Баға - Linux

Windows бағдарламалары Linux
бағдарламалары
Ауыл
шаруашылығы
Өнімдерді
жаңарту
Қызметтер Геопортал
аймағы

"Панорама" КБ АҚ бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) лицензияларының құны осы прейскурантта көрсетілген. Лицензиялардың қолданылу мерзімі – 3 жыл. Лицензияға бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңа нұсқаларын пайдалану және техникалық қолдау (форумда сұрауларға жауап беру және бағдарламалық жасақтаманың жаңа нұсқаларын пайдалану құқықтарын жаңарту арқылы ақпараттық және техникалық көмек көрсету) бір жылға құқықтар кіреді.
Мерзімсіз лицензияны сатып алған кезде бағдарламалық құралдың құны 30%-ға артады. Лицензия бағдарламалық жасақтаманың жаңа нұсқаларын пайдалану құқығын және екі жылға техникалық қолдауды қамтиды.
Бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңа нұсқаларын пайдалану құқықтарын жаңарту және бір жылға техникалық қолдау көрсету құны бағдарламалық қамтамасыз етудің ағымдағы құнының 24% құрайды.
Құралдар жинағы лицензиясы (GIS ToolKit, GIS ToolKit Active, Конструктор ГАЖ, GIS WebToolKit), 3D үлгісін көрсету құрамдас бөлігі және пайдаланушы қолданбасын орындау лицензиясы бір жылға техникалық қолдау көрсетумен мәңгілікке беріледі.
Мерзімсіз лицензия беру Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 1281-бабына сәйкес ерекше құқықтардың қолданылу мерзіміне құқықтарды беруді білдіреді.
Лицензиялардың құны Ресей Федерациясының аумағында сатып алу үшін көрсетілген.
Тұрақты және өзгермелі лицензиясы бар бағдарламалық жасақтаманың құны бірдей. Қалқымалы лицензиясы бар кілттерге арналған тапсырмалардың ең аз саны - 3. Барлық бағдарламалық құрал желідегі кеңістіктік деректерге көп пайдаланушы қатынасын қолдайды.
Бекітілген лицензия үшін әрбір жұмыс станциясы үшін USB кілті немесе тіркеу кілті қажет. Бекітілген лицензия (тіркеу кілті) электрондық пошта арқылы жіберілген тіркеу деректеріне негізделген қолданбалардың компьютер параметрлерімен байланыстырылуын қамтамасыз етеді. Қалқымалы лицензия жергілікті желіде бір USB кілтінің болуын қамтамасыз етеді, ол кез келген компьютерде бағдарлама лицензияларының ақылы санын бір уақытта орындауға мүмкіндік береді.
Бекітілген лицензия үшін USB кілті микро пішін факторында қолжетімді (тәртіпте көрсетілген).

Бағаны жүктеу (PDF)

