Баға - Linux

Windows бағдарламалары Linux
бағдарламалары
Ауыл
шаруашылығы
Өнімдерді
жаңарту
Қызметтер Геопортал
аймағы

Бағалар Ресей Федерациясында сатылады.
Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану құқығын сатып ала отырып, клиент бір жыл ішінде техникалық қолдау қызметтерін пайдалану мүмкіндігіне ие болады - форумдағы сұраныстарға жауап беру арқылы ақпараттық және техникалық көмек көрсетеді. Техникалық қолдаудың әрбір келесі жылы бағдарламаның (лицензияның) ағымдағы құнының 24% мөлшерінде қосымша төленеді.
Бағдарламалық өнімнің сертификатталған нұсқасының бағасы жеке сұраныс бойынша белгіленеді.
Тұрақты және өзгермелі лицензиясы бар бағдарламалық өнімдердің бағасы бірдей. Жылжымалы лицензиясы бар кілтке арналған орындардың ең аз саны-3. Барлық өнімдер желідегі кеңістіктік деректерге көп пайдаланушының қол жеткізуін қолдайды.
Бекітілген лицензия әр жұмыс орнында USB кілті немесе тіркеу кілті болуын болжайды. Бекітілген лицензия (Тіркеу кілті) электрондық пошта арқылы жіберілген тіркеу деректері негізінде бағдарламаның компьютер параметрлерімен байланысын қамтамасыз етеді. Қалқымалы лицензия кез келген компьютерде бір уақытта ақылы бағдарламалар көшірмелерін орындауға мүмкіндік беретін жергілікті желіде бір USB кілтінің болуын қарастырады.
Белгіленген лицензия үшін USB кілті микроформада қол жетімді (тапсырыста көрсетілген).

Бағаны жүктеу (PDF)

