Баға - Windows

Windows бағдарламалары Linux
бағдарламалары
Ауыл
шаруашылығы
Өнімдерді
жаңарту
Қызметтер Геопортал
аймағы

"Панорама" КБ АҚ бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) лицензияларының құны осы прейскурантта көрсетілген. Лицензиялардың қолданылу мерзімі – 3 жыл. Лицензияға бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңа нұсқаларын пайдалану және техникалық қолдау (форумда сұрауларға жауап беру және бағдарламалық жасақтаманың жаңа нұсқаларын пайдалану құқықтарын жаңарту арқылы ақпараттық және техникалық көмек көрсету) бір жылға құқықтар кіреді.
Мерзімсіз лицензияны сатып алған кезде бағдарламалық құралдың құны 30%-ға артады. Лицензия бағдарламалық жасақтаманың жаңа нұсқаларын пайдалану құқығын және екі жылға техникалық қолдауды қамтиды.
Бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңа нұсқаларын пайдалану құқықтарын жаңарту және бір жылға техникалық қолдау көрсету құны бағдарламалық қамтамасыз етудің ағымдағы құнының 24% құрайды.
Құралдар жинағы лицензиясы (GIS ToolKit, GIS ToolKit Active, Конструктор ГАЖ, GIS WebToolKit), 3D үлгісін көрсету құрамдас бөлігі және пайдаланушы қолданбасын орындау лицензиясы бір жылға техникалық қолдау көрсетумен мәңгілікке беріледі.
Мерзімсіз лицензия беру Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 1281-бабына сәйкес ерекше құқықтардың қолданылу мерзіміне құқықтарды беруді білдіреді.
Лицензиялардың құны Ресей Федерациясының аумағында сатып алу үшін көрсетілген.
Тұрақты және өзгермелі лицензиясы бар бағдарламалық жасақтаманың құны бірдей. Қалқымалы лицензиясы бар кілттерге арналған тапсырмалардың ең аз саны - 3. Барлық бағдарламалық құрал желідегі кеңістіктік деректерге көп пайдаланушы қатынасын қолдайды.
Бекітілген лицензия үшін әрбір жұмыс станциясы үшін USB кілті немесе тіркеу кілті қажет. Бекітілген лицензия (тіркеу кілті) электрондық пошта арқылы жіберілген тіркеу деректеріне негізделген қолданбалардың компьютер параметрлерімен байланыстырылуын қамтамасыз етеді. Қалқымалы лицензия жергілікті желіде бір USB кілтінің болуын қамтамасыз етеді, ол кез келген компьютерде бағдарлама лицензияларының ақылы санын бір уақытта орындауға мүмкіндік береді.
Бекітілген лицензия үшін USB кілті микро пішін факторында қолжетімді (тәртіпте көрсетілген).

Бағаны жүктеу (PDF)

  Код про­дукта Реестр
отечествен
ного

ПО1
Продукт Цена, руб. Вклю­чая НДС, руб.
 ГИС "Панорама"
0100    Профессиональная ГИС
Подробнее... 0104 4227 Геоинформационная система "Панорама x64" ( ГИС "Панорама x64" версия 14)2 108 460 0
Подробнее... 0102 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", "Обработка геодезических измерений" и "Кадастровые задачи", дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 16 400 0
Подробнее... 0103 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", только "Кадастровые задачи", дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 5 400 0
Подробнее... 0105 7382 Специализированное программное обеспечение "Автоматизированная генерализация цифровых топографических карт" (СПО Генерализация, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 26 950 0
Подробнее... 0106 7385 Программа для моделирования гидрологических условий местности "Комплекс гидрологических задач" (Комплекс гидрологических задач, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 9 790 0
Подробнее... 0107 7384 Программа для обработки результатов инженерно-геологических изысканий "Комплекс геологических задач" (Комплекс геологических задач, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 9 790 0
Подробнее... 0108 7386 Комплекс 3D анализа (дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 10 890 0
Подробнее... 0109   Комплекс агрономических задач (дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14)5 18 000 3 000
Подробнее... 0110   Комплекс подготовки карт к изданию (дополнительно к ГИС "Панорама х64" версия 14) бесплатно
Подробнее... 0111