  Код про­дукта Реестр
отечествен
ного

ПО1
Продукт Цена, руб. Вклю­чая НДС, руб.
 ГИС "Панорама"
1500    ГИС Панорама для Linux
Подробнее... 1502 4227 Геоинформационная система "Панорама х64"(ГИС "Панорама х64", версия 14, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, 1.7, платформа "х64") 92 400 0
Подробнее... 1503 4227 Геоинформационная система "Панорама х64" (ГИС "Панорама х64" версия 13, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С") 92 400 0
Подробнее... 1504 4227 Геоинформационная система "Панорама х64" (ГИС "Панорама х64" версия 14, ОС "Astra Linux Common Edition", релиз "Орел", версия 2.12, платформа "х64") 92 400 0
Подробнее... 1505 4227 Геоинформационная система "Панорама х64" (ГИС "Панорама х64" версия 13, ОС "Альт 8 СП", платформа "Эльбрус-8С") 92 400 0
Подробнее... 1512 10628 Геоинформационная система "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор SE, версия 14, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, 1.7, платформа "х64") 130 900 0
Подробнее... 1513 10628 Геоинформационная система "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор SE, версия 13, ОС "Заря", платформа "х64") 130 900 0
Подробнее... 1514 10628 Геоинформационная система "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор SE, версия 13, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64") 130 900 0
Подробнее... 1515 10628 Геоинформационная система "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор SE, версия 13, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С") 130 900 0
Подробнее... 1516 10628 Геоинформационная система "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор SE, версия 13, ОС "Альт 8 СП", платформа "Эльбрус-8С") 130 900 0
Подробнее... 1521 11202 Комплекс решения аэронавигационных задач (дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 13 или к ГИС "Оператор" для силовых структур версия 13) 42 900 0
Подробнее... 1531 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 13, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, 1.7, платформа "х64") 2 150 0
Подробнее... 1532 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 13, ОС Ubuntu 18.04, платформа "х64") 2 150 0
 Серверные приложения для Linux
1600    Серверные приложения для Linux
Подробнее... 1601 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux, версия 6, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, 1.7, для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 141 900 0
Подробнее... 1602 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux, версия 5, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", ОС "Заря", версия 1.2, для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 141 900 0
Подробнее... 1603 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux, версия 6, ОС "Альт 8 СП - Эльбрус", для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 141 900 0
Подробнее... 1604 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux, версия 6, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", ОС CentOS, версия 7.2, для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 141 900 0
Подробнее... 1605 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux, версия 5, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С", для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 141 900 0
Подробнее... 1606 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux, версия 6, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", ОС Ubuntu 18.04, для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 141 900 0
Подробнее... 1607 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux для создания резервного серверного сегмента)3 35 475 0
 GIS WebService SE
Подробнее... 1610 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, ngnix, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, 1.7, платформа "х64") 250 800 0
Подробнее... 1612 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, ngnix, ОС "Альт 8 СП", платформа "Эльбрус-8C") 250 800 0
Подробнее... 1613 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, ngnix, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64") 250 800 0
Подробнее... 1614 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, ngnix, ОС CentOS, версия 8, платформа "х64") 250 800 0
Подробнее... 1615 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, ngnix, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С") 250 800 0
Подробнее... 1616 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, nginx, ОС Ubuntu 18.04, платформа "х64") 250 800 0
Подробнее... 1617 1850 GIS WebService (GIS WebService SE для создания резервного серверного сегмента или работы с несколькими уровнями мандатного разграничения доступа)3 62 700 0
 ГИС Сервер
Подробнее... 1621 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, 1.7, платформа "х64", без ограничения числа подключений) 291 500 0
Подробнее... 1622 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС "Заря", версия 1.2, платформа "х64", без ограничения числа подключений) 291 500 0
Подробнее... 1623 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64", без ограничения числа подключений) 291 500 0
Подробнее... 1624 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС CentOS, версия 8, платформа "х64", без ограничения числа подключений) 291 500 0
Подробнее... 1625 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С", без ограничения числа подключений) 291 500 0
Подробнее... 1626 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС Ubuntu 18.04, платформа "х64") 291 500 0
Подробнее... 1627 385 ГИС Сервер x64 (Стандарт, версия 10, ОС "Заря", версия 1.2, платформа "х64", без ограничения числа подключений) 163 900 0
 Сервисы
Подробнее... 1630 1937 Сервис объектно-ориентированных данных – Panorama SpatialDB Service (Panorama SpatialDB Service SE версия 4, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, 1.7, платформа "х64") 97 900 0
Подробнее... 1631 1937 Сервис объектно-ориентированных данных – Panorama SpatialDB Service (Panorama SpatialDB Service SE версия 4, ОС "Заря", версия 1.2, платформа "х64") 97 900 0
Подробнее... 1632 1937 Сервис объектно-ориентированных данных – Panorama SpatialDB Service (Panorama SpatialDB Service SE версия 4, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64") 97 900 0
Подробнее... 1641 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.4-1.7, платформа "х64") 97 900 0
Подробнее... 1642 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, ОС "Заря", версия 1.2, платформа "х64") 97 900 0
Подробнее... 1643 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64") 97 900 0
Подробнее... 1644 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, ОС CentOS, версия 8, платформа "х64") 97 900 0
Подробнее... 1645 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С") 97 900 0
Подробнее... 1646 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, ОС Ubuntu 18.04, платформа "х64") 97 900 0