  Код про­дукта Реестр
отечествен
ного

ПО1
Продукт Цена, руб. Вклю­чая НДС, руб.
 ГИС "Панорама"
1500    ГИС Панорама для Linux
Подробнее... 1502 4227 Геоинформационная система "Панорама х64" (ГИС "Панорама х64", версия 14, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, платформа "х64") 84 000 0
Подробнее... 1503 4227 Геоинформационная система "Панорама х64" (ГИС "Панорама х64" версия 13, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С") 84 000 0
Подробнее... 1504 4227 Геоинформационная система "Панорама х64" (ГИС "Панорама х64" версия 14, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Орел", версия 2.12, платформа "х64") 84 000 0
Подробнее... 1505 4227 Геоинформационная система "Панорама х64" (ГИС "Панорама х64" версия 13, ОС "Альт 8 СП", платформа "Эльбрус-8С") 84 000 0
Подробнее... 1512 10628 Геоинформационная система "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор SE, версия 14, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, платформа "х64")) 119 000 0
Подробнее... 1513 10628 Геоинформационная система "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор SE, версия 13, ОС "Заря", платформа "х64") 119 000 0
Подробнее... 1514 10628 Геоинформационная система "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор SE, версия 13, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64") 119 000 0
Подробнее... 1515 10628 Геоинформационная система "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор SE, версия 13, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С") 119 000 0
Подробнее... 1516 10628 Геоинформационная система "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор SE, версия 13, ОС "Альт 8 СП", платформа "Эльбрус-8С") 119 000 0
Подробнее... 1521 11202 Комплекс решения аэронавигационных задач (дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 13 или к ГИС "Оператор" для силовых структур версия 13) 39 000 0
Подробнее... 1531 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 13, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, платформа "х64") 1 950 0
Подробнее... 1532 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 13, ОС Ubuntu 18.04, платформа "х64") 1 950 0
 Серверные приложения для Linux
1600    Серверные приложения для Linux
Подробнее... 1601 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux, версия 6, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 129 000 0
Подробнее... 1602 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux, версия 5, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", ОС "Заря", версия 1.2, для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 129 000 0
Подробнее... 1603 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux, версия 6, ОС "Альт 8 СП - Эльбрус", для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 129 000 0
Подробнее... 1604 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux, версия 6, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", ОС CentOS, версия 7.2, для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 129 000 0
Подробнее... 1605 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux, версия 5, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С", для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 129 000 0
Подробнее... 1606 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux, версия 6, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", ОС Ubuntu 18.04, для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 129 000 0
Подробнее... 1607 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux для создания резервного серверного сегмента)2 32 250 0
 GIS WebService SE
Подробнее... 1610 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, ngnix, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, платформа "х64") 228 000 0
Подробнее... 1611 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 12, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, ngnix, ОС "Заря", версия 1.2, платформа "х64") 228 000 0
Подробнее... 1612 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 13, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, ngnix, ОС "Альт 8 СП", платформа "Эльбрус-8C") 228 000 0
Подробнее... 1613 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 13, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, ngnix, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64") 228 000 0
Подробнее... 1614 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 13, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, ngnix, ОС CentOS, версия 8, платформа "х64") 228 000 0
Подробнее... 1615 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 13, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, ngnix, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С") 228 000 0
Подробнее... 1616 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 13, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, nginx, ОС Ubuntu 18.04, платформа "х64") 228 000 0
Подробнее... 1617 1850 GIS WebService (GIS WebService SE для создания резервного серверного сегмента или работы с несколькими уровнями мандатного разграничения доступа)2 57 000 0
 ГИС Сервер
Подробнее... 1621 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, платформа "х64", без ограничения числа подключений) 265 000 0
Подробнее... 1622 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС "Заря", версия 1.2, платформа "х64", без ограничения числа подключений) 265 000 0
Подробнее... 1623 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64", без ограничения числа подключений) 265 000 0
Подробнее... 1624 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС CentOS, версия 8, платформа "х64", без ограничения числа подключений) 265 000 0
Подробнее... 1625 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С", без ограничения числа подключений) 265 000 0
Подробнее... 1626 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС Ubuntu 18.04, платформа "х64") 265 000 0
 Сервисы
Подробнее... 1630 1937 Сервис объектно-ориентированных данных – Panorama SpatialDB Service (Panorama SpatialDB Service SE версия 4, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, платформа "х64") 89 000 0
Подробнее... 1631 1937 Сервис объектно-ориентированных данных – Panorama SpatialDB Service (Panorama SpatialDB Service SE версия 4, ОС "Заря", версия 1.2, платформа "х64") 89 000 0
Подробнее... 1632 1937 Сервис объектно-ориентированных данных – Panorama SpatialDB Service (Panorama SpatialDB Service SE версия 4, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64") 89 000 0
Подробнее... 1641 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, платформа "х64") 89 000 0
Подробнее... 1642 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, ОС "Заря", версия 1.2, платформа "х64") 89 000 0
Подробнее... 1643 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64") 89 000 0
Подробнее... 1644 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, ОС CentOS, версия 8, платформа "х64") 89 000 0
Подробнее... 1645 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С") 89 000 0
Подробнее... 1646 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, ОС Ubuntu 18.04, платформа "х64") 89 000 0
 Серверные приложения
Подробнее... 1650 1936 Imagery Creator (Imagery Creator SE версия 11, программа создания пирамид тайлов, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, платформа "х64") 104 000 0
Подробнее... 1651 1936 Imagery Creator (Imagery Creator SE версия 11, программа создания пирамид тайлов, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64") 104 000 0
Подробнее... 1652 1936 Imagery Creator (Imagery Creator SE версия 11, программа создания пирамид тайлов, ОС CentOS, версия 8, платформа "х64") 104 000 0
Подробнее... 1653 1936 Imagery Creator (Imagery Creator SE версия 11, программа создания пирамид тайлов, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С") 104 000 0
Подробнее... 1654 1936 Imagery Creator (Imagery Creator SE версия 11, программа создания пирамид тайлов, ОС Ubuntu 18.04, платформа "х64") 104 000 0
Подробнее... 1655 1936 Imagery Creator (Imagery Creator SE версия 10, программа создания пирамид тайлов, ОС "Альт 8 СП", платформа "Эльбрус-8С") 104 000 0
 Банк данных
Подробнее... 1670 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 7, включает GIS WebService SE, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, платформа "х64", для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 378 000 0
Подробнее... 1671 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 6, включает GIS WebService SE, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64", для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 378 000 0
Подробнее... 1672 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 6, с учетом ранее приобретенного GIS WebService SE, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, платформа "х64", для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 164 000 0
Подробнее... 1673 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 6, с учетом ранее приобретенного GIS WebService SE, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64", для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 164 000 0
Подробнее... 1674 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 5, включает GIS WebService SE, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С", для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 378 000 0
Подробнее... 1675 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 5, с учетом ранее приобретенного GIS WebService SE, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С", для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 164 000 0
Подробнее... 1676 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 7, включает GIS WebService SE, ОС Ubuntu 18.04, для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 378 000 0
Подробнее... 1677 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 7, с учетом ранее приобретенного GIS WebService SE, ОС Ubuntu 18.04, для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 164 000 0
 Средства разработки ГИС-приложений для Linux
1700    Средства разработки ГИС-приложений для Linux (с электронным ключом)
Подробнее... 1701 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (версия 14, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, Qt 4, Qt 5, платформа "х64") 79 000 0
Подробнее... 1702 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (версия 14, ОС CentOS, версия 7.х, Qt 4, Qt 5, платформа "х64") 79 000 0
Подробнее... 1703 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (версия 14, ОС CentOS, версия 8.х, Qt 5, платформа "х64") 79 000 0
Подробнее... 1705 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (версия 14, ОС Ubuntu 20.04, Qt 4, Qt 5, платформа "х64") 79 000 0
Подробнее... 1706 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (версия 14, ОС Ubuntu 18.04, Qt 4, Qt 5, платформа "х64") 79 000 0
Подробнее... 1707 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer x64 (версия 14, ОС Альт 8 СП, Qt 4, Qt 5, платформа "x64") 79 000 0
  1710   Лицензия на выполнение пользовательских приложений (для Linux, электронный ключ Guardant Sign) 7 080 1 180
1720    Средства разработки ГИС-приложений для Linux (приложения выполняются без электронного ключа)
Подробнее... 1721 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, Qt 4, Qt 5, платформа "х64"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 699 000 0
Подробнее... 1722 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС Ubuntu 20.04, Qt 4, Qt 5, платформа "х64"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 699 000 0
Подробнее... 1723 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС Альт 8 СП, Qt 4, Qt 5, платформа "Эльбрус-8С"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 699 000 0
Подробнее... 1724 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 699 000 0
Подробнее... 1725 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС Ubuntu 18.04, Qt 4, Qt 5, платформа "х64"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 699 000 0
Подробнее... 1726 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС Альт 8 СП, Qt 4, Qt 5, платформа "x64"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 699 000 0
Подробнее... 1727 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 13, ОС Scientific Linux, версия 7.2, Qt 4, платформа "х64"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 699 000 0
Подробнее... 1729 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 699 000 0
Подробнее... 1730 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС CentOS, версия 8, платформа "х64"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 699 000 0
Подробнее... 1731 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer версия 13, ОС QNX SDP 6.5.0, Qt 4, версия gcc 4.1.3, платформа "х86"; разработка приложений без ограничения распространения) 699 000 0
Подробнее... 1736 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer версия 1, ОС Android версия 4.3 и выше, Qt 5.9) 99 000 0
Подробнее... 1750 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer адаптированного к оригинальной платформе)3  договорная
1200    Средства разработки ГИС-приложений для Web
Подробнее... 1201 788 Инструментарий разработчика геоинформационных Web-сайтов GIS WebToolKit (GIS WebToolKit, Инструментарий разработки геоинформационных Web-приложений GIS WebToolKit SE, библиотека компонентов и классов на языке JavaScript, версия 6, функционирует с использованием GIS WebService) 179 000 0
 Комплект программ для учебных заведений
2000    Комплект программ для учебных заведений
Подробнее... 2001 10628 Геоинформационная система "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор SE, версия 14, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, платформа "х64") 41 650 0

