Ауыл шаруашылығы

Агрономиялық міндеттер кешені

Агрономиялық міндеттер кешені "Панорама" ГАЖ", "Панорама-Редактор" немесе Панорама Мини ГАЖ-ға қосымша орнатылатын кеңейту модулі болып табылады. Кешен егіншілікте арнайы қолдануға бағдарланған және, егістіктік тексеру материалдарын және айдалған жердің агрохимиялық көрсеткіштерін зертханалық талдау нәтижелерін өңдеуді қосқанда, ауылшаруашылық алқаптары туралы картографиялық пен атрибуттық мәліметтерді құру мен редакциялау үшін арналған.

Өнім мына тілдерде іске асырылған: орыс, ағылшын.

Комплекс агрономических задач

Форум Қалай сатып алу Соңғы нұсқасын
жүктеу
Құжаттаманы
жүктеу

Агрономиялық міндеттер кешені келесі функцияларды орындауды қамтамасыз етеді:

 • Нақты уақыт режимінде GPS-монитор тапсырмасының көмегімен компьютер портына қосылған навигациялық жабдықтан алынатын деректерді өңдеуді:
  • Картада ағымдағы орналасқан жерді бейнелеу;
  • Картаға алынатын координаттар бойынша нүктелік объектілерді жазу;
  • Картаға сызықтық объектіні – қозғалыс жолын жазу;
 • Жердің объектілерінің координаттық сипаттамасын қамтитын алмасу деректері файлдарын өңдеуді, соның ішінде:
  • GPX, NMEA, MAGELAN және т.с.с. форматтардан навигациялық деректердің импорты;
  • TXT, XYH, XLS және т.с.с. файлдардан координаттар импорты;
  • MP, XLS және т.с.с. алмасу форматтарынан деректер импорты;
  • TXT, XYH, CSV мәтіндік файлдарына бөлінген объектілердің экспорты;
 • Егістік картасында деректерді редакциялау, соның ішінде:
  • Карта объектісінің типін өзгерту;
  • Егістік контурын немесе жұмыс учаскесін ерікті сызықпен немесе карта объектісімен кесу;
  • Көршілес егістік контурларын келістіру;
  • Егістік контурларымен топтық қабаттасу операциялары;
  • Сызықтық немесе алаңдық объектілерді құру арқылы жерсерік геодезиялық жабдықтардан немесе алмасу файлдарынан координаттарды жүктеу нәтижесінде алынған нүктелік объектілерді автоматтандырылған өңдеу;
  • Бар егістіктің контурын құрылып жатқан объектілердің алаңын визуалды түрде бақылаумен екі жаңа бөлікке интерактивті кесу;
  • Айдалған жердің өңделген учаскесінің ауданын сипаттайтын алаңдық объектілердің ауылшаруашылық техникасының (тракторлардың, комбайндардың) егістіктегі қозғалысын сипаттайтын жолдар бойынша автоматты түрде құру;
  • Бөлінген объектілердің семантикасын автоматтандырылған өңдеу;
 • Топырақ сынамаларын іріктеу схемасын дайындау, оның ішінде:
  • Бастапқы егістік контурларын берілген аудандағы айдалған жердің элементарлы учаскелеріне (жолақтар немесе квадраттар) автоматты түрде кесу;
  • Айдалған жердің элементарлы учаскелерін сипаттайтын бөлінген алаңдық объектілердің ортасында сынамаларды іріктеу нүктелерін автоматты түрде орналастыру;
  • Бөлінген объектілердің (элементарлы учаскелердің, сынамаларды іріктеу нүктелерінің және т.б.) аттарын (жеке атауын) автоматты түрде қалыптастыру;
  • Егістік контурларының семантикасын (егістік нөмірі, учаске нөмірі, дақыл және т.б.) айдалған жердің элементарлы учаскелерінің семантикасына немесе сынамаларды іріктеу нүктелеріне көшірудің топтық операциялары;
 • Технологиялық операцияны орындау үшін егістік контурының ішінде ауылшаруашылық агрегаттың қозғалу схемасын дайындау;
