Серверлік қосымшалар

"Өңір геопорталы" өңірлік геопорталын жүргізу кешені

"Өңір геопорталы" өңірлік геопорталын жүргізу кешені кеңістіктік деректер банкін жүргізуге, цифрлық картографиялық ақпаратты жариялауға, Жерді қашықтан зондтау деректеріне (ҚЗД), дерекқордағы тақырыптық ақпаратқа, құжаттарға, навигациялық ақпаратқа, автоматтандырылған басқару жүйелерімен, төңірек күйін мониторингтеу жүйелерімен өзара іс-қимылды қашықтан ұйымдастыруға, көлікті басқаруға, қала құрылысы міндеттерін қамтамасыз етуге, жер мен жылжымайтын мүлік кадастрлары мен басқаларды жүргізуге арналған.

Геопортал Регион

"Өңір геопорталы" кешенінің жұмыс істеу сызбанұсқасы

Өңірлік геопорталды жүргізу кешенінің бағдарламалық құралдары РФ Қорғаныс министрлігінің Сертификатталған ақпарат қорғау құралдары тізіліміне енгізілген және "құпия" деген таңбасы бар ақпаратты өңдеу үшін қолданылуы мүмкін.

Цифрлық карталар деректері және ЖҚЗ деректері банкін жүргізу кешені, Сервер ГАЖ және "Панорама" ГАЖ құралдары РФ Қорғаныс Министрлігінің жабдықтауына аппараттық-бағдарламалық кешендер қатары құрамында қабылданған. Құрастыру және пайдалану құжаттамасына O1 литерасы белгіленді.

"Өңір геопорталы" кешенін енгізу бойынша бағдарламалық құралдар мен қызметтер құрамы

Наименование компонента Число (шт.) Цена за шт.
(руб.)
Цена
(руб.)
Включая
НДС, руб.
I. Программное обеспечение доступа к данным
1 ГИС WebServer для Linux 1 141 900 141 900 0
2 GIS WebService для Linux 1 250 800 250 800 0
3 ГИС Сервер x64 для Linux (Профессиональный, без ограничения подключений) 1 291 500 291 500 0
4 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли для Linux 1 180 400 180 400 0
5 Imagery Creator для Linux 1 114 400 114 400 0
6 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service для Linux 1 Бесплатно при наличии Imagery Creator x64 (включает функционал Imagery Service)
II. Программное обеспечение подготовки и обновления данных
7 Геоинформационная система "Панорама x64" для Windows 4 113 460 453 840 0
8 ГИС Сервер x64 для Linux (Профессиональный, без ограничения числа подключений) 1 291 500 291 500 0
III. Информационное обеспечение
9 Цифровые классификаторы для ведения цифровой картографической основы и специальных карт (территориальное планирование, градостроительная деятельность, геодезические данные, геологические данные, чрезвычайные ситуации, телекоммуникации и связь, навигация, лесное хозяйство, сельское хозяйство и другие) Бесплатно, новые версии классификаторов и документации доступны –
http://www.gisinfo.ru/classifiers/classifiers.htm
Итого: 1 724 340
  Итого со скидкой 15%: 1 465 689

Қызметтердің құнына мамандардың Тапсырыс берушіге баруына жұмсалатын көліктік шығындар кірмейді.

"Өңір геопорталы" кешенінің жұмыс істеу сипаттамасы

Банк пространственных данных

Кеңістіктік деректер банкін жүргізу үшін, қалалардың цифрлық векторлық карталары мен жоспарларын, ЖҚЗ деректерін, сканерленген картматериалдарды, төңірек үлгілері мен биіктіктері матрицаларын, құжаттарды алмасу пішімдерінде сақтауды қамтамасыз ететін Цифрлық карталар деректері және ЖҚЗ деректері банкін жүргізу кешені қолданылады. Метадеректер базасын жүргізу "МЕМСТ Р 52573-2006. Географиялық ақпарат. Метадеректер", "ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata" и "ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation" стандарттарының талаптарына сай орындалады.

Цифрлық карталар деректері және ЖҚЗ деректері банкін жүргізу кешені деректер банкін автоматты түрде толықтыру, авторластырылған сұраулар бойынша деректер беру, белгіленген аумаққа қажетті сипаттамалармен деректер іріктеу, деректердің бар-жоғы және өңделген сұраулар бойынша анықтамаларды дайындау құралдарына ие.