13729

Комплекс градостроительных задач (дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 12 600 0
Подробнее... 0112 9310 Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации (Комплекс подготовки документов АНИ, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 31 900 0
Подробнее... 0113 7387 Комплекс автоматизированного дешифрирования и векторизации данных дзз (версия 4, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 13 090 0
0300     Профессиональный векторизатор
Подробнее... 0307 7224 Профессиональный векторизатор "Панорама-редактор" ("Панорама-редактор", версия 14) 54 450 0
Подробнее... 0302 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", "Обработка геодезических измерений" и "Кадастровые задачи", дополнительно оплачивается к "Панорама-редактор" версии 14) 16 400 0
Подробнее... 0303 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", только "Кадастровые задачи", дополнительно оплачивается к "Панорама-редактор" версии 14) 5 400 0
Подробнее... 0304 7382 Специализированное программное обеспечение "Автоматизированная генерализация цифровых топографических карт" (СПО Генерализация, дополнительно оплачивается к "Панорама-редактор" версии 14) 26 950 0
Подробнее... 0305 13729 Комплекс градостроительных задач (дополнительно оплачивается к "Панорама-редактор" версии 14) 12 600 0
 Специализированные ГИС
0400    Специализированные ГИС
Подробнее... 0405 460 ГИС "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор, версия 14)2 103 730 0
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 2 400 0
Подробнее...     Комплект программ "АРМ геолога" в составе: 12 190 0
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 2 400 0
Подробнее... 0107 7384 Программа для обработки результатов инженерно-геологических изысканий "Комплекс геологических задач" (Комплекс геологических задач (версия 14.3.1.52)) 9 790 0
 Муниципальные ГИС
0600    Муниципальные ГИС
Подробнее...     Комплект программ "АРМ градостроителя" в составе: 15 000 0
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 2 400 0
Подробнее... 0111 13729 Комплекс градостроительных задач 12 600 0
Подробнее...     Комплект программ "АРМ кадастрового инженера Про" в составе: 18 800 0
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 2 400 0
Подробнее... 0102 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", "Обработка геодезических измерений" и "Кадастровые задачи") 16 400 0
Подробнее...     Комплект программ "АРМ кадастрового инженера" в составе: 7 800 0
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 2 400 0
Подробнее... 0103 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", только "Кадастровые задачи") 5 400 0
     
