді болуы керек. Байланыстыруды өзгерту құжаттың бір және барлық матрицалары үшін жүзеге асырылады.

  "Параметрлер" мәзіріне карта терезесінде орындалған әрекеттің нәтижесі туралы ақпараттандыратын қалқымалы хабарламаны қосу немесе сөндіру үшін "Бейнелеу/Ақпараттық терезе" тармағы қосылған.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 22.08.2021 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының жиынтығы Эстония мемлекетінің картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-да Эстония аумағына SXF форматында 1: 1 000 000 масштабындағы сандық географиялық шолу картасы дайындалды. Картаны дайындау көзі болып www.gis-lab.info сайтындағы ақпарат бойынша алынған Vmap0 деректері қызмет етті. Карта қалалар үшін тұрғындар саны және орыс тіліндегі елді мекендердің атаулары туралы мәліметтерді қамтиды. Қосымша материалдар ретінде 1: 5 000 000 масштабындағы Әлем Карта және OpenStreetMap деректері пайдаланылады.

  Карта 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының сыныптауышына келтірілді (1mogk13g.rsc). Оны жерді жалпы бағалау және табиғи жағдайларды зерделеу, оқу процесін қамтамасыз ету үшін, кішігірім масштабтағы географиялық шолу карталарын, тақырыптық және арнайы карталарды жасау және басқа да міндеттерді шешу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Карта еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  SXF форматындағы 1: 1 000 000 масштабтағы сандық географиялық шолу картасын "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 20.08.2021 "3D талдау кешенінде" кеңістіктік деректерді импорттау мен экспортау құралдары жетілдірілді
  "Панорама" КБ-да "Панорама" ГАЖ 14 үшін 6.1.0 нұсқалы "3D талдау кешені" әзірленді. Кешен беттердің модельдерін құру және салынған модельдерді пайдаланумен кеңістіктік талдау міндеттерін шешу үшін арналған. Жаңа нұсқада кеңістіктік деректерді үш өлшемді модельдеу, импорттау мен экспорттау құралдары жаңартылды.
  "LAS-тан нүктелер бұлтын импорттау" міндеті жете аяқталды. Міндет LIDAR (light detection and ranging) лазерлік локаторларының көмегімен алынған LAS файлдарынан MTD-модельдерін жүктеуді орындайды. LAS-файлдардың деректері жер немесе теңіз бетін, атмосфераны зондтау нәтижелерін қамтуы мүмкін. MTD-модель тайлдап сұрыпталған нүктелі өлшеулерді қамтиды, бұл есептеу мен талдау міндеттерін шешу үшін деректерге жылдам қол жетімділікті қамтамасыз етеді. MTD-моделін блоктап толтырудың жаңа тәсілі көлемі 8 Гбайттан астам LAS-файлдарды жүктеу уақытын 3-5 есе азайтады. Көлемі 14.4 Гбайт болатын 555 миллион нүктелер санымен LAS бақылау файлын жүктеу 16 минут ішінде орындалды.
  Биіктіктер матрицаларын – TXT, TIFF, KMZ – экспорттау үшін деректердің қолдаулы форматтарының тізімі кеңейтілді. KMZ қалыптастырылатын мұрағаты КМL (Keyhole Markup Language) жобасының файлын және сақталатын аумаққа тайлдар пирамидасының жинағын қамтиды. КМL файлы матрицалық деректердің параметрлерін: матрицаларды байланыстыру атаулары мен координаттарын, сондай-ақ оларды бейнелеу басымдықтарын сипаттауды қамтиды.
  Жердің үш өлшемді картасын құру міндеті жете аяқталды. DB3D форматына модельді сақтау мүмкіндігі жете аяқталды. DB3D форматы SQLite форматында метадеректердің кестелерімен бірге жинақталған үш өлшемді тайлдар пирамидаларын сақтау мен бейнелеу үшін арналған. Ол сұратылатын масштабқа және аумаққа сәйкес кеңістіктік ақпаратты жылдам тайлдық беруді қамтамасыз етеді. Көлемдік тайлдар матрицасы GoogleCrs84Quad типке ие болады. Деректерді масштабтық тәптіштеу деңгейі және жабын ауданы шектелмеген. Беттердің текстуралары JPEG және PNG форматтарында сақталады. Деректер базасына бедердің моделін сақтау үстел үстілік пен Web-қосымшаларда жердің үш өлшемді моделін бейнелеуді жылдамдатады, бастапқы картографиялық деректерсіз модельмен кейінгі жұмыс істеу үшін мүмкіндік береді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 19.08.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Ямало-Ненец автономиялық округінің картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Ямало-Ненец автономиялық округінің картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 18.08.2021 GIS Toolkit 14 кеңістіктік деректердің іздеу және талдамалық операцияларының өнімділігін арттырады
  "Панорама" КБ-да C++ Builder, Delphi Embarcadero ортасында ГАЖ-қосымшаларды құру үшін 14-нұсқалы GIS ToolKit инструментарийі әзірленді. Жаңа нұсқада жаңартылған ГАЖ-ядросының функцияларын пайдалану есебінен геодеректердің іздеу және талдамалық операцияларын орындау жылдамдығы арттырылды.
  Алмасу форматтарынан немесе деректер базаларынан деректер импортынан кейін, бірнеше миллионнан бастап және одан көп объектілерді қамтитын үлкен векторлық карталарды бастапқы ашу – ондаған секундтардан секундтың үлестеріне дейін жеделдетілді. Картаны сұрыптау кезінде сияқты, бейнелеу бірізділігінің тізбегінде картаға қосылатын объектілерді позициялау жақсартылды. Бұл картаны редакциялаудың сапасы мен ыңғайлылығын жақсартады, деректер жинағын ашқан кезде объектілер дарағын бастапқы тұрғызуды жеделдетеді.
  Бағдарламада жақтаушамен шектелген растрлық деректерді бейнелеу оңтайландырылған. Мұндай растрлардың кескіні еркін күрделілікті жақтауша контуры бойынша кесіледі. Жақтауша еркін жабық контур бойынша немесе таңдалған объекті бойынша орнатылуы мүмкін. Жақтауша мыңдаған нүктелерді және мыңдаған контурларды қамти алады, сонымен қатар растрдан ауданы бойынша бірнеше есе асып кете алады. Жақтауша нүктелерінің көп саны растрды бейнелеу жылдамдығын азайтады. Растрларды бейнелеуді жеделдету үшін жазу кезінде растрдың жақтаушасын оңтайландыру қосылған – жақтаушаның барлық контуралары әрбір растрдың габариттері бойынша кесіледі. Аймақтың жақтаушасын жабынның әр растрына орнатқан кезде оңтайландырылған жақтауша жазылады. Растарларды және бұрын жасалған биіктіктер матрицаларын ашқан кезде жақтаушаны оңтайландыру автоматты түрде орындалады (файлға жақтаушаны оңтайландыруды орындау нышаны енгізіледі). Мұндай амал жаңа растрлық деректерді де, бұрын жасалғандарды да бейнелеуді жеделдетуге мүмкіндік береді.
  Картадағы нүктелік шартты белгілерді топтастыру үшін қолданылатын кластерлерді бейнелеу жетілдірілді. Кластерді сипаттауға "Кластердегі бірінші белгіні бейнелеу" қасиеті қосылды. Оны кластер белгісінің позициясына орнатқан кезде кластердегі бірінші объекті, одан кейін кластер белгішесі бейнеленетін болады. Кластер белгішесі бұл жағдайда тек объектілер санын немесе шартты белгінің басқа да толықтырушы элементтерін қамтуы мүмкін. Объектінің суретін салған кезде әртүрлі семантикалар, оның ішінде графикалық файлдарға сілтемелер ескерілуі мүмкін, бұл жалпыланған белгіні неғұрлым күрделі және ақпаратты етеді.
  Сервер ГАЖ-да орналасқан карталарға сілтеме-файлдарды қолдау қосылды. Мысалы, кез келген кеңейтумен (".sitx", ".mpt" немесе басқамен) мәтіндік файл UTF-8: REF HOST#gisserver.ru#2047#ALIAS#kaliningrad.mptz кодтауында жолды қамтуы мүмкін. Бұл файлды ашқан кезде сервердегі деректерге автоматты ауысу орындалатын болады.
  GIS Toolkit инструментарийі кеңістіктік деректерге тікелей қол жеткізу үшін визуалды компоненттер жиынтығынан (бастапқы мәтіндерде жеткізіледі) және ГАЖ-ядросының AПИ функцияларынан тұрады. Инструментарий кеңістіктік деректерді өңдеу және визуалдау талап етілетін клиент-серверлік пен үстел үстілік 32 және 64-разрядты қосымшаларды әзірлеу үшін арналған. Кеңістіктік деректер жұмыс орнында да (деректерге тікелей қолжетімділік), жергілікті желіде де немесе Интернет желісінде де (Сервер ГАЖ-ға қолжетімділік компоненттері немесе халықаралық хаттамалар бойынша деректермен алмасу пайдаланылады) орналасуы мүмкін.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 16.08.2021 14-нұсқалы "Панорама-Редакторда" сандық картографиялаудың жаңа құралдары іске асырылды
  "Панорама" КБ-да 14-нұсқалы "Панорама-Редактор" бағдарламасы әзірленді. Жаңа нұсқада арнайы карталарды құру мен жаңарту, ЖҚЗ деректерін бейнелеу, кеңістіктік деректерді импорттау мен экспорттау, есеп берулерді тұрғызу және басқа құралдар жаңартылды.
  "Карта редакторы" тапсырмасында "Биіктікті редакциялау" панелінде "Координаттардың 4-ші өлшемін жою" режимі қосылды. Режим таңдалған объекті үшін немесе белгіленген объектілер үшін 4-ші өлшеуде (М) қалқымалы нүктесі бар санды немесе бүтін санды мәндердің (F) жұбын қамтитын 4-өлшемді координаттарды 3-өлшемді координаттарға түрлендіруге мүмкіндік береді. "Метрикадағы биіктікті жою" режимі 4-өлшемді немесе 3-өлшемді координаттарды 2-өлшемділерге түрлендіреді. "Объектіні құру" панелінде Қолтаңба типті объектіні картаға түсіру режимі жете аяқталды. Қолтаңбаны объектіге дәл байланыстыру үшін меңзерді нүктенің төңірегіне бағыттау кезінде объектінің нүктесін қармау механизмі пайдаланылады. Қармау режимі "Объекті торабын қармау" қалқымалы мәзірді таңдаған кезде немесе "K" перне тіркесімін басқан кезде іске қосылады. Қолтаңба метрикасы объектінің таңдалған нүктесінің дәл координаттарын қамтитын болады.
  "Объектілер тізімдері" тапсырмасы жете аяқталды, ол көптеген объектілерге операциялардың орындалуын қамтамасыз етеді: бөлу, біріктіру, қиылысу, әртүрлі қиылысу типтерімен қиылысатын объектілерді іздеу, қашықтық бойынша іздеу, аймақтарды салу және басқалар. Эталонды тізімдегі объектілердің редакцияланатын тізімінің объектілерінен кесіп алу үшін "Тізімдер бойынша объектілерді кесіп алу" режимі қосылды. Контурлары эталонды тізім редакцияланатын тізімнің объектелерін редакциялау үшін пайдаланылатын алаңдық объектілерді қамтуы керек. Эталонды тізімдегі объектілер, редакцияланатын объектісі бар қиылысу нүктелерінің эталонды объектісіне кіріктіру жасалатын жағдайларды қоспағанда, редакцияланбайды.
  "Сыныптауыш редакторында" символдық семантиканың қасиеттерінде жол мәніндегі рұқсат етілген таңбаларды немесе арнайы тағайындалған жол үлгісін, мысалы, GUID-ті, кадастрлық нөмірді және басқаларын анықтайтын жол шаблонын енгізуге болады. Мәннің шаблоны бар жолдар үшін Объектіні таңдау диалогына мәндерді енгізу кезінде оның шаблонға сәйкестігі тексеріледі.
  "Абсолютті биіктіктерді бақылау" тапсырмасы жете аяқталды. "Негізгі және қосымша горизонтальдарды өткізуді бақылау» режимі екі бөлек режимге бөлінген – "Негізгілерді өткізуді бақылау" және "Қосымшаларды өткізуді бақылау". Ауданға байланысты қосымша горизонтальдар картада әрқашан бола бермейді. Бұл жағдайда қосымша горизонтальдарды өткізудің бақылауын өшіру бағдарламаның беретін хабарламалар санын азайтуға мүмкіндік береді, бұл бақылау нәтижелерін талдауды жеңілдетеді. Векторлық картаның сапасын бақылау тапсырмасында, егер Сыныптауыш редакторында берілген болса, символдық семантикалар мәндерінің шаблонға тексеруі қосылған. Метриканың қос нүктелерін бақылауда "Топологияны есепке алусыз" опциясы қосылған. "Топологияны есепке алусыз" опциясы қосылған кезде екі нүктенің болуы тек бақыланатын объектінің метрикасы бойынша орындалады.
  "Файл" мәзірінен "Фотосуреттерді қосу" тапсырмасы жете аяқталды. Картада фотосуреттер белгішелер (кішірейтілген кескіндер) түрінде бейнеленеді. Карта ұлғайған кезде фотосурет ұлғайып, фотосуретті толығырақ көруге мүмкіндік береді. Картада фотосуреттерді топтастыру үшін масштабтау кезінде автоматты кластерлеу алгоритмі қолданылды. Фотосуреттері бар тығыз орналасқан объектілер осы ұяшықтағы фотосуреттер санын көрсету арқылы кластердегі бірінші объектіге ауыстырылады. Фотосуреттерді жүктеу үшін фотосуреттер бар буманы таңдау керек. Таңдау аяқталғаннан кейін ашық құжатқа фотосуреттер түрінде нүктелік объектілерді қамтитын қызметтік карта қосылатын болады. Бұл объектілерге фотосуреттер файлдарына сілтеме жазылатын болады. Қызметтік карта құжат бумасында сақталады және құжаттар карталарының тізіміне енгізіледі. Құжатты қайта ашқан кезде фотосуреттері бар карта автоматты түрде ашылады. Қажет болған жағдайда, барлық ашық деректердің тізімі MPT немесе MPTZ жобасына сақталуы мүмкін.
  Картадағы нүктелік шартты белгілерді топтастыру үшін қолданылатын кластерлерді бейнелеу жете аяқталды. Кластерді сипаттауға "Кластердегі бірінші белгіні бейнелеу" қасиеті қосылды. Оны кластер белгісінің позициясына орнатқан кезде кластердегі бірінші объекті, одан кейін кластер белгішесі бейнеленетін болады. Кластер белгішесі бұл жағдайда тек объектілер санын немесе шартты белгінің басқа да толықтырушы элементтерін қамтуы мүмкін. Объектінің суретін салған кезде әртүрлі семантикалар, оның ішінде графикалық файлдарға сілтемелер ескерілуі мүмкін, бұл жалпыланған белгіні неғұрлым күрделі және ақпаратты етеді.
  Жақтаушамен шектелген растрлық деректерді бейнелеу жете аяқталды. Мұндай растрлардың кескіні еркін күрделілікті жақтауша контуры бойынша кесіледі. Жақтауша еркін жабық контур бойынша немесе таңдалған объекті бойынша орнатылуы мүмкін. Жақтауша мыңдаған нүктелерді және мыңдаған контурларды қамти алады, сонымен қатар растрдан ауданы бойынша бірнеше есе асып кете алады. Жақтауша нүктелерінің көп саны растрды бейнелеу жылдамдығын азайтады. Растрларды бейнелеуді жеделдету үшін жазу кезінде растрдың жақтаушасын оңтайландыру қосылған – жақтаушаның барлық контуралары әрбір растрдың габариттері бойынша кесіледі. Растарларды және бұрын жасалған биіктіктер матрицаларын ашқан кезде жақтаушаны оңтайландыру автоматты түрде орындалады (файлға жақтаушаны оңтайландыруды орындау нышаны енгізіледі). Мұндай амал жаңа растрлық деректерді де, бұрын жасалғандарды да бейнелеуді жеделдетуге мүмкіндік береді.
  "Есеп берулер конструкторы" тапсырмасында еркін өлшемді жобаны жасау мүмкіндігі қосылды. Картаның жаңа ойындысын түсірген кезде оны жұмыс аумағының жақтауы бойынша дәл түсіру, яғни құжаттың жалпы фонын құру мүмкіндігі пайда болды. Құжаттағы объектілерді бейнелеу ретін басқару құралдары ("Бәрінен жоғары", "Бәрінен төмен") қосылды. Құжатқа бір немесе бірнеше алдын ала дайындалған мөртаңба шаблондарын (бұрыштық мөртаңбалар, колонтитулдар және басқалар) кіріктірілетін шаблондардың кескінін алдын ала қарап шығу мүмкіндігімен "Мөртаңбаны қосу" жаңа режимі қосылды. Жаңа режимдер графикалық құжаттардың тез және сапалы құруы мен безендіруін қамтамасыз ететін тапсырмалар құралдарын толықтырады.
  "Векторлық картаны графикалық форматтар файлдарына сақтау" тапсырмасында ашық құжатты KMZ форматына экспорттау қосылды. Қалыптастырылатын KMZ архиві KML жобасының файлын және сақталатын аумаққа растрлық тайлдар пирамидасының жинағын қамтиды. KML файлында растрлық деректердің параметрлерін – растрларды байланыстырудың атаулары мен координаттарын, сондай-ақ оларды бейнелеу басымдылығын сипаттауды қамтиды. KMZ форматынан басқа, тапсырма кескіндерді BMP, TIFF, JPEG, PNG және RSW форматтарына сақтай алады. Векторлық карталарды, суреттер мен матрицаларды, сондай-ақ сыртқы интернет-ресурстардан (WMS және WFS-сервистерден) және деректер базаларынан геокеңістіктік деректерді қоса алғанда, кез келген түрдегі және құрамдағы электронды карта құжатының үзіндісі сақталуы мүмкін. Тапсырмада таңдалған аймақ бойынша, беттің форматы бойынша және белгіленген объектілердің габариттері бойынша, мысалы, номенклатуралық парақтардың жақтаушаларының габариттері бойынша картаның кескінін сақтау мүмкіндігі іске асырылған.
  "Биіктіктер матрицасының экспорты" тапсырмасында сақталатын файлдардың форматтар тізімі кеңейтілді. TXT және TIFF файлдарымен бірқатар бедердің сандық матрицасын KMZ файлына сақтау мүмкіндігі қосылды. Қалыптастырылатын KMZ файлы KML жобасы және тайлдар жиынтығы – бедердің биіктігі туралы деректері бар бір арналы GeoTIFF файлдары бар архив болып саналады. KML файлында деректердің сипаттамасын: файлдардың атауларын және тайлдарды байланыстыру координаттарын, сондай-ақ оларды бейнелеу басымдылығын қамтиды. Тапсырма "Файл – ... экспорттау – Биіктіктер матрицасы (TXT, TIFF, KMZ)" бас мәзірінің тармағының көмегімен шақыртылады.
  Алмасу форматтарынан немесе деректер базаларынан деректер импортынан кейін, бірнеше миллионнан бастап және одан көп объектілерді қамтитын үлкен векторлық карталарды бастапқы ашу – ондаған секундтардан секундтың үлестеріне дейін жеделдетілді. Картаны сұрыптау кезінде сияқты, бейнелеу ізділігінің тізбегінде картаға қосылатын объектілерді позициялау жақсартылды. Бұл картаны редакциялаудың сапасы мен ыңғайлылығын жақсартады, деректер жинағын ашқан кезде объектілер ағашын бастапқы тұрғызуды жеделдетеді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 13.08.2021 Кадастрлық есепке машина-орынды қою бойынша үйретуші бейнематериал дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары кадастрлық есепке машина-орынды қою бойынша 4-релиз 06-нұсқалы техникалық жоспардың XML құжаты мен қағаз нұсқада есеп беруін қалыптастыру бойынша бейнесабақ дайындады. "Кадастрлық инженердің АЖО", "Панорама" ГАЖ немесе "Панорама-редактор" пайдаланушылары техникалық жоспардың XML құжаттары мен қағаз нұсқада есеп берулерін геодезиялық есептеулер кешені көмегімен қалыптастыра алады.
  Оқу материалында РФ Экономикалық даму министрлігінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 953 бұйрығына сәйкес деректерді дайындау, міндетті сипаттамаларды толтыру және 06-нұсқалы техникалық жоспардың XML файлы мен қағаз нұсқалы есеп беруін қалыптастыру ерекшеліктері көрсетілген. Осы бұйрықтың негізінде "Панорама" КБ бағдарламалық өнімдерінде survey.v5.rscz шартты белгілеулердің сыныптауышы әзірленді. Сыныптауышта кадастрлық карталар мен басқа да кадастрлық құжаттардағы қабаттардың, семантикалық сипаттамалардың және кадастрлық мәліметтерді бейнелеуге арналған объектілердің жалпы тізімі іске асырылған.
  Техникалық жоспары кадастрлық картада объектілерді таңдау нұсқасына байланысты бір немесе бірнеше жылжымайтын мүлік объектілері үшін қалыптастырылуы мүмкін. "XML-құжатты қалыптастыру" және "Мәтіндік есеп беруді қалыптастыру" процедуралары "Техникалық жоспары" диалогында орындалады. Диалогтың ішіндегісін бастапқы инициализациялау және жылжымайтын мүлік объектісінің типін орнату таңдалған қалыптастыру режимін есепке алумен сандық кадастрлық картадан алынған мәліметтермен орындалады.
  "Техникалық жоспар" диалогында деректерді енгізу мен редакциялауға арналған элементтер техникалық жоспардың бөлімдері мен деректемелеріне сәйкес топтар бойынша реттеледі, және экрандық беттер (бетбелгілер) бойынша құрастырылған:
  - Жалпы мәліметтер;
  - Бастапқы деректер;
  - Объектіні сипаттау;
  - Объектінің бөліктері;
  - Графикалық бөлім;
  - Параметрлер.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 12.08.2021 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының жиынтығы Албания Респуликасының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-да Албания аумағына SXF форматында 1: 1 000 000 масштабындағы сандық географиялық шолу картасы дайындалды. Картаны дайындау үшін қайнар көзі болып www.gis-lab.info сайтындағы ақпарат бойынша алынған Vmap0 деректері қызмет етті. Карта қалалар үшін тұрғындар саны және орыс тіліндегі елді мекендердің атаулары туралы мәліметтерді қамтиды. Қосымша материалдар ретінде 1: 5 000 000 масштабындағы Әлем Карта және OpenStreetMap деректері пайдаланылады.

  Карта 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының сыныптауышына келтірілді (1mogk13g.rsc). Ол жерді жалпы бағалау және табиғи жағдайларды зерделеу, оқу процесін қамтамасыз ету үшін, кішігірім масштабтағы географиялық шолу карталарын, тақырыптық және арнайы карталарды жасау және басқа да міндеттерді шешу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Карта еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  SXF форматындағы 1: 1 000 000 масштабтағы сандық географиялық шолу картасы "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 11.08.2021 Агрономның АЖО егістіктің контурларын дешифрлеуге арналған жасанды интеллектті пайдаланады
  "Панорама" КБ-да 14-нұсқалы "Агрономның АЖО" әзірленген. Жаңа нұсқаға GeoAlert.io сервисінің көмегімен жер алқаптарының карталарын автоматтандырылған құру мүмкіндігі қосылды.
  Сервис нейрондық желінің көмегімен жер учаскелерін дешифрлеуді және ауылшаруашылық алқаптардың контурларының шекараларын анықтауды орындайды. Ақпаратты өңдеу картада көрсетілген көпбұрышпен шектелген жергілікті аумақта орындалады. GeoJSON форматында егістіктің жұмыстық учаскелерінің векторлық моделін салу орташа (10 м/пкс) және жоғары (1.2 м/пкс) ажыратымдылықты автоматты түрде таңдалған деректердің негізінде орындалады. Ауылшаруашылық алқаптардың алынған карталары картограф-мамандардың қол жұмысымен салыстырылатын дәлдікке ие болады, бірақ әлдеқайда аз уақыт ішінде жасалады.
  Ауылшаруашылық алқаптардың цифрлық моделінің негізінде бағдарламамен орындалатын барлық агротехникалық есептеулер жүргізіледі: өрістердің төлқұжаттарын жүргізу, тақырыптық картограммаларды салу, вегетациялық индекстерді, әртектілік пен азоттағы қажеттілік карталарын алу, тыңайтқыштар дозаларын енгізу және басқалар.
  "Агрономның АЖО" "Панорама" КБ-ның аграрлық ГАЖ қатарына кіреді, ол сондай-ақ "Панорама АГРО", Panorama AGRO Service және GISWebServerAGRO қамтиды. Бұл өнімдерді бір-бірімен өзара құрамдастыру, сондай-ақ олардың "Панорама" ГАЖ-бен және Сервер ГАЖ-бен үйлесуі қойылған міндеттерге байланысты кез келген күрделіліктегі корпоративтік пен аймақтық ауылшаруашылық геоақпараттық жүйелерді конфигурациялауға мүмкіндік береді.
  "Агрономның АЖО"-ның жаңа нұсқасын және компанияның басқа өнімдерін біздің сайттан жүктеуге болады.

 • 10.08.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Марий Эл Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Марий Эл Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 08.08.2021 6-нұсқалы Сандық карталар деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі Федералды және аймақтық кеңістіктік деректер қорларын жүргізуді қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да үлкен көлемді кеңістіктік деректердің әртүрлі түрлерін жинаудың, өңдеудің, сақтаудың және берудің жоғары өнімді масштабталатын технологиясын қолдайтын 6.0.0-нұсқалы Сандық карталар деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі әзірленді.

  Жаңа нұсқада деректерді қабылдаудың, өңдеудің және берудің бірнеше серверлерінде жүктемелерді теңдестіру іске асырылған. Деректерді жүктеуге сұратулар әртүрлі серверлерге жіберілетін бірнеше ағындарға автоматты түрде бөлінеді. Кеңістіктік деректерді файлдық сақтау орнына орналастыру тұтастығын тексеру, деректердің құрылымы мен мазмұнын бақылау арқылы жүзеге асырылады. Жұмыстың нәтижелері диагностикалық журналға хаттамаланады және метадеректер базасына енгізіледі. Сервер ресурстары туралы статистика жүргізіледі – ядролардың қолжетімді саны, жедел жадтың көлемі, жадты жүктеу пайызы.

  Барлық серверлер бірыңғай деректер базасымен және кеңістіктік деректер жиынтықтарының бірыңғай сақтау орнымен жұмыс істейді. Тұтастығын бақылаумен және деректерді қалпына келтірумен екі әртүрлі резервтік сақтау орнына метадеректерді автоматты түрде резервтік көшіру және кеңістіктік деректер жинақтарын сақтау қамтамасыз етіледі.

  Деректердің қауіпсіздігі операциялық жүйенің құрамына кіретін қауіпсіздік құралдарының негізінде қол жеткізу құқықтарын шектеумен қамтамасыз етіледі. Түпнұсқалығын қарапайым тексеруге, дайджест-аутентификацияға, түпнұсқалығын жүйелік (веб-сервер құралдарымен) және домендік (KERBEROS немесе ActiveDirectory) тексеруге қолдау көрсетіледі. Кешен операциялық жүйелердің (AstraLinux SE, ALT Linux, Эльбрус, Ubuntu, CentOS, MS Windows және басқалар) және архитектуралардың (Intel, Эльбрус) кең спектрінде жұмыс істеуге бейімделген.
  Кешенмен жұмыс істеу кезінде деректерді іздеу мен іріктеу жеңілдетілген. Кешеннің бөлімдерін бейнелеу ағаш түрінде іске асырылған. Барлық деректер ағаш түйіндерімен бейнеленетін топтарға біріктірілген. Белгілі бір топты таңдау автоматты түрде метадеректер кестелерін іріктейді. Деректер топтарының саны шектелмеген және кешеннің әкімшісінде теңшеленеді.
  Роскартография кәсіпорындарымен сандық картографиялық өнімдерді өндіру кезінде пайдаланылатын метадеректерді қолдау қосылды. Жақтауша бойынша ақпар туралы ақпарат, келісімшарт туралы ақпарат қосылған.
  Мультитілді интерфейске қолдау көрсетіледі. Сандық карталардың деректерінің және жерді қашықтықтан зондтау деректерінің банкін жүргізу кешені 1862 нөмірімен отандық БЖ тізілімінде тіркелген.
  Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі федералды, аймақтық және муниципалды деңгейлерде кеңістіктік деректердің инфрақұрылымын корпоративтік ақпараттық жүйелерде тұрғызу үшін негіз болып табылады. Бірыңғай геоақпараттық кеңістік шеңберінде Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі алмасу форматтарында кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, іздеуді және беруді іске асырады. Бағдарламаның көмегімен іріктеп алынған кеңістіктік деректер Сервер ГАЖ-да көп пайдаланушылық қолжетімділік үшін орналастырылып, GIS WebService SE қосымшалар серверінде OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS халықаралық стандарттары бойынша жариялануы мүмкін. Пайдаланушылар деректерге сыпайы клиенттен де (GIS WebServer SE көмегімен) және жұмыс үстеліндегі қосымшалардан да (ГИС "Панорама", ГИС "Оператор") қолжетімділікті алуы мүмкін. Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі кеңістіктік деректерді бұлттық сақтауды тұрғызуды, осы деректерге қолжетімділікті ұсынуды, геожабындарды автоматтандырылған қалыптастыру мен жаңартуды қамтамасыз етеді. Кеңістіктік деректердің ағымдағы күйі карта-схемалардың көмегімен бейнеленеді, олар сақталатын деректердің әр түрі үшін жүргізіледі: векторлық карталар, ЖҚЗ деректері, биіктіктер матрицалары және жердің модельдері. Кеңістіктік деректер жинақтарын файлдық сақтау орнына қашықтан орналастыру, сақталатын жинақтардың нұсқаларын жүргізу, деректердің болуының карта-схемаларын жаңарту, метадеректерді автоматтандырылған жинау мен қалыптастыру, геожабындарды қалыптастыру мен жаңарту қамтамасыз етіледі. Метадеректерді автоматтандырылған жинау мен қалыптастыру ISO 19115:2003, Geographicinformation — Metadata и ISO/TS 19139, Geographicinformation — Metadata — XML schemaimplementation стандарттары бойынша орындалады. Деректер кескіндерінің кішірейтілген көшірмелері автоматты түрде қалыптастырылады, файлдардың бақылау қосындылары және деректер жинақтарының толықтығы тексеріледі.

  "Кеңістіктік деректер банкі" порталында векторлық карталарды, ЖҚЗ деректерін, биіктіктер матрицаларын және жердің модельдерін сақтауды, есепке алуды және беруді ұйымдастыру бойынша мүмкіндіктер ұсынылған. Портал ашық көздерден (OpenStreetMap, VMap0) алынған деректердің негізінде қалыптастырылған SXF форматындағы векторлық карталарды қамтиды. Кеңістіктік деректердің құрамына: РФ субъектілерінің, жақын және алыс шетелдердің елдері мен қалаларының карталары кіреді. Барлығы жалпы көлемі 55 Гб болатын 230-дан астам векторлық карталар мен 6500 матрицалық деректер. "Панорама" КБ мамандары порталдағы ақпараттың құрамын апта сайын жаңартып және өзектендіріп отырады. Барлық жарияланған деректер еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 06.08.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Башқұртстан Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Башқұртстан Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 05.08.2021 "Панорама" ГАЖ-да "Карта навигаторы" тапсырмасы бойынша оқыту материалы дайындалған
  "Панорама" КБ мамандары "Карта навигаторы" құралын пайдалану бойынша бейнесабақ дайындады. "Панорама" ГАЖ пайдаланушыларына өз жобаларында сценарийлерді өз бетінше қалыптастыруға және берілген координаттарда жаңа нүктелерді жасауға немесе сандық картаға арналған шынайы азимуттың мәндерін өзгертуге болады. Ұсынылған режимнің көмегімен пайдаланушыларға сандық векторлық картада бағдарлану жеңіл.
  Оқу материалында "Қосымшаларды іске қосу – Навигатор" мәзірінде іске асырылған "Навигатор" құралымен жұмыс қарастырылады. Карта навигаторы – бұл сандық векторлық картаға бағдарлануды жеңілдетуге мүмкіндік беретін көмекші терезе. Онда берілген масштабтағы (сандық векторлық картаның өзінің ағымдағы масштабынан тәуелсіз) ағымдағы сандық векторлық карта бейнеленеді. Құрал сандық карта бойынша бағдарлану және жылдам орын ауыстыру үшін арналған. Көбінесе бұл құрал экрандық лупаны пайдалану немесе картаның сценарийін - экрандағы карта жағдайларының тізбекті жинағын жасау қажет болған кезде шақырылады. Сценарий бойынша навигация алдын ала белгіленген нүктелерді дәйекті түрде іріктеп алу арқылы жүзеге асырылады
  Оқыту материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 04.08.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Ханты-Манси автономдық округінің картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Ханты-Манси автономдық округінің – Югра картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 03.08.2021 GIS WebService-те сұратуларды талдау, түсіндіру және нәтижелерін шығару құралдары жетілдірілді
  "Панорама" КБ-да 14-нұсқалы GIS WebService SE әзірленді. Жаңа нұсқа таңдалған семантиканың мәні, қабаттың атауы немесе объектінің атауы бойынша GML/JSON форматтарында сұратулардың орындалу нәтижелерін сұрыптауға мүмкіндік береді. Сервис объектілерді іздеудің топтық операцияларын пайдалана отырып, объектілерді семантикалар бойынша іріктей алады. Сүзгіні OGC Filter Encoding 2.0 Encoding Standart 09-026r1 and ISO/DIS 19143 стандартының негізінде GML/JSON форматтарында беруге болады. Жауаптың нәтижесі бойынша статистиканы шығару мүмкіндігі: объектілердің жалпы саны, оқшаулау бойынша объектілердің саны, семантикалардың кілттері және және олардың саны, объектілердің кодтары және олардың саны. GML/JSON форматтарында объектілерді таңдау және жүктеу кезінде мультисызықтар мен мультинүктерлерді қолдау қосылды.
  Сервис 1.1.0 нұсқалы OGC 05-078r4 және 1.0.0 нұсқалы OGC 02-070 - SLD (StyledLayerDescriptor) халықаралық стандарттарын қолдайды. SLD-стильдер сыныптауышты өзгертпей, пайдаланушы үшін суретті динамикалық түрде өзгертуге мүмкіндік береді. Объектілердің стильдері мен сүзгілері тақырыптық картографиялауға сұратуларда қолданылуы мүмкін.
  Сервисте MPT жобаларын қалыптастыру есебінен бірдей картаны бірнеше рет жариялау мүмкіндігі жүзеге асырылған. Бұл қабаттарға оқшаулау, семантикалар, кілттер, объектілердің типтері және басқалар сияқты қосымша сүзгілерді орнатуға мүмкіндік береді. Бұл ретте қабат таңдалған пайдаланушыларға алдын ала белгіленген шектеулерге сәйкес бейнеленетін болады. MPT жобасынан тұратын қабаттар үшін нақты картаны редакциялау мүмкіндігі қосылды.
  Сервисте бұрыннан бар XML-RPC стандартына қосымша түрде JSON форматындағы барлық сұратуларға жауаптың жаңа форматы әзірленді. Linux жүйелерінде полигондардың суретін салу кезінде антиалиасингті қолдау қосылды. Жақтау бойынша растрларды бейнелеу жеделдетілді.
  Қолдау көрсетілетін сұратулардың тізімі кеңейтілді. Қабаттағы деректерді жүктеу пайызын алудың жаңа сұратуы қосылды. Кеңістіктік деректердің үлкен көлемдерін алып жатқан қабаттардың бір бөлігі бірінші ашқан кезде оларды сервиспен дайындауға уақытты талап етеді. Сервис әкімшісіне қабатты жүктеу, деректер базасы бойынша немесе қашықтағы Сервер ГАЖ-дан кэшті жаңарту мониторингінің мүмкіндігі қосылды. Азимутты, директивті бұрыш пен қашықтықты есептеудің сұрату параметрлері кеңейтіледі. Ерікті EPSG коды бойынша есептеу мүмкіндігі іске асырылды. CSV файлы бойынша тақырыптық карталарды салу үшін жаңа сұрату қосылды.
  GIS WebService SE барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды, олардың көмегімен кеңістіктік деректерді беру және бейнелеу жүзеге асырылады. Бағдарлама кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша тайлдардың беруін қамтамасыз етеді. Қосымша Windows және Linux платформаларында Apache, IIS және nginx web-серверлермен үйлесімді түрде іске асырылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 02.08.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Армения Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Армения Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 30.07.2021 "Оператор" 14 ГАЖ-да аумақты зерделеу және арнайы карталарды құру үшін құралдар кеңейтілген
  "Панорама" КБ-да 14-нұсқалы "Оператор" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада аумақты зерделеу, жауынгерлік әлеуетті бағалау, операцияларды жоспарлау және топогеодезиялық қамтамасыз ету тапсырмаларын шешу үшін қолданылуы мүмкін статистикалық ақпаратты жинау мен талдау және тақырыптық картографиялау құралдары жаңартылды.