ЖҚЗ сақталатын және жарияланатын деректерінің құрамына: ұшқышсыз ұшатын аппараттардан алынған деректерді, төңіректің оптикалық, мультиспектрлік, радиолокациялық және лазерлік түсірілімінің деректерін қоса алғанда, төңіректі ғарыштан және әуеден түсіру материалдары кіруі мүмкін.

Ведение банка данных цифровых карт

Автоматтандырылған басқару жүйелері және ақпараттық жүйелермен қашықтан өзара әрекеттесу GIS WebService SE арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. ISO 19100 сериялы халықаралық стандарттар негізіндегі OGC протоколдарына қолдау көрсетіледі (OGC WMS, WMTS, TMS, WCS, WFS). SOAP және REST стандарттары негізінде ақпараттық өзара әрекеттесудің өнеркәсіптік протоколдарына қолдау көрсетіледі.

GIS WebService бағдарламасы, цифрлық картографиялық ақпаратты, Жерді қашықтан зондтау (ЖҚЗ) деректерін және тақырыптық ақпаратты көрсетуге (тайлдарды беруге) арналған сұрауларды орындауды қамтамасыз етеді. Геопорталға бір уақытта көп пайдаланушы жүгінген кезде сұрауларды орындаудың өнімділігін арттыру үшін, 4 бөлек серверде көрсетілетін деректерді (тайлдарды) келесі санаттар бойынша орналастыру ұсынылады: төңіректің картографиялық көрінісі, ЖҚЗ деректері, тақырыптық деректер, кадастрлық және навигациялық деректер. Санаттар бойынша бөлу шартты болып табылады және сервистерге түсетін жүктемені барынша тепе-тең үлестіруге арналған. Кадастрлық және навигациялық деректер, жүктемені теңестіру үшін бір серверде статикалық және динамикалық ақпаратты біріктіру қағидаты бойынша біріктірілген.

Төңіректің картографиялық көрінісі келесі деректер түрі пирамидасы түрінде қалыптастырылады: 1 : 500 000 және одан да ұсақ масштабтарда көрсету үшін төңіректің цифрлық шолу-географиялық картасы, 1 : 200 000 — 1 : 25 000 масштабтарында көрсету үшін төңіректің цифрлық топографиялық картасы, 1 : 10 000 және одан да ірі (егжей-тегжейлі) масштабтарда көрсету үшін қалалардың цифрлық жоспарлары. 1 : 10 000 және одан да ірі масштабта көрсету кезінде қаладан тыс жердегі аумақтар 1 : 25 000 немесе одан да ұсақ масштабтағы цифрлық топографиялық карталардың деректерімен толтырылады.

Тайлдар пирамидасы түрінде кесу үшін дайын картографиялық деректерді бастапқы өңдеу ImageryCreator бағдарламасы көмегімен орындалады. Алдағыда, жекелеген төңірек аймақтарына арналған карталар мен жоспарларды жаңарту кезінде ImageryService сервисінің көмегімен тайлдар пирамидасын автоматты түрде жаңарту орындалады. Тайлдар PNG немесе JPEG пішімінде қалыптастырылады. Бастапқы векторлық карталармен салыстырғанда тайлдардың көлшемі он есе үлкейеді және аумақтың өлшемдері мен кескінді тәптіштеу дәрежесіне (тайлдар пирамидасындағы ең жоғары деңгей) байланысты бірнеше гигабайттан бірнеше терабайтқа дейін құрауы мүмкін. Жарияланатын кескінді басқару ыңғайлылығы үшін картографиялық деректердің жекелеген қабаттары жекелеген тайл пирамидаларымен кесіледі. GIS WebService бағдарламасы бір уақытта бірнеше тайл пирамидаларына қолжетімділік бере алады. Деректер көлемі үлкен және деректерді бір уақытта сұрап жатқан клиенттер саны көп болғанда (жүз және одан да көп), GIS WebService бағдарламаларының бірнеше данасын орнату және тайл пирамидаларын бірнеше қатқыл дискіде (пирамида 4 есе бөлінуі мүмкін) немесе серверлерде орналастыру орынды болады.

