Баға - Ауыл шаруашылығы

Windows бағдарламалары Linux
бағдарламалары
Ауыл
шаруашылығы
Өнімдерді
жаңарту
Қызметтер Геопортал
аймағы

"Панорама" КБ АҚ бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) лицензияларының құны осы прейскурантта көрсетілген. Лицензиялардың қолданылу мерзімі – 3 жыл. Лицензияға бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңа нұсқаларын пайдалану және техникалық қолдау (форумда сұрауларға жауап беру және бағдарламалық жасақтаманың жаңа нұсқаларын пайдалану құқықтарын жаңарту арқылы ақпараттық және техникалық көмек көрсету) бір жылға құқықтар кіреді.
Мерзімсіз лицензияны сатып алған кезде бағдарламалық құралдың құны 30%-ға артады. Лицензия бағдарламалық жасақтаманың жаңа нұсқаларын пайдалану құқығын және екі жылға техникалық қолдауды қамтиды.
Бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңа нұсқаларын пайдалану құқықтарын жаңарту және бір жылға техникалық қолдау көрсету құны бағдарламалық қамтамасыз етудің ағымдағы құнының 24% құрайды.
Құралдар жинағы лицензиясы (GIS ToolKit, GIS ToolKit Active, Конструктор ГАЖ, GIS WebToolKit), 3D үлгісін көрсету құрамдас бөлігі және пайдаланушы қолданбасын орындау лицензиясы бір жылға техникалық қолдау көрсетумен мәңгілікке беріледі.
Мерзімсіз лицензия беру Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 1281-бабына сәйкес ерекше құқықтардың қолданылу мерзіміне құқықтарды беруді білдіреді.
Лицензиялардың құны Ресей Федерациясының аумағында сатып алу үшін көрсетілген.
Тұрақты және өзгермелі лицензиясы бар бағдарламалық жасақтаманың құны бірдей. Қалқымалы лицензиясы бар кілттерге арналған тапсырмалардың ең аз саны - 3. Барлық бағдарламалық құрал желідегі кеңістіктік деректерге көп пайдаланушы қатынасын қолдайды.
Бекітілген лицензия үшін әрбір жұмыс станциясы үшін USB кілті немесе тіркеу кілті қажет. Бекітілген лицензия (тіркеу кілті) электрондық пошта арқылы жіберілген тіркеу деректеріне негізделген қолданбалардың компьютер параметрлерімен байланыстырылуын қамтамасыз етеді. Қалқымалы лицензия жергілікті желіде бір USB кілтінің болуын қамтамасыз етеді, ол кез келген компьютерде бағдарлама лицензияларының ақылы санын бір уақытта орындауға мүмкіндік береді.
Бекітілген лицензия үшін USB кілті микро пішін факторында қолжетімді (тәртіпте көрсетілген).

Бағаны жүктеу (PDF)

  Код про­дукта Реестр
отечествен
ного

ПО1
Продукт Цена, руб. Вклю­чая НДС, руб.
 ГИС для сельского хозяйства
0700    ГИС для сельского хозяйства, на основе ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта
Подробнее...     Программа для автоматизации управления деятельностью сельскохозяйственного предприятия ("Панорама АГРО"), включает функции "Панорама АВТО":    
  0701   "Панорама АГРО" (версия 5, плавающая лицензия на 1 рабочее место)5 65 340 10 890
  0702   "Панорама АГРО" (версия 5, плавающая лицензия от 5 рабочих мест) за каждое5 56 100 9 350
  0703   "Панорама АГРО" (версия 5, плавающая лицензия от 10 рабочих мест) за каждое5 38 940 6 490
Подробнее...     Программа мониторинга подвижных объектов "Панорама АВТО"    
  0711   "Панорама АВТО" (версия 5, плавающая лицензия на 1 рабочее место)5 32 868 5 478
  0712   "Панорама АВТО" (версия 5, плавающая лицензия от 5 рабочих мест) за каждое5 27 720 4 620
  0713   "Панорама АВТО" (версия 5, плавающая лицензия от 10 рабочих мест) за каждое5 19 800 3 300
Подробнее... 0731   Panorama AGRO Service (версия 3, модуль ретрансляции данных от спутниковых систем мониторинга транспорта и сельскохозяйственной техники)* 92 268 15 378
*Для фермеров и индивидуальных предпринимателей предоставляется скидка 50% 46 134 7 689
           
Подробнее... 0732   ГИС "Панорама Мини" (версия 1, ОС Android 4.3 и выше) бесплатно
           
Подробнее...     Комплект программ "АРМ агронома" в составе: 20 400 3 000
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 2 400 0
Подробнее... 0109   Комплекс агрономических задач5(версия 14.3.0.91) 18 000 3 000
Подробнее...     Комплект программ "Панорама-редактор "Земледелие" в составе: 72 450 3 000
Подробнее... 0307 7224 Профессиональный векторизатор "Панорама-редактор" ("Панорама-редактор", версия 14) 54 450 0
Подробнее... 0109   Комплекс агрономических задач5 18 000 3 000
Подробнее...     Комплект программ "АРМ сельхозпроизводителя" (Базовый) в составе:5 85 740 13 890
Подробнее... 0701   "Панорама АГРО" (версия 5)5 65 340 10 890
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 2 400 0
Подробнее... 0109   Комплекс агрономических задач5 18 000 3 000
Подробнее...     Комплект программ "АРМ сельхозпроизводителя" (Профессиональный)* в составе: 137 610 13 860
*Для фермеров и индивидуальных предпринимателей при покупке комплекта
предоставляется скидка 20%
110 088 11 088
Подробнее... 0701   "Панорама АГРО" (версия 5)5 65 340 10 890
Подробнее... 0307 7224 Профессиональный векторизатор "Панорама-редактор" ("Панорама-редактор", версия 14) 54 450 0
Подробнее... 0109   Комплекс агрономических задач5 18 000 3 000
         