  Картаның фонында аумақтың фотосуреттері мен жердің объектілерін орналастыруды қамтамасыз ететін "Фотосуреттерді қосу" тапсырмасы жетілдірілді. Картада фотосуреттер белгішелер (кішірейтілген кескіндер) түрінде бейнеленеді. Карта ұлғайған кезде фотосурет ұлғаяды да, оны толығырақ көруге мүмкіндік береді. Картада фотосуреттерді топтастыру үшін масштабтау кезінде автоматты кластерлеу алгоритмі қолданылды. Фотосуреттері бар тығыз орналасқан объектілер осы ұяшықтағы фотосуреттер санын көрсетумен кластерде бірінші объектіге ауыстырылады. Фотосуреттерді жүктеу үшін фотосуреттер бар буманы таңдау керек. Таңдау аяқталғаннан кейін ашық құжатқа фотосуреттер түрінде нүктелік объектілерді қамтитын қызметтік карта қосылады. Бұл объектілерге фотосуреттер файлдарына сілтеме жазылатын болады. Қызметтік карта құжат бумасында сақталады және құжаттың карталар тізіміне енгізіледі. Құжатты қайта ашқан кезде фотосуреттері бар карта автоматты түрде ашылады. Қажет болған кезде барлық ашық деректердің тізімі MPT немесе MPTZ жобасына сақталуы мүмкін.

  Картадағы нүктелік шартты белгілерді топтастыру үшін қолданылатын кластерлерді бейнелеу жете аяқталды. Кластерді сипаттауға "Кластердегі бірінші белгіні бейнелеу" қасиеті қосылды. Оны кластер белгісінің позициясына орнатқан кезде кластердегі бірінші объекті, одан кейін кластер белгішесі бейнеленетін болады. Кластер белгішесі бұл жағдайда тек объектілер санын немесе шартты белгінің басқа да толықтырушы элементтерін қамтуы мүмкін. Объектінің суретін салған кезде әртүрлі семантикалар, оның ішінде графикалық файлдарға сілтемелер ескерілуі мүмкін, бұл жалпыланған белгіні неғұрлым күрделі және ақпаратты етеді.

  ЖҚЗ деректерінің мозаикасын бейнелеу жеделдетілді. Растрларды бейнелеуді жеделдету үшін жазба кезінде растрдың жақтауларын оңтайландыру қосылды – жақтаудың барлық контурлары әрбір растрдың габариттері бойынша кесіледі. Алмасу форматтарынан немесе деректер базаларынан деректер импортынан кейін, бірнеше миллионнан бастап және одан көп объектілерді қамтитын үлкен векторлық карталарды бастапқы ашу – ондаған секундтардан секундтың үлестеріне дейін жеделдетілді. Картаны сұрыптау кезінде сияқты, бейнелеу бірізділігінің тізбегінде картаға қосылатын объектілерді позициялау жақсартылды. Бұл картаны редакциялаудың сапасы мен ыңғайлылығын жақсартады, деректер жинағын ашқан кезде объектілер ағашын бастапқы тұрғызуды жеделдетеді.

  "Есеп берулер конструкторы" тапсырмасында еркін өлшемді жобаны жасау мүмкіндігі қосылды. Картаның жаңа ойындысын түсірген кезде оны жұмыс аумағының жақтауы бойынша дәл түсіру, яғни құжаттың жалпы фонын құру мүмкіндігі пайда болды. Құжаттағы объектілерді бейнелеу ретін басқару құралдары ("Бәрінен жоғары", "Бәрінен төмен") қосылды. Құжатқа бір немесе бірнеше алдын ала дайындалған мөртабан шаблондарын (бұрыштық мөртабандар, колонтитулдар және басқалар) кіріктірілетін шаблондардың кескінін алдын ала қарап шығу мүмкіндігімен "Мөртабанды қосу" жаңа режимі қосылды. Жаңа режимдер графикалық құжаттардың тез және сапалы құрыуы мен безендіруін қамтамасыз ететін тапсырмалар құралдарын толықтырады.

  "Навигатор 3D" тапсырмасы жердің тұрғызылған үш өлшемді моделін DB3D форматындағы деректер базасына сақтауды қамтамасыз етеді. Үш өлшемді модель екі бөліктен: бедердің (жер бетінің) моделінен және жердің объектілерінің үш өлшемді модельдерінен тұрады. Рельефтің моделі және объектілердің үш өлшемді модельдері DB3D форматындағы деректер базасына пайдаланушымен берілген масштабтық деңгейлерге тайлдап сақталады. Максималды деңгейде (ірі масштабта) жердің ең толығырақ моделі жасалады. Минималды деңгейде (ұсақ масштабта) қарапайымдатылған модель тұрғызылады. Жердің үш өлшемді моделін сақтағаннан кейін алынған деректер базасы модельді бейнелеу үшін жобаға автоматты түрде қосылады. Рельефтің моделін деректер базасына сақтау үстелдік және Web-қосымшалардағы жердің үш өлшемді моделін бейнелеуді тездетеді, бастапқы картографиялық деректерсіз модельмен кейінгі жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

  "Векторлық картаны графикалық форматтар файлдарына сақтау" тапсырмасында ашық құжатты KMZ форматына экспорттау қосылды. Қалыптастырылатын KMZ архиві KML жобасының файлын және сақталатын аумаққа растрлық тайлдар пирамидасының жинағын қамтиды. Тапсырмада таңдалған аймақ бойынша, беттің форматы бойынша және белгіленген объектілердің габариттері бойынша, мысалы, номенклатуралық парақтардың жақтаушаларының габариттері бойынша картаның кескінін сақтау мүмкіндігі іске асырылған.

  "Биіктіктер матрицасының экспорты" тапсырмасында сақталатын файлдардың форматтар тізімі кеңейтілді. TXT және TIFF файлдарымен бірқатар бедердің сандық матрицасын KMZ файлына сақтау мүмкіндігі қосылды. Тапсырма "Файл – ... экспорттау – Биіктіктер матрицасы (TXT, TIFF, KMZ)" бас мәзірінің тармағының көмегімен шақыртылады.

  "Тақырыптық картаны жасау" тапсырмасына "Семантиканың бірегей мәндері бойынша бояу" режимі қосылды. Бұл режимді таңдаған кезде таңдалған семантиканың бірдей мәні бар алаңдық объектілер бір түске боялады. Салудың басқа режимдеріне қарағанда, бұл режим семантиканың кез келген типі, соның ішінде символдық семантикалар үшін салуды орындауға мүмкіндік береді.

  "Статистиканы көрсету" тапсырмасы Әлем елдері және Ресейдің, Арменияның, Әзірбайжанның, Беларусьтың, Қазақстанның, Үндістанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның және басқа елдердің аймақтары бойынша тақырыптық карталарды салуды қамтамасыз етеді. Статистикалық деректер CSV форматында кесте түрінде ұсынылуы керек. Кесте екі немесе одан да көп бағандардан тұруы мүмкін, олардың біреуі елдердің, ел аймақтарының немесе таңдалған аймаққа кіретін муниципалды аудандардың атауларын қамтуы керек. Тақырыптық картаны салу үшін статистика файлын (CSV типті мәтіндік файлды) және оған сәйкес келетін аймақты таңдау керек. Бағдарлама кесте өрістерінің бөлгіш-символдарын, негізгі өрісті және мәндер өрісін қамтитын бағандарды автоматты түрде анықтайды, мәндер жинағы бойынша оңтайлы (тұрақты немесе логарифмдік) мәндер ауқымын (2, 5, 10 сандарына еселі) іріктеп алады, үлкен мәндерді мыңдаған, миллиондаған және миллиардтаған етіп көрсету үшін стандартты бөлгіштерді іріктеп алады, кіші мәндерді шығару дәлдігін есептеп шығарады. Салу нәтижесі әкімшілік бірліктердің боялған аумақтарын, статистикалық деректердің мәндер ауқымының шкаласын және таңдалған статистикалық деректердің мәндері бар аумақтық объектілердің атаулары тізімін қамтиды. Шкаланың түрі статистикалық деректер мәндерінің шашырауына байланысты болады. Алынған карта векторлық (SVG, EMF) және растрлық (PNG, TIFF) форматтарындағы файлдарға басып шығарылуы немесе сақталуы мүмкін.

  "Microsoft Office Excel (*.xls, *.xlsx) файлынан координаттарды жүктеу" тапсырысы жетілдірілді. Тапсырма барлық жолдар үшін немесе пайдаланушымен берілген жолдар аралығы үшін Excel файлынан картаға объектіні түсіруге мүмкіндік береді. Кесте өрістерінің және объектінің семантикасының сәйкестіктер тізімін қалыптастыру режимі жаңартылды. Тізімге арналған семантиканы аты, коды немесе кілт бойынша табуға болады, бұл тізімді жасау процесін тездетуге мүмкіндік береді. "Теңшеулерді сақтау/қалпына келтіру" режимдерінде теңшелінген семантиктер тізімін ini-ге – пайдаланушы файлына сақтау мүмкіндігі қосылды. Өзектілігі жоқ болған жағдайында, мысалы, теңшелімдер файлынан параметрлерді қалпына келтіргеннен кейін, "Сәйкестіктер тізімін жою" режимі қосылды.

  "Ауданның берілген нүктесіне орын ауыстыру" тапсырмасында алмасу буферінен бір әрекетке бос орынмен, табуляциямен, үтірмен немесе нүктелі үтірмен бөлінген X және Y координаттары бар деректер жолы координаттарының екі өрісін (Жаңа нүкте) бірден кіріктіру мүмкіндігі іске асырылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 29.07.2021 Жер учаскесін бөлу бойынша үйрететін бейнематериал дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары бөлуі өзгертілген шекараларда жүзеге асырылатын жер учаскесін сақтап қалумен үлес есебіне бөлу арқылы жер учаскесін құру бойынша 06-нұсқалы межелік жоспардың XML құжатын қалыптастыру бойынша бейнесабақ дайындалды. "Кадастрлық инженердің АЖО", "Панорама" ГАЖ немесе "Панорама-редактор" пайдаланушылары геодезиялық есептеулер кешенінің көмегімен 06-нұсқалы межелік жоспарлық XML құжаттарын қалыптастыра алады.

  Оқу материалында деректерді дайындаудың, міндетті сипаттамаларды толтырудың ерекшеліктерін және РФ Экономикалық даму министрлігінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 921 Бұйрығына сәйкес 06-нұсқалы межелік жоспардың XML файлын қалыптастыру көрсетілген. Осы бұйрықтың негізінде "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдерінде survey.v5.rscz шартты белгілеулердің сыныптауышы әзірленген. Сыныптауышта кадастрлық карталар мен өзге де кадастрлық құжаттарда кадастрлық мәліметтерді бейнелеу үшін қабаттардың, семантикалық сипаттамалардың және объектілердің жалпы тізбесі іске асырылған.
  Межелік жоспар кадастрлық картадағы объектілерді таңдау нұсқасына байланысты бір немесе бірнеше жер учаскелері үшін қалыптастырылуы мүмкін. "06-нұсқалы межелік жоспардың XML схемасы бойынша электронды XML құжатын қалыптастыру" және "Межелік жоспарды қалыптастыру" процедуралары XML құжаты мен қағаз есеп беруді көрсетілген нұсқалардың біреуі бойынша қалыптастыруды қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді:
  - картадан таңдалған объекті үшін бір межелік жоспар;
  - бөлінген көп контурлы жер учаскелері тобы үшін бір межелік жоспар;
  - бөлінген бір контурлы жер учаскелері тобы үшін бір межелік жоспар;
  - бөлінген көп контурлы жер учаскелері тобы үшін бірнеше межелік жоспарлар;
  - таңдалған жер учаскесінің (бір немесе көп контурлы) бір немесе бірнеше түзілетін бөліктері үшін бір межелік жоспар.

  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 28.07.2021 "Панорама" ГАЖ 14-те әртүрлі көздерден геодеректерді кеңістіктік талдау мен өңдеудің құралдары кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 14-нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада тақырыптық картографиялау, үш өлшемді модельдеу, фото және бейнедеректерді өңдеу, ЖҚЗ деректерін бейнелеу, кеңістіктік деректерді импорттау мен экспорттау, сандық картографилау, есеп берулерді құру және басқа құралдар жаңартылды.

  "Статистиканы көрсету" тапсырмасы Әлем елдері және Ресейдің, Арменияның, Әзірбайжанның, Беларусьтың, Қазақстанның, Үндістанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның және басқа елдердің аймақтары бойынша тақырыптық карталарды салуды қамтамасыз етеді. Статистикалық деректер CSV форматында кесте түрінде ұсынылуы керек. Кесте екі немесе одан да көп бағандардан тұруы мүмкін, олардың біреуі елдердің, ел аймақтарының немесе таңдалған аймаққа кіретін муниципалды аудандардың атауларын қамтуы керек. Тақырыптық картаны салу үшін статистика файлын (CSV типті мәтіндік файлды) және оған сәйкес келетін аймақты таңдау керек. Бағдарлама кесте өрістерінің бөлгіш-символдарын, негізгі өрісті және мәндер өрісін қамтитын бағандарды автоматты түрде анықтайды, мәндер жинағы бойынша оңтайлы (тұрақты немесе логарифмдік) мәндер ауқымын (2, 5, 10 сандарына еселі) іріктеп алады, үлкен мәндерді мыңдаған, миллиондаған және миллиардтаған етіп көрсету үшін стандартты бөлгіштерді іріктеп алады, кіші мәндерді шығару дәлдігін есептеп шығарады. Құру нәтижесі әкімшілік бірліктердің боялған аумақтарын, статистикалық деректердің мәндер ауқымының шкаласын және таңдалған статистикалық деректердің мәндері бар аумақтық объектілердің атаулары тізімін қамтиды. Шкаланың түрі статистикалық деректер мәндерінің шашырауына байланысты болады. Алынған карта векторлық (SVG, EMF) және растрлық (PNG, TIFF) форматтарындағы файлдарға басып шығарылуы немесе сақталуы мүмкін. Дайын тақырыптық карталардың мысалдары (MPT-файлдар) келесі бумада орналастырылған: c:\Users\Public\Documents\Panorama\Panorama14\data\thematic.
  "Тақырыптық картаны жасау" тапсырмасына "Семантиканың бірегей мәндері бойынша бояу" режимі қосылды. Бұл режимді таңдаған кезде таңдалған семантиканың бірдей мәні бар алаңдық объектілер бір түске боялады. Құрудың басқа режимдеріне қарағанда, бұл режим семантиканың кез келген типі, соның ішінде символдық семантикалар үшін салуды орындауға мүмкіндік береді.
  "Файл" мәзірінен "Фотосуреттерді қосу" тапсырмасы жетілдірілді. Картада фотосуреттер белгішелер (кішірейтілген кескіндер) түрінде бейнеленеді. Карта ұлғайған кезде фотосурет ұлғайып, фотосуретті толығырақ көруге мүмкіндік береді. Картада фотосуреттерді топтастыру үшін масштабтау кезінде автоматты кластерлеу алгоритмі қолданылды. Фотосуреттері бар тығыз орналасқан объектілер осы ұяшықтағы фотосуреттер санын көрсету арқылы кластердегі бірінші объектіге ауыстырылады. Фотосуреттерді жүктеу үшін фотосуреттер бар буманы таңдау керек. Таңдау айқталғаннан кейін ашық құжатқа фотосуреттер түрінде нүктелік объектілерді қамтитын қызметтік карта қосылатын болады. Бұл объектілерге фотосуреттер файлдарына сілтеме жазылатын болады. Қызметтік карта құжат бумасында сақталады және құжаттар карталарының тізіміне енгізіледі. Құжатты қайта ашқан кезде фотосуреттері бар карта автоматты түрде ашылады. Қажет болған жағдайда, барлық ашық деректердің тізімі MPT немесе MPTZ жобасына сақталуы мүмкін.
  "Геолокациямен фото- және бейнематериалдарды көрсету" тапсырмасында "Бейнетрек бойынша қарап шығу" диалогы жете аяқталған. Таңдалған директорияда орналасқан GPS-трегі бар бейнефайлдарды қарап шығуға мүмкіндік беретін "Бейнефайлдармен директорины таңдау" режимі қосылды. Ойнату кезінде бейнефайлдар олардың хронологиялық тәртібіне сәйкес кезек-кезек жүктеледі. Мысалы, директорияда автомобильдің қозғалыс маршруты бойынша бейнетіркегіштен бейнефайлдар орналасуы мүмкін. "Бейнефайлдары бар директорияны таңдау" режимін таңдаған кезде трекпен бейнефайлдар қарап шығу үшін автоматты түрде жүктелетін болады.
  Картадағы нүктелік шартты белгілерді топтастыру үшін қолданылатын кластерлерді бейнелеу жетілдірілді. Кластерді сипаттауға "Кластердегі бірінші белгіні бейнелеу" қасиеті қосылды. Оны кластер белгісінің позициясына орнатқан кезде кластердегі бірінші объекті, одан кейін кластер белгішесі бейнеленетін болады. Кластер белгішесі бұл жағдайда тек объектілер санын немесе шартты белгінің басқа да толықтырушы элементтерін қамтуы мүмкін. Объектінің суретін салған кезде әртүрлі семантикалар, оның ішінде графикалық файлдарға сілтемелер ескерілуі мүмкін, бұл жалпыланған белгіні неғұрлым күрделі және ақпаратты етеді.
  Жақтаушамен шектелген растрлық деректерді бейнелеу жетілдірілді. Мұндай растрлардың кескіні еркін күрделілікті жақтауша контуры бойынша кесіледі. Жақтауша еркін жабық контур бойынша немесе таңдалған объекті бойынша орнатылуы мүмкін. Жақтауша мыңдаған нүктелерді және мыңдаған контурларды қамти алады, сонымен қатар растрдан ауданы бойынша бірнеше есе асып кете алады. Жақтауша нүктелерінің көп саны растрды бейнелеу жылдамдығын азайтады. Растрларды бейнелеуді жеделдету үшін жазу кезінде растрдың жақтаушасын оңтайландыру қосылған – жақтаушаның барлық контуралары әрбір растрдың габариттері бойынша кесіледі. Аймақтың жақтаушасын жабынның әр растрына орнатқан кезде оңтайландырылған жақтауша жазылады. Контурды қиып өтетін растрларға нүктелердің минималды саны (4-тен 20-ға дейін – жоғарғы сан бастапқы жақтаушаның сапасынан тәуелді) бар жақтаушалар жазылады. Жақтаушаның ішінде орналасқан растрларға жақтауша жазылмайды. Жақтаушаның сыртында орналасқан растарларға 4 нүктеден тұратын жалған жақтауша (растрларды бейнелеуді сөндіру үшін) жазылады. Растрларды және бұрын жасалған биіктіктер матрицаларын ашқан кезде жақтаушаны оңтайландыру автоматты түрде орындалады (файлға жақтаушаны оңтайландыруды орындау нышаны енгізіледі). Мүндай амал жаңа растрлық деректерді де, бұрын жасалғандарды да бейнелеуді жеделдетуге мүмкіндік береді.

  "Карта редакторы" тапсырмасында "Биіктікті редакциялау" панелінде "Координаттардың 4-ші өлшемін жою" режимі қосылды. Режим таңдалған объекті үшін немесе белгіленген объектілер үшін 4-ші өлшеуде қалқымалы нүктесі (М) бар санды немесе бүтін санды мәндердің жұбын (F) қамтитын 4-өлшемді координаттарды 3-өлшемді координаттарға түрлендіруге мүмкіндік береді. "Метрикадағы биіктікті жою" режимі 4-өлшемді немесе 3-өлшемді координаттарды 2-өлшемділерге түрлендіреді. "Объектіні құру" панелінде ҚОЛТАҢБА типті объектіні картаға түсіру режимі жетілдірілді. Қолтаңбаны объектіге дәл байланыстыру үшін меңзерді нүктенің төңірегіне бағыттау кезінде объектінің нүктесін қармау механизмі пайдаланылады. Қармау режимі "Объекті торабын қармау" қалқымалы мәзірді таңдаған кезде немесе "K" перне тіркесімін басқан кезде іске қосылады. Қолтаңба метрикасы объектінің таңдалған нүктесінің дәл координаттарын қамтитын болады.

  PostgreSQL, Oracle немесе MS SQL Server кеңістіктік деректер базаларының кестелерінің ішіндегісін бейнелейтін "DBM деректерін қарап шығу" диалогы жетілдірілді. Деректер базасы кестесінің жазбаларын CSV форматындағы мәтіндік файлға сақтауға мүмкіндік беретін "Деректерді CSV файлына сақтау" режимі қосылды. Файлға сақтау алдында пайдаланушы кестенің бейнеленетін өрістерін таңдай алады және CSV файлына сақталатын талап етілетін жазбаларды іріктеу үшін кестеге сүзгіні орната алады. "Деректер базасы" тапсырмасында "Стандартты нысан" диалогына жазбаларды CSV файлына сақтауға арналған режим қосылды. Кестенің жазбаларын Excel форматтарында сақтау кезінде есеп берудің альбомдық немесе кітап бағдарын таңдауға болады.

  "Есеп берулер конструкторы" тапсырмасында еркін өлшемді жобаны жасау мүмкіндігі қосылды. Картаның жаңа ойындысын түсірген кезде оны жұмыс аумағының жақтауы бойынша дәл түсіру, яғни құжаттың жалпы фонын құру мүмкіндігі пайда болды. Құжаттағы объектілерді бейнелеу ретін басқару құралдары ("Бәрінен жоғары", "Бәрінен төмен") қосылды. Құжатқа бір немесе бірнеше алдын ала дайындалған мөртабан шаблондарын (бұрыштық мөртабандар, колонтитулдар және басқалар) кіріктірілетін шаблондардың кескінін алдын ала қарап шығу мүмкіндігімен "Мөртабанды қосу" жаңа режимі қосылды. Жаңа режимдер графикалық құжаттардың тез және сапалы құрылуы мен безендірілуін қамтамасыз ететін тапсырмалар құралдарын толықтырады.

  "Сыныптауыш редакторында" символдық семантиканың қасиеттерінде жол мәніндегі рұқсат етілген таңбаларды немесе арнайы тағайындалған жол үлгісін, мысалы, GUID-ті, кадастрлық нөмірді және басқаларын анықтайтын жол шаблонын енгізуге болады. Мәннің шаблоны бар жолдар үшін Объектіні таңдау диалогына мәндерді енгізу кезінде оның шаблонға сәйкестігі тексеріледі.

  "Навигатор 3D" тапсырмасы жердің тұрғызылған үш өлшемді моделін DB3D форматындағы деректер базасына сақтауды қамтамасыз етеді. Үш өлшемді модель екі бөліктен: бедердің (жер бетінің) моделінен және жердің объектілерінің үш өлшемді модельдерінен тұрады. Бедердің моделі жобаның құрамына кіретін кеңістіктік деректер негізінде қалыптастарылады: сандық векторлық карталар (кеңістіктік деректер базасын қоса алғанда), биіктіктер матрицалары, tin-модельдер, mtd-модельдер, аэро және ғарыштық суреттер (тайлдар пирамидаларын қоса алғанда). Биіктік деректері бедердің бетін салу үшін пайдаланылады. Сандық карталар мен растрлық деректердің кескіндерінен бетке түсірілетін бітімдер қалыптастырылады. Бітімдерді жасау үшін пайдаланылатын карталардың объектілік құрамы "3D-модельді бейнелеу құрамы" диалогында теңшелінеді. Объектілердің үш өлшемді модельдері Сыныптауыш редакторы тапсырмасында тағайындалатын, соның ішінде алмасу форматтарынан (COLLADA) импортталатын типтік 3D шартты белгілері негізінде қалыптастырылады. Рельефтің моделі және объектілердің үш өлшемді модельдері DB3D форматындағы деректер базасына пайдаланушымен берілген масштабтық деңгейлерге тайлдап сақталады. Максималды деңгейде (ірі масштабта) жердің ең толығырақ моделі жасалады. Минималды деңгейде (ұсақ масштабта) қарапайымдатылған модель тұрғызылады. Жердің үш өлшемді моделін сақтағаннан кейін алынған деректер базасы модельді бейнелеу үшін жобаға автоматты түрде қосылады. DB3D форматы SQLite форматында метадеректер кестелерімен бірге қапталған үш өлшемді тайлдар пирамидаларын сақтау және көрсету үшін арналған. Ол сұралатын масштаб пен аумаққа сәйкес кеңістіктік ақпаратты жылдам тайлдық беруін қамтамасыз етеді. Көлемдік тайлдар матрицасы GoogleCrs84Quad типке ие. Деректерді масштабтық егжей-тегжейлеу деңгейі және жабынның ауданы шектелмеген. Беттердің текстуралары JPEG және PNG форматтарында сақталады. Рельефтің моделін деректер базасына сақтау үстелдік және Web-қосымшалардағы жердің үш өлшемді моделін бейнелеуді тездетеді, бастапқы картографиялық деректерсіз модельмен кейінгі жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

  "Объектілер тізімдері" тапсырмасы жетілдірілді, ол көптеген объектілерге операциялардың орындалуын қамтамасыз етеді: бөлу, біріктіру, қиылысу, әртүрлі қиылысу типтерімен қиылысатын объектілерді іздеу, қашықтық бойынша іздеу, аймақтарды салу және басқалар. Эталонды тізімдегі объектілердің редакцияланатын тізімінің объектілерінен кесіп алу үшін "Тізімдер бойынша объектілерді кесіп алу" режимі қосылды. Эталонды тізім контуры редакцияланатын тізімнің объектілерін редакциялау үшін пайдаланылатын алаңдық объектілерді қамтуы керек. Эталонды тізімдегі объектілер, редакцияланатын объектісі бар қиылысу нүктелерінің эталонды объектісіне кіріктіру жасалатын жағдайларды қоспағанда, редакцияланбайды.
  "Абсолютті биіктіктерді бақылау" тапсырмасы жетілдірілді. "Негізгі және қосымша горизонтальдарды өткізуді бақылау" режимі екі бөлек режимге бөлінген – "Негізгілерді өткізуді бақылау" және "Қосымшаларды өткізуді бақылау". Ауданға байланысты қосымша горизонтальдар картада әрқашан болуы қажет емес. Бұл жағдайда қосымша горизонтальдарды өткізудің бақылауын өшіру бағдарламаның беретін хабарламалар санын азайтуға мүмкіндік береді, бұл бақылау нәтижелерін талдауды жеңілдетеді. Векторлық картаның Сапасын бақылау тапсырмасында, егер Сыныптауыш редакторында берілген болса, символдық семантикалар мәндерінің шаблонға тексеру қосылған. Метриканың қос нүктелерін бақылауда "Топологияны есепке алусыз" опциясы қосылған. "Топологияны есепке алусыз" опциясы қосылған кезде екі нүктенің болуы тек бақылатын объектінің метрикасы бойынша орындалады.
  "Ауданның берілген нүктесіне орын ауыстыру" тапсырмасында алмасу буферінен бір әрекетке бос орынмен, табуляциямен, үтірмен немесе нүктелі үтірмен бөлінген X және Y координаттары бар деректер жолы координаттарының екі өрісін (Жаңа нүкте) бірден кіріктіру мүмкіндігі іске асырылған.

  "Microsoft Office Excel (*.xls, *.xlsx) файлынан координаттарды жүктеу" тапсырысы жетілдірілді. Тапсырма барлық жолдар үшін немесе пайдаланушымен берілген жолдар аралығы үшін Excel файлынан картаға объектіні түсіруге мүмкіндік береді. Кесте өрістерінің және объектінің семантикасының сәйкестіктер тізімін қалыптастыру режимі жаңартылды. Тізімге арналған семантиканы аты, коды немесе кілт бойынша табуға болады, бұл тізімді жасау процесін тездетуге мүмкіндік береді. "Теңшеулерді сақтау/қалпына келтіру" режимдерінде теңшелінген семантиктер тізімін ini-ге – пайдаланушы файлына сақтау мүмкіндігі қосылды. Өзектілігі жоқ болған жағдайында, мысалы, теңшелімдер файлынан параметрлерді қалпына келтіргеннен кейін, "Сәйкестіктер тізімін жою" режимі қосылды.

  "Векторлық картаны графикалық форматтар файлдарына сақтау" тапсырмасында ашық құжатты KMZ форматына экспорттау қосылды. Қалыптастырылатын KMZ архиві KML жобасының файлын және сақталатын аумаққа растрлық тайлдар пирамидасының жинағын қамтиды. KML файлында растрлық деректердің параметрлерін – растрларды байланыстырудың атаулары мен координаттарын, сондай-ақ оларды бейнелеу басымдылығын сипаттауды қамтиды. KMZ форматынан басқа, тапсырма кескіндерді BMP, TIFF, JPEG, PNG және RSW форматтарына сақтай алады. Векторлық карталарды, суреттер мен матрицаларды, сондай-ақ сыртқы интернет-ресурстардан (WMS және WFS-сервистерден) және деректер базаларынан геокеңістіктік деректерді қоса алғанда, кез келген түрдегі және құрамдағы электронды карта құжатының үзіндісі сақталуы мүмкін. Тапсырмада таңдалған аймақ бойынша, беттің форматы бойынша және белгіленген объектілердің габариттері бойынша, мысалы, номенклатуралық парақтардың жақтаушаларының габариттері бойынша картаның кескінін сақтау мүмкіндігі іске асырылған.

  "Биіктіктер матрицасының экспорты" тапсырмасында сақталатын файлдардың форматтар тізімі кеңейтілді. TXT және TIFF файлдарымен бірқатар бедердің сандық матрицасын KMZ файлына сақтау мүмкіндігі қосылды. Қалыптастырылатын KMZ файлы KML жобасы және тайлдар жиынтығы – бедердің биіктігі туралы деректері бар бір арналы GeoTIFF файлдары бар архив болып саналады. KML файлында деректердің сипаттамасын: файлдардың атауларын және тайлдарды байланыстыру координаттарын, сондай-ақ оларды бейнелеу басымдылығын қамтиды. Тапсырма "Файл – ... экспорттау – Биіктіктер матрицасы (TXT, TIFF, KMZ)" бас мәзірінің тармағының көмегімен шақыртылады.

  Алмасу форматтарынан немесе деректер базаларынан деректер импортынан кейін, бірнеше миллионнан бастап және одан көп объектілерді қамтитын үлкен векторлық карталарды бастапқы ашу – ондаған секундтардан секундтың үлестеріне дейін жеделдетілді. Картаны сұрыптау кезінде сияқты, бейнелеу бірізділігінің тізбегінде картаға қосылатын объектілерді позициялау жақсартылды. Бұл картаны редакциялаудың сапасы мен ыңғайлылығын жақсартады, деректер жинағын ашқан кезде объектілер ағашын бастапқы тұрғызуды жеделдетеді.

  Сервер ГАЖ-да орналасқан карталарға сілтеме-файлдарды қолдау қосылды. Мысалы, кез келген кеңейтумен (".sitx", ".mpt" немесе басқамен) мәтіндік файл UTF-8: REF HOST#gisserver.ru#2047#ALIAS#kaliningrad.mptz кодтауында жолды қамтуы мүмкін. Бұл файлды ашқан кезде Сервер ГАЖ-дағы деректерге автоматты ауысу орындалатын болады.
  MS-DOS үшін "Панорама" ГАЖ-дың алғашқы нұсқасы 1991 жылы әзірленді. 1992 жылдан бастап ГАЖ РФ ҚК Топографиялық Қызметінде топогеодезиялық қамтамасыз ету тапсырмаларын шешу үшін қолданылады. 2001 жылдан бастап "Панорама" ГАЖ Ресейдің Федералды геодезия және картография қызметінің кәсіпорындарында сандық топографиялық карталарды және қалалар жоспарларын жасау үшін қолданыла бастады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 27.07.2021 "Панорама" ГАЖ-да карталар менеджері бойынша оқыту материалдары дайындалды
  "Панорама" КБ мамандарымен "Карталар менеджері" тапсырмасымен жұмыс істеуге арналған бейнесабақ дайындалды. Ұсынылған режим жергілікті желідегі картографиялық деректер туралы ақпараттың көп санын сақтау мен пайдалану үшін арналған.
  "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары деректер базасының (ДБ) элементтерін қосуы, өзгертуі, жою, жаңа ДБ-ны құруы, сүзгілер мен іздеудің көмегімен ДБ-да элементтерді іздеуді жүзеге асыруы, картографиялық ауданды құруы және сыныптауышты редакциялауы мүмкін. "Карталар менеджерінің" көмегімен "Карталар дарағын автотолтыру" функциясының көмегімен магниттік тасымалдағыштарда картографиялық деректерді автоматты іздеуді орындай алады. "Көрінісі" мәзірі мәліметтерді бейнелеу мен ДБ элементтерін алдын ала қарап шығу үшін жұмыстық терезені теңшеуге мүмкіндік береді. Бұдан басқа, режимде "Сүзгінің" немесе "Іздеу" мәзірінің көмегімен атрибуттары бойынша метадеректер базасында қажетті картографиялық деректерді іздеу функциясы көрсетілген. Іздеу: дарақ элементінің мағынасы бойынша, семантика бойынша және координаттар бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Қажет болған жағдайда, SXF форматындағы екілік деректер негізінде картографиялық аудан құрылуы, пайдаланушының бумасына картографиялық деректердің резервтік көшірмесі қалыптастырылуы, дерекқордың резервтік көшірмесі құрылуы, ДБ-да сақталатын картографиялық деректердің жалпы көлемі мен саны туралы анықтамалық деректер алынуы мүмкін.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 26.07.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Челябі облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Челябі облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 23.07.2021 Деректер кестесінде карталарды экспорттау бойынша үйрететін материал дайындалды
  "Панорама" КБ мамандарымен DBF/TXT/CSV/EXCEL деректер кестесіне векторлық деректерді экспорттау бойынша бейнесабақ дайындалды. "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары экспорттау құралының көмегімен векторлық карталарды өз бетінше конверсиялай алады.
  Оқу материалында "КартаныDBF/TXT/CSV-ге экспорттау" тапсырмасы экспортының теңшелімдері көрсетілген: ұсынылатын семантикалық сипаттамалар тізімінен таңдау арқылы жасалатын базаның құрылымын құрастыру, объектілер, алаңдар және биіктіктер координаттарын сақтау пішімін таңдау, картаның объектілері туралы қосымша анықтамалық ақпаратты (объектілердің бірегей нөмірлері, сыныптауыштан карта объектісінің атауы, объектінің типі (оқшаулау сипаты)) қосу. Деректер базасының жасалған жазбалары картаның тиісінше объектілерімен автоматты түрде байланысады. Бұл картада семантикалық сипаттамаларды жаңартудың кері процедурасын орындауға мүмкіндік береді.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 22.07.2021 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының жиынтығы Венгрия мемлекетінің картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-да Венгрия аумағына SXF форматында 1: 1 000 000 масштабындағы сандық географиялық шолу картасы дайындалды. Картаны дайындау үшін қайнар көзі болып www.gis-lab.info сайтындағы ақпарат бойынша алынған Vmap0 деректері қызмет етті. Карта қалалар үшін тұрғаныдар саны және орыс тіліндегі елді мекендердің атаулары туралы мәліметтерді қамтиды. Қосымша материалдар ретінде 1: 5 000 000 масштабындағы Әлем Картасы және OpenStreetMap деректері пайдаланылады.