Төңіректі ғарыштан және әуеден түсіру деректері ортофотожоспарлар мозаикасы түрінде дайындалуы тиіс. Түрлі ажыратымдылықтағы (тәптіштеудегі) деректер болған жағдайда, түрлі масштабтарда көрсету үшін бірнеше қабат қалыптастырылады. Деректерді жариялауға дайындау картографиялық деректерді дайындауға ұқсас.

Бастапқы тақырыптық ақпарат, картографиялық материалдар (аумақтық жоспарлау сызбалары, қала құрылысы жоспарлары, көлік сызбалары, экологиялық карталар, электр желілері сызбасы және т.б.) түрінде және тақырыптық дерекқорлар (өңір туралы демографиялық, экономикалық, әлеуметтік, саяси мәліметтер және т.б.) түрінде ұсынылуы мүмкін. Дайын тақырыптық карталар, картографиялық деректер сияқты тайл пирамидалары түрінде қабаттар бойынша дайындалады. Карта легендасы графикалық файл түрінде бөлек қалыптастырылады. Дерекқорлардан алынған ақпарат, OGC 06-103r4 стандарты бойынша іске асырылған Panorama SpatialDB Service арнайы сервисі арқылы картографиялық көрініске ие болуы мүмкін: "OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information". Тақырыптық дерекқорлардың картографиялық көріністері, картографиялық деректер сияқты тайл пирамидалары түрінде қабаттар бойынша дайындалады. Дерекқордағы деректерді жаңарту кезінде, Panorama SpatialDB Service сервисі картографиялық көріністі автоматты түрде жаңартады, ал ImageryService сервисі пирамидадағы тиісті тайлдарды автоматты түрде жаңартады. Бастапқы кадастрлық және навигациялық деректер: картографиялық материалдар түрінде, дерекқорлар түрінде немесе ISO 19100 сериялы халықаралық стандарттарға негізделген OGC протоколдарын қолдайтын қашықтағы сервистер түрінде ұсынылуы мүмкін.

Картографиялық материалдар мен дерекқорларды өңдеу, тақырыптық ақпарат үшін сияқты орындалады. Сыртқы web-сервистерден алынған деректер GIS WebServer SE бағдарламасында жариялау кешеннің құрамына кіретін сервистердің деректерімен біріктіріледі. Осы мақсатта, GIS WebServer SE әкімшілік ету бағдарламасында, жекелеген қабаттарға дереккөз ретінде сыртқы web-сервистер белгіленеді.

GIS WebServer

Сервер ГАЖ жүйесі, web-сервистер, сервистік қызметтер (Panorama SpatialDB Service, ImageryService) және "Панорама" ГАЖ ("Оператор" ГАЖ және т.б.) бағдарламасын пайдаланушылар үшін кеңістіктік деректерге көп пайдаланушының қашықтан қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Векторлық карталар үшін транзакциялар журналын автоматты түрде жүргізуді қамтамасыз етеді (барлық өзгерістерді тіркеу, транзакциялардың күшін жою, апаттық аяқтауды бақылау және ақаулардан кейін деректердің құрылымын қалпына келтіру, жұмыс протоколын басып шығару). Сервер ГАЖ, бағдарлама әкімшісінің теңшелімдеріне сәйкес деректерді сақтық көшіруді орындайды. Деректерді автоматты түрде репликациялау және қорғаумен бірге кеңістіктік деректерді бөліп сақтау және өңдеу үшін Сервер ГАЖ жүйелерін көпдеңгейлі түрде өзара қосу мүмкіндігіне қолдау көрсетіледі. Пайдаланушылар тізімдерін, деректер тізімдерін, сақтық көшіруді, деректерге қолжетімділік құқықтарын басқару үшін әкімшілік ету құралдары бар.

ГИС Оператор

"Панорама" ГАЖ ғарыштық немесе аэрофототүсірілім материалдары бойынша цифрлық карталарды жасауды және жаңартуды, ғарыштық түсірілімдер бойынша ортофотожоспарлардың мозаикасын құруды, үшөлшемді төңірек үлгілерін құруды, дерекқордан, навигациялық аспаптардан және басқа да көздерден қолданбалы ақпаратты көрсету үшін тақырыптық карталарды құрастыруды, түрлі проекциялар мен координаттар жүйесін қолдауды, кіріс деректерінің сапасын бақылауды қамтамасыз етеді.