Подробнее... 0751   GIS WebServer AGRO (версия 3, web-подсистема ГИС "Панорама АГРО", включает AGRO Statistic Service и GIS WebService SE)5 432 960 72 160
Подробнее... 0752   GIS WebServer AGRO (версия 3, web-подсистема ГИС "Панорама АГРО", включает AGRO Statistic Service, с учетом ранее приобретенного GIS WebService SE)5 170 280 28 380
Подробнее... 0761    Комплект программ корпора­тивной аграрной ГИС "Панорама­-Агрохолдинг" (более 25 пользо­вателей), в составе: 2 459 638 176 598
I. Програм­мное обеспечение пользова­тельского доступа
Подробнее... 0701   "Панорама АГРО" (версия 5)5 10 шт 39 204 392 040 65 340
Подробнее... 0104 4227 Геоинформационная система "Панорама х64" (ГИС "Панорама х64" версия 14) 5 шт 108 460 542 300 0
Подробнее... 0307 7224 Профессиональный векторизатор "Панорама-редактор" ("Панорама-редактор", версия 14) 5 шт 54 450 272 250 0
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 20 шт 2 160 43 200 0
Подробнее... 0109   Комплекс агрономических задач5 25 шт 16 200 405 000 67 500
II. Програм­мное обеспечение картографи­ческого сервера данных
Подробнее... 0822 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, без ограничения числа подключений) 1 шт 291 500 0
Подробнее... 0806 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS, WMTS, WFS-T, WCS на базе Apache, IIS, ngnix) 1 шт 250 800 0
Подробнее... 0752   GIS WebServer AGRO (версия 3, web-подсистема ГИС "Панорама АГРО", включает AGRO Statistic Service, с учетом ранее приобретенного GIS WebService SE)5 1 шт 170 280 28 380
Подробнее... 0731   Panorama AGRO Service (версия 3, модуль ретрансляции данных от спутниковых систем мониторинга транспорта и сельскохозяйственной техники)5 1 шт 92 268 15 378
III. Информационное и картографическое обеспечение
3341   Цифровые классификаторы для ведения цифровой картографической основы и специальных карт (кадастр, сельское хозяйство и другие)  Бесплатно, доступны для скачивания http://www.gisinfo.ru/classifiers/
classifiers.htm
3342   Цифровые карты на оcнове данных OpenStreetMap  Бесплатно, доступны для скачивания http://www.gisinfo.ru/price/price_map.htm
Подробнее... 0762    Комплект программ аграрной ГИС "Панорама-­Агро­предприятие" (до 10 пользо­вателей), в составе: 601 488 73 938
I. Программное обеспечение пользовательского доступа
Подробнее... 0701   "Панорама АГРО" (версия 5)5 5 шт 52 272 261 360 43 560
Подробнее... 0104 4227 Геоинформационная система "Панорама х64" (ГИС "Панорама х64" версия 14) 1 шт 108 460 108 460 0
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 5 шт 2 400 12 000 0
Подробнее... 0109   Комплекс агрономических задач5 5 шт 18 000 90 000 15 000
II. Программное обеспечение картографического сервера данных
Подробнее... 0820 385 ГИС Сервер х64 (Мини, версия 10, поддержка до 10 клиентов) 1 шт 37 400 0
Подробнее... 0731   Panorama AGRO Service (версия 3, модуль ретрансляции данных от спутниковых систем мониторинга транспорта и сельскохозяйственной техники)5 1 шт 92 268 15 378
III. Информационное и картографическое обеспечение
3341   Цифровые классификаторы для ведения цифровой картографической основы и специальных карт (кадастр, сельское хозяйство и другие)  Бесплатно, доступны для скачивания http://www.gisinfo.ru/classifiers/
classifiers.htm
3342   Цифровые карты на оcнове данных OpenStreetMap  Бесплатно, доступны для скачивания http://www.gisinfo.ru/price/price_map.htm

Білім беру ұйымдарына арналған бағдарламалар жинағын алу үшін оқу орнының басшысынан жұмыс орындарының санын және оқу мақсаттарында бағдарламаларды пайдалану міндетін көрсете отырып, факс немесе электрондық пошта арқылы хат жіберу керек. Ақылы өнімдерді сату кеңсесінде алуға немесе жедел пошта арқылы жеткізуге болады. Құны 150 000 рубльден асатын бағдарламалық құралды сатып алғанда, жеткізу тегін.

1Отандық бағдарламалық қамтамасыз ету тізілімі электронды есептеуіш машиналарға (компьютерлерге) және дерекқорларға арналған ресейлік бағдарламалардың бірыңғай тізілімінің операторының ресми сайтының мекенжайында орналасқан: https://reestr.digital.gov.ru

5Электрондық есептеуіш машиналар мен дерекқорларға арналған ресейлік бағдарламалардың бірыңғай тізіліміне кірмеген бағдарламалық қамтамасыз етуге айрықша емес құқықтарды беру ҚҚС салынады.

Windows бағдарламалары Linux
бағдарламалары
Ауыл
шаруашылығы
Өнімдерді
жаңарту
Қызметтер Геопортал
аймағы