Ауыл шаруашылығы

GIS WebServer AGRO

"Панорама АГРО" ГАЖ негізінде өсімдік өсіру саласында ауылшаруашылық кәсіпорнын басқару жүйесіне қашықтан қол жетімділік.

Өнім мына тілдерде іске асырылған: орыс, ағылшын, украин, вьетнам.

GIS WebServer AGRO

Форум Қалай сатып алу Соңғы нұсқасын
жүктеу
Құжаттаманы
жүктеу

GIS WebServer AGRO Интернет/Интранет желілерінде, сандық карталарды, ЖҚЗ деректерін және деректер базасынан алынған мәліметтерді қосқанда, ауылшаруашылық кәсіпорнының немесе агрохолдингтің кеңістіктік пен атрибуттық деректерін жариялауға арналған. Аялық деректер ретінде меншікті кеңістіктік деректер немесе ашық көздерден (Google, Yandex, OpenSreetMap, VirtualEath, Роскосмос, Росреестр және басқалары) алынған ақпарат пайдаланылуы мүмкін.

Бағдарлама, айдалған жердің сипаттамаларын, ауыспалы егіс туралы мәліметтерді, кадастрлық деректерді, мониторинг деректерін, ауылшаруашылық дақылдары үшін минералды тыңайтқыштардың дозаларының агрохимиялық есептеулерін және т.с.с. қосқанда, ауылшаруашылық алқаптары және ауылшаруашылық кәсіпорнын есепке алу объектілері туралы ақпаратты өңдеуге бағдарланған. Ауылшаруашылық алқаптары мен есепке алу объектілері туралы деректердің құрылымы "Панорама АГРО" ГАЖ деректер базасы форматында ұсынылған. Кадастрлық мәліметтер мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастрының деректер құрылымына сәйкес келеді. Шаруашылық ішіндегі кадастрлық есепке алуды жүргізу үшін "Жер және жылжымайтын мүлік" ГАЖ пайдаланылуы мүмкін.

Қосымшаны әзірлеу кезінде кеңістіктік деректерге қол жеткізу, арнайы есептеулерді жүргізу және жер туралы сандық ақпаратты көрсету үшін JavaScript тіліндегі кітапхана болып саналатын GIS WebToolKit SE картографиялық инструментарийі пайдаланылады. Кеңістіктік деректер көзі ретінде GIS WebServer AGRO мультиплатформалы картографиялық GIS WebService SE сервисті пайдаланады. Сервиспен деректер алмасу OGC: WMTS 1.0.0 және WMS 1.3.0 Карта объектілерінің семантикасын қашықтықтан өзгерту – халықаралық ашық стандарттары бойынша орындалады.

GIS WebServer AGRO
GIS WebServer AGRO

"Панорама АГРО" ГАЖ деректер базасында сипатталған картографиялық ақпаратты және GIS WebService SE-де жарияланған ақпаратты синхрондау автоматты түрде жүзеге асырылады. GIS WebService SE сервисі үшін деректер көзі Сервер ГАЖ-да орналастырылған карталар болуы мүмкін, бұл үстел "Панорама АГРО" ГАЖ-дың жұмысын, веб-қосымшаларды және мобильді клиенттерді синхрондауға мүмкіндік береді. Сервер ГАЖ-ға "Панорама" ГАЖ, Агрономның АЖО және басқалар сияқты үстел қосымшалары қосыла алады. Бұл web арқылы жұмыс істейтін мобильді клиенттерге қосымшаны жүктеген клиенттермен бірдей деректерді бірлесіп өңдеуге мүмкіндік береді.

Бағдарлама ауылшаруашылығы саласындағы мамандарға бағдарланған және WEB-технологиялар негізінде ауылшаруашылық кәсіпорнының мәліметтерімен жұмыс істеу үшін "Панорама АГРО" ГАЖ кеңейтуі болып табылады.

GIS WebServer AGRO келесі операцияларды орындайды:

 • OGC WMTS хаттамасы бойынша картографиялық серверлердің кеңістіктік деректері негізінде картаның графикалық кескіндерін сұрату және алу;
 • карта кескінін Web-нысанда шығару;
 • Web-браузерде тінтуір нұсқарының орнын ауыстырғанда картаның кескінінің орнын ауыстыру;
 • Web-браузерде картаны бейнелеу масштабын өзгерту;
 • картаның көрінетін қабаттарының құрамын басқару;
 • кеңістіктік объектілердің сипаттамалары туралы деректерді алу және бейнелеу;
 • кеңістіктік объектілердің ұзындығын, ауданын, периметрін есептеу үшін сұратуларды орындау;
 • карта бойынша қашықтықтарды өлшеу;
 • мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастры ақпаратын алу;
 • ауылшаруашылық алқаптардың контурлары мен семантикалық ақпаратын редакциялау;
 • ауылшаруашылық алқаптардың деректері туралы атрибуттық ақпаратты жүргізу;
 • автокөлік пен ауылшаруашылық техникасының мониторингі;
 • жер учаскелерінің деректерін жүргізу.

Агробақылау режимі GIS WebServer AGRO көмегімен жылжымалы объектілерді қадағалау жүйесін құруға мүмкіндік береді.

GIS WebServer AGRO
GIS WebServer AGRO

Ұшқышсыз ұшу аппараттарынан (ҰҰА) деректерді ретроспективті талдау режимі ауылшаруашылық алқаптарды өңдеу процесін бақылауды жетілдіру мүмкіндігін береді.

GIS WebServer AGRO бағдарламасының жұмысымен көрсету "Агропортал". арқылы танысуға болады. Тестілік нұсқаны қарап шығу үшін "agro" құпиясөзі және "agro" логині қолданылады.