Білім беру ұйымдарына арналған бағдарламалар жиынтығын алу үшін оқу орны басшысының жұмыс орындарының саны мен бағдарламаларды пайдалану міндеттемесін көрсете отырып, факс немесе электрондық пошта арқылы хат жіберу қажет. білім беру мақсаттары. Ақылы өнімді сату кеңсесінде алуға немесе жедел пошта арқылы жеткізуге болады. Бағдарламалық жасақтаманы 150 000 рубльден артық сатып алғанда, жеткізу ақысыз.

1Отандық бағдарламалық жасақтаманың тізілімі электрондық есептеуіш машиналарға (компьютерлерге) және мәліметтер базаларына арналған орыс бағдарламаларының бірыңғай тізілімі операторының ресми сайтында орналасқан: https://reestr.digital.gov.ru

2Негізгі сегмент істен шыққан жағдайда кешеннің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін резервтік сервер сегментін құру үшін (негізгі сегменттің және резервтік көшірменің бір уақытта жұмысына жол берілмейді).

3Qt Designer-ге арналған GIS Constructor Free бағдарламалық жасақтамасын бастапқы платформаға бейімдеу үшін оған өзгертулер енгізу қажет. Жұмысқа қойылатын типтік техникалық талаптар және panorama@gisinfo.ru жұмыс құнын бағалау үшін.

Windows бағдарламалары Linux
бағдарламалары
Ауыл
шаруашылығы
Өнімдерді
жаңарту
Қызметтер Геопортал
аймағы