  Карта 1: 1 000 000 масштабындағы географиялық шолу карталарының сыныптауышына келтірілді (1mogk13g.rsc). Ол жерді жалпы бағалау және табиғи жағдайларды зерделеу, оқу процесін қамтамасыз ету үшін, кішігірім масштабтағы географиялық шолу карталарын, тақырыптық және арнайы карталарды жасау және басқа да міндеттерді шешу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Карта еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  SXF форматындағы 1: 1 000 000 масштабтағы сандық географиялық шолу картасы "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 21.07.2021 Astra Linux SE үшін Панорама Мини ГАЖ геопорталдардан және геодеректер базаларынан кеңістіктік ақпаратты алуды, іздеуді және қарап шығуды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да Astra Linux SE ("Смоленск" және "Орел" релиздері) үшін 13.4.2 нұсқалы Панорама Мини ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада Росреестрдің геопорталының қабаттарынан векторлық ақпаратты алу мүмкіндігі қосылды: кадастрлық округтер, аудандар, орамдар, жер учаскелерінің әртүрлі түрлері, қызыл желілер, бірыңғай жылжымайтын мүлік кешендері және басқалар. Деректер учаскелердің координаттарын, жазбаларын, объектілердің семантикалық сипаттамаларын қамтиды. Геопорталдан векторлық ақпаратты алу pbf (Protocolbuffer Binary Format) форматында векторлық тайлдық түрде деректерді өңдеуді іске асыру есебінен қамтамасыз етіледі. Геопорталдарға қосылу параметрлері wmslist_ru.xml файлын редакциялау көмегімен әр пайдаланушы үшін икемді түрде теңшелуі мүмкін.
  Карталар мен геопорталдарды бірлескен бейнелеу кезінде векторлық деректерді геопорталдың проекциясы мен координаттар жүйесіне өзгерту орындалады. Бағдарламаның жаңа нұсқасында векторлық карталарды берілген координаттар жүйесіне өзгерту 4-6 есе жеделдетілген. Өзгерту процесі деректердің бір терезесіне әртүрлі координаттар жүйелеріндегі карталар мен геопорталды қосу кезінде қағып алғанда шақыртылады. Қағып алғанда өзгерту кезінде төлқұжаттың файлының атын және ағымдағы күнді қамтитын атауы бар картаның қосалқы директориясында бастапқы картаның көшірмесі жасалады.
  Бағдарламада картографиялық шартты белгілерде векторлық карталар түрінде бейнелеу және редакциялау үшін миллиондаған жазбаларды қамтитын үлкен кеңістіктік деректер базаларына тікелей қосылу мүмкіндігі қосылған. Объектілердің координаттарын қамтитын әртүрлі типті өрістері бар деректер базаларының жазбаларын тікелей редакциялау қамтамасыз етіледі. Деректер базасына қосылу параметрлері (кесте, деректерді ұсыну немесе SQL-сұрату) деректер базасына қосылуды әкімшілендіру диалогында теңшеледі және XML құрылымына ие болатын DBM кеңейтумен файлда сақталады. Теңшелімдер DBM файлының атын, деректер базасына қосылу әдісі мен параметерлерін енгізуді, бейнеленетін және редакцияланатын объектілер мен олардың семантикалық сипаттамаларының (атрибуттарының) тізімін құруды ескереді. ГАЖ тікелей және Сервер ГАЖ арқылы қосылған деректер базаларының ішіндегісін бір уақытта редакциялауға, әртүрлі деректер базалары арасында ақпаратпен алмасуды орындауға, әртүрлі базалардағы объектілердің координаталары мен атрибуттарын келісімдеуге, әртүрлі деректер базаларынан ақпараттың графикалық қабаттар түрінде бірлесіп бейнелеуге, деректерді суреттермен, биіктіктер матрицаларымен, векторлық карталармен және әртүрлі геопорталдар мен web-сервистердің деректерімен үйлестіруге мүмкіндік береді. Деректер базасын редакциялау Карта редакторы, Жолдар графы тапсырмаларының құралдарымен және интерактивті немесе автоматтандырылған режимде басқалармен орындалады.
  Бағдарламада жергілікті немесе Сервер ГАЖ-да орналасқан үлкен көлемді (бір жинақта – қабатта жүздеген мыңнан ондаған миллион объектіге дейін) векторлық карталар үшін объектілерді бейнелеу, редакциялау және облысы бойынша іздеу жеделдетілген. Бұл векторлық деректерді бейнелеу мен іздеу кезінде қолданылатын объектілердің кеңістіктік индекстерін тұрғызуды және жаңартуды оңтайландыру есебінен іске асырылған.
  "Түзету" мәзіріне "Бөлінген объектілерді кесу" тармағы қосылды. Бұл режим бір уақытта алмасу буферіне көшіруге және картадағы бөлінген объектілерді жоюға мүмкіндік береді. Бөлінген объектілерді кесу Ctrl+X пернелер тіркесімдерінің комбинациясымен жүзеге асырылады. Алмасу буферіне көшірусіз бөлінген объектілерді "Жылдам жою" – Ctrl+Delete.
  Бағдарламаның жұмысында қайталанатын қателердің себептерін іздеу үшін "Диагностика журналы" режимі қосылды. Егер бағдарламамен жасаған кейбір әрекет қателік тудырса, онда оның оперативті диагностикасы диагностика журналын белсендіру және қатені тудырған әрекетті қайталау арқылы жүргізілуі мүмкін. Қатенің сипаттауы бар журналдың қалыптастырылған файлы пайда болған мәселені жою үшін "Панорама" КБ-ға техникалық қолдау көрсетуге бағыттала алады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 20.07.2021 "Панорама" ГАЖ-да геолокациясы бар фотосуреттер мен бейнематериалдарды көрсету бойынша оқыту материалы дайындалды
  КБ "Панорама" мамандары "Геолокациясы бар фото- және бейнематериалдарды көрсету" тапсырмасын пайдалану бойынша бейнесабақ әзірледі. Бұл тапсырма GPS-трекімен синхрондалған, автомобильдің бейнетіркеуішінен, БПЛА бейнекамерасынан немесе ұялы телефоннан алынған бейнефайлдарды көруге арналған.
  Оқу материалында "Мәскеу және Мәскеу облысы" ашық картасының және "Каталогтан тректерді жүктеу" режимінің көмегімен алдын-ала жүктелген, GPS-байланысы бар автомобиль бейнетіркеуішінен алынған бейнефайлдар жиынтығының мысалында "Видеотрек арқылы қарау" режимінің жұмысы көрсетілген. Бастапқы деректер AVI, MP4 форматындағы бейнефайлдар болуы мүмкін. GPS-трек бейнефайлдың субтитрлерінде немесе GPX, KML немесе NMEA-0183 форматындағы аттас файлда болуы мүмкін.
  Ұқсас процедураны VideoGPS қосымшасын қолдана отырып, ұшқышсыз басқарылатын ұшу аппараттарынан немесе бейнекамерасы мен GPS-модулі бар мобильді құрылғылардан алынған деректерді өңдеу үшін қолдануға болады. Қосымша Жүктеу бетінде жүктеу үшін қолжетімді.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 19.07.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Пермь өлкесінің картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Пермь өлкесінің картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 16.07.2021 Linux үшін "Оператор" ГАЖ оперативті жағдайдың карталарын қалыптастыруға арналған әртүрлі типтегі геокеңістіктік деректерді қолдауды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да Astra Linux SE ("Смоленск" және "Орел" релиздері) үшін 13.4.2 нұсқалы "Оператор" SE ГАЖ әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасы үлкен көлемді кеңістіктік деректер базаларына тікелей қосылуды қолдайды. Деректер базасы жердің векторлық карталары түрінде бейнелеу және редакциялау үшін миллиондаған жазбаларды қамтиды, олардың үстінен оперативті жағдайдың карталары орналасуы мүмкін. "Оператор" ГАЖ объектілердің координаттарын қамтитын әртүрлі типті өрістері бар деректер базаларының жазбаларын тікелей редакциялауды қамтамасыз етеді. Деректер базасына қосылу параметрлері (кесте, деректерді ұсыну немесе SQL-сұрату) деректер базасына қосылуды әкімшілендіру диалогында теңшеледі және XML құрылымына ие болатын DBM кеңейтумен файлда сақталады. Теңшелімдер DBM файлының атын, деректер базасына қосылу әдісі мен параметерлерін енгізуді, бейнеленетін және редакцияланатын объектілер мен олардың семантикалық сипаттамаларының (атрибуттарының) тізімін құруды ескереді. ГАЖ тікелей және Сервер ГАЖ арқылы қосылған деректер базаларының ішіндегісін бір уақытта редакциялауға, әртүрлі деректер базалары арасында ақпаратпен алмасуды орындауға, әртүрлі базалардағы объектілердің координаталары мен атрибуттарын келісімдеуге, әртүрлі деректер базаларынан ақпараттың графикалық қабаттар түрінде бірлесіп бейнелеуге, деректерді суреттермен, биіктіктер матрицаларымен, векторлық карталармен және әртүрлі геопорталдар мен web-сервистердің деректерімен үйлестіруге мүмкіндік береді. Деректер базасын редакциялау Карта редакторы, Жолдар графы тапсырмаларының құралдарымен және интерактивті немесе автоматтандырылған режимде басқалармен орындалады.

  Жаңа нұсқада operator.rsc оперативті жағдай объектілерінің сыныптауышы жаңартылды. Басқару пункттері, байланыс объектілері, инженерлік техника, тұрақты дайындық бөлімшелері және келесі қабаттарда қамтылатын көптеген басқа типті шартты белгілердің түрі нақтыланған: "Құрлықтағы әскерлер. Зымырандық-артиллериялық құралдардың соққылары, атыстары", "Инженерлік әскерлер" , "ФҚҚ органдары", "РФ ІІМ", "РФ ІІМ ЖҚҚМИ", "РФ Көлік министрлігі", "РЭК әскерлері", "Байланыс әскерлері", "РФ-ның жол органдары", "Ғарыштық әскерлер", "Жұмылдыруды өрістету", "Әскерлерді моральдық-психологиялық қамтамасыз ету", "ТЖМ және АҚ", "Жалпы қолданылатын оперативті объектілер", "Шекаралық органдар. Басқарма", "Қарсылас – ережелер, әрекеттер", "Стратегиялық мақсаттағы зымыран әскерлері", "Техникалық әскерлердің құрамалары және әскери бөлімдері", "Әскерлерді топогеодезиялық қамтамасыз ету" және басқалары.

  Бағдарламада Төтенше жағдайлар туралы emercom.v2.rscz сыныптауышы жаңартылды. Басқару пункттері, ТЖМ бөлімшелері, хабарлау жүйесінің элементтері және келесі қабаттарда қамтылатын басқа типті шартты белгілердің түрі нақтыланған: "Көліктік инфрақұрылымның объектілері", "Байланыс жүйелерінің, мониторингтің, халықты хабарландыру және ақпараттандыру", "Аумақтар, экономика және инфрақұрылым объектілері", "АӨ және халықты ТЖ-дан қорғауды қамтамасыз ету объектілері", "Эвакуациялық іс-шараларды жүргізу объектілері, аумақтары, маршруттары және күштері", "АҚ және РТЖЖ басқару органдары мен күштері", "АҚ және РТЖЖ бөлімдері мен бөлімшелері».

  Геопорталдарды қосу міндеті жете аяқталды. Росреестрдің геопорталынан қабаттарды қолдау қосылды: Кадастрлық округтер, Кадастрлық аудандар, Кадастрлық орамдар, Жер учаскелері, Аукционға шығарылған жер учаскелері, Қызыл сызықтар, Бірыңғай жылжымайтын кешендер. Геопортал деректерді pbf (Protocolbuffer Binary Format) форматында векторлық тайлдық түрде береді. Деректер объектілердің координаттарын, учаскелердің жазуларын, семантикалық сипаттамаларды қамтиды. Wmslist_ru.xml файлында сақталатын геопорталдарға қосылу параметрлері жаңартылған.

  Карталар мен геопорталдарды бірлескен бейнелеу кезінде векторлық деректерді геопорталдың проекциясы мен координаттар жүйесіне өзгерту орындалады. Бағдарламаның жаңа нұсқасында векторлық карталарды берілген координаттар жүйесіне өзгерту 4-6 есе жеделдетілген. Өзгерту процесі деректердің бір терезесіне әртүрлі координаттар жүйелеріндегі карталар мен геопорталды қосу кезінде қағып алғанда шақыртылады. Қағып алғанда өзгерту кезінде төлқұжаттың файлының атын және ағымдағы күнді қамтитын атауы бар картаның қосалқы директориясында бастапқы картаның көшірмесі жасалады.

  "Түзету" мәзіріне "Бөлінген объектілерді кесу" тармағы қосылды. Бұл режим бір уақытта алмасу буферіне көшіруге және картадағы бөлінген объектілерді жоюға мүмкіндік береді. Бөлінген объектілерді кесу Ctrl+X пернелер тіркесімдерінің комбинациясымен жүзеге асырылады. Алмасу буферіне көшірусіз бөлінген объектілерді "Жылдам жою" – Ctrl+Delete.

  Бағдарламаның жұмысында қайталанатын қателердің себептерін іздеу үшін "Диагностика журналы" режимі қосылды. Егер бағдарламамен жасаған кейбір әрекет қателік тудырса, онда оның оперативті диагностикасы диагностика журналын белсендіру және қатені тудырған әрекетті қайталау арқылы жүргізілуі мүмкін. Қатенің сипаттауы бар журналдың қалыптастырылған файлы пайда болған мәселені жою үшін "Панорама" КБ-ға техникалық қолдау көрсетуге бағыттала алады.

  "Оператор" SE ГАЖ – әлеуетті құрылымдарға арналған әмбебап отандық геоақпараттық жүйе. Бағдарлама деректерді, есептеу нәтижелерін және геокеңістіктік байланыстыруы бар болжамдарды жинақтау, сақтау, автоматтандырылған өңдеу және бейнелеу үшін арналған. "Оператор" SE ГАЖ векторлық, растрлық және матрицалық карталарды бейнелеу және өңдеу құралдарын қамтиды. Қосымша пайдаланушыларға 3D-модельдің аясында арнайы объектілердің қозғалысын модельдеудің мамандандырылған міндеттерін шешу, қауіпті объектілерде төтенше жағдайлардың салдарын болжау, әуе кемелерінің қозғалысының мониторингі, геодезиялық және топографиялық жұмыстарды жүргізу, GPS/ГЛОНАСС навигациялық құрылғылардан деректерді өңдеу, әртүрлі шығару құрылғыларына бейнеленетін кеңістіктік деректерді басып шығару және көптеген басқалар үшін құралдарды ұсынады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 15.07.2021 1: 1 000 000 масштабтағы географиялық-шолу карталарының жиынтығы Беларусь Республикасының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-да Беларусь Республикасы аумағына SXF форматында 1: 1 000 000 масштабтағы сандық географиялық-шолу картасы дайындалды. Картаны дайындау үшін дереккөз болып www.gis-lab.info сайтынан ақпарат бойынша алынған VMap0 деректері қызмет етті. Карта қалалар үшін тұрғындар саны мен орыс тіліндегі елді мекендердің атаулары туралы мәліметтерді қамтиды. Қосымша материалдар ретінде Карта Мира масштаба 1: 5 000 000 масштабындағы Әлем Картасы және OpenStreetMap деректері пайдаланылды.

  Карта 1: 1 000 000 масштабтағы географиялық-шолу карталарының сыныптауышына (1mogk13g.rsc) келтірілген. Ол жерді жалпы бағалау және табиғи жағдайларды зерделеу, оқу процесін қамтамасыз ету, неғұрлым кішігірім масштабтағы географиялық-шолу карталарын, тақырыптық және арнайы карталарды жасау және басқа да тапсырмаларды шешу үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Карта еркін лицензияға сәйкес тегін таратылады.

  SXF форматында 1: 1 000 000 масштабтағы сандық географиялық-шолу картасы "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 13.07.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Моңғолияның картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Моңғолияның картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 12.07.2021 Векторлық деректерді GML және GeoJson форматына экспорттау бойынша оқытатын материал дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары "Векторлық деректерді GML немесе JSON форматына экспорттау" режимінің мүмкіндігін көрсететін бейнесабақ дайындалды. "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары векторлық карталарды ұсынылған құралдың көмегімен GML және GeoJSON форматындағы файлдарға өз бетінше түрлендіре алады.
  Оқу материалында экспорт құралының теңшелімдері көрсетілген: құрылатын GML (GeoJSON) файлында стильдерді, семантиканы және метриканы құру, деректер схемаларын құру және пайдалану, карталар мен парақтарды құру режимдері, объектілердің типтерінің тізімін құрастыру. "Векторлық деректерді GML және JSON форматына экспорттау" құралы векторлық карталарды "Панорама" ГАЖ-дан GML және GeoJSON форматындағы файлдарға экспорттау үшін арналған. Пайдаланушылар экспорттаудың келесі параметрлерін өзгерте алады: деректер форматын көрсету, координаттар жүйесін орнату, стильдерді, метриканы, семантиканы және метадеректерді құру режимін орнату, бірнеше карталарды немесе парақтарды сақтап қалудың параметрлерін таңдау, сонымен қатар деректердің қолданбалы схемаларын "Панорама" ГАЖ-дағы сыныптауыш редакторының көмегімен көрсету немесе өз бетінше құру. Түрлендіргіштің жұмысының нәтижесі хаттамаға жазылады.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 09.07.2021 Сервер ГАЖ бұлт қоймаларында кеңістіктік деректерді өңдеу және жариялау жылдамдығын арттырады
  "Панорама" КБ-да 10.0 нұсқалы Сервер ГАЖ әзірленді. Сервер ГАЖ кеңістіктік деректер базаларына, жердің сандық карталарына, ЖҚЗ деректеріне, матрицаларға және құжаттарға қашықтан қол жеткізуді ұсынады. Жаңа нұсқада кеңістіктік деректер базаларымен жұмыс істеу үшін қолдау көрсетілетін ДББЖ тізбесі кеңейтілді: PostGIS кеңейтуімен PostgreSQL (St_Geometry деректер типі), Oracle Spatial кеңейтуімен Oracle (SDO_GEOMPETRY деректер типі), ArcSDE кеңейтуімен Oracle (St_Geometry деректер типі).
  Бағдарламада клиенттердің көп саны және виртуалды бумаларда деректер жинақтарын құру мен жою операцияларының жоғары қарқындылығы кезінде деректерге қол жеткізуді жеделдету үшін виртуалды бумалар мониторингінің және қол жеткізу құқықтарын бақылаудың жаңа алгоритмі іске асырылды. Сервер ГАЖ деректері бар виртуалды бумалардың деңгейіндегі деректерге автоматтандырылған басқаруды қолдайды. Әкімші бумалардың ішіндегісін және олардың құрылымын егжей-тегжейлемей, әртүрлі бумаларға қол жеткізуге пайдаланушылардың жеке топтарының құқықтарын көрсете алады. Жұмыс істеу процесінде Сервер ГАЖ бумалардың ішіндегісін автоматты түрде сканерлейді және тиісінше топқа кіретін пайдаланушыларға виртуалды бумада орналастырылатын деректерге құқықтарды ұсынады. Пайдаланушы виртуалды бумалардың құрылымын және олардағы деректердің құрамын қашықтан өзгерте алады. Буманың ішіндегісі өзгерген кезде деректер таңдағанда клиентте бейнеленетін қол жетімді деректер ағашы автоматты түрде қайта құрылады. Бұл бумадағы деректердің құрамын динамикалық түрде өзгертуге, Сервер ГАЖ-дың жұмысын үзбей және деректердің әрбір данасы үшін әкімшілендіру құралдарын қолданбай, деректерді қосуға және жоюға мүмкіндік береді.
  Ішінде басқа жинақталған жобалар (кіріктірулері бар есеп берулер мен оған ұқсас деректер жинақтары) сақталған MPTZ жинақталған жобаларды жариялауға қолдау көрсету қосылған. Пайдаланушыны Active Directory-дің бірнеше топтарына кірген кезде, егер кем дегенде бір топта редакциялау үшін осы деректерге қол жетімділік бар болса, деректерді редакциялау үшін құқықтар беріледі.
  Сервер ГАЖ бағдарламасын 9-нұсқадан 10-нұсқаға дейін жаңарту, бағдарламаны 2020 жылғы 1 маусымнан кейін сатып алғандар немесе төленген техникалық қолдауға ие болатындар үшін тегін болады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 08.07.2021 "Оператор" ГАЖ-да жауынгерлік графикалық құжаттарды дайындау құралдары кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.9 нұсқалы "Оператор" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада operator.rsc сыныптауышындағы ұшу аппараттарының шартты белгілерін бейнелеу жетілдірілді. Ұшу аппараттарының (ұшақтардың, тікұшақтардың) байланыстыру нүктесі белгінің кескінін анықтайтын негізгі сызықтардың қиылысу нүктесі болып табылады. Ұшу аппараттары түсірген кезде жоғары қарай тігінен немесе бірінші нүктеден екінші нүктеге дейін метрика бағытында солға қарай 90 градус бұрышпен бейнеленеді. Қолданбалы бағдарламаларда белгілердің бұрылуын жеңілдету үшін ұшу аппараттарына шартты белгінің тік осьін көрсетілген бағытқа бұратын 951 Бағыт (дирекциялық бұрыш) семантикасы қосылды. Центрінде 5400 – бекіністік аудандар, атыс бекінісі аудандары, қосылыс аудандары, бөлімдері үшін, іс-шараларды өткізу аудандары, барлау және зақымдау аймақтары, құралдарды қолдану ауданы және басқа қызметтік сипаттамадан мәтінінен алынған жазбасы бар полигондарды бейнелеу жетілдірілді.
  Жаңа нұсқада "Есеп берулер конструкторы" тапсырмасында кесте түрінде "Картаның аңызын қалыптастыру" режимі жетілдірілді. Аңдатпалар (түсіндірме мәтіндер) бағандарын автоматтандырылған қалыптастыруға арналған теңшелімдер қосылды. Режим объектілердің таңдалған семантикалары мәндерінің негізінде жалпы аңдатпалардың және шартты белгілердің тиісті кескіндерінің үстінен осы белгілердің аңдатпаларының бағандарын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бағандарды бастапқы толтыру үшін объектілердің толық немесе қысқартылған атауларын пайдалану мүмкіндігі, қаріп үлгілері үшін мәтінді енгізу, жолдарды тасымалдау, стильдерді теңшеу мүмкіндігі қосылды. Кестенің жолдары бойынша объектілер серияларын (объектінің бір кодының шартты белгілерінің түрлері) құрастыру іске асырылды. Картаның аңызында бағандарды қосу және жою үшін теңшелімдер қосылды. Карта аңызын қалыптастыру режимін «Түсіндірмені қалыптастыру», «Мәтінді түсіру», «Мөртабандарды қалыптастыру» сияқты «Есеп берулер конструкторының» басқа режимдерімен бірлесіп пайдалану графикалық құжаттарды дайындауды айтарлықтай жеделдетуге мүмкіндік береді.
  Сервер ГАЖ-да орналастырылған MPTZ, MAPZ, SITZ карталарының жинақталған жобаларынан графикалық файлдар мен карталарды оқуды және бейнелеуді қолдау қосылды. Векторлық деректерді бейнелеу мен іздеу кезінде қолданылатын объектілердің кеңістіктік индекстерін жаңарту алгоритмі жетілдірілді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 07.07.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Пенза облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Пенза облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 06.07.2021 "Панорама" ГАЖ Linux үшін картографиялық шартты белгілердегі үлкен кеңістіктік деректер базасын бейнелеуді және редакциялауды қолдайды
  "Панорама" КБ-да Astra Linux SE ("Смоленск" және "Орел" релиздері) үшін 13.4.2 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасына картографиялық шартты белгілерде векторлық карталар түрінде бейнелеу және редакциялау үшін миллиондаған жазбаларды қамтитын үлкен кеңістіктік деректер базаларына тікелей қосылу мүмкіндігі қосылған. Объектілердің координаттарын қамтитын әртүрлі типті өрістері бар деректер базаларының жазбаларын тікелей редакциялау қамтамасыз етіледі. Деректер базасына қосылу параметрлері (кесте, деректерді ұсыну немесе SQL-сұрату) деректер базасына қосылуды әкімшілендіру диалогында теңшеледі және XML құрылымына ие болатын DBM кеңейтумен файлда сақталады. Теңшелімдер DBM файлының атын, деректер базасына қосылу әдісі мен параметерлерін енгізуді, бейнеленетін және редакцияланатын объектілер мен олардың семантикалық сипаттамаларының (атрибуттарының) тізімін құруды ескереді. ГАЖ тікелей және Сервер ГАЖ арқылы қосылған деректер базаларының ішіндегісін бір уақытта редакциялауға, әртүрлі деректер базалары арасында ақпаратпен алмасуды орындауға, әртүрлі базалардағы объектілердің координаталары мен атрибуттарын келісімдеуге, әртүрлі деректер базаларынан ақпараттың графикалық қабаттар түрінде бірлесіп бейнелеуге, деректерді суреттермен, биіктіктер матрицаларымен, векторлық карталармен және әртүрлі геопорталдар мен web-сервистердің деректерімен үйлестіруге мүмкіндік береді. Деректер базасын редакциялау Карта редакторы, Жолдар графы тапсырмаларының құралдарымен және интерактивті немесе автоматтандырылған режимде басқалармен орындалады. ГАЖ-да деректер базасына қосылу құралдары Сервер ГАЖ-дың және SpatialDB Service-тің мүмкіндіктерін қайталайды, бірақ жеке жұмыста қолданыла алады. Деректер базасын векторлық карталар түрінде бейнелеу және редакциялау үшін ұжымдық қолжетімділікті Сервер ГАЖ арқылы орындаған мақсатқа сай.
  Бағдарламада жергілікті немесе Сервер ГАЖ-да орналасқан үлкен көлемді (бір жинақта – қабатта жүздеген мыңнан ондаған миллион объектіге дейін) векторлық карталар үшін объектілерді бейнелеу, редакциялау және облысы бойынша іздеу жеделдетілген. Бұл векторлық деректерді бейнелеу мен іздеу кезінде қолданылатын объектілердің кеңістіктік индекстерін тұрғызуды және жаңартуды оңтайландыру есебінен іске асырылған.
  Геопорталдарды қосу міндеті жетілдірілді. Росреестрдің геопорталынан қабаттарды қолдау қосылды: Кадастрлық округтер, Кадастрлық аудандар, Кадастрлық орамдар, Жер учаскелері, Аукционға шығарылған жер учаскелері, Қызыл сызықтар, Бірыңғай жылжымайтын кешендер. Геопортал деректерді pbf (Protocolbuffer Binary Format) форматында векторлық тайлдық түрде береді. Деректер объектілердің координаттарын, учаскелердің жазуларын, семантикалық сипаттамаларды қамтиды. Wmslist_ru.xml файлында сақталатын геопорталдарға қосылу параметрлері жаңартылған.
  Карталар мен геопорталдарды бірлескен бейнелеу кезінде векторлық деректерді геопорталдың проекциясы мен координаттар жүйесіне өзгерту орындалады. Бағдарламаның жаңа нұсқасында векторлық карталарды берілген координаттар жүйесіне өзгерту 4-6 есе жеделдетілген. Өзгерту процесі деректердің бір терезесіне әртүрлі координаттар жүйелеріндегі карталар мен геопорталды қосу кезінде қағып алғанда шақыртылады. Қағып алғанда өзгерту кезінде төлқұжаттың файлының атын және ағымдағы күнді қамтитын атауы бар картаның қосалқы директориясында бастапқы картаның көшірмесі жасалады.
  "Түзету" мәзіріне "Бөлінген объектілерді кесу" тармағы қосылды. Бұл режим бір уақытта алмасу буферіне көшіруге және картадағы бөлінген объектілерді жоюға мүмкіндік береді. Бөлінген объектілерді кесу Ctrl+X пернелер тіркесімдерінің комбинациясымен жүзеге асырылады. Алмасу буферіне көшірусіз бөлінген объектілерді "Жылдам жою" – Ctrl+Delete.
  Бағдарламаның жұмысында қайталанатын қателердің себептерін іздеу үшін "Диагностика журналы" режимі қосылды. Егер бағдарламамен жасаған кейбір әрекет қателік тудырса, онда оның оперативті диагностикасы диагностика журналын белсендіру және қатені тудырған әрекетті қайталау арқылы жүргізілуі мүмкін. Қатенің сипаттауы бар журналдың қалыптастырылған файлы пайда болған мәселені жою үшін "Панорама" КБ-ға техникалық қолдау көрсетуге бағыттала алады.
  Operator.rsc оперативті жағдай объектілерінің сыныптауышы жаңартылды. Басқару пунктері, байланыс объектілері, инженерлік техника, тұрақты дайындық бөлімшелері және келесі қабаттарда қамтылатын көптеген басқалар типті шартты белгілердің түрі нақтыланған: "Құрлықтағы әскерлер әрекеті. Зымырандық-артиллериялық құралдардың соққылары, атыстары", "Инженерлік әскерлер" , "ФҚҚ органдары", "РФ ІІМ", "РФ ІІМ ЖҚҚМИ", "РФ Көлік министрлігі", "РЭК әскерлері", "Байланыс әскерлері", "РФ-ның жол органдары", "Ғарыштық әскерлер", "Жұмылдыруды өрістету", "Әскерлерді моральдық-психологиялық қамтамасыз ету", "ТЖМ және АҚ", "Жалпы қолданылатын оперативті объектілер", "Шекаралық органдар. Басқарма", "Қарсылас – ережелер, әрекеттер", "Стратегиялық мақсаттағы зымыран әскерлері", "Техникалық әскерлердің құрамалары және әскери бөлімдері", "Әскерлерді топогеодезиялық қамтамасыз ету" және басқалары.
  Төтенше жағдайлар туралы emercom.v2.rscz сыныптауышы жаңартылды. Басқару пунктері, ТЖМ бөлімшелері, хабарлау жүйесінің элементтері және келесі қабаттарда қамтылатын көптеген басқалар типті шартты белгілердің түрі нақтыланған: "Көліктік инфрақұрылымның объектілері", "Байланыс жүйелерінің, мониторингтің, халықты хабарландыру және ақпараттандыру", "Аумақтар, экономика және инфрақұрылым объектілері", "АӨ және халықты ТЖ-дан қорғауды қамтамасыз ету объектілері", "Эвакуациялық іс-шараларды жүргізу объектілері, аумақтары, маршруттары және күштері", "АҚ және РТЖЖ басқару органдары мен күштері", "АҚ және РТЖЖ бөлімдері мен бөлімшелері».
  "Панорама" ГАЖ пайдаланушыларға деректерді, есептеу нәтижелерін және геокеңістіктік байланыстыруға ие болатын болжамдарды жинақтау, сақтау, автоматтандырылған өңдеу және бейнелеу үшін құралдарды ұсынады. Жүйе векторлық, растрлық және матрицалық карталарды құруға, сонымен қатар жер туралы әртүрлі ақпаратты жылдам жаңартуға мүмкіндік береді. Геоақпараттық жүйе Intel/AMD, Эльбрус, ARM, PowerPC, SPARC, MIPS және басқа да процессорлардың қолдауымен Linux, QNX, Android, MS Windows ОЖ үшін мультиплатформалық көп ағынды ядрода тұрғызылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 05.07.2021 Үй-жайды кадастрлық есепке қою бойынша оқыту бейне материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандарымен XML құжатын және үй-жайды кадастрлық есепке қою бойынша 4-релиз 06-нұсқалы техникалық жоспардың қағаздағы есеп беруін қалыптастыру бойынша бейнесабақ дайындалды. "Кадастрлық инженердің АЖО", "Панорама" ГАЖ немесе "Панорама-редактор" пайдаланушылары геодезиялық есептеулер кешенінің көмегімен XML құжатын және техникалық жоспардың қағаздағы есеп беруін қалыптастыра алады.
  Оқу материалында деректерді дайындаудың, міндетті сипаттамаларды толтырудың ерекшеліктері және РФ Экономикалық даму министрлігінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 953 Бұйрығына сәйкес XML файлын және техникалық жоспардың қағаздағы есеп беруі көрсетілген. Осы бұйрық негізінде "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдерінде survey.v5.rscz шартты белгілер сыныптауышы әзірленді. Сыныптауышта кадастрлық карталар мен өзге де кадастрлық құжаттарда кадастрлық мәліметтердің бейнелеу үшін қабаттардың, семантикалық сипаттамалардың және объектілердің жалпы тізбесі іске асырылған.
  Техникалық жоспар кадастрлық картадағы объектілерді таңдау нұсқасына байланысты бір немесе бірнеше жылжымайтын мүлік объектілері үшін қалыптастырылуы мүмкін. "XML-құжатты қалыптастыру" және "Мәтіндік есеп беруді қалыптастыру" процедуралары "Техникалық жоспар" диалогында орындалады. Диалогтың мазмұнын бастапқы инициализациялау және жылжымайтын мүлік объектісінің типін орнату таңдалған қалыптасу режимін есепке алумен сандық кадастрлық картадан алынған мәліметтермен орындалады.
  "Техникалық жоспар" диалогында деректерді енгізуге және редакциялауға арналған элементтер техникалық жоспардың бөлімдері мен деректемелеріне сәйкес топтар бойынша реттелген және келесі экран беттер (бетбелгілер) бойынша құрастырлыған: "Жалпы мәліметтер", "Бастапқы деректер", "Объектіні сипаттау", "Объектінің бөліктері", "Үй-жайлар", "Графикалық бөлім", "Параметрлер".
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 02.07.2021 "Панорама" ГАЖ аумақтық жоспарлау схемаларын рәсімдеу мен бақылау процестерін автоматтандырады
  "Панорама" КБ-да 13.6.9 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада "Есеп берулер конструкторы» тапсырмасындағы кесте түрінде Картаның аңызын қалыптастыру режимі жете аяқталды. Аңдатпалар (түсіндірме мәтіндер) бағандарын автоматтандырылған қалыптастыруға арналған теңшелімдер қосылды. Режим объектілердің таңдалған семантикалары мәндерінің негізінде жалпы аннотацияларды және осы белгілердің тиісінше бейнелерінің үстінен шартты белгілер аннотацияларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бағандарды бастапқы толтыру үшін объектілердің толық немесе қысқартылған атауларын пайдалану мүмкіндігі, қаріптер үлгілері үшін мәтінді енгізу, жолдарды тасымалдау, стильдерді теңшеу мүмкіндігі қосылды. Кестенің жолдары бойынша объектілер серияларын (объектінің бір кодының шартты белгілері түрлері) үйлестіру іске асырылды. Картаның легендасындағы бағандарды қосу және жою үшін теңшелімдер қосылды. "Экспликацияны қалыптастыру", "Мәтінді түсіру", "Мөртабандарды қалыптастыру" сияқты "Есеп берулер конструкторының" басқа режимдерімен бірге Қартаның легендасын қалыптастыру графикалық құжаттарды дайындауды, мысалы, Әртүрлі мақсаттағы аумақтық жоспарлау схемаларының қағаз нұсқалары үшін елеулі түрде жеделдетуге мүмкіндік береді. Жасалған легенда картаға ойынды түрінде рәсімдеу объектілерімен бірге енгізілуі мүмкін. Рәсімдеу объектілері бар карта АЖ ФМАЖ-ға жіберу үшін GML-ге деректердің дұрыс экспортын қамтамасыз ету үшін аумақтық жоспарлаудың карта-схемасының үстінен бөлек жасалады.
  Аумақтық жоспарлау деректерін GML форматына экспорттау тапсырмасы жете аяқталды. Бастапқы картографиялық деректерді бақылау қамтамасыз етілген, олардан GML форматында аумақтық жоспарлау құжаттары қалыптастырылады. Объектілер мен олардың атрибуттарының құрамы қалыптастырылатын құжаттың түрін есепке алумен fgistp.xsd схемасына сәйкестігіне бақыланады. Объектілер метрикасы өздігінен қиылысулардың, қайталанатын нүктелердің жоқтығына және мультиполигондарды дұрыс орналастыруға бақыланады. Нүктелік объектілер олармен бірдей қабаттағы полигондардың үстінен орналастыруына бақыланады. Объектілердің бірегей сәйкестендіргіштері қайталанбауына және GUID форматына сәйкестігіне бақыланады. Деректердің жаңартылған бақылауы АЖ ФМАЖ-мен анықталатын қателердің келесі түрлерін түзетуге мүмкіндік береді:
  - файлда "Геометрия" өрісі жоқ, немесе геометрия (тегтердің) сипаттамасы қателермен көрсетілген; файл Ресейдің Экономикалық даму министрлігінің 09.01.2018 жылғы № 10 Бұйрығының талаптарын бұзып дайындалған. "Бірегей сәйкестендіру нөмірі" (GLOBALID) атрибуты дұрыс емес мағынаға ие;
  - пайдаланушы таңдаған координаттар жүйесін АЖ ФМАЖ-да пайдаланылатын координаттар жүйесіне өзгерту қателігі; файл Ресейдің Экономикалық даму министрлігінің 09.01.2018 жылғы № 10 бұйрығының/Экономикалық даму министрлігінің 07.12.2016 жылғы № 793 Бұйрығының талаптарын бұзып дайындалған: "Объектінің мәртебесі" міндетті өріс жоқ;
  - объектіде құрылған полигонда – Hole lies outside shell нүктесінде қателігі жіберілген;
  - объектіде құрылған полигонда – нүктеде нүктелер аз қателігі жіберілген;
  - геометрияның типін сипаттаған кезде бірыңғай тәсіл бұзылған.