 Серверные приложения
Подробнее... 1650 1936 Imagery Creator (Imagery Creator SE версия 11, программа создания пирамид тайлов, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, 1.7, платформа "х64") 114 400 0
Подробнее... 1651 1936 Imagery Creator (Imagery Creator SE версия 11, программа создания пирамид тайлов, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64") 114 400 0
Подробнее... 1652 1936 Imagery Creator (Imagery Creator SE версия 11, программа создания пирамид тайлов, ОС CentOS, версия 8, платформа "х64") 114 400 0
Подробнее... 1653 1936 Imagery Creator (Imagery Creator SE версия 11, программа создания пирамид тайлов, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С") 114 400 0
Подробнее... 1654 1936 Imagery Creator (Imagery Creator SE версия 11, программа создания пирамид тайлов, ОС Ubuntu 18.04, платформа "х64") 114 400 0
Подробнее... 1655 1936 Imagery Creator (Imagery Creator SE версия 10, программа создания пирамид тайлов, ОС "Альт 8 СП", платформа "Эльбрус-8С") 114 400 0
 Банк данных
Подробнее... 1670 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 7, включает GIS WebService SE, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, 1.7, платформа "х64", для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 415 800 0
Подробнее... 1671 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 6, включает GIS WebService SE, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64", для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 415 800 0
Подробнее... 1672 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 6, с учетом ранее приобретенного GIS WebService SE, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, 1.7, платформа "х64", для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 180 400 0
Подробнее... 1673 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 6, с учетом ранее приобретенного GIS WebService SE, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64", для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 180 400 0
Подробнее... 1674 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 5, включает GIS WebService SE, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С", для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 415 800 0
Подробнее... 1675 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 5, с учетом ранее приобретенного GIS WebService SE, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С", для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 180 400 0
Подробнее... 1676 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 7, включает GIS WebService SE, ОС Ubuntu 18.04, для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 415 800 0
Подробнее... 1677 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 7, с учетом ранее приобретенного GIS WebService SE, ОС Ubuntu 18.04, для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 180 400 0
 Средства разработки ГИС-приложений для Linux
1700    Средства разработки ГИС-приложений для Linux (с электронным ключом)
Подробнее... 1701 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (версия 14, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, 1.7, Qt 4, Qt 5, платформа "х64") 86 900 0
Подробнее... 1702 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (версия 14, ОС CentOS, версия 7.х, Qt 4, Qt 5, платформа "х64") 86 900 0
Подробнее... 1703 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (версия 14, ОС CentOS, версия 8.х, Qt 5, платформа "х64") 86 900 0
Подробнее... 1705 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (версия 14, ОС Ubuntu 20.04, Qt 4, Qt 5, платформа "х64") 86 900 0
Подробнее... 1706 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (версия 14, ОС Ubuntu 18.04, Qt 4, Qt 5, платформа "х64") 86 900 0
Подробнее... 1707 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (версия 14, ОС Альт 8 СП, Qt 4, Qt 5, платформа "x64") 86 900 0
  1710   Лицензия на выполнение пользовательских приложений (для Linux, электронный ключ Guardant Sign)5 7 788 1 298
1720    Средства разработки ГИС-приложений для Linux (приложения выполняются без электронного ключа)
Подробнее... 1721 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, 1.7, Qt 4, Qt 5, платформа "х64"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 768 900 0
Подробнее... 1722 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС Ubuntu 20.04, Qt 4, Qt 5, платформа "х64"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 768 900 0
Подробнее... 1723 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС Альт 8 СП, Qt 4, Qt 5, платформа "Эльбрус-8С"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 768 900 0
Подробнее... 1724 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Ленинград", версия 8.1, платформа "Эльбрус-8С"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 768 900 0
Подробнее... 1725 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС Ubuntu 18.04, Qt 4, Qt 5, платформа "х64"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 768 900 0
Подробнее... 1726 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС Альт 8 СП, Qt 4, Qt 5, платформа "x64"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 768 900 0
Подробнее... 1727 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 13, ОС Scientific Linux, версия 7.2, Qt 4, платформа "х64"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 768 900 0
Подробнее... 1729 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС CentOS, версия 7, платформа "х64"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 768 900 0
Подробнее... 1730 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer, версия 14, ОС CentOS, версия 8, платформа "х64"; разработка приложений без ограничения распространения, включает компонент отображения 3D-модели) 768 900 0
Подробнее... 1731 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer версия 13, ОС QNX SDP 6.5.0, Qt 4, версия gcc 4.1.3, платформа "х86"; разработка приложений без ограничения распространения) 768 900 0
Подробнее... 1750 1934 ГИС Конструктор для Qt Designer (ГИС Конструктор Free для Qt Designer адаптированного к оригинальной платформе)4  договорная
1200    Средства разработки ГИС-приложений для Web
Подробнее... 1201 788 Инструментарий разработчика геоинформационных Web-сайтов GIS WebToolKit (GIS WebToolKit, Инструментарий разработки геоинформационных Web-приложений GIS WebToolKit SE, библиотека компонентов и классов на языке JavaScript, версия 6, функционирует с использованием GIS WebService) 196 900 0
 Комплект программ для учебных заведений
2000    Комплект программ для учебных заведений
Подробнее... 2001 10628 Геоинформационная система "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор SE, версия 14, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", версия 1.6, 1.7, платформа "х64") 45 815 0

