Баға - Ауыл шаруашылығы

Windows бағдарламалары Linux
бағдарламалары
Ауыл
шаруашылығы
Өнімдерді
жаңарту
Қызметтер Геопортал
аймағы

Бағалар Ресей Федерациясында сатылады.
Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану құқығын сатып ала отырып, клиент бір жыл ішінде техникалық қолдау қызметтерін пайдалану мүмкіндігіне ие болады - форумдағы сұраныстарға жауап беру арқылы ақпараттық және техникалық көмек көрсетеді. Техникалық қолдаудың әрбір келесі жылы бағдарламаның (лицензияның) ағымдағы құнының 24% мөлшерінде қосымша төленеді.
Бағдарламалық өнімнің сертификатталған нұсқасының бағасы жеке сұраныс бойынша белгіленеді.
Тұрақты және өзгермелі лицензиясы бар бағдарламалық өнімдердің бағасы бірдей. Жылжымалы лицензиясы бар кілтке арналған орындардың ең аз саны-3. Барлық өнімдер желідегі кеңістіктік деректерге көп пайдаланушының қол жеткізуін қолдайды.
Бекітілген лицензия әр жұмыс орнында USB кілті немесе тіркеу кілті болуын болжайды. Бекітілген лицензия (Тіркеу кілті) электрондық пошта арқылы жіберілген тіркеу деректері негізінде бағдарламаның компьютер параметрлерімен байланысын қамтамасыз етеді. Қалқымалы лицензия кез келген компьютерде бір уақытта ақылы бағдарламалар көшірмелерін орындауға мүмкіндік беретін жергілікті желіде бір USB кілтінің болуын қарастырады.
Белгіленген лицензия үшін USB кілті микроформада қол жетімді (тапсырыста көрсетілген).

Бағаны жүктеу (PDF)

  Код про­дукта Реестр
отечествен
ного

ПО1
Продукт Цена, руб. Вклю­чая НДС, руб.
 ГИС для сельского хозяйства
0700    ГИС для сельского хозяйства, на основе ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта
Подробнее...     Программа для автоматизации управления деятельностью сельскохозяйственного предприятия ("Панорама АГРО"), включает функции "Панорама АВТО":    
  0701   "Панорама АГРО" (версия 5, плавающая лицензия на 1 рабочее место) 59 400 9 900
  0702   "Панорама АГРО" (версия 5, плавающая лицензия от 5 рабочих мест) за каждое 51 000 8 500
  0703   "Панорама АГРО" (версия 5, плавающая лицензия от 10 рабочих мест) за каждое 35 400 5 900
Подробнее...     Программа мониторинга подвижных объектов "Панорама АВТО"    
  0711   "Панорама АВТО" (версия 5, плавающая лицензия на 1 рабочее место) 29 880 4 980
  0712   "Панорама АВТО" (версия 5, плавающая лицензия от 5 рабочих мест) за каждое 25 200 4 200
  0713   "Панорама АВТО" (версия 5, плавающая лицензия от 10 рабочих мест) за каждое 18 000 3 000
Подробнее... 0731   Panorama AGRO Service (версия 3, модуль ретрансляции данных от спутниковых систем мониторинга транспорта и сельскохозяйственной техники)* 83 880 13 980
*Для фермеров и индивидуальных предпринимателей предоставляется скидка 50% 41 940 6 990
           
Подробнее... 0732   ГИС "Панорама Мини" (версия 1, ОС Android 4.3 и выше) бесплатно
           
Подробнее...     Комплект программ "АРМ агронома" в составе: 18 350 2 700
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 2 150 0
Подробнее... 0109   Комплекс агрономических задач 16 200 2 700
Подробнее...     Комплект программ "Панорама-редактор "Земледелие" в составе: 65 700 2 700
Подробнее... 0307 7224 Профессиональный векторизатор "Панорама-редактор" ("Панорама-редактор", версия 14) 49 500 0
Подробнее... 0109   Комплекс агрономических задач 16 200 2 700
Подробнее...     Комплект программ "АРМ сельхозпроизводителя" (Базовый) в составе: 77 750 12 600
Подробнее... 0701   "Панорама АГРО" (версия 5) 59 400 9 900
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 2 150 0
Подробнее... 0109   Комплекс агрономических задач 16 200 2 700
Подробнее...     Комплект программ "АРМ сельхозпроизводителя" (Профессиональный)* в составе: 125 100 12 600
*Для фермеров и индивидуальных предпринимателей при покупке комплекта
предоставляется скидка 20%
100 080 10 080
Подробнее... 0701   "Панорама АГРО" (версия 5) 59 400 9 900
Подробнее... 0307 7224 Профессиональный векторизатор "Панорама-редактор" ("Панорама-редактор", версия 14) 49 500 0
Подробнее... 0109   Комплекс агрономических задач 16 200 2 700
         