Подробнее... 0610   ГИС "Экологический мониторинг и аналитика" (версия 2)5 13 068 2 178
 Серверные приложения
0800    GIS WebServer SE
Подробнее... 0801 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE версия 6, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 141 900 0
Подробнее... 0802 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для создания резервного серверного сегмента)3 35 475 0
 Сервисы
Подробнее... 0806 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS, WMTS, WFS-T, WCS на базе Apache, IIS, ngnix) 250 800 0
Подробнее... 0807 1850 GIS WebService (GIS WebService SE Mini версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS, WMTS, WFS-T, WCS на базе Apache, IIS, ngnix, ограничение по максимальному числу одновременно открытых карт (данных) - до 99) 108 900 0
Подробнее... 0808 1850 GIS WebService (GIS WebService SE для создания резервного серверного сегмента)3 62 700 0
Подробнее... 0809 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, для платформы "x64") 97 900 0
Подробнее... 0810 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service для создания резервного серверного сегмента)2 24 475 0
 ГИС Сервер
Подробнее... 0822 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, без ограничения числа подключений)2 291 500 0
Подробнее... 0821 385 ГИС Сервер x64 (Стандарт, версия 10, поддержка до 25 клиентов)2 163 900 0
Подробнее... 0820 385 ГИС Сервер x64 (Мини, версия 10, поддержка до 10 клиентов)2 37 400 0
Подробнее... 0825 385  ГИС Сервер x64 (для создания резервного серверного сегмента)3 82 500 0
 Серверные приложения
Подробнее... 0830 1936 Imagery Creator (версия 11, программа создания пирамид тайлов) 114 400 0
Подробнее... 0831   Программа мониторинга базы данных и обновления карты (версия 7, поддерживает Oracle, Microsoft SQL Server, FireBird, MS Access и др.)5 64 680 10 780
 Банк данных
Подробнее... 0840 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 7, включает GIS WebService SE, для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер х64) 415 800 0
Подробнее... 0841 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 7, с учетом ранее приобретенных GIS WebService SE и ГИС Сервер х64) 180 400 0
Подробнее... 0842 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ Мини версия 7, включает GIS WebService SE Mini и ГИС Сервер Мини) 218 900 0
Подробнее... 3300    Комплекс ведения регионального геопортала "Геопортал Регион" в составе:
I. Программное обеспечение доступа к данным
Подробнее... 1601  1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux версия 6, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 1 шт. 141 900 141 900 0
Подробнее... 1610 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, ngnix, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск") 1 шт. 250 800 250 800 0
Подробнее... 1621 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", без ограничения числа подключений) 1 шт. 291 500 291 500 0
Подробнее... 1672 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 7, с учетом ранее приобретенного GIS WebService SE, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 1 шт. 180 400 180 400 0
Подробнее... 1650 1936 Imagery Creator (Imagery Creator SE версия 11, программа создания пирамид тайлов, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск") 1 шт. 114 400 114 400 0
Подробнее... 1641 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск") 1 шт. Бесплатно при наличии Imagery Creator x64
II. Программное обеспечение подготовки и обновления данных
Подробнее... 0104 4227 Геоинформационная система "Панорама x64" (ГИС "Панорама x64" версия 14, OC MS Windows 7 x64 и выше) 4 шт. 108 460 433 840 0
Подробнее... 1621 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", без ограничения числа подключений) 1 шт. 291 500 291 500 0
III. Информационное обеспечение
3341    Цифровые классификаторы для ведения цифровой картографической основы и специальных карт (территориальное планирование, градостроительная деятельность, геодезические данные, геологические данные, чрезвычайные ситуации, телекоммуникации и связь, навигация, лесное хозяйство, сельское хозяйство и другие) Бесплатно, новые версии классификаторов и документации доступны - http://www.gisinfo.ru/
classifiers/classifiers.htm
    Итого:     1 704 340
    Итого со скидкой 15%:     1 448 689
 Прикладные программы
0900    Прикладные программы    
Подробнее... 0901   Конвертор крупномасштабных планов в формат DXF (версия 8, для платформы "х64")5 51 480 8 580
Подробнее... 0903   Комплекс автоматизированного контроля качества и исправления цифровых карт (версия 7, для платформы "х64")5 26 268 4 378
Подробнее... 0904 461 Профессиональная ГИС "Карта 2011" (Геоинформационная система "Карта 2005 Версия 11") 98 600 0
 Комплект программ для учебных заведений
1000    Комплект программ для учебных заведений
Ознакомьтесь с порядком получения программных продуктов для учебных заведений
Подробнее... 1001 4227 Геоинформационная система "Панорама х64" (ГИС "Панорама х64" версия 14)2 37 961 0
Подробнее... 1002 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", "Обработка геодезических измерений" и "Кадастровые задачи", дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 5 740 0
Подробнее... 1003 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", только "Кадастровые задачи", дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 1 890 0
Подробнее... 1005 7382 Специализированное программное обеспечение "Автоматизированная генерализация цифровых топографических карт" (СПО Генерализация, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 9 433 0
Подробнее... 1006 7385 Программа для моделирования гидрологических условий местности "Комплекс гидрологических задач" (Комплекс гидрологических задач, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 3 427 0
Подробнее... 1007 7384 Программа для обработки результатов инженерно-геологических изысканий "Комплекс геологических задач" (Комплекс геологических задач, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 3 427 0
Подробнее... 1008 7386 Комплекс 3D анализа (дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 3 812 0
Подробнее... 1009   Комплекс агрономических задач (дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14)5 6 300 1 050
Подробнее... 1010   Комплекс подготовки карт к изданию (дополнительно к ГИС "Панорама х64" версия 14) бесплатно
Подробнее... 1011 13729 Комплекс градостроительных задач (дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 4 410 0
Подробнее... 1012 9310 Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации (Комплекс подготовки документов АНИ, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 11 165 0
Подробнее... 1013 460 ГИС "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор, версия 14)2 36 306 0
Подробнее... 1014 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE версия 6, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 49 665 0
Подробнее... 1015 385 ГИС Сервер x64 (Стандарт, версия 10, поддержка до 25 клиентов)2 57 365 0
Подробнее... 1016   "Панорама АГРО" (версия 5, плавающая лицензия от 10 рабочих мест) за каждое5 13 632 2 272
Подробнее... 1017 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, IIS, ngnix) 87 780 0
 Средства разработки ГИС-приложений для Windows
1100    Средства разработки ГИС-приложений для Windows
Подробнее... 1101 7366 Инструментарий разработчика ГИС-приложений GIS ToolKit (GIS ToolKit, версия 14, разработка приложений в среде визуального программирования Embarcadero RAD Studio XE5 - XE10 включая Delphi и С++ Builder XE5 - XE10 для платформ "x32" и "x64") 21 890 0
Подробнее... 1102 7388 Набор ActiveX компонентов инструментария разработчика ГИС-приложений "GIS ToolKit Active" (GIS ToolKit Active , версия 14, разработка 32-x и 64-x разрядных ГИС-приложений в любой среде программирования, поддерживающей ActiveX технологию) 21 890 0
Подробнее... 1110 7366 196 900 0
Подробнее... 1113 7388 Набор ActiveX компонентов инструментария разработчика ГИС-приложений "GIS ToolKit Active" (GIS ToolKit Active Free версия 14, разработка 32-x и 64-x разрядных ГИС-приложений в любой среде программирования, поддерживающей ActiveX технологию без ограничения распространения; не включает компонент отображения 3D-модели) 196 900 0
  1121   Лицензия на выполнение пользовательских приложений (созданных в "GIS ToolKit" без применения компонента отображения 3D-модели (электронный ключ)5 6 732 1 122
  1122   Лицензия на выполнение пользовательских приложений (созданных в "GIS ToolKit" c применением компонента отображения 3D-модели (электронный ключ)5 11 880 1 980
  1131   Компонент отображения 3D-модели для GIS ToolKit Free (дополнительно оплачивается к "GIS ToolKit Free")5 47 520 7 920
  1132   Компонент отображения 3D-модели для GIS ToolKit Free Active (дополнительно оплачивается к "GIS ToolKit Free Active")5 47 520 7 920
1200    Средства разработки ГИС-приложений для Web
Подробнее... 1201 788 Инструментарий разработчика геоинформационных Web-сайтов GIS WebToolKit (GIS WebToolKit, Инструментарий разработки геоинформационных Web-приложений GIS WebToolKit SE, библиотека компонентов и классов на языке JavaScript, версия 6, функционирует с использованием GIS WebService) 196 900 0