  Тапсырманы Тапсырмалар\Қосымшаларды іске қосу\Деректердің импорты\экспорты мәзірінен шақырылуы мүмкін. Сервер ГАЖ-да орналастырылған MAPZ, MAPZ, SITZ карталарының жинақталған жобаларынан графикалық файлдар мен карталарды оқу және бейнелеу қолдауы қосылды. Векторлық деректерді бейнелеу мен іздеу кезінде қолданылатын объектілердің кеңістіктік индекстерін жаңарту алгоритмі жете аяқталды.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 01.07.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Орынбор облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Орынбор облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 30.06.2021 Су басу аймағын тұрғызу бойынша оқыту материалы дайындалған
  "Панорама" КБ мамандарымен "Су басу аймағын тұрғызу" режимінің мүмкіндіктерін көрсететін бейнесабақ дайындалды. "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары картамен су басқан учаскелерді анықтауға арналған құралды пайдалана алады. Оқу материалында Канопелька өзені үшін су басу аймағын тұрғызудың негізгі кезеңдері көрсетілген.
  Су басу аймақтары аумақтарды пайдаланудың ерекше жағдайлары бар аймақтарға жатады және аумақтардың дамуын жоспарлау кезінде әзірленетін құжаттаманың барлық түрлерінде бейнеленеді. Бұл осы аумақтарда адамның тіршілік әрекетінің және қоршаған ортаның өзара жағымсыз әсерін алдын алу мақсатында белгілі бір режим сақталуы үшін қажет. Мысалы, су басу аймақтарында жаңа елді мекендерді, зираттарды, мал қорымдарын, қоқыс үйінділерін орналастыруға тыйым салынады. Бұл маңызды, өйткені су басу тек мүліктік шығындарға ғана емес, сондай-ақ адам құрбандарына да әкелуі мүмкін.

  "Су басу аймағын тұрғызу" құралы биіктіктер матрицасынан алынған ақпаратты пайдалана отырып, картада су басу аймағын анықтау үшін арналған. Пайдаланушылар судың көтерілу деңгейінің мәндерін, су басу аймағының енін өзгерте алады, тізімнен есептеулер жасалатын биіктіктер матрицасын таңдай алады.
  Бағдарламаның жұмысы нәтижесінде екі міндет шешіледі: су басу аймағының шекаралық нүктелерінің координаттары және су басу аймағының шегіндегі әр нүктедегі судың көтерілу деңгейі есептеледі. Барлық мәндер сапалар матрицасына орналастырылады. Сапалар матрицасын алудан басқа, тасудың шекараларын (су басу аймағын) көрсететін объектінің құру мүмкіндігі ескерілген.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөліміндегі танысуға болады.

 • 28.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Нижегород облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Нижегород облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 25.06.2021 GIS WebService SE деректерді автоматты кластерлеуді қолдану есебінен жердің карталарын қабылдауды жақсартады
  "Панорама" КБ-да 13.11.2-нұсқалы GIS WebService SE әзірленді. Жаңа нұсқада кластерленген карталарда ақпаратты іздеу мен бейнелеу мүмкіндіктері қосылды. Кеңістіктік ақпараттың үлкен көлемдерін визуалдау кезінде картадағы нүктелер бір-бірін жаба алады. Жабу картаның шамадан тыс жүктелуіне және деректердің күрделі қабылдануына әкеледі. Деректерді кластерлеу бір-бірінің қасында орналасқан объектілерді біріктіруге және оларды картада бірыңғай кластерленген деректер нүктесі түрінде бейнелеуге мүмкіндік береді. Кластердің объектілері туралы ақпарат беру де маңызды болып табылады. GIS WebService SE автоматты режимде кластерлерді қалыптастыруға да, сондай-ақ олардың ішіндегі объектілер бойынша барлық қажетті ақпаратты беруге мүмкіндік береді. Ол үшін картаның сыныптауышында объектілерді кластерлеу қасиетін және көршілес элементтерді жинау радиусын орнату жеткілікті. Сервис бір картада кластерленген деректердің бірнеше типтерін, мысалы, дүкендерді, мейрамханаларды, жанармай құю станцияларын және басқаларды бейнелеуге мүмкіндік береді.
  Интеллектуалды іздеуді жүзеге асыру және сервисте деректермен жұмыс жасау процесін жеңілдету үшін сұрату бойынша статистиканы шығару мүмкіндігі іске асырылған. Мысалы, аумақ бойынша іздеу кезінде сервис оқшаулаулар бойынша объектілер саны, объектілердің әр типінің, типтерінің толтырылған семантиктерінің саны туралы ақпарат бере алады.
  Жаңа нұсқада дарақ тәрізді құрылымды және индекстелетін семантиктерді енгізу есебінен іздеу және сурет салу жылдамдығы ұлғайтылды. Деректерді жылдам жүктеу үшін дарақ тәрізді құрылымды файлға сақтау қосылды. Linux жүйелерінде GEOTIFF-пен тікелей жұмыс істеуді қолдау іске асырылған. Linux жүйелерінде базалық проекциядан ерекшеленетін проекцияда геопорталдың суретін салу жылдамдығы ұлғайтылды. Статистиканы беру кезінде сұратуларды орындау уақытының орташа мәнін есептеу үшін алгоритмі жақсартылды.
  GIS WebService SE барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды, олардың көмегімен кеңістіктік деректерді беру және бейнелеу жүзеге асырылады. Бағдарламада кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша тайлдарды шығару мүмкіндігі іске асырылды. Қосымша Apache, IIS және nginx web-серверлерімен үйлесімді түрде Windows және Linux платформаларында іске асырылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 24.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Киров облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Киров облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 23.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталындағы Қырым Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Қырым Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 22.06.2021 Картографиялық схемалар мен есеп берулерді қалыптастыру бойынша үйретуші бейнематериал дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары "Есеп берулер конструкторы" модулімен жұмыс істеу негіздеріне арналған бейнесабақты дайындады. "Панорама" немесе "Панорама-редактор" ГАЖ пайдаланушылары кәсіби безендіру элементтерімен картографиялық схемалар мен әртүрлі форматтағы есеп берулерді қалыптастырып, жариялауға дайындай алады. Модуль энергетика, құрылыс, шикізат өндіру салаларында картографиялық схемаларды, сызбаларды және есеп берулерді (мысалы, қолданыстағы және жобаланатын энергожелілердің карта-схемаларын) жасау құралы ретінде пайдаланылуы мүмкін. "Есеп берулер конструкторын" безендіру жұмыстары және картография саласында картографиялық бұйымдарды баспаға дайындау кезінде (әртүрлі атластарды құру және безендіруді мысал ретінде қарастыруға болады), геодезиялық және кадастрлық жұмыстарды жасау процесінде сызбаларды, схемаларды мен есеп берулерді дайындау кезінде (мысалы, габаритті кадастрлық объектілердің сызбалары мен схемаларын жасау және безендіру) қолдануға болады.
  Оқу материалында картографиялық схеманы жасау және безендіру мысалында "Есеп берулер конструкторы" инструментарийінің мүмкіндіктері көрсетілген. Келесі әрекеттер көрсетілген: пайдаланушымен берілген параметрлермен есеп беру жобасын қалыптастыру; есеп беруге әртүрлі масштабтағы ойымдарды қосу және оларды редакциялау; графикалық ендірмелерді қосу және редакциялау; тақырыптар мен жазбаларды қосу және олармен жұмыс жасау; jpg, png, tiff немесе pdf форматтарындағы файлдарға дайындалған карта-схеманы сақтау. Есеп берудің жобасын MPTZ жинақталған форматына сақтау кезінде қимылдар тәртібі көрсетілген.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 21.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Ростов облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Ростов облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 18.06.2021 РФ субъектілерінің статистикалық деректерімен карталарды құру бойынша оқытатын бейнематериал дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары РФ субъектілерінің статистикалық деректері бойынша тақырыптық картаны қалыптастыру туралы бейнесабақ дайындады. Статистикалық деректер CSV форматында кесте түрінде ұсынылуы керек. "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары "Статистиканы көрсету" режимінің көмегімен тақырыптық картаны қалыптастыра алады.
  Оқу материалында орнату құрамына кіретін РФ ашық картасының аясында тақырыптық картаны тұрғызу көрсетілген. Карта РФ-ның әкімшілік бөліну объектілерін: федералды округтердің, субъектілердің және аудандардың аумақтарын қамтиды. Тақырыптық карта бүкіл Ресей бойынша немесе көрсетілген РФ субъектісі бойынша салынады.

  Тапсырма шақырылған кезде деректерді статистикалық талдау орындалады, оның нәтижесінде ауқымдар шекараларының мәндері автоматты түрде есептеледі. Шкаланың түрі статистикалық деректер мәндерінің шашырауына тәуелді болады. Құру нәтижесі РФ субъектілерінің немесе әкімшілік аудандардың боялған аумақтарын, статистикалық деректер мәндерінің ауқымдар шкаласын және таңдалған статистикалық мәндері бар РФ субъектілерінің тізімін қамтитын тақырыптық карта болып табылады. Алынған карта басып шығарылуы немесе векторлық (SVG, EMF) және растрлық (PNG, TIFF) форматтарындағы файлдарда сақталуы мүмкін.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 17.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Түмен облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Түмен облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 15.06.2021 GIS Toolkit SXF, TXF, DIR, TXT, MAP, SIT, SITX, S57, KML/KMZ, MIF/MID форматтарында кеңістіктік деректер экспорты/импорты мүмкіндіктерін кеңейтеді
  "Панорама" КБ-да C++ Builder, Delphi Embarcadero ортасында ГАЖ-қосымшаларын құру үшін 13.4.3 нұсқалы GIS ToolKit инструментарийі әзірленді. Жаңа нұсқаға TMapDataConversion компоненті қосылды. Ол SXF, TXF, DIR, TXT, MAP, SIT, SITX, S57, KML/KMZ, MIF/MID форматтарында ұсынылған кеңістіктік деректер экспортын/импортын қамтамасыз етеді. Компонент жоғары өнімді ГАЖ-ядро функцияларын пайдалануға негізделген.
  DIR файлында тізіммен берілген SXF және TXF форматындағы карталардың парақтар жиынтығын импорттау кезінде парақтарды +/-360 градус бойлық бойынша тасымалдау мүмкіндігі ескерілген. Бұл ауданның габариттерін -360/+ 360 градусқа дейін кеңейту үшін батыс және/немесе шығыс жартышарларда парақтар бағандарын қайталауға мүмкіндік береді. Парақтарды қайталау үшін талап етілетін файлды басқа атымен көшіру (мысалы, 01-12.sxf-тің атын 01-12_west.sxf деп өзгерту) және аудандағы барлық парақтарда бірегей белгіленуі болу үшін оның номенклатурасын өзгерту (мысалы, 01-12-нің атын 01-12_west деп өзгерту) керек. Әрі қарай мәтіндік редакторда DIR файлына sxf немесе txf жаңа аты бар жол қосу керек және файлдың атынан кейін табуляцияны басу және тасымалдау бағытын (мысалы, -360 немесе +360) енгізу керек. Парақтың координаттары мен төлқұжатын қайта есептеу DIR файлы бойынша жұмыстар ауданын импорттау кезінде автоматты түрде орындалатын болады.
  KML форматына экспорттау кезінде картадағы объектілердің ағымдағы графикалық параметрлері бойынша полигондар, сызықтар және белгішелер стильдерін теңшеу автоматтандырылған. Нүктелік объектілер үшін белгішелер \аты_kml.icons бумасында png форматында қалыптасады. kml файлын және белгішелері бар бумаларды kmz архивіне сақтау мүмкіндігі қосылды. SHP импорттау және экспорттау кезінде X, Y, Z (биіктік) және M (өлшеу) өрістерін қамтитын төрт өлшемді жазбалар өңделеді. Деректерді өңдеу кезінде жаңа компонент операторға хабарлау үшін процестің ағымдағы күйі туралы келесі хабарламаларды алуға мүмкіндік береді: орындалу пайызы, қателердің болуы, өңдеуді тоқтату қажеттілігі, карта туралы ақпарат.
  GIS ToolKit визуалды компоненттердің жиынтығынан (бастапқы мәтіндерде жеткізіледі) және кеңістіктік деректерге тікелей қол жетімділік үшін ГАЖ-ядросының AПИ функцияларынан тұрады. Инструментарий кеңістіктік деректерді өңдеу және визуалдау талап етілетін клиент-серверлік және үстел үстілік 32- және 64-разрядты қосымшаларды әзірлеу үшін арналған. Кеңістіктік деректер жұмыс орнында да (деректерге тікелей қол жетімділік), жергілікті желіде де немесе Интернет желісінде де орналасуы мүмкін (Сервер ГАЖ-ға қол жетімділіктің немесе халықаралық хаттамалар бойынша деректермен алмасу компоненттері пайдаланылады).
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайттың Жүктеу бөлімінде қолжетімді.

 • 11.06.2021 "Оператор" ГАЖ бедердің сандық моделі бойынша жердің тактикалық қасиеттерін бағалауды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да 13.6.7 нұсқалы "Оператор" ГАЖ әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасында ArcInfo Binary Grid форматы файлдарынан бедер туралы деректер импорты қосылды. ArcInfo Binary Grid файлдары бедердің сандық моделін, беткейлер моделін және бедердің шайылып кетуін қамти алады. ArcInfo Binary Grid екілік файлдарындағы деректер тұрақты тор түрінде ұйымдастырылған. Бедердің сандық моделі тұрақты тор ұяшығының мәні ретінде биіктік туралы деректерді қамтиды. Бедердің сандық моделінің деректері бойынша MTW биіктіктер матрицалары қалыптастырылады. Бедерді шайып кетуді сақтау үшін тұрақты тордың ұяшығының мәні жарықтылық дәрежесіне сәйкес келеді. Бедерді шайып кетуді немесе беткейлер моделін қамтитын файлдар MTQ сапа матрицаларына түрленеді. Биіктіктердің матрицалар импорттының міндеті сондай-ақ SRTM, GeoTIFF, IMG, DEM форматтарынан деректерді жүктеуді қолдайды. Бедердің биіктіктер пирамидасының KMZ форматынан бірыңғай MPT жобасына біріктірілген MTW файлдар жинағына импорты қамтамасыз етіледі.
  Жердің тактикалық қасиеттерін бағалау үшін "Оператор" ГАЖ Инженерлік тапсырмалар кешені панелімен жабдықталған. Кешен беттердің модельдерін құру және салынған модельдерді пайдаланумен кеңістіктік талдау тапсырмаларын шешуге арналған. Беттің моделі бедердің биіктіктері, ластану концентрациясы, жауын-шашындар мөлшері, радиация деңгейі және басқалары сияқты жердің қасиеттерін көрсете алады. Беттер тұрақты GRID модельдерімен (бедердің биіктіктер матрицасы, берілген сипаттамадағы сапа матрицасы) ұсынылуы мүмкін. Беттердің модельдері векторлық картаның деректері бойынша жасалуы мүмкін. Беттердің модельдері жердің үш өлшемді картасын қалыптастыру үшін, сонымен қатар талдау тапсырмаларын шешу (арақашықтықтарды, аудандарды және көлемдерді есептеу, бейіндеу, беткейлердің бағыттарын анықтау) кезінде пайдаланылады. Матрицалық модельдерде туынды беттерді алумен түрлендіру операцияларына жол береді. Беттердің модельдері изосызықтарды тұрғызу, карта объектілерінің Н (биіктігі) координатасын қалыптастыру үшін, жер жұмыстарының көлемдерін есептеу, су басу аймақтарын салу және апаттық жағдайларды модельдеу кезінде пайдалануы мүмкін.

  "Карта редакторы" тапсырмасында "Графикалық объектілер" панеліне «белгішелер» – BMP, PNG, JPEG, ICO, TIF және басқа форматтар файлдарының картасына жылдам түсіруге арналған режим қосылды. Таңдалатын графикалық файлдар \картаның аты.images атауымен карта ішкі директорияға көшіріледі. Графикалық объектінің семантикасына файлға салыстырмалы жол жазылады. Картаны басқа бумаға көшіру кезінде графикалық файлдармен ішкі директорияны да көшіру керек. Картаны масштабтаған кезде растрлық белгі кішіреюі және ұлғаюы мүмкін. Картаны SITZ\MAPZ\MPTZ форматтарына қаптаған кезде графикалық файлдар автоматты түрде қапталады.
  Арнайы карталарды құру және жаңарту үшін ГАЖ operator.rsc оперативті жағдайдың шартты белгілерінің сандық сыныптауышын және rscarmy.iml64 бағдарламаланатын белгілер кітапханасын қамтиды. Бағдарламада шартты белгілердің келесі топтарын түсіру режимдеріне қолдау көрсетіледі: "Оперативті жағдайдың электронды шартты белгілерінің сыныптауышы» құжатының талаптарын есепке алумен "Басқару пункттері", "Жорық легі", "Шекаралар", "Қару-жарақ". Ұсынылатын функциялар сыныптауыштағы шартты белгілердің санын бірнеше есе қысқартуға мүмкіндік береді. Картадағы объектінің шартты белгісі семантикалық сипаттамалардың мәндерінің нақты комбинациясын есепке алумен объекті түрінің базалық шартты белгісінен автоматты түрде қалыптастырылады. Бұл тәсіл кітапханадан қажетті белгіні таңдау уақытын қысқартады және оператордың қателіктерінің санын азайтады. Суретті таңдаудың орнына оператор объектінің семантикасына оған белгілі мемлекеттік тиістілігі, жай-күйі, жылжымалылығы, қорғалғандығы, техника қасиеттері, қарулануы және тағы басқалары туралы мәліметтерді енгізеді. Бағдарламаланатын белгілердің өздері жарамды белгінің түрін анықтайды. Ұқсас тәсіл S57/S52 теңіз навигациялық карталарын көрсету үшін Халықаралық гидрографиялық ұйым стандартында қолданылады.

  Бағдарламада жергілікті немесе Сервер ГАЖ-да орналасқан үлкен көлемді (бір жинақта – қабатта жүздеген мыңнан бастап ондаған миллион объектіге дейін) векторлық карталар үшін аумақ бойынша бейнелеу, редакциялау және іздеу жеделдетілді. Бұл векторлық деректерді көрсету және іздеу кезінде қолданылатын кеңістіктік объектілердің кеңістіктік индекстерін салу және жаңарту есебінен іске асырылды.

  "Microsoft Office Excel (*.xls, *.xlsx) файлынан семантиканы жаңарту" тапсырмасы жете аяқталды. Мына режимдер қосылды: Семантика кілті бойынша өрістердің сәйкестігін автоматты түрде орнату, Теңшелімдерді сақтау/қалпына келтіру, Семантикалар тізімін жою. Семантиканы таңдау диалогында кілт, код немесе атауы бойынша іздеу қосылды. Барлық немесе белгілі шарттары бойынша белгіленген объектілер бойынша семантикалар тізімін жаңарту функциясын орындау жеделдетілді.

  "Түзету" мәзіріне "Белгіленген объектілерді кесіп алу" тармағы қосылды. Бұл режим бір уақытта алмасу буферіне көшіруге және картадағы белгіленген объектілерді жоюға мүмкіндік береді. Белгіленген объектілерді кесу Ctrl+X пернелер тіркемесінің комбинациясымен жүзеге асырылады. Көшірусіз алмасу буферіне белгіленген объектілерді «Жылдам жою» – Ctrl+Delete.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 10.06.2021 Astra Linux SE ОЖ үшін аэронавигациялық тапсырмаларды шешу кешені әуеайлақтың инфрақұрылымы құрамында картада тікұшақ айлақтарын енгізу мен шығаруды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да 13-нұсқалы "Оператор" SE ГАЖ, Astra Linux SE ОЖ ("Смоленск" релизі) және Astra Linux CE ОЖ ("Орел" релизі) үшін 7.6-нұсқалы Аэронавигациялық тапсырмаларды шешу кешені әзірленді. Жаңа нұсқада әуежайдың/тікұшақ айлақтарының инфрақұрылымы құрамында тікұшақ пен қону алаңдарының (TLOF) картасына енгізу және шығару мүмкіндігі іске асырылды.
  Аэронавигациялық деректерді енгізу диалогтары жабылу күнінен кейінгі әрекет ету күндерімен көшіру мүмкіндігі бар күні бойынша аэронавигация объектілерін жабу функцияларымен толықтырылды. Режим жаңа объектілердің атрибуттарын елеусіз өзгерістермен толтыруға еңбек шығындарын азайта отырып, түзетулерді жедел енгізуге мүмкіндік береді.
  Жаңа нұсқада аэронавигациялық карталар аңыздарын әуе қозғалысына қызмет көрсету маршруттарының, аудандарының және тыйым салынған аймақтардың учаскелері бойынша шектеулер кестелерімен толтыру мүмкіндігі қосылды. Режим аэронавигациялық картаны басып шығаруға дайындау процесін автоматтандырады. Картаның аэронавигациялық объектілерінің негізгі атрибуттарын ішінара жаңарту функциясы қосылды, бұл қазіргі жағдайға елеусіз өзгерістерді енгізуге мүмкіндік береді.
  Әуеайлақ үшін минималды қауіпсіз биіктіктерді енгізу нысаны жете аяқталды. Бұл деректер базасына абсолютті немесе салыстырмалы биіктіктермен минималды қауіпсіз биіктіктер шеңберлерінің барлық түрлерін енгізу мүмкіндігін береді. Аэронавигациялық деректер базасында ИКАО аудандарының барлық шекаралары жаңартылды және UB1 аймағы ретінде Нахичеван облысы қосылды.
  Аэронавигациялық тапсырмаларды шешу кешені аэронавигациялық ақпараттың деректер базасын құру және енгізу, аэронавигациялық карталарды қалыптастыру, әуе кемелерінің ұшу маршруттарын жобалау, басқа ақпараттық жүйелермен деректер алмасу үшін арналған.
  Бағдарлама ұшу маршруттарын есептеуді орындауға, әуеайлақтың және қоршаған ауданның объектілерінің әуе қозғалысының қауіпсіздігіне әсер етуіне талдау жасауға мүмкіндік береді. Аэронавигация ақпаратының негізгі көзі жоспарлы ақпаратты және маршруттарды жобалау нәтижелерін сақтау үшін толықтырулармен AIСM (Aeronautical Information Conceptual Model) моделі базасының негізінде құрылған аэронавигациялық деректер базасы болып табылады. Модель "Еуробақылау" халықаралық әуе қозғалысын жоспарлау және координациялау ұйымымен ұсынылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінен жүктеуге болады.

 • 09.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталындағы Свердловск облысының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Свердловск облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 08.06.2021 Таңдалған объектілердің семантикасы бойынша есептеулер туралы оқыту материалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары "Белгіленген объектілер семантикасы бойынша есептеулер" бейнесабағын дайындады. "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары сандарды, математикалық операцияларды, объектінің семантикаларының мәндеріне сілтемелерді, оның ауданы мен периметрін және басқа да қасиеттерді қамтитын символдық жол болып табылатын формулалар бойынша объектілердің сипаттамаларын өз бетінше есептей алады.
  Оқу материалында объектілердің сипаттамаларын өңдеу үшін қолжетімді математикалық операциялар көрсетілген. Қолда бар сипаттамалардың алынған нәтижелерін өңдеу бойынша мүмкіндіктер көрсетілген. "Белгіленген объектілер семантикасы бойынша есептеулер" құралы пайдаланушымен берілген формулалар бойынша белгіленген объектілердің семантикалық сипаттамаларын есептеу үшін арналған. Пайдаланушылар есептеу үшін өз формулаларының тізімін жасай алады, терілген формулалар файлға параметрлерімен жазылады. Егер формула синтаксистік түрде дұрыс емес болса, онда жазба да, есептеулер де жүргізілмейді. Бұл ретте ықтимал қатенің қысқаша түсіндірілуімен "Формуланың қате берілуі" хабарламасы жіберіледі.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 07.06.2021 "Панорама-редактор" кәсіби векторлағыш әртүрлі дереккөздерден алынған ақпарат бойынша жердің сандық модельдерін жаңартуды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да 13.6.7 нұсқалы "Панорама-редактор" кәсіби векторлағыш әзірленді. Жаңа нұсқада ArcInfo Binary Grid форматындағы файлдардан бедер туралы деректер импорты қосылды. ArcInfo Binary Grid файлдары бедердің сандық моделін, беткейлер моделін және бедердің шайылуын қамтуы мүмкін. ArcInfo Binary Grid екілік файлдарындағы деректер тұрақты тор түрінде ұйымдастырылған. Бедердің сандық моделі тұрақты тор ұяшығының мәні ретінде биіктік туралы деректерді қамтиды. Бедердің сандық моделінің деректері бойынша MTW биіктіктер матрицалары қалыптастырылады. Бедерді шайып кетуді сақтау үшін тұрақты тордың ұяшығының мәні жарықтылық дәрежесіне сәйкес келеді. Бедерді шайып кетуді немесе беткейлер моделін қамтитын файлдар MTQ сапа матрицаларына түрленеді. Биіктіктердің матрицалар импортының міндеті сондай-ақ SRTM, GeoTIFF, IMG, DEM форматтарынан деректерді жүктеуді қолдайды. Бедердің биіктіктер пирамидасының KMZ форматынан бірыңғай MPT жобасына біріктірілген MTW файлдар жинағына импорты қамтамасыз етіледі.
  Панорама-редактор интернет-көздерден кеңістіктік деректермен жұмысты қамтамасыз етеді. Халықаралық стандарттарды және OGC WMS, OGC WMTS және TMS деректер алмасу хаттамаларын қолдау Интернет ортасында орналасқан сервистерден кез келген кеңістіктік ақпаратты алуға мүмкіндік береді. DigitalGlobe суреттерін қарап шығу басқа кеңістіктік деректермен бірге қажетті аумақта неғұрлым көрнекі ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Кез келген кеңістіктік деректерге төсеніш ретінде OpenStreetMap (Карта), Космосуреттер (Жерсерік), Virtual Earth (Жерсерік), Virtual Earth (Карта), Yandex (Жерсерік), Yandex (Карта) және басқа сервситер болуы мүмкін.

  "Microsoft Office Excel (*.xls, *.xlsx) файлынан семантиканы жаңарту" тапсырмасы жете аяқталды. Мына режимдер қосылды: Семантика кілті бойынша өрістердің сәйкестігін автоматты түрде орнату, Теңшелімдерді сақтау/қалпына келтіру, Семантикалар тізімін жою. Семантиканы таңдау диалогында кілт, код немесе атауы бойынша іздеу қосылды. Барлық немесе белгілі шарттары бойынша белгіленген объектілер бойынша семантикалар тізімін жаңарту функциясын орындау жеделдетілді.
  "Карта редакторына" "Графикалық объектілер" панеліне "белгішелер" – BMP, PNG, JPEG, ICO, TIF және басқа форматтардағы графикалық файлдардың картасына жылдам түсіруге арналған режим қосылды. Таңдалатын графикалық файлдар \картаның аты.images атауымен карта ішкі директорияға көшіріледі. Графикалық объектінің семантикасына файлға салыстырмалы жол жазылады. Картаны басқа бумаға көшіру кезінде графикалық файлдармен ішкі директорияны да көшіру керек. Картаны масштабтаған кезде растрлық белгі кішіреюі және ұлғаюы мүмкін. Картаны SITZ\MAPZ\MPTZ форматтарына қаптаған кезде графикалық файлдар автоматты түрде қапталады.
  "Түзету" мәзіріне "Белгіленген объектілерді кесіп алу" тармағы қосылды. Бұл режим бір уақытта алмасу буферіне көшіруге және картадағы белгіленген объектілерді жоюға мүмкіндік береді. Белгіленген объектілерді кесу Ctrl+X пернелер тіркесімі комбинациясымен жүзеге асырылады. Көшірусіз алмасу буферіне белгіленген объектілерді "Жылдам жою" – Ctrl+Delete.
  Жергілікті немесе Сервер ГАЖ-да орналасқан үлкен көлемді (бір жинақта – қабатта жүздеген мыңнан бастап ондаған миллион объектіге дейін) векторлық карталар үшін аумақ бойынша бейнелеу, редакциялау және іздеу жеделдетілді. Бұл векторлық деректерді көрсету және іздеу кезінде қолданылатын кеңістіктік объектілердің кеңістіктік индекстерін салу және жаңарту есебінен іске асырылды.
  KML форматына экспорттау жете аяқталды. Картадағы объектілердің ағымдағы графикалық параметрлері бойынша полигондар, сызықтар және белгішелер стильдерін теңшеу автоматтандырылды. Нүктелік объектілер үшін белгішелер \аты_kml.icons бумасында png форматында қалыптасады. kml файлды және белгішелері бар бумаларды kmz архивіне сақтау мүмкіндігі қосылды.
  "Геодезиялық редактор" қолданбалы тапсырмада "Межелік жоспар" режимі жете аяқталды. MP_v06 және MP_v08_R04 схемасы бойынша XML-құжатының айнымалы қалыптасуын қамтамасыз ететін кадастрлық картамен өңдеу алгоритмі іске асырылды. Межелік жоспардың XML-схемасының әртүрлі нұсқаларында әртүрлі нұсқалардағы кадастрлық объектілердің атрибуттарының XSD-анықтамалықтары пайдаланатындықтан, оларға survey.rscz сандық сыныптауышының әртүрлі нұсқалары сәйкес келеді. MP_v06-ның XML-схемасы үшін survey.v5.rscz сыныптауышы, MP_v08_R04-тің XML-схемасы үшін – survey.v6.rscz қолданылады. "Бастапқы деректер" түйініндегі "Межелік жоспар" диалогында "Геодезиялық негіз туралы мәліметтер" кестесінде пункттің сыртқы белгісінің, пункттің ортасының және оның маркасының күйі туралы мәліметтерді енгізу мүмкіндігі қосылды.
  "Техникалық жоспар" режимі жете аяқталды. "Жылжымайтын мүлік объектісі орналасқан жер телімдерінің кадастрлық нөмірлері" атрибутын толтыру үшін аумағында жылжымайтын мүлік орналасқан жер телімдерінің кадастрлық картасында автоматты түрде іздеу қосылды. Табылған телімдерде "Кадастрлық нөмір" семантикасының мәні оқылады және қайта пайдалану үшін 1350 жылжымайтын мүлік объектісінің семантикасында есте сақталады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 04.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Литва Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Литва Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 03.06.2021 "Кадастрлық инженердің АЖО "-да 6 және 8 нұсқалы XML-схемалары бойынша межелік жоспардың вариативті қалыптастыруын қолдайды
  "Панорама" КБ-да 13.6.7 нұсқалы "Кадастарлық инженердің АЖО" әзірленді. Жаңа нұсқада "Межелік жоспар" режимінде MP_v06 және MP_v08_R04 схемасы бойынша XML-құжаттың вариативті қалыптастаруын қамтамасыз ететін кадастрлық картаны өңдеу алгоритмі іске асырылды. Диалогты инициализациялау үшін бағдарлама кадастрлық картадан мәліметтерді пайдаланады. Егер карта survey.v5 сыныптауышы бойынша жасалған болса, MP_v06 схемасы бойынша электрондық XML-құжатты дайындауға шешім қабылданады. Егер кадастрлық карта survey.v6 сыныптауышы бойынша жасалған болса, MP_v08_R04 схемасы бойынша XML-құжатын қалыптастыру орындалады. Картаның сыныптауышының әртүрлі нұсқалары межелік жоспардың XML-схемасының әртүрлі нұсқаларына сәйкес келеді және әртүрлі нұсқалардың XSD-анықтамалықтарынан кадастрлық объектілердің атрибуттары мәндерін пайдаланады.
  "Межелік жоспары" диалогында "Бастапқы деректер" торабындағы "Геодезиялық негіз туралы мәліметтер" кестесінде пунктің сыртқы белгісінің күйі, пунктің центрі және оның маркасы туралы мәліметтерді енгізу мүмкіндігі қосылды. XML-файлында геодезиялық желінің пунктері туралы мәліметтер жазбасы жетілдірілді.
  "Аумақтық аймақтарды орнату туралы құжат" режимі жетілдірілді, аймақ туралы мәліметтерді өңдеу кезінде "Аумақтық аймақ – рұқсат етілген пайдалану түрлері" элементінде "Рұқсат етілген пайдалану" бағанын толтыру қосылған. Келесі элементтерде мәліметтерді толтыру үшін бұрында жасалған XML-файлындағы деректерді оқып алу іске асырылған: "Құжаттар" қосымша бетінде "Құжаттың коды", "Өтінішкер" қосымша бетінде "Құқық қатынастары субъектісінің типі" және жер телімдерінің минималды және максималды өлшемдері бойынша ақпарат.
  "Кадастрлық жұмыстар объектісінің атрибуттарын редакциялау" диалогы жаңартылды. Пунктің сыртқы белгісінің, пунктің центрінің, оның маркасының күйі туралы мәліметтерді және геодезиялық желінің пунктін зерттеу күнін енгізу және редакциялау үшін жаңа элементтер қосылды.
  "Техникалық жоспар" режимі жетілдірілді. "Жылжымайтын мүлік объектісі орналасқан жер телімдерінің кадастрлық нөмірлері" атрибутын толтыру үшін аумағында жылжымайтын мүлік орналасқан жер телімдерінің кадастрлық картасында автоматты түрде іздеу қосылды. "Жылжымайтын мүлік объектісінің бұрында берілген мемлекеттік есепке алу нөмірі" кестесін редакциялау түзетілген. Техникалық жоспардың XML-файлының файлын жасау кезінде Definition атрибутының жазбасы түзетілген.
  "Объектінің схемасын жасау және есеп беруді толтыру" және "Объекті үшін есеп беруді толтыру" режимдері жетілдірілді. Көп контурлы объекті және бір уақытта өңделетін бөлінген объектілер тобы үшін есеп беруді қалыптастыру тәртібі жаңартылды. Scheme.dot үлгісі жаңартылды. "Трасса профилін құру" режимінде көп парақты есеп беруді қалыптастыру кезінде беттердің нөмірлерін жазу қосылды.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайтта Жүктеу бөлімінде қолжетімді.

 • 02.06.2021 "Қала салушының АЖО-да" GML форматында аумақтық жоспарлау құжаттарын қалыптастыру мүмкіндіктері кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.7 нұсқалы "Қала салушының АЖО" әзірленді. Жаңа нұсқада GML форматына аумақтық жоспарлау құжаттарын импорттау және экспорттау диалогтарына өзгерістер енгізілді. Картаның объектілерін оқуды және оларды GML файлына түсіруді қамтамасыз ететен "Аумақтық жоспарлау деректерінің экспорты" режимі жете аяқталды. Аумақтық жоспарлау құжаттарының карталары "Аумақтық жоспарлау құжаттарында федералды маңызы бар объектілерді, аймақтық маңызы бар объектілерді, жергілікті маңызы бар объектілерді сипаттауға және көрсетуге қойылатын талаптарды бекіту туралы" РФ Экономикалық даму министрлігінің 2018 жылғы N 10 бұйрығының ережелеріне сәйкес келетін terplan.v5.rsc сандық сыныптауыштың негізінде құрылуы керек.
  Аумақтық жоспарлау құжаттарының карталары басқару деңгейіне сәйкес дайындалады: Ресей Федерациясының аумақтық жоспарлау схемалары, Ресей Федерациясы субъектісінің аумақтық жоспарлау схемасы, муниципалдық ауданның аумақтық жоспарлау схемасы, қалалық округтің бас жоспары және қалалық елді мекеннің бас жоспары. Пайдаланушылар жіберген қателерді анықтау үшін картаға объектілерді түсірген кезде, оның ішінде басқа деңгейдегі белгілерді пайдаланғанда, қателерді іздеу және бекіту құралдары қосылды. Құжаттың GML-ді қалыптастыру кезінде объектілердің семантикасында міндетті сипаттамалардың болуын бақылау және сызықтық және алаңдық объектілер метрикасының өзіндік қиылыстарының болмауын бақылау іске асырылған. Бақылауды орындау нәтижелері тапсырма терезесінде бейнеленеді және автоматты түрде хаттамада жазып белгіленеді. Қателерді талдау мен түзету үшін қателер тізімін көрсететін және картаны табылған қатенің орнына жылжыту үшін навигация құралдарын қамтитын "Бақылау нәтижелерін қарап шығу" режимі қосылды.
  "Аумақтық жоспарлау деректерінің импорты" режимі жете аяқталды. Ол GML форматының файлдарын оқуды, картаны құруды және оған объектілерді федералды маңызы бар объектілердің, аймақтық маңызы бар объектілердің, жергілікті маңызы бар объектілердің аумақтық жоспарлау құжаттарында сипаттауға және көрсетуге қойылатын талаптарға сәйкес түсіруді қамтамасыз етеді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайттың Жүктеу бөлімінде қолжетімді.