Подробнее... 0751   GIS WebServer AGRO (версия 3, web-подсистема ГИС "Панорама АГРО", включает AGRO Statistic Service и GIS WebService SE) 393 600 65 600
Подробнее... 0752   GIS WebServer AGRO (версия 3, web-подсистема ГИС "Панорама АГРО", включает AGRO Statistic Service, с учетом ранее приобретенного GIS WebService SE) 154 800 25 800
Подробнее... 0761    Комплект программ корпора­тивной аграрной ГИС "Панорама­-Агрохолдинг" (более 25 пользо­вателей), в составе: 2 231 780 159 930
I. Програм­мное обеспечение пользова­тельского доступа
Подробнее... 0701   "Панорама АГРО" (версия 5) 10 шт 35 640 356 400 59 400
Подробнее... 0104 4227 Геоинформационная система "Панорама х64" (ГИС "Панорама х64" версия 14) 5 шт 98 600 493 000 0
Подробнее... 0307 7224 Профессиональный векторизатор "Панорама-редактор" ("Панорама-редактор", версия 14) 5 шт 49 500 247 500 0
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 20 шт 1 935 38 700 0
Подробнее... 0109   Комплекс агрономических задач 25 шт 14 580 364 500 60 750
II. Програм­мное обеспечение картографи­ческого сервера данных
Подробнее... 0822 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, без ограничения числа подключений) 1 шт 265 000 0
Подробнее... 0806 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS, WMTS, WFS-T, WCS на базе Apache, IIS, ngnix) 1 шт 228 000 0
Подробнее... 0752   GIS WebServer AGRO (версия 3, web-подсистема ГИС "Панорама АГРО", включает AGRO Statistic Service, с учетом ранее приобретенного GIS WebService SE) 1 шт 154 800 25 800
Подробнее... 0731   Panorama AGRO Service (версия 3, модуль ретрансляции данных от спутниковых систем мониторинга транспорта и сельскохозяйственной техники)* 1 шт 83 880 13 980
III. Информационное и картографическое обеспечение
3341   Цифровые классификаторы для ведения цифровой картографической основы и специальных карт (кадастр, сельское хозяйство и другие)  Бесплатно, доступны для скачивания http://www.gisinfo.ru/classifiers/
classifiers.htm
3342   Цифровые карты на оcнове данных OpenStreetMap  Бесплатно, доступны для скачивания http://www.gisinfo.ru/price/price_map.htm
Подробнее... 0762    Комплект программ аграрной ГИС "Панорама-­Агро­предприятие" (до 10 пользо­вателей), в составе: 545 830 67 080
I. Программное обеспечение пользовательского доступа
Подробнее... 0701   "Панорама АГРО" (версия 5) 5 шт 47 520 237 600 39 600
Подробнее... 0104 4227 Геоинформационная система "Панорама х64" (ГИС "Панорама х64" версия 14) 1 шт 98 600 98 600 0
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 5 шт 2 150 10 750 0
Подробнее... 0109   Комплекс агрономических задач 5 шт 16 200 81 000 13 500
II. Программное обеспечение картографического сервера данных
Подробнее... 0820 385 ГИС Сервер х64 (Мини, версия 10, поддержка до 10 клиентов) 1 шт 34 000 0
Подробнее... 0731   Panorama AGRO Service (версия 3, модуль ретрансляции данных от спутниковых систем мониторинга транспорта и сельскохозяйственной техники)* 1 шт 83 880 13 980
III. Информационное и картографическое обеспечение
3341   Цифровые классификаторы для ведения цифровой картографической основы и специальных карт (кадастр, сельское хозяйство и другие)  Бесплатно, доступны для скачивания http://www.gisinfo.ru/classifiers/
classifiers.htm
3342   Цифровые карты на оcнове данных OpenStreetMap  Бесплатно, доступны для скачивания http://www.gisinfo.ru/price/price_map.htm

Білім беру ұйымдарына арналған бағдарламалар жиынтығын алу үшін оқу орны басшысының жұмыс орындарының саны мен бағдарламаларды пайдалану міндеттемесін көрсете отырып, факс немесе электрондық пошта арқылы хат жіберу қажет. білім беру мақсаттары. Ақылы өнімді сату кеңсесінде алуға немесе жедел пошта арқылы жеткізуге болады. Бағдарламалық жасақтаманы 150 000 рубльден артық сатып алғанда, жеткізу ақысыз.

1Отандық бағдарламалық жасақтаманың тізілімі электрондық есептеуіш машиналарға (компьютерлерге) және мәліметтер базаларына арналған орыс бағдарламаларының бірыңғай тізілімі операторының ресми сайтында орналасқан: https://reestr.digital.gov.ru

Windows бағдарламалары Linux
бағдарламалары
Ауыл
шаруашылығы
Өнімдерді
жаңарту
Қызметтер Геопортал
аймағы