Білім беру ұйымдарына арналған бағдарламалар жинағын алу үшін оқу орнының басшысынан жұмыс орындарының санын және оқу мақсаттарында бағдарламаларды пайдалану міндетін көрсете отырып, факс немесе электрондық пошта арқылы хат жіберу керек. Ақылы өнімдерді сату кеңсесінде алуға немесе жедел пошта арқылы жеткізуге болады. Құны 150 000 рубльден асатын бағдарламалық құралды сатып алғанда, жеткізу тегін.

1Отандық бағдарламалық қамтамасыз ету тізілімі электронды есептеуіш машиналарға (компьютерлерге) және дерекқорларға арналған ресейлік бағдарламалардың бірыңғай тізілімінің операторының ресми сайтының мекенжайында орналасқан: https://reestr.digital.gov.ru

2MS Windows және Linux ОЖ-де жұмыс істеу лицензиясын сатып алған кезде бағдарламалық құралдың құны 30%-ға артады (GIS Panorama x64 бағдарламалық өнімі, GIS операторы, GIS сервері үшін). ). Лицензия көп платформалы және пайдаланушыға қол жетімді операциялық жүйелердің бірінде жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

3Негізгі сегмент істен шыққан жағдайда кешеннің үзіліссіз жұмысын қамтамасыз ететін артық сервер сегментін құру үшін (негізгі сегменттің және резервтік көшірменің бір уақытта жұмыс істеуі мүмкін емес). рұқсат етілген).

5Электрондық есептеуіш машиналар мен дерекқорларға арналған ресейлік бағдарламалардың бірыңғай тізіліміне кірмеген бағдарламалық қамтамасыз етуге айрықша емес құқықтарды беру ҚҚС салынады.

Windows бағдарламалары Linux
бағдарламалары
Ауыл
шаруашылығы
Өнімдерді
жаңарту
Қызметтер Геопортал
аймағы