 • 01.06.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Латвия Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Латвия Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 31.05.2021 Жер телесін бөлу бойынша үйретуші бейнематериал дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары бөлуі өзгертілген шекараларда жүзеге асырылған жер учаскесін сақтаумен бөлу арқылы жер телімдерін құру бойынша 06-нұсқалы межелік жоспардың XML құжаттарын қалыптастыру туралы бейнесабақ дайындады. "Кадастарлық инженердің АЖО", "Панорама" ГАЖ немесе "Панорама-редактор" пайдаланушылары геодезиялық есептеулер кешенінің көмегімен 06 нұсқалы межелік жоспардың XML құжаттарын қалыптастыра алады.
  Бейнесабақта деректерді дайындаудың, міндетті сипаттамаларды толтырудың ерекшеліктері және РФ Экономикалық даму министрлігінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 921 бұйрығына сәйкес 06 нұсқалы межелік жоспардың XML файлының қалыптасуы көрсетілген. Осы бұйрықтың негізінде "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдерінде survey.v5.rscz шартты белгілер сыныптауышы әзірленді. Сыныптауышта кадастрлық карталар мен басқа кадастрлық құжаттарда кадастрлық мәліметтерді бейнелеу үшін қабаттардың, семантикалық сипаттамалардың және объектілердің жалпы тізбесі іске асырылған.
  Межелік жоспар кадастрлық картада объектілерді таңдау нұсқасына байланысты бір немесе бірнеше жер телімдері үшін қалыптастырылауы мүмкін. "06-нұсқалы межелік жоспардың XML схемасы бойынша электронды XML құжатты қалыптастыру" және "Межелік жоспарды қалыптастыру" процедуралары XML құжатты қалыптастыруға және көрсетілген нұсқалардың біреуі бойынша қағаздағы есеп беруге қолдауды қамтамасыз етеді:
  - картада таңдалған объект үшін бір межелік жоспар;
  - көп контурлы жер телімі үшін бір межелік жоспар;
  - бөлінген бір контурлы жер телімдері тобы үшін бір межелік жоспар;
  - бөлінген бір контурлы жер телімдері тобы үшін бірнеше межелік жоспарлар;
  - таңдалған (бір немесе көп контурлы) жер телімінің бір немесе бірнеше құрылатын бөліктері үшін бір межелік жоспар.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен таныса аласыз.

 • 28.05.2021 "Панорама" ГАЖ-да үлкен деректерді өңдеу үшін объектілерді кеңістіктік индекстеу жетілдірілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.7 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада жергілікті немесе Сервер ГАЖ-да орналасқан үлкен көлемді (бір жинақта – қабатта жүздеген мыңнан бастап ондаған миллион объектіге дейін) векторлық карталар үшін объектілер аумағы бойынша бейнелеу, редакциялау және іздеу жеделдетілді. Бұл векторлық деректерді бейнелеу және іздеу кезінде қолданылатын объектілердің кеңістіктік индекстерін салуды және жаңартуды оңтайландыру есебінен іске асырылды.

  KML форматына экспорттау жете аяқталды. Картадағы объектілердің ағымдағы графикалық параметрлері бойынша полигондар, сызықтар және белгішелер стильдерін теңшеу автоматтандырылған. Нүктелік объектілер үшін белгішелер \аты_kml.icons бумасында png форматында қалыптасады. KML файлын және белгішелер бар бумаларды kmz мұрағатына сақтау мүмкіндігі қосылды.

  ArcInfo Binary Grid форматындағы файлдардан бедер туралы деректердің импорты қосылды. ArcInfo Binary Grid файлдары бедердің сандық моделін, еңістер моделін және бедердің шайылып кетуін қамтуы мүмкін. ArcInfo Binary Grid екілік файлдардағы деректер тұрақты тор түрінде ұйымдастырылған. Бедердің сандық моделі тұрақты тор ұяшығының мәні ретінде биіктік туралы деректерді қамтиды. Бедердің сандық моделінің деректері бойынша MTW биіктіктер матрицалары қалыптастырылады. Бедердің шайылып кетуін сақтау үшін тұрақты тордың ұяшығының мәні жарықтандыру дәрежесіне сәйкес келеді. Бедердің шайылып кетуін немесе еңістердің моделін қамтитын файлдар MTQ сапалар матрицасына түрлендіріледі. Биіктіктер матрицаларын импорттау міндеті сондай-ақ SRTM, GeoTIFF, IMG, DEM форматтарынан деректерді жүктеуді қолдайды. KMZ форматынан MPT-ның бірыңғай жобасына біріктірілген MTW файлдар жинағына бедердің биіктіктер матрицаларының пирамида импорты қамтамасыз етіледі.

  "Microsoft Office Excel (*.xls, *.xlsx) файлынан семантиканы жаңарту" тапсырмасы жете аяқталды. Семантика кілті бойынша өрістердің сәйкестігін автоматты түрде теңшеу, Теңшеулерді сақтау/қалпына келтіру, Семантикалар тізімін жою режимдері қосылды. Семантиканы таңдау диалогында кілт, код немесе тақырып бойынша іздеу қосылды. Барлық немесе белгілі бір шарттар бойынша бөлінген объектілер бойынша семантикалар тізімін жаңарту функциясын орындау жеделдетілді.

  "Түзету" мәзіріне "Бөлінген объектілерді кесіп алу" тармағы қосылды. Бұл режим алмасу буферіне бір уақытта көшіруге және картадағы бөлінген объектілерді жоюға мүмкіндік береді. Бөлінген объектілерді кесу Ctrl+X пернелер тіркесімінің комбинациясымен жүзеге асырылады. Алмасу буферіне көшірусіз бөлінген объектілерді «жылдам жою» – Ctrl+Delete.

  "Картаның редакторы" панелінде картаға "белгішелерді" – BMP, PNG, JPEG, ICO, TIF және басқа форматтардағы графикалық файлдарды жылдам түсіруге арналған "Графикалық объектілер" режимі қосылды. Таңдалатын графикалық файлдар \картаның аты.images атауы бар картаның қосалқы директориясына көшіріледі. Графикалық объектінің семантикасына файлға салыстырмалы жол жазылып алынады. Картаны басқа бумаға көшіру кезінде графикалық файлдар бар қосалқы директорияны да көшіру керек. Картаны масштабтау кезінде растрлық белгі кішіреюі және ұлғаюы мүмкін. Картаны SITZ\MAPZ\MPTZ форматтарына қаптау кезінде графикалық файлдар автоматты түрде қапталынады.

  "Геодезиялық редактор" қолданбалы тапсырмада "Межелік жоспар" режимі жете аяқталды. MP_v06 және MP_v08_R04 схемасы бойынша XML-құжатының вариативтік қалыптасуын қамтамасыз ететін кадастрлық картаны өңдеу алгоритмі жүзеге асырылды. Межелік жоспардың XML-схемасының әртүрлі нұсқаларында әртүрлі нұсқалы кадастрлық объектілердің атрибуттары мәндерінің XSD-анықтамалықтары пайдаланылатындықтан, оларға survey.rscz сандық сыныптауыштың әртүрлі нұсқалары сәйкес келеді. MP_v06-ның XML-схемасы үшін survey.v5.rscz, MP_v08_R04-тің XML-схемасы үшін – survey.v6.rscz қолданылады. "Геодезиялық негіз туралы мәліметтер" кестесінде "Бастапқы деректер" торабындағы "Межелік жоспар" диалогына пункттің сыртқы белгісінің, пункттің центрінің және оның маркасының күйі туралы мәліметтер енгізу мүмкіндігі қосылды.

  "Техникалық жоспар" режимі жетілдірілді. "Жылжымайтын мүлік объектісі орналасқан жер телімдерінің кадастрлық нөмірлері" атрибутын толтыру үшін аумағында жылжымайтын мүлік объектісі орналасқан жер телімдерінің кадастрлық картасында автоматты түрде іздеу қосылды. Табылған телімдерде "Кадастралық нөмір" семантикасының мәні оқылады және қайта пайдалану үшін 1350 жылжымайтын мүлік объектісі семантика жадында сақталады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы жүктеу үшін Жүктеу бөлімінде қолжетімді.

 • 27.05.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Эстония Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Эстония Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 26.05.2021 GIS ToolKit-те кеңістіктік объектілердің интерактивті редакторын құру мүмкіндіктері кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да C++ Builder, Delphi Embarcadero ортасында ГАЖ-қосымшаларын құру үшін 13.4.1 нұсқалы GIS ToolKit инструментраийі әзірленді. GIS Toolkit жиынтығына интерактивті режимде карта объектісінің метрика нүктелерін редакциялауға арналған TMapEditMetric компоненті кіреді. Әзірлеушіге картаның қажетті объектісін таңдау және редакциялау процесін белсендіру жеткілікті. Жаңа нұсқада карта объектілерінің тобымен жұмыс режимі қосылды. Әзірлеуші үшін редакциялауды іске қосқаннан кейін келесі редакциялау режимдері қолжетімді: жаңа объектіні құру; қолданыстағы объектіде қосалқы объектіні құру; қолданыстағы объектінің метрикасына нүктені қосу; қолданыстағы объектінің метрикасынан нүктені алып тастау; объектінің контурында виртуалды нүктенің координаттарын алу; объектінің метрикасының нақты нүктесінің координаттарын алу; қолданыстағы объектінің метрика координаттарын өзгерту; бүкіл объектінің орнын ауыстыру; объектілер тобының орнын ауыстыру.
  Картаны және редакцияланатын объектілерді бейнелеу үшін TMapScreen компоненті пайдаланылады. Ол картаның фонында редакцияланатын, жылжымалы (мобильді) және стационарлы пайдаланушы объектілерді бейнелеудің визуалды қасиеттерін (картаның жыпылықтауын қоспағанда) жылдамдатуға және жақсартуға мүмкіндік береді. Пайдаланушы объектілерді бейнелеуді жақсарту фондық картаның суретін қайта салуды оңтайландыру есебінен жүзеге асырылады. Жалпы жағдайда, фондық картадағы кескін деректерді сақтау қоймасынан картаның суретін салу әдісімен емес, картаның кескінінің ішкі буферінен терезеге шығарылады. Пайдаланушы объектілерінің саны бір уақытта неғұрлым көп бейнеленсе, бейнелеу жылдамдығы мен сапасы бойынша оңтайландыру коэффициенті соғұрлым жоғары болады.
  GIS ToolKit жиынтығына TMapEditMetric компонентін (\Example\delphi\mapedit\ немесе \Example\builder\mapedit\ каталогында орналасқан) пайдалануға негізделген карта редакторының мысалы кіреді. Жаңа нұсқада карта объектілерінің өзара қалыптарын анықтау бойынша мүмкіндіктер кеңейтілді. TMapOverlay компонентіне қосалқы объектілері және мультиполигондары бар екі алаңдық объектілердің қиылысуыларын талдау үшін OverlapTest функциясы қосылды.
  GIS Toolkit инструментарийі кеңістіктік деректерге тікелей қол жеткізу үшін визуалды компоненттер жинағынан (бастапқы мәтіндерде жеткізіледі) және ГАЖ-ядросының AПИ функцияларынан тұрады. Инструментарий кеңістіктік деректерді өңдеуді және визуалдау талап етілетін клиент-серверлік және үстел үстілік 32- және 64-разрядты қосымшаларды әзірлеу үшін арналған. Кеңістіктік деректер жұмыс орнында да (деректерге тікелей қол жетімділік), жергілікті желіде де немесе Интернет желісінде де (Сервер ГАЖ-ға қолжетімділік компоненттері немесе халықаралық хаттамалар бойынша деректермен алмасу пайдаланылады) орналасуы мүмкін.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы жүктеу үшін Жүктеу бетінде қолжетімді.

 • 25.05.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Қалмақия Республикасының картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Қалмақия Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 24.05.2021 GIS WebServer SE тақырыптық визуалдау мен деректерді талдау мүмкіндіктерін кеңейтеді
  "Панорама" КБ-да Astra Linux, CentOS, Ubuntu, Windows операциялық жүйелері үшін 6.2.0 нұсқалы GIS WebServer SE әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасында РФ аймақтары мен муниципалдық аудандары бойынша статистикалық жария ақпараттан инфографиканы дайындауды автоматтандыратын "Картограмма" режимі қосылды. Тақырыптық карталарды құру CSV форматындағы файлындардан кестелік деректер бойынша орындалады. Картограмма карта қабатының кеңістіктік объектілері туралы ақпаратты және кестедегі тақырыптық көрсеткіштің деректерінің мәндерін біріктіру арқылы қалыптастырылады. Картографиялық негіз ретінде Ресей аймақтарының жарияланған картасы пайдаланылады. Кесте екі немесе одан да көп бағандардан тұруы мүмкін, олардың біреуі РФ субъектілерінің немесе РФ субъектісінің муниципалдық аудандарының атауларын қамтуы керек. Құрылған тақырыптық қабат автоматты түрде GIS WebService SE сервисінде жарияланады және картада ашылады. Ол деректер көрсеткіші мәндерінің жазбасымен объектілердің боялған кескіндерін қамтиды. Диапазондар мәндерінің шкаласы карта құрамының ағашындағы қабаттың аңызында шығарылады. Картограмманы жасау мысалымен сайттан таныса аласыз. Алдын ала CSV-деректер файлының мысалын жүктеу керек. Файлда аумақтар бойынша COVID-19 ауруының өсуі туралы статистикалық ақпарат қамтылған, деректер көрсетілімдік болып табылады. PAM-авторландыруды пайдаланған кезде қосымшаның жұмысы жаңартылды.
  Жаңа нұсқада GIS WebServer SE SE мүмкіндіктерін кеңейтетін және басқа ақпараттық жүйелерге кіріктіріле алатын GIS WebToolKit SE Web-қосымшаларын әзірлеу инструментарийі жете аяқталды. Деректерге (суреттерге, векторлық карталарға және жер бедері туралы ақпаратқа) қол жетімділікті жалпы қабылданған OGC хаттамалары мен ISO стандарттары бойынша Web-сервистер ұсынады. Бедердің сандық моделі ретінде биіктіктік деректердің әртүрлі түрлері пайдаланылады: матрицалар (SRTM, GeoTIFF, IMG, MTW форматтарында), TIN-модельдер, нүктелер бұлты және басқалар.
  Кеңістіктік деректер көзі Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бола алады. Ол алмасу форматтарында кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, іздеуді және беруді, карта-схемалар түрінде деректер банкінің күйін көрсетуді, геожабындардың автоматтандырылған қалыптастыруын және жаңартуын қамтамасыз етеді.
  GIS WebServer SE құпиялық таңбасына немесе коммерциялық құпияға ие болатын деректерді қорғауды қамтамасыз етумен жабық корпоративтік жүйелерді құрған кезде қолданылады. GIS WebServer SE декларацияланбаған мүмкіндіктердің жоқтығының 2 деңгейі бойынша сертификатталған. Бағдарламаның жаңа нұсқасы аумақтарды дамытуды талдау, басқару және келешекке арналған жоспарлау міндеттерін шешу кезінде қосымшаның мүмкіндіктерін кеңейтеді. GIS WebServer JavaScript-ті пайдаланатын әзірлеу құралдарында қолданыла алатын SE GIS WebToolkit SE инструментарийін пайдалану арқылы іске асырылды.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайттың Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 24.05.2021 "Панорама" бағдарламалық өнімдерін қолданумен геоақпараттық жобаларды МГАжКИИ-де талқылайды
  "Панорама" ГАЖ бағдарламалық жасақтамасын қолданумен бизнестің және аумақтарды басқарудың қолданбалы тапсырмаларын шешу үшін геоақпараттық картографиялау мен деректерді талдау мақсатында ашық деректерді пайдалану бойынша зерттеу жұмысының нәтижелерін ТМД елдерінің ІІ-ші ғылыми-пікірталастық студенттер клубында талқылайды. Талқылау 24-26 мамыр аралығында студенттік апталық шеңберінде Мәскеу мемлекеттік геодезия және картография университетімен (МГАжКИИ) ұйымдастырылған "Кеңістіктік деректер: ғылым және технологиялар 2021" конференциясында өтеді.
  "Кеңістіктік деректер: ғылым және технологиялар 2021" конференциясы – бұл серіктестер ретінде жетекші индустриялық компаниялардың, кеңістіктік деректер саласындағы талаптар мен нормативтердің федералдық реттеушілерінің қатысуымен МГАжКИИ-мен ұйымдастырылған жыл сайынғы халықаралық ғылыми алаң. Конференцияның мақсаты – кеңістіктік деректерді бізді қоршаған әлемнің объектілері мен құбылыстарының бірегей сипаттамалары ретінде пайдаланатын білімдердің ең алуан салаларынан ғалымдар мен зерттеушілер үшін халықаралық платформаны қалыптастыру.
  Ғылыми-пікірталас клубының шеңберінде студенттер мен жас мамандар "Панорама" КБ-ның техникалық қолдауымен бизнеске, аумақтарды мемлекеттік және муниципалды басқаруға арналған геодеректерді қолдану бойынша ғылыми-тәжірибелік мәселелерді өңдейді. Зерттеулерді жүргізу үшін қатысушылар "Панорама" ГАЖ, Сервер ГАЖ, GIS WebService SE, GIS WebServer SE бағдарлмалық жасақтамасын және GIS ToolKit әзірлеушінің инструментарийін пайдаланады. Баяндамалар тақырыптарымен "Кесте" бетіндегі "Ашық деректер – студенттердің, аспиранттардың, жас ғалымдардың қолданбалы ғылыми зерттеулер байқауы" бөлімінен танысуға болады.
  Биыл конференция қашықтықтағы форматта өткізіледі. Баяндамаларды тыңдап шығу үшін конференцияның қалаған бөлімін таңдап, белгіленген күн мен уақытта трансляцияға қосылу керек.

 • 20.05.2021 "Аймақтың бірыңғай геоақпараттық кеңістігін тұрғызу үшін "Панорама" КБ технологияларын қолдану" мақаласы жарияланған
  "Геопрофи" (№ 2, 2021) журналында "Аймақтың бірыңғай геоаппараттық кеңістігін тұрғызу үшін "Панорама" КБ технологияларын қолдану" мақаласы жарияланған. Жұмыста аймақтық және муниципалдық басқару міндеттерін шешу кезінде бірыңғай геоақпараттық кеңістікті құру және дамытудың маңыздылығы ашылады.
  Геокеңістіктік ақпараттың аймақтық тұтынушыларын қамтамасыз етудің қолданыстағы жүйесі зерттелген. Геосервистер мен желілік ақпараттық ресурстарды пайдаланумен аймақтың бірыңғай геоақпараттық кеңістігін қалыптастыру қажеттілігі көрсетілген. Аймақтық геоақпараттық жүйелерін құру кезінде интероперабелды бағдарламалық жасақтаманы құру және қолдану негізделген. Геокеңістіктік ақпаратты құру және объектіге бағытталған деректер базасын жүргізу міндеттерін шешу кезінде "Панорама" клиент-серверлік технологиялардың тиімділігі көрсетілген.
  Бірыңғай геоақпараттық кеңістікті құру аймақтық геоақпараттық жүйені және деректерді бұлттық сақтау, мультимасштабты карта, үш өлшемді модельдеу сияқты технологияларды құру бағдарламаларының кешенін пайдалану есебінен қол жеткізіледі. "Панорама" бағдарламалық технологиялар міндеттердің кең ауқымын шешу үшін арналған және клиент-серверлік, бұлттық, Интернет және мобильді технологияларда негізделген. Серверлік бағдарламалық жасақтама ақпараттарға ұжымдық қолжетімділікті ұйымдастыру және басқару деңгейлерін есепке алумен кеңістіктік деректерді жариялау үшін деректер базалары мен банктерінде пайдаланылады. Клиенттік бағдарламалық жасақтама билік органдарындағы стационарлық жұмыс орындарында геокеңстіктік деректерді дайындау үшін арналған.
  Бірыңғай геоқпараттық кеңістікті құруға бағытталған "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдері "Геопортал Аймақ" аймақтық геопорталды жүргізу кешенінде біріктірілген. Бұл кешен кеңістіктік деректер банкін жүргізу, басқарудың автоматтандырылған жүйелерімен, жердің күйінің мониторингі жүйелерімен қашықтықтан өзара әрекеттесуді ұйымдастыру, көлікті басқару, қала құрылысы міндеттерін қамтамасыз ету, жер және жылжымайтын мүлік кадастрын жүргізу үшін арналған. Геопортал Интернет желісіндегі деректер базасы мен құжаттарын сандық картографиялық ақпараттын жариялауды қамтамасыз етеді.
  Аймақтың бірыңғай геоақпараттық кеңістігін тұрғызу үшін ГАЖ-технологиялар туралы материалдармен Мақалалар бөлімінен танысуға болады.

 • 19.05.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталы Адыгея Республикасының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Адыгея Республикасының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 18.05.2021 GIS WebService SE күрделі ақпараттық жүйелер үшін бұлтты есептеулерді қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да 13.10.1 нұсқалы GIS WebService SE әзірленді. Сервистің жаңа нұсқасы пайдаланушылар үшін кеңістіктік ақпаратқа қашықтан қолжетімділікті қамтамасыз ете отырып, бұлт серверінде есептеулерді жасайды. Күрделі ақпараттық жүйелер үшін маңызды көрсеткіш желі бойынша бұлт арқылы берілетін ақпарат көлемі болып табылады. Өткізу қабілеттілігін арттыру мақсатында JSON форматында сервиспен жаңа өзара әрекеттесу хаттамасы әзірленді. JSON-ды пайдалану сұратулар мен жауаптарды жіберу бойынша трафикті XML-RPC-мен салыстырғанда орташа есеппен 4 есе қысқартады. JSON стандартын қолдану бөгде жүйелермен және кітапханалармен сервисті интеграциялау процесін жеңілдетеді. Сұрату құрылымына берілетін параметрлердің өлшемдерін азайту үшін барлық қабаттар үшін жалпы параметрлерді орнату мүмкіндігі қосылды.
  PHP модулімен сокеттер арқылы деректермен алмасу кезінде сервистің жұмыс істеу қауіпсіздігі арттырылды. 127.0.0.1-ден басқа, барлық мекенжайлар жабық. Енді сокеттері арқылы GIS Application Service модуліне сұратуларды тек жергілікті машинадан беруге болады. Жазылған оқиғалар журналының мөлшерін азайту мақсатында оларды қалыптастару күндер бойынша бөлінген. SDK көмегімен пайдаланушылар кітапханаларын жазу құралдары кеңейтілген. Қозғалатын объектілермен диспетчерлік орталық құру бойынша мысалдар қосылды.
  Әкімшінің интерфейсі жақсартылды. Деректерді жедел жадқа жүктеу процесі мониторингінің, Сервер ГАЖ-дан кэшті қалыптастырудың, деректер базасы бойынша dbm қабатының кэшін қалыптастырудың жаңа диалогы іске асырылды. Жүктелген жүйелер үшін осы пайдаланушыларға қол жеткізу процесін жылдамдату үшін жедел жадқа деректерді алдын ала жүктеу мүмкіндігі қосылады.
  Контурлардың өздігінен қиылысуға және жанасуға объектінің метрикасын бақылауға, ең жақын нүктелер мен шығарындыларды іздеуге, контурлардың орналасуын анықтауға сұрату іске асырылды. Екі және одан көп қабаттардың қиылысуларын тексеру операциясы үшін сұратуды орындау индикациясы қосылды. Ескі GIS WebServer SE нұсқаларымен үйлесімділік үшін GetMapList сұратуын қолдау қосылды.
  GIS WebService SE барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды, олардың көмегімен кеңістіктік деректерді беру және көрсету жүзеге асырылады. Бағдарламада кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша тайлдарды беру мүмкіндігі іске асырылған. Қосымша Windows және Linux платформаларында іске асырылған, Apache, IIS және nginx web-серверлерімен үйлесімді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 17.05.2021 Ресейдің Әкімшілік-аумақтық бөлініс картасы жаңартылды
  "Панорама" КБ мамандарымен SXF форматында Ресейдің Әкімшілік-аумақтық бөлінісінің сандық картасы жаңартылды. Карта Geofabrik сайтынан OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды. Ол федералды округтер аумақтарын, Ресей Федерациясының субъектілерін және әкімшілк аудандарды қамтиды. Объектілердің жалпы саны – 5188.

  ОКАТО кодтары Росстат пен ФАМЖ деректеріне сәйкес келеді. Карта Ресей Федарациясының және оның субъектілерінің аумағын талдау мен бағалау, шекаралардың ұзақтығын бағалау үшін және тақырыптық пен арнайы карталарды құруға арналған негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін.

  Алынған картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады. OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 14.05.2021 "Агрономның АЖО" ВЕГА-PRO-ның жерсеріктік деректер сервисімен интеграцияланған
  "Панорама" КБ-да 13.6.6 нұсқалы "Агрономның АЖО" әзірленген. Жаңа нұсқада Ресей ғылым академиясының ғарыштық зерттеулер институты – РҒА ҒЗИ-мен құрылған ВЕГА-PRO сервисінен Жерді қашықтықтан зондтау деректерімен жұмыс істеуге қолдау қосылған. ВЕГА-PRO – мұрағаттық және өзекті деректерге, табиғи түстердегі күн сайын жаңартылатын жерсеріктік суреттерге және олардың негізінде Жер бетін талдау мен жаңғыртылатын биологиялық ресурстар мониторингі үшін тақырыптық өнімдерге WMS хаттамасы бойынша қолжетімділікті қамтамасыз ететін кәсіби ақпараттық сервис. Сервисте Landsat, Sentinel, MODIS, TERRA, КАНОПУС, МЕТЕОР, РЕСУРС және басқа жерсеріктерден алынған деректер ұсынылған. Сервис мүмкіндіктерінің толық сипаттамасы құжаттамада қолжетімді.
  "Агрономның АЖО" құрамында сервис табиғи түстердегі жерсеріктік суреттердің, әртүрлі вегетациялық индекстер мен тақырыптық өнімдердің: түтінденулердің, өрттердің, мұхит бетінің температурасының көп мөлшері түрінде жабын қабаттары бар геопорталдар түрінде қолжетімді. Табиғи түстердегі суреттермен жабындар қабаты Жер бетінің мониторингі тапсырмаларында, мысалы, орман және жер ресурстарын бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін. Суреттерде өрттерден, ағашқұрамды кесуден немесе опат болуынан, сонымен қатар ауылшаруашылық алқаптарды жете пайдаланбау салдарынан ормандармен өсіп кетуінен туындаған орман ауданының өзгергені жақсы көрініп тұр.
  Вегетациялық индекстер – жерсеріктік суреттердің негізінде есептелген биологиялық ресурстардың мөлшері мен сапасының сандық көрсеткіштері. Типіне байланысты индекстер өсімдіктердің денсаулығын бағалау, өнімділікті жобалау немесе тыңайтқыштарды енгізу тиімділігін анықтау тапсырмаларында пайдаланылуы мүмкін. Қарап шығу үшін NDVI, GNDVI, PVI, SWVI, SAVI, NDRE, MNDVI, AWEI, WRI, NDWI, NDMI индекстері қолжетімді.
  Тақырыптық аномалиялар мультиспектральды жерсеріктік суреттердің негізінде өрттер мен түтінденулер туралы ақпаратты береді. "Агрономның АЖО" ВЕГА-ПРО геопорталынан барлық қабаттар үшін түсірілім күні мен жалпы бұлттылық бойынша бастапқы суреттердің сүзгілеу құралдарының көмегімен деректердің мазмұнын басқаруды қамтамасыз етеді.
  Сервиске қолжетімділік пайдаланушының аты мен құпиясөзі немесе API-ге қолжетімділік кілті бойынша ұсынылады. Қолжетімділікті ұсыну нұсқалары сервистің сайтындағы құжаттамада сипатталған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде сайтта қолжетімді.

 • 13.05.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" Краснодар өлкесінің картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Краснодар өлкесінің картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.
  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.
  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 11.05.2021 "Оператор" ГАЖ төтенше жағдайлардың имитаторлық моделінің шынайылығын жоғарылатады
  "Панорама" КБ-да 13.6.6 нұсқалы "Оператор" ГАЖ әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасында үш өлшемді модельдерді құру кезінде анимация құралдары кеңейтілді. "Белгі" типті қалыпқа жаңа анимацияланған тораптар қосылды: Түтін, Жарылыс, Сел тасқыны, Брандспойт.
  Төтенше жағдайлардың имитаторлық моделіндегі анимацияланған тораптарды пайдалану динамикалық көріністердің шынайылығына қосымша әсер береді. Бұған сондай-ақ үш өлшемді модельде жауынгерлік және арнайы техниканы, тыл объектілері мен фортификациялық құрылыстарды, жер бедерінің толық егжей-тегжейлерін, өсімдіктерді, ауа-райы жағдайларын және атмосфералық құбылыстарды бейнелеуге мүмкіндік туғызады.
  Төтенше жағдайлардың математикалық модельдерін автоматтандырылған тұрғызу және талдау үшін "Оператор" 13 ГАЖ құрамына "ТЖ болжамы" кешені кіреді. Кешен келесі сценарийлер бойынша төтенше жағдайлардың математикалық модельдерін тұрғызуды орындайды: химиялық қауіпті объектідегі ТЖ, радиациялық қауіпті объектідегі ТЖ, биологиялық қауіпті объектідегі ТЖ, жарылу қаупі бар объектідегі ТЖ, гидравликалық құрылыстағы ТЖ. "ТЖ болжамы" кешені тұстамалар әдісімен су басу аймағын есептеуді қамтамасыз етеді, мұнай құбырындағы ТЖ-ның пайда болуын болжайды, ірі ауқымды орман өрттерінің таралуын модельдейді.
  Төтенше жағдайлардың салдарын белгілеу үшін жердің ашық картасына EXIF тегтерінде координаттық байланыстырумен фотосуреттерді жүктеуге мүмкіндік беретін "Фотосуреттерді қосу" жаңа режимі әзірленді. Әдетте мұндай қасиеттерге GPS-қабылдағышпен жабдықталған сандық фотокамералардың және ұялы телефондардың көмегімен алынған фотосуреттер ие болады. Картада фотосуреттер белгішелер (шолу кескіндері) түрінде бейнеленеді. Карта ұлғайған кезде фотосурет ұлғаяды да, фотосуретті толығырақ көруге мүмкіндік береді. Фотосуреттерді жүктеу құжат бумасында сақталатын және құжаттың карталар тізіміне енгізілетін қызметтік картада орындалады. Құжатты қайталап ашқан кезде фотосуреттері бар карта автоматты түрде ашылады.

  РФ аймақтары және муниципалдық аудандар бойынша статистикалық жария ақпараттан инфографиканы дайындауды автоматтандыру үшін "Статистиканы көрсету" режимі қосылды. Статистикалық деректер CSV форматында кесте түрінде ұсынылуы керек. Кесте екі немесе одан да көп бағандардан тұруы мүмкін, олардың біреуі РФ субъектілерінің немесе РФ субъектісінің муниципалдық аудандарының атауларын қамтуы керек. CSV файлын ашқан кезде орнатуға кіретін regions.sitz картаны қолданумен тақырыптық картаны тұрғызу орындалады. Regions.sitz картасы РФ-ның әкімшілік бөліну объектілерін: федералды округтердің, субъектілердің және аудандардың аумақтарын қамтиды. Бағдарламаны орнатуға Федералды мемлекеттік статистика қызметі (Росстат) сайтынан жүктелген бірнеше мысалдар қосылды. Тұрғызудың нәтижесі РФ субъектілерінің немесе таңдалған субъектінің боялған аумақтарын, статистикалық деректер диапазондарының шкаласын және таңдалған статистикалық деректердің мәндері бар аумақтық объектілердің атаулары тізімін қамтитын тақырыптық карта болып табылады. Алынған картаны басып шығарылуы немесе векторлық файлдарда (SVG, EMF) және растрлық (PNG, TIFF) форматтарындағы файлдарғы сақталуы мүмкін.
  "Тақырыптық картаны құру" тапсырмасында "Бөлінген объектілерден алшақтығы бойынша бояу" режимі қосылды. Режим таңдалған объектілерден қашықтыққа сәйкес алаңдық объектілерді бояуды орындайды. Бояуға арналған полигондар "Сүзгі" түймешігі бойынша орнатылады. Мысалы, жолдарға қатысты орман орамдарының алшақтық картасын тұрғызу үшін: картада жол желісінің объекктілерін (тас жол, көшелер, жақсартылған және қара жолдар) бөліп көрсету, диалогта бояуға арналған полигондарды (орман орамдары) таңдау және тұрғызуды орындау қажет. Тапсырманы іске қосу Тапсырмалар/Қосымшаларды іске қосу/Тақырыптық карталар мен диаграммалар бас мәзірі арқылы орындалады.
  "Атауы бойынша іздеу" диалогында "Ішінара сәйкесу" режиміндегі жолдар тізімі бойынша іздеу алгоритмі нақтыланған. Әр жолда ішінара сәйкесу бойынша іздеу бос орынмен, нүктемен, үтірмен, нүктелі үтірмен немесе табуляциямен бөлінген әр қосалқы жол үшін орындалады. Егер қосалқы жол тек цифрларды қамтыса, онда жиектері бойынша басқа цифрларға ие болмайтын тура осындай қосалқы жол ізделінеді ("21" қосалқы жолы үшін "121" немесе "213" қосалқы жолы табылмайды, бірақ "21.0" рұқсат етіледі). Бұл, мысалы, көшенің атауының бірінші әріптері мен үйдің дәл нөмірі бойынша мекенжайды табуға мүмкіндік береді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 07.05.2021 Жер телімін нақтылау бойынша оқытатын бейнематериал дайындалды
  Панорама" КБ мамандарымен жер телімінің шекарасының орналасқан жерін және ауданын электронды түрде нақтылау бойынша 06 нұсқалы XML құжатын қалыптастыру бойынша бейнесабақ дайындалды. "Кадастрлық инженердің АЖО", "Панорама" ГАЖ немесе "Панорама-редактор" пайдаланушылары геодезиялық есептеулер кешенінің көмегімен 06 нұсқалы межелік жоспардың XML құжаттарын қалыптастыра алады.
  Оқу материалында деректерді дайындаудың, міндетті сипаттамаларды толтырудың ерекшеліктері және РФ Экономикалық даму министрлігінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 921 бұйрығына сәйкес 06 нұсқалы межелік жоспардың XML файлының қалыптасуын көрсетеді. Осы бұйрықтың негізінде "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдерінде survey.v5.rscz шартты белгілердің сыныптауышы әзірленген. Сыныптауышта кадастрлық карталар мен өзге де кадастрлық құжаттарда кадастрлық мәліметтерді көрсету үшін қабаттардың, семантикалық сипаттамалардың және объектілердің жалпы тізбесі іске асырылған.
  Межелік жоспар кадастрлық картадағы объектілерді таңдау нұсқасына байланысты бір немесе бірнеше жер телімдері үшін қалыптастырылуы мүмкін. "06 нұсқалы межелік жоспардың XML схемасы бойынша электронды XML құжатты қалыптастыру" және "Межелік жоспарды қалыптастыру" процедуралары көрсетілген нұсқалардың біреуі бойынша XML құжаттарын және қағаз түріндегі есеп беруді қалыптастырудың қолдауын қамтамасыз етеді:
  - картадан таңдалған объект үшін бір межелік жоспар;
  - көп контурлы жер телімі үшін бір межелік жоспар;
  - бөлінген бір контурлы жер телімдерінің тобы үшін бір межелік жоспар;
  - бөлінген бір контурлы жер телімдерінің тобы үшін бірнеше межелік жоспар;
  - таңдалған жер телімінің (бір немесе көп контурлы) бір немесе бірнеше құрылатын бөліктері үшін бір межелік жоспар.
  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінде танысуға болады.

