Linux қосымшалары

Панорама Мини Linux

Панорама Мини Linux - бұл кеңістіктік деректерді жинауға, кеңістіктік деректер базасын жүргізуге, сандық карталар мен жоспарларды құруға және жаңартуға, тағайындалуы әртүрлі ақпараттық жүйелерді құруға арналған әмбебап геоақпараттық жүйе.

Өнім келесі тілдерде іске асырылған: орыс, ағылшын.

ГИС Панорама Мини

Форум Қалай сатып алу Соңғы нұсқасын
жүктеу
Құжаттаманы
жүктеу

Негізгі функциялары

1. Импорттау және қарап шығу:

  • SXF, TXF, OGC GML (XML), KML (Google), DXF және т.б. форматтардан векторлық карталарды;
  • растрлық деректерді (RSW, BMP, JPEG, GeoTIFF, TIFF);
  • биіктік матрицаларын, сапа матрицаларын, қабаттардың геологиялық матрицаларын, TIN-модельдерді, лазерлік сканерлеу деректерін (MTD форматындағы нүктелер бұлты);
  • пайдаланушылар карталарын, жұмыстар ауданын.

2. EPSG коды бойынша немесе XML форматындағы параметрлер тізімінен параметрлерді автоматты түрде толтырумен жаңа карталарды құру.

3. Карталарды SXF, DXF, OGC GML форматтарына экспорттау.

4. Сервер ГАЖ-ға қосылу арқылы қол жетімділікті бақылаумен деректермен көп пайдаланушылық жұмыс.

5. Картаны редакциялау:

  • қарапайым объектілерді және қосалқы объектілері бар объектілерді құру;
  • құрылатын объектілер макеттерінің панелінен таңдалған типі бойынша объектілерді құру;
  • объектінің контур нүктелерін құру, жою және орнын ауыстыру;
  • объектілерді жылжыту және бұру;
  • қарапайым сызықтар мен полигондарды түсіру;
  • қолтаңбалардың мәтіндерін және атрибуттардың мәндерін UNICODE-ге енгізу.

Бір құжатта әртүрлі проекциялардың векторлық карталарын үйлестіру және редакциялау.

6. Google (Спутник), Google (Карта), Google (Ландшафт), Yahoo! (Спутник), Yahoo! (Карта), OpenStreetMap (Карта), Yandex (Спутник), Yandex (Карта), Росреестр, Украинаның Кадастрлық картасының геопорталы, Ғарыш суреттері сайттарынан және басқаларынан алынатын кескіндердің үстінен пайдаланушының карталарын бейнелеуге мүмкіндік беретін танымал геопорталдарды қолдау. Геопорталдардың тізімі үнемі кеңейтіліп отырады және жүйенің пайдаланушыларымен толықтырылуы мүмкін.

OGC WMS және OGC WFS хаттамалары бойынша серверлерден деректерді импорттау.

7. Басып шығарудың параметрлерін теңшеумен әртүрлі шығару құрылғыларына басып шығару. Басып шығаруға дайындалған құжатты алдын ала қарап шығу.

8. Толық құжаттама және анықтамалық жүйе электронды түрде.