 • Деректердің – беттердің тұрақты модельдерінің көмегімен айдалған жердің сапалық сипаттамаларын өңдеу, соның ішінде:
  • Биіктіктер матрицасын құру;
  • Сапалар матрицасын құру;
  • Көлбеулер матрицаны құру;
  • Баурайлар экспозицияларының матрицасын құру;
  • Беттің статистикасын жинау;
  • Матрицадан бөлінген объектілердің семантикасына мәндерді беру;
  • Ерікті сызық бойымен матрицалар жинағынан мәндердің бейінін құру;
  • Бар объекті бойынша матрицалар жинағынан мәндердің бейінін құру;
  • Картаның көрсетілген нүктесінде айдалған жердің абсолюттік биіктігі мен сапалық сипаттамаларының мәндерін сұрату;
 • Ауылшаруашылық алқаптарының есебін жүргізу – электронды "Жер сымды кітап" ("Панорама АГРО" деректер базасының негізінде), оның ішінде:
  • Анықтамалықтар мен сыныптауыштарды жүргізу;
  • Шаруашылық құрылымы туралы мәліметтерді жүргізу;
  • Ауылшаруашылық алқаптары контурларының тізілімін жүргізу, соның ішінде:
   • Ауылшаруашылық алқаптар контуры туралы жалпы мәліметтер;
   • Айдалған жердің ауыспалы егістік учаскесі туралы мәліметтер:
   • Топырақтардың агрохимиялық құрамы туралы мәліметтер;
   • Арамшөптер, аурулар мен зиянкестер бойынша фитосанитарлық мониторингі мәліметтері;
  • Мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастрының мәліметтер көлемінде жер учаскелерінің тізілімін жүргізу;
  • Тізілімдерді картографиялық байланыстыру, соның ішінде:
   • Тізілім жазбасының картамен байланысы;
   • Деректер базасындағы жазба бойынша картадан объектілерді іздеу;
   • Картада көрсетілген объекті үшін деректер базасында жазбаны іздеу;
   • Деректер базасынан мәндер бойынша картаның объектілері семантикасын жаңарту;
   • Деректер базасының жазбаларын картаның объектілері семантикасының мәндері бойынша жаңарту;
  • Ауыспалы егістер туралы мәліметтерді пайдалана отырып, алдыңғы жылдың деректері бойынша ауылшаруашылық алқаптардың контурлар тізіліміне – егістік төлқұжаттарына жаңа жазбаларды автоматты түрде қалыптастыру;
  • Егістік төлқұжаттары бойынша мәтіндік есеп берулерді қалыптастыру;
 • Тақырыптық егістік картограммаларын автоматтандырылған түрде құру;
 • Айдалған жердің қасиеттері бойынша бірдей жергілікті учаскелерін контурлау мақсатында сапа матрицалары бойынша біртекті аймақтардың шекараларын автоматтандырылған түрде құру;
 • Теңшелінетін шаблондар бойынша есеп берулерді дайындау және автоматты түрде қалыптастыру, соның ішінде:
  • Есеп беру үшін картаның фрагменттерінің кескіндерін сақтау;
  • Таңдалған егістік контуры үшін есеп беруді қалыптастыру;
  • Бөлінген егістік контурлары бойынша жиынтық есеп беруді қалыптастыру;
  • Объектінің ұзындығы мен ауданының қолтаңбасын қалыптастыру;
  • Бөлінген объектілердің статистикасын қарап шығу;
  • Ауылшаруашылық алқаптары контурларының жер учаскелерінің шекараларымен қиылысы туралы мәліметтерді алу үшін объектілердің кіруін есептеу;
  • Ауылшаруашылық алқаптары контурларының жер учаскелерінің шекараларымен қиылысы туралы мәліметтерді егжей-тегжейлі талдау үшін объектілердің кіруін қарап шығу;
 • EXIF-тегтерінде түсірілім орнының GPS-координаттарын қамтитын фотосуреттер картасына кеңістіктік байланыстыру;
 • Көрсетілген мекенжай бойынша орналасқан жерді іздеу картаның табылған мекенжайға сәйкес келетін нүктеге орын ауыстыруын қамтамасыз етеді.