 • 06.05.2021 Кеңістіктік деректер банкі Қорған облысының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Қорған облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карта OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 05.05.2021 Отандық Astra Linux Common Edition ("Орел" релизі) операциялық жүйе үшін "Панорама" ГАЖ әзірленді
  "Панорама" КБ-да "AstraLinuxCommonEdition" ("Орел" релизі) операциялық жүйесі үшін 13.4.1 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Геоақпараттық жүйе Intel/AMD, Эльбрус, ARM, PowerPC, SPARC, MIPS және басқа процессорлардың қолдауымен Linux, QNX, Android, MS Windows ОЖ-лері үшін мультиплатформалы көп ағынды ядрода құрылған. Бағдарламалық жасақтаманың сенімділігін арттыру үшін көптеген автоматтандырылған функционалдық тестілер әзірленді, мәтін анализаторларының және көп ядролы құрылымда өнімділікті бағалаудың көмегімен кодты оңтайландыру орындалды. "Панорама" ГАЖ пайдаланушыларға деректерді, есептеулер нәтижелерін және геокеңістіктік байланысы бар болжамдарды жинақтау, сақтау, автоматтандырылған өңдеу және бейнелеу үшін құрал-саймандар ұсынады. Жүйе векторлық, растрлық және матрицалық карталарды жасауға, сонымен қатар жер туралы әртүрлі ақпаратты жедел түрде жаңартуға мүмкіндік береді.
  "Карта менеджері" тапсырмасында әр текті кеңістіктік деректерді топтастыру мүмкіндігі қосылды. Осының арқасында пайдаланушы үлкен көлемде ақпараттың тиімді құрылымдау мүмкіндігін алады. Менеджердің бір бөліміне файлдық жүйенің кез келген каталогынан деректер орналастырылуы мүмкін. Бөлімге деректерді қосу кезінде тапсырма автоматты түрде ыңғайлы оқылатын атауды – деректердің орналасқанына байланысты қысқа немесе толық жолды қалыптастырады.
  Жаңа объектілерді құру кезінде үш өлшемді метриканы қалыптастыру мүмкіндіктері кеңейтілді. Тапсырмалар интерфейсі картаның объектісіне биіктікті жаппай қосуды ыңғайлы өңдеу үшін оңтайландырылған. Теңшелімдеріне байланысты бағдарлама құрылатын объекті үшін биіктікті сұратудың диалогтық терезесін шығарады немесе объектіге соңғы енгізілген мәнді жазады. Үш өлшемді метриканы қалыптастыру векторлық объектілер үшін де, жасалатын растрлық белгі үшін де қолжетімді. Үш өлшемді метриканы редакциялау параметрлері "Картаның редакторы" режимінің теңшелімдерінде нақты пайдаланушы үшін кастомизациялануы мүмкін.

  "Панорама" ГАЖ режимдердің көптеген саны кіретін сандық карталардың кәсіби редакторын қамтиды. Пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін режимдер келесідей топтарға біріктірілген: объектілерді құру (құрудың, көшірудің және көбейтудің негізгі режимдері), автопішіндер (кешендік контурлары бар объектілерді құрудың қосымша режимдері: үйінділер, эстакадалар, баспалдақтар, кварталдар, бергштрихтер), графикалық объектілер (қарапайым сызықтар, полигондар және қолтаңбалар түріндегі объектілерді құрудың қосымша режимдері), топология (көршілес объектілердің учаскелері мен олардың жеке нүктелерінің келісу режимдері) және көптеген басқалар. "Карта редакторының" мүмкіндіктерімен толығырақ "Құжаттамадан" танысуға болады.
  "Панорама" ГАЖ әр түрлі проекцияларда (ұшып келе жатқанда түрлендіруді орындаумен) векторлық, растрлық және матрицалық деректерді біріктіруге және оларды есептеулерді жасау үшін негіз ретінде пайдалануға мүмкіндік береді: карта объектілерінің және еркін көпбұрыштардың ұзындығы, ауданы туралы анықтаманы алу, ортодромия мен локсодромияны, таңдалған объектілердің айналасындағы аймақтарды, объектілердің қиылысуларын салу, бостықтарды анықтау, карта объектілері арасындағы қашықтықты табу, контурдағы нүктелерді іздеу, нүкте, азимут және қашықтық бойынша іздеу, биіктіктер матрицасы бойынша есептеулерді орындау (нүктедегі биіктіктің мәні, биіктіктер матрицасы бойынша немесе еркін сызық бойынша бейінді салу, көріну аймақтары, бедерді есепке алумен объектінің ауданы, су басу аймағы).
  "Жолдар графы" тапсырмасының көмегімен пайдаланушылар екі торап арасындағы минималды желінің қырларының семантикалық сипаттамаларын есепке алумен іздеуді жүзеге асыра алады, көрсетілген тораптан берілген қашықтық (алшақтық графы) шегінде объктілерді таба алады және бірнеше көрсетілген тораптар арасындағы минималды жолды анықтай алады. Минималды жолды салу үшін маршруттың бастапқы және соңғы нүктелерін (желі тораптарын), салу әдісін (ұзындығы бойынша немесе уақыт бойынша) көрсету керек, қажет болған жағдайда, желінің қырларының семантикалық сипаттамалары бойынша салудың өлшемшарттарын белгілеу керек. Бағдарламаның жұмысы нәтижесінде картада минималды маршрутты құрайтын қырлар бөлінетін болады, жолдың ұзындығы есептеледі.
  "Панорама" ГАЖ ең танымал форматтардан: SXF, TXF, DIR, SHP (Shapefile), DXF (AutoCAD), OGC GML (XML), KML (Google), S57 және басқа векторлық карталардан; растрлық деректерден (RCS, BMP, JPEG, PNG, GeoTiff, TIFF); MTW, MTQ, GRD, SRTM, Geodif биіктіктер матрицалары мен сапа матрицаларынан; қабаттардың, TIN-модельдердің геологиялық матрицаларынан және лазерлік сканерлеудің деректерінен (MTD форматтындағы нүктелер бұлты); GPX навигациялық деректерден; ARINC-424 аэронавигациялық деректерден деректердің импортын қолдайды.
  Ашық деректерді пайдаланушы баспаға шығару параметрлерін теңшеумен әртүрлі шығару құрылғыларында басып шығара алады. Векторлық деректер SXF, TXF, DIR, SHP (Shpefile), OGC GML (XML) S57, ARINC-424 және басқа форматтарға; растрлық деректер – RCSW, BMP, JPEG, PNG, TIFF форматтарына экспортталуы мүмкін.
  Бағдарламалық жасақтама ЕPSG коды бойынша параметрлерді немесе XML форматында параметрлер тізімінен автоматты толтыру арқылы MAP, SIT, SITX форматтарындағы жаңа карталарды жасауға мүмкіндік береді. "Панорама" ГАЖ сандық топографиялық, теңіз, аэронавигациялық және қалалардың басқа карталары мен жоспарларын құру және редакциялау үшін пайдаланылуы мүмкін.
  Бағдарлама талдап тексерудің әр түрлі дәрежедегі үш өлшемді модельдерін құруға арналған құралдарды қамтиды. "Панорама" ГАЖ құрамына векторлық карталардың сыныптауыштарымен бірге әртүрлі масштабтарға арналған үш өлшемді кескіндер кітапханалары кіреді. Қолда бар сандық карталардың көлемді көрінісін алу үшін карта сыныптауышына бір немесе бірнеше кітапханаларды қосу жеткілікті. Бұл тәсіл картаны үш өлшемді көріністе бейнелеу үшін тез дайындауға мүмкіндік береді. Жерді неғұрлым егжей-тегжейлі және жеке бейнелеу қажет болған кезде объектілердің өзінің көлемдік кескіндерін жасауға болады. Collada(dae) форматындағы модельдерді, OBJ форматындағы модельдерді, TLS (AgisoftTiledModel) форматындағы модельдерді, Agisoft OC3 форматындағы модельдерді DB3D форматына импорттауға қолдау көрсетіледі. LAS форматындағы нүктелер бұлттарының бөлек импорты. Аталған форматтардың модельдері "Геоскан" компаниясының бағдарламалық жасақтамасынан, SketchUp, Blender, MeshLab, Maya, 3D StudioMax, ПК ЛИРА және басқалардан экспортталуы мүмкін.
  Сервер ГАЖ-ға қосылу көмегімен қолжетімділікті бақылау арқылы қашықтықтағы деректерге көп пайдаланушылық қолжетімділікке қолдау көрсетіледі. Сервер ГАЖ векторлық карталарға, ЖҚЗ деректеріне, матрицаларға, құжаттарға, кеңістіктік деректер базасына және GPKG, BIR, Mbtiles форматтарындағы тайлдар пирамидаларына қашықтан қолжетімділікті ұсынады. Сервер ГАЖ OGC 06-103r4: "OpenGISImplementationStandardforGeographicinformation – Simplefeatureaccess – Part 1: Commonarchitecture" стандартына сәйкес кеңістіктік деректерге қолжетімділік мүмкіндігін қолдайтын PostgreSQL и Oracle ДББЖ басқаруымен кеңістіктік деректер базаларымен жұмысты қолдайды.
  OpenStreetMap (Карта), Yandex (Спутник), Yandex (Карта), Росреестр, Ұшақтардың қозғалыс мониторингі және тағы басқа сайттардан алынатын кескіндердің үстінен пайдаланушылар карталарын бейнелеуге мүмкіндік беретін танымал геопорталдарға қосылуға қолдау алады. Геопорталдардың тізімі үнемі кеңейтіліп отырады және жүйенің пайдаланушыларымен толықтыра алады. Бұдан басқа, "Панорама" ГАЖ OGC WMS және OGC WFS хаттамалары бойынша ерікті серверлерге қосылу үшін пайдаланылуы мүмкін (мысалы, GIS WebService SE базасында).

  "Панорама" ГАЖ картада семантикалық сипаттамалардың мәндері бойынша диаграммаларды жасауға мүмкіндік береді. Картограммаларды жасау кезінде атрибуттық сипаттамалардың мәндері ауқымдарының пропорционалды және пропорционалды емес таралу мүмкіндігі болады. Бағдарламаның құрамына кіретін карталарды баспаға дайындау кешені карталарды безендіруге қойылатын талаптарды есепке алумен басып шығарылған картаның көрнекілігін жақсарту үшін арналған. Кешен карталарды арнайы сұрыптау, көп парақты картаның жақтаудан тыс безендіру міндеттерін, жақтаудан тыс безендіру макеттерін және басқа да режимдерді қамтиды.
  AstraLinux ГК айналысатын "AstraLinuxCommonEdition" релизі "Орел" операциялық жүйе жалпы тағайындалған отандық операциялық жүйе болып табылады. Бұл операциялық жүйе IT-шешімдерінің сапасына деген талаптылығы – олардың сенімділігінің жоғары деңгейінің айқын маркері болатын тек мемлекеттік мекемелер мен корпорацияларда ғана емес, сондай-ақ БЖ және аппараттық жабдықтарын отандық және шетелдік өндірушілердің ыңғайлылығы мен үйлесімділігінен қарапайым пайдаланушылармен де жоғары бағаланады. «Орел» релизі базасында барлық күнделікті тапсырмаларды шешу үшін толыққанды жұмыс станциясын жасауға болады: интернеттегі, кеңселік немесе мультимедиа-құралдарымен, сонымен қатар графикалық бейнекарталардың мүмкіндіктерін максималды пайдалануды талап ететін қосымшалармен, соның ішінде геоақпараттық жүйелермен жұмыс жасау.
  Бағдарламаның жаңа нұсқалары Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 04.05.2021 Кеңістіктік деректер банкі Аляска картасымен толықтырылды
  "Кеңістіктік деректер банкі" OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылған Аляска картасымен толықтырылды. Бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 29.04.2021 Кеңістіктік деректер банкі Астрахань облыстарының картасымен толықтырылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Астрахань облысының картасын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Картамен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (mptz) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 28.04.2021 "Панорама" ГАЖ Ресей Федерациясының аймақтары және муниципалдық аудандар бойынша статистикалық ақпараттан инфографиканы дайындауды автоматтандырады
  "Панорама" КБ-да 13.6.6-нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Ресей Федерациясының аймақтары және муниципалдық аудандар бойынша көпшілік статистикалық ақпараттан инфографиканы дайындауды автоматтандыру үшін Статистиканы көрсету режимі қосылды. Статистикалық деректер CSV форматында кесте түрінде ұсынылуы керек. Кесте екі немесе одан да көп бағандардан тұруы мүмкін, олардың біреуі РФ субъектілерінің немесе РФ-ның муниципалдық аудандарының атауларын қамтуы керек. CSV файлын ашқан кезде орнатуға кіретін regions.sitz картасын қолдану арқылы тақырыптық картаны салу орындалады. Regions.sitz картасы РФ-ның әкімшілік бөлу объектілерін: федералды округтердің, субъектілердің және аудандардың аумақтарын қамтиды. Бағдарламаны орнатуға Федералды мемлекеттік статистика қызметінің (Росстат) сайтынан бірнеше мысалдар қосылды. Тұрғызудың нәтижесі РФ субъектілерінің немесе таңдалған субъекті аудандарының боялған аумақтарын, статистикалық деректерінің ауқымдар шкаласын және таңдалған статистикалық деректердің мәндері бар аумақтық объектілердің атаулар тізімін қамтитын тақырыптық карта болып табылады. Алынған карта басып шығарылуы немесе векторлық (SVG, EMF) және растрлық (PNG, TIFF) форматтар файлдарында сақталуы мүмкін.
  Тематикалық картаны құру тапсырмасында "Бөлінген объектілерден алшақтығы бойынша бояу" режимі қосылды. Режим таңдалған объектілерден қашықтыққа сәйкес аудан алаңдық объектілерді бояуды орындайды. Бояуға арналған полигондар "Сүзгі" батырмасы бойынша орнатылады. Мысалы, жолдарға қатысты орман орамдарының алшақтық картасын салу үшін: картада жол желісінің объектілерін (тас жолды, көшелерді, жақсартылған және топырақ жолдарды) бөліп көрсету керек, диалогта бояуға арналған полигондарды (орман орамдарын) таңдау және салуды орындау керек. Тапсырманы іске қосу Тапсырмалар/Қосымшаларды іске қосу/Тақырыптық карталар мен диаграммалар бас мәзірі арқылы орындалады.
  Файл/Қосу/Фотосуреттер жаңа режимі жердің ашық картасына жерге байланыстыру координаттарын қамтитын фотосуреттерді жүктеуге мүмкіндік береді. Әдетте, осындай қасиеттерге сандық камералардың және GPS-қабылдағышпен жабдықталған ұялы телефондардың көмегімен алынған фотосуреттер ие болады. Картада фотосуреттер белгішелер түрінде (кішірейтілген кескіндер) бейнеленеді. Картаны ұлғайтқан кезде фотосурет ұлғаяды да, фотосуретті толығырақ анықтап көруге мүмкіндік береді. Фотосуреттерді жүктеу құжаттың бумасында сақталатын және құжаттың карталар тізіміне енгізілетін қызметтік картаға жүзеге асырылады. Құжатты қайта ашқан кезде фотосуреттері бар карта автоматты түрде ашылады.
  Атауы бойынша іздеу диалогында "Ішінара сәйкестік" режиміндегі жолдар тізімі бойынша іздеу алгоритмі нақтыланды. Әр жолда ішінара сәйкестік бойынша іздеу бос орынмен, нүктемен, үтірмен, нүктелі үтірмен немесе табуляциямен бөлінген әр жол асты үшін орындалады. Егер жол асты тек сандарды ғана қамтыса, онда жиектері бойынша басқа сандары тура осындай жол асты ізделінеді ("21" жол асты үшін "121" немесе "213" жол асты табылмаса, онда "21.0" рұқсат етіледі). Бұл, мысалы, көше атауының бірінші әріптері және үйдің дәл нөмірі бойынша мекенжайды табуға мүмкіндік береді.
  Үш өлшемді модельдерін құру кезінде анимация құралдары кеңейтілді. "Белгі" типті шаблонға жаңа анимацияланған тораптар: Субұрқақ, Түтін, Жарылыс, Сарқырама қосылды. Субұрқақтар мен сарқырамалар әртүрлі өлшемді, жылдам, баяу, әр түсті болуы мүмкін. Түтін типті тораппен зауыттық мұржадан шығатын түтінді, ұшақтың қозғалтқышынан шыққан пайдаланылған газды, өрттен шыққан түтінді көрсетуге болады. Жарылыс типті торап жарылысты, атысты немесе салютты көрсету үшін пайдаланылуы мүмкін. Объектілер модельдерінде анимацияланған тораптарды пайдалану жердің үш өлшемді бейнелеуін және динамикалық сценарийлерді ойнатуды неғұрлым шынайы етеді.
  "Аумақтың кадастрлық жоспарын оқу және картаны жаңарту" режимі қосылды. Ресей Федерациясының субъектілері арасындағы шекара, муниципалдық құрылым шекарасы және елді мекен шекарасы туралы электронды нысандағы үзінді көшірмелерді қолдау іске асырылды. Бірнеше файлдарды ағындық өңдеу қуатталады. XML-файлды оқу нәтижелері бойынша шекаралардың типіне сәйкес келетін және кадастрлық есепке алу объектілерінің атрибуттарын қамтитын бірнеше сызықтық объектілер құралады.
  "Межелік жоспар" режимі жете аяқталды. Кадастрлық есепке алу объектілерінің атрибуттарының XSD-мәндер анықтамалықтарының құрамы мен мазмұнын жаңартумен байланысты сандық сыныптауышты (survey.v6.rsc) жаңарту орындалды, жаңа XML-схема (8-нұсқасы) дайындалды, жаңа схема бойынша XML-құжатты қалыптастыру іске асырылды. 13.6.6 және одан жоғары бағдарламаның нұсқаларында MP_v06 схемасы бойынша межелік жоспарды қалыптастыру қуатталмайды. MP_v06 схемасы бойынша межелік жоспарды қалыптастыру үшін 13.6.6 Панорам ГАЖ үстінен 13.6.5-нұсқалы Геодезиялық есептеулер кешенін орнату қажет.
  "Кадастрлық жұмыстар объектісінің атрибуттарын редакциялау" диалогы жаңартылды. Аумақты межелеу жобасы туралы мәліметтерді, аймақ немесе аумақ және ормандарды рұқсат етілген пайдалану туралы мәліметтерді енгізу және редакциялау үшін элементтер қосылды. Қайталанатын семантикаларды енгізу және редакциялау үшін көмекші диалог жете аяқталды. Картаның сыныптауышында сипатталмаған семантикалармен жұмыс істеу талпыныстарына тексерістер қосылды.
  "Ғимараттың техникалық жоспары" және "Техникалық жоспар" (үй-жайлар) режимдері жете аяқталды. Құрылыстың көп контурлық бөлігі үшін контур шекараларының өзіндік нүктелерін өтпелі нөмірлеу, жылжымайтын мүлік объектілерінің сыртқы контурларын сипаттайтын мультиполигондар метриканы өңдеу қосылды.
  "Деректерді бақылау және түзету" қолданбалы тапсырмалар тобында гидрографияның сызықтық объектілерімен горизонтальдарды келісімдеу тапсырмасы жете аяқталды. Горизонтальды гидродрафияның сызықтық объектілерімен келісімдеу аумағында келісімдеудің таңдалған параметрлерімен және горизонтальдардың картада орналасу тығыздығымен фрагменттердің деформациясы кезінде пайда болуы мүмкін басқа горизонтальдармен қиылысуларына тексеру қосылды. Мұндай қиылыстарды тапқан жағдайда, горизонтальдың деформациясы жойылады және бақылау нәтижелерінің журналына тиісті хабарлама жазылады.
  Абсолютті биіктіктерді бақылау тапсырмасы жете аяқталды. Басқару схемаларын пайдалану мүмкіндігі қосылды. Диалогта берілген бақылау түрлері, олардың параметрлері, сондай-ақ өңделінетін объектілердің құрамы бағдарламаның тапсырмалар параметрлерінің жалпы бумасындағы XML-файлда сақталады. Тапсырма горизонтальдарды, биіктіктер изобаталары мен белгілерін бақылауды орындайды. Горизонтальдарды бақылу қалыңдатылған, негізгі және қосымша горизонтальдардың, сонымен қатар "абсолютті биіктік" семантикасы бар басқа объектілердің биіктіктерін тексереді. Изобаталарды бақылау изобаталар тереңдіктері мен тереңдіктер белгілерінің мәндерін тексереді. Биіктіктердің белгілерін бақылау тұйықталған горизонтальдардың ішіндегі белгілердің болуын, сондай-ақ тұйықталған горизонтальдарға қатысты табылған белгілердің жоспарлық орналасуын тексереді. Пайдаланушы абсолютті биіктіктердегі өрескел қателіктерді анықтау үшін, сондай-ақ ауданның ерекшеліктерін есепке алумен жердің бедерін қосымша тексеру үшін бақылаудың жеке схемаларын қалыптастыра алады.
  Объектілер тізімінің семантикаларын редакциялау диалогы жете аяқталды – семантикаларды бейнелеу мен өзгерту процесінің ыңғайлылығы мен жеделдетілуі үшін кестеге іздеу шарттарын қанағаттандыратын барлық рұқсат етілетін сипаттамаларды емес, тек объектіге шынайы тиіс болатын семантикаларды ғана шығару мүмкіндігі қосылды.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 26.04.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Волгоград және Тамбов облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Волгоград және Тамбов облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 23.04.2021 "Панорама-редактор" кәсіби векторлауышта ашық деректердің геопорталдар материалдары бойынша топографиялық карталарды құру және жаңарту мүмкіндіктері кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.5-нұсқалы "Панорама-редактор" кәсіби векторлауыш әзірленді. Жаңа нұсқада геопорталдарды қосу тапсырмасы үшін Росреестрдің геопорталынан қабаттарды қолдау қосылды: Кадастрлық округтер, Кадастрлық аудандар, Кадастрлық орамдар, Жер учаскелері, Аукционға шығарылған жер учаскелері, Қызыл сызықтар, Бірыңғай жылжымайтын кешендер. Геопортал деректерді векторлық тайлдық түрде береді. Алынатын деректер объектілердің координаттарын, учаскелердің жазбаларын, семантикалық сипаттамаларын қамтиды. wmslist_ru.xml файлында сақталатын геопорталдарға қосылу параметрлері жаңартылды.
  Панорама-редактордағы геопорталдарға қол жеткізу үшін WFS қызметтерінен кеңістіктік деректерді жүктеу механизмі қолданылды. Web Feature Service (WFS) - Интернет ортасында кеңістіктік векторлық деректермен алмасу үшін қолданылатын ақпаратты берудің географиялық хаттамасы. Файл деңгейінде географиялық ақпаратпен алмасудың орнына, WFS протоколын пайдалану географиялық ақпаратқа, атап айтқанда векторлық карта объектілеріне, олардың атрибутивті ақпаратына және метадеректерге тікелей қол жеткізуді ұсынады. Бұл веб-қызмет клиенттерге бүкіл файлды алудан гөрі өздері іздеген деректерді ғана алуға мүмкіндік береді, бұл мәліметтер алмасуды және алынған файлмен жұмысты едәуір жылдамдатады.
  "LAS-тан нүктелер бұлтының импорты" тапсырмасы жете аяқталды. Тапсырма LIDAR лазерлік локаторлардың көмегімен алынған LAS файлдарынан MTD-модельдерді қалыптастыруды орындайды. LAS-файлдардың деректері жер немесе теңіз бетін, атмосфераны зондтау нәтижелерін қамтуы мүмкін. MTD-модель блоктап сұрыпталған нүктелік өлшемдерді қамтиды, бұл есептеу және аналитикалық тапсырмаларды шешу үшін деректерге жылдам қолжетімділікті қамтамасыз етеді. MTD-модельді блоктап толтырудың жаңа тәсілі көлемі 8 ГБ-тан көп LAS-файлдарды жүктеу уақытын 3-5 есе азайтады. Көлемі 14,4 Гбайт болатын 555 миллион нүктелер саны бар LAS бақылау файлын жүктеу 16 минутта орындалды.
  Объектілер картасында іздеу және бөліп көрсету кезінде математикалық өрнектер мен логикалық шарттарды қисындастыру үшін математикалық формулаларды топтастыру мүмкіндігі қосылды. Мысалы, берілген учаскеге енгізілген тоннамен селитра мөлшерімен семантика және топырақтың құнарлығы классымен семантика болған кезде гектарға азоттың мөлшері оңтайлы болып табылатын учаскелерді іріктеп алу қажет.
  123-семантикада учаскеге тоннамен енгізілген селитра мөлшері болсын, ал 345-семантиканың құрамында топырақтың құнарлығының сыныбы (1-ден 6-ға дейін) болсын. Учаскенің ауданы (S) шаршы метрмен есептелетіндіктен, ал аммиак селитрасында 34,5% азот бар болғандықтан, формула келесі түрге ие болады: "#123*1000*0.345/(S/10000)" немесе қарапайым "#123*3450000/S". Құнарлықтың бірінші классы үшін формулаларының бірінші тобын орнатамыз: 1 және 1 шекаралық мәндері бар "#345" және 40 және 50 шекаралық мәндері бар "#123*3450000/S", екінші класс үшін бірінші формуланың шекаралық мәндері – 2 және 2, екіншісі 45 және 55 және т.с.с. Топтың ішінде "ЖӘНЕ" логикалық шартын таңдаймыз – қос формула шекаралық шарттарға сәйкес келуі керек. Топтар арасында "НЕМЕСЕ" логикалық шартты таңдаймыз – кем дегенде бірдей топта есептеу кезіндегі шарттар орындалуы керек. Түймешікті басқан кезде азоттың дозасы оңтайлы болып табылатын барлық учаскелер жарықтанатын болады. Жиналған шарттарды іздеу шарттарының макеттерінде көрсетілген аттарымен сақтауға және қажеттілігіне қарай қолдануға болады.
  "Геодезиялық редактор" тапсырмасында Ресей Федарациясының Табиғи ресурстар және экология министрлігінің 2020 жылғы 30 шілдедегі N 539 бұйрығымен бекітілген орман декларациясына графикалық қосымшаларды дайындау үшін есеп берулерді қалыптастыру режимдері жаңартылды. Орман декларациясына арналған есеп берулердің шаблондары жаңартылды, жаңа маркерлерді өңдеу қосылды және орман декларациясына графикалық қосымшалар карталарын дайындау үшін пайдаланылатын forestry.v2 картасының сандық сыныптауышы жете аяқталды.
  "Кадастрлық құжаттар" тапсырмасының құрамына кіретін "Аумақтың кадастрлық жоспарын оқу және картаны жаңарту" және "Жылжымайтын мүлік кадастрының XML файлынан объектілер құру" режимдері жете аяқталды. Құрылыстар контурының элементтері туралы деректерді оқу алгоритмі жетілдірілді. Егер күрделі құрылыс объектісінің (КҚО) контуры әртүрлі типті элементтер жиынтығымен (нүкте, сызық, доға, шеңбер) ұсынылса, онда картада әртүрлі оқшаулау объектілерінің жиынтығы (сызықтық және нүктелік) құрылады. "Шеңбер" типі бар элементтер үшін семантикада радиустың мәнін қамтитын нүктелік объектілер құрылады. "Нүкте", "сызық", "доға" элементтері үшін сызықтық объектілер құралады. Жүктеу нәтижесінде бір КҚО картада "Кадастрлық нөмір" семантикасының бірдей мағынасымен әртүрлі оқшаулаудың бірнеше объектілерімен көрсетілуі мүмкін.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 22.04.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Рязань және Смоленск облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Рязань және Смоленск облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 21.04.2021 GIS WebService SE-де кеңістіктік деректер базасымен өзара әрекеттесу технологиясы жетілдірілді
  "Панорама" КБ-да 13.9.5-нұсқалы GIS WebService SE әзірленді. Жаңа нұсқада Microsoft SQL Server деректер базаларын (ДБ) қолдау қосылды. ДБ-мен өзара әрекеттесу қосылымның негізгі параметрлері көрсетілген dbm теңшелімдерінің файлы есебінен жүзеге асырылады. ДБ-мен жұмыс тікелей кестелермен де, пайдаланушылық SQL сұратудың көмегімен де мүмкін болады. Сервис ДБ-мен екі жақты байланысты жүзеге асырады. Сервисте PostgreSQL-мен, Oracle-мен, MS SQL Server-мен тікелей түрде ДББЖ-ның үш типімен жұмысты қолдау іске асырылған.

  Деректер базасымен жұмыс жасау кезінде сервис әкімшісінің интерфейсі жете аяқталды. 8-нұсқалы PHP қолдау қосылды. Пайдаланушылар қабаттарын жоюды сұрату іске асырылды. GEOJSON-ға шығару кезінде жергілікті координаттар жүйелерін қолдау қосылды. Сервистің тақырыптық картографиялау мүмкіндіктері кеңейтілді. Мәтіндік файл бойынша тақырыптық картаны тұрғызудың жаңа сұратуы қосылды. Сұрату GIS WebServer SE-мен бірлесіп әртүрлі деректер бойынша графикалық картаны қалыптастыруға мүмкіндік береді: аурулардың таралу, бала туу, пайдалы қазбалар өндіру, құрылыс қарқындары карталары және көптеген басқалар.

  GIS WebServiсe SE барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды, олардың көмегімен кеңістіктік деректерді беру және көрсету жүзеге асырылады. Бағдарламада кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша тайлдарды беру мүмкіндігі іске асырылған. Қосымша Windows және Linux платформаларында, Apache, IIS және nginx веб-серверлерімен үйлесімді етіп іске асырылған.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы сайтта Жүктеу бөлімінде қолжетімді.

 • 20.04.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Липецк және Орел облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Липецк және Орел облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 16.04.2021 "Оператор" ГАЖ-да Жерді қашықтықтан зондылау деректері бойынша жердің тактикалық қасиеттерін зерделеу мен бағалауға арналған құралдар кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.5-нұсқалы "Оператор" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада "LAS-тан нүктелер бұлтының импорты" жеделдетілді. Тапсырма LIDAR лазерлік локаторлардың көмегімен алынған LAS файлдарынан MTD-модельдерді қалыптастыруды орындайды. LAS-файлдардың деректері жер немесе теңіз бетін, атмосфераны зондтау нәтижелерін қамтуы мүмкін. MTD-модель блоктап сұрыпталған нүктелік өлшемдерді қамтиды, бұл есептеу және аналитикалық тапсырмаларды шешу үшін деректерге жылдам қолжетімділікті қамтамасыз етеді. MTD-модельді блоктап толтырудың жаңа тәсілі көлемі 8 ГБ-тан көп LAS-файлдарды жүктеу уақытын 3-5 есе азайтады. Көлемі 14,4 Гбайт болатын 555 миллион нүктелер саны бар LAS бақылау файлын жүктеу 16 минутта орындалды.

  Объектілерді картада іздеу және бөліп көрсету кезінде математикалық өрнектер мен логикалық шарттарды қисындастыру үшін математикалық формулаларды топтастыру мүмкіндігі қосылды. Мысалы, берілген учаскеге енгізілген тоннамен селитра мөлшерімен семантика және топырақтың құнарлығы сыныбымен семантика болған кезде гектарға азоттың мөлшері оңтайлы болып табылатын учаскелерді іріктеп алу қажет. 123-семантикада учаскеге тоннамен енгізілген селитра мөлшері болсын, ал 345-семантиканың құрамында топырақтың құнарлығының сыныбы (1-ден 6-ға дейін) болсын. Учаскенің ауданы (S) шаршы метрмен есептелетіндіктен, ал аммиак селитрасында 34,5% азот бар болғандықтан, формула келесі түрге ие болады: "#123*1000*0.345/(S/10000)" немесе қарапайым "#123*3450000/S". Құнарлықтың бірінші сыныбы үшін формулаларының бірінші тобын орнатамыз: 1 және 1 шекаралық мәндері бар "#345" және 40 және 50 шекаралық мәндері бар "#123*3450000/S", екінші сынып үшін бірінші формуланың шекаралық мәндері – 2 және 2, екіншісі 45 және 55 және т.с.с. Топтың ішінде "ЖӘНЕ" логикалық шартын таңдаймыз – қос формула шекаралық шарттарға сәйкес келуі керек. Топтар арасында "НЕМЕСЕ" логикалық шартты таңдаймыз – кем дегенде бірдей топта есептеу кезіндегі шарттар орындалуы керек. Түймешікті басқан кезде азоттың дозасы оңтайлы болып табылатын барлық учаскелер жарықтанатын болады. Жиналған шарттарды іздеу шарттарының макеттерінде көрсетілген аттарымен сақтауға және қажеттілігіне қарай қолдануға болады.

  Геопорталдарды қосу тапсырмасы жете аяқталды. Росреестрдің геопорталынан қабаттарды қолдау қосылды: Кадастрлық округтер, Кадастрлық аудандар, Кадастрлық орамдар, Жер учаскелері, Аукционға шығарылған жер учаскелері, Қызыл сызықтар, Бірыңғай жылжымайтын кешендер. Геопортал деректерді pbf (Protocolbuffer Binary Format) форматында векторлық тайлдық түрде береді. Деректер объектілердің координаттарын, учаскелердің жазбаларын, семантикалық сипаттамаларын қамтиды. wmslist_ru.xml файлында сақталатын геопорталдарға қосылу параметрлері жаңартылды.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 15.04.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Тула және Ярославль облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Тула және Ярославль облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 14.04.2021 GIS ToolKit-те объектілерді іздеу және редакциялау кезінде математикалық формулаларды қолдану мүмкіндігі жетілдірілді
  "Панорама" КБ-да C++ Builder, Delphi Embarcadero ортасында ГАЖ-қосымшаларын құруға арналған 13.3.1-нұсқалы GIS ToolKit инструментарийі әзірленді. Жаңа нұсқада объектілерді іздеу және редакциялау кезінде объектінің семантикалары мәндеріне және оның өлшеу қасиеттеріне әртүрлі математикалық операцияларды қамтитын математикалық өрнектерді (формулаларды) қолдану кеңейтілді. "Объектілерді іздеу" (TMapFind компоненті) диалогына математикалық формулалар тізімін және есептеудің нәтижесі сәйкес келу керек болатын мәндер ауқымын енгізуге арналған бетбелгі қосылған. Объектілерді іздеу кезінде формулалардың біреуі немесе бірден барлығы үшін мәндердің берілген ауқымдарына есептеулердің сәйкестігі бойынша объектілерді іріктеу шартын орнатуға болады.

  Мысалы, шаршы шақырымға халықтың төмен тығыздық классымен аймақтарды табу қажет. Картаның объектілері (аймақтар) берілген аймақта тұратын "Халықтың тығыздық классы" (101 – коды, объектілердің барлығында толтырылмаған) және "Халықтың саны" (102 – коды, объектілердің барлығында толтырылған, мыңдық мәндермен өлшенеді) семантикасына ие болуы мүмкін. "Халықтың тығыздық классы" 1-ден 3-ке дейін (төмен, орташа, жоғары) мәнді қабылдауы мүмкін. Төмен классқа 0-ден 10-ға дейін ауқымдағы мәндер сәйкес келеді. Халықтың тығыздығын есептеу үшін халықтың санын аумақтың ауданына, аймақтың ауданы (S) шаршы метрлермен, халықтың саны – мыңдық мәндермен берілетінін есепке алу арқылы бөлу қажет, есептеу формуласы мына түрге ие болады: "#102 *1000/(S/1000000)" немесе жеңілдетілген "#102 *0.001/S".
  Формулалар үшін объектілерді іздеуді орнататын немесе тығыздықтың төмен классымен немесе халықтың есептелген төмен тығыздығымен іріктеу критерийлерін қосамыз, ол үшін формулалар тізімін қалыптастырамыз: халықтың тығыздық классы үшін 1-ден 1-ге дейін шекаралық мәндері бар "#101"; 0-ден 10-ға дейін шекаралық мәндері бар "#102 *0.001/S". Екі формула бойынша іздеу үшін "НЕМЕСЕ" логикалық шартты таңдаймыз – формулалардың кем дегенде біреуі шекаралық шарттарға сәйкес келуі керек. Белгілеу батырмасын басқан кезде халықтың тығыздық классы төмен болып табылатын барлық аймақтар белгіленеді. Қабылданған шарттарды іздеу шарттарының макеттерінде берілген аттарымен сақтауға және қайталап қолдануға болады.

  Геопорталдарды қосу (TMapWMSPopupDialog компоненті) диалогы жете аяқталды – Росреестр-дің геопорталынан қабаттарды қолдау қосылды: Кадастрлық округтер, Кадастрлық аудандар, Кадастрлық орамдар, Жер учаскелері, Аукционға шығарылған жер учаскелері, Қызыл сызықтар, Бірыңғай жылжымайтын кешендер. Геопортал деректерді pbf (Protocolbuffer Binary Format) форматында векторлық тайлдық түрде береді. Деректер объектілердің координаттарын, учаскелердің жазбаларын, семантикалық сипаттамаларын қамтиды. wmslist_ru.xml файлында сақталатын геопорталдарға қосылу параметрлері жаңартылды.