Білім беру ұйымдарына арналған бағдарламалар жинағын алу үшін оқу орнының басшысынан жұмыс орындарының санын және оқу мақсаттарында бағдарламаларды пайдалану міндетін көрсете отырып, факс немесе электрондық пошта арқылы хат жіберу керек. Ақылы өнімдерді сату кеңсесінде алуға немесе жедел пошта арқылы жеткізуге болады. Құны 150 000 рубльден асатын бағдарламалық құралды сатып алғанда, жеткізу тегін.

1Отандық бағдарламалық қамтамасыз ету тізілімі электронды есептеуіш машиналарға (компьютерлерге) және дерекқорларға арналған ресейлік бағдарламалардың бірыңғай тізілімінің операторының ресми сайтының мекенжайында орналасқан: https://reestr.digital.gov.ru

3Негізгі сегмент істен шыққан жағдайда кешеннің үзіліссіз жұмысын қамтамасыз ететін артық сервер сегментін құру үшін (негізгі сегменттің және резервтік көшірменің бір уақытта жұмыс істеуі мүмкін емес). рұқсат етілген).

4Түпнұсқа платформаға бейімделген GIS Constructor Free for Qt Designer бағдарламалық өнімін жеткізу үшін жұмысты орындауға арналған Стандартты техникалық талаптарға өзгерістер енгізу және жеткізу құнын бағалау үшін panorama@gisinfo.ru мекенжайына жіберу қажет.

5Электрондық есептеуіш машиналар мен дерекқорларға арналған ресейлік бағдарламалардың бірыңғай тізіліміне кірмеген бағдарламалық қамтамасыз етуге айрықша емес құқықтарды беру ҚҚС салынады.

Windows бағдарламалары Linux
бағдарламалары
Ауыл
шаруашылығы
Өнімдерді
жаңарту
Қызметтер Геопортал
аймағы