  "Сервер ГАЖ-дан деректерді ашу" (TMapGisServer компоненті) диалогы жете аяқталды. Сервер ГАЖ-дың жұмыс күйін қарап шығу құқығына ие болатын пайдаланушылар үшін "Мониторинг" бетбелгісінде техникалық қолдау қызметіне алдағы талдау немесе бағыттау үшін мәтіндік файлға сервердің жұмысының журналын (хаттамасын) сақтау мүмкіндігі қосылды.

  GIS Toolkit инструментарийі визуалды компоненттер жинағынан (бастапқы мәтіндерде тапсырылады) және кеңістіктік деректерге тікелей қолжетімділік үшін ГАЖ-ядросының АПИ функцияларынан тұрады. Инструментарий кеңістіктік деректерді өңдеу және визуалдау талап етілетін клиент-серверлік және үстел үстілік 32- және 64-разрядты қосымшаларды әзірлеу үшін арналған. Кеңістіктік деректер жұмыс орнында да (деректерге тікелей қолжетімділік), сондай-ақ жергілікті желіде де немесе Интернет желісінде де орналасуы мүмкін (Сервер ГАЖ-ға қолжетімділік компоненттері немесе халықаралық хаттамалар бойынша деректермен алмасу пайдаланылады).
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 13.04.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Владимир және Тверь облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Владимир және Тверь облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 09.04.2021 "Панорама" KБ әскерлер мен қару-жарақты басқару кезінде жедел жағдайдың карталарын қалыптастыруды қамтамасыз ететін Оператор SE ГАЖ-ға сертификат алды
  "Панорама" КБ "Эльбрус-8С" платформасындағы және "Заря" ОЖ-дегі "Смоленск" релизі, "Ленинград" релизі 1.6-нұсқалы "Astra Linux Special Edition" ОЖ-нің басқаруымен жұмыс істейтін ПАРБ.00048-02 (13-нұсқа) Оператор SE ГАЖ бағдарламалық бұйымға сәйкестік сертификатын алды. Сертификаттау Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігінің ақпаратты қорғау құралдарын сертификаттау жүйесінде Ресейдің Мемлекеттік техникалық комиссиясының басшылық құжатына сәйкес және құжаттамадағы нақты және декларацияланатын функционалдық мүмкіндіктердің сәйкестігі бойынша декларацияланбайтын мүмкіндіктердің жоқтығын бақылаудың екінші деңгейі бойынша орындалған.
  Оператор SE ГАЖ деректерді, есептеу нәтижелерін және геокеңістіктік байланыстыруға ие болатын болжамдарды жинақтау, сақтау, автоматтандырылған өңдеу және бейнелеу үшін арналған. ГАЖ заманауи компьютерлік технологияларды пайдалану арқылы шешімдерді қабылдау процестерін ақпараттық қолдау үшін пайдаланылатын әртекті деректерді көрнекі ұсынуын, өңдеуін және талдауын қамтамасыз ететін БАЖ-дың ақпараттық элементі болып табылады.
  Оператор SE ГАЖ жедел жағдайды редакциялау құралдарын, жедел жағдайдың шартты белгілерінің алуан түрлі сыныптауыштары мен кітапханаларын қамтиды. Бағдарлама ұлттық координаттар жүйелері параметрлерінің кіріктірілген базасымен қамтамасыз етілген және командалық-штабтық құжаттарды қалыптастыру үшін желіде жердің және жедел жағдайдың карталарымен ұжымдық жұмыс істеу құралдарын қолдайды.
  Картографиялық деректерге қашықтан қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін Оператор SE ГАЖ Ресей Федерациясының Қорғаныс Министрлігінің ақпаратын қорғау құралдарын сертификаттау жүйесінде сертификатталған Сервер ГАЖ бағдарламалық бұйымымен бірлесіп қолданылуы мүмкін. Серверде деректерді орналастыру деректерді заңсыз көшіруден және өзгертуден қорғауды қамтамасыз етеді.

 • 07.04.2021 "Панорама" ГАЖ бейнетіркеуіштерден, ҰҰА-лардан және ұялы телефондардан бейне және навигациялық деректерді өңдейді
  "Панорама" КБ-да 13.6.5 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада автомобильдің бейнетіркеуішінен, ұшқышсыз ұшатын аппараттың немесе ұялы телефонның бейнекамерасынан алынған бейне және навигациялық деректерді өңдеу құралдары қосылған. "Геолокациямен фото- және бейнематериалдарды көрсету" тапсырмасының қатары жаңа диалогпен – "Бейнетрек бойымен қозғалыс" – толықтырылды. Бұл диалог GPS-трекпен синхрондалған бейнені жүктеуге және көруге мүмкіндік береді. Бейнені көріп шығу кезінде бейнефайлдың ағымдағы кадрына сәйкес келетін камераның орналасуын көрсететін маркер бейнеленеді. Тінтуір көрсеткішін картадағы трекке жақындатқан кезде тректің таңдалған нүктесіне сәйкес келетін кадры бар қосымша терезе ашылады. Диалог бейнефайлдың субтитрлерінде немесе GPX, NMEA-0183, KML форматтарындағы жеке файлда тректің координаттарын қамтитын бейнефайлдарды қамтиды. Координаттарды қамтитын бейнефайлды жүктеу кезінде картаға төрт өлшемді метрикасы бар сызықтық объекті түрінде трек автоматты түрде қосылады. Әр нүкте координаттарды, GPS-координаттардың жазылу күні мен уақытын қамтиды. Объектінің бейнефайлмен байланысы үшін объектіге бейнефайлға сілтеме жазылады. GPX немесе NMEA-0183 форматындағы тректерді жүктеу "Каталогтан тректерді жүктеу" режимінің көмегімен орындалады. Ұялы телефонда бейнетректі жазу үшін Жүктеу бөлімінде орналастырылған VideoGPS қосымшасын пайдалануға болады.
  Геопорталдарды қосу тапсырмасы жете аяқталды. Росреестр-дің геопорталынан қабаттарды қолдау қосылды: Кадастрлық округтер, Кадастрлық аудандар, Кадастрлық орамдар, Жер учаскелері, Аукционға шығарылған жер учаскелері, Қызыл сызықтар, Бірыңғай жылжымайтын кешендер. Геопортал деректерді pbf (Protocolbuffer Binary Format) форматында векторлық тайлдық түрде береді. Деректер объектілердің координаттарын, учаскелердің жазбаларын, семантикалық сипаттамаларын қамтиды. wmslist_ru.xml файлында сақталатын геопорталдарға қосылу параметрлері жаңартылды.
  "LAS-тан нүктелер бұлтының импорты" тапсырмасы жете аяқталды. Тапсырма LIDAR лазерлік локаторлардың көмегімен алынған LAS файлдарынан MTD-модельдерді қалыптастыруды орындайды. LAS-файлдардың деректері жер немесе теңіз бетін, атмосфераны зондтау нәтижелерін қамтуы мүмкін. MTD-модель блоктап сұрыпталған нүктелік өлшемдерді қамтиды, бұл есептеу және аналитикалық тапсырмаларды шешу үшін деректерге жылдам қолжетімділікті қамтамасыз етеді. MTD-модельді блоктап толтырудың жаңа тәсілі көлемі 8 ГБ-тан көп LAS-файлдарды жүктеу уақытын 3-5 есе азайтады. Көлемі 14,4 Гбайт болатын 555 миллион нүктелер саны бар LAS бақылау файлын жүктеу 16 минутта орындалды.
  Объектілерді картада іздеу және бөліп көрсету кезінде математикалық өрнектер мен логикалық шарттарды қисындастыру үшін математикалық формулаларды топтастыру мүмкіндігі қосылды. Мысалы, берілген учаскеге енгізілген тоннамен селитра мөлшерімен семантика және топырақтың құнарлығы сыныбымен семантика болған кезде гектарға азоттың мөлшері оңтайлы болып табылатын учаскелерді іріктеп алу қажет. 123-семантикада учаскеге тоннамен енгізілген селитра мөлшері болсын, ал 345-семантиканың құрамында топырақтың құнарлығының сыныбы (1-ден 6-ға дейін) болсын. Учаскенің ауданы (S) шаршы метрмен есептелетіндіктен, ал аммиак селитрасында 34,5% азот бар болғандықтан, формула келесі түрге ие болады: "#123*1000*0.345/(S/10000)" немесе қарапайым "#123*3450000/S". Құнарлықтың бірінші сыныбы үшін формулаларының бірінші тобын орнатамыз: 1 және 1 шекаралық мәндері бар "#345" және 40 және 50 шекаралық мәндері бар "#123*3450000/S", екінші сынып үшін бірінші формуланың шекаралық мәндері – 2 және 2, екіншісі 45 және 55 және т.с.с. Топтың ішінде "ЖӘНЕ" логикалық шартын таңдаймыз – қос формула шекаралық шарттарға сәйкес келуі керек. Топтар арасында "НЕМЕСЕ" логикалық шартты таңдаймыз – кем дегенде бірдей топта есептеу кезіндегі шарттар орындалуы керек. Түймешікті басқан кезде азоттың дозасы оңтайлы болып табылатын барлық учаскелер жарықтанатын болады. Жиналған шарттарды іздеу шарттарының макеттерінде көрсетілген аттарымен сақтауға және қажеттілігіне қарай қолдануға болады.
  "Геодезиялық редактор" тапсырмасында Ресей Федерациясының Табиғи ресурстар және экология министрлігінің 2020 жылғы 30 шілдедегі № 539 бұйрығымен бекітілген орман декларациясына графикалық қосымшаларды дайындауға арналған есеп берулер режимдері жаңартылды. Орман декларациясына арналған есеп берулердің шаблондары жаңартылды, жаңа маркерлерді өңдеу қосылды және орман декларациясына графикалық қосымшалар карталарын дайындау үшін пайдаланылатын forestry.v2 картасының сандық сыныптауышы жете аяқталды.
  "Кадастрлық құжаттар" тапсырмасының құрамына кіретін "Аумақтың кадастрлық жоспарын оқу және картаны жаңарту" және "Жылжымайтын мүлік кадастрының XML файлынан объектілер құру" режимдері жете аяқталды. Құрылыстар контурының элементтері туралы деректерді оқу алгоритмі жетілдірілді. Егер күрделі құрылыс объектісінің (КҚО) контуры әртүрлі типті элементтер жиынтығымен (нүкте, сызық, доға, шеңбер) ұсынылса, онда картада әртүрлі оқшаулау объектілерінің жиынтығы (сызықтық және нүктелік) құрылады. "Шеңбер" типі бар элементтер үшін семантикада радиустың мәнін қамтитын нүктелік объектілер құрылады. "Нүкте", "сызық", "доға" элементтері үшін сызықтық объектілер құралады. Жүктеу нәтижесінде бір КҚО картада "Кадастрлық нөмір" семантикасының бірдей мағынасымен әртүрлі оқшаулаудың бірнеше объектілерімен көрсетілуі мүмкін.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 05.04.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Калуга және Курск облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Калуга және Курск облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 02.04.2021 "Агрономның АЖО"-да егіндіктің агрохимиялық және агрофизикалық көрсеткіштері туралы мәліметтерді талдау мүмкіндігі кеңейтілген
  "Панорама" КБ-да 13.6.4-нұсқалы "Агрономның АЖО" әзірленді. Жаңа нұсқада "Деректер базасынан картаны ашу" режимі жете аяқталды. "Кеңістіктік деректер базасын көрсету параметрлері" диалогында қолдау көрсетілетін ДББЖ тізбесі кеңейтілді: PostGIS кеңейтуімен PostgreSQL, Oracle Spatial кеңейтуімен Oracle, ArcSDE кеңейтуімен Oracle, Microsoft SQL Server. ДББЖ-ға қол жетімділіктің теңшелімдері, деректер базасына қосылу тәсілі мен параметрлерін, бейнеленетін және редакцияланатын объектілердің құрамын, объектілердің семантикалық сипаттамаларының (аррибуттарының) тізбесін қоса алғанда, DBM файлында сақталады. Дербес пайдалану үшін деректер базасын тікелей оқуға және Сервер ГАЖ-да орналастырылған DBM қабаттарымен ұжымдық жұмысқа қолдау көрсетіледі.
  "Агрономның АЖО" картографиялық шартты белгілерде кеңістіктік деректер базаларын бейнелеуді және редакциялауды қамтамасыз етеді. Бірнеше элементті, соның ішінде мәтінді қамтитын құрамдастырылған векторлық белгілерді бейнелеу үшін "Векторлық белгінің редакторы" жете аяқталды. Центрінде нүктелік белгісімен полигондарды бейнелеу құралдары әзірленді. Бұл үшін "Сыныптауыштың редакторына" "Нүктесі бар полигон" объектілерінің жаңа қасиеті қосылды. Осындай қасиеті бар объектілер үшін объектіні жасау мен редакциялау кезінде немесе сұрыптау кезінде автоматты түрде полигонның центрінде бір нүктесі бар қосалқы объект құрылады. Мысалы, ауылшаруашылық алқаптардың контурына бейнелеу кезінде оның центрінде автоматты түрде өрістің нөмірін немесе өсірілетін дақылға сәйкес келетін шартты белгіні шығаруға болады. "Картаның редакторы" құралдарымен нүктелік белгінің жағдайын түзету қарастырылған.
  Аналитикалық немесе есептік өрнектің нәтижесін бейнелеу үшін семантика-формуланы сипаттау үшін математикалық операциялардың тізбесі кеңейтілді. Объектінің семантикалары мен оның өлшеу қасиеттерінің (ұзындығы, ауданы) мәндеріне жасалатын әртүрлі математикалық операцияларды қосатын математикалық өрнектерді (формулаларды) қолдану кеңейтілді. Математикалық операциялар ретінде ABS, ARM, SIN, COS, TG, CTG, MIN, MAX, POW2, POW3, SQRT2, SQRT3, LOG, LOG10 және басқаларына қолдау көрсетіледі. Семантика-формуланың мәні өрнекке (формулаға) қосылған семантикалардың координаттарын жаңартқан кезде автоматты түрде есептелінеді немесе объектілер сериясы арқылы немесе бағдарланатын белгілердің негізінде объектінің шартты белгісін қалыптастыруға қатыса алады.
  "Объектілерді іздеу" диалогына бір немесе бірнеше формулалардың (өрнектердің) шарттары бойынша объектілердің іріктеу үшін пайдаланылатын өрнектер мен формулаларды енгізуге арналған құралдар қосылды. Мысалы, тоннамен аммиак селитрасын енгізілетін мөлшерін қамтитын семантика (код 123) үшін 1 гектарға 40-тан 50 кг-ға дейін азот енгізілген егіндіктің контурын іріктеп алу қажет. Учаскенің ауданы (S) шаршы метрмен есептелетіндіктен, ал аммиак селитрасының құрамында 34,5% азот болатындықтан, формула келесідей түрге ие болады: "#123*1000*0.345/(S/10000)". Шекаралық шарттар бойынша іріктеу үшін екі өрнекті орнату керек, онда шекаралық мәндер ретінде 40 және 50 көрсету керек. Семантика бойынша объектілерді іздеу жылдамдығын арттыру үшін полиномиалды хэштеуді қолданумен семантикалар мәндерін индексациялау іске асырылды. Объектілерді іздеу мен іріктеу жылдамдығы орташа шамамен 1000 есе көбейтілді. Іріктелген объектілердің семантикасын қарап шығу және мәндеріне өзгерістер енгізу үшін "Объектілер тізімінің семантикасын редакциялау" режимі жете аяқталды. Жұмыстың ыңғайлығы мен оны жеделдету үшін алмасу буферін пайдалану арқылы семантиканың мәндерін көшіру мен ендіру мүмкіндігі кеңейтілді.
  "Кадастрлық нөмір немесе мекенжай бойынша іздеу" режиміне келесі іздеу көздерін таңдау мүмкіндігі қосылды: карта бойынша немесе ЖМБМТ-да. Көрсетілген кадастрлық нөмір немесе мекенжай бойынша табылған ақпарат ЖМБМТ-да іздеуді пайдаланған кезде "ЖММК-дан ақпарат" диалогында бейнеленеді. API Яндекс.Карт геокодерге қол жетімділік кілті болған кезде картаның табылған объектінің центріне орын ауыстыруы орындалады.
  GeoTIFF форматынан графикалық файлдарды және биіктіктер матрицаларын импорттау жете аяқталды. Көп ядролы процессорда көп ағынды өңдеуді қолдану есебінен тапсырманы орындау уақыты 3-5 есе қысқартылды. ГСК-2011 және ПЗ-90.11 координаттар жүйесі туралы мәліметтерді қамтитын тегтерді талдау қосылды. Растрлар мен матрицаларды импорттау кезінде KMZ форматынан деректер пирамидасын жүктеу қосылды. KMZ архиві КМL файлын және әлде растрлық кескінді, әлде жер бедерінің биіктіктері туралы деректерді қамтитын GeoTIFF файлдарының жинағын қамтуы мүмкін. KML файлында растрлық (матрицалық) деректер параметрлерінің сипаттамасы – растрлардың аттары мен байланыстыру координаттары, сондай-ақ оларды кескіндеудің басымдығы қамтылады. KMZ файлынан импорттау нәтижесінде MPT жобасына біріктірілген RSW немесе MTW файлдар жинағы қалыптасады. MPT жобасы "Кескіндеу басымдығы" параметріне сәйкес растрлар (RSW) немесе матрицалар (MTW) тізімін және файлдардың көріну шекараларын қамтиды.
  Бағдарламада әртүрлі координаттар жүйесінде карталарды қосқан кезде "Стандарттық түрлендіру" және "қағып алу" құралдарымен берілген координаттар жүйесіне векторлық карталарды түрлендіру 4-6 есе жеделдетілді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 01.04.2021 "3D талдау кешені" топографиялық карталар үшін бедер объектілерін құру процестерін автоматтандырады
  "Панорама" КБ-да "Панорама" ГАЖ үшін 6.0.4 нұсқалы "3D талдау кешені" әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасында "Тік жарлар мен жартастарды контурлау" режимі іске асырылды. Ол бедердің еңістері оператор орнатқан мәндерден асып түсетін жердің учаскелері үшін көпжақты объектілерді құруға мүмкіндік береді.

  Тік жарлар мен жартастарды контурлау автоматты режимде орындалады. Бірінші кезеңде бедердің биіктіктер матрицасы бойынша мәндердің екі класын қамтитын сапалар матрицасы салынады. Бірінші класс тік жарларға немесе жартастарға жататын ұяшықтарды, ал екіншісі – картада горизонтальдар бойынша бейнеленетін жердің қарапайым бедерімен ұяшықтарды қамтиды. Әрі қарай сапалар матрицасы тік жарлар мен жартастар класына жататын облыстардың шекараларын автоматты түрде векторлау үшін пайдаланылады. "Тік жарлар мен жартастарды контурлау» режимі көпжақты, соның ішінде визуалды дешифрлеудің көмегімен анықтауға мүмкін болмайтын объектілердің шекараларының дәл анықтауын қамтамасыз етеді. Тұрғызудың қосымша параметрлері сапалар матрицасын сақтап қалуға және шағын ауданды тік жарлар мен жартастарды іріктеуге мүмкіндік береді. "Гидрография объектілерінде биіктіктің координаттарын қалыптастыру", "Биіктіктер матрицасы бойынша горизонтальдарды тұрғызу", "Тік жарлар жартастарды контурлау" және "Горизонтальдарды гидрографияның сызықтық объектілерімен келістіру" режимдерін кешенді қолдану топографиялық карталар үшін бедер туралы мәліметтерді құру процестерін автоматтандырудың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.

  Бағдарламалық кешен, жердің бедері туралы мәліметтерді құруды және өңдеуді қоса алғанда, деректердің матрицалық модельдерін құру мен талдау бойынша міндеттердің кең ауқымын шешу үшін арналған. Жердің бедерін модельдеу үшін деректердің негізгі көзі Жерді қашықтықтан зондылау материалдары болып табылады. PHOTOMOD және "Панорама" ГАЖ сандық фотограмметриялық жүйесін бірлесіп қолданудың кешенді технологиясы жердің бедері туралы ақпаратты талап етілетін көлемде және орнатылған дәлдікте құруды қамтамасыз етеді. Ғарыштық және аэрофотосуреттерді фотограмметриялық өңдеу нәтижесінде үш өлшемді нүктелердің бұлттарын, триангуляциялық модельдерді, бедердің биіктіктер матрицаларын және ортофотожоспарларды алады. Бедердің пішіндерін нақтылау үшін стерео режимде құрылымдық сызықтарды векторлау орындалады. "Панорама" ГАЖ-дағы карта редакторы ортофотожоспардың кескіні бойынша жердің объектілерін сандық нысанға көшіру үшін арналған, ал 3D талдау кешені бедердің әртүрлі модельдерін, соның ішінде үш өлшемді визуалдау үшін кешендік өңдеуді қамтамасыз етеді. Бұл ретте горизонтальдар мен бедердің микропішіндерін сандық нысанға көшіру бойынша кертартпалыққа негізделген операциялар ағынды режимде автоматты түрде орындалады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 31.03.2021 Панорама Мини ГАЖ-да аумақтық жоспарлау мен басқару міндеттерін шешу үшін қолданылатын деректердің форматтары кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.4 нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада KMZ файлдарынан растрлық тайлдар пирамидасын жүктеу қосылды. KMZ архиві KML файлын және растрлық файлдар жинағын қамтуы мүмкін. KML файлында растрлық деректер параметрлерінің сипаттамасы – расторлардың аттары мен байланыстыру координаттары, сондай-ақ оларды кескіндеудің басымдығы қамтылады. KMZ-дан растрлық тайлдар пирамидасын импорттау нәтижесінде MPT жобасына біріктірілген RSW файлдар жинағы қалыптасады. MPT жобасы KML файлында "Кескіндеу басымдығы" параметріне сәйкес RSW файлдарының тізімін және олардың көріну шекараларын қамтиды. KMZ файлдарынан растрлық тайлдар пирамидасын жүктеу графикалық файлдарды (GeoTIFF, PNG, JPEG және басқаларды) импорттау тапсырмасында іске асырылды.

  SRTM, GeoTIFF форматтарынан матрицаларды импорттау тапсырмасында KMZ файлдарынан бедердің биіктіктер матрицасының пирамидасын жүктеу қосылды. KMZ архиві KML файлын және "Кескіндеу басымдығы" параметріне сәйкес матрицалардың белгіленген көріну шекараларымен MPT жобасына біріктірілген MTW файлдарының жинағы қалыптасатын бедердің биіктіктері туралы деректері бар бір арналы GeoTIFF файлдар жинағын қамтиды.
  9.4 және одан жоғары нұсқалы Сервер ГАЖ-дан MPTZ кеңістіктік деректерінің жинақталған жобасын бейнелеу мүмкіндігі іске асырылды. Жинақталған жобаға векторлық карталар бейнесіндегі әртүрлі деңгейдегі бөлшектер, RSW форматындағы жердің суреттері, биіктіктер матрицалары және жердің сапалық сипаттамаларының матрицалары, осы деректердің кірістірулері, әртүрлі хаттамалар бойынша Сервер ГАЖ-дан және геопорталдардан деректерге сілтемелер түрінде аумақты кешенді суреттеу кіруі мүмкін. Барлық деректер жинағы MPTZ форматындағы бір файлға жинақталады. Жинақталған деректердің жалпы көлемі 3-10 есеге кішірейеді. MPTZ жобасына жинақталған деректермен алмасу жылдамдығы берілетін файлдардың санын азайтуды есепке алумен 5-20 есе өседі. MPTZ файлының өлшемі және жобадағы жинақтар саны шектелмеген. Карталар сыныптауыштармен, картаның ауданы бойынша объектілердің таралу ағашымен, мультимасштабты объектілермен (әртүрлі бейнелеу масштабтары үшін жалпыланған контурлармен) және объектілердің семантикаларын іздеу үшін индексацияланған хеш-кестелермен, растрлық мен матрицалардың тайлдар пирамидаларымен бірге жинақталады, бұл деректерді бейнелеу мен іздеудің жоғары жылдамдығын қамтамасыз етеді. Сервер ГАЖ-дағы виртуалды бума фондық картографиялық жабынның ауданы мен егжей-тегжейлігін және деректерді қосымша әкімшілендірусіз ЖҚЗ деректерінің құрамын өзгерте отырып, фондық режимде MPTZ жобаларымен толықтырылуы/жаңартылуы мүмкін. Жинақталған MPTZ жобалары аймақтар бойынша (мысалы, Сандық карталар бетінде сияқты) немесе номенклатуралық парақтар бойынша (мысалы, 1: 500 000 масштабта) қалыптастырылуы мүмкін, бұл берілген аумақтың кешендік жабынын жылдам қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Кеңістіктік деректер базасымен жұмыс істеу үшін қолдау көрсетілетін ДББЖ тізбесі кеңейтілген: PostGIS кеңейтуімен PostgreSQL, Oracle Spatial немесе ArcSDE кеңейтуімен Oracle, Microsoft SQL Server. Деректер базасына қосылу параметрлері деректер базасына қосылуды әкімшілендіру диалогында теңшелінеді және XML құрылымы бар DBM кеңейтуімен файлда сақталып қалады. Теңшелімдер деректер базасына қосылу тәсілін таңдауды, бейнеленетін және редакцияланатын объектілердің тізімдерін және олардың семантикалық сипаттамаларын (атрибуттарын) құруды көздейді. ГАЖ SQL-сұратулары арқылы PostgreSQL, Oracle және MS SQL Server ДББЖ-мен тікелей өзара әрекеттесу негізінде қосымша бөгде модульдерсіз, соның ішінде басқа ГАЖ-дармен құрылған, картографиялық шартты белгілердегі еркін кеңістіктік деректер базасын тікелей бейнелеуді және редакциялауды қамтамасыз етеді.

  Берілген семантикалық сипаттамаларға ие болатын объектілерді іздеу жылдамдығы полиномдық хештеу әдістерін қолдану арқылы семантикалар мәндерін индекстеудің, мағына анықтамалықтарын құрудың және іздеу алгоритмдерінің басқа жақсартулары есебінен орташа есеппен 1000 есеге артылды. 4 000 000 объектіден тұратын бақылау мысалында келесі үш индекстелген семантикалар бойынша іздеу орындалған: "Өзінің атауы", "Тұрғындар саны", "Объектінің бірегей сәйкестендіргіші", олар 3 350 000-нан астам объектілерде толтырылған болатын. Объектілердің іріктеуін орындау жылдамдығы 4 секундтан 4-5 миллисекундқа дейін қысқарды. Хеш-кестелерді орналастыру үшін жедел жадтың қосымша көлемі 95 Мбайтты, бастапқы картаның өлшемі – 802 Мбайтты құрады. Хеш-кестелерді тұрғызуды белсендіру үшін объектілерді іздеу кезінде пайдаланылатын семантикалар үшін Сыныптауыш редакторында "Іздеу үшін индексациялау" опциясын қосу қажет. Хеш-кестелерді тұрғызу уақытын қысқарту үшін олар ".seh" кеңейтуімен файлға сақталады және карта ашылған кезде оқылады. Картаны SITZ\MAPZ\MPTZ жинақталған форматында сақтау кезінде хеш-кестелер картамен бірге жалпы архивте жинақталады. Жаңа алгоритм көп ағынды режимде қолданбалы тапсырмалардан іздеуге сұратулардың көбірек санын орындауға және серверлік қосымшалардың өнімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді.

  "Сыныптауыш редакторында" семантика-формуланы сипаттау үшін математикалық операциялардың тізімі кеңейтілген. Мұндай семантиканың мәні объектінің координаттарын немесе семантикасын жаңарту кезінде автоматты түрде есептеледі және объектілер сериясы (семантикалардың мәндері комбинациясына байланысты шартты белгілер матрицасы) арқылы немесе бағдарламаланатын белгілердің негізінде объектінің белгісін қалыптастыруға қатыса алады.
  Нүктелік белгісі бар полигондарды бейнелеу үшін объектілердің жаңа қасиеті – "Нүктесі бар полигон" қосылды. Осындай қасиеті бар объектілер үшін объектіні құру және редакциялау кезінде немесе сұрыптау кезінде автоматты түрде полигонның ортасында бір нүктесі бар қосалқы объект жасалады. Егер полигонның шартты белгісі полигонның параметрлері мен нүктелік немесе векторлық белгінің параметрлерін қамтитын болса, онда полигонның ортасында тиісінше белгі бейнеленеді. Нүктенің орнын өзгерту "Картаның редакторында" жүзеге асырылады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 30.03.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Воронеж және Ивановское облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Воронеж және Ивановское облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 29.03.2021 "Панорама" КБ-ның заманауи геоақпараттық технологиялары "Патриот" саябағында әскери-ғылыми конференцияда ұсынылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары "Ресей Федерациясының қорғанысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудің бірыңғай геоақпараттық кеңістігін құру" әскери-ғылыми конференциясының жұмысына қатысты. Ресей Федерациясы Қарулы Күштерінің Бас штабының Әскери-топографиялық басқармасымен ұйымдастырылған конференцияның жұмысына әскери басқарма органдарының өкілдері, салалық ресейлік компаниялардың басшылары мен мамандары, әскери-ғылыми ұйымдар мен университеттердің өкілдері қатысты.
  "Ресей Федерациясы қорғанысының бірыңғай геоақпараттық кеңістігін тұрғызу үшін "Панорама" технологияларын қолдану" баяндамасында әр түрлі ақпарат көздерінен жиынтықта кеңістіктік деректерді пайдаланатын таратылған ақпараттық жүйені тұрғызуды қамтамасыз ететін бағдарламалық өнімдер ұсынылған. Презентацияда Ресей Федерациясының субъектілері деңгейінде аумақтардың дамуын басқару үшін енгізілген ақпараттық жүйелерді іске асыру элементтері көрсетілген. "Панорама" бағдарламалық технологиялары клиент-серверлік, бұлттық, мобильді және Интернет-технологияларда негізделген тапсырмалардың кең ауқымын шешу үшін арналған. Толығырақ ақпарат мақалада мәлімделген.
  Барлық бағдарламалық жасақтама кроссплатформалық болып табылады және AstraLinux SE, Альт Линукс, Заря, CentOS, Red Hat, Debian, Fedora, QNX, MS Windows операциялық жүйелерінде жұмыс істейді. Бағдарламалар қауіпсіздікті қамтамасыз етудің әртүрлі құралдарымен (авторизациялау құралдары, деректерді шифрлау, антивирустар, брандмауэрлер және басқалар) үйлесімді, Intel, AMD, SPARC, MIPS, ARM, Эльбруc процессорларын қолдайды. "Панорама" бағдарламалар жиынтығы әртүрлі ақпараттық жүйелерді, кеңістіктік деректер банктерін және автоматтандырылған басқару жүйелерін құру үшін геоақпараттық платформаны іске асырады.
  Конференцияның басқа қатысушыларының сөйлеген сөздерінде бірыңғай геоақпараттық кеңістікті іске асыру үшін геосервистер мен геопорталдарды пайдаланумен, желілік ақпараттық ресурстар негізінде геокеңістіктік ақпаратты берудің жаңа қағидаттарына ауысу қажет екені атап өтілді. Бірыңғай қағидалар бойынша ақпарат берудің қорғалған желісіндегі желілік ақпараттық ресурстарға қол жеткізу үшін интероперабельділік қағидаттарын іске асыратын АБЖ-ны құру қажет. Конструктор ГАЖ, GIS ToollKit және GIS Web ToolKit әзірлеушісінің геоақпараттық құралдары AБЖ-ны және басқа да ақпараттық жүйелерді құрайтын интегратор-компанияларға кеңістіктік деректерді көрсету мен талдау құралдарын өзінің шешімдеріне тез және сапалы кіріктіруге мүмкіндік береді.
  Ресей Федерациясы қорғанысының бірыңғай геоақпараттық кеңістігін тұрғызу үшін "Панорама" технологияларын қолдану туралы баяндама материалдары "Презентациялар" бөлімінде танысу үшін қолжетімді.

 • 26.03.2021 Эльбрус отандық платформа үшін "Панорама" ГАЖ әзірленді
  "Панорама" КБ-да "Эльбрус-8С" микропроцессорі бар "Эльбрус" платформсаында "Ленинград" релиз "Astra Linux Special Edition" операциялық жүйесі үшін "Панорама" ГАЖ әзірленді. "Панорама" ГАЖ пайдаланушыларға деректерді, есептеулердің нәтижелерін және геокеңістіктік байланысуы бар болжамдарды жинақтауға, сақтауға, автоматтандырылған өңдеуге және бейнелеуге арналған саймандарды ұсынады. Жүйе векторлық, растрлық және матрицалық карталарды құруға, сонымен қатар жер туралы әртүрлі ақпаратты жедел жаңартуға мүмкіндік береді. Бағдарламада сандық карталарды құру мен редакциялаудың, әртүрлі өлшеулер мен есептеулердің, оверлейлік операциялардың, 3D модельдерін тұрғызудың, растралық деректерді өңдеудің, жол графы бойынша тұрғызудың тақырыптық картографиялаудың құралдарын, сандық және баспа түрдегі графикалық құжаттарды дайындау құралдарын, сонымен қатар деректер базасымен жұмыс істеуге арналған аспаптық құралдарды қамтиды.
  Жаңа нұсқа режимдердің көптеген саны кіретін сандық карталардың кәсіби редакторын қамтиды. Пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін режимдер келесідей топтарға біріктірілген: объектілерді құру (құрудың, көшірудің және көбейтудің негізгі режимдері), автопішіндер (кешендік контурлары бар объектілерді құрудың қосымша режимдері: үйінділер, эстакадалар, баспалдақтар, кварталдар, бергштрихтер), графикалық объектілер (қарапайым сызықтар, полигондар және қолтаңбалар түріндегі объектілерді құрудың қосымша режимдері), топология (көршілес объектілердің учаскелері мен олардың жеке нүктелерінің келісу режимдері) және көптеген тағы басқа режимдер. "Карта редакторының" мүмкіндіктерімен толығырақ "Құжаттамадан" танысуға болады.
  Жаңа нұсқада векторлық карталарды берілген координаттар жүйесіне өзгерту 4-6 есеге үдетілді. Өзгертумен картаны қосқан кезде картаның ішкі директориясында төлқұжат файлының атауы мен ағымдағы күнін қамтитын атауы бар бастапқы картаның көшірмесі жасалады. Карталардың ашылуы мен алғашқы бейнеленуі картаның әр парағына объектілердің аумақтық таралу ағашы бар «*.sol» файлын қалыптастыру есебінен қосымша үдетілді. Картаны ашқан кезде объектілер ағашын оқу және бірінші бейнелеуді 5-15 есе жеделдету орындалады (2 млн объектілері бар карта үшін ашылу және алғашқы бейнелеу 9-12 секундтан 1 секундқа дейін үдетіледі). Картаны SITZ/MAPZ форматында сұрыптаған немесе MPTZ жобасын сақтаған кезде объектілер ағашы картаның бірінші ашылуының одан әрі үдеуімен қапталған деректер файлында сақталады. Егер «*.sol» файлы болмаса, ағашты автоматты түрде салу және файлды сақтау орындалады.
  "Панорама" КБ-да 1: 25,000, 1: 50,000, 1: 100,000, 1: 200,000, 1: 500,000, 1: 1,000,000 масштабтарының сандық топографиялық карталардың сыныптауыштары жаңартылды. Гидрография қабаттары, құрлық бедерлері, жол торабы мен жол құрылыстары, өсімдіктер, топырақтар және лава жамылғылары, өнеркәсіптік және әлеуметтік объектілер, шекаралар, қоршаулар, жеке табиғат құбылыстары мен аумақтары үшін әртүрлі қалыңдықтағы толтыру белгілері мен контурлары бар сызықтық пен аудандық объектілердің шартты белгілерін масштабтау параметрлері нақтыланған. Жаңартылған сыныптауыштар әртүрлі масштабтарға арналған контурларды автоматты түрде генерализациялаумен, объектілердің көріну шекараларын белгілеумен мультимасштабты топографиялық карталарға қолдауды қамтамасыз етеді.
  Пайдаланушылар интерфейсі және математикалық негізді тұрғызу міндетінің функционалдығы кеңейтілген. Жаңа нұсқада көп парақты картаны өңдеу кезінде пайдаланушы тек қажетті парақтарды ғана тізімнен таңдап, өңдей алады. Тұрғызу процесінде әртүрлі аймақтарда орналасқан парақтардың проекциясының параметрлері бірінші парақтың проекциясының параметрлеріне автоматты түрде келтіріледі. Тапсырмада тіктөртбұрышты және картографиялық торлардың параметрлерін жекеше егжей-тегжейлі теңшеу іске асырылған. Тапсырманың жұмысын жеделдету үшін парақтар саны көп болатын карталарда транзакциялар журналын жүргізуді өшіру мүмкіндігі қарастырылған.
  DIR файлында тізіммен берілген SXF және TXF форматындағы карталардың парақтар жинағын импорттау кезінде бойлық бойынша парақтарды +/-360 градусқа тасымалдау мүмкіндігі қосылды. Бұл жұмыстар ауданының габариттерін -360/+ 360 градусқа дейін кеңейту үшін батыс және/немесе шығыс жарты шарлардағы парақтардың бағандарын қайталауға мүмкіндік береді. Парақтарды қайталағаннан кейін талап етілетін файлды басқа атпен көшірмесін жасау (мысалы, 01-12.sxf атауын 01-12_west.sxf деп атын өзгерту) және аудандағы барлық парақтар бірегей белгіге ие болатындай етіп оның номенклатурасын өзгерту (мысалы, 01-12 атауын 01-12_west деп атын өзгерту) керек. Содан кейін мәтіндік редакторда DIR файлына sxf немесе txf жаңа аты бар жолды қосу және файл атынан кейін табуляцияны басып, тасымалдау бағытын (мысалы, -360 немесе +360) енгізу керек. Координаттар мен парақтың төлқұжатын қайта есептеу DIR файлы бойынша жұмыстар ауданын импорттау кезінде автоматты түрде орындалатын болады.
  Геоақпараттық жүйе Intel/AMD, Эльбрус, ARM, PowerPC, SPARC, MIPS және басқа процессорлардың қолдауымен Linux, QNX, Android, MS Windows ОЖ үшін мультиплатформалы көп ағынды ядрода тұрғызылған. Бағдарламалық жасақтаманың сенімділігін арттыру үшін көптеген автоматтандырылған функционалдық тестілер әзірленді, мәтін анализаторларының және көп ядролы құрылымда өнімділікті бағалаудың көмегімен кодты оңтайландыру орындалды.
  Әзірлеуімен МЦСТ компаниясы айналысатын "Эльбрус" архитектурасы базасындағы процессорлар қорғаныс-өнеркәсіптік кешен мен мемлекеттік сектор үшін жетекші отандық шешім болып табылады. "Эльбрус-8С" (1891ВМ10Я) микропроцессорлары – әр ядрода бір тактіде 25 операцияға – секундына қалқымалы үтірмен 250 млрд. операцияға дейін орындауға мүмкіндік беретін жақсартылған "Эльбрус" архитектурасы бар жалпы мақсаттағы жоғары өнімді процессорлар. Жадқа 4 қолжетімділік арнасының және 3 процессораралық алмасу арналарының болуы ақпаратты өңдеу мен берудің жоғары жылдамдығын қамтамасыз ететін масштабталатын есептеу кешендерін салуға мүмкіндік береді.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қол жетімді.

 • 25.03.2021 "Оператор" ГАЖ жедел жағдай карталары мен схемаларын қалыптастыру үшін әртүрлі типті геокеңістіктік деректерді қолдануды қамтамасыз етеді
  "Панорама" КБ-да 13.6.4 нұсқалы "Оператор" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада кеңістіктік деректер базасымен жұмыс істеу үшін қолдау көрсетілетін ДББЖ тізбесі кеңейтілген: PostGIS кеңейтуімен PostgreSQL, Oracle Spatial немесе ArcSDE кеңейтуімен Oracle, Microsoft SQL Server. Деректер базасына қосылу параметрлері деректер базасына қосылуды әкімшілендіру диалогында теңшелінеді және XML құрылымы бар DBM кеңейтумен файлда сақталып қалады. Теңшелімдер деректер базасына қосылу тәсілін таңдауды, бейнеленетін және редакцияланатын объектілердің тізімдерін және олардың семантикалық сипаттамаларын (атрибуттарын) құруды көздейді. ГАЖ SQL-сұратулары арқылы PostgreSQL, Oracle және MS SQL Server ДББЖ-мен тікелей өзара әрекеттесу негізінде қосымша бөгде модульдерсіз, соның ішінде басқа ГАЖ-дармен құрылған, картографиялық шартты белгілердегі еркін кеңістіктік деректер базасын тікелей бейнелеуді және редакциялауды қамтамасыз етеді.
  9.4 және одан жоғары нұсқалы Сервер ГАЖ-дан MPTZ кеңістіктік деректерінің жинақталған жобасын бейнелеу мүмкіндігі қосылған. Жинақталған жобаға әртүрлі деңгейдегі егжей-тегжейліктің векторлық карталар, RSW форматындағы жердің суреттері, биіктіктер матрицалары және жердің сапалық сипаттамаларының матрицалары, осы деректердің кірістірулері, әртүрлі хаттамалар бойынша Сервер ГАЖ-дан және геопорталдардан деректерге сілтемелер түрінде аумақты кешенді түрде ұсыну кіруі мүмкін. Барлық деректер жинағы MPTZ форматындағы бір файлға жинақталады. Жинақталған деректердің жалпы көлемі 3-10 есеге кішірейеді. MPTZ жобасына жинақталған деректермен алмасу жылдамдығы берілетін файлдардың санын азайтуды есепке алумен 5-20 есе өседі. Жинақталған MPTZ жобалары аймақтар бойынша (мысалы, Сандық карталар бетінде сияқты) немесе номенклатуралық парақтар бойынша (мысалы, 1:500 000 масштабта) қалыптастырылуы мүмкін, бұл берілгеннің аумақтың кешендік жабынын жылдам қалыптастыруға мүмкіндік береді.
  Графикалық файлдарды (GeoTIFF, PNG, JPEG және басқаларын) импорттау тапсырмасында KMZ файлдарынан растрлық тайлдар пирамидасын жүктеу қосылды. KMZ архиві KML файлын және растрлық файлдар жинағын қамтуы мүмкін. KML файлында растрлық деректер параметрлерінің сипаттамасы – расторлардың аттары мен байланыстыру координаттары, сондай-ақ оларды кескіндеудің басымдығы қамтылады. KMZ-дан растрлық тайлдар пирамидасын импорттау нәтижесінде MPT жобасына біріктірілген RSW файлдар жинағы қалыптасады. MPT жобасы KML файлында «Кескіндеу басымдығы» параметріне сәйкес RSW файлдарының тізімін және олардың көріну шекараларын қамтиды.
  SRTM, GeoTIFF форматтарынан матрицаларды импорттау тапсырмасында KMZ файлдарынан бедердің биіктіктер матрицасының пирамидасын жүктеу қосылды. KMZ архиві KML файлын және «Кескіндеу басымдығы» параметріне сәйкес матрицалардың белгіленген көріну шекараларымен MPT жобасына біріктірілген MTW файлдарының жинағы қалыптасатын бедердің биіктіктері туралы деректері бар бір арналы GeoTIFF файлдар жинағын қамтиды.
  GeoTIFF файлдарын импорттау кезінде ГСК-2011 және ПЗ-90.11 координаттар жүйелерін қолдау үшін GeogCitationGeoKey және PCSCitationGeoKey тегтерінің талдауы қосылды. GeogCitationGeoKey тегі келесі типті жазбаны қамтуы мүмкін: "PZ-90.11 Zone 6" немесе "GSK-2011 Zone 7". GeogCitationGeoKey және PCSCitationGeoKey тегтерінің ішіндегісі басқа тегтермен берілген координаттар жүйелерінің сандық параметрлерін толықтырады.

  "Карта редакторы" тапсырмасындағы "Бөлінген объектілер семантикасы бойынша есептеулер" режимі жете аяқталған. Пайдаланушымен берілген математикалық формула бойынша объектілердің семантикаларын есептеу мен толтыру уақыты 7 есе қысқарды. Объектінің семантикалары мәндеріне және оның өлшеу қасиеттеріне әртүрлі математикалық операцияларды қамтитын көбірек күрделі математикалық өрнектерге қолдау көрсетіледі.

  Объектілерді іздеу, редакциялау, карталардың объектілерінің шартты белгілерінің түрін қалыптастыру кезінде және басқа да тапсырмаларда объектінің семантикалары мәндеріне және оның өлшеу қасиеттеріне математикалық өрнектерді (формулаларды) қолдану кеңейтілді. "Объектілерді іздеу" диалогына математикалық формулалар тізімін және есептеудің нәтижесі сәйкес келу керек болатын мәндер ауқымын енгізуге арналған бетбелгі қосылған. Объектілерді іздеу кезінде формулалардың біреуі немесе бірден барлығы үшін мәндердің берілген ауқымдарына есептеулердің сәйкестігі бойынша объектілерді іріктеуді ұсынуға болады.
  Математикалық операциялар ретінде ABS, ARM, SIN, COS, TG, CTG, MIN, MAX, POW2, POW3, SQRT2, SQRT3, LOG, LOG10 және басқаларға қолдау көрсетіледі. Есептеулерде аудан, периметр, бірінші нүктенің координаттары, контур орталығының координаттары, бірегей нөмір және объектінің басқа қасиеттері пайдаланылуы мүмкін.

  Берілген семантикалық сипаттамаларға ие болатын объектілерді іздеу жылдамдығы полиномдық хештеу әдістерін қолдану арқылы семантикалар мәндерін индекстеудің, мәндер анықтамалықтарын құрудың және іздеу алгоритмдерін басқа жақсартулардың есебінен орташа есеппен 1000 есеге арттылды. 4 000 000 объектіден тұратын бақылау мысалында келесі үш индекстелген семантикалар бойынша іздеу орындалған: "Өзінің атауы", "Тұрғындар саны", "Объектінің бірегей сәйкестендіргіші", олар 3 350 000-нан астам объектілерде толтырылған болатын. Объектілердің іріктеуін орындау жылдамдығы 4 секундтан 4-5 миллисекундқа дейін қысқарды. Хеш-кестелерді орналастыру үшін жедел жадтың қосымша көлемі 95 Мбайтты, бастапқы картаның өлшемі – 802 Мбайтты құрады. Хеш-кестелерді тұрғызуды белсендіру үшін объектілерді іздеу кезінде пайдаланылатын семантикалар үшін "Сыныптауыш редакторында" "Іздеу үшін индексациялау" опциясын қосу қажет. Хеш-кестелерді тұрғызу уақытын қысқарту үшін олар ".seh" кеңейтуімен файлға сақталады және карта ашылған кезде оқылады. Картаны SITZ\MAPZ\MPTZ жинақталған форматында сақтау кезінде хеш-кестелер картамен бірге жалпы архивте жинақталады. Жаңа алгоритм көп ағынды режимде қолданбалы тапсырмалардан іздеуге сұратулардың көбірек санын орындауға және серверлік қосымшалардың өнімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді.

  "Сыныптауыш редакторында" семантика-формуланы сипаттау үшін математикалық операциялардың тізімі кеңейтілген. Мұндай семантиканың мәні объектінің координаттарын немесе семантикасын жаңарту кезінде автоматты түрде есептеледі және объектілер сериясы (семантикалардың мәндері комбинациясына байланысты шартты белгілер матрицасы) арқылы және бағдарламаланатын белгілердің негізінде объектінің белгісін қалыптастыруға қатыса алады.
  Нүктелік белгісі бар полигондарды бейнелеу үшін объектілердің жаңа қасиеті – "Нүктесі бар полигон" қосылды. Осындай қасиеті бар объектілер үшін объектіні құру және редакциялау кезінде немесе сұрыптау кезінде автоматты түрде полигонның ортасында бір нүктесі бар қосалқы объект жасалады. Егер полигонның шартты белгісі полигонның параметрлері мен нүктелік немесе векторлық белгінің параметрлері қамтитын болса, онда полигонның ортасында тиісінше белгі бейнеленеді. Нүктенің орнын өзгерту "Картаның редакторында" жүзеге асырылады.

  Бағдарламаның жаңа нұсқасы Жүктеу бөлімінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 24.03.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Ленинград және Кострома облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Ленинград және Кострома облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1:5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қолжетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қолжетімді.

 • 23.03.2021 "Панорама" КБ мамандары "Әскери мақсаттағы геоақпараттық платформалар" І Бүкілресейлік ғылыми-техникалық конференциясында баяндама жасады
  2021 жылдың 17 наурызында "Әскери мақсаттағы геоақпараттық платформалар " І Бүкілресейлік ғылыми-техникалық конференция қашықтағы форматта өтті. Осы іс-шараның шеңберінде "Панорама" КБ мамандары "Шешімдерді жоспарлау мен қабылдау үшін әскері мақсаттағы геоақпараттық жүйе" баяндамасын жасады.
  Баяндамада "Оператор" ГАЖ-да әскерлер мен қару-жарақты жоспарлау мен басқару үшін жер картасымен және жедел жағдаймен ұжымдық жұмысты ұйымдастыру, "Оператор" ГАЖ құралдарымен кеңістіктік деректер базалары бойынша ұсақ масштабты топографиялық карталарды құру, жердің шынайы үш өлшемді модельдерін құру, сонымен қатар ведомствоаралық өзара іс-қимыл мәселелері қарастырылды. Сандық карталардың және ЖҚЗ деректерінің банкі құралдарымен сандық карталардың және жерді қашықтан зондтаудың жаһандық жабындарын қалыптастыру технологиялары көрсетілген, сонымен қатар әртүрлі халықаралық координаттар жүйесінде ұлттық картографиялық материалдар негізінде СТК мен арнайы карталарды жедел автоматтандырылған құру және жаңарту мәселелері қарастырылған. Баяндамада көрсетілген "Панорама" КБ-ның бағдарламалық өнімдері Astra Linux SE отандық операциялық жүйесінің басқаруымен жұмыс істейді.

  Конференцияның мақсаты жаңа ғылыми-техникалық әзірлемелер туралы ақпарат алмасу, жетекші ғылыми мектептерді біріктіру, келесі бағыттар бойынша ынтымақтастық үшін серіктестер іздеу болып табылды: бастапқы геодезиялық деректерді анықтау үшін астрономиялық-геодезиялық, навигациялық және геоақпараттық қамтамасыз етудің бірыңғай кешенін құру; әскери мақсаттағы жербеті роботтехникалық кешендерінің әрекеттерін геоақпараттық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды және оларды іске асыру үшін мобильді геоақпараттық платформаны тұрғызу жолдарын зерттеу; геоақпараттық жүйелер мен әскери мақсаттағы платформаларды жетілдіру жолдарын зерттеу. Конференцияны ұйымдастырушы ЭРА Әскери инновациялық технополис болып табылады.

  Материалдармен "Презентациялар" бөлімінде танысуға болады.

 • 19.03.2021 "Панорама" ГАЖ-да жердің карталарын іздеу, редакциялау және бейнелеу кезінде математикалық өрнектерді қолдану кеңейтілді
  "Панорама" КБ-да 13.6.4-нұсқалы "Панорама" ГАЖ әзірленді. Жаңа нұсқада объектілерді іздеу, редакциялау, карталардың объектілерінің шартты белгілерінің түрін қалыптастыру кезінде және басқа да тапсырмаларда объектінің семантикалары мәндеріне және оның өлшеу қасиеттеріне математикалық өрнектерді (формулаларды) қолдану кеңейтілді. "Объектілерді іздеу" диалогына математикалық формулалар тізімін және есептеудің нәтижесі сәйкес келу керек болатын мәндер ауқымын енгізуге арналған бетбелгі қосылған. Объектілерді іздеу кезінде формулалардың біреуі немесе бірден барлығы үшін мәндердің берілген ауқымдарына есептеулердің сәйкестігі бойынша объектілерді іріктеуді ұсынуға болады.
  Мысалы, берілген учаскеге енгізілген селитра мөлшерімен семантика болған кезде 1- гектарға 40-тан 50 кг дейін азот енгізілген учаскелерді таңдап алу қажет. 123-семантикада учаскеге тоннамен енгізілген селитра мөлшері болсын. Учаскенің ауданы (S) шаршы метрмен есептелетіндіктен, ал аммиак селитрасында 34,5% азот бар болғандықтан, формула келесі түрге ие болады: "#123*1000*0.345/(S/10000)" немесе қарапайым "#123*3450000/S". Шекаралық мәндер ретінде 40 және 50-ді ұсыну керек. Тыңайтқыштар дозасы 40-тан кем немесе 50-ден көп учаскелердің кері іріктеуі үшін шекаралық мәндердің орындарын ауыстыру керек. Математикалық операциялар ретінде ABS, ARM, SIN, COS, TG, CTG, MIN, MAX, POW2, POW3, SQRT2, SQRT3, LOG, LOG10 және басқаларға қолдау көрсетіледі. Есептеулерде аудан, периметр, бірінші нүктенің координаттары, контур орталығының координаттары, бірегей нөмір және объектінің басқа қасиеттері пайдаланылуы мүмкін.
  "Карта редакторы" тапсырмасындағы "Бөлінген объектілер семантикасы бойынша есептеулер" режимі жете аяқталған. Пайдаланушымен берілген математикалық формула бойынша объектілердің семантикаларын есептеу мен толтыру уақыты 7 есе қысқарды. Объектінің семантикалары мәндеріне және оның өлшеу қасиеттеріне әртүрлі математикалық операцияларды қамтитын көбірек күрделі математикалық өрнектерге қолдау көрсетіледі.
  "Сыныптауыш редакторында" семантика-формуланы сипаттау үшін математикалық операциялардың тізімі кеңейтілген. Мұндай семантиканың мәні объектінің координаттарын немесе семантикасын жаңарту кезінде автоматты түрде есептеледі және объектілер сериясы (семантикалардың мәндері комбинациясына байланысты шартты белгілер матрицасы) арқылы және бағдарламаланатын белгілердің негізінде объектінің белгісін қалыптастыруға қатыса алады.
  "Геодезиялық редактор" міндеті жете аяқталды. "Кадастрлық нөмір немесе мекенжай бойынша іздеу" режиміне іздеу көзін: карта бойынша немесе ЖМБМТ-ге таңдау мүмкіндігі қосылды. ЖМБМТ-да іздеуді пайдалану кезінде көрсетілген кадастрлық нөмір немесе мекенжай бойынша табылған ақпарат "ЖММК-дан ақпарат" диалогында бейнеленеді. API Яндекс.Карт-ға қол жетімділік кілті болған кезде карта табылған объектінің ортасына орнын ауыстыру орындалады. Ресей Федерациясының Табиғи ресурстар және экология министрлігінің 2020 жылғы 30 шілдедегі N 539 бұйрығымен бекітілген орман декларациясына графикалық қосымшаларды қалыптастыру құралдары іске асырылды. "Бөлінген объектілер бойынша жинақ есеп беруді басып шығару" режимі орман декларациясына 1 және 2-қосымшаларды, ал "Объектінің схемасын құру және есеп беруді толтыру" режимі орман декларациясына 3 және 4-қосымшаларды қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Есеп берулерді қалыптастыру үшін Geodesy.dot бумасында орналастырылған есеп берулердің жаңа шаблондары әзірленді. Гектарлармен объектінің есеп берулеріне шығару үшін #Area_ga# маркерін және объектінің шекараларының сипаттамалық нүктелерінің геодезиялық координаттарын геодезиялық координаттарының есеп берулеріне шығару үшін #STR3BL# маркерін өңдеу қосылды.
  Орман декларациясын толтыру үшін қажетті ақпарат бар мәліметтерді қамтитын сандық картаны дайындау үшін пайдаланылатын forestry.v2.rscz картаның сандық сыныптауышы жете аяқталды. Сыртқы архиваторды пайдаланусыз, деректмелерімен XML файлды және қоса тіркелген PDF-файлдарды қамтитын құжаттың ZIP-пакеттін оқу және сақтау іске асырылған.
  "Схемалар мен сызбаларды дайындау" режимдер тобына қосылған "Трассаның бейінін тұрғызу" жаңа режимі әзірленді. Режим картада көрсетілген сызықтық объекті бойынша автомобильдік немесе темір жолдың жобаланатын трассасы бойынша бойлық бейінді автоматты түрде салу үшін арналған. Қалыптастырылатын сызба бедердің қолданыстағы бетінің бейін сызығын, оңтайлы еңістерді, трассаның жоспарын (картаның трасса бойындағы көрсетілген еніндегі кескіні), рәсімдеу элементтерін және анықтамалық ақпаратты қамтитын трассаның жоспарындағы жобалық сызықты қамтиды.
  Трасса сызығының бойында көпірлік өткелдер мен тоннелдер туралы мәліметтерді жинау орындалды. Алынған ақпарат бейінде арнайы шартты белгілеулер түрінде бейнеленеді. Дайындалған сызбаны бөлек карта түрінде немесе JPG, PNG, TIF форматында берілген өлшемдегі беттерге бөлумен графикалық құжаттар түрінде немесе немесе көп беттік PDF-құжат түрінде сақтауға болады.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасын Жүктеу бөлімінде жүктеуге болады.

 • 18.03.2021 Бұлтты геоақпараттық жүйені тұрғызу бойынша дәрістер жарияланды
  "Панорама" КБ-да дәрістер мен практикалық сабақтар циклін қамтитын "Геопорталдар және таратылған (бұлтты) ГАЖ-технологиялар" курсы бойынша оқу бағдарламасы әзірленді. Бірінші тыңдаушылар Мәскеу мемлекеттік геодезия және картография университетінің (МГАжКИИ) "Қолданбалы ғарышкерлік және фотограмметрия" факультетінің студенттері болды. Курс "Есептеу техникасы және аэроғарыштық ақпаратты автоматтандырылған өңдеу" кафедрасының магистратура бағдарламасына қосылған. Сабақтарды саладағы көпжылдық жұмыс өтілі бар "Панорама" КБ мамандары жүргізеді.
  Студенттер қол жетімді нысанда таратылған геоақпараттық жүйелер саласындағы өзекті білімдер туралы айтады: олардың жалпы сипаттамаларынан бастап нақты бағдарламалық жасақтамаға және оны нақты қолдануға дейін. Дәріс материалы презентациялар түрінде дайындалған, дәрістердің өздері бейнеге жазылады. Курсты өткеніне қарай материалдар Панорама КБ-ның білім базасында жарияланады. Келесі тақырыптар бойынша дәрістерді қарап шығу мен жүктеу қазірдің өзінде қол жетімді: "Геопорталдардың және таратылған ГАЖ-технологиялардың жалпы сипаттамасы", "Таратылған геоақпараттық жүйелерде деректерді ұйымдастыру", "Таратылған ГАЖ архитектурасы".
  "Панорама" және МГАжКИИ – байырғы стратегиялық серіктестер. Бірлескен қызмет отандық картографиялық-геодезиялық білім беруді және геоақпараттық жүйелердің бағдарламалық жасақтамасын танымал етуге бағытталған. Осылайша, 12 сәуірде Студенттік ғылым аптасы 2021-де GEOSKILLS Картография 2021 кәсіби дағдыларын практикалық қолдану бойынша командалық жарыстар өтеді. МГАжКИИ Панорама КБ-мен бірлесіп өз білімдерін осы салада тәжірибеде қолдануға ниет білдіретін студенттерді шақырады. Конкурсқа Ресейдің бейінді жоғарғы оқу орындары мен колледждерінің күндізгі бөлімдерінің студенттері қатыса алады.
  Оқу материалдарымен танысу "Бейнесабақтар" және "Презентациялар" бөлімдерінде қол жетімді.

 • 17.03.2021 GIS WebService SE кеңістіктік объектілерді іздеу мүмкіндіктерін OGC Filter Encoding 2.0 халықаралық стандарты негізінде кеңейтуде
  "Панорама" КБ-да 13.9.2-нұсқалы GIS WebService SE әзірленді. Жаңа нұсқада OGC Filter Encoding 2.0 Encoding Standard 09-026r1 and ISO/DIS 19143 халықаралық стандарты негізінде семантикалар бойынша кеңістіктік объектілерді іріктеуге арналған сүзгі қосылды. Сүзгіні беру күрделі XML-RPC сұрату арқылы жүзеге асырылады. Сүзгі объектілерді іздеудің топтық операцияларын жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, "Өз атауы" = "Бүркіт" немесе "Мәскеу", және халқы 10 млн-нан көп, бірақ 30 млн кем болатын объектілерді табу керек. Объектілерді өлшемдері (ауданы, периметрі, биіктігі, ұзындығы) бойынша іріктеуге арналған жаңа сүзгі қосылды. Бұл сүзгіні нәтижесі xml/gml немесе geoJSON файлы болып табылатын барлық сұратуларда, мысалы, ауданы 100 м2-ден кем, бірақ 20 м2-ден көп болатын объектілерді табу үшін қолдануға болады. Халықаралық стандарттарды пайдалану деректерді іздеу мен іріктеу бойынша қосымшалардың (GIS WebServer SE, СК және ЖҚЗ деректерінің банкі және басқалардың) мүмкіндіктерін кеңейтеді.
  GetBound сұратуы үшін деректердің типіне байланысты артықшылықты форматтарды шығару қосылды. Бұл GIS WebServer SE әкімшісіне деректер форматын (PNG немесе PNG8) дұрыс орнатуға мүмкіндік береді. GEOJSON файлы бойынша пайдаланушылар қабаттарын қалыптастыруға мүмкіндік беретін жаңа сұрату қосылды.
  ДББЖ-нің үш типімен PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server тікелей жұмыс істеуді қолдау іске асырылды. Сервис әкімшісі жете аяқталды. Сервердің ресурстарын үнемдеу мақсатында қызметтің жұмыс аналитикасын өшіру мүмкіндігі қосылды. Сервис панелінде қабаттың кэшін тазарту үшін түймешік қосылды.
  GIS WebService SE кеңістіктік деректерді беру мен бейнелеу жүзеге асырылатын барлық халықаралық стандарттарды (OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS) қолдайды. Бағдарламада кез келген пайдаланушылық немесе жергілікті координаттар жүйесі бойынша тайлдарды беру мүмкіндігі іске асырылған. Қосымша Apache, IIS және nginx веб-серверлерімен үйлесімді түрде Windows және Linux платформаларында іске асырылған.
  Бағдарламаның жаңа нұсқасы және құжаттама сайтта Жүктеу бөлімінде орналастырылған.

 • 16.03.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Белгород пен Брянск облыстарының карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Белгород пен Брянск облыстарының карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карта 1:5 000 масштабтағы (map5000m) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталынған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталар "Сандық карталар" бетінде жүктеу үшін қол жетімді.

 • 15.03.2021 Жергілікті координаттар жүйесінің (ЖКЖ) параметрлерін есептеу бойынша оқыту бейнематериалы дайындалды
  "Панорама" КБ мамандары нүктелер жинағы бойынша жергілікті координаттар жүйесі проекциясының параметрлерін есептеу бойынша бейнесабақ дайындады. "Кадастрлық инженердің" АЖО немесе "Панорама" ГАЖ пайдаланушылары жергілікті координаттар жүйесінен нүктелердің координаттар жинағы бойынша мемлекеттікке ауысу параметрлерін өз бетінше есептей алады.

  Жергілікті координаттар жүйесі мен мемлекеттік координаттар жүйесі арасындағы ауысу параметрлері, жергілікті координаттар жүйесіндегі геодезиялық пункттер координаттарының каталогтары кеңістіктік деректердің федералды қорында үнемі сақталады және мүдделі тұлғаларға 30 желтоқсан 2015 жылғы N 431-ФЗ "Геодезия, картография және кеңістіктік деректер туралы" Федералды заңның 10-бабының 7-бөлімінде белгіленген тәртіппен ұсынылады. Ауысу кілттерді алу мүмкіндігі болмаған кезде "Жергілікті координаттар жүйесінің проекциясының параметрлерін есептеу" тапсырмасының көмегімен шамаланған параметрлерін есептеуге болады.

  Оқу материалында "Жергілікті координаттар жүйесі проекциясының параметрлерін есептеу" тапсырмасының жұмыс ерекшеліктері көрсетілген. Есептеулер үшін бастапқы деректер жергілікті (X, Y) және геодезиялық координаттар жүйесіндегі (ендік, бойлық) нүктелердің координаттары болып табылады. Геодезиялық координаттар координаттар каталогынан жүктелуі немесе координаттар бойынша белгілі параметрлерімен мемлекеттік (СК42, СК63, СК95) немесе жергілікті координаттар жүйесінен координаттар бойынша есептелуі мүмкін. Тапсырма осьтік меридианның бойлығын, негізгі нүктенің ендігін, осьтік меридиандағы масштабты, X және Y осьтері бойынша координаттардың жылжуын, осьтердің бұрылу бұрышын есептеуді орындайды. Есептеулердің нәтижелері кейінірек олардың электрондық карталарды құру кезінде пайдалану үшін XML файлына сақталуы мүмкін.

  Оқу материалдарымен "Бейнесабақтар" бөлімінен танысуға болады.

 • 09.03.2021 "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында Саха Республикасы (Якутия) мен Чутотка автономды округінің карталары жаңартылды
  "Панорама" КБ-ның мамандары Саха Республикасы (Якутия) мен Чутотка автономды округінің карталарын дайындады және "Кеңістіктік деректер банкі" геопорталында орналастырды. Карталар OpenStreetMap деректері бойынша қалыптастырылды, бастапқы деректер Geofabrik сайтынан алынды. Карталармен жұмыс істеу үшін Панорама Мини ГАЖ бағдарламасын немесе "Панорама" КБ-ның басқа бағдарламалық өнімдерін пайдалануға болады.

  Карталар 1: 5 000 масштабтағы (map5000m.rsc) ірі ауқымды жоспарлардың жаңғыртылған сыныптауышына келтірілген және қапталған жобада (MPTZ) сақталған. MPTZ форматындағы жобаның құрамына өңірдің аумағына (ел, федерация субъектісі, әкімшілік аудан) арналған сандық карта, әкімшілік-аумақтық бөліністің картасы және сандық сыныптауыш кіреді. Кеңістіктік деректер банкінде жаңартуларды орналастыру Сандық карталардың деректерінің және ЖҚЗ деректерінің банкі бағдарламасының көмегімен орындалған. Кеңістіктік деректер банкінің ішіндегісін геопорталда жариялау және жүктеу үшін деректерге қол жетімділік GIS WebServer SE құралдарымен іске асырылған.

  OpenStreetMap деректерінің негізіндегі тегін карталарды "Сандық карталар" бетінде жүктеуге болады.

 • 07.03.2021 "Оператор" ГАЖ-да Linux үшін кеңістіктік деректерге іздеу сұратуларын орындау жеделдетілген
  "Панорама" КБ-да Astra Linux SE ОЖ ("Смоленск" және "Ленинград" релиздері) және Заря ОЖ үшін 13.4.0 нұсқалы "Оператор" SE ГАЖ әзірленді. Бағдарламаның жаңа нұсқасында берілген семантикалық сипаттамаларға ие болатын объектілерді іздеу жылдамдығы полиномдық хештеу әдістерін қолдану арқылы семантикалар мәндерін индекстеудің, мәндер анықтамалықтарын құрудың және іздеу алгоритмдерін басқа жақсартулардың есебінен орташа есеппен 1000 есеге арттырылды. 4 000 000 объектіден тұратын бақылау мысалында келесі үш индекстелген семантикалар бойынша іздеу орындалған: "Өзінің атауы", "Тұрғындар саны", "Объектінің бірегей сәйкестендіргіші", олар 3 350 000-нан астам объектілерде толтырылған болатын. Объектілердің іріктеуін орындау жылдамдығы 4 секундтан 4-5 миллисекундқа дейін қысқарды. Хеш-кестелерді орналастыру үшін жедел жадтың қосымша көлемі 95 Мбайтты, бастапқы картаның өлшемі – 802 Мбайтты құрады. Хеш-кестелерді тұрғызу уақытын қысқарту үшін олар ".seh" кеңейтуімен файлға сақталады және карта ашылған кезде оқылады. Картаны SITZ\MAPZ\MPTZ жинақталған форматында сақтау кезінде хеш-кестелер картамен бірге жалпы архивте жинақталады. Жаңа алгоритм көп ағынды режимде қолданбалы тапсырмалардан іздеуге сұратулардың көбірек санын орындауға және серверлік қосымшалардың өнімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді.
  Жаңа нұсқада векторлық карталарды берілген координаттар жүйесіне өзгерту 4-6 есеге үдетілді. Өзгертумен картаны қосқан кезде картаның ішкі директориясында төлқұжат файлының атауы мен ағымдағы күнін қамтитын атауы бар бастапқы картаның көшірмесі жасалады. Карталардың ашылуы мен алғашқы бейнеленуі картаның әр парағына объектілердің аумақтық таралу ағашы бар "*.sol" файлын қалыптастыру есебінен қосымша үдетілді. Картаны ашқан кезде объектілер ағашын оқу және бірінші бейнелеуді 5-15 есе жеделдету орындалады (2 млн объектілері бар карта үшін ашылу және алғашқы бейнелеу 9-12 секундтан 1 секундқа дейін үдетіледі). Картаны SITZ\MAPZ форматында сұрыптаған немесе MPTZ жобасын сақтаған кезде объектілер ағашы картаның бірінші ашылуының одан әрі үдеуімен қапталған деректер файлында сақталады. Егер "*.sol" файлы болмаса, ағашты автоматты түрде салу және файлды сақтау орындалады.
  9.4 және одан жоғары нұсқалы Сервер ГАЖ-дан MPTZ кеңістіктік деректерінің жинақталған жобасын бейнелеу мүмкіндігі қосылған. Жинақталған жобаға әртүрлі деңгейдегі егжей-тегжейлі векторлық карталар, RSW форматындағы жердің суреттері, биіктіктер матрицалары және жердің сапалық сипаттамаларының матрицалары, осы деректердің кірістірулері, әртүрлі хаттамалар бойынша Сервер ГАЖ-дан және геопорталдардан деректерге сілтемелер түрінде аумақты кешенді түрде ұсыну кіруі мүмкін. Барлық деректер жинағы MPTZ форматындағы бір файлға жинақталады. Жинақталған деректердің жалпы көлемі 3-10 есеге кішірейеді. MPTZ жобасына жинақталған деректермен алмасу жылдамдығы берілетін файлдардың санын азайтуды есепке алумен 5-20 есе өседі. MPTZ файлының өлшемі және жобадағы жинақтар саны шектелмеген. Карталар сыныптауыштармен, картаның ауданы бойынша объектілердің таралу ағашымен, мультимасштабты объектілермен (әртүрлі бейнелеу масштабтары үшін жалпыланған контурлармен) және объектілердің семантикаларын іздеу үшін индексацияланған хеш-кестелермен, растрлар мен матрицалардың тайлдар пирамидаларымен бірге жинақталады, бұл деректерді бейнелеу мен іздеудің жоғары жылдамдығын қамтамасыз етеді. Сервер ГАЖ-дағы виртуалды бума фондық картографиялық жабынның ауданы мен егжей-тегжейлігін және деректерді қосымша әкімшілендірусіз ЖҚЗ деректерінің құрамын өзгерте отырып, фондық режимде MPTZ жобаларымен толықтырылуы/жаңартылуы мүмкін. Жинақталған MPTZ жобалары аймақтар бойынша (мысалы, "Сандық карталар" бетінде сияқты) немесе номенклатуралық парақтар бойынша (мысалы, 1: 500 000 масштабта) қалыптастырылуы мүмкін, бұл берілген аумақтың кешендік жабынын жылдам қалыптастыруға мүмкіндік береді.
  Operator.rsc жедел жағдай объектілерінің сыныптауышы жаңартылды. Басқару бекеттері, байланыс объектілері, инженерлік техника, тұрақты дайындық бөлімшелері және келесі қабаттарда қамтылатын басқа да көптеген типті шартты белгілердің түрі нақтыланған: "Құрлық әскерлерінің әрекеттері. Зымыранды-артиллериялық құралдардың соққылары, атыстары", "Инженерлік әскерлер", "ФҚҚ органдары", "РФ ІІМ", "РФ ІІМ ЖҚҚМИ", "РФ Көлік министрлігі", "РЭК әскерлері", "Байланыс әскерлері", "РФ жол органдары", "Ғарыш әскерлері", "Жұмылдыруды өрістету", "Әскерлерді моральдық-психологиялық қамтамасыздандыру", "ТЖ және АҚМ", "Жалпы қолданатын жедел объектілер", "Шекаралық органдар. Басқарма", "Дұшпан – жағдайы, әрекеттері", "Стратегиялық мақсаттағы зымыран әскерлері", "Техникалық әскерлердің құрамалары мен әскери бөлімдері", "Әскерлерді топогеодезиялық қамтамасыздандыру" және басқалары.
  1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000, 1: 200 000, 1: 500 000, 1: 1 000 000 масштабтарының сандық топографиялық карталарының сыныптауыштары жаңартылды. Гидрография, құрлық бедері, жол торабы және жол құрылыстары, өсімдік жамылғысы, топырақтар және лава жамылғылары, өнеркәсіптік және әлеуметтік объектілер, шекаралар, қоршаулар, жеке табиғи құбылыстар және аумақтар